Πώς να ελέγξετε μία εφαρμογή σε performance πριν την ... - SafeCape

fallsnowpeasInternet and Web Development

Nov 12, 2013 (4 years and 7 months ago)

55 views

2.
Report
Template Editor


Report template authoring
tool,
ένα
Word
2007/2010
Add On

2.
Report
Generator
(produces Open XML docs)

Customer
database server

M
icrosoft Test Manager 2010

test controller

Load agent

Visual Studio

Web server


http://
blogs.msdn.com/b/mathew_aniyan/archive/2012/05/17/cont
ent
-
index
-
for
-
unit
-
test.aspx

http://
blogs.msdn.com/b/mathew_aniyan/archive/2010/02/11/cont
ent
-
index
-
for
-
coded
-
ui
-
test.aspx
http://blogs.msdn.com/b/edglas/archive/2007/12/17/content
-
index
-
for
-
web
-
tests
-
and
-
load
-
tests.aspx
http://msdn.microsoft.com/en
-
us/library/windowsazure/hh674491.aspx