Managing IOS

standguideNetworking and Communications

Oct 26, 2013 (4 years and 8 months ago)

110 views

1

© 2004, Cisco Sy stems, Inc. All rights reserv ed.

CCNA 2 v3.1 Module 5

Managing Cisco IOS Software

2

2

2

© 2004, Cisco Sy stems, Inc. All rights reserv ed.

Objectives

3

3

3

© 2004, Cisco Sy stems, Inc. All rights reserv ed.

Router Startup Sequence

Kde ... ... najde co ... ... a udělá co

OBDOBA V PC:

Spustí BIOS, udělá
základní kontroly


Vyhledá DOS, spustí ho
Vyhledá konfigurační
soubory (config,
autoexec) a zařídí se
podle nich


4

4

4

© 2004, Cisco Sy stems, Inc. All rights reserv ed.

Locating IOS Software

Do NVRAM můžeme
takto zapsat pokyny k
bootování.

Když pokyny k bootování nejsou v NVRAM...

... natáhni default IOS z paměti flash ...,

... je
-
li flash prázdná ...,

... natáhni IOS z TFTP serveru ...,

... když TFTP server není k mání ...,

... natáhni omezený IOS z ROM (ROM Monitor)

5

5

5

© 2004, Cisco Sy stems, Inc. All rights reserv ed.

Using the
boot system

Command

Nic nového: To samé, jako na předchozím obrázku.

6

6

6

© 2004, Cisco Sy stems, Inc. All rights reserv ed.

Configuration Register Values

The order in which the router looks for system bootstrap information
depends on the boot field setting in the configuration register. The
default configuration register setting can be changed with the
command config
-
register. Use a hexadecimal number as the
argument for this command.

Pořadí bootování je dáno hodnotami v konfiguračním registru. Tyto
hodnoty můžeme změnit příkazem
config
-
register
. Jako argument mu
dáváme hexadecimální číslo.

7

7

7

© 2004, Cisco Sy stems, Inc. All rights reserv ed.

Configuration Register Values

Něco, něco, něco,
nula na konci
:
Natáhne ROM
Monitor a čeká na
pokyny.


Jednička na konci:

Natáhne IOS z flash
paměti.

Dvojka a více na konci:

Podívá se do NVRAM a
koná podle pokynů tam.
Když nejsou, natáhne IOS z
flash paměti.

Která možnost je většinou nejvhodnější?

8

8

8

© 2004, Cisco Sy stems, Inc. All rights reserv ed.

Identifying Boot Image Source

Na začátku výpisu
příkazu

show version

je informace o tom,
jaký IOS je natažen.

Na konci je hodnota
konfiguračního
registru.

9

9

9

© 2004, Cisco Sy stems, Inc. All rights reserv ed.

Software Components in Memory

Do RAM ťukáme konfiguraci a její
změny. Při vypnutí o to přijdeme.

Proto konfiguraci ukládáme do NVRAM
příkazem
copy run start
.

Paměť flash je pro router to, co je pro PC
disk. Natahuje odtud operační systém.

10

10

10

© 2004, Cisco Sy stems, Inc. All rights reserv ed.

Fields in the IOS Name

Tato čísla si pohlídáme, když např. chceme poškozený IOS v jednom
routeru nahradit dobrým z jiného stejného routeru.

11

11

11

© 2004, Cisco Sy stems, Inc. All rights reserv ed.

Managing Configuration Files Using
TFTP

Server TFTP je libovolný počítač v síti, na kterém běží jednoduchý freeware,
např. z

http://www.solarwinds.net/

Tento počítač má svoji IP adresu, na kterou / ze které můžeme kopírovat např.
příkazem

copy run tftp

12

12

12

© 2004, Cisco Sy stems, Inc. All rights reserv ed.

Managing Configuration Files Using
Copy and Paste

13

13

13

© 2004, Cisco Sy stems, Inc. All rights reserv ed.

Managing Configuration Files Using
Copy and Paste

Steps to capture the configuration from a HyperTerminal screen:

1.
Select Transfer.

2.
Select Capture Text.

3.
Specify a name for the text file to capture the configuration.

4.
Select Start to start capturing text.

5.
Use the show running
-
config command to display the configuration.

6.
Press the Spacebar when each "
-
More
-
" prompt appears.


After the complete configuration has been displayed, use the following steps
to stop the capture:

1.
Select Transfer.

2.
Select Capture Text.

3.
Select Stop.


14

14

14

© 2004, Cisco Sy stems, Inc. All rights reserv ed.

Managing IOS Images Using TFTP

15

15

15

© 2004, Cisco Sy stems, Inc. All rights reserv ed.

Managing IOS Images Using TFTP

Chceme
-
li IOS na jednom routeru nahradit
IOSem z druhého:

1.

Kopírujeme z druhého na tftp:

copy flash TFTP

2.

Kopírujeme z TFTP na první:

copy tftp flash


16

16

16

© 2004, Cisco Sy stems, Inc. All rights reserv ed.

Obnovení IOSu ve flash

Příklad:

IOS v paměti flash je poškozený nebo
tam vůbec není.

Možnosti jak stáhnout nový IOS :xmodemtftpdnld


17

17

17

© 2004, Cisco Sy stems, Inc. All rights reserv ed.

Obnovení IOSu ve flash: xmodem

Stažení IOSu přes počítač, na kterém běží HyperTerminal a
na jeho disku je soubor s IOSem:

1.

Zvýšit rychlost konzoly příkazem confreg

2.

Zadat příkaz xmodem

3.

V HyperTerminalu zadat
Transfer > Send File

4.

V okně vybrat zdrojový soubor

5.

Vrátit rychlost konzoly příkazem confreg na 9600

6.

Nastavit konfigurační registr na 2102

18

18

18

© 2004, Cisco Sy stems, Inc. All rights reserv ed.

Obnovení IOSu ve flash: xmodem

1. Zvýšit rychlost konzoly příkazem confreg

Chceme změnit

konfiguraci
-


rychlost konzoly.

Ostatní věci měnit
nechceme.

Kdybychom to neudělali, byl by přenos příliš pomalý.
Poběží totiž přes port COM, na kterém je konzola.

19

19

19

© 2004, Cisco Sy stems, Inc. All rights reserv ed.

Obnovení IOSu ve flash: xmodem

2. Zadat příkaz xmodem

Tady jsme zkusili
nanečisto

Tady naostro

příkaz kontroluj součet při přenosu takto pojmenuj cílový soubor ve flash

Ještě nespouštěj
posílání

Přes varování


jedem ...

20

20

20

© 2004, Cisco Sy stems, Inc. All rights reserv ed.

Obnovení IOSu ve flash: xmodem

3. V HyperTerminalu zadat
Transfer > Send File

21

21

21

© 2004, Cisco Sy stems, Inc. All rights reserv ed.

Obnovení IOSu ve flash: xmodem

4a. V okně vybrat zdrojový soubor

=> Zdrojový
soubor musí být
někde na tom PC,
na kterém běží
HyperTerminal.

22

22

22

© 2004, Cisco Sy stems, Inc. All rights reserv ed.

Obnovení IOSu ve flash: xmodem

4b. V okně jsme vybrali zdrojový soubor a už to jede:

23

23

23

© 2004, Cisco Sy stems, Inc. All rights reserv ed.

Obnovení IOSu ve flash: xmodem

5. Vrátit rychlost konzoly příkazem
confreg

na 9600 baud/s

Chceme změnit

konfiguraci
-

rychlost konzoly.

Ostatní věci měnit
nechceme.

Tady tentokrát zvolíme „0“.

24

24

24

© 2004, Cisco Sy stems, Inc. All rights reserv ed.

Obnovení IOSu ve flash: xmodem

6. Nastavit konfigurační registr na 2102

Enter the command

config
-
register 0x2102

at the privileged EXEC prompt.

Tím zajistíme, že se router při startu vždy nejdřív podívá do konfigurace, jestli je
tam nějaký pokyn, odkud natáhnout IOS.

Když není, natáhne IOS z flash.

25

25

25

© 2004, Cisco Sy stems, Inc. All rights reserv ed.

Obnovení IOSu ve flash: tftpdnld

Stažení IOSu z TFTP serveru, na kterém je soubor s IOSem:

1.

Příkazem
set

zkontrolovat proměnné prostředí

2.

Nastavit proměnné prostředí

3.

Zadat příkaz
tftpdnld

26

26

26

© 2004, Cisco Sy stems, Inc. All rights reserv ed.

Obnovení IOSu ve flash: tftpdnld

1a. Příkazem
set

zkontrolovat proměnné prostředí

Tyto věci musí být nastaveny, než zadáme příkaz
tftpdnld
.

27

27

27

© 2004, Cisco Sy stems, Inc. All rights reserv ed.

Obnovení IOSu ve flash: tftpdnld

1b. Příkazem
set

zkontrolovat proměnné prostředí

IP_ADDRESS


-

The IP address on the LAN interface

IP_SUBNET_MASK

-

The subnet mask for the LAN interface

DEFAULT_GATEWAY

-

The default gateway for the LAN interface

TFTP_SERVER


-

The IP address of the TFTP server

TFTP_FILE


-

The IOS filename on the server


tftpdnld

chodí jen na prvním rozhraní LAN

28

28

28

© 2004, Cisco Sy stems, Inc. All rights reserv ed.

Obnovení IOSu ve flash: tftpdnld

2. Nastavit proměnné prostředí

Např. nastavení IP adresy rozhraní LAN (Ethernet) na
routeru:

rommon 11> IP_ADDRESS=10.0.0.1

29

29

29

© 2004, Cisco Sy stems, Inc. All rights reserv ed.

Obnovení IOSu ve flash: tftpdnld

3. Zadat příkaz
tftpdnld

Zadáváme bez parametrů

30

30

30

© 2004, Cisco Sy stems, Inc. All rights reserv ed.

File System Verification


There are several commands that can be
used to verify the router file system.

show version


show flash

dir flash

31

31

31

© 2004, Cisco Sy stems, Inc. All rights reserv ed.

The
show version

Command

32

32

32

© 2004, Cisco Sy stems, Inc. All rights reserv ed.

The
show flash

Command

33

33

33

© 2004, Cisco Sy stems, Inc. All rights reserv ed.

The
dir

flash

Command

34

34

34

© 2004, Cisco Sy stems, Inc. All rights reserv ed.

Summary