Na základe vzťahov možno definovať pravdepodobnosť doručenia ...

spongereasonInternet and Web Development

Nov 12, 2013 (2 years and 11 months ago)

506 views

Sorry, the transcript could not be retrieved