ΑΡΙΘΜ ΕΜΠΟΡΙΚΟ Ημ Λήξης ΔΡΑΣΤΙΚΗ ...

handsomechannelSoftware and s/w Development

Jul 2, 2012 (4 years and 4 months ago)

2,922 views

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ
ΕΓΓΡΑ
ΦΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΟΝΟΜΑ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΑΙΤΗΤΗΣ PT
Ημ. Λήξης
Εγγραφής
B259
DOR Handcare
Antibacterial
Triclosan 0,25%w/w ΕΥΡΗΚΑ ΛΤΔ 1 26/01/2012
B270 Decosept
Benzalkonium chloride 0,1%w/w
Propan-2-ol 44,7%w/w
1-propanol 21,9%w/w
CNM Navy Seals Ltd 1 26/01/2012
B296 ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Ethyl alcohol 99,75% w/v 90%
v/v
Stella V.S Trading Ltd 1 18/05/2012
B317 Dettol Spray
Benzalkonium Chloride
0,395%w/w 50%
Cyprus Trading
Corporation Public Ltd
1 10/5/2012
B425
STAR
ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ
ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ
TRICLOSAN0,2% WW ZX FAMI LTD
1 22/5/2014
B433 PRIMASEPT MED
PROPAN - 1-OL 10%
PROP-2-OL 8%, BIPHENYL-2-
OL 2%
Schulke & Mayr Gmbh
1 22/5/2014
B442 NO GERMS 1
polyhexamethylene biguanide
0,9% LEO PATRIOTIS LTD 1 6/10/2014
B443
ANE MEDIC
ANTISEPTIC GEL
BEZALKONIUM CHLORITE
0,2%, ISOPROPYL ALCOHOL
25%, ethanol 40%
E.G. ANEMOS HYGIENE
SERVICES LTD
1
6/10/2014
B453 DESTDRMAN GEL
ETHANOL 78,2%, PROPANOL 2
10%
Schulke & Mayr Gmbh
1 6/10/2014
B454 DESDERMAN N
ETHANOL 78,2%, PROPANOL 2
10%
Schulke & Mayr Gmbh
1 6/10/2014
B456 PROCEPTIC GEL
N PROPANOL, 50%
ISOPROPYL ALCOHOL 20%
MUNDIPHARMA
PHARMACEUTICALS
LTD 1 6/10/2014
B457
PROCEPTIC
LIQUID SPRAY
N PROPANOL, 50%
ISOPROPYL ALCOHOL 20%
MUNDIPHARMA
PHARMACEUTICALS
LTD 1 6/10/2014
B458
ANTIBACTERIAL
HAND SOAP TRICLOSAN 0,3%
PLEDIN CLEANING
PRODUCTS I.A.
MOSCHOYIANNIS
&SONS LTD 1 6/10/2014
B481
TOTAL CARE PK
11 HAND
SANITIZER GEL,
ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ
ΖΕΛΕ ΧΕΡΙΩΝ ISOPROPYL ALCHOCHOL 73 %
TOTAL PACK 1
6/10/2014
B482
TOTAL CARE PK
11 HAND
SANITIZER
LIQUID,
ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ
YΓΡΟ ΧΕΡΙΩΝ ISOPROPYL ALCHOCHOL 63 %
TOTAL PACK 1
6/10/2014
B484
ANTIBACTERIAL
HAND GEL
Triclosan 0,3%, Isopropyl
alcohol 60%,
PLEDIN CLEANING
PRODUCTS I.A.
MOSCHOYIANNIS
&SONS LTD 1 6/10/2014
B485
SPA ABYSS
ANTISEPTIC
SANITISING GEL Triclosan 0,15, Ethanol 60%,
PALENA
BIOCOSMETICS 1 6/10/2014
B486
FRESH TOUCH
ANTIBACTERIAL Ethanol 64%
HOUDAS TRADING CO.
LTD 1 6/10/2014
B492
KIND AND
CARING
ANTIBACTERIAL
LIQUID WASH Triclosan 0,3%
UNICARE CHEMICALS
LTD 1 6/10/2014
B495
ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ
ΚΟ ΖΕΛΕ ΧΕΡΙΩΝ Ethanol 50% ZX FAMI LTD 1 6/10/2014
B498 CARE X HAND GEL ETHANOL 78%
KYRIAKOS PAPAVASILIOU
TRADING LTD 1 27/11/2014
B499 NEXTCARE ETHANOL 70% LIFEPHARMA (ZAM) LTD 1 27/11/2014
B502
JUST RITE
SANITISING FOAM BEZALKONIUM CHLORIDE 0,1%
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΤΔ 1 27/11/2014
B503
CLEAN CARE
ANTIBACTERIAL
HAND FOAM BEZALKONIUM CHLORIDE 0,1%
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΤΔ 1 27/11/2014
B504
CLEAN CARE
SANITISING GEL ETHYL ALCOHOL 70%
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΤΔ 1 27/11/2014
B505
JUST RITE
SANITISING GEL ETHYL ALCOHOL 70%
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΤΔ 1 27/11/2014
B512 HAND GEL ISOPROPYL ALCOHOL 70%
YIANGOULLIS &
CHRISTOU LTD 1 27/11/2014
B513 SELDEN TRUST S ETHANOL 65%
PAVLIDES MACHINE
TOOLS LTD 1 27/11/2014
B516 HANDSAN PROPANOL 70% KLINETE 1 27/11/2014
B522
DAMOCHEM WHITE
SAN TINOSAN HP 100 0,1%
A.N.Constantinou
Tradin
g
Ltd
1
27/11/2014
B535
DAMOCHEM HAND
SANITISER ISOPROPYL ALCOHOL 70%
A.N.Constantinou
Tradin
g
Ltd
1
27/11/2014
B542 MEDICAL GEL ISOPROPYL ALCOHOL 60,4%
PRIMO CLEANING
PRODUCTS 1 27/11/2014
B546
HAND SANITISING
GEL ETHANOL 65%
SMILE COSMETICS
ΒΟΣΜΑΝΔΡΟΣ Δ. ΑΕ 1 27/11/2014
B547
HAND CLEANSING
GEL ETHANOL 68% MISS SANDY ABEE 1 27/11/2014
B549 REVAL HAND GEL ETHANOL 66%
ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΣΕΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ 1 27/11/2014
B550
REVAL KIDS HAND
GEL ETHANOL 66%
ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΣΕΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ 1 27/11/2014
B555
VALERIA
ANTIBACTERIAL
HAND GEL ISOPROPYL ALCOHOL 65% ASSIOTIS GREGORIS 1 27/11/2014
B556 BARBIE HAND GEL ETHANOL 40% BESTE LTD 1 27/11/2014
B557 ΗΑΝD SANITISER ETHANOL 56% JUMBO TRADING LTD 1 27/11/2014
B559 STERNS ETHYL ALCOHOL 70%
NIKOS KASIANOS &SONS
LTD 1 27/11/2014
B560
INVISIBLE GLOVE
ΑΟΡΑΤΟ ΓΑΝΤΙ ETHANOL 68%
NIKOS KASIANOS &SONS
LTD 1 27/11/2014
B562 ALCOGEL ETHYL ALCOHOL 62% ANDRIKIAN TRADING LTD 1 27/11/2014
B223 Ambicide
N-Bis (3-aminopropyl)
dodecylamine 25% w/w+
Didecyldimethylammonium
chloride 31.3% w/w
Vetagrica Ltd 2 6/6/2011
B234 Fami - Sanitizar Benzalkonium chloride 5% w/w ZX Fami Ltd 2 6/6/2011
B252
Bref WC Duo-
Power Gel
Sodium hypochlorite 1,9% w/w GPM-HENKEL LIMITED 2 26/01/2012
B254
Roklin για την
Κουζίνα
Antibacterial
2-Hydroxy-4,4'-Dichlor-diphenyl
ether 0,3% w/w
ΕΥΡΗΚΑ ΛΤΔ 2 26/01/2012
B255
Roklin Ultra
Antibacterial
2-Hydroxy-4,4'-Dichlor-diphenyl
ether 0,24% w/w
ΕΥΡΗΚΑ ΛΤΔ 2 26/01/2012
B256
Solft By Roklin
Antibacterial
2-Hydroxy-4,4'-Dichlor-diphenyl
ether 0,12% w/w
ΕΥΡΗΚΑ ΛΤΔ 2 26/01/2012
B257
ΕΥΡΗΚΑ Extra με
Ξύδι Antibacterial
2-Hydroxy-4,4'-Dichlor-diphenyl
ether 0,06% w/w
ΕΥΡΗΚΑ ΛΤΔ 2 26/01/2012
B258
ΕΥΡΗΚΑ Aromas
Antibacterial
2-Hydroxy-4,4'-Dichlor-diphenyl
ether 0,03% w/w
ΕΥΡΗΚΑ ΛΤΔ 2 26/01/2012
B260
TOPINE PLUS
κόκκινο
Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium
Chloride 0,96%w/w
Alkyl Εthylbenzyl Ammonium
Chloride 0,96%w/w
ΕΥΡΗΚΑ ΛΤΔ 2 26/01/2012
B261
TOPINE PLUS
πράσινο
Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium
Chloride 0,96%w/w
Alkyl Εthylbenzyl Ammonium
Chloride 0,96%w/w
ΕΥΡΗΚΑ ΛΤΔ 2 26/01/2012
B262
Roklin για το
μπάνιο
Antibacterial
Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium
Chloride 0,48%w/w
Alkyl Εthylbenzyl Ammonium
Chloride 0,48%w/w
ΕΥΡΗΚΑ ΛΤΔ 2 26/01/2012
B265 Pristine Blue Copper Sulphate 19,8%w/v Pristine Blue Ltd 2 26/01/2012
B269
Roklin
Παχύρρευστη
Χλωρίνη
Sodium hypochlorite 4,9%w/w ΕΥΡΗΚΑ ΛΤΔ 2 26/01/2012
B271 Deconex Solarsept
Propan-2-ol 43,9%w/w
1-propanol 21,9%w/w
N-(3-aminopropyl)-N-
dodecylpropane-1,3-diamine
0,15%w/w
CNM Navy Seals Ltd 2 26/01/2012
B273 INCIDUR
Glutaral 4,5%w/w 50%κ.β
Glyoxal 8,8%w/w 40%κ.β
ECOLAB A.E - Greece 2 18/05/2012
B276 OZONIT
Hydrogen peroxide 26,7% w/w
60%κ.β
Peracetic acid 4,5% w/w
100%κ.β
ECOLAB A.E - Greece 2 18/05/2012
B295
Sodium
Dichloroisocyanura
te
Troclosene sodium 97%w/w
97% min.
Panaska Trading Co Ltd 2 18/05/2012
B300 Deconex Dental BB
Didecyldimethylammonium
chloride 0,25% w/w
CNM Navy Seals Ltd 2 18/05/2012
B301 Deconex 50 FF
Didecyldimethylammonium
chloride 7,5% w/w
Glyoxal 12,0%w/w
Glutaral 0,5%w/w
CNM Navy Seals Ltd 2 18/05/2012
B316
Dettol Mould &
Mildew Remover
Sodium hypochlorite 1%w/w
50%
Cyprus Trading
Corporation Puplic Ltd
2 10/5/2012
B321
Dettol Trigger
Surface Cleanser
Benzalkonium Chloride
0,093%w/w 80%
Cyprus Trading
Corporation Puplic Ltd
2 10/5/2012
B322
Dettol 4 in 1 Multi
Action
Dettol 4 in 1 Multi Action
Cyprus Trading
Corporation Puplic Ltd
2 10/5/2012
B323
Dettol Disinfectant
Spray
Ethanol 79,646%w/w 95%
Alkyl dimethil benzyl ammonium
saccharinate 0,106%w/w 33%
Cyprus Trading
Corporation Puplic Ltd
2 10/5/2012
B324 Oust 3 in 1
Alkyl dimethil benzyl ammonium
saccharinate 0,2%w/w 98%
S.C.Johnson Hellas S.A 2 10/5/2012
B423
POOLSAN
SILVER 0,0002% COPPER
3,9385% HYDROGEN
CLORIDE 10,0220%
POOLSAN UK LTD
2 22/5/2014
B429
EASY THICK
BLEACH (original,
citrus, lime zest,
levander)
SODIUM HYPOCHLORITE 14% JEYES LTD UK
2 22/5/2014
B435 ΝΕΧΛΩΡΑ
SODIUM HYPOCHLORITE 3% A.P. GEORGIADES
2 22/5/2014
B437
AZAX
KLORON(FRESH
2 ΣΕ1, LEMON
2ΣΕ1, LEVANDA
2ΣΕ1) Sodium hypochlorite 1,62%
Colgate palmolive hellas
SAIC 2 22/5/2014
B438
AZAX KLORIN
(ΑΖΑΧ KLORIN&
ΛΕΜΟΝΙ) Sodium hypochlorite 3,8%
Colgate palmolive hellas
SAIC 2 22/5/2014
B439
AZAX KLORΙN
(ULTRA, ULTRA
ΠΕΥΚΟ,
ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ
ΛΕΜΟΝΙ) Sodium hypochlorite 4,7%
Colgate palmolive hellas
SAIC 2 22/5/2014
B440
BISON MILDEW
REMOVER
SODIUM HYPOCHLORITE
4,5% LEO PATRIOTIS 2 22/5/2014
B444 DETOL LIQUID CHLOROCRESOL 4%
RECKITT BENCKISER
HELLAS CHEMICALS
ABEE 2 6/10/2014
B447
WINDOW
CLEANER ISOPROPYL ALCHOCHOL ZX FAMI LTD 2 6/10/2014
B448 WC CLEANER Bezalkonium chloride 2% ZX FAMI LTD 2 6/10/2014
B459
SUNBRITE
ANTIBACTERIAL
BATHROOM
CLEANER
BEZALCONIUM CHLORITE
0,65%, ISOPROPYL
ALCOHOL4%
E.G. ANEMOS HYGIENE
SERVICES LTD 2 6/10/2014
B460
PERLA
ANTIBACTERIAL TRICLOSAN 0,3%
E.G. ANEMOS HYGIENE
SERVICES LTD 2 6/10/2014
B461
MARINE WC 3IN1
CLEANER
BEZALKONIUM CHLORITE
0,5%
E.G. ANEMOS HYGIENE
SERVICES LTD 2 6/10/2014
B462
DAILY
ANTIBACTERIAL
SURFACE
CLEANER
BEZALCONIUM CHLORITE
0,31%, ISOPROPYL ALCOHOL
9,95%
E.G. ANEMOS HYGIENE
SERVICES LTD 2 6/10/2014
B463
FRUTO
ANTIBACTERIAL
FLOOR GEL TRICLOSAN 0,3%
E.G. ANEMOS HYGIENE
SERVICES LTD 2 6/10/2014
B469 TASKI SANI DES
BENZYL-C10-16-
ALKYLDIMETHYLAMMONIUM
CHLORIDE 2%,
JOHNSON DIVERSEY
ELLAS A.E.2 6/10/2014
B483
ACTIV 3%
SODIUM
HYPOCHLORIDE SODIUM HYPOCHLORITE 3%
E.G. ANEMOS HYGIENE
SERVICES LTD 2 6/10/2014
B490 FOOD SAF
SODIUM DICLORO 1,3,5
TRIAZINETRIONE 37%
UNICARE CHEMICALS
LTD 2 6/10/2014
B491
PROCARE
UNIBAC
ANTIBACTERIAL
SURFACE bezalconium chlorite 9%
UNICARE CHEMICALS
LTD 2 6/10/2014
B493
ANTIBACTERIAL
SURFACE
CLEANER
isopropyl alcohol 9,95%,
bezalkonium chloride 0,6%
UNICARE CHEMICALS
LTD 2 6/10/2014
B506
JUST RITE
ANTIBACTERIAL
SPRAY VANTOCIL FHC 0,4%
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΤΔ 2 27/11/2014
B508 PLEDIN WC GEL BEZALKONIUM CHLORIDE 0,5%
PLEDIN CLEANING
PRODUCTS I.A.
MOSCHOYIANNIS &SONS
LTD 2 27/11/2014
B509
SPLENDOR PLUS
CLEANER BEZALKONIUM CHLORIDE 1%
PLEDIN CLEANING
PRODUCTS I.A.
MOSCHOYIANNIS &SONS
LTD 2 27/11/2014
B510
PLEDIN ΧΛΩΡΙΝΗ
4% SODIUM
HYPOCHLORITE SODIUM HYPOCHLORITE 4%
PLEDIN CLEANING
PRODUCTS I.A.
MOSCHOYIANNIS &SONS
LTD 2 27/11/2014
B511
SODIUM
HYPOCHLORITE 12-
14% SODIUM HYPOCHLORITE 12-14% PANASKA TRADING LTD 2 27/11/2014
B514 ESTEEM
A
LKYL DIMETHYL BENZYL
AMMONIUM CHLORIDE 1,5% KLINETE 2 27/11/2014
B515 FINAL TOUCH
C10-16 ALKYL DIMETHYL BENZYL
AMMONIUM CHLORIDE 0,295% KLINETE 2 27/11/2014
B517 CYCLONE BLEACH SIDIUM HYPOCHLORITE 7,66% KLINETE 2 27/11/2014
B518 PYNOL
C10-16 ALKYL DIMETHYL BENZYL
AMMONIUM CHLORIDE 2,5% KLINETE 2 27/11/2014
B519
INES BATHROOM
CLEANER
COCO DIMETHYL BENZYL
AMMONIUM CHLORIDE 0,5% GPM HENKEL LTD 2 27/11/2014
B520
COMPASS
ANTISEPTIC
DISINFECTANT
PARACHLOROMETACRESOL
3,25%
LORA MANUFACTURING
LTD 2 27/11/2014
B521
OERPHANIDES
ANTISEPTIC
DISINFECTANT
PARACHLOROMETACRESOL
3,25%
LORA MANUFACTURING
LTD 2 27/11/2014
B523 INTRA HYDROCARE HYDROGEN PEROXIDE 4,9% PHARMACARE LTD 2 27/11/2014
B527 CHLORON SODIUM HYPOCHLORITE 3%
Α
ΣΣΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
VALERIA CHEMICALS
CYPRUS 2 27/11/2014
B528
SODIUM DICHLORO
ISOCYANURIC ACID
SODIUM DICHLORO
ISOCYANURIC ACID 96,8% CAPERSHILL LTD 2 27/11/2014
B529
CALCIUM
HYPOCHLORITE CALCIUM HYPOCHLORITE 70,34% CAPERSHILL LTD 2 27/11/2014
B530
DOMESTOS THICK
BLEACH SODIUM HYPOCHLORITE 4,83%
ΕΛΑΙΣ UNILEVER HELLAS
A.E.2 27/11/2014
B531
ΧΛΩΡΙΝΗ KLINEX
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ SODIUM HYPOCHLORITE 0,5%
ΕΛΑΙΣ UNILEVER HELLAS
A.E.2 27/11/2014
B532 KLINEX 4 ΣE 1
A
KLYL DIMETHYL BENZYL
AMMONIUM CHLORITE 0,75%
ΕΛΑΙΣ UNILEVER HELLAS
A.E.2 27/11/2014
B533
DOMESTOS SPRAY
BLEACH SODIUM HYPOCHLORITE 0,52%
ΕΛΑΙΣ UNILEVER HELLAS
A.E.2 27/11/2014
B534
ΧΛΩΡΙΝΗ KLINEX
(ΑΡΩΜΑ; ΛΕΜΩΝΙ,
ΑΠΛΗ, ΦΡΕΣΚΑΔΑ
ΔΑΣΟΥΣ, PINK
POWER) SODIUM HYPOCHLORITE 4,8%
ΕΛΑΙΣ UNILEVER HELLAS
A.E.2 27/11/2014
B536
DAMOCHEM
LEMON GEL BEZALKONIUM CHLORITE 1%
A.N.Constantinou
Tradin
g
Ltd
2
27/11/2014
B537
DAMOCHEM
SPRING BEZALKONIUM CHLORITE 1%
A.N.Constantinou
Tradin
g
Ltd
2
27/11/2014
B538 DAMOCHEM MILLY BEZALKONIUM CHLORITE 0,25%
A.N.Constantinou
Tradin
g
Ltd
2
27/11/2014
B539
DAMOCHEM
QUEENS SODIUM HYPOCHLORITE 3%
A.N.Constantinou
Tradin
g
Ltd
2
27/11/2014
B541
ORPHANIDES
ΧΛΩΡΙΝΗ
SODIUM HYPOCHLORITE 3% A.P. GEORGIADES
2
27/11/2014
B543 PRIMOTOL BEZALKONIUM CHLORIDE 5,46%
PRIMO CLEANING
PRODUCTS 2 27/11/2014
B545
SODIUM
HYPOCHLORITE SODIUM HYPOCHLORITE 12%
COSTAS
CHARALAMBIDES &SONS
LTD 2 27/11/2014
B548 SANIQUARD
didectyl dimethyl ammonium chloride
9,6% DEM TECHNOLOGY 2 27/11/2014
B552 ΧΛΩΡΙΝΗ BLEACH SODIUM HYPOCHLORITE 3%
TOPLINE CLEANING
PRODUCTS 2 27/11/2014
B553
Α
ΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ
PINE
DISINFECTANT
ALKYL DIMETHYL BENZYL
AMMONIUM CHLORIDE 3%
TOPLINE CLEANING
PRODUCTS 2 27/11/2014
B558 ΧΛΩΡΟΜΑX ULTRA SODIUM HYPOCHLORITE 3% MAMALIS ABEE 2 27/11/2014
B561
TRICHLOROISOCYA
NURIC ACID TRIPLE
ACTION
TRICHLOROISOCYANURIC ACID
93,2% PANASKA TRADING LTD 2 27/11/2014
Β343 Ferrodor 203
Trichloroisocyanuric acid
92%w/w 100%
Sigma 3V Group - Italy 2 29/2/2013
Β344
Ferrodor 205,
granular
Sodium dichloroisocyanurate
dihydrate 100%w/w
Sigma 3V Group - Italy 2 29/2/2013
Β345 Ferrodor 2341
Quaternary ammonium
compounds, benzyl-C12-14-
alkyldimethyl, chlorides 25%w/w
Henkel SpA - Italy 2 29/2/2013
Β346
Ferrodor 200,
Tablets
Trichloroisocyanuric acid
100%w/w 100%
Sigma 3V Group - Italy 2 29/2/2013
Β347 Ferrodor 200, Gran
Trichloroisocyanuric acid
100%w/w 100%
Sigma 3V Group - Italy 2 29/2/2013
Β348
Ferrodor 200,
Powder
Trichloroisocyanuric acid
100%w/w 100%
Sigma 3V Group - Italy 2 29/2/2013
Β349
Trichloroisocyanuri
c Acid
Trichloroisocyanuric acid
99%w/w 97%
Hebei Jiheng Chemicals
Co Ltd
2 29/2/2013
Β352
Der General
Antibacterial
Alkyl dimethril benzyl ammonium
chloride 1,5%w/w
Henkel Ltd - Greece 2 29/2/2013
Β360
Damochem spray
cleaner
Alkyl dimethyl benzyl ammonium
chlorite 2,5% 50%
A.N.Constantinou
Trading Ltd
2 25/7/2013
Β361 TAR DDA
Orthophosphoric acid ………….
Glycollic acid …………….
Medivet Supplier Ltd 2 25/7/2013
Β378
Topine
antibacterial
surface cleanser
2-Hydroxy-4,4-
dichlordiphenylether or( 5-chloro-
2-4phenol) 25%
0,0875%
ΕΥΡΗΚΑ ΛΤΔ 2 25/7/2013
Β379
Topine
antibacterial
multiaction cleaner
2-Hydroxy-4,4-
dichlordiphenylether or( 5-chloro-
2-4phenol) 25%
0,0875%
ΕΥΡΗΚΑ ΛΤΔ 2 25/7/2013
Β381 Damochem excite
Alkyl dimethyl benzyl ammonium
chlorite 2,5% 50%
phosphoric acid 0,1%
A.N.Constantinou
Trading Ltd
2 25/7/2013
Β382
Damochem clean
command
Alkyl dimethyl benzyl ammonium
chlorite 2,5% 50%
trisodium nitrilotriaceticc acid
6,2% 90% fatty
alchohol ethoxylate 2,3% 100%
A.N.Constantinou
Trading Ltd
2 25/7/2013
Β397
TOTAL CARE
PINE
DISINFECTANT
Bezalkonium chloride 3% TOTAL PACK 2 10/12/2013
Β398
SILK
DISINFECTANT
Bezalkonium chloride 3% TOTAL PACK
2
10/12/2013
Β401 OCTENISEPT
2 phenoxy ethanol 2%
N,N (Decane -1, 10- diyldi-1(4H)-
pyridyl -4- ylidene) bis
octylammonium) dichloride
Schulke & Mayr Gmbh 2 10/12/2013
Β411
TOTAL CARE
SILK WASHING
LIQUID
TRICLOSAN 0,15% TOTAL PACK 2 10/12/2013
Β412
TOTAL CARE
CHLORINE
SODIUM HYPOCHLORITE 14%
SODIUM HYPEROXIDE 5%
TOTAL PACK 2 10/12/2013
Β413
TERRALIN
PROTECT
BENZYL-C12-18-
ALKYLDIMETHYLAMMONIUM
CHLORIDES 22%, 2-
PHENOXYETHANOL 10-20%
TRUDECYLPOLYETHYLENGLY
COLETHER 5-15% PROPAN-
2-OL 3-8%
Schulke & Mayr Gmbh 2 10/12/2013
B449
DAMOCHEM
ΧΛΩΡΙΟ sodium hypochlorite 3.5%
A.N.Constantinou
Trading Ltd
2
6/10/2014
B468
OXIVIR SPRAY
E2N
SODIUM HYPOCHLORITE
0,21%
JOHNSON DIVERSEY
ELLAS A.E.2,4 6/10/2014
B544
PRIMOKILL
EXPRESS TINOSAN 0,31%
PRIMO CLEANING
PRODUCTS 2,4 27/11/2014
B222 Hyperox
Peracetic acid 5% w/w
Hydrogen peroxide 25% w/w
Vetagrica Ltd 3 6/6/2011
B241 FAM 30 Iodine 2,84% w/w
Demetrios Christoforou
Ltd
3 6/6/2011
B243 Masofilm Iodine 0.269% w/w
Demetrios Christoforou
Ltd
3 6/6/2011
B250 Viru-Gard
Pentapotassium
bis(peroxymonosulphate)
bis(sulphate) 50, 417%w/w
Agromedica Ltd 3 26/01/2012
B263 Virucidal Extra
Potassium peroxymonosulphate
50%w/w
Sodium Dichloroisocyanurate
Anhydrous 5% w/w
Spyros Staurinides
Chemicals Ltd
3 26/01/2012
B292 P3-Incidin 03
Glyoxal 12%w/w 40%κ.β
Formaldehyde 12,025%w/w
37%κ.β
Quaternary ammonium
compounds, benzyl-C12-16-
alkyldimethyl, chlorides 2,7%w/w
50%κ.β
Didecyldimethylammonium
chloride 1%w/w 50%κ.β
Formic acid 1%w/w 80%κ.β
ECOLAB A.E - Greece 3 18/05/2012
B294 Oxyshield Chlorine dioxide 1,87%w/w Medivet Supplier Ltd 3 18/05/2012
B298 LANODIP 3:1 Iodine 2% w/v 99,5% Kilco - UK 3 18/05/2012
B299 LANODIP 4:1 Iodine 2,82% w/v 99,5% Kilco - UK 3 18/05/2012
B487
EXTRA
STRENGTH
DISINFECTANT
ALkyl dimethyl benzyl ammonium
chlorite 12%, Glyoxal 5%,
gludaraldehyde 8% DACOSTA LABS 3 6/10/2014
B488 KENOMINT
CHLORHEXIDIN
DIGLUCONATE 0,5% DACOSTA LABS 3 6/10/2014
B489 KENOLAC Lactic acid, 3,6% DACOSTA LABS 3 6/10/2014
Β350 VIREX
Pentapotassium bis
(peroxymonosulphate)
bis (sulphate) 50% w/w
Degussa GmbH -
Germany
3 29/2/2013
Β358 Presan
Iodophor concentrate 6.9%w/w
20%
Phosphoric acid 19%w/w 85%
Premier Shukuroglou Ltd 3 29/2/2013
Β371 Halamid
Tosylchloramide sodium
100%w/w
Axcentive Sarl - France 3 25/7/2013
2480 Sanivir Plus
Glutaraldehyde 15% w/w +
Didecyldimethylammonium
chloride 10% w/w + cypermethrin
10% w/w
L. Lamprou Agro Ltd 3,18 26/5/2014
B244 Deconex 51 Gastro
N-(3-aminopropyl)-N-
dodecylpropane-1,3-diamine
7,5%w/w
CNM Navy Seals Ltd 4 6/6/2011
B274 Mikro-Quat
Quaternary ammonium
compounds, benzyl-C12-16-
alkyldimethyl, chlorides
8,9999%w/w 50%κ.β
ECOLAB A.E - Greece 4 18/05/2012
B277 Sirafan
Quaternary ammonium
compounds, benzyl-C12-16-
alkyldimethyl, chlorides
1,75%w/w 50%κ.β
Didecyldimethylammonium
chloride 1,5%w/w 50%κ.β
ECOLAB A.E - Greece 4 18/05/2012
B278 P3-oxonia Active
Hydrogen peroxide 26,7% w/w
60%κ.β
Peracetic acid 4,5% w/w
100%κ.β
ECOLAB A.E - Greece 4 18/05/2012
B279 P3-Oxysan ZS
Hydrogen peroxide 5,096 w/w
60%κ.β
Peracetic acid 8,6 w/w
100%κ.β
Peroxyoctanoic acid 0,7%w/w
100%κ.β
ECOLAB A.E - Greece 4 18/05/2012
B280 P3-Steril
Quaternary ammonium
compounds, benzyl-C12-16-
alkyldimethyl, chlorides
1,75%w/w 50%κ.β
Didecyldimethylammonium
chloride 1,5%w/w 50%κ.β
ECOLAB A.E - Greece 4 18/05/2012
B281 P3-Topactive DES
Hydrogen peroxide 10,01%w/w
60%κ.β
Peracetic acid 1,1%w/w
100%κ.β
ECOLAB A.E - Greece 4 18/05/2012
B282 P3-Topax 65
Sodium hypochlorite 4,125%w/w
12%
ECOLAB A.E - Greece 4 18/05/2012
B283 P3-Topax 66
Sodium hypochlorite 4,375%w/w
12%
ECOLAB A.E - Greece 4 18/05/2012
B284 P3-Topax 68
Sodium hypochlorite 4,8%w/w
12%
ECOLAB A.E - Greece 4 18/05/2012
B285 P3-Topax 91
Quaternary ammonium
compounds, benzyl-C12-16-
alkyldimethyl, chlorides
12,25%w/w 50%κ.β
ECOLAB A.E - Greece 4 18/05/2012
B286 P3-Topax 99
N-(3-aminopropyl)-N-
dodecylpropane-1,3-diamine
10%w/w 100%κ.β
ECOLAB A.E - Greece 4 18/05/2012
B287 P3-Alcodes
Ethanol 76,8%w/w 100%κ.β
Glutaral 0,02%w/w 50%κ.β
ECOLAB A.E - Greece 4 18/05/2012
B288 P3-Ansep CIP
Sodium hypochlorite 4,55%w/w
12%
ECOLAB A.E - Greece 4 18/05/2012
B289 P3-Ansep FL Sodium hypochlorite 5%w/w 12% ECOLAB A.E - Greece 4 18/05/2012
B290 P3-Asepto MT
Sodium dichloroisocyanurate
dihydrate 4%w/w 56%
ECOLAB A.E - Greece 4 18/05/2012
B291 P3-Hypochloran
Sodium hypochlorite 9,1%w/w
12%
ECOLAB A.E - Greece 4 18/05/2012
B293 P3-Oxonia
Hydrogen peroxide 31,002% w/w
60%κ.β
ECOLAB A.E - Greece 4 18/05/2012
B467
SPRINT GEL
CHLORO E2P
SODIUM HYPOCHLORITE
3,125%
JOHNSON DIVERSEY
ELLAS A.E.4 6/10/2014
B470 OPTIMUM ACTIVE
BENZYL-C10-16-
ALKYLDIMETHYLAMMONIUM
CHLORIDE 1%,
JOHNSON DIVERSEY
ELLAS A.E.4 6/10/2014
B471
SUMA TAB D4
TAB SDCC 99,5 %
JOHNSON DIVERSEY
ELLAS A.E.4 6/10/2014
B472
SUMA SAN CONC
D 10,1 CONC
COCOBENZYL DIMETHYL
AMMONIUM CHLORIDE 20%
JOHNSON DIVERSEY
ELLAS A.E.4 6/10/2014
B473
OPTIMUM END
BAC
COCOBENZYL DIMETHYL
AMMONIUM CHLORIDE 2,58%
JOHNSON DIVERSEY
ELLAS A.E.4 6/10/2014
B474
OPTIMUM
DEGRAGERM
BENZYL-C10-16-
ALKYLDIMETHYLAMMONIUM
CHLORIDE 1%,
JOHNSON DIVERSEY
ELLAS A.E.4 6/10/2014
B494
OASIS WATER
PURIFICATION
TABLETS Triclosene sodium 53%
UNICARE CHEMICALS
LTD 5 6/10/2014
B475 PROXEL BD 20
1,2 BENZISOTHIAZOLIN -3-
ONE 20% ARCH BIOCIDES LTD 6 6/10/2014
B476 PROXEL LV
1,2 BENZISOTHIAZOLIN -3-
ONE 20% ARCH BIOCIDES LTD 6 6/10/2014
B477 PROXEL TN
1,2 BENZISOTHIAZOLIN -3-
ONE 5,2% TRIETHANOL 52,7% ARCH BIOCIDES LTD 6 6/10/2014
B480 PROXEL AQ
1,2 BENZISOTHIAZOLIN -3-
ONE 9,25% ARCH BIOCIDES LTD 6 6/10/2014
Β364 Microcare IT
Mixture of 5-chloro-2-methyl-2H-
isothiazol-3-one (EINECS 247-
500-7) and 2-methyl-2H-
isothiazol-3-one (EINECS 220-
239-6) 1,5%w/w
THOR GmbH - Germany 6 25/7/2013
B370 Acticide MKB 3
Terbutryn 8%w/w
Pyrithione zinc 4,5%w/w
2-Octyl-2H-isothiazol-3-one
4,50%w/w
THOR GmbH - Germany 7 25/7/2013
Β363 Acticide MKE (N)
2-Octyl-2H-isothiazol-3-one
4,80%w/w Pyrithione
zinc 3%w/w
3-Iodo-2-propynyl butylcarbamate
3%w/w
THOR GmbH - Germany 7 25/7/2013
1124 Rentokill teak oil dichlofluanide 1% w/w Ledra Drug Stores Ltd 8 16/11/2012
1129
Cedar wood
protector
dichlofluanide 1% w/w Ledra Drug Stores Ltd 8 16/11/2012
1512
Rentokill
woodworm
treatment
permethrin 0,25% w/w Ledra Drug Stores Ltd 8 11/9/2010
1971
Bartokill woodworm
killer
permethrin 0,2% w/w K. CH Peratikos Ltd 8 26/06/2012
2127
Sadolin base 561-
2407
permethrin 0,2% w/w +
troysan polyphase 0,5% w/w
Sadolin Paints Ltd 8 4/2/2014
2128 Sadokill permethrin 0,2% w/w Sadolin Paints Ltd 8 4/2/2014
B427
XYLODECOR
PLUS
((ACTICIDE B367) 3-Iodo-2-
propynyl butylcarbamate 30%w/w
) 0,23%WW
VIOCHROM LTD
8 22/5/2014
B428
MOULDAMINE
((ACTICIDE B367) 3-Iodo-2-
propynyl butylcarbamate 30%w/w
) 0,5%WW
PERMETHRIN 0,1%
VIOCHROM LTD
8 22/5/2014
Β338
Cuprinol Low
Odour wood
Preserver Clear (T)
Poluphase AF3 (3-Iodo-2-
propynyl butylcarbamate) 1,33%
w/w 30
Wocosen 50Tk (Propiconazole)
0,8% w/w 50%
Imperial Chemical
Industries PLC - UK
8 29/2/2013
Β339
Cuprinol Decking
Protector (A)
Preventol A4F (Dichlofluanid)
1,78%w/w 45%
Wocosen 50Tk (Propiconazole)
1,2% w/w 50%
Imperial Chemical
Industries PLC - UK
8 29/2/2013
Β340
Cuprinol Trade
wood Preserver
Wocosen 50Tk (Propiconazole)
1,2% w/w 50%
Imperial Chemical
Industries PLC - UK
8 29/2/2013
Β341
Cuprinol
woodworm Killer
(F)
Flufenoxuron 0.02% w/w
95%w/w
Imperial Chemical
Industries PLC - UK
8 29/2/2013
Β342
Dulux Trade
Weathershield
Aquatech
Preservative
Basecoat+
Poluphase AF3 (3-Iodo-2-
propynyl butylcarbamate) 1,33%
w/w 30
Wocosen 50Tk (Propiconazole)
0,8% w/w 50%
Imperial Chemical
Industries PLC - UK
8 29/2/2013
Β368 Acticide PRO 50 Propiconazole 50%w/w THOR GmbH - Germany 8 25/7/2013
533
Racumin Ready
Made Bait
cumatetralyl [ 3-a(tetralyl-4-
hydroxycoumarin]
Costas Christodoulou Ltd 14 17/01/2012
622 Super Caid Bait bromadiolone 0,005% w/w
Spyros Stavrinides
Chem. Ltd
14 27/11/2012
812 Klerat Pellets brodifacoum 0,005% w/w
Co – Operative Central
Bank Ltd
14 10/6/2012
1058 Klerat brodifacoum 0,005% w/w
Co – Operative Central
Bank Ltd
14 21/02/2012
1424 Storm flocoumafen 0,005% w/w Vetagrica Ltd 14 26/5/2014
1460 Rat stop bromadiolone 0,005% w/w
Spyros Stavrinides
Chem. Ltd
14 22/11/2014
1552 Rat stop bromadiolone 0,005% w/w Stavros Zannettos Ltd 14 22/03/2011
1592 Ratox grain bait difethialone 0,0025% w/w
Spyros Stavrinides
Chem. Ltd
14 9/6/2011
1606 Ratox wax blocks difethialone 0,0025% w/w
Spyros Stavrinides
Chem. Ltd / Stavros
Zannetos Ltd
14 12/5/2011
2153 Lanirat bromadiolone 0,005% w/w Premier Shukuroglou Ltd 14 18/5/2014
2246 Premacum grain brodifacoum 0,005% w/w Premier Chemical Co Ltd 14 19/12/2010
2247 Premacum TR brodifacoum 0,002% w/w Premier Chemical Co Ltd 14 19/12/2010
2380 Kill rat wax blocks bromadiolone 0,005% w/w
Lances Link Ltd and A.C.
Ashiotis
14 13/11/2012
2399
ARS Brand RAT
KILLER
warfarin 0,05% w/w
Gregoris Hatzigregoriou
Ltd
14 20/12/2012
2475 Radoli fresh bait bromadiolone 0,005% w/w L. Lamprou Agro Ltd
14
4/9/2014
2151
B105
Brorat-W brodifacoum 0,005% w/w
Spyros Stavrinides
Chem. Ltd
14 18/5/2014
2474
B183
Radigen wax block brodifacoum 0,005% w/w L. Lamprou Agro Ltd 14 26/5/2014
B235
Superior Organic
Rat Killer
corn cop, powdered 94% w/w
Βασίλειος Αλεξάνδρου
Φρονιμάδης
14 6/6/2011
B236
Superior Organic
Mouse Killer
corn cop, powdered 95% w/w
Βασίλειος Αλεξάνδρου
Φρονιμάδης
14 6/6/2011
B245
Murdex Wax
Blocks
Flocoumafen 0,005% w/w Cygro Ltd 14 6/6/2011
B246 Murdex Pasta Flocoumafen 0,005% w/w Cygro Ltd 14 6/6/2011
B314
Notrac Wax Block
Bait
Bromadiolone 0,005%w/w 98% PROTECTA LTD 14 18/05/2012
B430 RATSNIP BLOCK
DIFENACUM 0,005% SOREX LTD
14 22/5/2014
B431 RATSNIP PASTE
DIFENACUM 0,005% SOREX LTD
14 22/5/2014
B432 RATSNIP GEL
DIFENACUM 0,005% SOREX LTD
14 22/5/2014
Β383 Vertox wax blocks brodifacoum 0,005 % Pelgar International Ltd 14 25/7/2013
Β384 Vertox pasta brodifacoum 0,005 % Pelgar International Ltd 14 25/7/2013
Β385 Roban wax blocks difenacoum 0,005% Pelgar International Ltd 14 25/7/2013
Β386 Vertox pellets brodifacoum 0,005 % Pelgar International Ltd 14 25/7/2013
Β387 Vertox octabloc brodifacoum 0,005 % Pelgar International Ltd 14 25/7/2013
Β388 Vertox excel brodifacoum 0,005 % Pelgar International Ltd 14 25/7/2013
Β389 Roban excel difenacoum 0,005% Pelgar International Ltd 14 25/7/2013
Β390 Roban octabloc difenacoum 0,005% Pelgar International Ltd 14 25/7/2013
Β404 ROBAN PASTA
DIFENACUM 0,005%
PROPANE -1,2 - DIOL 1-10%
PELGAR
INTERNATIONAL
14 10/12/2013
Β405 ROBAN PELLETS
DIFENACUM 0,005%
PROPANE -1,2 - DIOL 1-10%
PELGAR
INTERNATIONAL
14 10/12/2013
Β414
BRODITOP
PASTA
BRODIFACUM PURE 0,005%
ZAPI INDUSTRIE
CHIMICHES SpA
14 10/12/2013
Β415
RAT BILLEN WAX
BLOCKS 0,005BB
BROMADIOLONE 0,005% VITAFARM EPE 14 10/12/2013
Β416
RAT BILLEN
FRESH BAIT
BROMADIOLONE 0,005% VITAFARM EPE 14 10/12/2013
526 Pounce 3.2EC permethrin 38% w/v
Spyros Stavrinides
Chem. Ltd
18 16/12/2011
994 Diazol 60 EC diazinon 60% w/v
Spyros Stavrinides
Chem. Ltd
18 14/05/2010
1004 Divipan 100EC dichlorvos (D.D.V.P) 100% w/v
Spyros Stavrinides
Chem. Ltd
18 14/05/2010
1006 Nuvan 100EC dichlorvos 100% w/v
Premier Shukuroglou Co
Ltd
18 14/05/2010
1233 Diazol 60 EC diazinon 60% w/v
Spyros Stavrinides
Chem. Ltd
18 12/12/2012
1313 DDVP 50EC dichlorvos 50% w/v
Stavros Zannetos Ltd –
Cyprus
18 30/06/2013
1419 Snip azamethiphos 1% w/w Premier Shukuroglou Ltd 18 25/07/2009
1572 K-Othrine WP deltamethrine 2,5% w/w
Costas Chrostodoulou
Ltd
18 5/9/2011
1600
Amalo mosquito
mat
d-allethrin 4% w/w +
piperonyl butoxide 3% w/w
Gregoris Hadjigregoriou
Ltd
18 12/5/2011
1678 Zovepon 100EC dichlorvos 81,59% w/w Lamprou & Zorlakkis Ltd 18 21/05/2012
1786 Divipan 100SC dichlorvos (D.D.V.P) 100% w/v
Spyros Stavrinides
Chem. Ltd
18 1/11/2013
1836 Diazinon 16EC diazinon 16% w/v
Spyros Stavrinides
Chem. Ltd
18 23/9/2014
1857
Altosid liquid
larvicide
s-methoprene 5% w/w Savvides Omnichem Ltd 18 21/12/2014
1870 Aroxol 2000 Liquid esbiothrine 3% w/w Eureka Ltd 18 30/05/2010
1937 DK mosquito liquid d-allethrin 5,4% w/w
Gregoris Hadjigregoriou
Ltd
18 13/05/2011
1991
ARS brand liquid
refill S.P.
prallethrin 1,33% w/v
Gregoris Hadjigregoriou
Ltd
18 25/11/2011
1992
DK spray
εντομοκτόνο
permethrin 0,02% w/w +
tetramethrin 0,28% w/w
Gregoris Hadjigregoriou
Ltd
18 25/11/2011
1993
DK spray
κατσαριδοκτόνο
permethrin 0,5% w/w +
tetramethrin 0,28% w/w
Gregoris Hadjigregoriou
Ltd
18 25/11/2011
1996 Aroxol coil d-allethrine 0,25% w/w Eureka Ltd 18 23/05/2012
2130 Astex permethrin 36,8% w/w
Georgios Petrou Ltd –
Leukosia
18 10/6/2013
2140
Ankilall brand ant
killer
hydramethylnon 0,9% w/w
Gregoris Hadjigregoriou
Ltd
18 6/3/2014
2163 Aformi ant bait sodium cacodylate 5,8% w/w
Spyros Stavrinides
Chem. Ltd & Zannetos
Ltd
18 18/5/2014
2205 Faslane gel hydramethylnon 3% w/w Vetagrica Ltd 18 22/12/2009
2207 Icon 2.5 CS lambda-cyhalothrin 2,5%w/v
Co-Operative Central
Bank
18 2/7/2013
2208 ARS moth proofer empenthrin 4% w/w
Gregoris Hadjigregoriou
Ltd
18 22/12/2014
2210 Divan 100 EC dichlorvos 100% w/v Premier Chemical Co Ltd 18 26/01/2010
2216 Fendona 6SC alpha cypermethrin 6% w/v Vetagrica Ltd 18 14/06/2010
2241 Goliath gel fipronil 0,05 w/w Vetagrica Ltd 18 8/3/2010
2258
ARS Liquid refill for
1080 hr.
prallethrin 2% w/v
Gregoris Hadjigregoriou
Ltd
18 19/12/2010
2259
ARS Liquid refill for
1440 hr.
prallethrin 2,666% w/v
Gregoris Hadjigregoriou
Ltd
18 19/12/2010
2266 Vapona mini dichlorvos 20% w/w
C.A.Papaellinas & Co.
Ltd
18 19/12/2010
2341 Baygon - Ιπτάμενα
cyfluthrin 0,025% w/w +
transfluthrin 0,04% w/w
S.C.Johnson Hellas S.A 18 20/02/2012
2342
Vapona Levanta
moth killer
permethrin 0,092% w/w
C.A.Papaellinas & Co.
Ltd
18 20/02/2012
2343
Aroxol gel
σκωροκτόνο
permethrin 0,112% w/w Eureka Ltd 18 4/3/2012
2344 Aroxol stick d-allethrin 0,25% w/w Eureka Ltd 18 4/3/2012
2355 Raid max
imiprothrin 0,1% w/w +
cypermethrin 0,1% w/w
S.C.Johnson Hellas S.A 18 8/1/2012
2356 Raid Mat d-allethrin 3,28% w/w S.C.Johnson Hellas S.A 18 8/1/2012
2358
Raid Bait -
κατσαριδοκτόνο
chlorpyriphos 0,5% w/w S.C.Johnson Hellas S.A 18 8/1/2012
2359
Raid Bait -
μυρμηγκοκτόνο
chlorpyriphos 0,03% w/w S.C.Johnson Hellas S.A 18 8/1/2012
2360
Raid gel
Σκοροκτόνο
permethrin 0,092% w/w S.C.Johnson Hellas S.A 18 8/1/2012
2361 Raid cedar permethrin 0,115% w/w S.C.Johnson Hellas S.A 18 8/1/2012
2362 Raid Spiral d-allethrin 0,225% w/w S.C.Johnson Hellas S.A 18 8/1/2012
2364
Raid φορητό για
ιπτάμενα
transfluthrin 18,5% w/w S.C.Johnson Hellas S.A 18 8/1/2012
2392
Aroxol με d-
phenothrin
d- phenothrin 0,075% w/w +
tetramethrin 0,322% w/w
Eureka Ltd 18 13/11/2012
2397 Raid Liquid 1 prallethrin 1,12% w/w S.C.Johnson Hellas S.A 18 20/12/2012
2398
Raid mat gel for
flying
transfluthrin 92,5% w/w S.C.Johnson Hellas S.A 18 20/12/2012
2400 Aroxol coil d-allethrine 0,3% w/w Eureka Ltd 18 20/12/2012
2412 Vapona cedar permethrin 0,115% w/w
C.A.Papaellinas & Co.
Ltd
18 22/04/2013
2414 Aroxol 2000 Liquid d-allethrin 5,04% w/w Eureka Ltd 18 20/05/2013
2417 Aroxol σκοροκτόνο permethrin 0,092% w/w Eureka Ltd 18 2/7/2013
2420 Agita 10WG
thiamethoxam 10% w/w +
z- 9 tricosene 0,05% w/w
Premier Chemical Co Ltd 18 5/8/2013
2454 DK COIL Plus d-allethrin 0,3% w/w
Gregoris Hadjigregoriou
Ltd
18 31/3/2014
2473 Tenopa 3/3 SC
alpha-cypermethrin 3% w/v +
flufenoxuron 3% w/v
Vetagrica Ltd 18 27/5/2014
1277
B331
Vectobac 12 AS
Bacillus thuringiensis subsp.
Israelensis Serotype
H14 86% w/w
Spyros Staurinides
Chemicals Ltd
18 26/3/2013
1303
B335
DEDEVAX 50EC dichlorvos 50% w/v 100%
Spyros Staurinides
Chemicals Ltd
18 31/05/2013
2177
B359
DIVIPAN 100EC dichlorvos 100% w/v 100%
Spyros Staurinides
Chemicals Ltd
18 22/12/2014
B190 Termidor SC fipronil 9.1% w/w Vetagrica Ltd 18 24/05/2010
B196 Izikill Insecticide
tetramethrin 0,25% w/w +
permethrin 0,03% w/w +
piperonyl butoxide 0,5% w/w
Izikill Insecticide Ltd 18 24/05/2010
B197
Izikill Crawling
Insect Killer
tetramethrin 0,22% w/w +
permethrin 0,25% w/w
Izikill Insecticide Ltd 18 24/05/2010
B198 Total Hit FIK
tetramethrin 0,25% w/w +
permethrin 0,03% w/w +
piperonyl butoxide 0,5% w/w
Total Pack Trading Ltd 18 24/05/2010
B199 Total Hit Crawling
tetramethrin 0,22% +
permethrin 0,25%
Total Pack Trading Ltd 18 24/05/2010
B200 Du – Dim 2DΤ Diflubenzuron 2% w/w
Crompton (Uniroyal
Chemical) Registrations
Limited
18 24/05/2010
B201 Du – Dim 15SC Diflubenzuron 15% w/v
Crompton (Uniroyal
Chemical) Registrations
Limited
18 24/05/2010
B202 Du – Dim 2G Diflubenzuron 2% w/w
Crompton (Uniroyal
Chemical) Registrations
Limited
18 24/05/2010
B203 Camaleon alpha – cypermethrin 10% w/v Lambrou & Zorlakkis Ltd 18 24/05/2010
B205
MOUFFLON Spray
– για ιπτάμενα
Tetramethrin 0,21% w/w +
Piperonyl Butoxide 1% w/w
Φαρμακευτική Οργάνωση
Κύπρου
18 24/05/2010
B206 DK Super Plus
prallethrin 1% w/w +
piperonyl butoxide 3% w/w
Gregoris Hadjigregoriou
Ltd
18 8/3/2010
B207
Strike mosquido
mat
prallethrin 1% w/w +
piperonyl butoxide 3% w/w
Gregoris Hadjigregoriou
Ltd
18 8/3/2010
B208 Bio Kill permethrin 0,25% w/w Jasmond Holding AG 18 27/02/2011
B209 Delta - N Deltamethrin 2,5% w/w Lamprou & Zorlakkis Ltd 18 6/6/2011
B210 BAYGON σκόνη 1 Deltamethrin 0,05% w/w S.C.Johnson Hellas S.A 18 6/6/2011
B211 BAYGON CHIP Transfluthrin 0,95% w/w S.C.Johnson Hellas S.A 18 6/6/2011
B212
BAYGON FOΑM
για έρποντα
Cyfluthrin 0,04% w/w S.C.Johnson Hellas S.A 18 6/6/2011
B213
BAYGON έρποντα
1
Imiprothrin 0,1% w/w
Deltamethrin 0,05% w/w
S.C.Johnson Hellas S.A 18 6/6/2011
B215
AUTAN
σκοροκτόνο
Transfluthrin 0,05% w/w S.C.Johnson Hellas S.A 18 6/6/2011
B216 RAID MAX 4
Tetramethrin 0,3% w/w +
Permethrin 0,1% w/w
S.C.Johnson Hellas S.A 18 6/6/2011
B217 RAID BAITS 2 Abamectin 0,05% w/w S.C.Johnson Hellas S.A 18 6/6/2011
B218 Raid Spiral 1 D-allethrin 0,19% w/w S.C.Johnson Hellas S.A 18 6/6/2011
B219
BAYGON Έρποντα
2
permethrin 0,2% w/w+
pyrethrum extract 0,2% w/w+
piperonyl butoxide 0,5% w/w
S.C.Johnson Hellas S.A 18 6/6/2011
B220 Sumilarv 0.5G Pyriproxifen 0.5% w/w
Sumidomo Chemical Co.
Ltd - Japan
18 6/6/2011
B224 Quick Bayt
Imidacloprid 0,5% w/w
9-tricosene (Muscalure) 0,1%
w/w
Costas Christodoulou Ltd 18 6/6/2011
B225 Maxforce White IC. Imidacloprid 2,15% w/w Costas Christodoulou Ltd 18 6/6/2011
B237 Aroxol Mec Instant
prallethrin 0,133% w/w
cyphenothrin 0,267% w/w
Eureka Ltd 18 6/6/2011
B238 Aroxol Gel Κέδρος permethrin 0,14% w/w Eureka Ltd 18 6/6/2011
B239
Aroxol Sachets
Levander
tranfluthrin 0,434% w/w Eureka Ltd 18 6/6/2011
B247 CHOKE alpha-cypermethrin 10% w/v Cygro Ltd 18 6/6/2011
B248 Galland Cypermethrin 25% w/v Cygro Ltd 18 6/6/2011
B249 TICOFF Cypermethrin 20% w/w
Demetrios Christoforou
Ltd
18 26/01/2012
B253
Alpha-
Cypermethrin
FARMA-CHEM
6SC
alpha-cypermethrin 6% w/v Agrodinamiki Ltd 18 26/01/2012
B266 Alphamost Supa-6 alpha-cypermethrin 5,89% w/w Agrodinamiki Ltd 18 26/01/2012
B267 Alphamost Plus alpha-cypermethrin 9,76% w/w Agrodinamiki Ltd 18 26/01/2012
B297 Vapona Mini Plus
Empenthrin 1,8%w/w pure
min.93%
C.A.Papaellinas & Co.
Ltd
18 18/05/2012
B305 Spira Mat F d-Allethrin 4,1% 94%
Cyprus Pharmaceutical
Organization Ltd
18 18/05/2012
B311 Solfac 10 WP Cyfluthrin 0,1% w/w min90% 18 18/05/2012
B313
Baygon Protector
Mat
Pyrethrum Extract 2,3%w/w
min 50% Piperonyl
butoxide 4,02%w/w min90%
S.C.Johnson Hellas S.A 18 18/05/2012
B315 Baygon Spiral Transfluthrin 0,003%w/w 96,5% S.C.Johnson Hellas S.A 18 18/05/2012
B319 AVERT GEL Abamectin 0,05% w/w 85%
Syngenta Hellas A.E.B.E.
-
Greece
18 10/5/2012
B325 Raid 4 Seasons Transfluthrin 0,27%w/w 94% S.C.Johnson Hellas S.A 18 10/5/2012
B326 Rampage Acetamiprid 22,2%w/w 90% Cygro Ltd 18 10/5/2012
B329
Baygon Genius
Protector
Transfluthrin 0,88%w/w 96,5% S.C.Johnson Hellas S.A 18 10/5/2012
B330 Baygon Protector
Pyrethrum Extract 0,25%w/w
50%
Piperonyl butoxide 0,95%w/w
94%
S.C.Johnson Hellas S.A 18 10/5/2012
B392
AROXOL LIQUID
60
PRALLETHRIN 1,12% ΕΥΡΗΚΑ ΛΤΔ 18 10/12/2013
B424
SPIRA LIQUID H D- ALLETHRIN 5,4%
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΥΠΡΟΥ
18 22/5/2014
B426
RAID MAT 1
D- ALLETHRIN 4,97%
PIPERONYL BUTOXIDE 1,149%
SC JOHNSON HELLAS
LTD LIABILITY
COMPANY
18 22/5/2014
B434
DIGRAIN ANT
GEL
PERMETHRIN 0,54% L.LAMBROU AGRO LTD
18 22/5/2014
B441 ΕΞΑΛ CYPERMETHRIN 0,2%
ΚΟΥΡΡΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 18 22/5/2014
B445
ABEKILL DI-
FORTE
0IAZINON 5%, DICHLORVOS
0,3%
ISECTICIDAS ABELLO
SL 18 6/10/2014
B446
AROXOL
ΣΚΟΡΟΚΤΟΝΟ
ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ TRANSFLUTHRIN 0,1% ΕΥΡΗΚΑ ΛΤΔ 18 6/10/2014
B450
VAPE MOSQUITO
COIL d allethrin 0,3% GUABER SRL 18 6/10/2014
B455 SMELL 0,5 DP PERMETHRIN 0,5% ΦΑΡΜΑ - ΧΗΜ ΑΒΕΕ 18 6/10/2014
B464
BIOPREM
BM20EC S. MWETHOPRENE 22,3% BABOLNA BIO LTD 18 6/10/2014
B465 BIXAN 0,1 RB
BIFENTHRIN 0,333%,
PREVENTOL D2 0,095% KWIZDA FRANCE 18 6/10/2014
B466 BIXAN 1 MG BIFENTHRIN 0,01%, KWIZDA FRANCE 18 6/10/2014
B496 AMP 5GB acetamiprid 0,5% KWIZDA FRANCE 18 6/10/2014
B497 PERMEX 38EC
permethrin 38% w/v
Spyros Stavrinides
Chem. Ltd
18
7/10/2014
B524
VAPONA LIQUID 60
NIGHTS PRALLETHRIN 3,17% A,J, VOUROS LTD 18 27/11/2014
B525 FUMITHRIN PERMETHRIN 3,63 % FUMI HOGAR S.L.18 27/11/2014
B526
FUMICYP
ISECTICIDE CYPERMETHRIN 1,3% FUMI HOGAR S.L.18 27/11/2014
B540 TWENTY 1 WP AZAMETHIPHOS 10,52% BELGARI BELGIUM 18 27/11/2014
B554 CYMNIA ULTRA
CYPERMETHRIN 3,5%,
TERAMETHRIN 1,57%
CHARANCO
ENTERPRISES LTD 18 27/11/2014
H01 Bear Mat
d-allethrin 0,036g/mat +
piperonyl butoxide 0,02g/mat
L.N. Economides Ltd 18 1/8/2010
H67 ARS Liquid pyramin forte 2,8% w/v
Gregoris Hadjigregoriou
Ltd
18 19/03/2013
H70 Aroxol mat
d- allethrin 4,14% w/w +
piperonyl butoxide 4,14% w/w
Eureka Ltd 18 31/05/2013
Β336 Quick Bayt Spray Imidacloprid 10% w/v 97%
Bayer Environmental
Science S.A - France
18 29/2/2013
Β351
CAZA 2.15 Gel
Bait
Imidacloprid 2,15 w/w 97%
Farma - Chem SA -
Hellas
18 29/2/2013
Β353 STEEL 25EC Permethrin 25%w/v 92%
Farma - Chem SA -
Hellas
18 29/2/2013
Β354
AEROXOL EARTH
CHOICE ΓΙΑ
ΙΠΤΑΜΕΝΑ
Pyrethrins 0,10%w/w 50%
Tetramethrin 0,23%w/w
92%
Piperonyl butoxide 1,35%w/w
90%
Eureka Hellas S.A 18 29/2/2013
Β355 Diflubenzuron diflubenzuron 2%w/w 95%
Farma - Chem SA -
Hellas
18 29/2/2013
Β356 Raid Night & Day
Transfluthrin 13.4%w/w
96,5%min
S.C.Johnson Hellas S.A 18 29/2/2013
Β357 Raid Liquid prallethrin1,2% w/w 92% S.C.J EurAFNE Ltd - UK 18 29/2/2013
Β359 DIVIPAN 100 EC
Spyros Staurinides
Chemicals Ltd
18 1/11/2013
Β362
Insecticide Refill
ETOC
prallethrin 1,33% w/w 92%
Gregoris Hadjigregoriou
Ltd
18 25/7/2013
Β380 Pyrematic
Pyrethrins 3%w/w 50%
Piperonyl butoxide 12%w/w
94%
COPYR S.P.A.18 25/7/2013
Β396 DEMAND 2,5 CS lambda-cyhalothrin 2,5%w/v
SYNGENTA HELLAS
AEBE
18 10/12/2013
Β400 SOLFAC EW 50 Cyfluthrin 5%
bayer Environmental
Science france
18 10/12/2013
Β403
AROXOL
EARTHCHOICE
ΓΙΑ ΒΑΔΙΣΤΙΚΑ
ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝ
Ο
PYRETHRIN I+II 0,4%
PYRETHRIN TG 0,215%
PIPERONYL BUTOXIDE 0,555%
ΕΥΡΗΚΑ ΛΤΔ 18 10/12/2013
Β406 CYTROL XL
CYPERMETHRIN 7,5%
TETRAMETHRIN 5%
PIPERONYL BUTOXIDE 2,5%
PELGAR
INTERNATIONAL
18 10/12/2013
Β407 CYTROL FORTE
CYPERMETHRIN 43%
KAOLIN 12% SILICON
DIOXIDE 36%
PELGAR
INTERNATIONAL
18 10/12/2013
Β408
ΑROXOL
ΣΚΟΡΟΚΤΟΝΟ
PERMETHRIN 0,0973%
PIPERONYL BUTOXIDE ≥10%
ΕΥΡΗΚΑ ΛΤΔ 18 10/12/2013
Β409
AROXOL
EARTHCHOICE
ENTOMOΚΤΟΝΕΣ
ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ
PΥRETHRIN 4,6%
PIPERONYL BUTOXIDE 4,28%
ΕΥΡΗΚΑ ΛΤΔ 18 10/12/2013
Β410
AROXOL
EARTHCHOICE
ENTOMOΚΤΟΝΕΣ
ΣΠΕΙΡΕΣ
PΥRETHRUM EXTRACT 0,5%
C.I. BASIC GREEN 1 0,119%
ACETIC ACID 0,00945%
ΕΥΡΗΚΑ ΛΤΔ 18 10/12/2013
Β417
PIRETRO SAFE
EC
PYRETHRUM EXTRACT 3%
PIPERONYL BUTOXIDE 12%
COPYR S.P.A. 18 10/12/2013
B421 VAPE MAGIC E prallethrin 1,3% w/w GUABER SRL ITALY 18,19 25/5/2014
B422 VAPE MAT prallethrin 1,3% w/w GUABER SRL ITALY 18,19 25/5/2014
Β391 Rolem 48sc triflumuron 48% ΦΑΡΜΑ/ΧΗΜ/ΑΒΕΕ 18,3 25/7/2013
2345
Vape mosquitoes
¨e¨
prallethrin 1,3% w/w
Cyprus Pharmaceutical
Organization Ltd
Costas Papaellinas
Organization
19 24/04/2012
B130 Vapona mat
d-allethrin 4% w/w +
piperonyl butoxide 4% w/w
C.A.Papaellinas & Co.
Ltd
19 19/12/2010
B191
AUTAN Active
Lotion
Icaridin 20% S.C.Johnson Hellas 19 24/05/2010
B192
AUTAN Family
Γαλάκτωμα
Icaridin 10% S.C.Johnson Hellas 19 24/05/2010
B193
AUTAN Active
Stick
Icaridin 20% S.C.Johnson Hellas 19 24/05/2010
B194
AUTAN Family
Cream
Icaridin 10% S.C.Johnson Hellas 19 24/05/2010
B195 AUTAN Spray Diethyltoluamide 13,2% w/w S.C.Johnson Hellas 19 24/05/2010
B214 AUTAN ACTIVE 1 Icaridin 16% w/w S.C.Johnson Hellas S.A 19 6/6/2011
B226
Elephant Insect
repellent Spray
N,N-Diethyl-m-toluamide [DEET]
16,727% w/w
Gregoris Hadjigregoriou
Ltd
19 6/6/2011
B227
Elephant Insect
repellent Lotion
Roll-on
N,N-Diethyl-m-toluamide [DEET]
13,469% w/w
Gregoris Hadjigregoriou
Ltd
19 6/6/2011
B228
Elephant Insect
repellent Lotion
N,N-Diethyl-m-toluamide [DEET]
13,492% w/w
Gregoris Hadjigregoriou
Ltd
19 6/6/2011
B302 OFF! Lotion
N,N-Diethyl-m-toluamide
6,65%w/w 98%
S.C.Johnson Hellas S.A 19 18/05/2012
B327
Autan Family Care
Gel
Icaridin 10% w/w 97% S.C.Johnson Hellas S.A 19 10/5/2012
B328
Autan Family Care
Soft Spray
N,N-Diethyl-m-toluamide [DEET]
15% w/w 98,14%
S.C.Johnson Hellas S.A 19 10/5/2012
B436 RAID OUTDOOR
D- CIS TRANS ALLETHRIN
21,97%
S.C. JOHNSON HELLAS
LTD
19 22/5/2014
H56 DK mosquito mat pyramin forte 0,036% w/w
Gregoris Hadjigregoriou
Ltd
19 19/03/2013
H57
Elisan mosquito
mat
pyramine forte 0,036% w/w
Gregoris Hadjigregoriou
Ltd
19 19/03/2013
H72
Elephant mosquito
mat
pyramine forte 4% w/w +
piperonyl butoxide 3% w/w
Gregoris Hadjigregoriou
Ltd
19 11/6/2013
H73
Melisan mosquito
mat
pyramine forte % w/w +
piperonyl butoxide 3% w/w
Gregoris Hadjigregoriou
Ltd
19 11/6/2013
Β418
VAPONA MINI
EXTRA
TRANSFLUTHRIN 1,87%
AJ VOUROS GROUP OF
COMPANIES
19 10/12/2013
Β419
VAPONA MINI
PERFUME GREEN
APPLE
TRANSFLUTHRIN 1,47%
AJ VOUROS GROUP OF
COMPANIES
19 10/12/2013
Β420
VAPONA MINI
THIN MOTH
PAPER
TRANSFLUTHRIN 0,4%
AJ VOUROS GROUP OF
COMPANIES
19 10/12/2013
B375 Micro extra
Cooper oxide 34,88-44,26%
Dichlofluanid 0,71-0,91% (dif.
Colours)
International Paint Ltd 21 25/7/2013
Β372 Interspeed 340
Carbamaaodithioic,1,2-ethane
4,21-4,58% (dif. Colours)
Cooper oxide 38,48 - 43,29%
International Paint Ltd 21 25/7/2013
Β373 Intersmooth 460
Cooper oxide 41,1%
Zinc Pyrithione 4,25%
International Paint Ltd 21 25/7/2013
Β374 Interswift 655
Cooper oxide 37,8-38,7%
Cooper Pyrithione 4-4,1%% (dif.
Colours)
International Paint Ltd 21 25/7/2013
Β376 Trilux
Cooper Thiocyanate 15,61-
19,2%
Dichlofluanid 2,97-3,59% (dif.
Colours)
International Paint Ltd 21 25/7/2013
Β377 Interspeed Ultra
Cooper oxide 26,45-32,52%
Dichlofluanid 2,52-3,03% (dif.
Colours)
International Paint Ltd 21 25/7/2013
B507
SEBOFOL PLUS
A
NTISEPTIC LIQUID
SOAP
TRICLOSAN 0,3%, SALICILIC ACID
0,15%
PALENA BIOCOSMETICS
LTD 1 & 2 27/11/2014
B500
HYDROGEN
PEROXIDE 6% HYDROGEN PEROXIDE 6%
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΤΔ 1 &2 27/11/2014
B501
HYDROGEN
PEROXIDE 3% HYDROGEN PEROXIDE 3%
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΤΔ 1 &2 27/11/2014
B308 Acticide 50X
Benzyl-C12-16-
alkyldimethylammonium chlorides
20,0%w/w
O - Phenylphenol 5,0%w/w
THOR GmbH - Germany 1, 6,10 18/05/2012
B563 ALCOHOL 96 ETHYL ALCOHOL 95% ANDRIKIAN TRADING LTD 1,2,27/11/2014
Β337 Proxitane 5:23
Hydrogen peroxide 21% w/w
Peracetic acid 5% w/w
Solvay Chemie B.V. - UK
1,2,3,4
,5,6,11
,12
29/2/2013
B451 FINIGEN imidachloprid 10% L LAMBROU AGRO LTD 18, 3 6/10/2014
B452 LARVIGEN diflubenzuron 48,2% L LAMBROU AGRO LTD 18, 3 6/10/2014
B221 Virkon S
Pentapotassium bis
(peroxymonosulphate)
bis (sulphate) 50% w/w
Vetagrica Ltd 2, 3 6/6/2011
B232 Agri´Germ 2000
Glyoxal 3,2% w/v
Formaldehyde 3,15% w/v
Glutaraldehyde 4,0% w/v
Dimethyl didecyl ammonium
chloride 10% w/v
Medivet Supplier Ltd 2, 3 6/6/2011
B251 DSC 1000
Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium
Chloride 16,15% w/v
Vetagrica Ltd 2, 3, 4 26/01/2012
B229 Agroxyde II
Hydrogen peroxide 15,75% w/v+
Peracetic acid 5,86% w/v
Medivet Supplier Ltd 2, 3, 4 6/6/2011
B230 Major C100
Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium
Chloride 2,5% w/v
Medivet Supplier Ltd 2, 3, 4 6/6/2011
B231 Agri´Germ 1510
Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium
Chloride 8% w/v +
Glutaral 15% w/v +
Didecyldimethylammonium
chloride 2% w/v
Medivet Supplier Ltd 2, 3, 4 6/6/2011
B233 Agri´Steryl
Isothiazolinon Chloromethyl 5,0%
w/v
Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium
Chloride 10% w/v
Medivet Supplier Ltd 2, 3, 4 6/6/2011
B312 Protectol GA 50 Glutaraldehyde 50% w/w 100% BASF plc - UK
2, 3, 6,
11, 12
18/05/2012
B272 Desguard 20
Quaternary ammonium
compounds, benzyl-C12-16-
alkyldimethyl, chlorides
7,875%w/w 50%κ.β
N-(3-aminopropyl)-N-
dodecylpropane-1,3-diamine
4%w/w 100%κ.β
ECOLAB A.E - Greece 2, 4 18/05/2012
B275 Oasis Pro 20
Quaternary ammonium
compounds, benzyl-C12-16-
alkyldimethyl, chlorides
7,875%w/w 50%κ.β
N-(3-aminopropyl)-N-
dodecylpropane-1,3-diamine
4%w/w 100%κ.β
ECOLAB A.E - Greece 2, 4 18/05/2012
B309 Virocid
Alkyl dimethil benzyl ammonium
chloride 17,06%w/v
Didecyldimethylammonium
chloride 7,8%w/v min50%
Glutaral 10,725%w/v min50%
Decosta Labs Ltd 2,3,4 18/05/2012
B478 VANTOCIL FHC
POLYHexamethylene biguanide
HYDROCHLORIDE 9%,
BEZALKONIUM CHLORIDE 11% ARCH BIOCIDES LTD 2,3,4 6/10/2014
Β365 Acticide FS (N)
Tetrahydro-1,3,4,6-
tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,
5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione
44.01% ww
Mixture of 5-chloro-2-methyl-2H-
isothiazol-3-one (EINECS 247-
500-7) and 2-methyl-2H-
isothiazol-3-one (EINECS 220-
239-6) 0.67%ww
THOR GmbH - Germany
2,6,11,
12,13
25/7/2013
B240 GPC8
Glutaral 12% w/w
Didecyldimethylammonium
chloride 4% w/w
Pharmacare ltd 3, 4 6/6/2011
B242 Vanoquat
Benzalkonium chloride 6.99%
w/w
Pharmacare ltd 3, 4 6/6/2011
B264 Auto Mouse 2
Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium
Chloride 13,8%w/w
Medivet Supplier Ltd 3, 4 26/01/2012
Β367 Acticide IPS 30
3-Iodo-2-propynyl butylcarbamate
30%w/w
THOR GmbH - Germany
6, 7, 8,
13
25/7/2013
B306 Acticide MBS
1,2- Benzisothiazol-3(2Η)-one
2,5% w/w 2-
Methyl-3(2Η)-isothiazolone 2,5%
w/w
THOR GmbH - Germany
6,11,
12,13
18/05/2012
B307 Acticide BFM
Tetramethylol acetylene diurea
33,2%w/w 1.2-
Benzisothiazol-3(2Η)-one
1,25%w/w
2-Methyl-3(2H)-isothiazolone
1,25%w/w
Formaldhehyde 0.90%w/w
THOR GmbH - Germany
6,11,
12,13
18/05/2012
B479
ZINC OMADINE
ZOE DISPERSION ZINC PYRITHIONE 40% ARCH BIOCIDES LTD 7 10 6/10/2014
Β369 Konservan PL Permethrin 10%w/w THOR GmbH - Germany
8, 9,
18
25/7/2013
Β366 Konservan P10 Permethrin 10%w/w THOR GmbH - Germany 9, 18 25/7/2013