Ευφυείς Πόλεις – Ένα νέο παράδειγμα ανάπτυξης και σχεδιασμού των πόλεων

moldwarpsurprisedAI and Robotics

Jul 18, 2012 (4 years and 3 months ago)

359 views

Sorry, the transcript could not be retrieved