Εισαγωγή στην Κρυπτογραφία

useoreganoSecurity

Jun 16, 2012 (6 years and 1 month ago)

577 views

Ε Ει ισ σα αγ γω ωγ γή ή σ στ τη ην ν Κ Κρ ρυ υπ πτ το ογ γρ ρα αφ φί ία α
Γιώργος Καρόπουλος
(Διδάσκων Π.Δ. 407/80)
Τμήμα Μηχανικών
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Αντικείμενο μελέτης
 Απαιτήσεις Ασφάλειας
 Περιγραφή του προβλήματος
 Αλγόριθμος του Καίσαρα
 Κρυπτογράφηση
 Συμμετρική Κρυπτογραφία
 Ασύμμετρη Κρυπτογραφία
 Ψηφιακοί Φάκελοι
 Συναρτήσεις Σύνοψης
 Ψηφιακές Υπογραφές
 Ψηφιακά Πιστοποιητικά
 Υποδομές Δημόσιου Κλειδιού (Public Key Infrastructures -
PKI)
2
1Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Απαιτήσεις Ασφάλειας
Εμπιστευτικότητα (Confidentiality)
Ακεραιότητα (Integrity)
Διαθεσιμότητα (Availability)
Μη αποποίηση (Non-repudiation)
3
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Περιγραφή του προβλήματος
Πηγές: http://gva.noekeon.org/QCandSKD/QCandSKD-introduction.xml
http://knol.google.com/k/cryptography-and-data-security
4
2Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Αλγόριθμος του Καίσαρα
Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Caesar3.svg
5
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κρυπτογράφηση
Πηγές: http://gva.noekeon.org/QCandSKD/QCandSKD-introduction.xml
http://knol.google.com/k/cryptography-and-data-security
6
3Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Συμμετρική Κρυπτογραφία
Πηγή: http://knol.google.com/k/cryptography-and-data-security
7
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ασύμμετρη Κρυπτογραφία
Πηγή: http://knol.google.com/k/cryptography-and-data-security
8
4Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ψηφιακοί Φάκελοι
Πηγή: http://knol.google.com/k/cryptography-and-data-security
9
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Επίθεση Ενδιάμεσου
Πηγή: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc488022.aspx
10
5Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Συναρτήσεις Σύνοψης
Πηγή: http://www.intesigroup.com/en/securDescrPageDigital.html
11
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ψηφιακές Υπογραφές
Πηγή: http://www.intesigroup.com/en/securDescrPageDigital.html
12
6Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ψηφιακές Υπογραφές
Πηγή: http://www.intesigroup.com/en/securDescrPageDigital.html
13
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ψηφιακά Πιστοποιητικά
Πηγή: http://www.intesigroup.com/en/securDescrPageDigital.html
14
7Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ψηφιακά Πιστοποιητικά
Πηγή: http://www.crosschecknet.com/web_services_testing_tools_amazon_ec2.php
15
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού
Πηγή: http://itslab.csce.kyushu-u.ac.jp/research/pki.html
16
8