ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

mitemaskNetworking and Communications

Jul 13, 2012 (6 years and 12 days ago)

366 viewsΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ζάππα 1, Κορυδαλλός, ΤΚ 181
20, Τηλ
:
210 4979830
-
4956717

www
.
education
.
korydallos
.
gr

education
@
korydallos
.
gr

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Ονοματεπώνυμο


Διεύθυνση

(Οδός , Α
ριθμ
ός
,
Π
όλη
,

ΤΚ)


Τηλ
έφωνο
(σταθερ
ό
&
κιν
ητό
)


Ηλεκτρονική διεύθυνση

(email)


Επάγγελμα


Έτος γέννησης


Τρίτεκνος
ή
Πολύτεκ
νος
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εκπαίδευση


Δημοτικό

Γυμνάσιο

ΛύκειοΆλλο
ΙΕΚ


ΑΤΕΙΑΕΙ

Μεταπτυχιακό


ΑπασχόλησηΣ
πουδασ
τής / Φ
οιτητής

Ε
ργαζόμενος


Ά
νεργος


Πρόγραμμα που επιλέγετε (σημειώστε με Χ )

FOR KIDS
FOR KIDS

CORE
WIN
/
WORD


WIN
/
EXCELWIN
/
POWERPOINT

WIN
/
INTERNETECDL

EXPERT
WIN
/
WORDWIN
/
EXCELWIN
/
POWERPOINT

WIN
/
INTERNETCISCO

ACADEMYIT ESSENTIALS CC
NA


ΑΓΓΛΙΚΑ


Ε
πίπεδο μετά το
test
εισαγωγής

:ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΑΛΛΟ


(γράψτε
σχετικά
)


Ζώνη φοίτησης που σας διευκολύνει
(σημειώστε με Χ )

Ζ
ώνη φοίτησης0
9
:
00

14
:
00
17
:
00

21
:
00

Άλλες πληροφορίες ή
παρατηρήσεις
Ημερομηνία
…………………………………..


Υπογραφή
…………………………………..