ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

fairieshourglassSoftware and s/w Development

Jun 9, 2012 (6 years and 1 month ago)

482 views


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Κωδικός Υποψηφίου: IT 009
A. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Περίοδος Εταιρεία Θέση
04/2011 – 08/2011
Oracle Certified Master – Java
Developer
Software Developer
Κύριες αρµοδιότητες:
Ανάπτυξη κώδικα πολύ-νηµατικού server και των πελατών (clients), υλοποίηση προηγµένων τεχνικών
κλειδωµάτων, ευέλικτη και επεκτάσιµη αντικειµενοστρεφής σχεδίαση
Χρήση σχεδιαστικών προτύπων (design patterns), υλοποίηση γραφικού περιβάλλοντος χρήστη µε
χρήση βιβλιοθήκης Java Swing και υλοποίηση κώδικα βάσης δεδοµένων
Προετοιµασία και παράδοση τεχνικών εγχειριδίων (για προγραµµατιστές, χρήστες
και γενικό σχεδιασµό)


Περίοδος Εταιρεία Θέση
11/2005 – 08/2008 ΖΕΥΣ ΕΠΕ Software Engineer
Κύριες αρµοδιότητες:
Σχεδιασµός και ανάπτυξη ειδικού λογισµικού (on line stock exchange) για εταιρικούς πελάτες
(χρηµατιστηριακές) και ιδιώτες
Τεχνική υποστήριξη πελατώνΠερίοδος Εταιρεία Θέση
05/2004 – 10/2004
Εθνικό Κέντρο Έρευνας
& Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Ερευνητής (σύµβαση έργου)
Κύριες αρµοδιότητες:
Ανάπτυξη λογισµικού στα πλαίσια του προγράµµατος IM@GINE-IT
Κατασκευή τρισδιάστατων µοντέλων προσοµοίωσης εικονικής πραγµατικότηταςΒ. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Έτος Πτυχίου Τίτλος/Αντικείµενο Σχολή/Φορέας/Σχολείο
2000
MSc (Hons) Information Technology
(αποφοίτηση µε διάκριση)
University College of London
1999 Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
ΘεσσαλονίκηςΓ. ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Γ1. Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά, άριστα (Κάτοχος First Certificate in English, University of Cambridge & IELTS)


Γ2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Χειρισµός Η/Υ, άριστα (Sun Certified Java Programmer & Oracle Certified Master Java Developer)
Java, Servlets, JSPs, SQL, HTML, UML, Eclipse, Netbeans, Tomcat, CVS
Windows, Linux, Word, Excel, Access, AutoCAD, Or-CAD, FINE ADAPT
Γ3. Σεµινάρια

«Logic Design» (Open University, UK)


∆. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΓια να λάβετε δωρεάν την πλήρη έκδοση του βιογραφικού επικοινωνήστε µε την Ανάδειξη
(2310 253713, 2313 033123, candidates@anadeixi.gr
) αναφέροντας τον κωδικό του υποψηφίου