Αναγνώριση Ανθρώπινων Προσώπων και Ενεργή Παρακολούθηση με τα Ρομποτικά Τετράποδα AIBO

moldwarpsurprisedAI and Robotics

Jul 18, 2012 (5 years and 8 months ago)

562 views