KOINWNIKA DIKTIA

useoreganoSecurity

Jun 16, 2012 (6 years and 1 month ago)

722 views


KOINWNIKA

DIKTIA


«των ανθρώπων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλους γαλαξίες»

Τα τελευταία χρόνια στην παγκόσμια κοινότητα, ιδιαίτερα στις οικονομικά ανεπτυγμένες
χώρες, έχει κυριαρχήσει η
οικονομία της αγοράς και οι
νόμοι της. Τα «ιδανικ
ά» για
γρήγορο, εύκολο και όσο
δυνατόν περισσότερο κέρδος,
για περισσότερα καταναλωτικά
αγαθά μεταμόρφωσαν τους
ανθρώπους σε άπληστους,
ιδιοτελείς, συμφεροντολόγους,
μανιώδεις καταναλωτές και
δημιούργησαν τα αδηφάγα θηρία
των αγορών.

Ο άνθρωπος όμως είναι
από τη
φύση του κοινωνικό ον, όπως είχαν κατανοήσει οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι ( Πλάτων,
Αριστοτέλης). Η κοινωνία έχει βαθιές ρίζες στην ιστορία και τα πρώτα κοινωνικά δίκτυα
δημιουργήθηκαν από τη στιγμή που ο πρωτόγονος άνθρωπος διαισθάνθηκε ότι
προκειμ
ένου να βρει περισσότερη τροφή και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τους
κινδύνους έπρεπε να ζει σε ομάδες.Τι είναι όμως τα κοινωνικά δίκτυα; Οι
Walker
,
MacBride
,
Vachon
(1977) όρισαν ως
κοινωνικό δίκτυο το άθροισμα των προσωπικών επαφών μέσω των οποίων τ
ο άτομο
διατηρεί την κοινωνική του ταυτότητα, λαμβάνει κοινωνική υποστήριξη, υλική ενίσχυση
και συμμετοχή στις υπηρεσίες, έχει πρόσβαση στις πληροφορίες και δημιουργεί
κοινωνικές επαφές. Τα κοινωνικά δίκτυα συνήθως αποτελούνται από τα μέλη της
οικογένειας,

τους φίλους και τους γνωστούς. Οι
NicholasA
.
Christakis
και
James

H
.
Fowler

στο βιβλίο τους « Συνδεδεμένοι», εκδόσεις «Κάτοπτρο», γράφουν:

«… ένα κοινωνικό δίκτυο είναι οργανωμένο σύνολο ατόμων που αποτελείται από δύο
είδη στοιχείων: ανθρώπους και συνδέσει
ς μεταξύ τους. Στο χαώδη ιστό της
ανθρώπινης κοινωνίας, κάθε άτομο συνδέεται με τους φίλους, την οικογένεια, τους
συναδέλφους και τους γείτονές του, αλλά όλοι αυτοί συνδέονται με τη σειρά τους με
τους δικούς τους φίλους, τις οικογένειες, τους συναδέλφους τ
ους, τους γείτονες και
ούτω καθεξής απεριόριστα, αφού λίγο πολύ κάθε άτομο στον πλανήτη συνδέεται κατά
κάποιον τρόπο με κάθε άλλο άτομο.»

Είναι βέβαιο ότι η ένταξή μας στα κοινωνικά δίκτυα έχει σαν αποτέλεσμα οτιδήποτε
συμβαίνει σ’ αυτά ενέργειες, πράξεις,

αποφάσεις, συνήθειες άλλων ανθρώπων να μας
επηρεάζουν είτε το θέλουμε είτε όχι.

Δίκτυα που συνδέουν τους ανθρώπους έχουν υπάρξει σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας,
αλλά σήμερα έχουμε και τα ηλεκτρονικά τεχνολογικά δίκτυα. Αυτά παρουσιάζονται είτε
με τη μορ
φή ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ.
Facebook
,
MySpace
), ή ως


ιστοσελίδες πληροφοριών
(π.χ.
YouTube
,
Wikipedia
), ή ως ιστοσελίδες
δημιουργίας νέων σχέσεων, ή ως διαδικτυακά παιχνίδια
πολλαπλών παικτών


(π.χ.
SecondLife
). Αφορούν
πλέον χρήστες όλων τω
ν στρωμάτων,

επιπέδων και
ηλικιών και τα ποσοστά χρήσης και συμμετοχής στην
Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο αυξάνονται
εντυπωσιακά.

Οι δυνατότητες που παρέχουν τα δίκτυα είναι πάρα πολλές. Ενδεικτικά μερικές από
αυτές είναι: ο απλός κοινωνικός σχολια
σμός, το λεγόμενο κουτσομπολιό, η
επανασύνδεση με ανθρώπους που μπορεί να είχαμε ξεχάσει ή είχαμε χάσει την
προσωπική επαφή, συγγενείς στο εξωτερικό, παλιοί συμμαθητές, φίλοι κλπ., η σύνδεση
ομάδων με κοινά ενδιαφέροντα, η κινητοποίηση μιας κοινότητας για
συλλογική δράση,
μέχρι και η πολιτική.

Τα προηγούμενα μπορούν να αποτελέσουν ένα δίαυλο επικοινωνίας με τους πολίτες,
παρακάμπτοντας τα παραδοσιακά κανάλια, παραπέμποντας ταυτόχρονα σε μια άμεση
μορφή δημοκρατίας. Μειονεκτήματα υπάρχουν, όπως υποθέσεις παι
δεραστίας, εθισμού,
εξάρτησης, αξιοπιστίας, ασφάλειας προσωπικών δεδομένων, επιβολής νέων ισχυρών
προτύπων ακόμη και μηχανισμών ελέγχου. Είναι εντυπωσιακή η δύναμη των
ηλεκτρονικών κοινωνικών δικτύων να μεγεθύνουν οτιδήποτε κυκλοφορεί στο εσωτερικό
τους, γ
ι’ αυτό θα πρέπει να γίνουμε ικανοί να διακρίνουμε ανάμεσα στις υπηρεσίες τους,
ποιες είναι χρήσιμες ή όχι.

Μπορούν να μετατραπούν τα υπάρχοντα δίκτυα, πραγματικά ή εικονικά
-
τεχνολογικά, σε
δίκτυα αντίστασης ή ακόμα και σε φορείς κοινωνικής αλλαγής; Να επα
ναφέρουν τον
άνθρωπο αντί για το χρήμα στο κέντρο της πολιτικής σκηνής;

Οι απαντήσεις θα δοθούν μέσα από τα ίδια τα δίκτυα.

Η κοινωνική ανάλυση δικτύων βλέπει τις κοινωνικές σχέσεις από άποψη
κόμβοι

και
δεσμοί
.
Κόμβοι

είναι οι μεμονωμένοι δράστες μέσα στα δίκτυα, και οι δεσμοί είναι οι
σχέσεις μεταξύ των δραστών. Μπορούν να υπάρξουν πολλά είδη δεσμών μεταξύ των
κόμβων. Η έρευνα σε διάφορους ακαδημαϊκ
ούς τομείς έχει δείξει ότι τα κοινωνικά
δίκτυα λειτουργούν σε πολλά επίπεδα, από τις οικογένειες μέχρι το επίπεδο εθνών, και
διαδραματίζουν έναν κρίσιμο ρόλο στον καθορισμό ότι ο τρόπος προβλήματα λύνεται, οι
οργανώσεις οργανώνονται, και ο βαθμός στον οποί
ο τα άτομα πετυχαίνουν στην
επίτευξη των στόχων τους.

Με απλούστερη μορφή του, ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένας χάρτης όλων των σχετικών
δεσμών μεταξύ των κόμβων που μελετώνται. Το δίκτυο μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί για να καθορίσει
κοινωνικό κεφάλαιο

από τους μεμονωμένους δράστες.
Αυτές οι έννοιες επιδεικνύονται συχνά σε ένα κοινωνικό διάγραμμα δικτύων, όπου οι
κόμβοι είναι τα σημεία και οι δεσμοί είναι οι γραμ
μές.Αυξάνονται όλο και περισσότερο οι χρήστες κοινωνικών δικτύων που επιλέγουν να
περιορίζουν σημαντικά την πρόσβαση τρίτων στο προφίλ τους και τα στοιχεία που
ανεβάζουν οι ίδιοι στο Διαδίκτυο.

Η κοινή «ιντερνετική» λογική υπαγορεύει ότι οποιοσδήποτε κά
τω από τα τριάντα δεν
έχει ιδιαίτερο πρόβλημα να αποκαλύψει πλευρές της προσωπικότητας και της
προσωπικής του ζωής στο Διαδίκτυο, από την αγαπημένη του πίτσα μέχρι προηγούμενες
σχέσεις. Όμως, όλο και περισσότερα μέλη της «γενιάς που τα λέει όλα» ξανασκέφτε
ται τι
πραγματικά συνεπάγεται κάτι τέτοιο.

Αν και η συμμετοχή στα κοινωνικά δίκτυα διατηρεί το
momentum

σταθερής ανάπτυξης,
πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε πριν από ένα μήνα από το πανεπιστήμιο της
Καλιφόρνια, βρήκε ότι περίπου οι μισοί νεαροί ενήλικες αν
ησυχούν περισσότερο για τα
προσωπικά τους δεδομένα απ' ότι πριν από πέντε χρόνια. Ταυτόχρονα, εμφανίζονται
περισσότερο επιμελείς σε ότι αφορά την
online

προστασία τους σε σχέση με τους
υπόλοιπους ενήλικες. Μελέτη του Ινστιτούτου
Pew

βρήκε ότι οι σημερινοί
εικοσάρηδες
ασκούν μεγαλύτερο έλεγχο στην διαδικτυακή τους φήμη και περιορίζουν τις
πληροφορίες που εμφανίζονται για τους ίδιους στο Ίντερνετ. «Η κοινωνική δικτύωση
απαιτεί επιτήρηση, όχι μόνο σε όσα ο ίδιος δημοσιεύεις αλλά και σε όσα δημοσιεύουν οι
φίλοι

σου για εσένα», επεσήμανε η Μαίρη Μάντεν, ερευνήτρια του Ινστιτούτου
Pew
.
«Σήμερα είσαι ο ίδιος υπεύθυνος για όσα μπορεί να βρει κάποιος για το άτομο σου».

Τα προσωπικά δεδομένα και η διαφύλαξη τους έχει γίνει θέμα μείζονος σημασίας για
τους ενεργούς χρήσ
τες των κοινωνικών δικτύων. Την περασμένη εβδομάδα εξάλλου, το
Facebook

έσπευσε να καλύψει ένα κενό ασφαλείας που επέτρεπε στους χρήστες να δουν
τις συνομιλίες άλλων χρηστών που ήταν στη λίστα των επαφών τους στο
Facebook
. Ο
Σαμ Τζάκσον, φοιτητής στο Γέηλ,

που ξεκίνησε το πρώτο του
blog

σε ηλικία 15 ετών,
έμαθε να μην εμπιστεύεται κανένα κοινωνικό δίκτυο σε ότι αφορά τις προσωπικές του
πληροφορίες. «Πριν από τέσσερα χρόνια υπήρχαν πράγματα που δεν θα έλεγα σήμερα,
αυτό
-
λογοκρίνομαι πολύ περισσότερο. Προσπαθ
ώ να είναι όσο πιο σωστός και
ειλικρινής μπορώ, αλλά είμαι πολύ πιο συνειδητοποιημένος σε ότι αφορά τα άτομα που
συναναστρέφομαι
online
», δήλωσε.

Τηλεφωνική έρευνα σε 1.000 άτομα, που πραγματοποίησε το πανεπιστήμιο της
Καλιφόρνια, βρήκε ότι 88% των χρηστών

κοινωνικών δικτύων ηλικίας 18
-
24 ετών
θεωρούν ότι θα έπρεπε να υπάρχει νομοθεσία που να υποχρεώνει τις ιστοσελίδες να
σβήνουν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Ενώ, 62% δήλωσε ότι θέλουν νόμο που
να δίνει στους χρήστες το δικαίωμα να γνωρίζουν τις πληροφ
ορίες που έχει
συγκεντρώσει μια ιστοσελίδα για το άτομό τους.

1. Τι είναι τα κοινωνικά δίκτυα (
social

networks
);

Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν εικονικές κοινότητες, όπου οι χρήστες
του Διαδικτύου έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τα

εικονικά τους προφίλ και να
αναπτύξουν ένα δίκτυο επαφών, με τις οποίες μπορούν να επικοινωνούν μέσω της
ιστοσελίδας. Οι πιο διαδεδομένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμίως αυτή
τη στιγμή είναι το
Myspace

και το
Facebook
.2. Τι κινδύνους κρύβουν

οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης για τα
παιδιά και τους νέους;

Παρόλο που το να συνομιλεί κανείς στο Διαδίκτυο είναι αρκετά διασκεδαστικό, οι νέοι
μπορεί σε κάποιες καταστάσεις να βρεθούν σε δύσκολη θέση. Κίνδυνοι αρχίζουν να
εμφανίζονται όταν δίνουν
τα προσωπικά τους στοιχεία σε αγνώστους. Ο διαδικτυακός
κόσμος είναι συχνά πολύ διαφορετικός από τον πραγματικό και οι νέοι μπαίνουν στον
πειρασμό να κάνουν και να λένε πράγματα που δε θα διανοούνταν να κάνουν και να
πουν σε κάποιον έχοντας τον μπροστά του
ς. Κάτι τέτοιο περιλαμβάνει και το να
εμπιστεύονται

προσωπικές πληροφορίες όπως για παράδειγμα αριθμούς κινητών
τηλεφώνων ή φωτογραφίες. Εάν συνομιλούν με κάποιον συνομήλικό τους, τότε υπάρχει
κίνδυνος να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές απρόσεχτα
-

γι
α παράδειγμα,
στέλνοντας προσβλητικά μηνύματα, ή ανεβάζοντας κάποια εικόνα σε μια ιστοσελίδα.
Όμως, ο κίνδυνος είναι φανερά μεγαλύτερος εάν το άτομο με το οποίο συνομιλούν είναι
ενήλικας. Δυστυχώς, παιδόφιλοι
-

ενήλικες που επιθυμούν να γνωρίσουν νέους για
να
ικανοποιήσουν τις σεξουαλικές τους ανάγκες
-

χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να τον
προσεγγίσουν ενδεχομένως με τελικό σκοπό μια συνάντηση στον πραγματικό κόσμο. Οι
νέοι άνθρωποι μπορεί να επιδείξουν αφέλεια μπροστά σε τέτοιους κινδύνους και
συνήθως νοιώθ
ουν αόρατοι ή ότι «θα το καταλάβαιναν αν κάποιος έλεγε ψέματα». Οι
νέοι άνθρωποι ανταλλάσουν

φίλους μέσω υπηρεσιών άμεσων μηνυμάτων και με τον
τρόπο αυτό συνομιλούν με αγνώστους, τους οποίους νοιώθουν ότι μπορούν να
εμπιστευτούν επειδή «ένας φίλος ενός φίλ
ου» τους γνωρίζει. Οι υπηρεσίες άμεσων
μηνυμάτων είναι μια πολύ προσωπική μέθοδος επικοινωνίας
-
περισσότερο από ένα
δωμάτιο συνομιλίας με πολλούς συμμετέχοντες
-

και έτσι οι παιδόφιλοι χρησιμοποιούν
αυτό το μέσο για να αποσπάσουν πληροφορίες από ένα νεαρό ά
τομο.

3. Τι είναι το ψάρεμα κοινωνικής δικτύωσης (
social

network

phishing
);

Αντλώντας πληροφορίες και πολλά προσωπικά δεδομένα από τα προφίλ των χρηστών
των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, απατεώνες στέλνουν εξατομικευμένα μηνύματα
που περιλαμβάνουν

συνδέσμους προς ιστοσελίδες «
phishing
». Η επιτυχία της μεθόδου
είναι μεγάλη. Σε πρόσφατο πείραμα που πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, το
70% όσων έλαβαν το εξατομικευμένο μήνυμα πάτησε στο σύνδεσμο που
περιλαμβανόταν σε αυτό και συμπλήρωσε τα στο
ιχεία του στην ιστοσελίδα υποκλοπής
δεδομένων.

(Πηγή: ΑΒΓ, Το Αλφαβητάρι του Διαδικτύου,
www
.
saferinternet
.
gr
, 2007.)

Μετά την επιτυχία που χαρακτηρίζει την αγορά των ψηφιακών αγαθών, κάποιες μεγ
άλες
εταιρείες μελετούν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ευνοϊκό αντίκτυπο για τα προϊόντα
τους μέσα από αυτές τις πλατφόρμες, με τελικό στόχο φυσικά την πώληση των φυσικών
προϊόντων τους.

Η
Volvo

Βορείου Αμερικής, η αλυσίδα ειδών ρουχισμού
H
&
M

αλλά και το τ
ηλεοπτικό
δίκτυο
MTV

περιλαμβάνονται στη λίστα των εταιρειών που μπαίνουν σε αυτή την αγορά
που ανθίζει στις κοινότητες των
social

games

που παίζουν εκατομμύρια καταναλωτές σε
όλο τον κόσμο.

«Τα πάντα έχουν να κάνουν με την αδιάκοπτη συνδεσιμότητα. Οι εται
ρείες θα πρέπει να
βρουν τρόπους να εκμεταλλευτούν την παρουσία των καταναλωτών σε συγκεκριμένα
μέρη στο Διαδίκτυο», επεσήμανε ο Μάρσαλ Κοέν, αναλυτής της
NPD
, εταιρείας
ερευνών αγοράς. Προς το παρόν, η αγορά των ψηφιακών αγαθών βασίζεται κυρίως στις
μικρό
-
αγορές. Οι καταναλωτές ξοδεύουν ένα με τρία δολάρια σε παιχνίδια όπως το
FarmVille

και το
Mafia

Wars
, για να αποκτήσουν προβάδισμα απέναντι στους
αντιπάλους τους. Ακόμη, μπορούν να αγοράσουν κάποιο ψηφιακό δώρο, λουλούδια για
παράδειγμα, ή να αγοράσουν κά
ποιο κομμάτι για κάποια ψηφιακή συλλογή.

Αυτές οι κατά βάση παρορμητικές αγορές αναμένεται να φτάσουν τα δύο
δισεκατομμύρια δολάρια σε αξία μέχρι το τέλος του έτους, ενώ για το 2011 οι
προβλέψεις κάνουν λόγο για αξία 2,6 εκατομμυρίων δολαρίων. Αρχικά, τα ψ
ηφιακά
αγαθά εμφανίστηκαν σε εικονικά περιβάλλοντα όπως το
Second

Life

και το
IMVU
, στα
οποία αγόραζαν ψηφιακά έπιπλα, σπίτια, ρούχα και άλλα αξεσουάρ για τους εικονικούς
τους χαρακτήρες.

Η
Volvo

από την άλλη, αλλά και άλλες εταιρείες, δεν στοχεύουν στην ε
νίσχυση των
εσόδων τους, αλλά με την ελπίδα να δημιουργήσουν μεγαλύτερη πελατειακή βάση
πιστών καταναλωτών. Η καμπάνια της
Volvo
, που ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου, η
εταιρεία επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει τη σχέση με το καταναλωτικό κοινό μέσα από
το παιχν
ίδι
MyTown
, ένα είδος
monopoly

που γνωρίζει μεγάλη επιτυχία στους κατόχους
iPhone
, με περισσότερους από δύο εκατομμύρια παίκτες. Το
MTV

έχει διαφορετικά
κίνητρα, που συνοψίζονται στην αύξηση της τηλεθέασης των επερχόμενων μουσικών
βραβείων, δίνοντας ψηφιακ
ά αντίγραφα αντικειμένων που χρησιμοποιούν μουσικοί
αστέρες.

Για να επιτύχουν, «τα ψηφιακά αγαθά θα πρέπει να έχουν άμεση σχέση με τα αντίστοιχα
προϊόντα της εταιρείας που τα πουλάει», σχολίασε σχετικά ο Ράβι Μέχτα, αντιπρόεδρος
της
Viximo
, εταιρείας που π
αρέχει πλατφόρμες για
social

games
. Επιπλέον, θα πρέπει το
ψηφιακό περιβάλλον ή το παιχνίδι στο οποίο εμφανίζονται θα πρέπει να έχουν σχέση με
το προϊόν που θέλουν να προβάλλουν. «Ένα παιχνίδι που απευθύνεται σε γυναίκες δεν
είναι το κατάλληλο μέρος για αν
τρικά προϊόντα. Αντίστοιχα, μία ιστοσελίδα για ρούχα
δεν ενδείκνυται για μια εταιρεία αυτοκινήτων», επεσήμανε ο Κρις Κάνιγχαμ, διευθύνων
σύμβουλος της
Appsavvy
, εταιρείας που συνδέει προϊόντα και διαφημιστικές εταιρείες
με εφαρμογές σε υπηρεσίες κοινωνικής

δικτύωσης.

Προκειμένου να μελετήσει την αποτελεσματικότητα τέτοιων ενεργειών, η
Appsavvy

πραγματοποίησε μια έρευνα μελετώντας έναν πελάτη της, την
Powermat
, εταιρεία που
κατασκευάζει ασύρματους φορτιστές κινητών τηλεφώνων,
e
-
book

readers

και συσκευές
GPS
.

Η καμπάνια της
Powermat

διήρκεσε δέκα ημέρες στο
MyTown
, με στόχο την
αναγνωρισιμότητα των προϊόντων της. Τα αποτελέσματα ήταν παραπάνω ενθαρρυντικά,
αφού 70% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι γνώριζαν την εταιρεία μετά το τέλος της
καμπάνιας, ενώ το ποσοστό
αυτών που εκδήλωσαν πρόθεση να αγοράσουν ένα φορτιστή
αυξήθηκε σχεδόν κατά ένα τρίτο και έφτασε το 60%, σε σχέση με την περίοδο πριν την
καμπάνια.


(πηγη :
www
.
kathimerini
.
gr

με πληροφορίες
New

York

Times

)

Τα κοινωνικά δίκτυα αποκαλύπτουν κοινωνικά σ
τοιχεία.

Έρευνα που διεξήχθη για 6 μήνες σε δημοφιλή ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα για τις
ανάγκες της διδακτορικής διατριβής της
Danah

Boyd

από το Πανεπιστήμιο του
Berkeley
,
αποκαλύπτει μια σαφή "διαφοροποίηση" μεταξύ των Αμερικανών που επισκέπτονται τα
2
πιο δημοφιλή
sites
, το
MySpace

και
Faceback
.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι χρήστες του
Faceback

κατάγονται από
πλούσιες οικογένειες και έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να συνεχίσουν τις σπουδές τους
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε αντίθεση με τ
ους χρήστες του
MySpace

οι οποίοι
αφήνουν τον δρόμο του πανεπιστημίου για να βρουν δουλειά μόλις τελειώσουν το
σχολείο.

"
Τα στοιχεία της έρευνας αποτελούν έναν ακόμα σαφή τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία αντανακλά τις
κοινωνικές αξίες
" τονίζει ηκα
Boyd
, συ
μπληρώνοντας ότι "
οι έφηβοι χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα
για να χτίζουν κοινότητες και να συνδέονται με τους ομοίους τους. Μέσα από αυτά απεικονίζεται το όποιο
καλό και όποιο κακό κρύβεται στην ζωή των σημερινών εφήβων


Πηγή κειμένου :
http
://
new
.
e
-
go
.
gr
/
tech
/
article
.
asp
?
catid
=6424&
subid
=2&
pubid
=518821#
Τα Κοινωνικά Δίκτυα σαν

κοινωνικό φαινόμενο


Οι ειδικοί ερευνητές λένε ότι η αγορά γύρω από τα διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα μέχρι
το τέλος του 2009 θα διαμορφωθεί στα 428 εκατομμύρια δολάρια .

Καθώς η διείσδυση του διαδικτύου γίνεται όλο και μεγαλύτερη, τα διαδικτυακά
κοινωνικά
δίκτυα θα γίνουν όλο και πιο δημοφιλή καθώς θα αποτελέσουν ευρύτερη
πλατφόρμα επικοινωνίας χρησιμοποιώντας εφαρμογές όπως το
email

και τα άμεσα
μηνύματα διευρύνοντας έτσι τη λειτουργία τους.

Ήδη τον τελευταίο καιρό το
Facebook
, το
MySpace
, το
Hi
5 αλλά και,

σε ελληνικό
επίπεδο, το νέο ελληνικό
φοιτητικό
Zuni
.
gr

αναπτύσσονται ταχέως και
όχι μόνο από
ανθρώπους που

ψάχνουν να
κοινωνικοποιηθούν.

Η κοινωνικοποίηση όμως σε
τοπικό επίπεδο έρχεται
σε συνδυασμό και μέσα από
τα
caf
é της γειτονιάς ή
τα στέκια της παρέ
ας.


I
σως πολύ σύντομα
δούμε και μια μεγάλη οθόνη
με
Facebook

ή άλλο
δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο
μέσα σε ένα από αυτά
τα
cafe
.
E
να
Facebook

θα
ήταν μια πολύ καλή
ιδέα κοινωνικοποίησης και
σύνδεσης μιάς παρέας
με άλλες τοπικές ή ακόμη και
διεθνείς κοινωνικές

ομάδες.

Τα κοινωνικά και
επικοινωνιακά δίκτυα, όμως,
προϋπήρξαν των
τεχνολογικών δικτύων, έστω και αν ιστορικά δεν τα λέγαμε έτσι. Κατά τον ίδιο τρόπο,
υπάρχουν τα εθνικά, τα φυλετικά και τα θρησκευτικά δίκτυα. Υπήρξαν, επίσης, και
υπάρχουν ακόμη, εμπορικ
ά και απελευθερωτικά δίκτυα. Η φιλική εταιρεία π.χ. ήταν ένα
απελευθερωτικό δίκτυο. Σε κάθε περίπτωση, αυτά τα δίκτυα ή «ενώσεις» λειτουργούσαν
ενοποιητικά και συντονιστικά για κοινές διεκδικήσεις, ενώ τα πολιτικά δίκτυα ενίοτε
μπορεί να εκφράζουν ένα όραμ
α. Επίσης υπάρχουν δίκτυα κοινωνικής ευαισθησίας με
κίνητρο τον εθελοντισμό, το περιβάλλον και την κοινωνική αλληλεγγύη, που η διάδοσή
τους είναι φαινόμενο αρκετά πρόσφατο στην ιστορία. Αυτά είναι ένα φαινόμενο που
συνδιαμορφώνεται από την απελευθέρωση ανθ
ρώπινης ενέργειας που φέρνουν οι νέες
τεχνολογίες της διαδραστικής επικοινωνίας, όπως είναι το διαδίκτυο και οι ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας.

Μπορούμε λοιπόν να προσεγγίσουμε, τα δίκτυα και την οριζόντια συνεργασία από τη
σκοπιά του εθελοντισμού και της σύν
θεσης του κοινωνικού κεφαλαίου, που θεωρείται ο
τέταρτος συντελεστής κεφαλαίου, παράλληλα με το ανθρώπινο, φυσικό και οικονομικό
κεφάλαιο, που με τους παραδοσιακούς όρους της οικονομίας θεωρούνται ως τρεις
βασικοί συντελεστές της ανάπτυξης. Άλλωστε σήμερα
έρχεται η διαδικτυακή τεχνολογία
να διευρύνει τους ορίζοντες όλων αυτών των εννοιών να μηδενίσει τις αποστάσεις και να
μας μεταφέρει απο τις τοπικές κοινότητες στην παγκόσμια κοινότητα.

Η εμφάνιση της κρίσης εμπιστοσύνης ως επακόλουθο της παγκόσμιας οικονο
μικής
κρίσης σήμερα, αναδεικνύει με δυναμικό τρόπο τη σημασία των κοινωνικών δικτύων
στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης και ιδιαίτερα μέσω της κοινωνικής οικονομίας, που
δημιουργεί νέες δυνατότητες απασχόλησης.

Έτσι, τα δίκτυα που συμβάλλουν στην κοινωνική

αλληλέγγυα οικονομία και πρόνοια
έχουν μια σειρά από θετικά αποτελέσματα. Κύριο αποτέλεσμα των κοινωνικών δικτύων
είναι η μείωση κόστους συναλλαγών, είτε αυτά είναι καταναλωτικά δίκτυα είτε δίκτυα
επικοινωνίας είτε ακόμη δίκτυα διάχυσης της τεχνογνωσίας..

Τα δίκτυα οριζόντιας συνεργασίας, που συνθέτουν κοινωνικό κεφάλαιο, αναπτύσσουν
τις ανθρώπινες δεξιότητες, τη διάχυση γνώσης και την εξασφάλιση εμπιστοσύνης για τη
συλλογική δημιουργία μιας κοινωνίας.

Ορισμός του Κοινωνικού ΚεφαλαίουΤο κοινωνικό κεφάλαι
ο είναι μια σωρευμένη άυλη αξία γνώσης, εμπιστοσύνης,
συντονισμού και ενότητας, που συγκροτείται σε μια κοινότητα και «ταμιεύεται»
σε μία υποθετική τράπεζα χρόνου και δεξαμενή σκέψης προς κοινό όφελος.Προσφέρει μια διαρκή μεταφορά και ρευστότητα γνώσης π
ρος όφελος της
παραγωγικότητας σε προϊόντα και υπηρεσίες σε υλικά και άυλα αγαθά. Αυτό
σήμερα θα μπορούσαμε να το δούμε ανάγλυφα στις ηλεκτρονικές διαδραστικές
βιβλιοθήκες, όπως "
Wikipedia
", που λειτουργεί διαδραστικά στο
internet
.Κοινωνικό Κεφάλαιο θα μ
πορούσε να χαρακτηριστεί, επίσης, η δικτύωση της
συλλογικής γνώσης και ευφυΐας που μετασχηματίζεται σε πνευματικό έργο.

Το Κοινωνικό Κεφάλαιο, υπό αυτή την έννοια, καθορίζεται από τους θεσμούς της
κοινωνίας πολιτών που παρεμβάλλονται ανάμεσα στον πολίτη
-
ι
διώτη και το κράτος,
αποτελώντας έναν «
ενδιάμεσο χώρο
» (
middle

ground
), που επιτρέπει την ανάπτυξη
σταθερών σχέσεων και συμβάλλει στον αυτοματισμό των κοινωνικών σχέσεων, τη
συνεργασία και τη διάχυ
ση γνώσης, που είναι απαραίτητη για νέες παραγωγικές
πρωτοβουλίες και καινοτομίες.

Αυτός ο χώρος της ανθρώπινης έκφρασης και δραστηριότητας συγκροτεί τρεις βασικές
αξίες του κοινωνικού κεφαλαίου εμπιστοσύνη, συνεργασία, αλληλεγγύη.

Αυτές οι αξίες κινητοποι
ούν ανθρώπινους πόρους και επιθυμίες, που σε διαφορετική
περίπτωση θα παρέμεναν στάσιμοι και ανενεργοί.

Έτσι το κοινωνικό κεφάλαιο μπορεί να εννοηθεί ως πόρος που έχει την πηγή του στη
συλλογική δράση και μπορεί να έχει αποτελέσματα σε ευρύτατη οικονομική
και
κοινωνική κλίμακα, που σ' αυτή την έκταση συγκροτείται πρώτη φορά στην ιστορία.

Το κοινωνικό κεφάλαιο, λοιπόν, είναι ζήτημα κοινωνικοποίησης της γνώσης,
εμπιστοσύνης και συνεργασίας σε τοπικό ή παγκόσμιο επίπεδο και ικανότητας για
καινοτόμες πολιτικές
επενδύσεων, που λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη και πηγαίνει την
κοινωνία μπροστά.

Σε πρακτικό επίπεδο, το Κοινωνικό Κεφάλαιο δεν είναι η περιουσία μιας οργάνωσης ή
της αγοράς ή του κράτους, παρόλο που όλοι μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία
του. Είναι μι
α διαδικασία «εκ των κάτω» και αφορά πολίτες, ίδιας ή διαφορετικής
καταγωγής και κουλτούρας, που συνδέονται κοινωνικά και δημιουργούν δίκτυα και
ενώσεις. Σύμφωνα με τον ορισμό της Παγκόσμιας Τράπεζας, το κοινωνικό κεφάλαιο
είναι η συνεκτική «κόλλα» που κρα
τά δεμένες τις κοινωνίες για κοινή δημιουργία.

Έτσι, τα κοινωνικά δίκτυα είναι ο χώρος αναπαραγωγής του κοινωνικού κεφαλαίου, που
συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή και ευημερία.

(Συντονιστικό Κέντρο ΜΚΟ)E
ίναι ένας κοινωνικός ιστοχώρος δικτύωσης που ξεκί
νησε στις 4 Φεβρουαρίου του 2004.
Όλοι έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο να συμμετάσχουν σε δίκτυα που σχετίζονται με
σχολεία, θέση απασχόλησης ή γεωγραφικής περιοχής. Οι χρήστες μπορούν να
επικοινωνούν μέσο μηνυμάτων με τους φίλους τους και να τους ειδοποιούν ό
ταν
ανανεώνουν τις προσωπικές πληροφορίες τους. Το όνομα της ιστοσελίδας προέρχεται
από τα προσωπικά έγγραφα των μελών πανεπιστημιακών κοινοτήτων μερικών
Αμερικάνικων κολεγίων και προπαρασκευαστικών σχολείων που χρησιμοποιούσαν οι
νεοεισελθέντες σπουδαστές

για να γνωριστούν μεταξύ τους.

Ο 19χρονός
Mark

Zuckerberg

ίδρυσε το
facebok

ως μέλος του πανεπιστημίου του
Harvard
. Αρχικά δικαίωμα συμμετοχής είχαν μόνο οι φοιτητές του
Harvard

ενώ
αργότερα επεκτάθηκε για την
Ivy

League
. Πολύ αργότερα το δικαίωμα συμμετ
οχής
επεκτάθηκε για όλους τους σπουδαστές πανεπιστημίων, μετά για τους μαθητές σχολείων
και μετά για κάθε άνθρωπο του πλανήτη που η ηλικία του ξεπερνούσε τα 13 χρόνια.

Το
facebook

σήμερα έχει πάνω από 69 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες, κατατάσσοντας
το έτσι
στην λίστα ταξινόμησης του
Alexa

ως ένα από τα δημοφιλέστερα
web

site

του
πλανήτη. Υπολογίζετε ότι καθημερινά πάνω από 250.000 άνθρωποι γίνονται καινούργια
μέλη. Επίσης το
facebook

είναι ένα από τα δημοφιλέστερα
site

για ανέβασμα
φωτογραφιών με πάνω από 14

εκατομμύρια φωτογραφίες καθημερινά. Με αφορμή την
δημοτικότητα του, το
facebook

έχει κριτικαριστεί και κατηγορηθεί σε θέματα που
αφορούν τα προσωπικά δεδομένα και τις πολιτικές απόψεις των ιδρυτών του. Ωστόσο η
συγκεκριμένη ιστοσελίδα παραμένει η πιο διάσ
ημη κοινωνική περιοχή δικτύωσης σε
πολλές αγγλόφωνες χώρες.
Ο προφανής λόγος που το
facebook

δέχεται τέτοια
λογοκρισία είναι το γεγονός ότι ένας 19χρονος ξεκίνησε αθώα μια ιστοσελίδα γνωριμιών
που εξυπηρετούσε μια μικρή μάζα φοιτητών και μέσα σε λίγο καιρό

αυτή η ιστοσελίδα
έχει μετατραπεί σε μια κολοσσιαία διεθνή εταιρία που απαρτίζετε πάνω από 300
υπαλλήλους και με τρομερά μεγάλα κέρδη.

Ο ιδιοκτήτης
Mark

Zuckerberg

είναι γνωστό ότι πρόσφατα απέρριψε μία προσφορά
ύψους 975 εκατομμυρίων δολαρίων ενώ διαπραγ
ματεύτηκε και πούλησε ένα μικρό
ποσοστό της τάξης του 1,6% της εταιρίας στην
Microsoft
. Το κασέ του
facebook

υπολογίζετε ότι φτάνει τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια.

Φυσικά και η αξία του
facebook

δεν είναι τόσο μεγάλη λόγο της απλής και όμορφης
εμφάνισης της
αλλά ούτε για την ξεχωριστή λειτουργικότητα της σελίδας. Το
facebook

είναι το κλειδί της εξέλιξης του
internet
, δίνοντας στους ιδιοκτήτες του (ή συνιδιοκτήτες,
βλέπε
Microsoft
) διάφορες πληροφορίες που εγγυημένα 100% όλοι οι διαχειριστές
συστημάτων διαδικτ
ιακών χώρων μπορούν να καταγράψουν. Πληροφορίες για
προσωπικές πληροφορίες, για λειτουργικά συστήματα, για την παρακολούθηση
διαφημιστικών καμπανιών και άλλα πολλά.

Κάπου εδώ όμως ξεκινάει και η οδύσσεια της γνώμης που προσπαθεί να περισώσει όσο
το δυνατόν

γίνετε το δικαίωμα όλων των ανθρώπων του πλανήτη περί απόκρυψης
προσωπικών πληροφοριών.

Όσοι είναι εγγεγραμμένα μέλη «λέγετε» ότι το
facebook

αποθηκεύει σε κάθε προσωπικό
υπολογιστή
cookies

που με την συνεργασία άλλων πολύ γνωστών ιστοσελίδων (όπως το
eba
y

ή το
google
.) καταγράφουν τις δραστηριότητες και τις κινήσεις που κάνει ο
συγκεκριμένος χρήστης. Αν το καλοσκεφτούμε είναι πολύ έξυπνο και θα βοηθούσε
πολλές εταιρίες αν για παράδειγμα μπορούσε να καταγραφούν προτιμήσεις ανθρώπων σε
αντικείμενα, με «γνωσ
τά» στοιχεία. Και όταν λέω «γνωστά» δεν εννοώ με
ονοματεπώνυμο ανθρώπου αλλά διαπιστευτήρια υπαρκτού ατόμου με συγκεκριμένες
προτιμήσεις και γούστα.Όλα τα παραπάνω δικαιολογημένα «ακούγονται» και λέω
δικαιολογημένα γιατί για όλα φταίει ο εριστικός τρόπος π
αρουσίασης της διαφημιστικής
πολιτικής που θα ακολουθήσει η εν λόγο εταιρία με το όνομα "κοινωνική διαφήμιση".

καταλαβαίνουμε ότι το
facebook

θέλει να αποθηκεύει κάθε κίνηση των μελών του
facebook

που κάνουν στο
internet

και κυρίως τις δραστηριότητες που σ
χετίζονται με
αγοραπωλησίες και προτιμήσεων αγαθών.

Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο το
Internet

πρέπει να προχωρήσει πάρα μα πάρα πολύ και
οι ιστοσελίδες θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους πράγμα αδύνατο
.Δεν αφήνουν κανέναν αδιάφορο, καθώς ένας θαυμασ
τός καινούργιος
κόσμος διαμορφώνει, εν πολλοίς πλέον, τις σχέσεις των ανθρώπων. Το
δεχόμαστε;

«Οι υπηρεσίες κοινωνικών δικτύων είναι μία διαδικτυακή υπηρεσία, πλατφόρμα ή
ιστοσελίδα, που επικεντρώνεται στο να χτίζει και να αντανακλά τα κοινωνικά δίκτυα ή
τ
ις κοινωνικές σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους», αυτολεξεί, αυτά είναι τα λόγια με τα
οποία η
Wikipedia

εξηγεί τι είναι τα κοινωνικά δίκτυα, ενώ η καταληκτική φράση
«σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους» περιέχει όλο το «ζουμί» αυτής της ιστορίας.
Αλλωστε, το γε
γονός ότι ο σύγχρονος άνθρωπος βαθμιαία περνάει όλη του την ημέρα
μπροστά στην οθόνη ενός
laptop

ή ενός κινητού τηλεφώνου είναι μία αναπόφευκτη
συνθήκη της εποχής, αλλά και η
all

time

classic

φράση «τα παιδιά αντί να παίζουν στους
δρόμους κάθονται μπροστά
σε μία οθόνη» θα σταματήσει να ακούγεται μέσα στα
επόμενα χρόνια.

Ωστόσο, μιλάμε για ένα δεύτερο επίπεδο «ιντερνετικού σερφαρίσματος», μιλάμε για το
επόμενο βήμα από το
Google

ή το
Youtube
, για το επόμενο βήμα της ενημέρωσης, της
διασκέδασης και του χαλαρο
ύ ξοδέματος χρόνου από γωνιά σε γωνιά του διαδικτύου.
Μιλάμε για έναν ενεργητικό τρόπο ζωής. Μιλάμε για την εποχή, στην οποία η


επερχόμενη γενιά είναι
-
σε
pop

κοινωνιολογικά λόγια
-

μία “
native

online

generation
”.

Οι ηλεκτρονικές σχέσεις, άλλωστε, σε πολλο
ύς τομείς εμφανίζουν εκπληκτική ομοιότητα
με τις παραδοσιακές επαφές. Στο
Twitter

κάποιος που «τιτιβίζει» συνέχεια, θα γράψει ότι
«πάω να φάω και έρχομαι σε λίγο», όπως αντιστοίχως στο
Facebook

κάποιος θα
ανακοινώσει ευθαρσώς ότι “
is

now

in

a

relationship


ή θα ποστάρει κάτι σημαντικό ή
ασήμαντο στο
status

του. Οπως θα το έλεγε και σε ένα μπαρ, σηκώνοντας το ποτήρι του
ή σε ένα εστιατόριο, μασώντας την πρώτη του μπουκιά. Στα κοινωνικά δίκτυα οι σχέσεις
είναι εθιστικά συνεπείς. Μπορεί απλά αντί να συστηθείς
ως Γιάννης Παπαδόπουλος, να
είσαι γνωστός στον ιντερνετικό σου κύκλο ως
John
86 ή
Johnpa

ή
Johnny

Pap

ή
οτιδήποτε άλλο. Μπορεί οι φίλοι σου να ξέρουν τα πάντα για σένα ή και τίποτα.

Αυτό σταδιακά γίνεται η ζωή μας.
Κάποιοι (πολλοί) που απέχουν ακόμα από αυ
τό το
επίπεδο ουρλιάζουν πόσο παθέτικ και θλιβερό είναι όλο αυτό. Σταδιακά θα γίνει και η
δική τους ζωή έτσι. Σταδιακά. Οταν για κάποιο λόγο θα αγοράσουν το
iPhone
, όταν θα
χρειαστεί να ενσωματωθούν σε μία ομάδα
(ακόμα και επαγγελματικά) στο
Facebook
,
όταν

θα θέλουν να ακούνε μουσική και θα
απευθύνονται στο
MySpace
, όταν θα τους
αρέσει κάποιος/κάποια και θα
ακολουθούν τις φωτογραφίες, στις οποίες
είναι
tag
αρισμένος/η, όταν θα γελάνε με
τις εξυπνάδες κάποιου που ακολουθούν
στο
Twitter
. Θα το καταλάβουν την π
ρώτη
ημέρα μετά από καιρό που θα βρεθούν
χωρίς
internet
.

Ετσι κι αλλιώς, δεν είναι τίποτα τραγικό. Η ζωή πάντα θα υπάρχει, γιατί η γοητεία και η
ταχύτητα των νέων τεχνολογιών δεν θα μπορέσει να φτάσει ποτέ τη μαγεία της ύλης.
Εντούτοις, δεν είναι καθόλου ά
σχημο να αρχίσουμε να αναπαυόμαστε στην αγκαλιά των
καινούργιων αόρατων οικογενειών μας, να προσαρμοστούμε στις καινούργιες αόρατες
παρέες μας και να ζήσουμε παράλληλα μέσω της
touch

screen

οθόνης μας στη νεόκτιστη
αόρατη πόλη που δημιουργήσαμε.Δι
ακοπές στα νησιά
Facebook

«Ωχ, η Ιφιγένεια από το Δημοτικό πήγε διακοπές στο Μεγανήσι! Μα καλά, πού πάνε και
τα βρίσκουν αυτά τα νησιά;», αναφώνησα κάπου στις αρχές Σεπτέμβρη. Λίγα λεπτά πριν
είχε αρχίσει η γνωστή συνήθεια του φθινοπώρου. Φίλοι και φίλες α
πό το
Facebook

«ανέβαζαν» με μανιώδεις ρυθμούς φωτογραφίες από το καλοκαίρι που μόλις τελείωσε.
Και τις φωτογραφίες της «εναλλακτικής» Ιφιγένειας από το Μεγανήσι, ακολούθησαν
αυτές της ερωτευμένης Μαρίας από τη Φολέγανδρο, του
mainstream

Γιάννη από την
Πάρ
ο, της «απελευθερωμένης» Μίνας από την Ιο, και ο κατάλογος συνεχίζεται επ’
αόριστον. Μέχρι τις 10 Σεπτέμβρη είχα μάθει απέξω σχεδόν όλα τα ελληνικά νησιά,
χωρίς, φυσικά, να καταφέρω να υποκύψω στον πειρασμό να «ανεβάσω» και εγώ τις δικές
μου καλοκαιρινές ε
πισκέψεις. Τα
like

(αληθινά και μη) «έδιναν και έπαιρναν» και μπορεί
να μην θυμάμαι πώς λένε το γιο της Δήμητρας (που έχω να δω τουλάχιστον δύο χρόνια,
και ας μένουμε πολύ κοντά στην Αθήνα), αλλά ξέρω με κάθε λεπτομέρεια πού πήγε
φέτος το καλοκαίρι, αν προ
τιμάει βουνό ή θάλασσα, χαλαρά μπαράκια ή
club
• αν τρώει
καλαμαράκια ή χταπόδι. Οπως και εκείνη πιθανώς ξέρει πολύ καλά πόσο αγαπάω να
πηγαίνω στο ίδιο μέρος κάθε καλοκαίρι και πόσο προσπαθώ να πετύχω την τέλεια
φωτογραφία που να απεικονίζει την πανσέληνο.

Α! Και την επόμενη φορά που
θαυμάσετε τη φωτογραφία μιας φίλης σας, στην τέλεια πόζα που την αδυνατίζει, με το
τέλειο χαμόγελο και το ποτό στο χέρι, μην «μασήσετε». Είναι απλώς μία

από τις 50 που
έβγαλε στην ίδια στάση, για να επιλέξει την καλύτερη για το
Facebook
. Ξέρετε εσείς!


Ο ελεύθερος χρόνος των φοιτητών

Πριν από έξι περίπου χρόνια, ο φοιτητής
Mark

Zuckerberg
, διαθέτοντας αρχικό κεφάλαιο
120 δολάρια και καταναλώνοντας δεκάδε
ς
Red

Bull
, περνούσε αμέτρητες ώρες στο
δωμάτιό του στο Χάρβαρντ, «οικοδομώντας» την αρχική πλατφόρμα της υπηρεσίας. Δεν
φανταζόταν, όμως, πως μερικά χρόνια αργότερα το δημιούργημά του θα προσέλκυε την
περιέργεια εκατομμυρίων ανθρώπων ανά τον κόσμο. Μία πε
ρ

ιέργεια που με το πέρασμα
του χρόνου θα εξελισσόταν σε εθισμό και θα άλλαζε άρδην την έννοια της κατ’ οίκον
ψυχαγωγίας, όπως την γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Ο οργουελικός απόγονος,
προσφέροντας έναν οργασμό διαδικτυακής διαδραστικότητας στους χρήστες του και

υπονομεύοντας ολίγον τι τη σφαίρα της ιδιωτικότητάς τους, διαθέτει ήδη μισό δισ.
ακολούθους παγκοσμίως. Το τρίτο μεγαλύτερο «κράτος»
του κόσμου, μετά την Κίνα και την Ινδία, με ένα ιδιότυπο
ΑΕΠ που ξεπερνάει τα 20 δισ. δολάρια, έχει μπει για τα
καλά στις
ζωές μας. Οι ιμπεριαλιστικές του τάσεις,
ωστόσο, δεν έχουν προηγούμενο, μιας και στοχεύει στην
ενσωμάτωση ενός δισ. χρηστών στην επόμενη διετία. Η
ιστορία, προφανώς, δεν θα αργούσε να περάσει στη
μεγάλη οθόνη και τελικά ήταν ο μεγάλος Ντέιβιντ
Φίντσερ που
έστησε μία ταινία γύρω από τη ζωή του
νεότερου δισεκατομμυριούχου όλων των εποχών,
Mark

Zuckerberg
. Το “
The

Social

Network
” μόλις
κυκλοφόρησε στις αμερικανικές αίθουσες, λογικά θα προκαλέσει πανικό και άμα τη
εμφανίσει του στην Ελλάδα.

Ω ξειν, αγγέλλειν Λα
κεδαιμονίοις…


«Το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν», διαλαλούσαν δεξιά και αριστερά οι αρχαίοι
Σπαρτιάτες, και 28 περίπου αιώνες αργότερα η ρήση αυτή φαίνεται πως βρήκε τους πιο
φανατικούς οπαδούς της στα πρόσωπα των ιδρυτών του
Twitter
, που δημιούργησαν μία
υπ
ηρεσία στην οποία οι χρήστες μπορούν να «ανεβάζουν» λιτές και σύντομες προτάσεις
140 χαρακτήρων. Φανταστείτε τους τιτανοτεράστιους αρχαίους κατοίκους της
Λακεδαίμονος! Θα είχαν πάθει πλάκα με το
Twitter
! «Γύρνα πίσω, μωρή ξετσίπωτη»
(Μενέλαος @ Ωραία Ελένη
) ή «Τοίχο
-
τοίχο, μην σε πετύχω» (Λεωνίδας @ Εφιάλτη), θα
αποτελούσαν σίγουρα μερικά από τα πιο δημοφιλή
tweets

της αρχαίας Σπάρτης. Το
Twitter
, τελικά, είναι λίγο από όλα: εργαλείο
Micro
-
blogging
,
mega
-
chatroom
,
ερασιτεχνικό δημοσιογραφικό
portal
, όπου τα

νέα «ανεβαίνουν» στο τσακ
-
μπαμ,
χρήσιμο εργαλείο για προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών, αλλά και πολιτικών θέσεων
(ρωτήστε τον Μπάρακ, αν τον πετύχετε πουθενά). Πρωτοεμφανίστηκε πριν από τρία
χρόνια και έκτοτε 80 περίπου εκατ. χρήστες δημοσιεύουν τα νέα τους,

πού βρίσκονται
ανά πάσα στιγμή και τι κάνουν. Σήμερα, κατά μέσο όρο, μετριούνται 1,3 εκατ.
tweets

την ώρα. Παράλληλα, «ακολουθούν» τα νέα όσων επιθυμούν. Κάτι σαν μία μεγάλη
διαδικτυακή «κλειδαρότρυπα», δηλαδή. Το ανώτατο όριο στους επιτρεπόμενους
χαρακτή
ρες έχει ωθήσει στην εφεύρεση ολοένα και περισσότερων συντομογραφιών που
βοηθούν τους χρήστες να «κερδίζουν» λέξεις (βλέπε:
BTW

=
By

The

Way
,
LMK

=
Let

Me

Know
,
FTF

=
Face

To

Face
, Β
R

=
Best

Regards
,
b
/
c

=
because
).

LOL

και
Hi
5

Ακολουθεί χαρακτηριστική ατά
κα
user

του
Hi
5: “
LOL
!
HelLoΟο M@rAki mΟu…! Ti
Knc??
8
a

c

DoYmE

smr

sTo

P
@
rtY
???
xxx

”. Εάν δεν ανήκετε στο ηλικιακό
target
-
group

14
-
14,5 ή εάν δ
εν έχετε σπουδάσει αρχαιολογία με ειδίκευση στην
αποκρυπτογράφηση ιερογλυφικών, το πλέον πιθανό είναι να μην ενθουσιαστείτε από τη
συγκεκριμένη υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης. Η ορδή των 80 εκατ. πιτσιρικαραίων που
το χρησιμοποιεί από το 2003 και έπειτα, λα
τρεύει τα ψευδώνυμα, φλερτάρει ασυστόλως
και σκοτώνει την ώρα της στα
online

παιχνίδια της υπηρεσίας. Βασικό
trend

στο
Hi
5, οι
φωτογραφίες των νεανίδων χρηστών. Στις 9 από τις 10, θα τις δείτε να
αυτοφωτογραφίζονται μπροστά από τον καθρέπτη του μπάνιου του
ς. Το ακαλαίσθητο
του όλου σκηνικού ενισχύεται, μάλιστα, από το πάντα παρόν χαρτί της τουαλέτας στο
background


Η χαρά του χάκερ

Ολα αυτά τα δίκτυα δεν φημίζονται για τη διακριτικότητά τους. Ενα αστείο περί
τρομοκρατίας μπορεί να φέρει όλο το
FBI

στο σπίτι

σου. Δεν είναι να παίζεις. Το ότι το
internet

λέγεται «παγκόσμιο χωριό» δίνει έμφαση τόσο στο «παγκόσμιο», όσο και στο
«χωριό». Ολοι τα ξέρουν όλα. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί ο νεαρός Αυστραλός
Πιρς Ντέρλπιν που είχε όρεξη να κάτσει να βρει κενά στ
ο σύστημα λειτουργίας του
Twitter
. Και βρήκε. Επιτήδειοι χάκερ μυρίστηκαν «ψωμί» από αυτήν την ιστορία και
έσπευσαν να την εκμεταλλευτούν (μην με ρωτάτε πώς), καταφέρνοντας να παραπέμπουν
τους χρήστες του
Twitter

σε πορνογραφικές ιστοσελίδες. Επικράτησε έν
ας παγκόσμιος
πανικός και πολλά νοικοκυριά γέμισαν ιούς και «ακατάλληλες» εικόνες. Μεταξύ των
νοικοκυριών και ο Λευκός Οίκος! Εν τω μεταξύ, ο Ντέρλπιν δήλωσε ότι απλά
πειραματιζόταν και δεν είχε ιδέα τι μπορούσε να προκαλέσει. Οχι και άσχημα για ένα
μαθητή

Λυκείου.

My

friends

είναι 5.000 και πάνω

Πόσους φίλους μπορείς να έχεις, όταν είσαι διάσημος; Χιλιάδες, προφανώς, αφού όλοι
θέλουν να σου μιλήσουν ή να πουν έστω ότι σε γνωρίζουν. Τι γίνεται, όμως, όταν
υπάρχει όριο στον αριθμό τους, όπως, για παράδειγμα
, στο
Facebook
, και δεν θες να
απογοητεύσεις κανέναν; Ως γνωστόν, η περιβόητη υπηρεσία έχει βάλει «ταβάνι» στους
5.000 φίλους ανά προφίλ. Πώς ξεπερνούν αυτό το
πρόβλημα τραγουδιστές, ηθοποιοί και λοιποί διάσημοι;
Ανάλογα με τη δημοτικότητά τους, η πρώτη λύ
ση στην
οποία καταφεύγουν είναι αυτή των πολλαπλών προφίλ.
Ετσι εξηγούνται, λόγου χάρη, τα προφίλ
Panos

Mouzourakis
,
Panos

Mouzourakis

B
,
Panos

Mouzourakis

C
, κοκ. Κάθε φορά που γεμίζει ένα, φτιάχνουν και ένα
καινούργιο, για να μην μείνει κανείς δυσαρεστημ
ένος. Σε
περίπτωση, βέβαια, που σε λένε
Monica

Bellucci

και έχεις περίπου 950.000
friends

requests
, τότε τα πολλαπλά προφίλ (και τα γράμματα της αλφαβήτας) δεν φτάνουν,
όσους μάνατζερ και αν έχεις, για να τα διαχειρίζονται. Η λύση σε αυτήν την περίπτωση
ακ
ούει στο όνομα
fangroup
, και με ένα απλό
like

ξεμπέρδεψες. Ούτε απογοητεύεις
κανέναν, ούτε του λες «έλα στο
D

προφίλ μου, που είμαστε και πιο άνετα», ενώ τον
κρατάς και ενήμερο για όσα θέλεις να μάθει, όπως για παράδειγμα την κυκλοφορία της
νέας σου ταινία
ς.


MySpace

σαν να λέμε Μόνικα

Το
MySpace

εδώ και επτά χρόνια ανέβηκε στο «μεγάλο χωριό» και αριθμεί περίπου 130
εκατ. χρήστες. Οπως όλα τα κοινωνικά δίκτυα, δίνει την ευκαιρία στους χρήστες του να
αλληλεπιδρούν με τα άλλα μέλη και να ποστάρουν ό,τι θέλουν
. Η ειδοποιός διαφορά από
τα υπόλοιπα δίκτυα είναι ότι το
MySpace

αποτελεί έναν από τους πιο επιτυχημένους
μάνατζερ της σύγχρονης μουσικής βιομηχανίας. Το «τέκνο» του μεγιστάνα των ΜΜΕ,
Rupert

Murdoch
, λειτούργησε ως το ιδανικό εφαλτήριο για περίπου οκτώ ε
κατ. νέους
καλλιτέχνες διεθνώς, οι οποίοι, δημοσιεύοντας τα προσωπικά τους δημιουργήματα σε
μορφή
mp
3, έγιναν ευρέως γνωστοί μέσα από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι


η «δική μας» Μόνικα που είχε γίνει γνωστή και τα
τραγούδια της

έπαιζαν στα μπαράκια της πόλης, πριν καν κυκλοφορήσει το δίσκο της.
Ηταν μια επίδειξη δύναμης της νέας εποχής.Οι έφηβοι βαριούνται το
facebook
. Αστείο;

Αν υπήρχε μία κοινωνική ομάδα που δεν περιμέναμε ποτέ να δηλώσει ότι βαριέται το
Facebook
, θα ήταν α
υτή των εφήβων. Και όμως, κόντρα στο στερεότυπο που θέλει τους
σημερινούς 15άρηδες να «λιώνουν» στην οθόνη τους, σαχλαμαρίζοντας στο
Facebook
,
ήρθε μία αμερικανική έρευνα που αποδεικνύει ότι οι έφηβοι το βαριούνται. Για την
ακρίβεια, το βαρέθηκαν. Το εξάντ
λησαν. Δεν πιστεύουν ότι μπορεί να τους απασχολήσει
άλλο. Λογικό, όταν το 20% (περίπου) των εφήβων ασχολείται με το
sexting

(φωτογραφίζω τον εαυτό μου ημίγυμνο και τον στέλνω στη συμμαθήτριά μου που μου
αρέσει και εκείνη μου στέλνει μία αντίστοιχη δική της

φωτογραφία). Οντως το
Facebook

μετά μοιάζει με ένα παππουδίστικο χόμπι. Θα πρέπει να δεχτούμε ότι μεγάλος αριθμός
ανθρώπων που χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα, το κάνει για τη χαρά ενός αναίμακτου
φλερτ και αν ο έφηβος βρει ότι το
Hi
5, για παράδειγμα, το
υ εξασφαλίζει καλύτερες
συνθήκες, ώστε να γνωρίσει κόσμο, τότε ναι, το
Facebook

είναι αυτόματα βαρετό.


O

δήμαρχος του διαδικτύου

Αν πιστεύεις ότι με το να χρησιμοποιείς το
Facebook

και το
Twitter

δεν ενημερώνεις
αρκετά τους φίλους και τους γνωστούς σου γι
α οτιδήποτε κάνεις μέσα στην ημέρα, τότε
το
Foursquare

θα σου λύσει τα χέρια. Πρόκειται για μία υπηρεσία
geo
-
location
, που
δουλεύει ως εξής: κάθε φορά που επισκέπτεσαι ένα μπαρ, μία καφετέρια, ένα εστιατόριο,
ένα μουσείο κλπ., συνδέεσαι με το κινητό σου στ
ο
internet

και κάνεις
check
-
in
.
Αυτόματα, το
status

σου στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης ενημερώνεται με ένα
μήνυμα της μορφής “
Giorgos

just

checked
-
in

@…” και παράλληλα μαζεύεις
«επισκέψεις». Αυτός που έχει τις περισσότερες σε μία τοποθεσία ανακηρύσσεται


Mayor
” (δήμαρχός της), με πολλά μαγαζιά, κυρίως στο εξωτερικό, να προσφέρουν
εκπτώσεις ή δωρεάν ποτά στους «ηγέτες» τους. Αν το δεις ως παιχνίδι, μπορεί να είναι
αρκετά διασκεδαστικό, αλλά και συμφέρον για την τσέπη σου, σε περίπτωση που το
μαγαζί συνεργ
άζεται με την εφαρμογή. Υπάρχει πάντως και ο κίνδυνος να…
αναρωτηθούν οι γύρω σου για ποιο λόγο πρέπει να ξέρουν όλα όσα κάνεις κάθε ημέρα.
Σε αυτήν την περίπτωση, μην απορήσεις αν τους δεις να μαθαίνουν τι κάνουν τα κουμπιά
ignore

και
delete


Σερφάροντας…

αλά ελληνικά

Ενας βασικός κανόνας του
internet

λέει το εξής: οποιαδήποτε σελίδα γνωρίζει τεράστια
επιτυχία, αργά ή γρήγορα θα βρει μιμητές. Πάνω σε αυτήν τη λογική κινούνται και
αρκετά ελληνικά
sites
, τα οποία είδαν την απήχηση που έχουν οι ιστοσελίδες κο
ινωνικής
δικτύωσης του εξωτερικού, και γι’ αυτό καταθέτουν τη δική τους πρόταση στο χώρο,
γνωρίζοντας μάλιστα αξιόλογη επιτυχία. Δύο από αυτά είναι το
www
.
zoo
.
gr

και το
www
.
me
.
gr
, στα οποία μπορείς να δημιουργήσεις το προφίλ σου, να «ανεβάσεις»
φωτογραφίες

και βίντεό σου και να έρθεις σε επαφή με άλλους χρήστες. Το πρώτο
μάλιστα διαθέτει και υπηρεσία
dating
, για να βρεις το άλλο σου μισό (ή τα άλλα δύο σου
μισά), ενώ και τα δύο έχουν τα δικά τους
online

παιχνίδια, όπως χαρτιά, τάβλι αλλά και
pacman
, για να
περάσεις την ώρα σου. Αν, λοιπόν, το
Facebook

δεν σου είναι αρκετό, ή
προτιμάς να στηρίζεις τα… εγχώρια προϊόντα, τότε μία επίσκεψη θα σε πείσει.


Οταν ο γίγαντας καταρρέει


Πατάω και δεν μπαίνει. Και ξαφνικά, το απόγευμα της προηγούμενης Πέμπτης (24/9) το

Facebook

«έπεσε» για δυόμισι περίπου ώρες. «Τα παιδιά μπορούν να σταματήσουν τα
κλάματα και οι εργαζόμενοι να λουφάρουν ξανά», έγραψε στην ιστοσελίδα του το
περιοδικό
Time

αμέσως μετά την επαναφορά. Τεχνικά, η εν λόγω διακοπή κρίθηκε από
την ομάδα υποστήρ
ιξης ως ασήμαντη. Το πρόβλημα αναλύεται εκτενώς στο σχετικό
μπλογκ (
http
://
www
.
facebook
.
com
/
notes
.
php
?
id
=9445547199). «Κοινωνικά», η
δυσλειτουργία κρίθηκε ως η πιο επιδραστική από καταβολής
internet
, δεδομένου του
αριθμού χρηστών του υπερδημοφιλούς δικτύου
. Οκ, δεν χάθηκε και ο κόσμος, θα
σκέφτηκε ο
Zuckerberg
, όμως, από την άλλη, αν το
Facebook

βγει
off

για μία ολόκληρη
ημέρα, το παιχνίδι έχει χαθεί.
Οι μαθητές θα ανακαλύψουν κάτι άλλο.Το ρ
ίσκο της εικονικής φιλίας

Στις μέρες μας η φιλία καθημερινά δοκιμάζεται.Στρες, δουλειά, μακρινές
αποστάσεις, οικονομικά
-
προσωπικά

συμφέροντα, αλλαγή τρόπου ζωής φίλων

,
αδιαφορία κλπ..είναι μερικοί απ τους λόγους που οδηγούν τη φιλία στο γκρεμό
-
θάνατο. '
Ολοι μας έχουμε τέτοια παραδείγματα και εμπειρίες!

Η γνωριμία μέσω διαδικτύου δεν συνεπάγεται


τη γέννηση φιλίας...

, αλλά δεν την
αποκλείει και

σε κάποιες περιπτώσεις!


Χρειάζεται όμως πολύς χρόνος, υπομονή
και δια ζώσης γνωριμία

για να φτάσει κανείς να
μιλά για φιλία...

...και φυσικά ας μην παραβλέπουμε το πως ο καθένας εννοεί τη φιλία... ( το γνωστός
συγχέεται με το φίλος)

Η εικονική φιλία δεν


μπορεί

να αντικαταστήσει την αληθινή και πραγματική φιλία!
Μην ξεγελιόμαστε!


Υπάρχουν περιπτώσεις που μέσω δι
αδικτύου αναπτύχθηκαν φιλίες και εξελίχτηκαν
σε αληθινές

!Ελάχιστες όμως!


Οι περισσότερες αποδεικνύονται φούσκες,
πρόσκαιρες και δήθεν...


Όμως και στις δια ζώσης σχέσεις δεν έχει αποδειχθεί πολλές φορές

η φιλία ψεύτικη
και χωρίς βάσεις;

Αν δεν μπορείς
να δεις τον άλλον, τα μάτια του, το χαμόγελό του,

την αύρα του και
αν απλά τον φανταζεσαι για ποια φιλία μιλάμε;

Στα όσα χρόνια ασχολούμαι


με το ιντερνέτ


αποκόμισα πολλές εμπειρίες, θετικές
και αρνητικές. Γνώρισα αρκετά άτομα , με κάποια βρέθηκα τετ α τ
ετ, με πολλά


μιλήσαμε για αρκετές ώρες, με κάποια συνέχισα και συνεχίζω να μιλώ

,

κάποια τα
εμπιστεύτηκα

...

,αλλά με πούλησαν,

κάποια αποδείχτηκαν

εαυτούληδες,
ποντίκια

και συμφεροντολόγοι, κάποια πιόνια άλλων,

κάποια τα βλέπω να
μοστράρουν στο διαδίκτ
υο προβάλλοντας τον εαυτό τους

και μου προκαλούν εμετό
και αηδία....


Όλα αυτά με έκαναν πιο έμπειρο και πιο επιφυλακτικό . Οι επιλογές μου πλέον είναι
πολύ πιο αυστηρές και μετρημένες. Ελπίζω να μπορέσω να συνεχίσω με τα λίγα
άτομα που ξέρουν να σέβοντα
ι, να ακούν


τη διαφορετική γνώμη


και να την
αντικρούουν με επιχειρήματα

, που ξέρουν να εμπιστεύονται τα όσα λέμε ,


που
μπορούν να μην παρασύρονται από λόγια άλλων

και που έχουν το θάρρος να πουν
τη γνώμη τους και να ασκήσουν την κριτική τους σε λόγια
μου και πράξεις.

Προβληματίζει η χρήση κοινωνικών δικτύων από παιδιάΠοικίλες οι αντιδράσεις ειδικών, ερευνητών και επιστημόνων σχε
τικά με τις επιπτώσεις
της χρήσης των κοινωνικών δικτύων του
web

από αυξανόμενο αριθμό ανηλίκων.


Πρόσφατες έρευνες επισημαίνουν την αύξηση του αριθμού των παιδιών που δηλώνουν
ψευδή ηλικία προκειμένου να συμμετάσχουν σε κοινωνικά δίκτυα όπως το
Facebook

και
το
MySpace
, ή χρησιμοποιούν δίκτυα του
web

ειδικά σχεδιασμένα για αυτά.

Το
Facebook

και το
MySpace

θέτουν ως όριο ηλικίας τα 13 έτη, χωρίς όμως να
διαθέτουν πρακτικούς τρόπους επαλήθευσης της ηλικίας, με αποτέλεσμα πολλά μικρά
παιδιά να αποκτούν πρόσβ
αση. Κάποιοι επιστήμονες ανησυχούν ότι προ
-
εφηβική χρήση
αυτών των ιστοσελίδων, που κάποιοι έχουν συνδέσει με περιστατικά εξάρτησης από το
Διαδίκτυο, θα μπορούσε να καταστεί ζημιογόνα τόσο για τις κοινωνικές σχέσεις των
παιδιών όσο και για τους εγκεφάλους
τους.

Πολλοί άλλοι ωστόσο λένε ότι δεν υπάρχουν επαρκείς έρευνες που να υποστηρίξουν
αυτό το επιχείρημα και ότι τα περισσότερα παιδιά φαίνεται να χρησιμοποιούν τα
κοινωνικά δίκτυα με μέτρο και με θετικούς τρόπους. «Στην πλειοψηφία των
περιπτώσεων, παρά τη
ν εκτεταμένη κάλυψη όλων των αρνητικών πραγμάτων που μπορεί
συμβούν, τα περισσότερα απ' όσα κάνουν είναι πράγματα που θα έκαναν ούτως ή
άλλως», δήλωσε η Κάβερι Σουμπραμανιάμ, καθηγήτρια ψυχολογίας στο πανεπιστήμιο
της Καλιφόρνια.

Σε δύο έρευνες του ινστιτ
ούτου
Pew
, σε 700 και 935 εφήβους αντίστοιχα, 38% των
ερωτηθέντων ηλικίας 12
-
14 ετών δήλωσαν ότι διατηρούσαν
online

προφίλ. Ακόμη, 61%
των συμμετεχόντων, ηλικίας 12
-
17, είπαν ότι χρησιμοποιούν κάποιο κοινωνικό δίκτυο
για να στείλουν μηνύματα σε φίλους, ενώ

42% από αυτούς κάνει καθημερινή χρήση.

Η Αμάντα Λένχαρτ, ερευνήτρια στο
Pew

και συγγραφείς μιας από τις μελέτες, εξηγεί ότι
τα παιδιά χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα γιατί εκεί βρίσκεται ο κοινωνικούς τους
κόσμος. «Επειδή δεν υπάρχει αποτελεσματικός τρ
όπος επαλήθευσης της ηλικίας, τα
παιδιά σκέφτονται 'θα πω απλά ότι είμαι 14 και θα μπορώ να το χρησιμοποιήσω'».

Τα τελευταία δύο χρόνια κάποιοι επιστήμονες εκφράζουν ανησυχία για το χρόνο που
περνούν τα παιδιά στα κοινωνικά δίκτυα και ότι η υπερβολική δια
δικτυακή
κοινωνικοποίηση μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην προσωπικότητα τους καθώς
μεγαλώνουν. «Φοβάμαι ότι όλες αυτές οι τεχνολογίες επηρεάζουν την εγκεφαλική
ανάπτυξη, περιορίζοντας της στην παιδική κατάσταση που ελκύεται από τους ήχους και
τα έν
τονα φώτα, δυσκολεύεται να εστιάσει την προσοχή και ζουν για τη στιγμή», δήλωσε
η Σούζαν Γκρίνφιλντ, νευροεπιστήμονας στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. «Συχνά
αναρωτιέμαι αν τελικά οι πραγματικές συζητήσεις σε πραγματικό χρόνο τελικά δώσουν
τη θέση τους σε αυ
τούς τους αποστειρωμένους και εύκολους διαλόγους εμπρός σε μια
οθόνη».

Αντικρούοντας τα επιχειρήματα της Γκρίνφιλντ, η Σουμπραμανιάμ επικαλείται μελέτη
σε μαθητές γυμνασίου που έδειξε ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι άνθρωποι
τείνουν να συναναστρέφ
ονται
online

περισσότερο αυτούς που συναναστρέφονται και
στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Τα παιδιά σήμερα περνούν μεγάλο μέρος του χρόνους
εμπρός σε υπολογιστές, ενώ οι εγκέφαλοι τους είναι περισσότερο εξοικειωμένοι από
αυτούς των ενηλίκων ώστε να συνδυάσ
ουν τις
online

και
offline

δραστηριότητες τους.
«Πάντοτε θα υπάρχει η μειοψηφία παιδιών που δεν κάνουν σωστή χρήση», επεσήμανε.
«Δεν θα πρέπει όμως να παρασυρθούμε από τη γενική φοβία. Η τεχνολογία είναι εδώ και
είναι μάλλον ακίνδυνη».

Μία ακόμη μεγάλη αν
ησυχία των γονέων έχει να κάνει με το φόβο εξαπάτησης του
παιδιού τους στο Διαδίκτυο. Αν και οι προβληματισμοί αυτοί έχουν λογική βάση, η
Σουμπραμανιάμ και η Λένχαρτ θεωρούν ότι τα περισσότερα παιδιά έχουν επαρκείς
γνώσεις για να γνωρίζουν ποιον και τι να
αποφύγουν.

Δεν είναι όμως το
Facebook

και το
MySpace

οι μόνες εναλλακτικές για τους νεαρούς
χρήστες του Ίντερνετ. Ειδικά διαμορφωμένοι
online

κόσμοι για παιδιά λειτουργούν εδώ
και αρκετό καιρό, προσελκύοντας μάλιστα χιλιάδες παιδιά. Το
Club

Penguin

της
Di
sney

είναι ένα κατά βάση
gaming

site

με περιορισμένες δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης,
που θα μπορούσε να λειτουργεί ως προστάδιο για τη μελλοντική χρήση των μεγάλων
κοινωνικών δικτύων.

«Η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε μια γενιά που μεγάλωσε με την τε
χνολογία»,
ανέφερε ο Τόμπι Κλαρκ, δημιουργός του
KidSwirl
, μιας ιστοσελίδας κοινωνικής
δικτύωσης αποκλειστικά για παιδιά.
«Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει».


Χρήση κοινωνικών δικτύων (
social

networks
)


Η χρήση των κοινωνικών δικτύων θεω
ρείται δεδομένη από τους σημερινούς νέους. Θα
είναι εντελώς ανέφικτη κάθε προσπάθεια στην επιβολή προσκομμάτων για τη χρήση
κοινωνικών δικτύων από τους μαθητές. Αυτό που συνιστάται είναι η ενημέρωση των
νέων και η δημιουργία γόνιμου προβληματισμού . Αυτό π
ου χρειάζεται είναι η
κατανόηση ότι τα κοινωνικά δίκτυα δεν είναι μόνο χώροι ευχάριστης συνάντησης φίλων
και γνωστών, ή ευχάριστης ενασχόλησης αλλά και μέσο οργανωμένων φορέων για
διάφορους ιδιοτελείς σκοπούς (διαφήμιση, καταγραφή δραστηριοτήτων κλπ)


Τα
επόμενα παραδείγματα είναι περιπτώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αποφευχθούν,
εάν υπήρχε γνώση των βασικών αρχών λειτουργίας των κοινωνικών αυτών δικτύων από
ένα χρήστη. Είναι περιπτώσεις από το πιο δημοφιλές σήμερα δίκτυο (
Facebook
),
ανάλογα όμως παραδεί
γματα ισχύουν και για τα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα
(
pcworld
.
com
).Συχνά γίνεται αναφορά για περιπτώσεις όπου κάποιος από τους «φίλους» ζητά
επειγόντως ένα χρηματικό ποσό για κάποιο ζήτημα, το οποίο «υπόσχεται» ότι θα
επιστρέψει σύντομα. Δίνει και ένα σύνδ
εσμο για τη μεταφορά του ποσού. Πίσω
από τέτοια αιτήματα συχνά μπορούν να είναι κρυμμένες απάτες τύπου
phishing
.
Η πρόταση σε τέτοιες περιπτώσεις είναι απλή. Να γίνει επιβεβαίωση της
ταυτότητας του αποστολέα με ένα άλλο μέσο (π.χ. τηλεφωνικώς) και η πιθανή

βοήθεια να γίνει με κάποιο άλλο μέσο.Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες χρήστες είχαν προβεί σε κάποιο αρνητικό
σχόλιο για κάποιο άτομο (π.χ. για το αφεντικό τους), το οποίο είχαν ήδη στη
λίστα φίλων και το είχαν ξεχάσει! Αλλά ακόμα αν εξακριβωμένα το άτομ
ο αυτό
δεν βρίσκεται στη λίστα φίλων, μεταξύ δικτύων φίλων των φίλων πάλι η
πληροφορία μπορεί να φτάσει στο άτομο αυτό. επίσης, περιπτώσεις μηνυμάτων
του τύπου «βαριέμαι» με ώρα ανάρτησης κάποιο εργάσιμο χρόνο, μπορούν να
έχουν ένα τελικό παραλήπτη του μην
ύματος ένα άτομο, το οποίο δεν
επιθυμούσαμε να λάβει το μήνυμα. Στα κοινωνικά δίκτυα πρέπει να θεωρείται ότι
κάθε πληροφορία που αναρτάται είναι τελικά προσβάσιμη σε όλους και η
καλύτερη πρακτική είναι ό,τι ανακοινώνεται στο δίκτυο να μην έχει επιπτώσεις η

ανάγνωσή του από τον οποιονδήποτε.Γενικά η χρήση των κοινωνικών δικτύων εξ ορισμού μειώνει την ιδιωτικότητα
στο διαδίκτυο. Παρόλα αυτά καλή πρακτική είναι να ελέγχουμε αυτό που
μπορούμε να ελέγξουμε. Στην περίπτωση του
Facebook

μπορούν να οριστούν
κάποιε
ς ρυθμίσεις , όπως π.χ. περιορισμός των προσωπικών στοιχείων προφίλ,
μόνο στις λίστες φίλων, ο περιορισμός της προβολής των προσωπικών
μηνυμάτων κλπ.
Προστασία προσωπικών δεδομένων


ιδιωτικότητας


Η διακίνηση προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο είναι κά
τι δεδομένο στο διαδικτυακό
χώρο. Η ασυλλόγιστη δημοσιοποίηση προσωπικών στοιχείων όμως, μπορεί να έχει
αρνητικές επιπτώσεις για το άτομο. Είναι γεγονός ότι οι κίνδυνοι από τη δημοσιοποίηση
προσωπικών στοιχείων δεν είναι τόσο προφανείς όσο κάποιοι άλλοι (ι
οί,
phishing
),
δεδομένου ότι μέχρι ενός βαθμού η διαδικτυακή κοινότητα στηρίζεται σε προσωπικές
δημοσιεύσεις. Πολλά παραδείγματα όμως μπορούν να αναφερθούν από την κακή χρήση
προσωπικών δεδομένων όπως
cyberbullying
, ενοχλητικά μηνύματα, υποκλοπή
προσωπικών

κωδικών κ.ά.Πιο κάτω σημειώνουμε πρακτικές προστασίας των προσωπικών
μας δεδομένωνΚαλό είναι να είμαστε κάπως φειδωλοί με τη δημοσιοποίηση προσωπικών
δεδομένων. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι κάθε στοιχείο που δημοσιοποιούμε, ή
ακόμα αποστέλλ
ουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δύναται να υποπέσει
στον οποιοδήποτε. Έτσι θα πρέπει να αποφεύγουμε την αποστολή οποιοδήποτε
υλικού, απόψεων, δεδομένων που είναι δυνατό να προκαλέσουν, όχι μόνο στο
παρόν στάδιο αλλά και προβλήματα στο μέλλον, όπως προκ
λητικές φωτογραφίες,
ακραίες θέσεις και απόψεις, προσβλητικά για άλλους σχόλια κ.ά. )Χρήση πολύπλοκων κωδικών τους οποίους θα είναι δύσκολο κάποιος, ο οποίος
μας γνωρίζει, να μπορεί να μαντέψει . Η χρήση π.χ. ημερομηνίας γέννησης,
ονομάτων κλπ θα πρέπει ν
α αποφεύγεται. επίσης, δεν θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται ως κωδικοί, απλές λέξεις οι οποίες ανήκουν στο βασικό
λεξιλόγιο ενός λεξικού. Υπάρχουν αυτόματες μηχανές ανίχνευσης κωδικών, οι
οποίες μπορούν να σπάσουν αρκετά εύκολα κωδικούς που ανήκουν σε λεξικά.

Επίσης, οι ίδιες μηχανές μπορούν να ξεκινήσουν αναζήτηση κωδικών με τον
έλεγχο όλων των πιθανών συνδυασμών. Γι’ αυτό το μέγεθος του κωδικού πρέπει
να είναι σχετικά εκτεταμένο και με συνδυασμό γραμμάτων
-
ψηφίων. Επίσης, ρητά
πρέπει να αποφεύγεται η προφανής

απάντηση στις μυστικές ερωτήσεις που
παρέχουν οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε περίπτωση που ξεχάσαμε
τον κωδικό. Ας πάρουμε το παράδειγμα ότι έχουμε επιλέξει ως μυστική ερώτηση
«Ποιο είναι το όνομα της μητέρα σου;» (Μαρία). Πολύ απλά, κάποιος ο
οποίος
γνωρίζει τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας, μπαίνει και επιλέγει
«Ξέχασα τον κωδικό». Με την απλή απάντηση στην ερώτηση, εάν τη γνωρίζει,
κατευθείαν οικειοποιείται το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Αλλά ακόμα και αν
δεν τη γνωρίζει είναι
πιθανό με κάποιες λογικές εισαγωγές ονομάτων να πετύχει
τη «μυστική» λέξη. Συνεπώς, μια λύση είναι η απάντηση που θέτουμε στα
ερωτήματα αυτά ως «σωστή» απάντηση θα πρέπει να είναι μια εντελώς άσχετη
με το ερώτημα!Να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην εγγραφή σ
ε ιστοσελίδες. Σήμερα, υπάρχουν
αμέτρητες ιστοσελίδες που για την παροχή μιας πολύ μικρής υπηρεσίας
(προσφορά ενός δωρεάν αρχείου) απαιτούν πρώτα την εγγραφή μας σε αυτό. Με
τις τόσες περιπτώσεις εγγραφών είναι δεδομένο ότι στοιχεία που ζητούνται με πιο
ση
μαντικά το όνομα χρήστη και ο κωδικός σίγουρα θα επαναλαμβάνονται για
διάφορες εγγραφές. Όταν ο αποδέκτης των στοιχείων αυτών δεν είναι αξιόπιστος,
μπορεί να τα υποκλέψει και να τα χρησιμοποιήσει για την πρόσβασή του σε
άλλες δικές μας υπηρεσίες (πχ. ηλεκτ
ρονικό ταχυδρομείο) με προφανείς τις
επιπτώσεις. Μια καλή πρακτική είναι, όταν θεωρούμε απαραίτητη την εγγραφή
σε άγνωστες και σελίδες αμφίβολης προέλευσης ή εγκυρότητας, να
χρησιμοποιούμε ένα άλλο κωδικό, ο οποίος δεν σχετίζεται με αυτά των
σημαντικών μας

εγγραφών (ακόμα και διαφορετικό λογαριασμό ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου).Προστασία σημαντικών δεδομένων


Αποθήκευση αντιγράφων των αρχείων μας (
backup
) σε άλλα μέσα, πέραν του σκληρού
δίσκου, για την προστασία των δεδομένων μας ακόμα και σε πιθανή καταστρ
οφή του
βασικού συστήματος του ΗΥ μας. Η συνεχής συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο αυξάνει τις
πιθανότητες προσβολής από κάποιο και κατ’ επέκταση σημαντικών σε εμάς δεδομένων.


Σε περίπτωση που ο σκληρός δίσκος έχει πάθει κάποια ζημιά ή το λειτουργικό σύστημα
δε
ν είναι πλέον εκκινήσιμο, από την επίδραση κάποιου ιού, υπάρχει ακόμα η δυνατότητα
να σωθούν τα προσωπικά μας δεδομένα, ή τουλάχιστο κάποια από αυτά. Η βοήθεια
κάποιου τεχνικού μπορεί να είναι πολύ ευεργετική. Σε περίπτωση που έχουμε κατά
λάθος διαγράψει κ
άποιο σημαντικό αρχείο, υπάρχει ακόμα η δυνατότητα επαναφοράς
του. Ακόμα και αν το έχουμε διαγράψει και από τον κάδο ανακύκλωσης, υπάρχουν
λογισμικά προγράμματα που μπορούν να αναζητήσουν και να επαναφέρουν αρχεία, τα
οποία έχουν διαγραφεί οριστικά!


Το δι
αδίκτυο μπορεί όμως να αποτελέσει και ένα ασφαλή χώρο φύλαξης προσωπικών
δεδομένων αντιγράφων ασφαλείας. Πλέον, μεγάλες εταιρείες ασχολούνται με τη
διαχείριση και φύλαξη αρχείων, προσφέροντας μεγάλη ασφάλεια στις πληροφορίες
αυτές. Μια καλή πρακτική είναι
να φυλάγουμε κάποια αντίγραφα ασφαλείας σε
διαδικτυακούς παροχείς (
Microsoft

Skydrive
,
Dropbox
,
Box
.
net
,
eSnips
, κλπ), οι οποίοι
προσφέρουν κάποιες από τις υπηρεσίες τους εντελώς δωρεάν.


Ηλεκτρονικό εμπόριο


Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι σήμερα αρκετά

διαδεδομένες, με αρκετούς πιθανούς
κινδύνους, εφόσον σχετίζονται και με τη μεταφορά χρημάτων. Έτσι η συναίσθηση των
κινδύνων και εφαρμογή κάποιων κανόνων και πρακτικών προστασίας είναι επιτακτικές.Χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών μόνο σε αξιόπιστους παροχείς

(πληρωμές μέσω
τραπεζών:
amazon
,
ebay
,
jcc
, σελίδες αεροπορικών εταιρειών κ.ά.)Αν δεν γνωρίζετε καλά τον παροχέα της υπηρεσίας αλλά εξακολουθείτε να
θέλετε να προχωρήσετε με μια συναλλαγή, κάνετε έλεγχο (με μια μηχανή
αναζήτησης ή από σχετικές με το θέμ
α σελίδες) για γνώμες άλλων πάνω στην
αξιοπιστία του παροχέα. Είναι πολύ απλή διαδικασία και, αν υπάρχει περίπτωση
απάτης, θα αναφέρεται σίγουρα στα διαδικτυακά φόρουμ.Έλεγχος της σελίδας για σήμανση ασφαλούς σύνδεσης για συναλλαγές. Όλοι οι
φυλλομετρητέ
ς κάνουν ειδική αναφορά, όταν πρόκειται να προχωρήσουν σε μια
ασφαλή σύνδεση.Χρησιμοποίηση μιας πιστωτικής κάρτας μόνο για ηλεκτρονικές συναλλαγές, η
οποία θα είναι πιστωμένη μόνο με το ποσό της εκάστοτε συναλλαγής. Έτσι,
ακόμα και σε περίπτωση απάτης να

μην είναι εφικτή η απόσπαση μεγαλύτερων
ποσών.Περιοδικός έλεγχος των τραπεζικών λογαριασμών για περιπτώσεις
αδικαιολόγητων χρεώσεων. Είναι δυνατό, φορείς που απέσπασαν στοιχεία
πιστωτικών καρτών, να αποσπούν μικροποσά από την κάρτα από καιρού εις
καιρόν
για να μη γίνονται αντιληπτοί.


Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και άμεσα μηνύματα

Κατά τη χρήση του διαδικτύου αναλώνεται πολύς χρόνος στην επικοινωνία. Το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (
email
) και η ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων (
instant

messages
) είναι από τις πιο δημοφ
ιλείς εφαρμογές. Κάποιοι βασικοί κανόνες πρέπει να
ακολουθούνται και εδώ για την προστασία των χρηστώνΔεν ανοίγουμε αρχεία, φωτογραφίες και άλλα αρχεία προερχόμενα από
άγνωστους αποστολείς (είναι δυνατό να περιέχουν ιούς)Να είμαστε προσεχτικοί στην επιλο
γή ονόματος χρήστη, ώστε να μην προδίδει
σημαντικές πληροφορίες για την ταυτότητά μαςΔεν δημοσιοποιούμε εύκολα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας. Με
τη συχνή χρήση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου σε σελίδες που απαιτούν
εγγραφή είναι πολύ πιθαν
ό να γίνουμε στόχος υπερβολικής ή ανεπιθύμητης
αλληλογραφίας. Μια καλή πρακτική είναι να έχουμε ένα δεύτερο λογαριασμό
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον οποίο θα χρησιμοποιούμε σε τέτοιες
περιπτώσεις.Δεν αποκαλύπτουμε προσωπικά δεδομένα (π.χ. αριθμό τηλεφώνο
υ, πιστωτικών
καρτών) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άμεσων μηνυμάτων.
Είναι πάντοτε
πιθανή η διαρροή τους.


Κωδικοί


Οι κωδικοί, είναι μια έννοια συνυφασμένη με τη διαδικτυακή
κοινότητα σήμερα, όπου πολλές ιστοσελίδες απαιτούν
εγγραφή. Απώλεια κωδικών
ή διαρροή τους σε μη
εξουσιοδοτημένα άτομα μπορούν να έχουν πολύ δυσμενείς
συνέπειες.
Μερικές καλές πρακτικές όσον αφορά τους
κωδικούς είναι:Χρήση «ισχυρών» κωδικών που να περιλαμβάνουν αριθμούς και άλλα σύμβολα,
οι οποίοι να μην είναι προβλέψιμοι. Δεν χ
ρησιμοποιούμε πχ. ημερομηνία
γέννησης, τηλεφωνικό αριθμό, ονόματα οικείων μας προσώπων ως κωδικούς.
Επίσης, αποφεύγουμε τη χρήση λέξεων που ανήκουν στο λεξιλόγιο, αφού
υπάρχουν αυτόματες μηχανές που χρησιμοποιούν τεχνικές ανίχνευσης κωδικών
με τη χρήση λεξ
ικών.Δεν αποστέλλουμε κωδικούς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.Αλλάζουμε περιοδικά τους κωδικούς μας, ειδικά όταν διαφανεί πιθανότητα
διαρροή τους, ή πρόβλεψή τους από κάποιο τρίτο πρόσωπο.Αποφεύγουμε, όσο είναι δυνατό τη χρήση των κωδικών μας σε υπολογι
στές
δημόσιας πρόσβασης.Αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε τους ίδιους κωδικούς σημαντικών για μας
υπηρεσιών (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) με άλλες αμφίβολου κύρους σελίδες
(πχ. για να μας δώσουν πρόσβαση στο κατέβασμα ενός αρχείου).Σε πολλές περιπτώσεις φόρ
μες εγγραφής ή επικοινωνίας ζητούν απαραίτητα να
δώσουμε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να εισαγάγουμε κωδικό. Ο
κωδικός αυτός θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι διαφορετικός από αυτόν της
διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εισαγάγαμε.Δεν δίνου
με ποτέ τον κωδικό μας σε άλλα άτομα, όσο οικεία και αν είναι σε εμάς.Ποτέ δεν κοινοποιούμε κωδικούς σε οποιαδήποτε σελίδα ζητηθούν. Υπάρχει
σαφής πολιτική στο διαδίκτυο, να μη ζητούνται κωδικοί άλλων υπηρεσιών.


Webcams


Πριν τη χρήση βιντεοκάμερας (
webc
amera
), θα πρέπει να ακολουθούνται κάποια βήματα
για την ασφάλεια του ΗΥ και της οικογένειας:Να είμαστε προσεχτικοί στα άτομα με τα οποία έχουμε συνομιλίες που
συνδυάζουν και οπτική επαφή (βιντεοκλήση). Προτιμότερο είναι να
χρησιμοποιούμε βιντεοκάμερα (
webcam
) μόνο με άτομα, τα οποία γνωρίζουμε.Να καλύπτουμε ή να αφαιρούμε τη βιντεοκάμερα (
webcam
) από τον ΗΥ, όταν
δεν τη χρησιμοποιούμε και να κλείνουμε τον ΗΥ, όταν δεν τον χρησιμοποιούμε.Χρήση κωδικών: Με τη χρήση κωδικών μπορούμε να αποτρέψουμε τον έ
λεγχο
της κάμερας από τρίτα, μη εξουσιοδοτημένα άτομα.Προστασία από κακόβουλες επιθέσεις: Κακόβουλες επιθέσεις μπορούν να θέσουν
υπό έλεγχο τις λειτουργίες της βιντεοκάμερας, η οποία είναι συνδεδεμένη στον
ΗΥ. Η χρήση ενός ενημερωμένου λογισμικού
Internet

security

είναι απαραίτητη
για τον περιορισμό τέτοιων κινδύνων. επίσης, συνιστάται η ενημέρωση του
εκάστοτε λειτουργικού συστήματος με τις τελευταίες εκδόσεις και τις
ενημερώσεις ασφαλείας.Άννα Παπαδοπούλου

Αμαρυλίς Μπαρμπάκου

Κορίνα Δρόλαπα