gseckin - Çukurova Üniversitesi

yalechurlishIA et Robotique

7 nov. 2013 (il y a 7 années et 10 mois)

548 vue(s)

Ç.Ü.
MMF. Çevre Mühendisliği BölümüProf
. Dr. Galip SEÇKİN


1

1.

Adı Soyadı:

Galip SEÇKİN

2.

Doğum Tarihi:

1967

3.

Ü
nvanı:

Prof
.

Dr.

4.

Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

ii獡ns

İnşaat Mühendisliği

pelçuk⃜ni癥rsi瑥si

ㄹ㤱N

vüksek⁌i獡ns

İnşaat Mühendisliği

Çukurç癡 Ün楶ersitesi

ㄹ㤶

açktç牡

İnşaat Mühendisliğ
i

Çukurç癡 Ün楶ersitesi

㈰〱O


Yüksek Lisans Tez Başlığı:
Akarsular üzerindeki köprülerin menbasında oluşan kabarma miktarının
hesabında U.S. Federal Highway Administration ve U.S. Army Corps of Engineers HEC
-
2
yöntemlerinin Türkiye’deki bazı köprüler içi
n karşılaştırılması
,
Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü, 1996.


Doktora Tez Başlığı:
Akarsular üzerindeki
farklı tipteki
köprü

yapılarının oluşturduğu kabarmaların
teorik ve deneysel analizi
,
Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
200
1
.

5.


Akademik Unvanlar

Öğr. Gör. M
.
Y
.
O İnşaat Programı

Selçuk Üniv.

1993

Arş. Gör.


İnşaat Mühendisliği


Çukurova Üniv.


1996

Yrd. Doç.
Çevre Mühendisliği


Çukurova Üniv.


2001

DoçentÇevre Mühendisliği


Çukurova Üniv.


2006

ProfesörÇevre Mühendisliği


Çukurova Üniv.


2012


5.

1.
İdari
Görevler

Bölüm Başkan Yrd
.

Çevre Mühendisliği Ç
ukurova Üniv. 2003
-
2007


Dekan Yrd. Müh. Mim. Fak. Çukurova Üniv. 2007
-
2011

Teknik Bilimler M
.
Y
.
O
.

Müdürü Çukurova Üniv. 2011
-
Devam ediyor


Ç.Ü.
MMF. Çevre Mühendisliği BölümüProf
. Dr. Galip SEÇKİN


2

5.2. Yurt
dışı Görevleri

Research Asist
.

School of Civil Engineering Birmingham University 1998
-
1999 (10 ay)

Honorary Research Fellow
School of Civil Engineering

Birmingham University 2003 (2.5 ay)


6.

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri


6.1


Yüksek Lisans Tezleri

1. Davutluoğlu, O. İ., “Aşağı Seyhan Nehri Sedimentlerinde Ağır ve İz Metallerin Konsantrasyonlarının
Mevsimsel Dağılımı”, Çukurova Üniversitesi, 2004.

2. Sarı, İ., “Kahramanmaraş evsel ve endüstriyel atıksularının toplanıp
uygun bir arıtma yöntemi seçilerek
arıtılması”, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.

3. Kocamış, Z.A., “Deniz deşarjlarında kirlilik dağılımının bilgisayar destekli incelenmesi”, Çukurova
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.

6.2

Dokt
ora Tezleri

1. Davutluoğlu, O.İ., Biyolojik Parçalanmaya Dayanıklı Endüstriyel Atıksuların Anaerobik Olarak
Parçalabilirliğinin İncelenmesi ve İnhibasyon Etkisi
, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
2012.


7.


Yayınlar

7.1


SCI ve SCI
-
E
xpanded kapsamındaki
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


1.

Erduran K S.
;

Seckin G
;

Kocaman S
;

Atabay S. 2012. 3D Numerical modelling of flow around
skewed bridge

crossing.
ENGINEERING APPLICAT
I
ONS OF COMPUTAT
I
ONAL FLU
I
D
MECHAN
I
CS
,

Volum
e:6 Issue:3 Pages:475
-
489
.
Ç.Ü.
MMF. Çevre Mühendisliği BölümüProf
. Dr. Galip SEÇKİN


3

2.

Davutluoglu OI;
Seckin G
; Ersu CB;
Yılmaz T; Sarı B
. 2011. Heavy metal content and distribution in
surface sediments of the Seyhan River, Turkey. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT,Volume:92

Issue:9 Pages:2250
-
2259 DOI:

10.1016/j.jenvman.2011.04.013

3.

Seckin G
; Cobaner M; Ozmen
-
Cagatay H;
Atabay S; Erduran KS.
2011. Bridge afflux estimation
using artificial intelligence systems. WATER MANAGEMENT
,

Volume: 164 Issue: 6 Pages: 283
-
293 DOI: 10.1680/wama.2011.164.6.283


4.

Seckin G
; Yilmaz T; Guven A;
Yuceer A; Basibuyuk M; Ersu CB
. 2011. Modeling the performance
of upflow anaerobic filters treating paper
-
mill wastewater using gene
-
expression programming.

ECOLOGICAL ENGINEERING
,

Volume: 37 Issue: 3 Pages: 523
-
528 DOI:
10
.1016/j.ecoleng.2010.12.002

5.

Pinar E;
Seckin G
; Sahin B; Akilli H; Cobaner M; Canpolat C; Atabay S; Kocaman S
. 2011.

ANN
approaches for the prediction of bridge backwater using both field and experimental data.
INTERNATİONAL JOURNA
L OF RİVER BASİN
MANAGEMENT,
Volume: 9 Issue: Pages: 53
-
62 DOI:
10.1080/15715124.2011.553833

6
.


Davutluoglu OI;
Seckin G
; Ersu CB;
Yilmaz T; Sari B
. 2011. Assessment of Metal Pollution in
Water and Surface Sediments of the Seyhan River, Turkey, Using Different Indexes.

CLEAN
-
SOIL
AIR WATER
,

Volume: 39 Issue: 2 Pages: 185
-
194 DOI: 10.1002/clen.201000266


7
.


Seckin G
; Yilmaz T; Sari B;
Ersu CB
. 2010. Dissolved Nutrient Distributions in Groundwater in the
Mediterranean Coastal Plains
-

the Case of Silifke, Turkey. CLEAN
-
SOIL AIR WATER
,

Volume:
38 Issue: 12 Pages: 1137
-
1145 DOI: 10.1002/clen.201000043


8
.

Davutluoglu OI;
Seckin G
; Kalat DG;
Yilmaz T; Ersu CB
. 2010. Speciation and implications of
heavy metal content in surface sediments of Akyatan Lagoon
-
Turkey. DESALINAT
ION
,

Volume:
260 Issue: 1
-
3 Pages: 199
-
210 DOI: 10.1016/j.desal.2010.04.031


9
.

Yilmaz T;
Seckin G
; Yuceer A. 2010. Modeling of effluent COD in UAF reactor treating cyanide
containing wastewater using artificial neural network approaches.

ADVANCES IN ENGI
NEERING
SOFTWARE
,

Volume: 41 Issue: 7
-
8 Special Issue: SI Pages: 1005
-
1010 DOI:
10.1016/j.advengsoft.2010.04.002Ç.Ü.
MMF. Çevre Mühendisliği BölümüProf
. Dr. Galip SEÇKİN


4

10
.

Cobaner M;
Seckin G
; Seckin N;
Yurtal R
. 2010. Boundary shear stress analysis in smooth
rectangular channels and ducts using neural netw
orks. WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL
,

Volume: 24 Issue: 2 Pages: 133
-
139 DOI: 10.1111/j.1747
-
6593.2009.00165


1
1
.

Pinar E; Paydas K;
Seckin G
;
Akilli H; Sahin B; Cobaner M; Kocaman S; Akar MA
. 2010. Artificial
neural network approaches for prediction of

backwater through arched bridge constrictions.
ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE
,

Volume: 41 Issue: 4 Pages: 627
-
635 DOI:
10.1016/j.advengsoft.2009.12.003

1
2
.

Seckin G
; Yilmaz T; Sari B;
Ersu CB
. 2010. Groundwater hydrochemistry at the Mediterranean
coast
al plains
-

The case of Silifke, Turkey. DESALINATION
,

Volume: 253 Issue: 1
-
3 Pages: 164
-
169 DOI: 10.1016/j.desal.2009.11.012


1
3
.

Yilmaz T;
Seckin G
; Sari B. 2010. Trace Element Levels in the Groundwater of Mediterranean
Coastal Plains
-

The Case of Sili
fke, Turkey. CLEAN
-
SOIL AIR WATER
,

Volume: 38 Issue: 3
Pages: 221
-
224 DOI: 10.1002/clen.200900153


1
4
.

Unal B; Mamak M;
Seckin G
;
Cobaner M
. 2010. Comparison of an ANN approach with 1
-
D and 2
-
D
methods for estimating discharge capacity of straight compou
nd channels. ADVANCES IN
ENGINEERING SOFTWARE
,

Volume: 41 Issue: 2 Pages: 120
-
129 DOI:
10.1016/j.advengsoft.2009.10.002

1
5
.

Kocaman S;
Seckin G
; Erduran KS. 2010. 3D model for prediction of flow profiles around bridges.
JOURNAL OF HYDRAULIC RESEARCH
,

Vol
ume: 48 Issue: 4 Pages: 521
-
525 DOI:
10.1080/00221686.2010.507340


1
6
.

Seckin G
; Akoz MS; Cobaner M; Haktanir T. 2009. Application of ANN techniques for estimating
backwater through bridge constrictions in Mississippi River basin. ADVANCES IN ENGINEERING
SOFTWARE, Volume: 40 Issue: 10 Pages: 1039
-
1046 DOI: 10.1016/j.advengsoft.2009.03.002

1
7
.

Atabay S;
Seckin G
. 2009. Prediction of afflux on undistorted scale bridge model. CANADIAN
JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, Volume: 36 Issue: 6 Pages: 1051
-
1058 DOI: 10
.1139/L09
-
045

1
8
.

Seckin G
; Mamak M; Atabay S; Omran M. 2009. Discharge estimation in compound channels with
fixed and mobile bed. SADHANA
-
ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES,
Volume: 34 Issue: 6 Pages: 923
-
945

Ç.Ü.
MMF. Çevre Mühendisliği BölümüProf
. Dr. Galip SEÇKİN


5

1
9
.


Seckin G
; Ardiclioglu M;
Ozm
en
-
Cagatay H;
Cobaner M; Yurtal R
. 2009. Experimental
investigation of kinetic energy and momentum correction coefficients in open channels. SCIENTIFIC
RESEARCH AND ESSAYS
,

Volume: 4 Issue: 5 Pages: 473
-
478


20
.

Seckin G
; Haktanir T; Cobaner M;
Selek Z
.
2009.
Forecasting backwater through bridge constrictions
in Mississippi river basin
. RIVER RESEARCH AND APPLICATIONS
,

Volume: 25 Issue: 3 Pages:
315
-
328 DOI: 10.1002/rra.1162


2
1
.

Mamak M;
Seckin G
; Cobaner M;
Kisi O
. 2009. Bridge afflux analysis through a
rched bridge
constrictions using artificial intelligence methods. CIVIL ENGINEERING AND
ENVIRONMENTAL SYSTEMS
,

Volume: 26 Issue: 3 Pages: 279
-
293 DOI:
10.1080/10286600802151804

2
2
.

Cobaner M;
Seckin G
; Kisi O. 2008. Initial assessment of bridge backwater
using an artifical neural
network approach. CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, Volume: 35 Issue: 5 Pages:
500
-
510 DOI: 10.1139/L07
-
142


2
3
.

Seckin G
; Knigh DW; Atabay S; Seckin N. 2008. Improving bridge afflux prediction for overbank
flows. WATER MAN
AGEMENT, Volume: 161 Issue: 5 Pages: 253
-
260 DOI:
10.1680/wama.2008.161.5.253

2
4
.

Seckin G
; Knight DW; Atabay S;
Seckin N
. 2008. Effect of the Froude number on assessment of the
bridge afflux. WATER MANAGEMENT
,

Volume: 161 Issue: 2 Pages: 97
-
104 DOI:
1
0.1680/wama.2008.161.2.97


2
5
.

Davutluoglu OI; Yilmaz T;
Seckin G
;
Ersu CB; Yuceer A
. 2008. Monitoring of seasonal variation of
heavy metal concentrations in bed sediments of lower Seyhan river, Turkey. ASIAN JOURNAL OF
CHEMISTRY
,

Volume: 20 Issue: 2 Pag
es: 1567
-
1576


2
6
.

Seckin G
; Haktanir T; Knight DW. 2007. A simple method for estimating flood flow around bridges.
WATER MANAGEMENT
,

Volume: 160 Issue: 4 Pages: 195
-
202 DOI:
10.1680/wama.2007.160.4.195


2
7
.

Seckin G
. 2007. The effect of skewness on brid
ge backwater prediction. CANADIAN JOURNAL
OF CIVIL ENGINEERING
,

Volume: 34 Issue: 10 Pages: 1371
-
1374 DOI: 10.1139/L07
-
053Ç.Ü.
MMF. Çevre Mühendisliği BölümüProf
. Dr. Galip SEÇKİN


6

2
8
.
Yurtal R;
Seckin G
; Ardiclioglu M. 2005. Hydropower Optimization for the Lower Seyhan System in
Turkey using Dynamic Programm
ing. International Water Resources Association, Volume:30 Issue:4
Pages:522
-
529 DOI: 10.1080/02508060508691896


2
9
.

Ardiclioglu M;
Seckin G
; Yurtal R. 2006. Shear stress distributions along the cross section in smooth
and rough open channel flows. KUWAI
T JOURNAL OF SCIENCE & ENGINEERING, Volume:
33 Issue: 1 Pages: 155
-
168

30
.

Seckin G
; Seckin N; Yurtal R. 2006. Boundary shear stress analysis in smooth rectangular channels.
CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, Volume: 33 Issue: 3 Pages: 336
-
342 DOI:
1
0.1139/L05
-
110

3
1
.

Seckin G
; Atabay S. 2005. Experimental backwater analysis around bridge waterways. CANADIAN
JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, Volume: 32 Issue: 6 Pages: 1015
-
1029 DOI: 10.1139/L05
-
048

3
2
.


Seckin, G
. 2005.

Maximum and mean velocity relatio
nships in laboratory flumes with different
cross
-
sectional shapes. CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
,

Volume: 32 Issue: 2
Pages: 413
-
419 DOI: 10.1139/L04
-
117


3
3
.

Atabay S; Knight DW;
Seckin G
.

2005. Effects of overbank flow on fluvial sediment transp
ort rates.
WATER MANAGEMENT
,

Volume: 158 Issue: 1 Pages: 25
-
34


3
4
.

Seckin G
. 2004. A simple formula for estimating backwater at bridge constrictions. CANADIAN
JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
,

Volume: 31 Issue: 4 Pages: 561
-
568 DOI: 10.1139/L04
-
024


3
5
.

Se
ckin G
. 2004. A comparison of one
-
dimensional methods for estimating discharge capacity of
straight compound channels. CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
,

Volume: 31
Issue: 4 Pages: 619
-
631 DOI: 10.1139/L04
-
053

3
6
.

Seckin G
; Ardiclioglu M; Mamak M;
Ata
bay M
. 2003. Bridge afflux in compound channels.
INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES
,

Volume: 10 Issue: 6
Pages: 458
-
464

3
7
.
Seckin G
; Yurtal R; Haktanir T. 1998. Contraction and expansion losses through bridge constrictions.
JOURNAL OF
HYDRAULIC ENGINEERING
-
ASCE
,

Volume: 124 Issue: 5 Pages: 546
-
549 DOI:
10.1061/(ASCE)0733
-
9429(1998)124:5(546)

Ç.Ü.
MMF. Çevre Mühendisliği BölümüProf
. Dr. Galip SEÇKİN


7

7.2

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (
Proceedings
) basılan bildiriler

1.

Atabay, S. and
G. Seckin
, “Comparison of Sediment Transport Rates Between Symmetric and
Asymmetric Straight Compound Channels,” Proc. 8th Int. Symposium On S
tochastic Hydraulics,
Stochastic Hydraulics 2000, 139
-
144, Beijing, China, 2000.

2.

Atabay, S., D.W. Knight, and
G. Seckin
, “Influence of a Mobile Bed on the Boundary Shear in a
Compound Channel,” Proc. Int. Conf. on Fluvial Hydraulics, River Flow 2004, Vol.

I, 337
-
345,
Naples, Italia, 2004.

7.3.

Ulusal hakemli
dergilerde yayınlanan makaleler

1.

Seçkin, G., S. Atabay, K.S. Erduran, ve R. Yurtal, “Akarsular Üzerindeki Köprülerin Sebep
Olduğu Kabarmaların Tayini,” İMO Teknik Dergi, 11(4), 2231
-
2240 (2000).

2.

Atabay, S., G. Seçkin, ve R. Yurtal, “Asimetrik Bileşi
k Kanallar için Seviye
-
Debi İlişkisinin
Laboratuvar Deneyleriyle İncelenmesi,” İMO Teknik Dergi, 12(1), 2261
-
2272 (2001).

3.

Atabay, S., G. Seçkin, ve R. Yurtal, “Simetrik ve asimetrik kesitli düz akarsu yataklarında seviye
-
debi ilişkisi,” A.Ü. Bilim ve T
eknoloji Dergisi, 2(2), 331
-
337 (2001).

4.

Seçkin, G., S. Atabay, ve R. Yurtal, “Pürüzsüz dikdörtgen kesitli yataklarda cidar kayma
gerilmesinin deneysel analizi,” İMO Teknik Dergi, 13(2), 2627
-
2643 (2002).

5.

Yurtal, R., G. Seçkin, İ. Kaya, ve S. Atabay
, “Seyhan Nehri Su Yüzü Profillerinde Köprülerden
Kaynaklanan Kabarmaların HEC
-
RAS Paket Programı Kullanılarak Modellenmesi,” İMO Teknik Dergi,
14(2), 2935
-
2948 (2003).

6.

Seçkin, G., ve S. Atabay, “Taşkın Yataklı Kesitlerde Seviye
-
Debi İlişkisinin Deneys
el Analizi,”
İMO Teknik Dergi, 14(3), 2997
-
3007 (2003).

7.

Atabay, S., ve G. Seçkin, “Bileşik Kesitli Akarsularda Anayataktaki Sediment Hareketinin Cidar
Kayma Gerilmesine Etkisi,” İMO Teknik Dergi, 14(4), 3023
-
3033 (2003).

8.

Seçkin, G. ve N.O. Seçkin,
“Taşkın Yataklı Kesitlerde Hız Dağılımının Deneysel İrdelenmesi,”
Ç.Ü.
MMF. Çevre Mühendisliği BölümüProf
. Dr. Galip SEÇKİN


8

A.Ü. Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(2), 323
-
332 (2003).

9.

Seçkin, G., N.O. Seçkin, M. Ardıçlıoğlu, ve Z. Selek, “Bir Köprü Ayağı Etrafındaki Su Yüzü
Profilinin Modellenmesi,” A.Ü. Bilim ve
Teknoloji Dergisi, 4(2), 257
-
264 (2003).

10.

Seçkin, G., M. Ardıçlıoğlu, N.O. Seçkin, ve S. Atabay, “Bileşik Kesitli Yataklarda Kinetik Enerji
ve Momentum Düzeltme Katsayılarının Deneysel İrdelenmesi,” İMO Teknik Dergi, 15(4), 3323
-
3334
(2004).

7.4.

Ulusal bil
imsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.

Yurtal, R., T. Haktanır, ve
G. Seçkin
, “Akarsularda Köprülerden Dolayı Oluşan Kabarma Miktarının
Hesabında Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması,” 2. GAP Mühendislik Kongresi, 159
-
168,

Şanlıurfa, 1998.

2.

Güvel, Ş. P.,
G. Seçkin
, ve R. Yurtal, “HEC
-
5 Paket Programı ile Taşkın Kontrolü ve Enerji
Optimizasyonu: Örneksel Durum Çalışması; Seyhan ve Ceyhan Havzaları,” 3. GAP Mühendislik
Kongresi, 499
-
506, Şanlıurfa, 2000.

3.

Seçkin, G
., S. Ataba
y, ve R. Yurtal, “Darcy
-
Weisbach “f” ve Manning “n” Katsayılarının Bileşik
Kesitli Yataklar İçin Deneysel Analizi,” 3. Ulusal Hidroloji Kongresi,


417
-
424, İzmir, 2001.

4.

Ardıçlıoğlu, M., A.İ. Şentürk, ve
G. Seçkin
, “Açık kanal akımlarında hız dağılım
ının Entropy Yöntemi
ile incelenmesi,” 17. Teknik Kongre ve Sergisi,TMMOB, İnşaat Mühendisleri Odası, 271
-
274,
İstanbul, 2004.


8.

Projeler

1.

Akarsular Üzerindeki Farklı Tipteki Köprü Yapılarının Oluşturduğu Kabarmaların Teorik ve
Deneysel Analizi, TÜBİTAK Pr
ojesi, İNTAG
-
A16,


Proje Yöneticisi Yardımcısı
, 2000.

2.

Seçkin, G
., D.W. Knight, S. Atabay, ve N.

Seçkin, “Bridge Afflux Experiments in Compound
Channels,” Report for JBA and the Environment Agency (UK), [Part of: Scoping study into
hydraulic performance of

bridges & other structures, including effects of blockages, at high flows],
January, 2004.

Ç.Ü.
MMF. Çevre Mühendisliği BölümüProf
. Dr. Galip SEÇKİN


9

3.

Kemer Köprü Daralmalarından Dolayı Oluşan Maksimum Su Kabarmasının ve Akış Yapısının
Deneysel Olarak İncelenmesi, TÜBİTAK Projesi, 106Y308,


Proje Yöneticisi
, 2009
.


9. Bilimsel Çalışmaları İçin Kazandığı BurslarMisafir Araştırmacı Bursu
(2003)
(İngiltere Birmingham Üniversitesi tarafından verildi
-
2500 Sterlin)


1
0
.


Ödüller


“Benjamin Baker Medal” (Premium Prize),
by
Institution of Civil Engineers, London, UK
,
2008


1
1
. Hakemlik Yaptığı Dergiler


1. ASCE, Journal of Hydraulic Engineering (1 defa)

2
. ASCE, Journal of Irrigation and Drainage Engineering (
2

defa)

3. ASCE Journal of Environmental Engineering (1 defa)

4
. Advances in Water Resources (1 defa)

5
. Irriga
tion Science (1 defa)

6. Hydrological Processes (
2

defa)

7. Journal of Hydrology (
2

defa)

8.
Water Resources Management

(1 defa)

9.Mechatronics (1 defa)

10
. Desalination (1 defa)

11
. Water Management
-
Proceedings of the Institution of Civil Engineers (1 def
a)

1
2
. Civil Engineering
-

Proceedings of the Institution of Civil Engineers (1 defa)

1
3
. Journal of River Basin Management (1 defa)

1
4
. Water and Environment Journal (5 defa)

1
5
. Advances in Engineering Software (2 defa)

16.
Turkish Journal
o
f Engineering
And Environmental Sciences

(1 defa)