1 specifikation av produkter - Atea

equableunalaskaSecurity

Dec 9, 2013 (7 years and 10 months ago)

1,536 views


Specifikation av produkter och tjänster

1

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


Bilaga 4: Specifikation
av p
rodukter och
t
jänster


Innehållsförteckning


1

SPECIFIKATION AV PRODUKTER

................................
..............

4

1.1

Kontorsstöd

................................
................................
....................

4

1.1.1

HP

................................
................................
...........................

4

1.1.2

IBM

................................
................................
........................

4

1.1.3

Novell

................................
................................
...................

10

1.1.4

Oracle

................................
................................
...................

13

1.1.5

Snow

................................
................................
.....................

15

1.1.6

SUN

................................
................................
......................

15

1.2

Operativsystem

................................
................................
.............

18

1.2.1

EMC

................................
................................
.....................

18

1.2.2

IBM

................................
................................
......................

18

1.2.3

Nove
ll

................................
................................
...................

19

1.2.4

Oracle

................................
................................
...................

22

1.2.5

SUN

................................
................................
......................

24

1.3

Säkerhetsprodukter

................................
................................
.......

24

1.3.1

CA

................................
................................
........................

24

1.3.2

Checkpoint

................................
................................
...........

26

1.3.3

EMC

................................
................................
.....................

29

1.3.4

F
-
Secure

................................
................................
...............

32

1.3.5

IBM

................................
................................
......................

45

1.3.6

McAfee

................................
................................
.................

46

1.3.7

Novell

................................
................................
...................

49

1.3.8

Oracle

................................
................................
...................

53

1.3.9

RSA

................................
................................
......................

54

1.3.10

SUN

................................
................................
......................

55

1.3.11

Symantec

................................
................................
..............

57

1.3.12

Trend

................................
................................
....................

64

1.3.13

Ut
imaco

................................
................................
................

72

1.3.14

Websense
................................
................................
..............

76

1.4

Driftsstödsprodukter

................................
................................
.....

77

1.4.1

BM
C

................................
................................
.....................

77

1.4.2

CA

................................
................................
........................

77

1.4.3

Devlabs

................................
................................
.................

78

1.4.4

HP

................................
................................
.........................

78

1.4.5

IBM

................................
................................
......................

87

1.4.6

Novell

................................
................................
...................

93

1.4.7

Oracle

................................
................................
...................

98

1.4.8

Snow

................................
................................
.....................

98

1.4.9

Symantec

................................
................................
..............

99

1.5

Asset Management

................................
................................
.....

100

1.5.1

Sam
-
produkter

................................
................................
....

100

1.5.1.1

Altiris

................................
................................
.............

100


Specifikation av produkter och tjänster

2

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


1.5.1.2

CA

................................
................................
..................

101

1.5.1.3

HP

................................
................................
...................

101

1.5.1.4

IBM

................................
................................
................

105

1.5.1.5

Novell

................................
................................
.............

106

1.5.1.6

Snow

................................
................................
...............

106

1.5.1.7

Symantec

................................
................................
........

106

1.6

Middleware

................................
................................
................

108

1.6.1

BEA

................................
................................
....................

108

1.6.2

CA

................................
................................
......................

115

1.6.3

Citrix

................................
................................
..................

115

1.6.4

EMC

................................
................................
...................

117

1.6.5

HP

................................
................................
.......................

117

1.6.6

IBM

................................
................................
....................

117

1.6.7

Novell

................................
................................
.................

126

1.6.8

Oracle

................................
................................
.................

126

1.6.9

SUN

................................
................................
....................

129

1.6.10

Symantec

................................
................................
............

135

1.7

Utvecklingsverktyg

................................
................................
....

137

1.7.1

CA

................................
................................
......................

137

1.7.2

IBM

................................
................................
....................

138

1.7.3

Novell

................................
................................
.................

144

1.7.4

Oracle

................................
................................
.................

145

1.7.5

SUN

................................
................................
....................

148

1.7.6

S
ymantec

................................
................................
............

148

1.7.7

Telelogic

................................
................................
.............

148

1.8

Databashantering

................................
................................
........

152

1.8.1

I
BM

................................
................................
....................

152

1.8.2

Novell

................................
................................
.................

156

1.8.3

Oracle

................................
................................
.................

156

1.8.4

Stratsys

................................
................................
...............

158

1.9

Statistikprogramvara

................................
................................
..

160

1.9.1


................................
.............................

160

1.9.2

IBM

................................
................................
....................

161

1.9.3

Oracle

................................
................................
.................

163

1.9.4

SAS

................................
................................
....................

164

1.9.5

Snow

................................
................................
...................

172

2

SPECIFIKATION AV INKÖPSSTÖD

................................
..........

173

2.1

Kundserv
ice
................................
................................
................

173

2.2

Leveransuppföljning

................................
................................
..

173

2.3

Administration

................................
................................
...........

173

2.3.1

Ekonomiska tjänster

................................
...........................

173

2.3.2

Elektronisk fakturering
................................
.......................

173

2.4

Webbutik

................................
................................
....................

174

2.4.1

Atea Effektiva Inköp

................................
..........................

174

2.4.1.1

Atea Direct

................................
................................
.....

174

2.4.1.2

eShop

................................
................................
..............

175

2.4.1.3

EDI

................................
................................
.................

176


Specifikation av produkter och tjänster

3

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


3

SPECIFIKATION AV KONSULTTJÄNSTER

...........................

180

3.1

SAM, Software Asset Management

................................
...........

180

3.1.1

SAM Review

................................
................................
......

180

3.1.2

SAM enligt ITIL och ISO 19770
-
1

................................
....

180

3.1.3

Verktyg


krav och utvärdering

................................
.........

181

3.1.4

Snapshot Inventory
-

Inventering av installerad miljö

.......

181

3.1.5

Analys av användarmönster


usa
ge

................................
..

181

3.1.6

Projektledning SAM
-
projekt

................................
..............

181

3.1.7

Licensavstämning

................................
...............................

181

3.1.8

Rådgivning och upphandlingsstöd

................................
.....

182

3.1.9

Licensstrategi

................................
................................
.....

182

3.1.10

Atea SAM Service Platform
................................
...............

182

3.1.11

Atea Managed SAM Service

................................
..............

183

3.1.12

Utbildning inom Software Asset Management

..................

183

3.1.12.1

Introduktion till Software Asset Management

...........

183

3.1.12.2

SAM i verksamheten

................................
..................

184Specifikation av produkter och tjänster

4

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


1

SPECIFIKATION AV PRO
DUKTER


1.1

Kontorsstöd

1.1.1

HP

HP Software Projec
t Management

HP Software Project Management™ möjliggör kollaborativ
projektadministration för både repetitiva projekt, såsom att installera en ny
release av en HR
-
applikation, enstaka projekt såsom att utveckla en ny e
-
handelslösning. Det hjälper till att accelerera pr
ojektleverans samtidigt med
en kostnadsreducering. PM integrerar
projek
t
-

och processkontroll
användande av arbetsflödesteknik. Det fungerar sömlöst med
HP Software
Program Management™

vilket innebär att det är möjligt att hantera projekt
via undantag och spåra projekt
-
till
-
projekt beroenden.


HP Software Resource Management

HP Software Resource Management™ möjliggör det att effektivt hantera
resurs
-
kapacitet och

a
llokering. Det stödjer balanseringen av din
resursförsörjning, både vad det gäller kompetens och position, med
inkommande

förfrågningar, vilket ger full visibilitet
och kontrol rörande
projektförfrågningar, som att driftsätta nya Web services, likväl som dag
-
till
-
dag förfrågningar, som att tillsätta nyanställda och installera
mjukvarupatchar. Systemet arbetar sömlöst med
HP Software Program
Management™
.


HP Software Program Management


HP Software Program Management™ möjliggör det att kollaborativt
hantera program från koncept till fullbordande. Systemet automatiserar
processer

för att hantera omfattningen, risk, kvalitet, ärenden och
schemaläggning. Det gör det möjligt att leverera komplexa program med
högsta kvalitet och kapacitet, på tid och på budget. Det behövs inte flera
verktyg och processmanualer för att hantera program
initiering, förändringar
i omfattning, riskhantering, lösning av ärenden och andra
programaktiviteter. Applikationen tillhandahåller best
-
practice Project
Management Office (PMO) processer som gör det möjligt att modellera och
förstärka organisationens PMO
-
standards samtidigt som alla externa och
interna intressenter är involverade och uppdaterade i varje steg.


1.1.2

IBM

IBM
-

Lotus Dashboards and Business SolutionsIBMs Lotus programvaror erbjuder lösningar för standardsbaserade sk
Dashboards som visuellt pre
senterar olika typer av mätvärden, KPI (Key
Performance Indicators).


Specifikation av produkter och tjänster

5

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


De utgörs av sammansatta applikationer som med stor grad av frihet kan
konfigureras efter egna behov och önskemål för att passa den egna
verksamheten. Det innebär att olika verksamhets
processer enkelt kan följas
upp och att användarna får möjlighet att snabbt och effektivt agera baserat
på olika händelser och förändringar i underliggande mätvärden.IBM WebSphere Dashboard Framework

är ett verktyg som används till
att redovisa olika m
ätområden inom en verksamhet. Dessa mätområden kan
vara kundnöjdhet, tid som en kundtjänst har svarat på inkommande
förfrågningar, en säljorganisations måluppfyllnad, frånvaro inom en
avdelning osv. Mätningar kan egentligen kopplas till alla funktioner som

har
ett definierat mätvärde. Verktyget är webbaserat och mycket
anpassningsbart till olika ändamål och behov samtidigt som det utgör ett
mycket kostnadseffektivt sätt att erhålla ett mätinstument på en webbplats.

Genom att låta användare ta initiativ dir
ekt från verktyget möjliggörs snabba
åtgärder på olika uppkomna händelser.

Sammantaget levererar WebSphere Dashboards en skräddarsydd
informationsbild över hur verksamheten fungerar och hur dess olika delar
presterar.


I
BM WebSphere Business Strategy and
Execution

är en paketering av
olika tillämpningar som effektivt låter en organisation länka samman sina
verksamhetsmål med relevant och aktuell verksamhetsinformation. Utöver
Dashboards så innehåller denna produkt även verktyg för att leverera ett
mätbart

ledningsbeslut ner till alla roller och grupper inom en organisation,
så att var och en inom organisationen vet vad som skall åstadkommas.

Dessa mätvärden kan följas upp från ledning eller gruppnivå, och visa hur
olika delar i en organisation fungerar oc
h var eventuella extra insatser
behöver göras för att styra upp och nå utsatta mål.

Mätvärden kan hämtas från olika källor eller anges i verktyget. Är det
ekonomiska mål så kan verktyget hämta information direkt från ett
ekonomisystem och visa en uppföljni
ng för organisationen.


Med dessa verktyg kan en ledningsgrupp fatta välgrundade beslut på aktuell
och relevant information om läget inom organisationen eller företaget.


IBM
-

Lotus E
-
mail, Calendaring and Collaborative Applications

Programutbudet för med
delandehantering omfattar integrerade
samarbetsmiljöer som bygger på kataloger, e
-
post och
gruppkalenderfunktioner.


IBM Lotus Domino

är en beprövad, säker och effektiv e
-
postprodukt.
Lotus Notes kom med sin första version 1989 och har sedan dess
kontinue
rligt vidareutvecklats och kommer till sommaren
-
07 att utkomma i
version 8.


Specifikation av produkter och tjänster

6

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


Med den nya versionen lanseras många nyheter, främst med betoning på
användargränssnittet som har ett nytt och attraktivt utseende, med många
nya intuitiva egenskaper som förenkl
ar för användarna och ytterligare ökar
användbarheten. Stor vikt har också lagts vid produktivitetshöjande
funktioner så som en sidolist för samverkansfunktioner som ’chat’ och
’online awareness’, RSS
-
läsare, Dagens Agenda och Aktiviteter.


Integrationen

med Windows har också förbättrats och gjorts mer neutral
genom att utnyttja Windowskonventioner som shift
-
click och ctrl
-
click för
att markera flera e
-
postmeddelanden, samt F5 för att uppdatera fönster.
Andra funktioner är förhandsgranskning av e
-
post ti
ll höger på skärmen,
visitkort i personliga kontakter, möjlighet att
följa diskussionstrådar

direkt i
inkorgen, samt möjligheter att återkalla e
-
post, bara för att nämna några.

Lotus Notes

8 bygger på Eclipse som är en öppen Java
-
plattform. Eclipse
är ett

ramverk byggt på öppen källkod som drivs och utvecklas gemensamt
av medlemmarna i eclipse.org., IBM, BEA, Intel, Nokia, Motorola,
Computer Associates, Borland m.fl. (se eclipse.org).


En stor fördel med Eclipse
-
ramverket är just att det bygger på en öppe
n s.k.
plugin
-
modell. Det innebär att man kan integrera andra typer av
applikationer, baserade på andra system än Domino, direkt i Notesklienten.


Man kan t.ex. få en Dominoapplikation att tala med .NET eller SAP
-
applikationer direkt i Notes via exempelvi
s Web Services, utan att behöva
skapa s.k. konnektorer mellan serversystemen.

Funktionen kallas sammansatta applikationer eller ”Composite
Applications”.

För att skapa dessa applikationer så använder man Domino Designer och
den medföljande ”Composite Ap
plication Editor”.

Det går också att bygga sammansatta applikationer med
Javaprogrammering i ett verktyg som Eclipse eller Rational Application
Developer (RAD).


Man kommer även fortsättningsvis att kunna utveckla NSF
-
baserade
Notesapplikationer med Dom
ino Designer, fast med en hel del förbättringar.
Exempelvis Web Services
-
stöd, SQL
-
programmering samt flera nya
skriptfunktioner och klasser.


IBM
-

Lotus Instant Messaging, Web Conferencing and Learning

IBM erbjuder en komplett uppsättning kraftfulla pro
dukter som gör det
möjligt att samverka kring och dela information mellan olika individer i alla
typer av formella och informella grupperingar.

Samarbetslösningar ger organisationer nya möjligheter att tillvarata
utvecklings
-

och innovationskraften i mötet

mellan människor. Verktyg
som främjar och stödjer spontan samverkan är verktyg som understödjer
processen att ta snabba men ändå väl underbyggda beslut.Specifikation av produkter och tjänster

7

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


Lösningar för utbildning, såväl administration av lärarledd utbildning som
avancerade lösningar med
onlineutbildning och virtuella klassrum skapar
förutsättningar för maximal individuell
-

och samverkansproduktivitet.


Lotus Sametime.
Konversera online med en eller flera andra med instant
messaging, eller chatt. Starta en Webbkonferens för att gemensamt


igenom ett dokument, eller för att dela applikationer eller desktop. Lotus
Sametime är IBM’s lösning för realtidskommunikation mellan människor.


Den innehåller också stöd för IP
-
telefoni (VoIP) och genom integration kan
även vanliga nätverk anslutas s
å att även den som inte har tillgång till en
PC, eller annan klientenhet med Webbåtkomst, kan delta i en konferens
genom en vanlig telefon.


Liksom andra IBM
-
teknologier är Sametime byggd för att klara en
storskalig användning men erbjuder samtidigt olik
a sätt att klustra och
lastbalansera så att en lösning med önskad kapacitet kan konfigureras.


Olika nätverksbolag och företag som levererar konferenssystem erbjuder
integrationslösningar med IBM Lotus SameTime


Lotus Learning Management System
är en allt
-
i
-
ettlösning för hantering
och administration av klassrumsbaserad och elektroniska
utbildningsresurser, kurser och kursmaterial inklusive verktyg och
hjälpmedel för att konstruera on
-
linekurser. Lösningen omfattar också
hjälpmedel och rapporter för uppföl
jning av utbildningsverksamhet.


Lotus Virtual Classroom

är en samling verktyg som gör det möjligt att
snabbt och enkelt skapa och genomföra engagerande Webbaserade
utbildningssessioner. Genom att utnyttja webben som
kommunikationskanal för utbildning öpp
nas helt nya möjligheter att
organisera utbildningen eftersom utbildningen kan genomföras utan
kostnader för resor, kost & logi för deltagarna och utan kostnader för
utbildningslokaler.


IBM
-

Lotus Mobile and Wireless
Lotus Mobile and Wireless erbju
der funktioner som gör
informationsåtkomst och samarbete möjligt även då man inte befinner sig i
en uppkopplad kontorsmiljö. Genom mobila och trådlösa enheter som till
exempel mobiltelefoner och PDA:er är det nu möjligt att alltid ha tillgång
till viktiga

verksamhetslösningar baserade på Domino
-

eller WebSphere
-
plattformarna oavsett var man befinner sig.Specifikation av produkter och tjänster

8

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


Lotus Expeditor
är IBM’s universella klientprogramvara som kan
användas för att nå ut med tillämpningar på IBM Lotus
-
, IBM WebSphere
-
,
IBM Workplace
-

oc
h Eclipse
-
infrastrukturer till olika typer av mobila
enheter. Expeditor har fått sin flexibilitet genom att den är byggd på en
tjänstebaserad arkitektur och öppna standards vilket gör det möjligt att
återanvända redan befintliga lösningar på nya sätt för
att kunna öka
produktiviteten.


Genom central administration och inbyggd distributionsfunktionalitet går
det att bygga mycket kostnadseffektiva lösningar med Expeditor.


För att snabbt och enkelt kunna bygga och distribuera applikationer med
Lotus Expedit
or levereras produkten med verktyg som erbjuder följande
möjligheter:
Design av sammansatta applikationer enligt SOA med olika
komponenttyper såsom Java Swing, Visual Basic, ActiveX, Java
applets, JSP, AJAX m.fl.Integration med olika källor genom standar
diserade gränssnitt som
Web Services.Möjlighet att köra applikationerna lokalt på enheterna när
uppkoppling saknas.Webbaserade eller klientbaserade användargränssnitt.


Lotus Domino Unified Communications
sammanför röstmeddelanden, e
-
postmeddelanden och
fax i en gemensam funktion med enhetlig lagring som
är enkel att komma åt från olika typer av enheter, allt från telefoner till
persondatorer, inklusive olika mobila enheter.


Produkten har dessutom inbyggt stöd för att med olika mekanismer
uppmärksamma an
vändare på att ett meddelande som uppfyller vissa valda
kriterier har inkommit.IBM
-

Lotus Team Collaboration, Content Management and e
-
forms


Lotus Team Collaboration innehåller funktioner för att på ett enkelt sätt
skapa, söka efter och arbeta i pro
jektrum. Projektrummen innehåller också
funktionalitet för att hantera arbetsflöden liksom funktioner för
dokumenthantering med versionsstöd. Produkten och dess funktioner står
inför en generationsväxling och kommer inom kort att ersättas med
produkten

Lotus Quickr.Specifikation av produkter och tjänster

9

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


IBM Lotus Quickr
tillhandahåller tjänster som gör det enkelt och naturligt
att dela med sig av sina personliga dokument. Det passar för spontana och
omedelbara behov i det dagliga arbetet såväl som för större projekt där man
ska ha del a
v sammanhörande information och uppgifter på ett
välorganiserat sätt. Med Quickr är det påfallande enkelt att skapa en mycket
effektiv och avancerad projektplats som ändå är enkel att använda.

Lotus Quickr kan samverka med Lotus Notes, WebSphere Portal o
ch IBM
Lotus SameTime för kompletterande funktionalitet. Produkten har möjlighet
att versionshantera dokument och har funktioner för ut
-

och incheckning av
handlingar.

Lotus Quickr kommer också att ha färdiga teman för olika typer av
samarbeten och projekt
.

I utvecklingen av IBM Lotus Quickr har man prioriterat tre områden,
användarvänlighet, intuitivitet och integration.


Lotus Workplace Web Content Management (LWWCM)
är ett verktyg
som hanterar generell publicering från oberoende dokumentformat, till en

plats på en webbsida. Det kan vara på internet, intranät eller ett extranet. Det
kan också vara information som publiceras i en portal t.ex. WebSphere
Portal. Informationen kan också kombineras med bilder i lämpliga format.
Publicering utförs på ett enkel
t och smidigt sätt men kan också kombineras
med ett godkännandeflöde för ett dokument. LWWCM hjälper företaget
eller organisationen att få kontroll på informationsflödet vid webb
-
publicering.


IBM Workplace Form
levererar ett dynamiskt, intelligent och säk
ert
formulär som dessutom har stöd för signering och som kan hanteras
självständigt eller ingå i en definierad verksamhetsprocess. IBM Workplace
Forms består av en serverkomponent , ett designverktyg och formulärläsare.


Produkten stödjer öppna standards

och blankettformatet bygger på XML.
Genom det standardiserade formatet är det enkelt att integrera formulären
med bakomliggande verksamhetssystem, och Workplace Forms är därmed
ett effektivt sätt att åstadkomma olika typer av E
-
tjänster. I kombination
m
ed automatiserade processteg kan Workplace Forms minska det manuella
arbetet och effektivisera ärendehanteringen.

Produkten passar utmärkt för olika typer av ’self
-
service’
-
tjänster, och gör
det möjligt att arkivera ifyllda formulär på ett kostnadseffek
tivt sätt.Specifikation av produkter och tjänster

10

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


1.1.3

Novell

GroupWise

GroupWise är en samarbetslösning som ökar företagets produktivitet.
GroupWise innehåller funktioner för e
-
post, snabbmeddelande, kalender och
uppgiftshantering. GroupWise ger även tillförlitliga och säkra
kommunikationskanale
r som du kan lita på. GroupWise har inbyggt stöd för
Microsoft* Outlook*, PDA
-
integrering med nyckelpartners,
migreringsverktyg och ett flertal APIer.


Open Workgroup Suite

Novell Open Workgroup Suite innehåller SUSE Linux Enterprise Server,
Open Enterpri
se Server, e
-
post och kalender med GroupWise,
resurshantering med ZENWorks, SUSE Linux Enterprise Desktop för linux
-
klienter och OpenOffice även för Windows.


Open Workgroup Suite innehåller följande komponenter:Nätverkstjänster med Novell Open Enterprise

ServerE
-
post och kalender med Novell GroupWiseResurshantering med Novell ZENworksOpen source desktop med SUSE Linux Enterprise DesktopOpen source kontorpaket med OpenOffice

Novell Small Business Suite

Novell Small Business suite är en lösning för det

lilla kontoret.
Novell
Small Business Suite innehåller e
-
post, kalender, resurshantering,
brandvägg och filhantering.

Novell Small Business suite innehåller följande komponenter:NetWare 6.5 SP3GroupWise 6.5.4ZENworks 6.5 Desktop ManagementBorderM
anager 3.8 SP3Specifikation av produkter och tjänster

11

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


Novell Teaming + Conferencing

Novell Teaming förenklar användarnas möjligheter att samarbeta med ett
antal hjälpmedel.

Användare kan skapa arbetsytor och bjuda in andra medlemmar att delta
både internt inom en organisation eller externt.
Virtuella team kan enkelt
och på ett säkert sätt dela kalendrar, dokument, diskussions forum, wikis
och bloggar. Novell Teaming innehåller också ett kraftfullt workflow.

Novell Teaming + Conferencing innehåller:DocumenthanteringTeam kalendrar och ”tas
k lists”Diskussionstrådar, wikis, bloggar och RSSWorkflow”Content” och ”knowledge management” med ”quick search”Web och röst konferenser”Instant messaging/chat”Möjlighet att dela applikationer och ”whiteboard”


SUSE Linux Enterprise Desktop
-

Ope
nOffice.org

OpenOffice.org är en öppen office
-
svit som kan skapa och skriva ut
dokument, spara dokument i olika format, har online
-
hjälp och support och
har en mycket väl fungerande stavningskontroll på många språk, däribland
Svenska. Version 2.0 hanterar
Oasis
-
standardens öppna OpenDocument
Format men kan även öppna och spara MS Office olika format.

Sviten består av flera delar:Writer
-

Ordbehandlare, texthanteringCalc
-

KalkyleringImpress
-

PresentationDraw
-

Ritfunktioner som kan importera från B
MP, GIF, JPEG,
PNG, TIFF och WMF.Math
-

Matematiska funktioner och formler till Writer, Calc och
ImpressBase
-

Databas
-
access till Adabas D, ADO, Microsoft Access och
MySQL

OpenOffice kan också direkt skapa pdf
-
dokument och Draw kan dessutom
skapa Fla
sh (swf
-
filer). OpenOffice finns för flera operativsystem bland
annat Windows och Linux.

Novells version av OpenOffice.org för Windows XP och 2000 samt
Linux

innehåller ett antal förbättringar som inte finns i standardversionen:Desktop
-
dialoger: OpenOffic
e.org i Novell
-
version har anpassad
dokument
-
dialog istället för den i standardversionen. Detta för att få
bättre överenstämmelse med Windows
-
applikationer.


Specifikation av produkter och tjänster

12

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc
Förbättrat stöd för Microsoft Office dokumentformat:
OpenOffice.org stöder import och export av Mi
crosoft Office
dokumentformat. Detta gör det till ett bra alternativ för en blandad
Linux/Windows
-
miljö.E
-
post som Microsoft Office
-
dokument: Standard
-
versionen av
OpenOffice.org stöder e
-
postning av dokument som pdf
-
filer inifrån
OpenOffice.org. Med Nov
ell
-
versionen av OpenOffice.org kan du
även e
-
posta dokument som Microsoft Office dokument. Exempelvis
kan du skicka ett Writer
-
dokument som ett Microsoft Word
-
dokument och det är då automatiskt konverterat och adderat till som
bilaga till förvald e
-
post
-
a
pplikation.Excel VBA Macro
-
funktionalitet: Novell
-
versionen av
OpenOffice.org förenklar migrering av många makron från
Microsoft Excel. Trots att inte alla makron kan migreras ger detta ett
förbättrat stöd jämfört med standardversionen, vilken inte inklu
derar
makromigrering.Förbättrade teckensnitt: Novell har licensierat teckensnitt från AGFA
som använder samma eller liknande namn som teckensnitt
tillgängliga i Microsoft Office. Teckensnitten ser också lika dem
som används av Microsoft. Detta gör att do
kument som öppnas i
OpenOffice.org men ursprungligen skapats med Microsoft Office,
har en mycket lik sidbrytning och formatering.Förbättrad filaccess: Filer finns tillgängliga från alla källor som finns
anslutna till datorn. Nätverks
-
filer öppnas och spa
ras utan extra
dialog.Anti
-
aliased presentation av grafik: Med hårdvaruacceleration
aktiverat (förvalt) kan Novell
-
versionen av OpenOffice.org högre
kvalitet på grafik i Impress bildvisningsläge.Snabbare starttider: Novell
-
versionen av OpenOffice.org i
nkluderar
an förbättrad snabbstart (Quickstarter) som laddar komponenterna i
OpenOffice.org vid systemstart. Dessutom har laddtiden för öppning
av dokument förbättrats.

OpenOffice.org är en del av underhållserbjudandet och inkluderat i SUSE
Linux Enterpri
se Desktop.

För mer information se:

http://www.novell.com/products/desktop/features/ooo.html


SUSE Linux Enterprise Desktop
-

Evolution från Novell

Evolution är ett kontakthanteringsprogram med stöd för e
-
post, adressbok,
kalender, anteckningar och uppgif
ter. Evolution är en del av
underhållserbjudandet och inkluderat i SUSE Linux Enterprise Desktop.


För mer information se:


Specifikation av produkter och tjänster

13

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


http://www.novell.com/products/desktop/features/evolution.html


1.1.4

Oracle

Collaboration Suite

Oracle Collaboration Suite 10g förser an
vändaren med all den funktionalitet
som behövs för att effektivt samarbeta. Den bygger på Oracle’s
infrastruktur; databas och applikationsserver.

Med

Oracle Collaboration Suite 10g får du
bl a åtkomst till epost,
röstmeddelanden, fax, kalender, webbaserat

dokumentarkiv,
webbkonferenser och chat.
De olika delarna är integrerade med varandra
och åtkomliga bl a via webb, telefoner och trådlösa enheter. Tanken är att
kunna vara oberoende av klient för att komma åt informationen, vare sig det
är epost, kalende
r, fax eller dokument.


Oracle Collaboration Suite består av:


-

Oracle Content Services

-

Oracle Realtime Collaboration

-

Oracle Unified Messaging


Oracle Content Services
ger

möjlighet till lagring och dokumenthantering
av dokument. Funktioner såsom ve
rsionshantering, låsning, in
-

och
utcheckning av dokument finns. Arbetsflöden kan definieras.Oracle Realtime Collaboration

innehåller bl a Oracle Messenger för
chatfunktionalitet samt Oracle Web Conferencing för webb konferenser.


Oracle Unified Messagi
ng

erbjuder epost
-

och kalenderfunktionalitet.

Det ingår ett webbaserat gränssnitt, men valfri IMAP eller POP3
-
klient kan

användas.


Records Management Option

är ett
tillval till

Oracle Content Services.
Den erbjuder funktioner för långtidslagring och efte
rlevnad av regler och
förordningar.


Universal Content Management

Universal Content Management är en komplett lösning för sk Enterprise
Content Management


ECM. Hela spektrat från skapande av dokument
med tillhörande dokumenthantering till publicering av

dokument via webb
stöds.


Universal Content Management (UCM) innehåller:


-

Web Content Management

-

Document Management

-

Digital Asset ManagementSpecifikation av produkter och tjänster

14

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


Web Content Management

-

Ett webbpubliceringsverktyg för att bygga
webbsidor. Mycket fokus är kring att åt
eranvändning, av bl a mallar.


Document Management

-

Webbaserad dokumenthantering innehållande
funktoner för versionshantering, in
-

och utcheckning, flödeskonfigurering
mm.


Digital Asset Management
-

Ett verktyg för att hantera bilder för olika
ändamål. S
amma bild kan återfås med olika upplösning och format
beroende på användningsområde; webb, artikel, trycksak etc.


Ytterligare komponenter inom detta område är:

Universal Records Management


För skapande av sk Policies för att
underlätta efterlevnad av re
gler och förordningar, såsom SOX.


Information Rights ManagementSäkrar dokument utanför det egna
systemet via certifikat.


Imaging and Process ManagementInitierar processer via inskanning av
dokument såsom fakturor. Kopplingar finns till E
-
busines
s Suite, PeopleSoft
och JD Edwards bl a.


Universal Records Management AdapterFör att bygga egna kopplingar
till system som kräver efterlevnad och spårbarhet.


Oracle Spatial/Locator

Oracle har i databas produkterna Oracle XE, Oracle Standard Edition On
e,
Oracle Standard Edition och Oracle Enterprise Edition förmågan att lagra
och i viss mån analysera kartdata (vektor data). Med tilläget Oracle Spatial
blir Oracle Enterprise Edition en mycket kompetent kartserver för
centraliserade kartsystem GIS (Geogra
fical Information Systems). Med
Oracle Spatial kan man göra demografiska
-
analyser, riskanalyser,
närhetssökningar olika typer av geografiska analyser. Oracle Spatial har
även funktioner för nätverksanalyser för till exempel vägnät, vatten
-

och
elnät. Ora
cle Spatial kan förutom att lagra vektorer även lagra och analysera
raster så som flyg
-

och sattelitfoton. Oracle Spatial kan även vara en källa
för WMS och WFS. Oracle Spatial/Locator är baserat på öppna standards.


Oracle Mapviewer

Oracle Mapviewer, är e
n del av Oracle Application Server och är helt och
hållet baserat på standards som Java och XML. Oracle Mapviewer kan visa
kartdata från Oracle Spatial/Locator eller från WFS tjänster: på webben, i en
telefon eller i en applikation. Med Oracle Mapviewer k
an man enkelt skapa
olika kartmanér för olika syften, för till exempel trafikinformation
friluftskartor eller fastighetskartor. Oracle Mapviewer kan även visa
rasterdata som flyg
-

och sattelitfoton och integrera kartdata och annan
verksamhetsdata i till ex
empel en webbportal eller en applikation.


Specifikation av produkter och tjänster

15

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc1.1.5

Snow

Snow License Manager

Mjukvara är en av de viktigaste tillgångarna i dagens organisationer och är
vital för att organisationen skall fungera smidigt och prestera maximalt.
God
licenshantering handlar såväl som

programvaruinventering översyn av
policies, rutiner, teknologi, krav, leveranser, användande och support.


Med Snow License Manager som plattform och grund blir
licenhanteringsarbetet både strukturerat, visuellt och effektivt. Den enkla
implementation gör

att man snabbt ser resultat i form av minskade
kostnader, ökad effektivitet samt minimerade risker för olovligt nyttjande av
programvara.


1.1.6

SUN

StarOffice

StarOffice är Suns produktivitetssvit för kontoret där ordbehandling, kalkyl,
presentation m.m. ingår

i paketet. Senaste versionen kallas StarOffice 8 och
bygger på Suns vision om att tillhandahålla en komplett alternativ
produktivitetssvit för kontoret och som körs under Solaris, Linux och
Windows. Som första administrativa svit har OASIS OpenDocument in
för
-
livats vilket ytterligare stärker StarOffice förmåga att samarbeta med andra
tillämp
nin
gar. Kom
patibiliteten med Microsoft Office har förbättrats.
StarOffice grundar sig på Open Source
-
projektet OpenOffice.org


I StarOffice 8 ingår:

StarOffice 8 Wr
iter

StarOffice 8 gör det enkelt vare sig du behöver skriva ett kort meddelande
eller ta fram en ingående rapport med innehållsförteckning, diagram och
register. Nyhet: Kopplade utskrifter och formateringspensel.


StarOffice 8 Calc

Med StarOffice 8 Calc ka
n Du snabbt och enkelt beräkna, analysera och
dela dina data. Nytt: Utökat antal rader i boken och förbättrad DataPilot
(benämnd PivotTable i Microsoft Office).

StarOffice 8 Draw

StarOffice 8 Draw hjälper Dig liva upp dokumenten med lättskapade
organisatio
nsscheman, nätverksdiagram, planritningar och skisser och
mycket mer.

StarOffice 8 Impress

StarOffice 8 Impress är ett komplett presentationsverktyg. Notera:
Formaterade mallar, Flash
-
export och stöd för CustomShapes (AutoShapes i
Microsoft Office).

StarOf
fice 8 Base

Med StarOffice 8 kan du enkelt ställa upp en “fristående” databas med alla
relevanta data, definitioner, rapporter och formulär. Nytt: Tabellgeniet
underlättar skapandet av nya databaser.


Specifikation av produkter och tjänster

16

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.docEnterprise Verktyg & Support

Användare av Enterprise ka
n dra nytta av stöd för Xforms, ökad
dokumentsäkerhet, konfigurationsverktyget för Java Desktop System och
filformatet OASIS OpenDocument XML.


Sun Java kommunikationsprodukter

Sun Java Communications Suite

ger säker och tillförlitlig
meddelandehantering
och samarbetstjänster.


Kommunikation och samarbete

I Sun Java Communications Suite ingår branschledande e
-
post,
kalenderfunktioner och samarbete i realtid för tjänsteleverantörer och stora
organisationer över hela världen. Sviten utgör en utbyggbar standa
rdbaserad
utvecklingsplattform med förbättrad prestanda, tillförlitlighet och skalbarhet
till lägre totalkostnad.


I
Sun Java Communications Suite

ingår:


Sun Java System Calendar Server

Sun Java System Calendar Server underlättar samarbetet i teamet genom

att
användarna kan administrera och samordna möten, händelser, uppdrag och
resurser. Det är ett ovärderligt verktyg för hantering av tid och resurser. Med
det intuitiva webbaserade gränssnittet och stöd för en rad olika
klientlösningar har användaren kont
inuerlig tillgång till personliga, publika
och teamets kalendrar från valfri webbansluten enhet.

Sun Java System Messaging Server

Sun Java System Messaging Server är en högeffektiv meddelandeplattform
med hög säkerhet


ledaren på meddelandemarknaden för
tjänsteleverantörer. Med skalbarhet från tusentals till miljontals användare
lämpar sig Java System Messaging Server för både tjänsteleverantörer och
företag som vill konsolidera sina e
-
postservrar och minska kostnaderna för
sin kom
mu
ni
ka
tionsinfrastru
ktur. Den omfattande säkerheten säkerställer
kommunikationens integritet genom användarautentisering,
sessionskryptering och innehållsfiltrering som stoppar spam och virus.

Sun Java System Instant Messaging

Sun Java System Instant Messaging är en standardb
aserad realtids
kommunikations
-

och samarbets
applikation såväl som en plattform för
närvarobaserad applikationsutveckling. Den ger närvaroinformation och
utökad realtidsmeddelanden inklusive snabbmeddelanden, kon
fe
renser,
larm, nyheter, omröstningar sam
t filöverföring. Såsom varande både en
tilläm
pning och en plattform ger den sådan tillförlitlighet och tillgänglighet
som slutanvän
daren förväntar sig och den säkerhet som krävs för att skydda
informationen och privaciteten förutom att upp
fylla regulato
riska krav.

Sun Java System Communications Express

Sun Java System Communications Express är en webbklient för Sun Java
Communications Suite för webbläsarbaserad e
-
post, kalenderfunktioner och

Specifikation av produkter och tjänster

17

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


uppgiftshantering. Sun Java System Communications Express anvä
nds både
inom stora företag och av tjänsteleverantörer med kunder över hela världen.
Sun Java System Communications Express ingår i Sun Java System
Calendar Server och Sun Java System Messaging Server.

Sun Java System Connector för Microsoft Outlook

Sun Ja
va System Connector för Microsoft Outlook möjliggör användning av
Outlook som skrivbordsklient i Windows med Sun Java System Messaging
och Calendar Servers. Connector inkluderar programvara för utrullning och
konfigurering av skrivbordet samt en plugin för

Outlook. Programvaran
låter administratören automatisk driftsätta Outlooks Connector på systemet.
Outlooks plugin ger realtidstillgång till e
-
post, kalender och katalogtjänster
via Microsoft Outlook.
Specifikation av produkter och tjänster

18

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


1.2

Operativsystem

1.2.1

EMC

Vmware Virtual Center Management
Server
är administrationscentralen
för den den virtuella ESX miljön. All administration, övervakning samt
underhåll sköts via VCMS. Virtual Center Management Server är ett krav
för funktionerna Vmotion, HA, DRS samt Consolidated Back Up.

Tillsammans med Vi
rtual Center Management Server 2.0 ingår även
Vmware Converter Enterprise (vg se beskrivning nedan) , ett verktyg som
änvänds för att flytta fysiska servers in i ESX miljö såsom virtuella servers
sk. P2V


VMware Workstation


Med VMware Workstation skapas

virtuella maskiner innehållande de
operativsystem som man vill testa på en vanlig x86 PC. Workstation är
optimerad för utvecklare och tekniker och används för att testa och utveckla
applikationer på virtuella servrar och operativsystem.


VMware Lab Manage
r


Tillhandahåller ett bibliotek av komplexa servers och maskiner som kan
användas/åter
-
användas av en utvecklingsgrupp. Detta innebär minskade
behov av hårdvara, kortare ledtider mellan utveckling produktion
Lab
servers/ utvecklingsmaskiner m.m. kan sätta
s upp och delas ut på sekunder
snarare än dagar. Dessa kan delas globalt av test och utvecklare. Underlättar
även loggning och återskapande av eventuella felsituationer.

VMware Converter 3.0 (Standard/Enterprise)


Migrerar fysiska, virtuella och image se
rvers in i en Virtuell VMware Server
eller ESX miljö. Converter finns i en standard och en Enterprise version.
Standard är gratis och fungerar mot en VMware Server miljö. Enterprise
används i en ESX miljö. Med Converter 3.0 har man en snabb och säker
imple
mentation av den fysiska plattformen in i en virtuell infrastruktur. Den
har heltäckande integration med VCMS 2.0 (Virtual Center Management
Server).

VMware Capacity planner


Ä
r ett Konsultverktyg för djup analys av infrastruktur för planering och
impleme
ntations analys av virtualisering. Servermiljön inventeras och mäts,
nyttjandegrad och resurstoppar analyseras och jämförs med global
virtualiseringsdata för att uppnå optimal virtualiseringsgrad. Ökar kvaliteten
och optimerar utnyttjandet av IT infrastruk
turen vid övergång från fysisk
till virtuell miljö, vilket säkerställer snabb ROI och optimal funktion.


1.2.2

IBM

Identity Management
-
lösningar ger möjlighet till automatiserad hantering av
identiteter. De yttre kraven som SOX, Basel II, Svensk Bolagskod och E
U’s
8:e direktiv ökar kraven på företag och organisationer.

Då spårbarhet blir allt viktigare är lösningar för automatiserade processer
där allting loggas numera högt prioriterade projekt. Många företag och

Specifikation av produkter och tjänster

19

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


organisationer hanterar identiteter med manuell
a rutiner vilken kan få till
följd att innehåll i olika kataloger ej är synkroniserade på ett korrekt sätt.
Synkronisering av kataloger är en nödvändig process för att få information
om vilka identiteter som finns och var de finns och om de är korrekta i
e
nlighet med gällande säkerhetspolicy.


IBM Tivoli Identity Manager

(TIM) hjälper företag att bygga effektiva
processer för att hantera användaridentiteter. Dels för att skapa nya
identiteter men också för att på ett säkert sätt kunna förändra eller ta bo
rt
identiteter synkroniserat mot alla system. Denna process ger företag och
organisationer ett kontrollerat tillvägagångssätt, högre kvalitet samt
tryggheten med stark säkerhet. Många företag och organisationer snabbar
upp processerna avsevärt med automati
sering. Det finns exempel på att man
kan gå från veckor till timmar när det gäller registrering och distribution av
nya användaridentiteter.


TIM har en automatiserad hantering av olika roller och policys vilket gör det
enklare att klassificera och admi
nistrera användare.


Andra komponenter som igår i Tivoli Identity Manager är
Tivoli Directory
Integrator

för integration av kataloger och
Tivoli Directory Server
, en
LDAP
-
baserad katalog för hantering av identiteter


Tivoli Access Manager
(TAM) ger företa
g och organisationer möjlighet att
styra åtkomstkontroll till applikationer, operativsystem etc. TAM är byggd
med en ’reverse proxy’ teknologi vilket gör lösningen säker genom att ge
svar på frågan vem som får tillgång till vilken information när och varif
rån.
TAM består av ett antal byggstenar bl.a. ’Enterprise Single Signon (ESSO)’
där kunder på ett enkel och säkert sätt kan hantera login till applikationer
och system. ESSO använder sig av de flesta autentiseringsmekanismer på
marknaden och håller reda p
å användarens identiteter och ID’n till olika
system. ESSO är integrerad med TIM.


En annan byggsten i TAM är
Federated Identity Management

(FIM). För
att organisationer och företag inte ska behöva administrera ID och lösenord
över organisationsgränser så
kan man använda denna teknik. Det finns ett
antal standarder som har publicerats av bl.a. ISO som anger vilka åtgärder
man skall vidta i sin egen IT miljö för att uppnå en federerad modell. Ett
exempel kan vara att ett företag vill ge sina affärspartners
tillgång till de
egna systemen utan att behöva administrera eller skapa unika ID’n för login.
Om dessa affärspartners är certifierade enligt de standarder som finns
publicerade så kan de betraktas som pålitliga och medges login, utan att
särskilda användar
konton behöver skapas i den egna organisationens miljö.


1.2.3

Novell

eDirectory


Specifikation av produkter och tjänster

20

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


eDirectory är ett LDAP
-
baserat (Lightweight Directory Access Protocol)
system för identitetshan
tering som centraliserar administrationen av
användaridentiteter, åtkomsträttigheter o
ch andra
nätverksresurser
.
eDirectory är en distribuerad databas där delar av databasen kan lagras på
fler
a servrar, vilket ger feltolerans genom att flera kopior av samma
information är distribuerade över nätverket.


Novell Linux Desktop

Med Novell Linux
Desktop, som backas upp av Novell med support,
utbildning och partnerprogram, kan företag börja använda Linux
-
system
med fullt förtroende. Det inkluderar viktiga program för samarbete,
produktivitet och är förberedelse för företagsanvändning.


Open Enterpr
ise Server

Open Enterprise Server förenar det bästa från den öppna källkoden och
kommersiella marknadsledare på nätverkssidan. Lösningen knyter samman
NetWare och SUSE LINUX Enterprise Server och erbjuder därmed
branschledande nätverkstjänster, ett alterna
tiv till din nuvarande plattform,
integrerade, vanliga administrationsverktyg, identitetsbaserade tjänster för
oöverträffad säkerhet samt tillgänglighetslösningar som garanterar att
tjänsterna alltid är tillgängliga.


NetWare 6.5

NetWare 6.5 är den mest på
litliga tjänsteplattformen för leverans av säker
och kontinuerlig åtkomst till nätverks
-

och informationsresurser. Det
skyddar dina befintliga teknikinvesteringar och innebär ett enklare och mer
konsekvent sätt att integrera affärssystem och tjänster. Med
NetWare 6.5 får
du också en öppen och flexibel grund. Du kan snabbt anpassa dig till nya
affärskrav, administrera och distribuera egna webbtjänster och förbättra
produktiviteten för alla anställda.


SUSE Linux Enterprise Server

SUSE Linux Enterprise Server

(SLES) är företagsversionen av
SUSE Linux

för säker, supporterad och certifierad serverdrift. SLES supportas med
uppdateringar och 7/24 support från
Novell

i sju år. SLES 10 bygger på
kernel 2.6 och finns för många plattformar såsom
x86
,
AMD64
,
Inte
l

EM64T,Intel
Itanium
,
IBM POWER
, IBM zSeries och IBM S/390.

Certifierad hårdvara finns från olika leverantörer såsom
IBM
,
Hewlett
-
Packard
,
Fujitsu
-
Siemens
,
SGI

och
Dell
.

Nedan följer ett urval av det som inkluderas i SLES:Xen

virtualisering


Specifikation av produkter och tjänster

21

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc
YaST

grafisk

konfigurering av distributionen och dess tjänster mmApache

web
-
serverSamba

fildelningstjänstFTP

nedladdning och fildelningstjänstGNOME

eller
KDE

grafiska användargränssnittJBoss

applik
ationsserverTomcat

applikationsserverMySQL

databasPostgreSQL

databas


SUSE Linux Enterp
rise är samlingsnamnet för server
-

och desktop
-
erbjudanden till företag och organisationer. Många av funktionerna och
programpaketen finns för både server och desktop och går då under
samlingsnamnet SUSE Linux Enterprise (SLE). Huvudprodukterna för
Linux ä
r för servern SUSE Linux Enterprise Server och för skrivbordet
SUSE Linux Enterprise Desktop.


SUSE Linux Enterprise Server (SLES)

SUSE Linux Enterprise Server är en företagsserver som passar bra för
affärskritiska applikationer där man önskar tillförlitl
ighet och möjlighet till
omfattande support.


SLES passar bland annat bra för serverapplikationer som:

* Databas med Oracle, MySQL (inkluderat), Postgres eller DB2

* Applikationsserver Tomcat (inkluderat)

* Webserver med Apache exempelvis med HA (Heartbeat

2.0)

* Affärs
-
/ERP
-
system

* E
-
postsystem

* Identitetshantering

* Backuplösningar/lagring

* Brandvägg, VPN, DNS, DHCP, eller liknande


Några tekniska funktioner:

* XEN Virtualization Hypervisor (SLES10 Host och Guest)

* Lagringslösning iSCSI target och ini
tiator (inkluderad)

* Klustrat filsystem med OCFS2

* Applikationssäkerhet integrerat med AppArmor

* HA
-

Hög tillgänglighet med Heartbeat 2.0


Basfunktionalitet i SLESNTP tidssynkronisering
-

network time protokol


Specifikation av produkter och tjänster

22

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc
DNS namnserver
-

domain name serviceDH
CP nätverksinställningar
-

dynamic host configuration protocolNIS dela nätresurser
-

Network Information ServiceLDAP katalogtjänst
-

Lightweight Directory Access ProtocolSamba fildelningNFS fildelning
-

arbetar tillsammns med NIS och DNSSynkronis
ering av filer
-

flera teknologier såsom rsync, CVS,
Subversion och mailsyncApache web
-
server
-

HTTP och HTTPSSquid proxy
-
server
-

hanterar HTTP, FTP, Gopher, SSL och WAISSSH krypterad anslutning
-
Autentisering med Kerberos
-
Brandvägg


Ovan finn
s endast ett urval av programpaket inkluderade i SUSE Linux
Enterprise. För en mer komplett lista över funktionalitet i SLES se:

http://www.novell.com/products/linux
packages/server10/i386/index_group.
html


För mer information se:

http://www.novell.com/products/server/


SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED)

SUSE Linux Enterprise Desktop är operativsystemet för Li
nux på
skrivbordet för företag och offentlig sektor med möjlighet till lång livslängd
och support från Novell. Desktopen innehåller många intressanta funktioner
och ett snyggt gränssnitt, för att göra den ännu bättre för
skrivbordsanvändning.


Några funk
tioner/program är:OpenOffice.org 2.0
-

Officesvit bland annat med förbättrad skript
-
konvertering från VB
-
skript.Firefox
-

webbrowserBeagle
-

indexering av och sökning i filer och dokumentEvolution
-

mail
-

och kalenderfunktionalitetBanshee
-

mediasp
elare för mp3 + iPod
-
stödCitrix
-
klientGimp bildbehandlingF
-
Spot
-

bildarkiv med index och tidslinje mmAdobe Acrobat läsare


För mer information se:

http://www.novell.com/products/desktop/


1.2.4

Oracle


Specifikation av produkter och tjänster

23

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


Oracle Identity Manager

För centraliserad och automa
tisk kontohantering enligt företagets
affärsregler. Har integration för bl.a. ledande enterpriseapplikationer,
grupprogramvaror, plattformar, kataloger och operativsystem.


Oracle Access Manager

Produkt som möjliggör webbaserad single
-
sign
-
on, självbetjän
ing för
användare och implementering av behörighetspolicys.


Oracle Identity Federation

Federeringsprodukt som gör det möjligt för externa parter få tillgång till
organisationens resurser med federerad single
-
sign
-
on från sina lokala
miljöer.


Oracle Virt
ual Directory

Virtuell användarkatalog som kan abstrahera en anpassad LDAP
-
vy över en
eller flera kataloger, databaser och web services.


Oracle Internet Directory

En robust användarkatalog som bygger på Oracledatabasen och därför ärver
databaskvaliteér så

som hög tillgänglighet och transaktionssäkerhet.


Oracle Enterprise Single
-
Sign On

Skrivbordsbaserad single
-
sign
-
on produkt som bl.a. kan användas mot
klient
-
server
-
applikationer.


Oracle Enterprise Linux

Oracle Enterprise Linux är en Linux
-
distribution
baserad på och helt
kompatibel med Red Hat Enterprise Linux version RHEL3 och RHEL4 som
återfinns under GPL licensform.

Oracle har under många år utvecklad produkter för Linux och även
signifikant bidragit med utvecklingen av Linux som ett operativsystem f
ör
tillämpningar med högsta krav på säkerhet, tillgänglighet och effektiv
driftsmiljö. Oracle har t.ex. utvecklad Oracle Cluster File System som nu är
en del av Linux Kernel. Denna funktion används för delat filsystem som
bland annat är ett fundament för k
lustrade databaser.

Oracle själva är en mycket stor användare av Linux i våra egna
driftcentraler. I Austin driftsätter Oracle system för 60.000 interna
användare och åtskilliga hostade miljöer för externa kunder. Absoluta
merparter av dessa system är ida
g baserade på Linux.


Support

Oracle återför alla patchningar och rättningar under GPL och därmed fritt
för Red Hat och övriga att återinföra.

Oracles supportprogram Unbreakable Linux har tre nivåer med bl.a.

-

Network: uppgraderingar

-

Basic: 24x7 Support,

uppgraderingar


Specifikation av produkter och tjänster

24

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


-

Premier: 24x7 Support,uppgraderingar,bakportering

1.2.5

SUN

Solaris (sparc / x86)

Det kostnadsfria och öppna operativsystemet Solaris är en perfekt strategisk
plattform för företag, utvecklare och tjänsteleverantörer för webben 2.0.
Efter en

investering på 500 miljon
er dollar och tusentals manår är Solaris 10
det mest avancerade operativsystemet på jorden med garanterad
binärkompatibilitet mellan SPARC
-

och x64/x86
-
plattformarna. Det utgör
den största installerade basen bland Unix och Linux
operativsystem, finns
tillgänglig för hun
dra
tals plattformar från standard x64/x86
-
system till
stordatorer under Unix, och åtnjuter Suns välkända support i
storföretagsklass.


1.3

Säkerhetsprodukter

1.3.1

CA

IT
-
säkerhet, datalagring, datamodellering och lösningar
för att hantera
infrastruktur


CA erbjuder en bred portfölj av IT
-
lösningar för att kunna
skydda och säkra data. All den data och information som flesta
organisationer är helt beroende av. Här erbjuder vi en heltäckande portfölj
för dataskydd för att ni l
ugnt ska kunna fokusera på er verksamhet.


CA Threat Manager


En säkerhetslösning med de nya och förbättrade CA Anti
-
Virus och CA
Anti
-
Spyware

tätt integrerade. En lösning med en lättanvänd webbaserad
administrationskonsol och ett skydd som täcker hela väg
en från Gateway till
PDA.CA
Anti
-
Virus

-

En skalbar och säker antiviruslösning som vinner test
efter test för sin snabba prestanda och sitt låga utnyttjande av datorns
minne.CA
Anti
-
Spyware

-

Den nya versionen av marknadens första skydd mot
spionprogram
och adware. Har skydd mot över 160.000 objekt och över
28.000 unika program.Enkel licensering
-

Samma pris för både server och klientÖverblick
-

Över 75 grafiska och flexibla rapporter.Realtid


Söker av, larmar, loggar och tar bort virus och spionpro
gram i
realtid.


CA
Anti
-
Virus

och CA
Anti
-
Spyware

kan även beställas separat var för sig.


Secure Content Manager

Produkten blockerar effektivt spam och phishing, samt förhindrar utgående
skadlig trafik. Användarna kan enkelt administrera sina egna karan
täner och
skapa egna listor över godkända avsändare. Den effektiviserar även Internet
-

Specifikation av produkter och tjänster

25

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


användningen med webbfilter över godkända sajter. Det är en integrerad och
policy
-
baserad säkerhetsprodukt för innehållsfiltrering, med en central
administration som ger
tillgång till över 30 olika rapporter. Licensieringen
är enkel och utgår från antalet klienter som skyddas.


Lösningen integrerar produkterna CA Anti
-
Spam, CA Web Filter och CA
Antivirus. Dessa kan även beställas separat var för sig.


CA ARCserve Backup

De
n testvinnande och den mest skalbara datalagringen för Windows, Linux,
Netware och UNIX, med support för stora bandbibliotek och 32 stycken
simultana strömmar för multiplexing m.m. Du behöver aldrig tänka på att
byta lösning om datamängderna växer och inte

heller fundera på vad som
händer om du byter plattform.Tidningen Nätverk & Kommunikation skrev: ”Testets höjdpunkt med idel
glada miner i testlabbet när vi bedömde handhavandet. Fungerade som
förväntat i alla lägen och allt är lättanvänt och snyggt.”


Ett kraftfullt rapportverktyg ingår med schemaläggare och många
fördefinierade rapporter.


Med Exchange add
-
on
-
agenten får du Single Instance Storage (SIS)
-
stöd,
multithreading, backup och restore på dokumentnivå, visningsfilter,
backupfilter, ökat kl
usterstöd och makeup job.


eTrust Antivirus är integrerat för att undvika att även säkerhetskopiera och
återställa potentiella virus.


Med CA ARCserve Backup for Laptops and Desktops minskar
verksamhetens risker genom att erbjuda en snabb och automatis
k lösning
som knappt märks för slutanvändaren, för att säkerhetskopiera och återställa
informationen på bärbara och stationära Windows
-
baserade datorer.


CA Protection Suite

Den kombinerar CA:s prisbelönta teknologi mot både virus och
spionprogram, med dat
alagring i en fullständigt integrerade lösning som
minimerar risker, avbrottstid och administrationskostnader. En perfekt
lösning för små och medelstora företag som önskar en komplett säkerhets
-
lösning, med enkel installation och lättanvänd central adminis
tration:Backup och restore för server och klientAntivirus för server och klientAntispionprogram för server och klient


CA Protection Suite finns i flera olika versioner för att skydda företagets
data där de finns:
Dataskydd för klienterDat
askydd för servrar


´
För både klienter och servrar


Specifikation av produkter och tjänster

26

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc
Skräddarsydd för Microsoft Small Business Server: standard och premium
edition


1.3.2

Checkp
oint

Unifierad, enhetlig och homogen Säkerhetsarkitektur.

Check Point levererar idag en säkerhetsplattform och säkerh
etsarkitektur
som spänner över de fyra mest kritiska säkerhetslagren. Checkp Point
levererar egenutvecklad kärnteknologi med gemensam bas för:Perimetermed komponenter som FireWall, IPSec VPN, QoS,
IPS, UTM, Antivirus, URL filtrering m.fl.Internal


At
tack och intrångs detektering samt prevention,
Signaturerskydd, Avvikelseskydd, Karantän av användare,
certifieringar såsom NSS och Common CriteriaWeb


säker webåtkomst via SSL, säker arbetsplats via webläsare,
Port 80 filtrering o HTTP tvätt med hjälp a
v patenterade teknologin
Malicious Code Protector.Endpoint


Arbets PC skydd i form av marknadsledande
Brandvägg, Programstyrning, Intrångsskydd, Anti
-
virus, Anti
-
Spyware, Instant Messaging kontroll, Åtkomstkontroll 802.1x,
Datakryptering och enhets
-
skyd
d.


Managering

Samtliga dessa produktben inom Check Points portfolio ingår i konceptet
för central administration och managering kallad, SMART (Security
Management Architecture). Check Point Management nyttjar idag Plug
-
In
principen för nya funktioner vilk
et besparar kunderna tidsödande ingrepp,
krångel och havererade uppgraderingar.


SIEM och Rapport verktyg

För att få en överskådlig bild över säkerhetsituationen och säkerhetsnivån
tillgriper man produkterna Eventia Analyzer och Reporter. Analyzer är ett
e
vent korrelerings system som insamlar SYSLOG från Check Point samt ett
tiotal andra kända nät och säkerhetsföretag vilket ger inblick och verktyg att
agera på hot och trender. Samtidigt kan Eventia Reporter på ett enkelt sätt
beskriva såväl komplexa som av
ancerade resultat i enkelt överskådliga
rapporter som kan skräddarsys för såväl tjänstemän som tekniskt
bevandrade.Specifikation av produkter och tjänster

27

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


Säkerhetsuppdateringar för Perimeter, Internal, Web och Endpoint

Tack vare den homogena arkitekturen och centrala styrningen kan Check
Poi
nt genom uppdateringstekniken SmartDefense uppdatera produkter i
samtliga fyra områden genom några få klick.


VPN
-
1 / FireWall
-
1 = Perimeter

Innehåller följande funktioner:Centraliserad managementIntegrerad FireWallIntrångsskydd IPSPort80/HTTP fil
treringIPSec VPN Site
-
to
-
Site och Remote AccessQuality of ServiceAntivirusAntiSpywareURL FiltreringSäker klientlös webåtkomst SSLPrestanda AcceleratorCentral/Lokal ManagementUppdateringar med SmartDefense


IPS
-
1 = Internal

Innehåller följande

funktioner:Centraliserad managementDedikerad IntrångsdetekteringRobust och tillförlitlig detekterings motorOmfattande signaturdatabasHybridskydd med beteendemönsterIndexering m.h.a tillitsnivåer skapar flexibilitetN
-
Code Open Signuture LanguageCe
ntral/Lokal ManagementUppdateringar med SmartDefense


Connectra
-
1 = Web

Innehåller följande funktioner:Centraliserad managementWebfirewall med Port80/HTTP filtreringSkyddar mot Spyware och MalwareSäker klientlös webåtkomst med SSLFunktionen ”Skyd
dad arbetsplats”Upprätthålla åtkomstpolicy med ”Remediation”Dedikerad IntrångsdetekteringPatenterad ”Malicious Code Protector”Uppdateringar med SmartDefenseSpecifikation av produkter och tjänster

28

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A