ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

useoreganoSecurity

Jun 16, 2012 (5 years and 11 months ago)

819 views


1


ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού


Εισαγωγή στη Μουσειολογία

Φάκελλος σημειώσεων

& φωτοτυπιών2007
-
2008

Διδάσκουσα: Ανδρομάχη Γκαζή2

Σημειώσεις


Α. Τι είναι Μουσείο;


1.

Το μουσείο είναι ένα ίδρυμα
μόνιμο, χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα, στην
υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξής της και ανοιχτό στο κοινό, το οποίο
αποκτά, συντηρεί μελετά, κοινοποιεί και εκθέτει υλικές μαρτυρίες του ανθρώπου και
του περιβάλλοντός του με σκοπό την έρευνα, την εκπαίδε
υση και την ψυχαγωγία.


ICOM

(Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων) 1974


Σύμφωνα με το
ICOM

ανταποκρίνονται επίσης στον παραπάνω ορισμό:Ινστιτούτα συντήρησης και εκθεσιακοί χώροι που εξαρτώνται από
βιβλιοθήκες και αρχεία.Φυσικά τοπία, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορ
ικοί τόποι και μνημεία που έχουν
χαρακτήρα μουσείων και αναπτύσσουν παρεμφερείς δραστηριότητες.Χώροι, όπου εκτίθενται ζωντανά δείγματα φυσικής ιστορίας, όπως βοτανικοί
και ζωολογικοί κήποι, ενυδρεία, κ.ο.κ.Εθνικοί δρυμοίΕπιστημονικά κέντρα και πλανητάρι
α


2.

Τα μουσεία δίνουν στους ανθρώπους τη δυνατότητα να ανακαλύπτουν συλλογές και
να αντλούν έμπνευση, γνώση και ευχαρίστηση. Είναι ιδρύματα που συλλέγουν,
προστατεύουν και κάνουν προσιτά αντικείμενα και δείγματα του φυσικού κόσμου, τα
οποία φυλάσσουν προς ό
φελος της κοινωνίας

Museums Association (Βρετανικός Σύνδεσμος Μουσείων) 1998


Βασικές λειτουργίες του σύγχρονου μουσείουΣυλλογήΚαταγραφήΑρχειοθέτηση / ΤεκμηρίωσηΣυντήρησηΑποθήκευση

/
ΑσφάλειαΜελέτηΈκθεσηΕπικοινωνία


Β. Τι είναι η μουσειολογία;
Μ
ουσειολογία είναι

επιστήμη των μουσείων. Έχει να κάνει με τη μελέτη της
ιστορίας και του υποβάθρου των μουσείων, το ρόλο τους στην κοινωνία,
συγκεκριμένα συστήματα για την έρευνα, τη συντήρηση, την εκπαίδευση και
οργάνωση (των μουσείων), τη σχέση τους με τ
ο φυσικό περιβάλλον και την
ταξινόμηση διαφορετικών ειδών μουσείων


3

(
ICOM

1972)
Υπό ευρεία έννοια η
μουσειολογία

ασχολείται σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο
με ζητήματα προστασίας, ερμηνείας και επικοινωνίας της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς, καθώ
ς και με το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώνεται και
πραγματοποιείται η σχέση ανθρώπων και αντικειμένων. Η μουσειολογία εξετάζει το
γιατί
,
πώς

και
πότε

τα αντικείμενα αποχωρίζονται από την αρχική λειτουργία τους και
διατηρούνται με βάση αξίες (αι
σθητικές, επετειακές, συμβολικές, κλπ) που τος έχουν
αποδοθεί. Παρόλο που η μουσειολογική έρευνα υπερβαίνει τα φυσικά όρια του
μουσείου, η μουσειολογία μελετά κατά κύριο λόγο τη λειτουργία του μουσείου, τις
δραστηριότητές του και τον κοινωνικό ρόλο του ως
αποθέτη της συλλογικής μνήμης

(Απόδοση του ορισμού του
ICOFOM
, της Επιτροπής του
ICOM

για τη
Μουσειολογία).
H

μουσειογραφία

καλύπτει μεθόδους και πρακτικές της λειτουργίας των μουσείων
σε όλα τα επίπεδα (
ICOM

1972).
Νέα μουσειολογία.

Όρος που συνδέετα
ι με το μεταβαλλόμενο ρόλο των μουσείων
στην εκπαίδευση και την κοινωνία γενικότερα. Η νέα μουσειολογία ασχολείται
περισσότερο με τις κοινωνικές και ιδεολογικές διεργασίες που διαμορφώνουν
«μουσειακές δραστηριότητες» σε τομείς που υπερβαίνουν τα όρια του
«
παραδοσιακού» μουσείου, όπως υποτίθεται πως κάνει η «παλιά» μουσειολογία. Ο
όρος σχετίζεται άμεσα με το κίνημα των οικομουσείων και των υπαίθριων μουσείων
και αποδίδεται στον
George
-
Henri

Rivi
è
re
.
Κριτική μουσειολογία
. Όρος που υιοθετήθηκε στον κύκλο της

Reinwardt Academy στο Leiden της Ολλανδίας και αντιλαμβάνεται το μουσείο ως
διαδικασία και όχι ως στατικό οργανισμό.
Ωστόσο,

στο βαθμό που η μουσειολογία ορίζεται σωστά, δεν υπάρχει ανάγκη υιοθέτησης νέων
όρων. Η σύγχρονη αντίληψη για τη μουσειολογία εμ
περιέχει τις δύο παραπάνω
απόψεις.


Μουσειολογία


Θεωρία ή Πράξη ;

Απόψεις

1.
Aπλή πρακτική. Δεν υπάρχει θεωρία.

2. Τεχνική μέσω της οποίας εφαρμόζει κανείς στο μουσείο γνώσεις από άλλα
επιστημονικά πεδία (άποψη διαδεδομένη στη B. Αμερική


Museum Prac
tice)

3. Ανεξάρτητο επιστημονικό πεδίο
-

Προς μια θεωρία της μουσειολογίας. Τη συζήτηση
έχουν προωθήσει ιδιαίτερα οι
George

Henri

Rivi
è
re
,
J
.
Neustupny
,
R
.
Singleton
,
Z
.
Stransky
, αλλά και άλλοι στον κύκλο του
ICOM

και του
ICOFOM
.Ανακεφαλαιώνοντας,

η
μουσειολογία περιλαμβάνει:


4

1.
Το μουσειακό περιβάλλον (δομή & ανάπτυξη του μουσείου στο πλαίσιο της
πολιτιστικής οργάνωσης της κοινωνίας)

2.
Τη μουσειακή διαδικασία & ιδεολογία (φιλοσοφία/ιδέες ως προς το σκοπό του
μουσείου)

3.
Τις εσωτερικές λειτουργ
ίες του μουσείου (αντικείμενα, συλλογές, διαχείριση)

4.
Τις εξωτερικές λειτουργίες του μουσείου (επικοινωνία, εκπαιδευτικές και άλλες
υπηρεσίες, εμπειρία του επισκέπτη)

(
Lynn

Teather
)


Γ. Λόγοι ανάπτυξης και εξάπλωση των σπουδών μουσειολογίας
Κοινοί στό
χοι, κοινοί προβληματισμοί, κοινές ανάγκες, αλλά και
νέες

ανάγκες.Συνειδητοποίηση ότι άλλες επιστήμες που κυριαρχούν στον χώρο δεν επαρκούν για
να υποστηρίξουν τις εργασίες που απαιτούνται.Ο τομέας των μουσείων, όπως κάθε πρωτότυπος και ξεχωριστός κλάδος

της
ανθρώπινης δραστηριότητας, δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς θεωρία που να τον
στηρίζει.


Βασικά πεδία (σπουδές, έρευνα, εφαρμογές της μουσειολογίας)Στοιχεία ιστορίας, θεωρίας και φιλοσοφίας των μουσείωνΙστορία και θεωρία του συλλέγεινΣτοιχεία επαγγελμα
τισμού στο μουσείοΚώδικες δεοντολογίαςΥιοθέτηση προτύπωνΠιστοποίηση μουσείωνΤύποι μουσείωνΙστορική εξέλιξηΑρχιτεκτονικήΣύγχρονες τάσεις και προοπτικέςΖητήματα διοίκησης και διαχείρισης μουσείωνΔιαχείριση συλλογώνΣυλλεκτική πολιτικήΕ
μπλουτισμός συλλογώνΚαταγραφή


ΤεκμηρίωσηΑποθήκευσηΑσφάλειαΠροληπτική συντήρησηκ.
λπ
.Μουσείο και ΕπικοινωνίαΕπικοινωνιακά μοντέλα στο χώρο των μουσείωνΤομείς επικοινωνίας στο μουσείοΕπικοινωνιακή πολιτικήΕκθέσειςΘέματα ιστορίας, θεωρί
ας και φιλοσοφίας των εκθέσεωνΕρμηνεία αντικειμένων
-

Μοντέλα μελέτης του υλικού πολιτισμούΣχεδιασμός και οργάνωση εκθέσεων


5Ερμηνευτικά μέσα στις εκθέσειςΣτοιχεία μουσειογραφίαςΚείμεναΗ μάθηση στο μουσείοΘεωρίες της γνώσης και θεωρίες της μ
άθησηςΕκπαιδευτική πολιτικήΕκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματαΤο κοινό των μουσείωνΕπισκέπτες και μη
-
επισκέπτεςΙστορία και μεθοδολογία έρευναςΜουσεία και κοινωνικός αποκλεισμόςΠρογράμματα προσέγγισης
Έρευνα κοινού
-

ΑξιολόγησηΙστορί
αΜεθοδολογίαΠεδία εφαρμογήςΜουσεία και νέες τεχνολογίες


Δ. Η εργασία στο μουσείο
Οι επαγγελματίες των μουσείων
Οι γνώσεις και δεξιότητες που θα πρέπει να έχουν οι επαγγελματίες των μουσείων
σύμφωνα με το
ICOM

(
The

ICOM

Curricula

Guidelines

for

Museum

Professional

Development
)
.
Τι κάνει και τι δεν κάνει ένας μουσειολόγος:


6

Aντιμετωπίζει το μουσείο
συνολικά

και όχι υπό ένα μόνο πρίσμα (π.χ. της
αρχαιολογίας, της αρχιτεκτονικής, του
desing
, της γραφιστικής, κ
.
ο
.
κ.)
Υιοθ
ετεί το βλέμμα του επισκέπτη
.
Συντονίζει / μεσολαβεί.

Δεν υποκαθιστά, αλλά συμπληρώνει, άλλες ειδικότητες.
Η δουλειά του δεν αφορά στην αισθητική τοποθέτηση εκθεμάτων
.
Ο ρόλος του είναι ουσιαστικός σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο
.


Ε. Βασικές Πηγ
ές Πληροφόρησης

Διεθνείς ΟργανισμοίICOM και επιτροπές του (π.χ.
ICMAH
,
CIDOC
,
CECA
,
ICOFOM
, κλπ.).

-

Ελληνικό Τμήμα του
ICOM
,
Αγ. Ασωμάτων 15, 105 53 Αθήνα, τηλ. 32 39 414
.UNESCO

-

ICOM Documentation CentreUNESCO

-

Division of Cultural HeritageICOMOS

-

International Council of Monuments and SitesICCROM

-

International Centre for the Conservation and Restoration of MonumentsSmithsonian

Institution: Museum Reference Centre


Περιοδικά μουσειολογίαςMuseum

(έκδοση της
Unesco
)ICOM News

(
έκδοση

του

ICOM)Museums Journal

(
Βρετανία
)Museum Practice
(
Βρετανία
)Museum Management and Curatorship

(Βρετανία)Museum News

(
ΗΠΑ
)Curator

(
ΗΠΑ
)Muse

(
Καναδάς
)Τετράδια Μουσειολογίας
(Ελλάδα)ILISSIA
(Ελλάδα)

Ηλεκτρονικά περιοδικά μουσειολογίας (ενδεικτικά)Museum

&
So
ciety

(έκδοση του Τμήματος Μουσειακών Σπουδών, παν/μιο
Leicester
)


Ο
n
-
line

στη διεύθυνση:
www
.
le
.
ac
.
uk
/
museumstudies
/
m
&
s
/Μουσειολογία

(Έκδοση του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και

Επικοινωνίας,
Παν/μιο Αιγαίου. Ο
n
-
line

στη διεύθυνση:
www
.
aegean
.
gr
/
culturaltec
/
museology
/Nordisk Museologi
:

www
.
umu
.
se
/
nordic
.
museology
/

Ευρετήρια ΜουσείωνΓενικάΔιεθνή ευρετήρια για διάφορους τύπους μουσείων και συλλογώνΕυρετήρια ανά ήπειρο και ανά χώρα


7

Μουσειολογικό

ΛεξικόDictionarium

museologicum
.
1986. Έκδοση της Διεθνούς Επιτροπής Τεκμηρίωσης
του ICOM (
CIDOC
) με σκοπό την καθιέρωση

μιας ενιαίας ορολογίας για όλους τους
τομείς της μουσειακής εργασίας.

Βιβλιογραφίες, Περιλήψεις βιβλιογραφίας, κ.λπ.

Για

παράδειγμα
:Bibliography of ICOM Publications 1946
-
1996
,

Paris
, 1996Knell, S. (
επιμ
.) 1994,

A Bibliography of Museum Studies,

Leicest
er
,

Scholar PressEdson, G. (
επιμ
.) 1995,
International Directory of Museum Training
,
London
,
Routledge
8

Εισαγωγική
Βιβλιογραφία1.
Βασικά βιβλία / άρθρα αναφοράς


Εγχειρίδια


Με αστερίσκο σημειώνονται «κλασικά», βασικά ή συνιστώμενα κείμενα


AA
M
,

1990,
Museum Accreditation: A Handbook for the Institution
, Washington,
American Association of Museums

ΑΑΜ
,

2000,
Code of Ethics for Museums
, On
-
line

στη

διεύθυνση
:

http
://
www
.
aam
-
us
.
org
/
aamcoe
.
cfm


*Am
brose, T.
και

Paine, C. 1993,
Museum Basics
, London

& New York
, Routledge

*Burcaw, E. 1997
3
,
Introduction to Museum Work
, Walnut Creek, Altamira Press.

Cannon
-
Brookes
,
P
. 2001, «Θεωρία μουσειολογίας και μουσεία προσανατολισμένα στην
αγορά στο τέλος του 20ο
ύ αιώνα» στο
M
.
Σκαλτσά (επιμ.)
Η Μουσειολογία στον
21ο αιώνα. Θεωρία και Πράξη
, Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου, Θεσ/νίκη,
Νοέμβριος 1997, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Εντευκτηρίου, 122
-
30

Carbonell, B. 2004,
Museum Studies. An Anthology of Contexts
, USA, UK, Austr
alia,
Blackwell Publishing

Γκαζή, Α. 2001, «Επάγγελμα: Μουσειολόγος. Από τη θεωρία στην πράξη. Η ελληνική
εμπειρία» στο
M
.
Σκαλτσά (επιμ.)
Η Μουσειολογία στον 21ο αιώνα. Θεωρία και
Πράξη
, Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου, Θεσ/νίκη, Νοέμβριος 1997, Θεσσαλονίκη,

Εκδόσεις Εντευκτηρίου, 186
-
89

Γκαζή, Α. 2004, «Μουσεία για τον 21
ο

αιώνα»,
Τετράδια Μουσειολογίας

1, 3
-
12

*Edson, G.
και

Dean, D. 1996,
Handbook for Museums
, London & New York, Routledge

*Edson, G. 1997,
Museum Ethics
, London, Routledge

*
Falk, J.
και

Dier
king, L. 1992,
The Museum Experience
, Washington, Whalesback
Books.

Ζενέτου, Ά. 2004, «Η εργασία στο μουσείο»,
Τετράδια Μουσειολογίας

1, 19
-
24

Glaser, J.
και

Zenetou, A. 1996,
Museums: A Place to Work
, London & New York,
Routledge

*
Hein, H. 2000,
The Muse
um in Transition. A philosophical perspective
, Washington,
Smithsonian Institution Press

*ICOM 1986 (
αναθεώρηση

2001),
The ICOM Code of Ethics for Museums
,
On
-
line

στη

διεύθυνση
:
http
://
icom
.
museum
/
et
hics
_
rev
_
engl
.
html

ICOM

1989,
Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας
, Αθήνα,
ICOM
-
Ελληνικό Τμήμα
(ελληνική μετάφραση)

ICOM

1996,
Η Δυναμική των Μουσείων στον 21
ο

αιώνα
, Πρακτικά του Ετήσιου
Συνεδρίου του
ICOFOM
, Αθήνα
-
Θεσσαλονίκη 17
-
23/5/1993, Αθήνα,
ICOM
-
Ελ
ληνικό Τμήμα

*ICOM 2000, The ICOM Curricula Guidelines for Museum Professional Development,
On
-
line

στη

διεύθυνση
:
http://museumstudies.si.edu/ICOM
-
ICTOP/index.htm

*Kavanagh
,
G
. (
επιμ
.) 1994
,
Museum

Provision

and

Professionalism
,
Leicester Readers
in Museum Studies, London & New York, Routledge

Knell, S. (
επιμ
.) 1994,

A Bibliography of Museum Studie
s
,

Leicester
,

Scholar Press


9

*
MacDonald
,
S
.
και

Fyfe
,
G
. (
επιμ
.)
1996,
Theorizing Museums
, Oxfor
d, Blackwell
Publishers

Malraux
,
A
. 2007,
Το Φανταστικό Μουσείο
, Αθήνα, Πλέθρον

MAP, 2003,
The Museum Assessment Program
, American Association of Museums, On
-
line

στη

διεύθυνση
:
http
://
www
.
aam
-
us
.
o
rg
/
programs
/
map
/
map
.
cfm


MGC
,

1994, “Setting Standards for Museums”
στο

G. Kavanagh (επιμ.)
Museum
Provision and Professionalism
, Leicester Readers in Museum Studies, London,
Routledge, 307
-
10.

Mensch, P. van (επιμ.)

1989,

Professionalising the Muses. The

Museum Profession in
Motion
, Amsterdam, AHA Books

Mensch, P. van 1990,

Methodological museology; or, towards a theory of museum
practice”
στο

S. Pearce (επιμ.)
,

Objects of Knowledge,
Ν
ew Research in Museum
Studies, an International Series, Leicester, Lei
cester University Press, 141
-
57

*Μούλιου, Μ. 2005, «Μουσεία: πεδία για την κατανόηση του κόσμου»,
Τετράδια
Μουσειολογίας
, 2, 9
-
17

Μούλιου, Μ. και Μπούνια, Α. 1999
α
, «Εισαγωγή στη Μουσειολογία»,
Αρχαιολογία και
Τέχνες

70, 38

Μούλιου, Μ. και Μπούνια, Α. 1999
β, «Μουσειολογία: Ιστορία, θεωρία και πρακτική»,
Αρχαιολογία και Τέχνες

73, 40

Museums Association,

2002,
Code of Ethics for Museums. Ethical principles for all who
work for or govern museums in the UK
, London, Museums Association, On
-
line

στη

διεύθυνση
:

www.museumsassociation.org/asset_arena/text/cs/code_of_ethics.pdf

*
Νάκου, Ει. 2001,
Μουσεία: Εμείς, τα Πράγματα και ο Πολιτισμός
, Αθήνα, Νήσος

Οικονόμου, Μ. 2003,
Μου
σείο: Αποθήκη ή Ζωντανός Οργανισμός; Μουσειολογικοί
Προβληματισμοί και Ζητήματα
, Αθήνα, Κριτική

Preziosi, D. 2003,
Brain of the Earth’s Body: Art, Museums & the Phantasms of
Modernity,
Minessota University Press

Preziosi, D.
και

Farago, C.
2003,
Grasping t
he World: the Idea of the Museum
, London,
Ashgate

Sherman, D.
και

Rogoff, I. (επιμ.) 1994
,

Museum

Culture
.
Histories
,
Discources
,
Spectacles
,
London
,
Routledge

Σκαλτσά, Μ. 1999,
Για τη Μουσειολογία και τον Πολιτισμό
, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις
Εντευκτηρίου

*Σκα
λτσά, Μ. (επιμ.) 2001,
Η Μουσειολογία στον 21
ο

αιώνα
, Πρακτικά ομώνυμου
διεθνούς συνεδρίου, Θες/νίκη Νοέμβριος 1997, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις
Εντευκτηρίου

Sola, T. 1987, “The concept and nature of museology”,
Museum
, 153, 45
-
49

Συλλογικό

1989,
La Muséologie s
elon Georges Henri Rivière
, Paris, Bordas

Teather, L. 1991,

Museum Studies. Reflecting on reflective practice”,
Museum
Management and Curatorship
, 10, 403
-
17

*Thompson, J.
et al

(
επιμ
.
) 1992
3
,
Manual of Curatorship
.
A Guide to Museum Practice
,
London, But
terworth
-
Heinemann

*
Vergo
,
P
. (
επιμ
.)
1989,
The New Museology
, London, Reaktion Books

Vergo
,
P
. 1999, «Επανεξέταση της “Νέας Μουσειολογίας”»,
Αρχαιολογία και Τέχνες
, 70,
50
-
52


10

*Weil, S. 1990,
Rethinking the Museum and Other Meditations
, Washington,
Smithso
nian Institution Press

*Weil, S. 1995,
A Cabinet of Curiosities: Inquiries into Museums and their Prospects
,
Washington, Smithsonian Institution Press

*Weil, S. 2002,
Making Museums Matter
, Washington, Smithsonian Institution Press

Woodhead, P
.

και

Stansfi
eld, G. 1994
2
,
Keyguide to Information in Museum Studies
,
London, Mansell Ltd

*Χουρμουζιάδης, Γ. 1999,
Λόγια από Χώμα
, Σκόπελος, Νησίδες & 9.58 της ΕΡΤ 3.
(Λόγος ενδέκατος. Για τα μουσεία, σελ. 143
-
76)


Εξέλιξη και Τυπολογία των Μουσείων

*
Alexander
,
E
. 197
9,
Museums

in

Motion
.
An Introduction to the History and Function of
Museums
, Nashville, American Associat
ion for State and Local History

*Alexander, E. 1983,
Museum Masters. Their Museums and their Influence
, Walnut
Creek, Altamira

Press

Alexander, E. 199
7,
The Museum in America. Innovators and Pioneers
,
Walnut Creek,
Altamira

Press

*
Α
lsop, J. 1982,
The Rare Art Traditions. The History of Collecting and its Linked
Phenomena
, London
, Thames & Hudson

Asma, S. 2003,
Stuffed Animals and Pickled Heads: the Culture of Natural History
Museums
, Oxford, Oxford University

Press

*Bazin, G. 1967,
The Museum Age
, New York
, Wang & Wang

Bazin
,
G
. 1979,
The Louvre
, London
, Thames & Hudson

*Benett, T. 1995,
The Birth of the Museum. History, theory, politics
, London
, Routledge

Bounia, A. 2004,
The Nature of Classical Collecting,
Collectors and Collection
s, 100
BCE
-
100 CE
,
London
, Ashgate

Butler, S. 1992,
Science and Technology Museums
,
Leicester Museum Studies Series,
Leicester, London & New York, Leicester University

Press

Caygill, M. 1981,
The Story of the British Museum
, London, British Museum Publ.

*
Γκαζή, Α. 1999, «Από τις Μούσες στο Μουσείο. Η ιστορία ενός θεσμού δια μέσου των
αιώνων»,
Αρχαιολογία και Τέχνες
, 70, 39
-
46

Davis, P. 1999,
Ecomuseums: A Sense of Place
, Leicester Museum Studies, Leicester,
London & New York, Leicester University P
ress

*Du
ncan, C. 1995,
Civilizing Rituals. Inside Public Art Museums
, London, Routledge.

Einreinhofer, N. 1997,
The American Art Museum. Elitism and Democracy
, Leicester,
Leicester University

Press

*
Elsner, J.
και

Cardinal, R. (επιμ.) 1994,
The Cultures of Colle
cting
, London
, Reaktion
Books

Findlen, P. 1989,

The museum: its classical etymology and renaissance genealogy”,
Journal of the

History of Collections

1, 1, 59
-
78

*Hooper
-
Greenhill, E. 1992,
Museums and the Shaping of Knowledge
, London
,
Routledge

*Hudson,
K. 1987,
Museums of Influence
, Cambridge, Cambridge University

Press

*
Impey, O.
και

McGregor, A. (
επιμ
.
)
2001
2
,
The Origin of Museums
, Oxford
, Clarendon
Press


11

*
Kavanagh, G. 2000
,

Dream Spaces. Memory and the Museum
,

London & New York,
Leicester University

Press

Knell, S. 2003, “The shape of things to come: museums in the technological

landscape”,
Museum & Society

1/3, (November), On
-
line

στη

διεύθυνση
:


http://www.le.ac.uk/museumstudies/m&s/msknell.pdf
.

Kreps, Ch. 2003,
Liberating Culture. Cross
-
cultural Perspectives o
n Museums, Curation
and Heritage Preservation
, London
, Routledge

*
Lewis, G. 1992
,


Museums and their precursors: a brief world survey”
στο

Thompson,
J. M. (επιμ.)
Manual of Curatorship: A Guide to Museum Practice.
London
,
Butterworth
-
Heineman, 5
-
21

Lorente
, J. 1998,
Cathedrals of Urban Modernity: The First Museums of Contemporary
art, 1800
-
1930
, London
, Ashgate

Miles, R.
και

Zavala, L. (επιμ.) 1994,
Towards the Museum of the Future: New European
Perspectives
, London & New York
, Routledge

*
Pearce
,
S
.
2002
,
Μ
ουσεία Αντικείμενα και Συλλογές
, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Βάνιας

*
Pearce, S. (επιμ.) 1994,
Interpreting Objects and Collections
, Leicester Readers in
Museum Studies, London
, Routledge

*
Pearce, S. 1995,
On Collecting. An investigation into collecting in the Eu
ropean
tradition
, London
, Routledge

Poulot, D., 1997,
Musée, Nation, Patrimoine
, Gallimard,
Παρίσι

Poulot, D., 2005,
Une Histoire des musées de France
, La Découverte,
Παρίσι

*
Schaer
,
R
. 1993,
L

Invention

des

Musées
,
Paris, Découvertes Gallimard

Schubert,
K. 2000,
The Curator’s Egg. The evolution of the museum concept from the
French Revolution to the present day
, London
, One
-
Off Press

*Schulz, E. 1990, “Notes on the history of collecting and of museums”,
Journal of the
History of Collections

2, 2, 205
-
18

W
itcomb, A. 2003,
Re
-
imagining the Museum. Beyond the Mausoleum
, London
,
Routledge

Συλλογ
ές

και Μουσεί
α

στην Ελλάδα

*Βουδούρη, Δ. 2003
α
,
Κράτος και Μουσεία. Το θεσμικό πλαίσιο των αρχαιολογικών
μουσείων
, Αθήνα, Σάκκουλας

Βουδούρη, Δ. 2003β, Το νέο νομικό πλαίσιο των μουσείων στην Ελλάδα υπό το φως
της διεθνούς εμπειρίας,
Εθνογραφικά

12
-
13, 81
-
92

Βούρη, Σ. 2002, «Μουσείο και συγκρότηση εθνικής ταυτότητας» στο Αλεξάκη, Ε. και
Κόκκινος, Γ, (επιμ.) 2002,
Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις στη Μουσειακή Αγωγή
,
Αθήνα, Μεταίχμιο, 55
-
65

*
Γκαζή
,
Α
. 1999
α
, «
Από

τις

Μούσες

στο

Μουσείο
.
Η ιστορία ενός θεσ
μού δια μέσου των
αιώνων»,
Αρχαιολογία και Τέχνες
, 70, 39
-
46

*Γκαζή, Α. 1999β, «Η έκθεση των αρχαιοτήτων στην Ελλάδα (1829
-
1909). Ιδεολογικές
αφετηρίες


Πρακτικές προσεγγίσεις»,
Αρχαιολογία και Τέχνες

73, 45
-
53

Γκράτζιου, Ό. 1986, «Από την ιστορία του Βυζ
αντινού Μουσείου: Τα πρώτα χρόνια»,
Μνήμων
, 11, 54
-
73

Εθνική Πινακοθήκη. 100 χρόνια.
Η Καθημερινή. Επτά Ημέρες
, 26
-
11
-
2000

*Καραβασίλη, Μ. και Μικελάκης, Μ. 2001, Η διαχείριση της βιομηχανικής κληρονομιάς
στην Ελλάδα,
Corpus

26, 62
-
75


12

Καρακατσάνη, Α. και Π
απαδόπουλος, Στ. 1970,
Μουσεία και Συλλογές της Ελλάδος
,
Αθήνα, Εθνική Τράπεζα

Κοκκίνης, Σπ. 1979,
Τα μουσεία της Ελλάδος. Οδηγός


Ιστορία


Θησαυροί


Βιβλιογραφία
. Αθήνα, Εστία

*Κόκκου, Α. 1979,

Η Μέριμνα για τις Αρχαιότητες στην Ελλάδα και τα Πρώτα Μου
σεία
,
Αθήνα, Ερμής (εξαντλημένο)

Κούρια, Α. 2006, «Συλλογές και συλλέκτες νεοελληνικής τέχνης»,
Τετράδια
Μουσειολογίας

3, 3
-
8

Κωνστάντιος, Δ. 2003
,

Η Πόλη, το Μνημείο, το Μουσείο
,
Αθήνα, εκδόσεις
Scripta

και
εκδόσεις Περπινιά

Μιχαλόπουλος, Α. 2000,
Τα Μουσ
εία της Ελλάδας
, Τόμος 1. Αττική και Νησιά
Αργοσαρων
ικού, Αθήνα, Εκδόσεις Ερευνητές

Μιχαλόπουλος, Α. 2002,
Τα Μουσεία της Ελλάδας
, Τόμος 2. Αττική και Νησιά
Αργοσαρων
ικού. Αθήνα, Εκδόσεις Ερευνητές

Μούλιου, Μ. 1999, «Από την ιστορία της αρχαιολογικής επιστ
ήμης στην ανάγνωση
μουσειακών εκθέσεων του παρελθόντος»,
Αρχαιολογία και Τέχνες

73, 53
-
59.

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.
Η Καθημερινή. Επτά Ημέρες
, 5
-
5
-
2002

Μουσείο Μπενάκη. Άνοιγμα στον 21ο αιώνα.
Η Καθημερινή. Επτά Ημέρες
, 24
-
9
-
2000

*Μουσεία και Λαϊκός
Πολιτισμός. Αφιέρωμα στα λαογραφικά μουσεία στο περιοδικό
Εθνογραφικά

(έκδοση του Πελοποννησιακού Λαογ
ραφικού Ιδρύματος) 12
-
13, 2003

Ναυτική Παράδοση και Μουσεία.
Η Καθημερινή. Επτά Ημέρες
, 19
-
12
-
1993.

Οι Θησαυροί του Μουσείου Μπενάκη.
Η Καθημερινή. Επτά Ημέρες
, 20
-
2
-
1994.

Τεχνολογικά Μουσεία στην Ελλάδα. Θεματικό αφιέρωμα στο περιοδικό
Τεχνολογία
.
(Ενημερωτικό Δελτίο Πολιτιστικού Τεχνολογικ
ού Ιδρύματος ΕΤΒΑ), 10
-
11,
2001

Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.
Η Καθημερινή. Επτά Ημέρες
. 15
-
5
-
1994

Υ
Π.ΠΟ. 1993,
Μουσεία και Πινακοθήκες της Ελλάδος και της Κύπρου
, Αθήνα,
Υπουργείο Πολιτισμού

ΥΠ.ΠΟ. 1997,
Βυζαντινά Μουσεία και Συλλογές στην Ελλάδα
, Αθήνα, Διεύθυνση
Βυζαντι
νών και Μεταβυζαντινών Μνημείων

Χουρμουζιάδη, Α. 2006,
Το Ελληνικό Αρχαιολογικό Μου
σείο. Ο εκθέτης


το έκθεμα


ο
επισκέπτης
, Θεσσαλονίκη, Βάνιας


Σ
ΗΜΕΙΩΣΗ

Για παρουσιάσεις μουσείων, εκθέσεων και άλλα μουσειολογικά θέματα βλ. τα περιοδικά:
Μουσειολογία

(
on
-
line

στη διεύθυνση:
www
.
aegean
.
gr
/
culturaltec
/
museology

Τετράδια
Μουσειολογίας
,
Αρχαιολογία και Τέχνες
,
Corpus
,
Τα Νέα της Τέχνης
,
Τεχνολογία

και
Εθνογραφικά.


Αρκετά μουσεία έχουν τις δικές τους περιοδικές εκδόσεις, όπως π.χ. Το
Μουσείον
(περιοδική έκδοση του Εθ
νικού Αρχαιολογικού Μουσείου)
, Μουσείο Μπενάκη
(ετήσια
έκδοση του ομώνυμου μουσείου), κλπ., αλλά και ειδικές εκδόσεις, όπως π.χ.
Το
λαλουσάκι

(διμηνιαία εφημεριδούλα του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης για τους
νεαρούς φίλους του).13

Συνοπτικές πληροφορίες

για τη σχετική με τα μουσεία δραστηριότητα του ΥΠ.ΠΟ
μπορεί να αντλήσει κανείς στους τρεις τόμους
Το Έργο του Υπουργείου Πολιτισμού στον
Τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

που έχουν εκδοθεί από το 1997 ως το 1999.


Διαχείριση Συλλογών

Αλεξίου, Γ. 1985, «Τ
ο μικροκλίμα του μουσείου: Κλιματισμός, φωτισμός, ακουστική»,
Αρχαιολογία
, 17, 64
-
67

Αλεξίου, Γ. και Λυκιαρδοπούλου, Μ. 1987, «Η προστασία της πολιτιστικής
κληρονομιάς. Περιβαλλοντικές παράμετροι και συντήρηση» στο
Πρακτικά Α΄
Συνάντησης Μουσειολογίας
, Αθή
να, 29
-
31/10/1984, Αθήνα,
ICOMΕλληνικό
Τμή
μα, 158
-
68

*
Blades, N.
et al
. 2000,
Guidelines on Pollution Control in Museum Buildings
, London,
Museums Association (distributed with
Museum Practice
, 15, Nov. 2000)

*
Burcaw, E. 1997,
Introduction to Museum Wor
k
, Walnut Creek, Altamira

Press

*Γκιώση, Σ.
-

Κρινή, Μ.
-

Μαραγκού, Θ. και Πρόκος, Π. (επιμ.) 2002,
Σεισμοί και
Αρχαιότητες. Προληπτικά και Πρώτα Σωστικά Μέτρα
, Αθήνα, ΥΠ.ΠΟ. Γενική
Διεύθυνση Αρχαιοτήτων, Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων (Δεύτ
ερο Μέρος:
Μο
υσειακές Συλλογές)

Cassar, M. 1995,
Environmental Management. Guidelines for Museums and Galleries
,
London
, Routledge

Δοξανάκη, Τ. 2003, «Συλλεκτική πολιτική στο χώρο των μουσείων»,
Το Μουσείο
, 3, 6
-
8

*
Fahy
,
A
. (
επιμ
.)
1995,
Collections Management
, London
,

Routledge

Holm, S. 1998
2
,
Facts and Artefacts. How to Document a Museum Collection
,
Cambridge, MDA.

Θεολόγη
-
Γκούτη, Π. 2003, «Η τεκμηρίωση των λαογραφικών και εθνογραφικών
συλλογών»,
Εθνογραφικά

12/13, 133
-
40 (όπου και περαιτέρω βιβλιογραφία)

ICOM

-

Ελλην
ικό Τμήμα 1985,
Προληπτική Συντήρηση στα Μουσεία. Έλεγχος του
φωτισμού, έλεγχος του κλιματισμού
, Αθήνα

*
ICOM
-
Ελληνικό Τμήμα, 1998,
Εγχειρίδιο για την Τεκμηρίωση των Λαογραφικών
Συλλογών
, Αθήνα

ICOM
και

The International Committee on Museum Security, 1993,
Museum Security
and Protection. A handbook for cultural and heritage institutions
, London
,
Routledge
-
ICOM

*
Knell, S. (επιμ.) 1994,
Care

of

Collections
,
London
, Routledge

*
Lord, B.
και

Dexter Lord, G. 1997,
The Manual of Museum Management
, London
, The
Stati
onery Office

*
mda (Museums Documentation Association, United Kingdom), Fact Sheets On
-
line

http://www.mda.org.uk/facts.htm

Μουσείο Μπενάκη, 1993,
Μουσειακή Τεκμηρίωση, Αρχαιολογία, Πληροφορική
,
Σεμινάριο, Ί
δρυμα Γουλανδρή
-
Χορν, 17
-
18/11/199
3, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη

Museums and Galleries Commission, 1992
-
1998,
Standards in the Museum Care of …
Collections
,
London

(
Σειρά

εγχειριδίων

για

τη

φροντίδα

διαφόρων

τύπων

συλλογών
, π.χ.,
Archaeological /
Biological

/
Geological

/ Larger and Working
Objects: Social and Industrial History /
Musical Instruments, Photographic /
Textiles
)


14

Orna, E. 1987,
Information Policies for Museums
, UK, MDA.

Παπαδόπουλος, Στ. 1978,
Από τις Τοπικές Συλλογές στα Σύγχρονα Μουσεία
, Αθήνα,

Ε
κδόσεις Καραβία

Παπανικόλα
-
Μπακιρτζή, Δ.
κ
αι Σκορδαλή, Γ. 2006, «Οι αρχαιολογικές αποθήκες του
Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού»,
Τετράδια Μουσειολογίας

3, 35
-
41

Παυλογεωργάτος, Γ. 2003,
Διατήρηση της Υλικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς
,
Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής

Παυλογεωργάτος, Γ. 2004, «Συνθήκες διατήρησης των συλλογών» στο
Μουσείο,
Επικοινωνία και Νέες Τεχνολογίες
, Πρακτικά του Πρώτου Διεθνούς Συνεδρίου
Μουσειολογίας, Μυτιλήνη 31/5


2/6 2002, Τμήμα Πολιτισμικής Διαχείρισης
και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαί
ου, 225
-
35

Pearce, S. 1990,
Archaeological Curatorship
, Leicester, Leicester University Press.

*
Pearce, S. (ed.). 1994,
Interpreting Objects and Collections
. Leicester Readers in
Museum Studies, London
, Routledge

*
Pearce, S. 1995,
On Collecting. An investi
gation into collecting in the European
tradition
. London
, Routledge

*
Security
.
Αφιέρωμα

στο

περιοδικό

Museum

Practice
, 3, 8, 1998, 39
-
75.

Σημαντώνη
-
Μπόκολα
,
Α
. 1991,
Αντικείμενα

από

Ξύλο
.
Προστασία και Συντήρηση
,
Αθήνα, Ελληνική Ετα
ιρεία Λαογραφικής Μουσει
ολογίας

Simmons, J. 2004, “Managing Things. Crafting A Collections Policy”
Museum News
,

January/February, 29
-
31, 47
-
48

Σταγώνη, Β. 2004, «Ηλεκτρονική καταγραφή μουσειακών αντικειμένων»,
Τετράδια
Μουσειολογίας

1, 29
-
33

Σταματοπούλου, Ευ. 2003, «Έκθεση και α
ποθήκευση μουσειακών αντικειμένων.
Επιλογή και χρήση κατάλληλων κατασκευαστικών υλικών»,
Αρχαιολογία και
Τέχνες
, 86 (Μάρτιος), 59
-
63

Stansfield, G.
et al.

(
επιμ
.
) 1994,
Manual of Natural History Curatorship
, London
,
HMSO

Storage
.
Αφιέρωμα

στο

περιοδικό

Mus
eum

Practice
, 1, 1, 1996
και

4, 10, 1999.

*
The International Committee for Documentation / International Council of Museums
(ICOM
-
CIDOC):
http://www.cidoc.icom.orgRegistration step by step: when an object enters

the museum

http://www.willpowerinfo.myby.co.uk/cidoc/fact1.htmLabelling and marking objects

http://www.willpowerinfo.
myby.co.uk/cidoc/fact2.htm

ΥΠΠΟ
-
Διεύθυνση Λαϊκού Πολιτισμού και Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, 1988,
Λαογραφικά Μουσεία και Συλλογές. Οργάνωση


Λειτουργία
, Πρακτικά
Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου. Αθήνα, 7
-
10/5/1985, Αθήνα, ΥΠ.ΠΟ.
-

ΜΕΛΤ


Μουσεία

και

Επικοιν
ωνία

*Hooper
-
Greenhill, E. 1994,
Museums and their Visitors
, London
, Routledge

*
Hooper
-
Greenhill, E.
1999
α
,
Museum, Media, Message
, London
, Routledge

*Hooper
-
Greenhill, E. 1999
β
, “Education, communication and interpretation: towards a
critical pedagogy in
museums”
σ
το Hooper
-
Greenhill, E. (
επιμ
.)
The Educational
Role of the Museum
, London
, Routledge, 3
-
27


15

*Hooper
-
Greenhill, E. 1999γ, “Communication in theory and practice”

σ
το Hooper
-
Greenhill, E. (
επιμ
.)
The Educational Role of the Museum
, London
, Routledge
, 28
-

43

Hooper
-
Greenhill
,
E
. 1999
δ
, «
Σκέψεις

για

τη

μουσειακή

εκπαίδευση

και

επικοινωνία

στη

μεταμοντέρνα

εποχή
»,
Αρχαιολογία

και

Τέχνες
, 72, 47
-
49

Kaplan, F. 1999,

Ε
xhibitions as communicative media”
στο

Hooper
-
Greenhill, E.

Museum, Media, Message
, Lon
don, Routledge,
37
-
58

ΜακΚουέιλ, Ντ. 1997,
Εισαγωγή στη Θεωρία της Μαζικής Επικοινωνίας
, Αθήνα,
Καστανιώτης

Merriman
,
N
. 1999, «Ανοίγοντας τα μουσεία στο κοινό»,

Αρχαιολογία και Τέχνες
72, 43
-
46

Μούλιου, Μ. και Μπούνια, Α. 1999, «Μουσείο και Επικοινωνία»,
Αρχαιολογία και
Τέχνες
, 72, 42

*
Royal Ontario Museum. 1976
,

Communicating with the Museum Visitor. Guidelines for
Planning
, Toronto, Royal Ontario Museum.
(
Παλιό
,
αλλά

κλασικό

βιβλίο
!)

Σακαλάκη, Μ. 1994,
Η Ψυχολογία της Επικοινωνίας
, Αθήνα, Παπαζήσης


Το

Κ
οινό

των

Μουσείων


AAM 1990,
Visitor Surveys: A User’s Manual
, Washington D.C.,
American Association
of Museums

AAM 1992,
The Audience in Exhibition Development
, Washington D.C.,
American
Association of Museums

AAM 1993,
The Accessible Museum: Model Progra
ms of Accessibility for Disabled and
Older People
, Washington D.C.,
American Association of Museums

Βελλιώτη
-
Γεωργοπούλου, Μ. και Τουντασάκη, Ει. (επιμ.) 1997,
Μουσεία και Άτομα με
Ειδικές Ανάγκες. Εμπειρίες και Προοπτικές
, Πάντειο Παν/μιο, Κέντρο Κοινωνικ
ής
Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής & ΥΠ.ΠΟ., Διεύθυνση Λαϊκού
Πολιτισμού. Αθήνα
, Gutenberg

*
Bicknell, S.
και

Farnello, G.
(
επιμ
.)
1993,
Museum Visitor Studies in the 90s
, London,
Science Museum

*
Bourdieu, P.
και

Darbel, A. 1991,
The Love of Art. Europ
ean Art Museums and their
Public
, London
, Polity Press

Dodd, J.
και

Sandell, R. 1998,
Building Bridges. Guidance for Museums and Galleries on
Developing New Audiences
, London, Museums and Galleries Commission.

*
Durbin, G. (
επιμ
.). 1999
2
,
Developing Exhibi
tions for Lifelong Learning
, London, The
Stationery Office.
Τ
o
κεφάλαι
o 3 (
Κοινό
)

Foster, L. 1997,
Access to the Historic Environment: Meeting the Needs of Disabled
People
, Donhead Publishing

*
Hood, M. 1983,

Staying away: why people choose not to visit mu
seums”,
Museum
News

61 (4), 50
-
57

*
Hooper
-
Greenhill, E. 1994,
Museums and their Visitors
, London
, Routledge

Καλεσοπούλου, Δ. 1999, «Ανοιχτός διάλογος με την κοινότητα: Μια ελληνκή πρόταση»,
Αρχαιολογία και Τέχνες

73, 69
-
74

*
Merriman, N. 2000
2
,
Beyond the G
lass Case: The Past, the Heritage and the Public
,
University of London, Institute of Archaeology


16

Μουσούρη, Θ. 1999, «Μουσεία για όλους; Προγράμματα προσέγγισης στο διεθνή
χώρο»,
Αρχαιολογία και Τέχνες

73, 65
-
69

Μουσούρη, Θ. 2002, «Μουσεία και κοινότητες ερ
μηνευτών» στο Κόκκινος, Γ. και
Αλεξάκη, Ε. (επιμ.) 2002,
Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στη Μουσειακή Αγωγή
,
Αθήνα, Μεταίχμιο, 77
-
92

Οικονόμου, Μ. 1999, «Μουσεία για τους ανθρώπους ή για τα αντικείμενα;»,
Αρχαιολογία
κα
ι
Τέχνες
, 72, 50
-
55

Pearson
,
A
.
και

Alo
ysius, C. 1994,
The Big Foot. Museums and Children with Learning
Difficulties
, London, The British Museum

*
Sandell, R. (επιμ.)
2002,
Museums
,
Society
,
Inequality
,
London
,
Routledge

Stone, P.
και

Hollinshead, L. (επιμ.) 2001
,

Health, Safety & Security: Welc
oming our
Visitors, Managing & Presenting Heritage Sites
, London
, English Heritage

Stone, P.
και

Hollinshead, L. (επιμ.) 2002,
Visitor Management: Welcoming our Visitors,
Managing & Presenting Heritage Sites
, London
, English Heritage

Σκαλτσά, Μ. 1999, «Οι
πελάτες των μουσείων: τακτικές για την προσέλκυσή τους» στο
Σκαλτσά, Μ.
Για τη Μουσειολογία και τον Πολιτισμό
, Θ
εσσαλονίκη,
Εντευκτήριο, 117
-
28

T
σιτούρη, Α. 2005, «
Καθολική πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε χώρους πολιτισμού:
πραγματικότητα ή ουτοπία;»,
Τ
ετράδια Μουσειολογίας
, 2, 37
-
42

ΥΠ.ΠΟ. 2004,
Πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρίες σε Χώρους Πολιτισμού και Αθλητισμού
,
Πρακτικά Συνεδρίου Θεσ/νίκη 30/10
-
1/11 2003, Αθήνα, Υπουργείο
Πολιτισμού


Έρευνα

κοινού

-

Αξιολόγηση

AAM

1999,
Introduction to Museum Evaluation
, Washington D.C.,
American
Association of Museums

*
Dierking, L.
και

Pollock, W. 1998,
Questioning Assumptions. An Introduction to Front
-
End Studies in Museums
, Washington D.C. Associatio
n of Science
-
Technology
Centers

*
Durbin, G. (
επιμ
.) 1999
2
,
Developing

Exhibitions for Lifelong Learning
, London, The
Stationery Office.
Τ
o
κεφάλαι
o 8 (
Αξιολόγηση
)

*
Hooper
-
Greenhill, E. 1994,
Museums and their Visitors
, London
, Routledge

*
Hooper
-
Greenhill, E. 1995,
Museum, Media, Message
, London
, Routledge

*Μουσούρη, Θ. 199
9, «Έρευνα κοινού και αξιολόγηση στα μουσεία»,
Αρχαιολογία και

Τέχνες

72, 56
-
61

Μουσούρη, Θ.


Γκαζή, Α. και Νικηφορίδου, Α. 2004, Τι μπορούν να μάθουν τα
μουσεία από τους επισκέπτες; Η συμβολή της αξιολόγησης στη διαμόρφωση
μιας έκθεσης για τα αρχαία ελλη
νικά μαθηματικά,
ΊΜΕρος

4, 192
-
207

Οικονόμου, Μ. 1996, «Πολυμέσα στα Μουσεία. Αξιολόγηση

των

Εφαρμογών
»,
Μίτος

3,
21
-
26

Sudbury, P.
και

Russell, T. 1995,
Evaluation of Museum and Gallery Displays
,
Liverpool
, Liverpool University Press

*
Taylor, S. 1991,
Try

it! Improving Exhibits Through Formative Evaluation
, Washington
D.C. Associatio
n of Science
-
Technology Centers17

Χρήσιμες Διευθύνσεις στο
Internet


Virtual

Library

Museum

Pages

(Επίσημος κατάλογος των μουσείων που έχουν
παρουσία στο
Internet
).

www
.
icom
.
org
/
vlmp
/


Global

Museum

(βασική πηγή πληροφοριών για τις δραστηριότητες μουσείων σε όλο
τον κόσμο)


www.globalmuseum.org


Museums On Line


www.museums
-
online.com


ICOM
-

International Council of Museums

www.icom.org/


ICCROM
-

International Centre for the Conservation and Restoration of
Monuments

www.iccrom.org
/

ICOMOS
-

International Council of Monuments and Sites

www.icomos.org
/


MA
-

Museums

Association

(
Μεγάλη

Βρετανία
)

www.museumsassociation.o
rg
/


AAM
-

American Association of Museums

www.aam
-
us.org
/


AASLH
-

American Association for State and Local History

www.aaslh.org/


CMA
-

Canadian Museums Association

www.museums.ca/Smithsonian Insitution Libraries (MRC)
-

Museum Reference Centrewww
.
sil
.
si
.
edu
/
Branches
/
mrc
-
hp
.
htm
/


mda
-

Museums Documentation Association, Un
ited Kingdom
, Fact Sheets On
-
line

www
.
mda
.
org
.
uk
/
facts
.
htm

(εξαιρετικά χρήσιμες σελίδες για ζητήματα
τεκμηρίωσης συλλογώνΔες όλα τα σχετικά
fact

sheets
)


Collections Link

(
UK)

www.collectionslink.org.uk/manage_information


ICON
-

The Institute of Conservation


18

www.icon.org.uk/index.php?option=com
_content&task=view&id=9&Itemid=10

Δες ειδικά την ενότητα
caring

for

όπου δίνονται οδηγίες για τη φροντίδα όλων
των κατηγοριών αντικειμένων
http
://
www
.
conservationregister
.
com
/
Caring
.
asp
.
Θα

β
ρεις

επίσης

πληθώρα

σχετικών

συνδέσμων
.


EMII

-

European

Museums

Information

Institute

www
.
emii
.
org
/


VSA
-

Visitor Studies Association

www.visitorstudies.org
/


ASTC
-

Ass
ociation of Science and Technology Centers

www.astc.org
/

Department of Arts Policy and Management, City University, London (Cultural
Policy and Management Information Service)
-

Σελίδα με πολλά χρήσιμα links
για θέματα

πολιτιστικής διαχείρισης και μουσείων διεθνώς

www.city.ac.uk/artspol/


On
-
line research center for museologists & museum professionals (Univ. of
Toronto)

ww
w
.
utoronto
.
ca
/
mouseia
/


Εκδόσεις
:


Altamira Press


www.altamirapress.com


American Association of Museums
-

AAM

www
.
aam
-
us
.
org


American Association for State and Local
History
-

AASLH

www.aaslh.org/Blackwell Publishing


www.blackwellpublishing.com


Routledge


www
.
routledge
.
com


Εξαιρετ
ική πηγή προμήθειας βιβλίων
(
εκτός από όλα τα προηγούμενα και το
Amazon
.
com
)
είναι το βιβλιοπωλείο του πανεπιστημίου του
Leicester
, το οποίο διαθέτει
εξειδικευμένο τμήμα Μουσειακών Σπουδών και εκδίδει κάθε χρόνο πλήρη εξειδικευμένο
κατάλογο.

University of
Leicester Bookshop


19

University Road
,
Leicester

LE1 7RD

Email:
bookshop@le.ac.uk

και

jah54@le.ac.uk

20

ΦωτοτυπίεςΕνότητα 1Εισαγωγ
ή


1.

Μούλιου, Μ. και Μπούνια, Α. 1999α, «Εισαγ
ωγή στη Μουσειολογία»,
Αρχαιολογία και Τέχνες

70, 38

2.

Μούλιου, Μ. και Μπούνια, Α. 1999β, «Μουσειολογία: Ιστορία, θεωρία και
πρακτική»,
Αρχαιολογία και Τέχνες

73, 40

3.

Mούλιου, Μ. 2001, «Η διαμόρφωση της μουσειακής θεωρίας ως καθοριστικός
παράγοντας για την κα
λύτερη άσκηση της μουσειακής πρακτικής» στο Μ.
Σκαλτσά (επιμ.)
Η Μουσειολογία στον 21ο αιώνα. Θεωρία και Πράξη
. Πρακτικά
Διεθνούς Συμποσίου. Θεσ/νίκη, Νοέμβριος 1997. Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις
Εντευκτηρίου, 201
-
09


4.

Σκαλτσά, Μ. 2001, «Η παρανόηση» στο Μ. Σκαλτ
σά (επιμ.)
Η Μουσειολογία
στον 21ο αιώνα. Θεωρία και Πράξη
. Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου. Θεσ/νίκη,
Νοέμβριος 1997. Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Εντευκτηρίου, 221
-
24

5.

Ζενέτου, Ά. 2004, «Η εργασία στο μουσείο»,
Τετράδια Μουσειολογίας

1, 19
-
24

6.

Γκαζή, Α. 2004, «Μουσε
ία για τον 21
ο

αιώνα»,
Τετράδια Μουσειολογίας

1, 3
-
12


Εν
ότητα 2


E
ξέλιξη

και Τ
υ
πολογία

μουσείων7.

Γκαζή, Α. 1999, «Από τις Μούσες στο Μουσείο. Η ιστορία ενός θεσμού δια
μέσου των αιώνων»,
Αρχαιολογία και Τέχνες
, 70, 39
-
46

8.

Hooper
-
Greenhill
,
E
. 2006, «Τι
είναι μουσείο;» στο
Hooper
-
Greenhill
,
E
.
Το
Μουσείο και οι Προδρομοί του
, Αθήνα, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς,
11
-
32

9.

Νάκου, Ει. 2001,
Μουσεία: Εμείς, τα Πράγματα και ο Πολιτισμός
, Αθήνα, Νήσος,

Το κεφάλαιο 2: Τυπολογική προσέγγιση των σύγχρονων μουσε
ίων, 132
-
46

10.

Μπούνια, Α. 2004, «Τα μουσεία ως πολιτιστικές βιομηχανίες: θέματα και
προβληματισμοί


Μια προκαταρκτική συζήτηση» στο Ν. Βερνίκος
et

al

(επιμ.)
Πολιτιστικές Βιομηχανίες


Διαδικασίες, Υπηρεσίες και Αγαθά
, Αθήνα, Κριτική,
39
-
58

11.

Κολιόπουλος, Δ.
2004,
Η Διδακτική Προσέγγιση του Μουσείου Φυσικών
Επιστημών
, Αθήνα, Μεταίχμιο, 87
-
118


Εν
ότητα 3


Μουσεία στην Ελλάδα


12.

Χατζηνικολάου, Τ. 2003, Εισαγωγή,
Εθνογραφικά,

12/13, 11
-
19

13.

Βουδούρη, Δ. 2003β, Το νέο νομικό πλαίσιο των μουσείων στην Ελλάδα υπό το
φω
ς της διεθνούς εμπειρίας,
Εθνογραφικά

12
-
13, 81
-
92

14.

Καραβασίλη, Μ. και Μικελάκης, Μ. 2001, «Η διαχείριση της βιομηχανικής
κληρονομιάς στην Ελλάδα»,
Corpus

26, 62
-
75


21

15.

Λούβη, Α. 2007, «Θεματικά τεχνολογικά μουσεία: το δίκτυο μουσείων του

Πολιτιστικού Ιδρύματος

του Ομίλου Πειραιώς,
Τετράδια Μουσειολογίας
4, 40
-
44Εν
ότητα
4Δ
ιαχείριση

συλλογών


16.

Δοξανάκη, Τ. 2003, «Συλλεκτική πολιτική στο χώρο των μουσείων»,
Το
Μουσείο
, 3, 6
-
8

17.

Μωραϊτου, Μ. 1993, Αρχές και λειτουργίες διαχείρισης συλλογών,
Μουσειακή
Τεκμηρίωση,

Αρχαιολογία, Πληροφορική
, Σεμινάριο, Ίδρυμα Γουλανδρή
-
Χορν,
17
-
18/11/1993, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη

18.

Πατσατζή, Έ. 2005, Μουσειακή τεκμηρίωση και ο κύκλος διαχείρισης των
συλλογών,
Entopia
,
Online

στη διεύθυνση:
http://www.entopia.org/entopia/site/Home/t_docpage?doc=/Documents/Reviews/
mouseiakhtekmhriosh&topic=t_S


19.

ICOM
-
CIDOC

-

The International Committee for Documentation / International

Co
uncil of Museums:

http
://
www
.
cidoc
.
icom
.
orgRegistration step by step: when an object enters the museum


http://www.willpowerinfo.myby.co.uk/ci
doc/fact1.htmLabelling and marking objects


http
://
www
.
willpowerinfo
.
myby
.
co
.
uk
/
cidoc
/
fact
2.
htm


Ενότητα
5Μουσείο και επικοινωνία


20.

Μούλιου, Μ. και Μπούνια, Α. 1999, «Μουσείο και Επικ
οινωνία»,
Αρχαιολογία
και Τέχνες
, 72, 42

21.

Hooper
-
Greenhill, E. 1994, Communication in theory and practice,
στο

Hooper
-
Greenhill, E.
Museums and their Visitors
, London, Routledge, 35
-
53


Ενότητα
6Το κοινό των μουσείων


22.

Merriman
,
N
. 1999, «Ανοίγοντας τα μο
υσεία στο κοινό»,
Αρχαιολογία και Τέχνες

72, 43
-
46

23.

Μουσούρη, Θ. 1999, «Μουσεία για όλους; Προγράμματα προσέγγισης στο
διεθνή χώρο»,
Αρχαιολογία και Τέχνες

73, 65
-
69

24.

Καλεσοπούλου, Δ. 1999, «Ανοιχτός διάλογος με την κοινότητα: Μια ελληνκή
πρόταση»,
Αρχαιολογ
ία και Τέχνες

73, 69
-
74


Ενότητα
7Έρευνα κοινού


Αξιολόγηση


25.

Μουσούρη, Θ. 1999, «Έρευνα κοινού και αξιολόγηση στα μουσεία»,
Αρχαιολογία
και

Τέχνες

72, 56
-
61