Σχεδιασμος και Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τη Διαχείριση και την online παρακολούθηση των εκλογικών αποτελεσμάτων για Δημοτικές, Περιφ..

handsomechannelSoftware and s/w Development

Jul 2, 2012 (4 years and 4 months ago)

248 views

Sorry, the transcript could not be retrieved