Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

nuthookransomBiotechnology

Dec 10, 2012 (6 years and 6 months ago)

1,368 viewsΝέα αποκτήματαΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝΒΙ
ΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ .…

...
......
3

ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ...

...
.
..
6

ΓΕΝΙΚΑ
E
ΡΓΑ


...


...
..
.
1
4

ΓΛΩΣΣΑ

...….

...
1
6

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...
.

.
1
9

ΕΦΗΒΙΚΟ βλέπε
JUNIOR

FICTION
/ΕΦΗΒΙΚΟ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ


...

.2
3

ΘΡΗΣΚΕΙΑ
, ΘΕΟΛΟΓΙΑ, ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ


.....
.............
41

ΙΣΤΟΡΙΑ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ....


...
45

ΙΣΤΟΡΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ...


.

58

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
.................
.
6
4

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
……


..

...
77

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ

..8
3

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ, ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ


..9
0

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
....

.
..
1
08

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
,
ΤΙΤΛΟΙ ..
…...…
1
1
1

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ

…………………………………
…...


...
………...….
1
1
2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ


…………………………………………...………
……………

.


…….
1
18

ΤΕΧΝΕΣ
.

…...…..
1
26

ΤΕΧΝΟΛΟΓ
ΙΑ


ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ


.


...

...
1
38

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

……………………. ..

….
…...…

.
1
46

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

………………………………………….…………
.
……....….
1
49

EASY

READERS

………………………………………………………………
.
………...
1
5
2

JUNIOR

FICTION
/
ΕΦΗΒΙΚΟ

……………
..
……
………………………
………….
.
...…...
1
5
4

PAPERBACKS

………………………………………………………………
.
…………...
1
57

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ

ΚΑΙ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ

ΚΑΣΕΤΕΣ ΗΧΟΥ ..
…………………………………
.
…………………………………….
1
59

CD

…………………………………………………
.
……………………………………...
1
6
0

CD
-
ROM

……………………

……
….
…………………
.
……………………………………
.
...….
1
6
4

DVD

…………
……………………………………………
…………………………
.
……
1
66

KIT

…………………………………………
.
……………………………………………..
17
5

SL
IDES ..
……………………………
….………………….……………………………………....….
1
76

VIDEOCASSETES


………
...
…………
.
…………………………………………………….
1
77

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ

Ε
LECTRONIC

RESOURCES

…………………………….…
……
……………………….
1
78200
5
-
200
6
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΛ
ΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ


2


ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ
ΤΟ

ΔΕΚΑΔΙΚΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

DEWEY
:


000

ΓΕΝΙΚΑ
:
εγκυκλοπαίδειες, περιοδικά, εφημερίδες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κλπ.

100

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ:

γνώση, ψυχολογία, ηθική κλπ.

200

ΘΡΗΣΚΕΙΑ:

θεολογία, μυθολογία, ευαγγέλι
ο, εκκλησία κλπ.

300

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
: πολιτικές επιστήμες, κοινωνιολογία, οικονομία,
εκπαίδευση, νομική κλπ.

400

ΓΛΩΣΣΑ:

λεξικά, γλωσσολογία, γραμματική σε όλες τις γλώσσες κλπ.

500

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ:

μαθηματικά, αστρονομία, φυσική, χημεία, βιολογία.

600

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ):

μηχανική, ιατρική,
οικιακή οικονομία, βιομηχανία, αεροπορία κλπ.

700

ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ:

αρχιτεκτονική, ζωγραφική, μουσική, φωτογραφία, ψυχαγωγία.

800

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ:

ποίηση, δράμα, πεζογραφία κλπ.

900

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
-
ΙΣΤΟΡΙΑ:

ταξί
δια, εξερεύνηση, γεωγραφία, ιστορία χωρών και
εποχών κλπ.


Οι βιογραφίες, τα μυθιστορήματα και τα διηγήματα δεν ταξινομούνται σύμφωνα με το
σύστημα Dewey αλλά τοποθετούνται σε ξεχωριστά ράφια με τις παρακάτω συντομογραφίες,
αλφαβητικά κατά συγγραφέα ή κατά

το βιογραφούμενο πρόσωπο.


Β

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Βιβλία για τη ζωή ατόμων τοποθετημένα σε αλφαβητική σειρά με το
όνομα του ατόμου που έχει γραφτεί η βιογραφία

Μ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ:

αλφαβητικά κατά συγγραφέα

Δ

ΔΙΗΓΗΜΑ:

αλφαβητικά κατά συγγραφέα

F

FICTION:

μυθιστόρημα και
διήγημα σε ξένες γλώσσες αλφαβητικά κατά
συγγραφέα
ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ:


ΔΙΔ

Διδασκαλία και συναφή θέματα

ΕΙΔ.ΣΥΛΛ.

Ειδική συλλογή

ΕΦΗΒΙΚΟ

Εφηβική συλλογή

ΚΛΑΣ.ΣΥΛΛ.

Κλασική συλλογή

ART

Art

collection

(Συλλογή βιβλίων τέχνης)

EASY READERS

Eas
y reader books

FOLIO

Horizontal file

JF

Junior fiction (Εφηβική λογοτεχνία στην αγγλική γλώσσα)

LIBR.OFF.

Library office (
Γραφείο

Βιβλιοθήκης
)

PB

Paperback (
Βιβλία

τσέπης
)

PER

Periodical (
Περιοδικό
)

R

Reference (Πληροφοριακά βιβλία)

VF

Vertical fil
e (
Αρχείο

Φυλλαδίων
)

ΔΙΣΚΕΤΑ


ΔΙΣΚΟΣ


ΚΑΣΕΤΑ


CD

Compact disc

CD
-
ROM


DVD


ER

KIT

Electronic Resources

SLIDE


VC

VideocassetteΝέα αποκτήματαΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

3

B
Ι
ΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΚΑΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗArms, William Y.


Digital libraries / William Y. Arms.
-

Cambridge, Mass. : MIT
Pres
s, 2001.
-

x, 287 p. : ill..
-

(Digital
L
ibraries and
E
lectronic
P
ublishing)


025.00285 ARMBibliothek Forschung und Praxis.
-

München : K. G. Saur, 2003.
-

141
σ
. :
εικ
.

LIBR.OFF

020.5 BIB


Classroom connect


Ed
ucator's Internet companion : Classroom connect's complete
guide to educational resources on the Internet / by the staff of
Classroom connect ; Gregory Giagnocavo, editorial director ; Tim
McLain, writer ; Vince DiStefano, writer ; Kathleen Housley, senior

editor.
-

Lancaster, Pa. : Wentworth Worldwide Media, 1996.
-

xvi,
290 p., [16] p. of plates : ill. (some col.)


LIBR.OFF. 025.0637 CLA


CD
-
ROM 025.0637 CLAContinuing professional development
-
preparing for new roles in
libraries

: a voyage of discovery / edited by Paul Genoni and Graham
Walton.
-

M
ü
chen : Saur, 2005.
-

307 p. : ill..
-

(IFLA
publications ; 116)


LIBR.OFF 378.013 CON
e
-
Learning for management and marketing in libr
aries / edited
by Daisy McAdam = e
-
Formation pour le marketing et le management des
bibliotheques / edit†e par Daisy McAdam.
-

München : K. G. Saur,
2005.
-

165 p..
-

(IFLA publications ; 115)


LIBR.OFF 021.7 ELE
Inform
ation literacy skills : grades 7
-
12 / Catherine M.
Andronik, compiler.
-

Worthington, Ohio : Linworth, 1999.
-

v, 315
p. : ill..
-

(Professional
G
rowth
S
eries)


LIBR.OFF 028.7 INF
International encyclo
pedia of information and library science /
edited by John Feather and Paul Sturges.
-

London : Routledge,
2003.
-

xxxii, 688 p.
: ill.


LIBR.OFF 020.3 INTInternational newspaper librarianship for the 21st century /
edit
ed by Hartmund
Walravens .
-

München : K. G. Saur, 2006.
-

298
p. : ill..
-

(IFLA
P
ublications ; 118)


LIBR.OFF 025.2832 INTInternational Federation of Library Associations and Institutions


The virtu
al customer : a new paradigm for improving customer
relations in libraries and information services = O cliente virtual
: um novo paradigma para melhorar o relacionamento entre clientes e
servicos de informacao e bibliotecas = L'usager virtuel : un nouveau

paradigme pour ameliorer le service a la clientele dans les
bibliotheques et services d'information = El cliente virtual


: un nuevo paradigma para mejorar el relacionamento entre clientes
y servicios de informacion y biblioteca / edited by Sueli Mara
So
ares Pinto Ferreira and
Rejean Savard.
-

München : Saur, 2005.
-

xvi, 385 p..
-

(IFLA Publications ; 117)


LIBR.OFF 025.52
ΙΝΤ


200
5
-
200
6
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΛ
ΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ


4
Littlejohn, Carol


Talk that book!

booktalks to promote reading / Carol Littlejohn
.
-

Worthington, Ohio : Linworth, 1999.
-

x
i, 166 p..
-

(Professional
G
rowth


LIBR.OFF 028.162 LIT
Logan, Debra Kay, 1958
-


Information skills toolkit : collaborative integrated
instruction for the middle grades / Debra Kay Logan.
-

Worthington,
Ohio : Linworth, 2000.
-

vi, 336 p. : ill..
-

(Professional
G
rowth
S
eries)


LIBR.OF
F 028.7 LOG
Skills for life : information literacy for grades 7
-
12 /
Christine Allen and Mary Alice Anderson, editor.
-

Worthington,
Ohio : Linworth , 1999.
-

iv, 237 p.


LIBR.OFF 025.5678223 SKI

Skills for life : information literacy for grades K
-
6 /
Christine Allen, editor.
-

Worthington, Ohio : Linworth , 1999.
-

iii, 227 p.


LIBR.OFF 025.5678223 SKI


Thomas, Cathlyn


Still talking that book!

boo
ktalks to promote reading grades 3
-
12. volume iv / Cathlyn Thomas and Carol Littlejohn .
-

Worthington,
Ohio : Linworth, 2003.
-

vi, 128 p..
-

(Professional
G
rowth
S
eries)


LIBR.OFF 028.162 THO
Toolkit fo
r school library media programs / [editor Linda
Wallace].
-

[Chicago, Ill.] : American Library Association :
American Association of School Librarians, 2003.
-

44 p.


LIBR
.
OFF

027.80973
TOO
Verheul, Ingebor
g


Networking for digital preservation : current practice in 15
national libraries
/ Ingeborg Verheul.
-

München : K. G. Saur,
2006.
-

269 p..
-

(IFLA Publications ; 119)


LIBR.OFF 025.84 VER
The
White House Conference on School Libraries : [proceedings,
Tuesday, June 4, 2002].
-

Washington, D.C. : Institute of Museum
and Library Services, 2002.
-

93 p.


LIBR
.
OFF

027.8
WHI
Απ
ό

τη βιβλιοθηκονομία στην
επι
στήμη της
πληροφ
ό
ρησης : μελέτες
προς τιμήν του Γ. Μ. Κακο
ύ
ρη /
επιμέλεια

Χρ. Παπατσικουράκης, Α.
Σίτας.
-

Αθήνα : Τυπωθήτω, 2005.
-

393 σ. : εικ.


LIBR
.
OFF

020
ΑΠΟ
Ηλιο
ύ
,
Φίλιππος

Η
., 1930
-
2004


Ιστορίες του ελλ
ηνικο
ύ

βιβλίου / Φίλιππος Ηλιο
ύ

; εκδοτική
φροντίδα
Άννα

Ματθαίου, Στράτης Μπουρνάζος, Π
ό
πη Πολέμη.
-

Ηράκλειο
: Παν
επι
στημιακές Εκδ
ό
σεις Κρήτης, 2005.
-

686 σ. : εικ..
-

(Συμβολές στις
Επι
στήμες του
Α
νθρ
ώ
που. [Παν
επι
στημιακές Εκδ
ό
σεις
Κρήτης] : Ιστορία
)


LIBR.OFF 070.509495 ΗΛΙ


Νέα αποκτήματαΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

5

Καραμπίνη
-
Ιατρο
ύ
,
Μιχαήλα


Η βιβλιοθήκη Κ. Π. Καβάφη : καταγραφή και
επιμέλεια

Μιχαήλα
Καραμπίνη
-
Ιατρο
ύ
.
-

Αθήνα : Ερμής, 2003.
-

178 σ..
-

(Αρχείο
Καβάφη. [Ερμής])


LIBR.OFF 017.6 ΚΑΡΣτάικος, Κωνσταντίνος Σπ., 1943
-


Η ιστορία της βιβλιοθήκης στον δυτικ
ό

πολιτισμ
ό
. 1, Απ
ό

τον
Μίνωα στην Κλεοπάτρα : ο ελληνικ
ό
ς κ
ό
σμος απ
ό

τις αρχειακές
βιβλιοθήκες των Μινωιτ
ώ
ν έως την οικουμενική βιβλιοθήκη των
Πτολεμαίων / Κωνσ
ταντίνος Σπ. Στάικος
.
-

Αθήνα

:
Κ
ό
τινος
, 2002.
-

349
σ
. :
έγχρ
.
εικ
.


LIBR
.
OFF

027.009
ΣΤΑΣταματίου, Κ
ώ
στας


Το βιβλίο και ο χρ
ό
νος (1979
-
1991) / Κ
ώ
στας Σταματίου ;
πρ
ό
λογος Κ
ώ
στας Ρεσβάνης ;
επί
λογή κειμένων Θανάσης Θ. Ν
ιάρχος, Βάσω
Κυριαζάκου ; επίμετρο Θανάσης Θ. Νιάρχος.
-

Αθήνα : Εκδ
ό
σεις
Καστανι
ώ
τη, 2004.
-

2 τ.


LIBR.OFF 028.109495 ΣΤΑ τ.2


LIBR.OFF 028.109495 ΣΤΑ τ.1


200
5
-
200
6
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΛ
ΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ


6


ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣSalber, LindeΛου Αντρέας
-
Σαλομέ : η βιογραφία μιας μοιραίας γυναίκας / Λίντε
Ζάλμπερ ; μετάγραση Χριστίνα Λο
ύ
μελ
-
Αυγερινο
ύ
.
-

Αθήνα : Μελάνι,
2005.
-

203 σ., [16] σ. εικονογράφησης : εικ.


B AND


Tessitore, John


Kofi Annan : the pe
acekeeper / by John Tessitore.
-

New York,
N.Y. : Franklin Watts, 2000.
-

96 p. : ill., port..
-

(A book
report biography)


B ANNVolkan, Vamik D., 1932
-


Κεμάλ Ατατο
ύ
ρκ : μια ψυχογραφία / Βαμίκ Ντ. Β
ολκάν και Ν
ό
ρμαν
Ί
τσκοβιτς ; μετάφραση Κ
ώ
στας Ζερβ
ό
ς.
-

Αθήνα : Εκδ
ό
σεις Καστανι
ώ
τη,
2005.
-

559 σ. :
εικ.
, χάρτης.
-

(Βιογραφίες.
[
Εκδ
ό
σεις

Καστανι
ώ
τη
])


B

ATAAustin American
-
Statesman. Newspaper


Lance Armstrong : his
toric six
-
time Tour de France champion /
Austin American
-
Statesman.
-

Champaign, Ill. : Sports Publishing,
2004.
-

col. ill.


B AUS


Goldsmith, Mike


John Logie Baird / Mike Goldsmith.
-

London : Hodder Wayland,
2002.
-

48 p. : ill. (some col.).
-

(Scientists who made history)


B BAI


Taillandier
,
Fran
cois


Μπαλζάκ

/
Fran
cois

Taillandier

;
μετάφραση

Αλίκη

Τριανταφυλλίδου
.
-

Αθήνα

:
Κασταλία
, 2006.
-

204
σ
., [8]
σ
.
εικονογράφησης
.
-

(
Βιογραφίες
. [
Κασταλία
] ; 3)


B

BALGibb, Chris


The Dalai Lama : peacemaker from Tibet / Chris
Gibb.
-

London :
Hodder Wayland, 2002.
-

48 p. : ill. (some col.).
-

(Famous lives.
[Hodder Wayland])


B BST


MacCarthy, Fiona


Β
ύ
ρων

:
ο

βίος

και

ο

θρ
ύ
λος

/ Fiona MacCarthy ;
μετάφραση

και

σχ
ό
λια

Δημήτρης

Κίκιζας
.
-

Αθήν
α

:
Ποταμ
ό
ς
, 2005.
-

674
σ
., [40]
σ
.
εικονογράφησης

:
πορτρ
.


B

BYRByrd, Richard E.


Alone


Β

BYRCasanova
,
Giacomo
, 1725
-
1798


Βενετία, Κέρκυρα, Κωνσταντινο
ύ
πολη / Giacomo Casanova ; απ
ό
δο
ση
στα ελληνικά Μαρία Γυπαράκη.
-

Αθήνα : Εκδ
ό
σεις Μίλητος, 2004.
-

236 σ. : εικ. (μερ. έγχρ.).
-

(Επίλεκτα. [Εκδ
ό
σεις Μίλητος])


Β CAS

Νέα αποκτήματαΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

7

Hatt
,
Christine


Catherine

the

Great

/
Christine

Hatt
.
-

London

:
Evans
, 2002.
-

6
4
p
. :
ill
. (
some

col
.).
-

(
Judge

for

yourself
)


B

CATSchmidt, Jo
ub
el


Ιο
ύλιος Καίσαρ / Jo
ub
el Schmidt ; μετάφραση Δημήτρης
Παντελοδήμος.
-

Αθήνα: Κασταλία, 2006.
-

396 σ., [8] σ.
εικονογράφησης.
-

(Βιογραφίες.
[
Κασταλία
]

;

7)


B

CEAChurchill, Winston, Sir, 1874
-
1965


My early life : a roving commission / Winston S. Churchill.
-

London : Fontana, 1959, 1980 printing.
-

382 p., [4] p. of plates :
ill.


B CHU
Martin, Ralph G.


Jennie : the life of Lady Randolph Churchill : the romantic
years 1854
-
1895 / by Ralph G. Martin.
-

New York, N.Y. : The New
American Library, c1969, 1970.
-

384 p., [7] leaves of plates : ill.


PB
Β

CHUDowswell, Paul


Churchill / Paul Dowswell.
-

London : Hodder Wayland, 2002.
-

64 p. : ill. (some col.).
-

(20th century leaders)


B CHUWilker
,
Josh


Confucius

:
phi
losopher

and

teacher

/
by

Josh

Wilker
.
-

New

York
,
N
.
Y
. :
Franklin

Watts
, 1999.
-

111
p
. :
ill
.,
map
.,
port
..
-

(
A

book

report

biography
)


B CON


Hook, Jason


Roald Dahl : the storyteller / Jason Hook.
-

[London] : Hodde
r
Wayland], 2004.
-

48 p. : ill. (some col.).
-

(Famous lives.
[Hodder Wayland])


B DAH


Guerand
,
Jean
-
Philippe
, 1958
-


Τζέιμς

Ντην

/
Jean
-
Philippe

Guerand

;
μετάφραση

Κλή
τ
ο
ς

Παρασκευ
ό
πουλος
.
-

Αθήνα : Κασταλία, 2006.
-

389 σ., [8] σ.
εικονογράφησης.
-

(Βιογραφίες.
[
Κασταλία
] ; 8)


B DEA


Barton
-
Wood, Sara, 1952
-


Queen Elizabeth II : mona
rch of our times / Sara Barton
-
Wood.
-

[London] : Hodder Wayland, 2002.
-

48 p. : ill. (some col.).
-

(Famous lives. [Wayland])


B ELI


Senker, Cath


Rosalind Franklin / Cath Senker.
-

London : Hodder Wayland,
2002.
-

64
p. : ill. (some col.).
-

(20th century leaders)


B FRA


Ά
ννινος
,
Μπάμπης
, 1852
-
1934


Φρειδερίκος

ο

Μέγας


Β

FRE200
5
-
200
6
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΛ
ΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ


8


Goldsmith, Mike


Galileo Galilei / Mike Goldsmith.
-

London : Hodder Wayland,
2001.
-

48 p. :
ill
.
(some col.).
-

(Scientists who made history)


B GAL


C
laybourne
,
Anna


Gandhi

:
the

peaceful

revolutionary

/
Anna

Claybourne
.
-

London

:
Hodder

Wayland
, 2002.
-

48
p
. :
ill
.
(some col.).
-

(Famous lives. [Hodder Wayland])


B GANHatt, Christine


Mah
atma Gandhi / Christine Hatt.
-

London : Evans, 2002.
-

64
p. : ill. (some col.), maps.
-

(Judge for yourself)


B GANWukovits, John


Bill Gates : software king / by John Wukovits.
-

New York,
N.Y. :

Franklin Watts, 2000.
-

127 p. : ill., port..
-

(A book
report biography)


B GAT


Μπαρκχάουζεν


Τσέγκις

Χαν


Β

GEN


Meier
-
Graefe, Julius, 1867
-
1935


Vincent Van Gogh : a biography / by Juliu
s Meier
-
Graefe ;
translated by John Holroyd
-
Reece.
-

New York, N.Y. : Dover
Publications, 1987.
-

ix, 147 p.


B GOG


Claybourne, Anna


Vincent Van Gogh : the troubled artist / Anne Claybourne.
-

London : Hodder Wayland, 2
003.
-

48 p. : ill. (some col.).
-

(Famous lives. [Hodder Wayland])


B GOG


Gutman, Bill


Lance Armstrong : a biography / Bill Gutman.
-

New York, N.Y. :
Simon Pulse, 2003.
-

157 p., [8] p. of plates : col. ill.


PB

B GUT


Newman, Gerald


Martha Graham : founder of modern dance / by Gerald Newman and
Eleanor Newman Layfield.
-

New York, N.Y. : Franklin Watts, 199
8.
-

128 p. : ill., port..
-

(A book report biography)


B

GRA

Ράδος, Κωνσταντίνος, 1862
-
1931


Ο
Ά
στιγξ και το έργον του εν Ελλάδι / Κωνσταντίνου Ράδου.
-

Εν
Αθήναις : Ναυτική
Επί
θε
ώ
ρησις, 1928.
-

87 σ., [3] φ. εικονογράφησης
: εικ.


ΕΙΔ
.
ΣΥΛΛ

Β

HAS


Β

HAS


Hackett, Francis, 1883
-
1962


Henry the eighth


Β

HENΝέα αποκτήματαΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

9

Kershaw
,
Ian


Χίτλερ

/
Ian

Kershaw
.
-

Αθήνα

:
Scripta
, 2000
-
2002.
-

2
τ
. :
εικ
.


B HIT
τ
.

1
-
2


Bowen, Catherine Drinker


Yankee from Olympus


Β

HOLFol, Sylvia


Μπί
λι

Χ
ό
λιντεϊ

/
Sylvia

Fol

;
μετάφραση

Αννυ

Καλ
ύ
βα
.
-

Αθήνα

:
Κασταλία
, 2006.
-

364
σ
., [8]
σ
.
εικονογράφησης
.
-

(
Βιογραφίες
.
[
Κασταλία
] ; 6)


B HOL


Rau, Dana Meachen, 1971
-


Harry Houdini : master magician / by Dana Meach
en Rau.
-

New
York, N.Y. : Franklin Watts, 2001.
-

110 p. : ill., port..
-

(A
book report biography)


B HOU


James
,
Marquis


Andrew

Jackson

the

Border

captain


Β

JAC
James
,
Marquis


Life

of

Andrew

Jackson


Β

JACPadover, Saul Kussiel, 1905
-


Θωμάς

Τζέφφερσον

/ Saul K. Padover.
-

[
Αθήνα
] : [
χ
.
ε
.], 1987.
-

264
σ
.


B JEFLewis, Alfred HenryThe story of Paul Jones


Β

JON


Morison, Samuel Eliot, 1887
-
1976


John Paul Jones


Β

JON


Lemaire, Gerard
-
Georges


Κάφκα

/ Gerard
-
Georges Lemaire ;
μετάφραση

Γιάννης

Δημολίτσας
.
-

Αθήνα

:
Κασταλία
, 2006.
-

350
σ
.,[8]
σ
.
εικονογράφησης
.
-

(
Βιογραφίες
. [
Κασταλία
] ; 5)


B KAF


Chrisp, Peter


Kennedy / Peter Chrisp.
-

London : Hodder Wayland, 2002.
-

64
p. : ill.
(some col.).
-

(20th century leaders)


B KEN
Hatt, Christine


Martin Luther King / Christine Hatt.
-

London : Evans, 2002.
-

64 p. : ill. (some col.).
-

(Judge for yourself)


B KIN


Claybourne, Anna


Martin Luther King, Jr. : civil rights he
ro / Anna Claybourne.
-

[London] : Hodder Wayland, 2004.
-

48 p. : ill. (some col.).
-

(Famous lives. [Hodder Wayland])


B KIN

200
5
-
200
6
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΛ
ΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ


10


Koestler
,
Arthur
, 1905
-
1983


Ο

βο
ύ
ρκος

της

γης


Β

KOEEpstein, Rachel


Este
e Lauder : beauty business success / by Rachel Epstein.
-

New York, N.Y. : Franklin Watts, 2000.
-

111 p. : ill..
-

(A book
report biography)


B LAUGogerly, Liz


John Lennon : voice of a generation / Liz Gogerly.
-

London :
Hodder Wayland, 2002.
-

48 p. : ill. (some col.).
-

(Famous lives.
[Hodder Wayland])


B LENNicholl
,
Charles


Leonard
o

da

Vinci

:
πτήσεις

του

μυαλο
ύ

/
Τσαρλς

Νίκολ

;
μετάφραση

Γιάννης

Καστανάρας
,
Πάνος

Τομαράς
.
-

Αθήνα

:
Μεταίχμιο
,
2006.
-

702
σ
., [16]
σ
.
ε
ικονογράφησης

:
εικ
.
(
μερ
.
έγχρ
.)


B LEORoss, Stewart


Leonardo da Vinci
/ Stewart Ross.
-

London : Hodder Wayland,
2002.
-

48 p. :
col. ill..
-

(Scientists who made history)


B LEO


Koral, Bella


Abraham Lincoln


Β

LIN


Sandburg, Carl, 1878
-
1967


Abraham Lincoln


Β

LIN v. 1
-
2


Rau, Dana Meachen, 1971
-


George Lucas : creator of Star Wars / by Dana Meachen Rau and
Christopher Rau.
-

New York, N.Y. : Franklin Watts, 1999.
-

112 p.
: ill., port..
-

(A book
report biography)


B

LUC


Adi, Hakim


Nelson Mandela : father of freedom / Hakim Adi.
-

[London] :
Hodder Wayland, 2005.
-

48 p. : ill. (some col.).
-

(Famous lives.
[Hodder Wayland])


B MAN


Goldsmith, Mike


Gugliel
mo Marconi / Mike Goldsmith.
-

London : Hodder Wayland,
2002.
-

48 p. : ill. (some col.).
-

(Scientists who made history)


B MAR


Hatt, Christine


Mao Zedong / Christine Ha
tt.
-

London : Evans, 2002.
-

64 p. :
ill. (some

col.), maps.
-

(Judge for yourself)


B MAO


Jayne, Pettit


Michelangelo : genius of the Renaissance / by Jayne Pettit.
-

New York, N.Y. : Franklin Watts, 1998.
-

128 p. : ill., port..
-

(A book report biography)B

MIC

Νέα αποκτήματαΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

11


Parisot, Christian, 1948
-


Μοντιλιάνι

/
Christian

Parisot

;
μετάφραση

Τιτίνα

Σπερελάκη
.
-

Αθήνα

:
Κασταλία
, 2006.
-

365
σ
., [8]
σ
.
εικονογράφησης
.
-

(
Βιογραφίες
.[
Κασταλία
] ; 2)


B

MODIrving
,
Washington
, 1783
-
1859


Μωάμεθ : ο βίος και το έργον αυτο
ύ

/ Ου
ά
σιγκτ
ω
ν Ερβιγκ ;
μετάφρασις Στ. Ικονίου
.
-

Εν

Αθήναις

:
Ελευθερουδάκης
,
c
1930.
-

239
σ
.


Β

MOHRoss
,
Stewart


Wolfgang

Amadeus

Mozart

:
musical

genius

/
Stewart

Ross
.
-

[
London
] :
Hodder

Wayland
, 2004.
-

48
p
. :
ill
.
(some col.).
-

(Famous lives. [Hodder Wayland])


B MOZ


Marston, Elsa


Muhammad of Mecca : prophet of Islam / by Elsa Marston.
-

New
York, N.Y. : Franklin Watts, 2001.
-

128 p. : ill., front., map..
-

(A book report biography)


B

MUH


Ludwig, Emil, 1881
-
1948


Napoleon


Β

NAPMarkham, Felix Maurice Hippisley


Napoleon


Β

NAP


Mason
,
Paul
, 1967
-


Isaac Newton / Paul Mason.
-

London : Hodder Wayland, 2002.
-

48 p. : ill. (some col.).
-

(Scientists who made history)B NEW


Gogerly, Liz


Elvis Presley : the king of rock 'n' roll / Liz Gogerly.
-

London : Hodder Wayland, 2003.
-

48 p. : ill. (some col.).
-

(Famous lives. [Hodder Wayland])


B PRI
Alter, Judy, 1938
-


Christopher Reeve : triumph over tragedy / by Judy Alter.
-

New York, N.Y. : Franklin Watts, 2000.
-

111 p. : ill., port..
-

(A book report biography)


B REEGottfried, T
ed


Eleanor Roosevelt : first lady of the twentieth century / by
Ted Gottfried.
-

New York, N.Y. : Franklin Watts, 1997.
-

111 p. :
ill., port..
-

(A book report biography)


B ROOSantayana, George, 1
863
-
1952


Persons and places


Β

SAN

200
5
-
200
6
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΛ
ΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ


12


Ross, Stewart


William Shakespeare : poet and playwright / Stewart Ross.
-

London : Hodder Wayland, 2003.
-

48 p. : ill. (some col.).
-

(Famous lives. [Hodder Wayland])


B SHA


Chrisp, Peter


Stalin / Peter Chrisp.
-

London : Hodder Wayland, 2002.
-

64
σ
.
: ill. (some col.).
-

(20th century leaders)


B STASerge
,
Victor
, 1890
-
1947


Λέων

Τρ
ό
τσκι

/
Βίκτωρ

Σερζ

;
εισαγωγή

Ρίτσαρντ

Γκρίμαν

;
μετάφραση

Σοφία

Σκουλικάρη
.
-

Αθήνα

:
Κοχλίας
, 2004.
-

330
σ
.


B TROLemasson, Alexandra


Βιρτζίνια

Γο
ύ
λφ

/ Alexandra Lemasson ;
μετάφραση

Ειρήνη

Λέκκου
-
Δάντου
.
-

Αθήνα

:
Κασταλία
, 2006.
-

293
σ
.,
[8]
σ
.
εικονογράφησης
.
-

(
Βιογραφίες
.
[Κασταλία] ; 1)


B WOO


Ζαο
ύ
σης
,
Αλέξανδρος

Λ
.


Αλέξανδρος και Ασπασία : (1915
-
1920) / Αλέξανδρος Λ. Ζαο
ύ
σης.
-

Αθήνα : Ωκεανίδα, 2000.
-

253 σ. : εικ.


Β

ΑΛΕ
Αλεξίου, Ελλη, 1894
-
1988


Για να γίνει μεγάλος : βιογραφία του Νίκου Καζαντζάκη / Ελλη
Αλεξίου.
-

Αθήνα : Εκδ
ό
σεις Καστανι
ώ
τη, [2004].
-

425 σ., [8
0] σ.
εικονογράφησης : εικ..
-

(Ελλης Αλεξίου Απαντα ; 12)


Β ΚΑΖ


Στα
φυλάς, Μιχάλης


Γε
ώ
ργιος Καφαντάρης : μια ζωή στις επάλξεις της δημοκρατίας /
Μιχάλης Σταφυλάς
; πρό
λογοι Γιάννη Χαραλαμπ
ό
πουλου, Κλεομένη
Κουτσο
ύ
κη.
-

Αθήνα : Ιστορικές Εκδ
ό
σεις Στέφανος Δ. Βασιλ
ό
πουλος,
2005.
-

526 σ. : εικ.


Β

ΚΑΦ
Holzner
,
Joseph


Πα
ύ
λος


Β

ΠΑΥKagan
,
Donald


Περικλής

ο

Αθηναίος

/
Ντ
ό
ναλντ

Κέιγκαν

;
μετάφραση

Ολγα

Παπακ
ώ
στα
.
-

Αθήνα

:
Ωκεανίδα
, 2005.
-

532
σ
. :
εικ
.,
χάρτες
.
-

(
Κυκε
ώ
ν
. [
Ωκεανίδα
] ; 21)


B

ΠΕ
ΡΡάλλης, Γε
ώ
ργιος Ι., 1918
-
2006


Κοιτάζοντας πίσω / Γεωργίου Ι. Ράλλη.
-

Αθήνα : Ερμείας, 1993.
-

492 σ. : εικ.


Β ΡΑΛ


Χρ
ό
νη
-
Βακαλοπο
ύ
λου, Μαρία


Φιλοθέη Μπενιζέλου, η Αθηναία /
κείμενα

Μαρία Χρ
ό
νη
-
Βακαλοπο
ύ
λου, Ναυσικά Πανσελήνου ;
επιμέλεια

έκδοσης Καλλι
ό
πη
(Κέλλυ) Α. Μπουρδάρα.
-

Αθήνα : Πάπυρος, 2006.
-

173 σ. : εικ.
(μερ. έγχρ.)


B ΦΙΛΝέα αποκτήματαΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

13


Σαμουηλίδης, Χρήστος Σ., 1927
-


Γιαννο
ύ
λης Χαλεπάς
: η τραγική ζωή του μεγάλου καλλιτέχνη /
Χρήστος Σαμουηλίδης.
-

Αθήνα : Εστία, 2005.
-

636 σ..
-

(
Μαρτυρίες
. [
Εστία
])


Β

ΧΑΛ
200
5
-
200
6
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΛ
ΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ


14


ΓΕΝΙΚΑ

ΕΡΓΑ
Anthology of True : silver anni
versary / edited by Charles N.
Barnard.
-

New York, N.Y. : Thomas Nelson, c1962.
-

411 p.


051 ANT


Brookshear, J. Glenn


Computer science : an overview / J. Glenn Brookshear.
-

Reading, Mass. : Addison Wesley, 2000.
-

xiv, 609 p. : ill.004 BRO


Clough, Peter, 1949
-


A student's guide to methodology : justifying enquiry / Peter
Clough, Cathy Nutbrown.
-

London : Sage Publications, 2003.
-

xii,
212 p. : ill.


001.42 CLO


De la B
edoy
ere, Guy


Th
e first computers / Guy de la Bedoy
ere.
-

London : Evans,
2005.
-

48 p. : col. ill. .
-

(Milestones in modern science)


004 DEL
ECDL tests 1
-
7DVD.
-

[
Αθήνα
] : [
χ
.
ό
], 2003
-
2004.
-

1 digital
video disc, (32
λεπτ
.) :
έργχ
. ;
4 3/4
in
.


DVD
-
ROM

004
ECDEco, Umberto, 1932
-


Πολιτιστικά κοιτάσματα : προτάσεις για τη διατήρηση και τη
διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς / Umberto Eco ; απ
ό
δοση στα
ελληνικά Κ
ώ
στας Σουέρεφ

.
-

Θεσσαλονίκη : Παρατηρητής, 1992.
-

77
σ. : εικ.
(
μερ
.
έγχρ
.)


069 ECO


Graham, Ian, 1953
-


Internet revolution / Ian Graham.
-

Oxford : Heinemann
Library, 2002.
-

64 p. : col. ill..
-

(Science at the edge)


004.678 GRA
Museum, media, message / edited by Eilean Hooper
-
Greenhill.
-

London : Routledge, 2002.
-

xvi, 299 p..
-

(Museums : new visions,
new approaches)


069.5 MUS
The
politics of display : museums, science, culture / edited by
Sharon Macdonald.
-

London

: Routledge, 2003.
-

xiii, 246 p. :

ill.


069.5
POLTittel, Ed, 1952
-


Web graphics sourcebook / Ed Tittel, Susan Price, James Michael
Stewart.
-

New York, N.Y. : Wiley, c1997.
-

xvii, 697 p. ; 4 3/4
in. : ill..
-

(Internet /
Graphics)


006.6 TIT


CD
-
ROM 006.6 TITWalliman, Nicholas S. R.


Your research project : a step
-
by
-
step

guide for the first
-
time
researcher / Nicholas Walliman .
-

London : Sage Publications,
2005.
-

xii, 450 p. : ill.


001.42
WAL


Νέα αποκτήματαΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

15Η

διαχείριση

των

αρχείων

/
Judith

Ellis

(
επιμέλεια
) ;
μετάφραση

Ζωή

Οικον
ό
μου

.
-

Αθήνα

:
Ελληνική

Αρχειακή

Εταιρεία

:
Τυπωθήτω
,
2000.
-

587
σ
. :
εικ
.


025.1714
ΔΙΑ

200
5
-
200
6
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΛ
ΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ


16


ΓΛΩΣΣΑA
uroux, Sylvain


Η φιλοσοφία της γλ
ώ
σσας / Sylvain Auroux ; με τη συνεργασία των
Jacques Deschamps, Djamel Kouloughli ; μετάφραση Θε
ό
φιλος Τραμπο
ύ
λης
;
επιστημονική

επιμέλεια

Θανάσης Γ. Σακελλαριάδης.
-

Αθήνα :
Μεταίχμιο, 2005.
-

479 σ..
-

(
Επι
στήμες
. [Μεταίχμιο])


401 AURBeekes
,
R
.
S
.
P
.[
Robert

Stephen

Paul
]


Εισαγωγή στη συγκριτική ινδοευρωπαϊκή γλωσσολογία / Robert S.
P. Beekes ; μετάφραση Γι
ώ
ργος Παπαναστασίου, Συμε
ώ
ν Τσολακίδης ;
συνεργασία Ελένη Δελιάλη
-
Δάπη.
-


Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο
Παν
επι
στήμιο Θεσσαλονίκης. Ινστιτο
ύ
το Νεοελληνικ
ώ
ν Σπουδ
ώ
ν, 2004.
-

487 σ. : εικ., χάρτες


415
BEE
Chomsky, Noam, 1928
-


Νέοι ορίζοντες στη μελέτη της γλ
ώ
σσας και του νου / N
oam
Chomsky ; μετάφραση Μαρίνα Βασιλείου ;
επιμέλεια

Γι
ώ
ργος Ξυδ
ό
πουλος
.
-

Αθήνα : Εκδ
ό
σεις Πατάκη, 2005.
-

317 σ..
-

(Θεωρητικές
επι
στήμες : Γλωσσολογία. [Εκδ
ό
σεις Πατάκη])


401
CHO

Cognition

and

s
econd

language

instruction

/
edited

by

Peter

Robinson
.
-

Cambridge

:
Cambridge

University

Press
, 2003.
-

x
, 453
p
.
:
ill
.


401.9
COGCrystal
,
David
, 1941
-


Rediscover

grammar

/
David

Crystal

;
cartoons

by

Edward

McLachlan
.
-

Harlow
,
Essex

:
Pearson

Education
, 2004.
-

253
p
. :
ill
.


428.2 CRY


D
ornyei, Zoltan


Motivational strategies in the language classroom / Zoltan
D
Žornyei.
-

Cambridge : Cambridge University Press, 2005.
-

vii,
155 p..
-

(Cambridge lan
guage teaching library)


428.007 DOR


D
ornyei, Zoltan


Group dynamics in the language classroom / Zoltan D&UBrnyei and
Tim Murphey.
-

Cambridge : Cambridge University Press, 2003.
-

xii, 191 p..
-

(Cambridge language teac
hing library)


428.0071 DORDuckworth, Michael


Countdown to First Certificate : student's book / Michael
Duckworth and Kathy Gude.
-

Oxford : Oxford University Press, 2002.
-

191 p. : ill. (some col.)


LIBR.OFF 428
.24 DUC
A

history

of

writing

:
from

hieroglyph

to

multimedia

/
edited

by

Anne
-
Marie

Christin
.
-

Paris

:
Flammarion
, 2002.
-

403
p
. :
ill
.
(some col.)


411.09 HIS

Νέα αποκτήματαΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

17

Quintana, Jenn
y


Countdown to First Certificate : vocabolary supplement / Jenny
Quintana.
-

Oxford : Oxford University Press, 2001.
-

40 p. : ill.


LIBR.OFF 428.24 QUISaussure, Ferdinand de, 1857
-
1913


Μαθήματα

γενικής

γλωσσολογίας

/
F
.
de

Saussure

;
μετάφραση
,
σχ
ό
λια
,
προλογικ
ό

σημείωμα

Φ
.
Δ
.
Από
στολ
ό
πουλου
.
-

Αθήνα

:
Εκδ
ό
σεις

Παπαζήση
, 1979.
-

255
σ
..
-

(
Φιλοσοφία
-
πηγές
. [
Εκδ
ό
σεις

Παπαζήση
]
; 19)


410
SAU
Encomium


T
OEFL

mentor

[
CD
-
ROM
] :
test

preparation

system

for

the

TOEFL

test
.
-

Cincinnati
,
Ohio

:
Encomium
, 1994
-
1996.
-

1
computer

optical

disc

:
sd
.,
col
. ; 4 3/4
in
.


CD
-
ROM 428.24 TOE


Wallace, Michael J.


Action research for lang
uage teachers / Michael J. Wallace.
-

Cambridge : Cambridge University Press, 2004.
-

xii, 272 p..
-

(
Cambridge

teacher

training

and

development
)


428.0072
WALΒοσκ
ό
ς, Ανδρέας Ι., 1943
-


Απ
ό

τη μετάφραση στο πρωτ
ό
τ
υπο

: συμβολή στην ανανέωση της
διδασκαλίας των
α
ρχαίων ελληνικ
ώ
ν στη μέση εκπαίδευση / Ανδρέας
Βοσκ
ό
ς, Θε
ό
δωρος Παπακωνσταντίνου ; σε συνεργασία με ερευνητική
ομάδα.
-

Αθήνα : Εκδ
ό
σεις Καρδαμίτσα,

c1992.
-

322 σ. : εικ.


480.7
ΒΟΣΓερουλάνου
-
Φράγκου, Ελένη, 1964
-


Το αλφαβητάρι του Μουσείου Μπενάκη / Ελένη Γερουλάνου.
-

Αθήνα
: Παπαδ
ό
πουλος, 2005.
-

[52] σ. : έγχρ. εικ.


ART 488.6 ΓΕΡ


488.6 ΓΕΡ
Βαλσαμάκη, Φανή


Τα ελληνικά είναι ένα... παιχνίδι / Φανή Βαλσαμάκη ... [κ.ά.].
-

Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Παν
επί
στήμιο Θεσσαλονίκης. Ινστιτο
ύ
το
Νεοελληνικ
ώ
ν Σπουδ
ώ
ν, 2003.
-

2 τ. : εικ.


488.24 ΕΛΛ μ
έ
ρ.

1
-
2


Ενδιάμεσο επίπεδο για τα νέα
ελληνικά


Ενδιάμεσο επίπεδο για τα νέα ελληνικά / [
επι
στημονικ
ό
ς
υπε
ύ
θυνος Στάθης Ευσταθιάδης].
-

Θεσσαλονίκη : Κέντρο Ελληνικής
Γλ
ώ
σσας, 2001.
-

346 σ.


488.24
ΕΝΔ
Μασσουρίδης
,
Νικ
ό
λαος

Α
., 1900
-
1993


Li
near B : a new outlook : an analysis of the method of
decipherment theory, reading and interpretation of the tablets. Book
i / Nicholas A. Massouridis.
-

Athens : Kapon Editions, 2005.
-

iv, 187 p. : ill.


ΕΙΔ.ΣΥΛΛ 481.7 ΜΑΣΜ
ασσουρίδης
,
Παντελής

Ν
.


Transcribing the "Linear B" and the "Linear A" sings. Book i /
Pandelis N. Massouridis.
-

Athens : Kapon Editions, 2005.
-

iv,
247 p. : ill.


ΕΙΔ
.
ΣΥΛΛ

481.7
ΜΑΣ
200
5
-
200
6
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΛ
ΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ


18Μασσουρίδης
,
Νι
κ
ό
λαος

Α
., 1900
-
1993


The linear B : glossary. Book i / Nicholas A. Massouridis.
-

Athens : Kapon Editions, 2005.
-

iii, 189 p.


ΕΙΔ
.
ΣΥΛΛ

481.7
ΜΑΣΧριστίδης, Αναστάσιος
-
Φοίβος


Ιστορία της αρχαίας ελληνικής γλ
ώ
σσας /
Α.
-
Φ. Χριστίδης ;
συνεργάστηκε η Μαρία Θεοδωροπο
ύ
λου.
-

Θεσσαλονίκη : Ινστιτο
ύ
το
Νεοελληνικ
ώ
ν Σπουδ
ώ
ν (
Ίδρυμα

Μαν
όλη Τρ
ι
α
νταφυλλίδη), 2005.
-

251 σ.
: εικ..
-

(Αρχαιογνωσία και
Αρχαιογλωσσία στη Μέση Ε
κπαίδευση.
[Κέντρο Εκπαιδευτικής Ερευνας] ; 1)480 ΧΡΙΝέα αποκτήματαΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

19

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗBrighouse
,
Tim


How

to

improve

your

school

/
Tim

Brighouse

and

David

Woods
.
-

New

York
,
N
.
Y
. :
Routledge

Falmer
, 200
4.
-

viii
, 176
p
.


371.200941 BRI


Brookes, Kate


Exam skills / Kate Brookes ; illustrated by Jennifer Graham.
-

London : Hodder Children's Books, 2002.
-

123 p. : ill..
-

(Wise
guides )


371.30281 BRODebray
,
R
egis
, 1941
-


Η διδασκαλία της θρησκείας στο ουδετερ
ό
θρησκο σχολείο :
υπ
ό
μνημα στον
υ
πουργ
ό

εθνικής παιδείας της Γαλλίας Ζακ Λανγκ, 2002 /
Ρεζίς Ντεμπρέ ; πρ
ό
λογος Ζακ Λανγκ ; επίμετρο Παντελής Καλαϊτζίδης.
-

Αθήνα : Εστία, 2004.
-

100 σ..
-

(
Εστία

ιδε
ώ
ν
. [
Εστία
])379.28 DEBEducational yearbook of the international institute of teachers
college : Columbia university 1926 ; I.L. Kandel.
-

New York, N.Y.
: Macmillan, 1927.
-

596 p.


370.58 EDU


Elliott, M
ichele


Bullying / Michele Elliott ; illustrated by Harry Venning.
-

London : Hodder Children's Books, 1998.
-

120 p. : ill..
-

(Wise
guides )


371.58 ELL


Golden, Caroline


Ανάγνωση

και

καταν
ό
ηση

:
ψυχολογία

της

ανάγνωσης

/ Caroline
Golder
και

Daniel Gaonac'h ;
μετάφραση

Ιωάννα

Θεοφανοπο
ύ
λου

;
επιστημονική

επιμέλεια

Γι
ώ
ργος

Ξυδ
ό
πουλος
.
-

Αθήνα

:
Εκδ
ό
σεις

Πατάκη
, 2004.
-

143
σ
. :
εικ
..
-

(
Επάγγελμα

Ε
κπαιδευτικ
ό
ς
)


3
72.4 GOLImplementing the IB diploma programme : a practical manual for
principals, IB coordinators, heads of department and teachers /
[editor Marc van Loo] ; [assistant editors Kevin Morley, John
Goodban, Frans van Loo].
-

Cam
bridge : Cambridge University Press,
2004.
-

xii, 532 p. : ill.


373.19 IMP


Lines, David


The complete A
-
Z business studies

[
CD
-
ROM] / David Lines, Ian
Marcous
e and Barry Martin ; developed in conjunction with Cambridge
Tr
aining and Devel
opment.
-

[London] : Hodder and Stoughton
Educational, 1997.
-

1 computer optical disc : col. ; 4 3/4 in.


CD
-
ROM 650.076 LIN


650.076 LIN pamphlet


Desmond, John J.


A curriculum guide for primary grad
e teachers / Massachusetts
State Department of Education ; John J. Desmond, Patrick J.
Sullivan, Alice B. Beal.
-

[Boston] : [The Department], [1946].
-

ix., 432 p. [loose
-
leaf]


372 MAS200
5
-
200
6
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΛ
ΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ


20


McKenzie, Jamieson A.[Jamieson Angus,

1945
-


How teachers learn technology best / by Jamie McKenzie.
-

Bellingham, Wash. : FNO Press, 1999.
-

vi, 171 p.


371.334
MCKPeterson, A. D. C.[Alexander Duncan Campbell, 1908
-


Schools across frontiers : the stor
y of the International
Baccalaureate and the United World Colleges / A. D. C. Peterson ;
foreword by His Royal Highness the Prince of Wales.
-

Chicago, Ill.
: Open Court, 2003.
-

xvii, 395 p.
: [2] p. of plates


370.116 PET


Romain, Trevor


Τα

διαγωνίσματα

είναι

σκέτη

φρίκη
! /
Τρέβορ

Ρομέιν

και

Ελίζαμπεθ

Βέρντικ

;
μετάφραση

Φίλιππος

Χρυσ
ό
πουλος
.
-

Αθήνα

:
Κέδρος
, 2004.
-

89
σ
. :
εικ
.


372.1262 ROM


Romain
,
Trevor


Οι νταήδες του σχολείου
είναι βλάκες / Τρέβορ Ρομέιν.
-

Αθήνα
: Κέδρος, 2004.
-

104
σ
. :
εικ
.


371.58
ROMRomain, Trevor


Π
ώ
ς να κάνεις τα μαθήματά σου χωρίς να σου έρχεται εμετ
ό
ς /
Τρέβορ Ρομέιν.
-

Αθήνα : Κέδρος, 2002.
-

75 σ. : εικ.371.30281 ROMSerritella, Judy, 1948
-


Look again! : appealing bulletin boards for secondary students
/ by Judy Serritella.
-

Worthington, Ohio : Linworth, 2002.
-

ix,
145 p.


LIBR.OFF 371.3356 SER
Spilsbury, Louise


At school / Louise and Richard Spilsbury.
-

Oxford : Heinemann
Library, 2003.
-

32 p. : ill. (some col.).
-

(What was it like in
the past...?)


371.009 SPIThomas, Katherine T., 1948
-


Ph
ysical education methods for elementary teachers / Katherine
T. Thomas, Amelia M. Lee, Jerry R. Thomas.
-

Champaign, Ill.

:
Human Kinetics, 2003.
-


xii, 435 p. : ill.


372.86
ΤΗΟ
Toor, Rachel


Admissions confidential :
an insider's account of the elite
college selection process / Rachel Toor.
-

New York, N.Y. : St.
Martin's Press, 2001.
-

xv, 256 p.


378.161 TOO


Turner, Joan, 1951
-


How to study : a short introduction / Joan Turner.
-

London :
Sage Publications, 2002.
-

xiii, 162 p. : ill.


378.17028 TUR


Universities and Colleges Admissions Service (UCAS)


University and college entrance: the official guide 1999 /
UCAS.
-

Cheltenham, Gloucestershire :
Universities and Colleges
Admissions Service, 1998.
-

1664 p. : ill. + 1 computer laser
optical disc (4 3/4 in.)


378.16640941 UNIΝέα αποκτήματαΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

21


Bath Spa University College UNIVERSITY CATALOGUE :
undergraduate prospectus 2005
-
2006.
-

Bath, 2004


UNIV
.CAT
Brunel University UNIVERSITY CATALOGUE : undergraduate
prospectus 2005
-
2006.
-

Middlesex, 2004


UNIV.CAT
Buckinghamshire Chilterns University Colleg
e UNIVERSITY
CATALOGUE : undergraduate prospectus 2005
-
2006.
-

, 2004


UNIV.CAT
Leeds College of Music. UNIVERSITY CATALOGUE : prospectus 2005
-
2006.
-

,2004.


UNIV.CAT

St. Mary's College UNIVERSITY CATALOGUE : prospectus 2005
-
2006.
-

Surrey, 2004


UNIV.CAT
Universita Bocconi UNIVERSITY CATALOGUE : studying at Bocconi.
-

Μιλάνο
, 2001


UNIV.CAT
University of East London UNIVERSITY CATALOGUE : guide to
undergraduate programmes entry 2005
-
2006.
-

, 2004


UNIV
.
CATΑναστασιάδης, Γι
ώ
ργος Ο.


Τ
ο Παν
επι
στήμιο Θεσσαλονίκης αφηγείται την ιστορία του (1926
-
1973) : με το βλέμμα και τη γραφή των καθηγητ
ώ
ν και των φοιτητ
ώ
ν του
/ Γι
ώ
ργος Αναστασιάδης.
-

Θεσσαλονίκη : University Studio Press,
2003.
-

244 σ. : εικ.


378.495 ΑΝΑΑντων
ό
πουλος
,
Ιωάννης

Αθ


Η για πενήντα χρ
ό
νια διακονία μου στο Κολλέγιο Αθην
ώ
ν / Ιωαν.
Αθ. Αντων
ό
πουλου
.
-

Αθήνα

: [
Ο

Συγγραφέας
], 2000.
-

45
φ
.


LIBR
.
OFF

207.509495
ΑΝΤ
Αρχαία ελληνική γλ
ώ
σσα : αττική διάλεκτος

: Α τάξη / Εφη
Αλεξίου ... [κ.
ά.] ; σχεδιασμ
ό
ς,
επιμέλεια

Γιάννης Μπασλής, Εφη
Αλεξίου.
-

Αθήνα : Κολλέγιον Αθην
ώ
ν, 2001.
-

234 σ. : εικ.


LIBR.OFF 373.133 ΑΡΧ


Εθνικ
ό

Μετσ
ό
βιο Πολυτεχνείο. Τμήμα Ναυπηγ
ώ
ν Μηχανολ
ό
γων Μηχανικ
ώ
ν


Οδηγ
ό
ς σπουδ
ώ
ν 1991
-
1992.
-

Αθήνα : Εθνικ
ό

Μετσ
ό
βιο
Πολυτεχνείο, 1991.
-

49
σ
.


378.9495
ΕΘΝ
Εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική μεταξ
ύ

κράτους και αγοράς
/ Διον
ύ
σης Γράβαρης, Νίκος Παπαδάκης (
επί
μ.) ; επίμετρο Robe
rt
Cowen.
-

Αθήνα : Σαββάλας, 2005.
-

514 σ..
-

(Κοινωνικές
Επι
στήμες/Social sciences. [Σαββάλας])


379.495 ΕΚΠ


Κάτσικας, Χρήστος, 1960
-


Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης : απ
ό

την ίδρυση του
ελληνικο
ύ

κράτους μέχρι
το 2004 / Χρήστος Κάτσικας, Κ
ώ
στας Ν.
Θεριαν
ό
ς.
-

Αθήνα : Σαββάλας,
2004.
-

268
σ
. :
εικ
.


370.9495
ΚΑΤ
200
5
-
200
6
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΛ
ΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ


22


Κάτσικας, Χρήστος, 1960
-


Σπουδές
-

επάγγελμα και αγορά εργασίας : οι επαγγελματικές
προοπτικές των σπουδ
ώ
ν / Χρήστος Κάτσικας.
-

Αθήν
α : Ατραπ
ό
ς, 2005.
-

219 σ.


RESERVED

378.495
KAT
Βενετάκη, Μαρία


Κείμενα

προβληματισμο
ύ Γ’

Γυμνασίου / Μ. Βενετάκη ... [κ.ά.] ;
πρ
ό
λογος,
επιμέλεια

Γιάννης Μπασλής.
-

Αθήνα : Κολλέγιον Αθην
ώ
ν.
Γυμνάσιο, 2000.
-

44

σ.


LIBR.OFF 373.1
33 ΚΕΙΚολλέγιο Ψυχικο
ύ
. Δημοτικ
ό

Σχολείο


Οι ηλεκτρονικοί
υπο
λογιστές στο δημοτικ
ό

/ Κολλέγιο Ψυχικο
ύ
.
Δημοτικ
ό

Σχολείο ; εικονογράφηση Γι
ώ
ργος Βεργιτσάκης.
-

Αθήνα :
[Κολλέγιο Αθην
ώ
ν], 1991
-
1992.
-

[56] σ.
: εικ.


LIBR
.
OFF

373.133
ΚΟΛ
Αγγέλου, Αγγελική


Ο κ
ό
σμος των ΑΕΙ
-
ΑΤΕΙ : αναλυτικ
ό
ς οδηγ
ό
ς σπουδ
ών / Αγγελική
Αγγέλου ... [κ.
ά.].
-

Αθήνα : Εκδ
ό
σεις Πατάκη, 2005.
-

5 τ.


RESERVED

378.495
ΚΟΣ

τ
.
1
-
5Κο
ύ
σουλα
ς, Φ
ώ
της


Σχεδιασμ
ό
ς και εφαρμογή διαθεματικής διδασκαλίας / Φ
ώ
της
Κο
ύ
σουλας.
-

Αθήνα
:
Ατραπ
ό
ς
, 2004.
-

182
σ
. :
εικ
.


375.001
ΚΟΥΜατσαγγο
ύ
ρας
,
Ηλίας

Γ
.


Η σχολική τάξη. Τ
ό
μ. 2, κειμενοκεντρική προσέγγιση του γραπτο
ύ

λ
ό
γου / Ηλίας Γ. Ματσαγγο
ύ
ρας.
-

Αθήνα : [Ο Συγγραφέας], 2001.
-

533 σ. : εικ.


372.6
ΜΑΤ
Παπάς
,
Γι
ώ
ργος

Γρ
.


Η πληροφορική στο σχολείο : υλικ
ό
, λογισμικ
ό
, εκπαίδευση
εκπαιδευτικ
ώ
ν / Γι
ώ
ργος Γρ. Παπάς.
-

Αθήνα : [
Ο Συγγραφέας], 1989.
-

xiii, 184 σ.


ΕΙΔ.ΣΥΛΛ 371.334 ΠΑΠ


LIBR.OFF 300


371.334
ΠΑΠ
Φαναρι
ώ
της, Παναγι
ώ
της


Η εκπαίδευση στο σ
ύ
γχρονο κοινωνικοοικονομικ
ό

και τεχνολογικ
ό

περιβάλλον : συστήματα, στρατηγικές και

νέες τεχνολογίες στην πορεία
προς την εκπαιδευτική
α
λλαγή / Π. Φαναρι
ώ
τη.
-

Αθήνα : Σταμο
ύ
λης,
2004


370
ΦΑΝΝέα αποκτήματαΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

23

ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣAl
-
Khalili
,
Jim
, 1962
-


Κβαντικά

παράδοξα

/
Jim

Al
-
Khalili

;
μετάφραση

Ανδρομάχη

Σπανο
ύ
.
-

Αθήνα

:
Τρ
αυλ
ό
ς
, 2005.
-

278
σ
. :
έγχρ
.
εικ
.


530.12
ALK
Armitage, E.[Edward]


Higher school certificate practical physics / E. Armittage.
-

London : John Murray, 1940, 1949 printing.
-

xv, 244 p. : ill.530.7 ARM


Arnold, Nick


Πλανήτες
,
κομήτες

και

εξωγήινοι

/ Nick Arnold ;
εικονογράφηση

Tony De Saulles.
-

Αθήνα

:
Ερευνητές
, 2005.
-

143
σ
. :
εικ
..
-

(
Εξωφρενική

βιβλιοθήκη
.
[
Ερευνητές
])


520
ARNB
ailey, Jill


Gray wolf : in danger of extinction! / Jill Bailey.
-

Oxford :
Heinemann Library, 2005.
-

48 p. : col. ill..
-

(Animals under
threat)


599.773 BAI


Bailey, Jacqui


Απίστευτα

ζ
ώ
α

του

κ
ό
σμου

/
Jacqui

Bailey

;
μετάφραση

Ά
ντα

Τασοπο
ύ
λου
.
-

Αθήνα

:
Σαββάλας
, 2004.
-

61
σ
. :
έγχρ
.
εικ
.


590 BAI


Ball
,
Philip
, 1962
-


The elements : a very short introduction / Philip Ball.
-

Oxford : Oxford University Press, 2004.
-

179 p. : ill
..
-

(Very
short introductions ; 104)


546 BALBerg, Jeremy M.


Βιοχημεία

/ Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer ;
απ
ό
δοση

στα

ε
λληνικά

Αλέξης

Αλετράς

...
[κ.ά.] ;
επιστημονική

επιμέλεια

Αζαρίας Καραμανλ
ίδης, Γε
ώ
ργιος Κ. Παπαδ
ό
πουλος.
-

Ηράκλειο : Παν
επι
στημιακές Εκδ
ό
σεις Κρήτης, 2004, 2005 εκτ
ύ
πωση.
-

2 τ. : εικ. (μερ. έγχρ.).
-

(Παν
επι
στημιακή βιβλιοθήκη θετικ
ώ
ν
επι
στημ
ώ
ν. [Παν
επι
στημιακές Εκδ
ό
σεις Κρήτης], Βιοχημεία)


574.192 BER
τ
.1
-
2
Bradbury, Will


Birds of sea, shore and stream : based on the television series
Wild, wild world of animals / [Will Bradbury].
-

[New York, N.Y.] :
Time
-
Life Films, c1976.
-

128 p. : col. ill..
-

(Wild, wild world
of animals)


598.176
BRA


Braun, Eric, 1971
-


Butterflies / by Eric Braun and Sandra Donovan.
-

Oxford :
Raintree, 2003.
-

32 p. : col. ill., map..
-

(Animals of the rain
forest)


595.78 BRA


Braun, Eric, 1971
-


Bats / by Eric Braun and
Sandra Donovan.
-

Oxford : Raintree,
2003.
-

32 p. : col. ill., map..
-

(Animals of the rain forest)


599.4 BRA

200
5
-
200
6
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΛ
ΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ


24Brend, Stephen


Gorilla : habitats, life cycles, food chains, threats / Stephen
Brend.
-

[London] : Hodder
Wayland, 2002.
-

48 p. : col. ill..
-

(Natural world)


599.884 BREBrown, S. E


Experimental science : I, physics.
-

Cambridge : Univ. Press,
1956.
-

272 p. : ill.


530.7 BROButz, Christopher


Lemurs / by Christopher Butz.
-

Oxford : Raintree, 2003.
-

32
p. : col. ill., map..
-

(Animals of the rain forest)


599.83 BUT
Plane geometry : Constructions, locus, ratio

and proportion,
polygons, and geometry in aeronautics / By John R. Clark and Rolland
R. Smith ; with the cooperation of Raleigh Schorling.
-

Yonkers
-
on
-
Hudson, N.Y. : U.S.A.F. institute, 1943.
-

242 p. : ill.


513.1 CLA


Clar
k, Stuart[Stuart G.]


Earth / Stuart Clark.
-

Oxford : Heinemann Library, 2002.
-

32 p. : col. ill..
-

(Heinemann infosearch, the universe)


525
CLA
Clark, Stuart

[Stuart G.]


The inner planets /
Stuart Clark.
-

Oxford : Heinemann
Library, 2002.
-

32 p. : col. ill..
-

(Heinemann infosearch, the
universe)


523.4 CLAClaybourne
,
Anna


Εισαγωγή

στα

γονίδια

και

το

[
DNA
] /
Anna

Claybourne

;
σχεδιασμ
ό
ς

και

ε
ικονογράφηση

Stephen

Moncrieff

;
μετάφραση

Βασιλική

Χο
ύ
νου
.
-

Αθήνα

:
Ά
γκυρα
, 2004.
-

63
σ
. :
έγχρ
.
εικ
.


572.86 CLAClaybourne, Anna


Giant panda : i
n danger of extinction! / Anna Claybourne.
-

Oxford : Heinemann Library, 2005.
-

48 p. : col. ill..
-

(Animals
under threat)


599.789 CLA


Constable, George


The Neanderthals / by George Constable and the editors of Time
-
Life Books.
-

N
ew York, N.Y. : Time
-
Life Books, 1973.
-

160 p. :
ill. (some col.).
-

(The emergence of man. [Time
-
Life Books])


569.986 CON


Copeland, Robert A.[Robert Allen]


Enzymes : a practical introduction to structure, mechanism an
d
data analysis / Robert A. Copeland.
-

New York, N.Y. : Wiley
-
VCH,
2000.
-

xvi, 397 p. : ill., [1] p. of plates


572.7
COP
Deiters, Erika


Macaws / by Erika and Jim Deiters.
-

Oxford : Raintree, 2003.
-

32 p. :
col. ill., map..
-

(Animals of the rain forest)


598.71 DEI

Νέα αποκτήματαΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

25


Deiters, Erika


Tree frogs / by Erika and Jim Deiters.
-

Oxford : Raintree,
2003.
-

32 p. : col. ill., map..
-

(Animals of the rain forest)


597.87
8 DEIDeiters, Erika


Chameleons / by Erika and Jim Deiters.
-

Oxford : Raintree,
2003.
-

32 p. : col. ill., map..
-

(Animals of the rain forest)


597.956 DEI


De la Bedoyere, Cam
illa


The discovery of DNA / Camilla de la B†edoy…ere.
-

London :
Evans, 2005.
-

48
p
. :
col
.
ill
. .
-

(
Milestones

in

modern

science
)


572.86 DEL


Dollar, Sam


Piranhas / by Sam Dollar.
-

Oxford : Raintree, 2003.
-

3
2 p.
: col. ill..
-

(Animals of the rain forest)


597.48 DOLDollar, Sam


Toucans / by Sam Dollar.
-

Oxford : Raintree, 2003.
-

32 p. :
col. ill., map..
-

(Animals of the rain forest)


598.72 DOL


Dollar, Sam


Ocelots / by Sam Dollar.
-

Oxford : Raintree, 2003.
-

32 p. :
col. ill., map..
-

(Animals of the rain forest)


599.752 DOLDollar, Sam


Anteaters / by Sam Dollar.
-

Oxford : Raintree, 2003.
-

32 p.
:

col. ill., map..
-

(Animals of the rain forest)


599.314 DOLDollar, Sam


Boa constrictors / by Sam Dollar.
-

Oxford : Raintree, 2003.
-

32 p. : col. ill..
-

(Animals of the rain forest)


597.967 DOL
Donovan, Sandra, 1967
-


Chimpanzees / by Sandra Donovan.
-

Oxford : Raintree, 2003.
-

32 p. : col.
ill., map..
-

(Animals of the rain forest)


599.885 DON


Donovan, Sandra, 1967
-


Iguanas / by Sandra Donova
n.
-

Oxford : Raintree, 2003.
-

32
p. : col. ill.,
map..
-

(Animals of the rain forest)