Mixed Models in Clinical Research

highpitchedteamSecurity

Nov 30, 2013 (4 years and 7 months ago)

102 viewsPSDM is a member group of EFSPI, the European Federation of Statisticians in the Pharmaceutical Industry [www.efspi.org]

De Pharmaceutical Statistics and Data Management (PSDM) groep van
de Biometrische Sectie (BMS) van de Nederlandse Vereniging voor
Statistiek en Operations Research (VVS) organiseert een

Cursus


Mixed Models in Clinical Research27 & 28 November 20
01

Cursus inhoudIntroduction
: examples of longitudinal studies; cross
-
sectional versus longitudinal
studies; merits of longitudinal studies

Exploring longitudinal data
: graphical exploration; exploring the mean structure;
exploring the covariance
structure

Introduction of linear mixed models: t
wo
-
stage modelling approach; the general linear
mixed model

Inference for marginal model:
ML and REML; robust inference for mean; inference for
covariance

Inference for random effects:
Empirical Bayes estimat
es; advantages and
disadvantages; interpretation; guidelines for model construction

Generalized estimating equations:
Generalized linear models; GEE; properties of
GEE
-
estimates

Missing values in longitudinal data: e
xamples; the impact on interpretation, e
fficiency
and inference; brief introduction to selection models and pattern
-
mixture models


De cursus wordt in het Nederlands gegeven, maar veel van het cursusmateriaal zal
in het Engels zijn. Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van SAS
-
output.
PSDM is a member group of EFSPI, the European Federation of Statisticians in the Pharmaceutical Industry [www.efspi.org]


Doce
nten


Prof. E. Lesaffre en Prof. G. Verbeke, Leuven


Locatie


N.V. Organon, Molenstraat 110, 5342 CC Oss


Gebouw KDDoelgroep


De cursus is bedoeld voor statistici betrokken bij clinical research, bijv. werkzaam in
de farmaceutische industrie of bij
een CRO.


Cursus kosten


De inschrijvingskosten bedragen Hfl 1000,
-
. Dit is inclusief koffie, thee, lunch voor
beide dagen.


Registratie


Via het bijgevoegde registratie
-
formulier.PSDM is a member group of EFSPI, the European Federation of Statisticians in the Pharmaceutical Industry [www.efspi.org]

InschrijfformulierPSDM Cursus 27 & 28 Nov. 2001


Mixed Models in Cli
nical ResearchNaam:

……………………………………………………………………………..


Functie:

……………………………………………………………………………..


Organisatie:

……………………………………………………………………………..


Adres:

……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..


Tel
efoon:

……………………………………………………………………………..


Fax:

……………………………………………………………………………..


E
-
mail:

……………………………………………………………………………..


Ondergetekende zal de kosten à HFL 1000,
-

(laten) overmaken op girorekening
nummer 7806523, ten name van PSDM te Groningen, onder vermeld
ing van de
naam van de deelnemer.

Datum:

………………………

Handtekening: ..…………………………………….
Inschrijfformulier terugsturen aan:


Organon n.v.

t.n.v. Mw. J. v.d. Horst, KM2305

Tel.: 0412 662135

Postbus 20

Fax: 0412 662516

5340 BH Oss

E
-
mail: janny.vander
horst@organon.com