ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαγράμματα Ροής

George SkarlatosData Management

Sep 9, 2011 (6 years and 10 months ago)

1,819 views

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Π
Π
Ε
Ε
Ρ
Ρ
Ι
Ι
Ε
Ε
Χ
Χ
Ο
Ο
Μ
Μ
Ε
Ε
Ν
Ν
Α
ΑΚεφάλαια

Σελ.

1. Εισαγωγή

1

2. Τι είναι τα διαγράμματα ροής δεδομένων?
1

3. Σε τι χρησιμεύουν τα ΔΡΔ?


3

4.
Βασικά στοιχεία
4

5. Δομικά στοιχεία των ΔΡΔ8

6. Χαρακτηριστικά
8

7. Τι πληροφορίες προσφέρουν


8

8. Οδηγίες


Ροές δεδομένων9

9. Τεχνικές κατασκευής του μοντέλου
-


Επιπέδωση του

διαγράμματος ροής δεδομένων
9

9.1 Κανόνες Επιπέδωσης10

9.1.1 Αρίθμηση διεργασιών11

9.1.2 Η Εφωμάλυνση ροών11

9.1.3 Επιπέδωση
11

9.1.4 Εξωτερικές οντότητες12

9.2 Πως επιπεδώνουμε τις ροές δεδομένων

12

9.2.1
Διάλογος
13

9.2.2 Χειρισμός λαθών13

9.2.3 Πλήθος επιπέδων13

10. Επίπεδα ΔΡΔ
14

11. Συντακτικό διεργασιών17

12. Κανόνες σχεδιασμού18

13. Κατασκευή ενός ΔΡΔ19

13.1 Γενικοί κανόνες για τον σχεδιασμό ΔΡΔ
19

13.2
H

Ποιότητα των διαγραμμάτων ροής δεδομένων21

13.2.1 ΚΑΝΟΝΑΣ 1:Το διάγραμμα ροής δεν είναι
flow
-
chart22

13.2.2 ΚΑΝΟΝΑΣ 2:Διατήρηση πληροφορίας
23

13.2.3 ΚΑΝΟΝΑΣ 3:Κατάλληλη ονοματολογία
23

14. Οδηγίες


Ονοματοδοσία24

15.
Ανάλυση προβλήματος και τεχνικές συλλογής γεγονότων


24

16. Τύποι ΔΡΔ
26

17. Δυνατότητες και περιορισμοί


27

18. ΔΡΔ


Εξωτερικές Οντότητες


28

19. Οδηγίες


Μετασχηματισμοί


28

20. Λεξικό Δεδομένων29

21. Σημεία αποθήκευσης31

22. Διαδικασίες
32

23.

Σύνθετα ΔΡΔ
32

24. Δομημένος σχεδιασμός33

25. Πλεονεκτήματα των ΔΡΔ


34

26. ΔΡΔ και Δομή Λογισμικού


35

27. Στοιχεία θεωρίας συστημάτων


35

28. Βασικές έννοιες
35

29. Τύποι συσ
τημάτων36

30. Κριτήρια αξιολόγησης συστημάτων

37

31. Πράκτορες
38

32.
Πίνακες και Δένδρα αποφάσεων


38

33. Ένα παράδειγμα απεικόνισης μιας λύσης ενός προβλήματος

με ένα ΔΡΔ

39

34. Επιβεβαίωση του διαγράμματος ροής (π.χ.
ρωτώντας άλλους

που γνωρίζουν εξίσου καλά τη δραστηριότητα υπό περιγραφή)


42