Elisa Pilvipalvelut - eCloud

longtermsingularInternet and Web Development

Dec 4, 2013 (5 years and 2 months ago)

152 views

Elisa Pilvipalvelut
-

eCloud

Kapasiteettia pilvestä

Tomi Mannikainen, Business Manager, eCloud

Elisa Oyj


tomi.mannikainen@elisa.fi
, +358 50 63685

Telco 09
-
82 48 1825 pin 1512#

ELISA OYJ CONFIDENTIAL

Elisa Pilvistack

04/12/2013

Cloud Computing

2

IaaS (Infrastructure as a Service)

PaaS

(
Platfrom

as a Service)

SaaS (Software as a Service)

Elisa eCloud

SPI Framework

Elisa eCloud templates and platforms

ELISA OYJ CONFIDENTIAL

Mikä Elisa Enterprise Cloud
-

eCloud on?


Elisa Enterprise Cloud


eCloud on todellinen virtuaalinen konesali


sisältää kaikki samat komponentit kuin fyysisessä salissa on


helppokäyttöinen hallintaportaaliMitä Enterprise Cloud


eCloud palvelulla voit tehdä?


rakenna sovelluskehitysympäristö minuuteissa


julkaise palveluun palvelimia omista tai Elisan valmiista pohjista


rakenna uusia liiketoimintasovelluksia palveluun


skaalaa kapasiteettia ylös tai alas, liiketoimintasi tarpeiden mukaan

04/12/2013

Cloud Computing

3

ELISA OYJ CONFIDENTIAL

eCloud vastaa eri tarpeisiin

4.12.2013

Cloud Computing

4

Tarve lopettaa omaan infrastruktuuriin
palvelin, levyjärjestelmä ja lisenssi
-
investoinnit?

Tarve maksaa vain halutusta kapasiteetista
sekä liittää osaksi omaa data centeriä

Tarve perustaa pilottipalveluita nopeasti,
skaalaaminen tuotantokykyiseksi

Tarve ulkoistaa palveluiden hallinta ja tai
käyttöpalvelut ulkopuoliselle kumppanille

Elisa Enterprise Cloud

Elisa Enterprise Cloud

Elisa Enterprise Cloud

Elisa Enterprise Cloud

MS SPLA

Elisa Yritysverkko

Elisa Jatkuvuuspalvelut

NOPEUS

ITSEPALVELU

SKAALAUTUVUUS

ELISA OYJ CONFIDENTIAL

Elisa eCloud tuottaa lisäarvoa


Liiketoimintajohdolle


Reagoi nopeasti muutokseen


Turvaa liiketoimintasi jatkuvuus ja

joustavuusTietohallinnolle


Optimoi IT
-
kustannuksia


Tehosta palvelutuotantoa


Reagoi liiketoimintatarpeisiin nopeastiIT
-
asiantuntijoille


Pilvipalveluiden Integraatiopalvelut


Aito proaktiivisuus


Konesalin automaatiopalvelutLakiosastolle


Yrityksen tietovarastot sijaitsevat aina Suomessa


Ei pitkiä sopimusneuvotteluita tai sopimuskausia04/12/2013

Cloud Computing

5

Maksat oikeasti
tarvitsemastasi
kapasiteetista

Minimi
sitoutumisaika 30
päivää

IT
-
asiantuntijan
työ helpottuu

Kasvata
liiketoiminta
-

mahdollisuuksiasi

ELISA OYJ CONFIDENTIAL

Miten tuotamme kustannussäästöä?


Kustannussäästöt


Vältetään kalliit aloitusinvestoinnit, joiden tarpeellisuudesta ei ole taetta!


Elisa eCloud palvelulla voi skaalata kapasiteettia ylös ja alas päin


Tehokkuus


Nopeus.. kapasiteetin kasvatus tapahtuu minuuteissa!


Perinteisesti tilaus, toimitus asennusprosessi kestää viikkoja


Budjetoi luotettavasti


Ennakoitavissa olevat kuukausikustannukset


Selkeä hinnoittelu laajennuksille, ei piilotettuja kustannuksia.


Maksat päiväkohtaisen maksimikapasiteetin mukaan
04/12/2013

Cloud Computing

6

Reaaliaikainen
kustannusten
raportointi

ELISA OYJ CONFIDENTIAL

Elisa Enterprise Cloud palvelulla


Pienennät liiketoimintariskejä


Yksinkertaistat kapasiteettisuunnittelu


Vähennät palvelimien omistamisesta koituvia kustannuksia


Parannat AsiakastyytyväisyyttäVähennät kustannuksia ja parannat yrityksesi kassavirtaa


Vältät pääomainvestointeja


Maksat siitä mitä käytät


Selkeä hinnoittelu ja skaalautuva ympäristöParannat yrityksesi liikevaihtomahdollisuuksia


Kohdista toimintasi asiakkaisiin


04/12/2013

Cloud Computing

7

Ominaisuudet


käyttöön perustuva laskutus


nopea käyttöönotto


itsepalvelu


joustavat maksutavat


skaalautuva infrastruktuuri


korkea automaatioaste


turvalliset yhteydet


ELISA OYJ CONFIDENTIAL

Perinteinen vs. eCloud


Tarve palvelulle
-
> määrittely sovelluksen
vaatimasta tehosta


Suunnitellaanko pilotti kokoonpano vai
tuotantokokoonpano?


Palvelimen hinnoittelu, määrittely ja tilaus


Palvelimen toimitus


Palvelimen fyysinen asennus ja
ohjelmistoasennukset


IP
-
provisioinnit jne.


Palvelimen etäyhteyksien toimitus04/12/2013

Cloud Computing

8


Tarve palvelulle
-
> määrittely
sovelluksen vaatimasta tehosta


Perustetaan palvelin esim. valmiista
pohjista


Provisioidaan osoitteet, levyalueet ja
tehot itse itsepalveluna


Etäyhteydet valmiina


Voidaan skaalata suoraan
tuotantokelpoiseksi tarvittaessa


n. 20 päivää

n. 20 minuuttia

Palvelu lopetetaan?

-

minne vanheneva rauta

Palvelu lopetetaan?

-

lopeta palvelu ja vähennä kapasiteettia

ELISA OYJ CONFIDENTIAL

Perinteinen virtualisointi vs. eCloud


Tarve palvelulle
-
> määrittely sovelluksen
vaatimasta tehosta
-
> onko kapasiteettia
riittävästi


Suunnitellaanko pilottikokoonpano vai
tuotantokokoonpano?


Mahdollisten uusien palvelimen,
levyalueiden hinnoittelu, määrittely ja tilaus


Mahdollinen palvelimen toimitus


Mahdollinen palvelimen fyysinen asennus
ja ohjelmistoasennukset


Virtuaali IP
-
provisioinnit jne.


Perustaminen virtuaaliympäristöön


Virtuaalipalvelimen etäyhteyksien toimitus04/12/2013

Cloud Computing

9


Tarve palvelulle
-
> määrittely
sovelluksen vaatimasta tehosta


Perustetaan palvelin esim. valmiista
pohjista


Provisioidaan osoitteet, kapasiteeti
jne. itse itsepalveluna


Etäyhteydet valmiina


Voidaan skaalata suoraan
tuotantokelpoiseksi tarvittaessa


n. 3
-

20 päivää

n. 20 minuuttia

ELISA OYJ CONFIDENTIAL

Helppokäyttöinen hallintaportaali


Hallintaportaali sisältää itsepalveluna tehtäväksi seuraavat toiminteet


Prosessoritehon, keskusmuistin, levytilan skaalaaminen ylös ja alaspäin


Sisäverkkojen luominen omilla privaattiosoitteilla


Julkisten osoitteiden varaaminen ja liittäminen virtuaaliseen konesaliin


Uusien konesalien perustaminen


Raportointi hankitusta kapasiteetista ja kustannuksistaKonesalien hallintaportaali


hallitse virtuaalikoneita www
-
selaimen kautta


rakenna uusia sovelluskokonaisuuksia


hyödynnä valmiita linux ja windows pohjia

04/12/2013

Cloud Computing

10

ELISA OYJ CONFIDENTIAL

Helppokäyttöinen hallintaportaali


Hallintaportaalilla määrittelet helposti käytettävät julkiset ja sisäiset osoitteet


Osoitteiden provisiointi konesaleihin


Käyttöönotto, käytöstä poistaminen ja vapauttaminen


Poista laskutuksesta kun et enää tarvitse


Privaattiosoitteiden vapaa käyttö

04/12/2013

Cloud Computing

11

ELISA OYJ CONFIDENTIAL

Elisa Unified Datacenter portal


Elisan Enterprise Cloud


Portaalit, vApp ja vDC

04/12/2013

Cloud Computing

12

Elisa Unified Management portalKapasiteetin hallinta, konesalien perustaminen

Raportointi, ip
-
osoitteiden hallinta jne.

Customer virtual data center (vDC)


Capacity
management

Billing

Reporting

Network
management

Build new

data centers

Back up
management

Company
management

Other features
coming soon

virtual application (vApp)

virtual application (vApp)

virtual
machine
(vm)

virtual
machine
(vm)

virtual
machine
(vm)

virtual
machine
(vm)

virtual
machine
(vm)

virtual
machine
(vm)

Customer virtual data center (vDC)


virtual application (vApp)

virtual application (vApp)

virtual
machine
(vm)

virtual
machine
(vm)

virtual
machine
(vm)

virtual
machine
(vm)

virtual
machine
(vm)

virtual
machine
(vm)

Asiakkaalla voi olla useita virtuaalisia konesaleja (vDC)
joiden sisälle voi rakentaa useita virtuaalisia
applikaatioita (vApp). Virtuaaliseen applikaatioon voi
liittää useita virtuaalikoneita (vm).

ELISA OYJ CONFIDENTIAL

Enterprise Cloud
-

Open Source appliancet

04/12/2013

Cloud Computing

13


Wiki Engines

Media Wiki

wikipedia’s wiki
engine

Twiki

Enterprise Wiki
platform

Doku Wiki

Documentation Wiki
platform

Deki

Mind Touch
Enterprise Wiki


Web Development

LAMP


Linux, apache, mysql,
php

Ruby on rails

web app framework

Tomcat on
apache

Standalone
Tomcat

LAPP

linux, apache,
postgre, php

Django

High level python
framework

Symphony

php framework
Messaging and
collaboration

Zimbra

email and
collaboration

phpBB

community forum

ejabberd

XMPP and webchat


Content
Management

Drupal 6

content mgmt
framework

Joomla

cutting edge content
mgmt

Word Press

Blog publishing
platform

MTA 4

Professional
publishing platform
Issue tracking

Redmine

SCM and project
management

OTRS

Ticket request system

Tracks

getting things done

Trac

integrated scm and
project mgmt

Project Pier

Easy online
collaboration

Roundup

Issue tracking system

Bugzilla

bug tracking system
Specials

FileServer

Simple NAS, web gui

Domain Ctrl

Drop in PDC

Revision Control

All
-
in
-
one code
repository

Photo Gallery

Photo album
organizer

Moodle

Course management
system

OpenBravo

Enterprise
Resources planning
(ERP)
Infrastructure

FreeVDI

Free Virtual Desktop
Infrastructure

Firewall

Free Endian Firewall

Nagios

Free monitoring
system

ELISA OYJ CONFIDENTIAL

Enterprise Cloud
-

Lisenssointia vaativat sovellukset

04/12/2013

Cloud Computing

14


Microsoft Database
products

SQL 2008 R2
express


SQL server Free
(x64)Microsoft Server

Products

Win 2008 srv

Standard x64

Win 2008 srv

Enterprise x64

Win 2008 srv

web edition x64

Win 2003 srv

standard x64

Win 2003 srv

Enterprise x64

WinSBS 2008 srv

standard x64

Ready for fast deployment

Provided as ISO Files

SQL 2008 R2

SQL server

standard (x64)

SQL 2008 R2

SQL server
enterprise (x64)

Microsoft SPLA licensing model, per processor or user based. Billing per day


Microsoft
collaboration
products

Exchange 2010

Email (x64)

Sharepoint 2010

Document Sharing

(x64)

Communications
server 2007 R2

Collaboration (x64)


Microsoft application
products

Visual studio
Team Foundation
Server 2010

application delivery
and coding (x64)

User actions needed, software packages are provided as ISO files. Licenses

can be bought from unified management portal

ELISA OYJ CONFIDENTIAL

Kapasiteettiin pohjautuva laskutus

4.12.2013

Cloud Computing

15

4000 Mhz CPU

4GB RAM

200GB levytilaa

1 Julkinen osoite

1 Lähiverkko

Peruspaketti

Linux VM

-

512MB

-

1 vCPU

-

20GB

Linux VM

-

512MB

-

1 vCPU

-

20GB

Linux VM

-

512MB

-

1 vCPU

-

20GB

Linux VM

-

512MB

-

1 vCPU

-

20GB

Linux VM

-

512MB

-

1 vCPU

-

20GB

Linux VM

-

512MB

-

1 vCPU

-

20GB

Virtual FW

-

1024 MB

-

1 vCPU

-

20GB

4000 Mhz CPU

4GB RAM

200GB levytilaa

1 Julkinen osoite

1 Lähiverkko

Levypalvelua
jäljellä 60GB

Kapasiteetti:

209 eur /kk + alv

Lisenssit:

0 eur/kk + alv

1000 Mhz CPU

1GB RAM

10GB levytilaa

1 Julkinen osoite

1 Lähiverkko

n. 25 eur / kk (alv 0%)

n. 7 eur / kk (alv 0%)

n. 3 eur / kk (alv 0%)

n. 10 eur / kk (alv 0%)

n. 4 eur / kk (alv 0%)

1 Pääkäyttäjä

1 Pääkäyttäjä

1 Pääkäyttäjä

n. 10 eur / kk (alv 0%)

LISÄKAPASITEETTI
PÄIVÄKOHTAINEN
MAKSIMI

ELISA OYJ CONFIDENTIAL

Konesalien hallinta on helppoa


Perusta sovellukset ja virtuaalikoneet minuuteissa


valmiita linux ja windows pohjia


www
-
selaimen kautta konsoliyhteys


ilmainen palomuuri ja paljon muuta


tallenna sovelluksesi valmiiksi templateksi

04/12/2013

Cloud Computing

16

ELISA OYJ CONFIDENTIAL


Elisa Corporate
Network

Elisan Pilvipalveluiden käyttö ja liitäntä

Elisa EnterpriseCloud


04/12/2013

Cloud Computing

17VPN tunneloitu yhteys mahdollistaa tietoturvallisen


liittämisen Asiakkaan toimipisteeseenTarvittaessa liitos Elisa Yritysverkon kautta mahdollinen

Elisa eCloud

Customer

EnterpriseCloud

Elisa Infrastructure services

Virtual Data center

Internet

Application services

Firewall

Customer’s
customers

Public
Service

Public service published

through Firewall to Internet for all

Secure connection with

OPEN VPN for controlling services

when needed

Private
Service

Private service published

through Firewall to Internet for private use

Firewall

Critical
Business
apps

Critical Business Applications

are published through Elisa

Corporate Network with

fault tolerant connections

Firewall

VM

konesalit

ja data
on
suomessa

ELISA OYJ CONFIDENTIAL

Tilaus, toimitus, käyttöönotto ja laskutus


Tilaus


OmaElisan kautta, Elisan myyjä tai asiakas itse


Toimitus


Tilauksen jälkeen täysin automaattinen


Käyttöönotto


Asiakas itsepalveluna, mikäli näin haluaa


Tuotteistetut ratkaisut, Elisa hallinnoi täysin tai osittain


Laskutus


Kerran kuukaudessa asiakkaan kapasiteettihankintojen mukaan


Automaattinen datan keräys


04/12/2013

Cloud Computing

18

ELISA OYJ CONFIDENTIAL

eCloud ja IT BU

04/12/2013

Cloud Computing

19

Elisa Enterprise Cloud infrastruktuuri

ELISA LINKS OY

ELISA

XENETIC

ELECTUR

APPELSIINI

Käyttöpalvelut

Ohjelmistopalvelut

Tukipalvelut

ELISA OYJ CONFIDENTIAL

Elisa Enterprise Cloud
-

SummaryElisa Enterprise Cloud


virtuaalinen konesali


Rekisteröinti, maksaminen ja käyttöönotto itsepalveluna


Skaalautuvat ympäristöt


Virtuaalisen konesalin perustaminen n. 20
-
30 minuuttia


Virtuaalisen konesalin hinta alkaen 209eur/kk


DEMO!


04/12/2013

Cloud Computing

20