ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “Τεχνολογίες ...

yakcombsBiotechnology

Sep 29, 2013 (4 years and 7 months ago)

118 views

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
“Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία”
1η Κατεύθυνση: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΩΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
11:00-12:00
Βιολογία-
Φυσιολογία
Αναστασιάδου-
Καραλή
Αίθ. ΙΣ1 ΙΙΒΕΑΑ
12:00-13:00
Επεξεργασία
Στοχαστικών
Σημάτων
Θεοδωρίδης
Αίθ. Β ΕΚΠΑ
Βιολογία-
Φυσιολογία
Αναστασιάδου-
Καραλή
Αίθ. ΙΣ1 ΙΙΒΕΑΑ
13:00-14:00
Προχωρ. Θέματα
Επεξ. Σήματος
Ελευθεριάδης
Αίθ. A1 ΕΚΠΑ
Επεξεργασία
Στοχαστικών
Σημάτων
Θεοδωρίδης
Αίθ. Β ΕΚΠΑ
Βιολογία-
Φυσιολογία
Αναστασιάδου-
Καραλή
Αίθ. ΙΣ1 ΙΙΒΕΑΑ
14:00-15:00
Προχωρ. Θέματα
Επεξ. Σήματος
Ελευθεριάδης
Αίθ. A1 ΕΚΠΑ
Επεξεργασία
Στοχαστικών
Σημάτων
Θεοδωρίδης
Αίθ. Β ΕΚΠΑ
15:00-16:00
Συστήματα
Ιατρικής
Απεικόνισης
Κανδαράκης
Αίθ. B ΕΚΠΑ
Αναγνώριση
Προτύπων
Περαντώνης
Αίθ. B ΕΚΠΑ
Προχωρ. Θέματα
Επεξ. Σήματος
Καραμπογιάς
Αίθ. Z ΕΚΠΑ
16:00-17:00
Συστήματα
Ιατρικής
Απεικόνισης
Κανδαράκης
Αίθ. B ΕΚΠΑ
Αναγνώριση
Προτύπων
Περαντώνης
Αίθ. B ΕΚΠΑ
Προχωρ. Θέματα
Επεξ. Σήματος
Καραμπογιάς
Αίθ. Z ΕΚΠΑ
17:00-18:00
Συστήματα
Ιατρικής
Απεικόνισης
Κανδαράκης
Αίθ. B ΕΚΠΑ
Αναγνώριση
Προτύπων
Περαντώνης
Αίθ. B ΕΚΠΑ
18:00-19:00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑθηΜΑΤΩΝ 1
ΟΥ
ΕξΑΜηΝΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 06/10/2010
1
2nd Direction (track): BIOINFORMATICS
HOUR
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY
THURS-
DAY
FRIDAY
10:00-11:00
Introduction to
Bioinformatics

Hatzigeorgiou
Confer. Room BRFAA
11:00-12:00
Introduction to
Bioinformatics

Hatzigeorgiou
Confer. Room BRFAA
Biology-Physiology
Anastasiadou-Ksanthou
Ro. ΙΣ2 BRFAA
12:00-13:00
Introduction to
Bioinformatics

Hatzigeorgiou
Confer. Room BRFAA
Biology-Physiology
Anastasiadou-Ksanthou
Ro. ΙΣ2 BRFAA
13:00-14:00
Biology-Physiology
Anastasiadou-Ksanthou
Ro. ΙΣ2 BRFAA
14:00-15:00
Introduction to
Biotechnology

Vlahou-Tsangaris
Ro. ΙΣ2 BRFAA
15:00-16:00
Pattern
Recognition
Perantonis
Ro. B NKUA
Introduction to
Biotechnology

Vlahou-Tsangaris
Ro. ΙΣ2 BRFAA
16:00-17:00
Pattern
Recognition

Perantonis
Ro. B NKUA
Introduction to
Biotechnology

Vlahou-Tsangaris
Ro. ΙΣ2 BRFAA
17:00-18:00
Pattern
Recognition
Perantonis
Ro. B NKUA
18:00-19:00
Algorithms in
Molecular Biology
Vernikos
Confer. Room BRFAA
19:00-20:00
Algorithms in
Molecular Biology
Vernikos
Confer. Room BRFAA
20:00-21:00
Algorithms in
Molecular Biology
Vernikos
Confer. Room BRFAA
1
st
SEMESTER TIMETABLE
COURSES WILL BEGIN: MONDAY 01/10/2012
3
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
“Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία”
1η Κατεύθυνση: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΩΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
11:00-12:00
Βιολογία-
Φυσιολογία
Αναστασιάδου-
Καραλή
Αίθ. ΙΣ1 ΙΙΒΕΑΑ
12:00-13:00
Επεξεργασία
Στοχαστικών
Σημάτων
Θεοδωρίδης
Αίθ. Β ΕΚΠΑ
Βιολογία-
Φυσιολογία
Αναστασιάδου-
Καραλή
Αίθ. ΙΣ1 ΙΙΒΕΑΑ
13:00-14:00
Προχωρ. Θέματα
Επεξ. Σήματος
Ελευθεριάδης
Αίθ. A1 ΕΚΠΑ
Επεξεργασία
Στοχαστικών
Σημάτων
Θεοδωρίδης
Αίθ. Β ΕΚΠΑ
Βιολογία-
Φυσιολογία
Αναστασιάδου-
Καραλή
Αίθ. ΙΣ1 ΙΙΒΕΑΑ
14:00-15:00
Προχωρ. Θέματα
Επεξ. Σήματος
Ελευθεριάδης
Αίθ. A1 ΕΚΠΑ
Επεξεργασία
Στοχαστικών
Σημάτων
Θεοδωρίδης
Αίθ. Β ΕΚΠΑ
15:00-16:00
Συστήματα
Ιατρικής
Απεικόνισης
Κανδαράκης
Αίθ. B ΕΚΠΑ
Αναγνώριση
Προτύπων
Περαντώνης
Αίθ. B ΕΚΠΑ
Προχωρ. Θέματα
Επεξ. Σήματος
Καραμπογιάς
Αίθ. Z ΕΚΠΑ
16:00-17:00
Συστήματα
Ιατρικής
Απεικόνισης
Κανδαράκης
Αίθ. B ΕΚΠΑ
Αναγνώριση
Προτύπων
Περαντώνης
Αίθ. B ΕΚΠΑ
Προχωρ. Θέματα
Επεξ. Σήματος
Καραμπογιάς
Αίθ. Z ΕΚΠΑ
17:00-18:00
Συστήματα
Ιατρικής
Απεικόνισης
Κανδαράκης
Αίθ. B ΕΚΠΑ
Αναγνώριση
Προτύπων
Περαντώνης
Αίθ. B ΕΚΠΑ
18:00-19:00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑθηΜΑΤΩΝ 1
ΟΥ
ΕξΑΜηΝΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 06/10/2010
1
2nd Direction (track): BIOINFORMATICS
3
rd
SEMESTER TIMETABLE
COURSES WILL BEGIN: MONDAY 01/10/2012
4
Course title:
Statistical Signal Processing
Instructor: S. Theodoridis
Lecture hours:
Tuesday: 12.00-15.00
Lecture place:
Dept. of Informatics and Telecommunication, NKUA
Classroom:
Β
Course title:
Embedded Systems

Instructor: Α. Paschalis, D. Gizopoulos
Lecture hours:
Monday: 12.00-15.00 (Theory) and Thursday: 15.00-18.00 (Lab)
Lecture place:
Dept. of Informatics and Telecommunication, NKUA
Classroom:
Δ (Monday)
Course title:
Biostatistics
Instructor: D. Linardatos
Lecture hours:
Thursday: 17.00-20.00
Lecture place:
Dept. of Informatics and Telecommunication, NKUA
Classroom:
Δ
Course title:
Simulation Methods in Medicine and Biology
Instructor: G. Spyrou
Lecture hours:
Tuesday: 13.30-16.30
Lecture place:
Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens
Classroom:
Conference Room (Buil. E4, 1st floor)
Course title:
Special Topics on Bioinformatics
Instructor: G. Vernikos
Lecture hours:
Monday: 18.00-21.00
Lecture place:
Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens
Classroom:
Room Teleinformatics, E4 building