Desktop Virtualization σε Tablets

emujabSoftware and s/w Development

Jul 2, 2012 (6 years and 18 days ago)

661 views

PRO
ΤΕΥΧΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ.2011
009
Interviews
Νίκος Μολφέτας της Microsoft
Eli Lopez της EMC
Review
Windows Small Business Server 2011
Ανάλυση
Desktop Virtualization σε Tablets
Η έλευση του IPv6
Security
Τι θα πρέπει να προσέχετε στα
τεστ διείσδυσης;
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ
Editorial
Index
4
PRO
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ
2011
Ανάγκη για οικονομική διαχείριση
Trends 8
Διαβάστε όλες τις εξελίξεις από
το Mobile World Congress, που
πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη.
Νέα και τάσεις 10
Διαβάστε για τις νέες συνεργασίες, τα
νέα προϊόντα που κυκλοφορούν στην
ελληνική αγορά, αλλά και τη στρατηγική
που διαμορφώνουν οι εταιρείες.
Interview 16
Συνέντευξη με το Νίκο Μολφέτα,
business group lead server
solutions της Microsoft.
Interview 18
Συνέντευξη με τον Eli Lopez, UIG
partner sales manager Ισραήλ,
Πορτογαλίας και Ελλάδας της EMC
Business Analytics 20
Βρείτε τους θησαυρούς που
υπάρχουν στα δεδομένα της
επιχείρησής σας και προβλέψτε τις
αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν.
Ανάλυση 28
Το desktop virtualization αλλάζει
δραματικά από την έλευση του iPad
αλλά και των tablets γενικότερα.
Ανάλυση 30
Οι διευθύνσεις IPv4 τελείωσαν,
κάτι που κάνει επιτακτική τη
μετάβαση στο IPv6. Tι θα πρέπει να
προσέξετε;
Security 34
Τεστ διείσδυσης σε εταιρικά δίκτυα
και τι πρέπει να γίνει για να ξέρετε
ποια είναι η πραγματική εικόνα του
δικτύου σας.
Review 40
Η νέα έκδοση του Small Business
Server με την ονομασία 2011
είναι εδώ και δείχνει σαφώς
βελτιωμένη.
Hands On 44
Διαχειριστείτε το Vmware ESXi μέσω
του Microsoft System Center.
Index
Πολλές φορές στο χώρο του IT μιλάμε για θέματα διαχείρισης, που αφορούν στον έ-
να ή στον άλλο τομέα και πως μπορούν να αναδειχθούν οι ηγετικές ικανότητες των
ανθρώπων του τμήματος IT μέσω αυτών. Οι λύσεις management αποτελούν ίσως
σε πολλές περιπτώσεις έναν τρόπο για να μπορέσουν και οι άνθρωποι του IT να φτά-
σουν σε υψηλότερα κλιμάκια στην αλυσίδα της εταιρείας. Αλλά παρόλα αυτά το πράγ-
μα που καταλαβαίνουν καλύτερα οι επιχειρήσεις, ειδικότερα σε περιόδους όπως εί-
ναι αυτή που περνάμε εδώ και 2,5 περίπου χρόνια είναι η δυνατότητα μείωσης του
κόστους ή η εύρεση νέων καναλιών εσόδων. Με άλλα λόγια αν κάποιος έχει βλέ-
ψεις για κάτι καλύτερο θα πρέπει να αναδείξει τις ικανότητές του στην οικονομική δι-
αχείριση. Αντιλαμβάνομαι ότι σε τέτοιες καταστάσεις πολλοί θα μπουν στον πειρασμό
να επιτύχουν κάτι τέτοιο μέσο της περικοπής των δαπανών ίσως και προκαταβολικά
πριν τους έρθει κάτι τέτοιο ουρανοκατέβατο. Αυτή όμως είναι η εύκολη λύση – παγί-
δα που μπορεί να οδηγήσει πρόσκαιρα σε αποτελέσματα, τα οποία όμως μακροπρό-
θεσμα μπορεί να γυρίσουν μπούμερανγκ για την επιχείρηση, αφού θα έχουν στερή-
σει τη δυνατότητα εκμετάλλευσης νέων ευκαιριών, αλλά και χάσιμο τυχόν ανταγω-
νιστικών πλεονεκτημάτων. Η πιο σωστή προσέγγιση, η οποία όμως είναι και σαφώς
πιο δύσκολη είναι να μπορέσει το τμήμα ΙΤ σε αυτή τη φάση και με τα ιδιαίτερα στενά
όρια του budget που διαθέτει, να μπορέσει να πραγματοποιήσει επενδύσεις, οι οποί-
ες με τη σειρά τους, θα μπορέσουν να ενισχύσουν τη θέση της εταιρείας, σε ένα περι-
βάλλον όπου οι συνθήκες μεταβάλλονται συνεχώς. Για να μπορέσουν βέβαια οι άν-
θρωποι του IT να έχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε αυτή την προσπάθεια,
θα πρέπει να μάθουν όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούν το business της επιχείρησής
τους. Για κάτι τέτοιο απαιτείται συνεχής επαφή με τους προϊσταμένους του κάθε τμή-
ματος, ώστε το IT να ανακαλύψει που πραγματικά πονάει η εταιρεία και πως μπορεί
να βοηθηθεί. Αυτή η συνεννόηση αποτελεί έναν πρώτης τάξης τρόπο για να μπορέ-
σει και το IT να συγχρονίσει τις λύσεις που διαθέτει με το business της εταιρείας κα-
θιστώντας με αυτό τον τρόπο πιο παραγωγικά όλα τα τμήματα της επιχείρησης και ό-
χι μόνο το ίδιο το IT, μια παγίδα στην οποία εύκολα μπορεί να υποπέσει κάποιος. Μια
από τις λύσεις που σίγουρα αξίζει να κοιτάξει κανείς σε αυτή την περίπτωση είναι το
business intelligence και τα business analytics, τα οποία θα μπορέσουν να του δώ-
σουν μια σαφώς πιο ξεκάθαρη εικόνα για την εταιρεία, για τις συνθήκες μέσα στις ο-
ποίες γίνεται το business, για τις ολοένα και περισσότερο μεταβαλλόμενες συνθήκες
που επιβάλλουν αλλαγές αλλά και για τις ευκαιρίες που προκύπτουν.
PRO
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Αντώνης Ρουσελιωτάκης
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Νίκος Τηλιακός
ART DIRECTOR
Παύλος Ζερβός
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Γιάννης Βρόντος
ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Δέσποινα Δανιήλ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Στέβη Φλωράκη
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Χριστίνα Μελισσηνού
ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Κατερίνα Μόσχου
(210-6688044)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Χρήστος Κυρατζής
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Χαϊδεμένος
ΔΙΑΝΟΜΗ
“Άργος” Πρακτορείο
Διανομής Τύπου
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΙΤ Publications Hellas ΕΠΕ,
μέλος του Ομίλου “Εκδόσεις
Λυμπέρη” Ιωάννου Μεταξά
80, 194 00, Κορωπί,
Τηλ.: 210-6688 040,
Fax: 210-6688 080
ΕΚΔΟΤΗΣ
Αντώνης Ρουσελιωτάκης
Νίκος Τηλιακός
tiliakos@itpublications.gr
PRO
009
ΤΕΥΧΟΣ
2011
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ
KEY TOPICS
IDC CEMA’s IT Security Roadshow 2011 will bring together
global security experts to discuss numerous topics, including
the following:
Business Models for Information Security
IT Security as a Business Enabler
Optimizing Security Architectures
Security in a Virtualized Environment
Addressing Social Media Concerns
Security as a Service
Security Audits
Data Loss Prevention
Security in the Cloud
IDC IT SECURITY
ROADSHOW 2011
FREE ENTRANCE FOR ALL END USERS
Athens

11 March 2011, 9:00 am
King George Palace Hotel,
Syntagma Square
Registrations: www.idc-cema.com/events/itsecurity11gr
Attendance Details:
Free entrance for all end users
Registration fee for IT companies: € 200 + 23%VAT
Keynote Speaker: Marco Gercke, Attorney-at-law
Marco is Secretary of the Criminal Law Department of the German Society for Law and Informatics, member of the
ITU High Level Expert Group, working as an expert for the Council of Europe.
The Event is organized by IDC and supported by the following organizations:
Silver Partners Co-partner Media Partners
More information:
Terry Mattheoyianni, Tel: 210 74 73 675
email: tmattheoyianni@idc.com
Security threats will never go away. The prevention of data leakage and loss is becoming more complicated as companies change the
way they communicate and do business. External attacks will change and multiply. IT security will always be an area of necessary
investment for organizations of all sizes. These are just a few realities that businesses have come to understand and accept.
The need for new, up-to-date information about the IT security landscape is more important than ever.
Win the Game:
Beat IT Threats
Viewpoint
Άρθρο του Αντώνη Ρουσελιωτάκη
6
PRO
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ
2011
Μ
ία από τις “μάστιγες” της ελληνικής κοινω-
νίας είναι η διαφθορά. Υπάρχει λύση; Ναι,
η τεχνολογία! Ηλεκτρονικές και αυτοματο-
ποιημένες διαδικασίες προμηθειών αφενός
λύνουν το πρόβλημα, αφετέρου μπορούν ταυτόχρονα να
είναι και ορατές και διάφανες προς όλους.
Ένα άλλο πρόβλημα είναι η γραφειοκρατία και το χάος
του ελληνικού Δημοσίου. Υπάρχει λύση; Ναι, η τεχνολο-
γία! Ψηφιοποίηση εγγράφων, λύσεις e-government, η-
λεκτρονικές υποβολές αιτήσεων και όλα τα σχετικά “κα-
λούδια” αποτελούν “παιχνιδάκι” για την τεχνολογία.
Ένα τρίτο πρόβλημα είναι η ανταγωνιστικότητα (ή η έλ-
λειψη αυτής) των ελληνικών επιχειρήσεων. Υπάρχει
λύση; Ναι, η τεχνολογία! Αυτοματισμός διαδικασιών,
ενοποιημένη διαχείριση, νέοι τρόποι πώλησης, αύξη-
ση της αποδοτικότητας, μείωση του χρόνου παρου-
σίασης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, δημιουργία
καινοτόμων λύσεων, όλα είναι άρρηκτα συνυφασμέ-
να με την τεχνολογία.
Τα παραδείγματα μπορούν να συνεχιστούν φυσικά, και
σε κάθε αγορά υπάρχει και μία σειρά από λύσεις που
μεταμορφώνουν την τρέχουσα κατάσταση. Από τις εκ-
δόσεις και το retail μέχρι τις τηλεπικοινωνίες, τη Δημό-
σια διοίκηση ή τις ΔΕΚΟ, και το περιβάλλον, η τεχνολο-
γία έχει κάτι να πει. Κάτι να προσφέρει.
Για την ακρίβεια, όχι μόνο έχει κάτι να πει, αλλά ό-
πως όλα δείχνουν, είναι η μόνη που μπορεί να πει κάτι.
Οτιδήποτε...
Είναι η μόνη λύση και με έναν σχεδόν “μαγικό” τρόπο,
είναι η μόνη λύση για σχεδόν οποιονδήποτε κλάδο: Από
τα καταστήματα λιανικής που έχουν να αντιμετωπίσουν
τα e-shops απ’ όλον τον κόσμο, μέχρι τον Κρητικό πα-
ραγωγό του e-raki που τόσο πετυχημένα έχει σκιαγρα-
φήσει η τελευταία διαφήμιση του ΟΤΕ.
Έχοντας... εμπεδώσει το ότι αν υπάρχει έξοδος από την
κρίση (και αυτό είναι ένα μεγάλο “αν”), αυτή περιλαμβά-
νει “βαριά” χρήση της τεχνολογίας, ας περάσουμε στο διά
ταύτα. Πως ακριβώς θα την προωθήσουμε; Τι θα πρέπει
να γίνει για να προχωρήσουν οι σημαντικές τομές -κυ-
ρίως σε Δημόσιο επίπεδο, αλλά όχι μόνο- που απαιτού-
νται; Ποιος θα αναδείξει και ποιος θα προωθήσει την
αξία της τεχνολογίας;
Η απάντηση είναι απλή και ξεκάθαρη: Εμείς! Όλοι εμείς
που καθημερινά ζούμε μαζί της, τη μελετάμε, τη σχεδι-
άζουμε, την εφαρμόζουμε, και φυσικά την εμπιστευό-
μαστε. Θα μου πείτε, “είναι δυνατόν να αλλάξει το Δημό-
σιο χάρη σε μένα;” και ίσως δεν θα έχετε άδικο. Από την
άλλη μεριά όμως, εάν όλοι εμείς επιμείνουμε, εάν δημι-
ουργήσουμε λύσεις και τις προσφέρουμε ή απλά τις επι-
δείξουμε, εάν συντονισμένα προάγουμε την επιτακτική
ανάγκη χρήσης της, εάν οι ίδιοι την εφαρμόσουμε στις
επιχειρήσεις και στους οργανισμούς μας, ένα είναι βέ-
βαιο: Κανείς δεν θα παραμείνει ασυγκίνητος.
Ο ανταγωνισμός θα αναγκαστεί να αντιδράσει ή να σβή-
σει, οι συνεργάτες και οι προμηθευτές θα υποχρεωθούν
να ακολουθήσουν, ακόμη και το Δημόσιο θα παραδειγ-
ματιστεί από τις διάφορες “θρυαλλίδες” επιτυχίας που θα
δημιουργηθούν ολόγυρά του. Άλλωστε η πολιτική βού-
ληση για εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας στο Δημό-
σιο είναι δεδομένη, αυτό που λείπει είναι το έναυσμα για
την υλοποίησή της.
Αντιλαμβάνομαι ότι όλα αυτά μπορεί να μοιάζουν κά-
πως με όνειρα θερινής νυκτός αυτήν τη στιγμή, και σε
τελική ανάλυση ίσως και να είναι (μακάρι να μπορού-
σα να ισχυριστώ ότι γνωρίζω κάτι από το μέλλον το
οποίο θα δικαιώνει το πως βλέπω τα πράγματα). Αλλά
ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση, η αρχή της σκέψης
δεν αλλάζει και ούτε θα πρέπει να αλλάξει, για δύο πο-
λύ απλούς λόγους:
Πρώτον, ακόμη και αν όλα αποτύχουν, εάν έχετε εφαρ-
μόσει εκτεταμένες αλλαγές στον οργανισμό σας με τη βο-
ήθεια της τεχνολογίας, τόσο εσείς, όσο και ο τελευταίος
θα έχετε βγει κερδισμένοι.
Δεύτερον... σκέφτεστε τίποτα καλύτερο; Εάν ναι, κάντε
share επειγόντως!
Είμαστε ο μετασχηματισμός
PRO
Η ενεργός
εφαρμογή της
τεχνολογίας είναι
η μόνη διέξοδος.
Ο ανταγωνισμός
θα αναγκαστεί
να αντιδράσει
ή να σβήσει, οι
συνεργάτες και οι
προμηθευτές θα
υποχρεωθούν να
ακολουθήσουν,
ακόμη και το
Δημόσιο θα
παραδειγματιστεί
από τις διάφορες
“θρυαλλίδες”
επιτυχίας που θα
δημιουργηθούν
ολόγυρά του.
Αντώνης
Ρουσελιωτάκης,
διευθυντής της
IT Publications.
Η ελληνική επιχείρηση και η ελληνική κοινωνία συνολικότερα υποφέρει.
Τα περιθώρια ελιγμών και οι πιθανές λύσεις είναι ελάχιστες, κάτι κακό από τη μία μεριά,
αλλά και καλό από την άλλη, αφού τουλάχιστον όλοι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε.
Το ερώτημα είναι: Μπορούμε; Η δική μου απάντηση είναι απλή. Αν όχι εμείς, τότε ποιος;
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
News & trends
Mobile World Congress 2011
8
PRO
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ
2011
Όλες οι φυλές του... mobile
Βρεθήκαμε στη γιορτή της κινητής τηλεφωνίας, το διάσημο Mobile World Congress στη
Βαρκελώνη, καλεσμένοι της Samsung και σας μεταφέρουμε τις εντυπώσεις μας.
T
o Mobile World Congress διοργανώνεται κά-
θε χρόνο από το GSMA, και όπως και τις προ-
ηγούμενες χρονιές έτσι και φέτος έλαβε χώρα
στη Βαρκελώνη. Αν και το συνέδριο δεν έχει
consumer χαρακτήρα ούτε είναι ανοικτό προς το κοινό
(η είσοδος κοστίζει αρκετές εκατοντάδες Ευρώ), παρό-
λα αυτά συγκέντρωσε πάνω από 60.000 επισκέπτες, δί-
νοντας το στίγμα για την περαιτέρω άνθιση της κινητής
τηλεφωνίας. Το ενδιαφέρον ήταν πολύ αυξημένο αυτήν
τη χρονιά τόσο λόγω διάφορων συγκυριών όσο και ε-
ξαιτίας της “γκρίνιας” που υπήρχε τα τελευταία 2-3 χρό-
νια λόγω της κρίσης, η οποία οδήγησε την αγορά στο να
“διψάει” για αλλαγές και εξελίξεις.
Οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους το MWC απο-
τέλεσε φέτος ένα από τα καλύτερα μέρη για να βρεθεί
κανείς ήταν οι εξής:
• Η έκρηξη των smartphones. Αναρίθμητα νέα μοντέ-
λα από όλους τους κατασκευαστές, πανίσχυροι επεξερ-
γαστές, μοναδικά γραφικά, 3D υποστήριξη, νέα λειτουρ-
γικά, ήταν μερικά μόνο από τα στοιχεία που χαρακτήρι-
σαν την εν λόγω αγορά. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη
και στη χώρα μας, όπου η διείσδυση των smartphones
κυμαίνεται κοντά στο 20%, ο αντίστοιχος τζίρος βρίσκε-
ται πάνω από το 50%, καταδεικνύοντας ότι η μέση τιμή
ενός smartphone είναι δύο και τρεις φορές μεγαλύτε-
ρη από αυτή ενός παραδοσιακού κινητού.
• Η (συνεχιζόμενη) έκρηξη των tablets. Ακόμη και χω-
ρίς μία “γεύση” από το iPad 2 (παρουσιάστηκε λίγες μέ-
ρες αργότερα από την Apple), το MWC ήταν σίγουρα η έκ-
θεση των tablets. Νέες συσκευές από Samsung, LG, HP,
RIM, Motorola, HTC, Huawei, Toshiba, Acer και άλλους,
σε συνδυασμό με δραστικές εξελίξεις σε θέματα γραφι-
κών και επεξεργαστών (Qualcomm, Nvidia), αλλά και
το πολυαναμενόμενο Honeycomb της Google (Android
3.0), δημιούργησαν ένα εκρηκτικό μίγμα.
• Mobile services και applications. Τεχνολογίες όπως
η NFC (Near Field Communication) έχουν πλέον ωρι-
μάσει, ενώ δεν λείπει και η υποστήριξη σε επίπεδο back-
end από τους κατασκευαστές, οι οποίοι αδημονούν να
προωθήσουν τα νέα προϊόντα εγκαινιάζοντας μία νέα
αγορά. Εκτός από τα mobile payments και το mobile
money συνολικά (π.χ. m-wallet), έντονο ενδιαφέρον υ-
πήρξε και για λύσεις mobile health.
• Social media. Όταν ο επικεφαλής του Twitter απο-
τελεί έναν από τους βασικούς ομιλητές του συνεδρίου,
και ο ίδιος ο Mark Zuckerberg εμφανίζεται για να στη-
ρίξει την παρουσίαση της HTC, εύκολα αντιλαμβάνεται
κανείς ότι τα social media αποτελούν βασικό μοχλό α-
νάπτυξης και στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων.
Το μήνυμα αυτής της χρονιάς ήταν ξεκάθαρο:
> Πρώτον, τα social media πρέπει “να τρέχουν όπως το
νερό από τη βρύση”, δηλαδή να βρίσκονται παντού και
να είναι διαθέσιμα σε όλους.
> Δεύτερον, τα social media πρέπει να είναι πλήρως ε-
νοποιημένα με συσκευές, και όχι να αποτελούν “μία ακό-
μη εφαρμογή”. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η λειτουργία
των νέων Windows Phone 7, αλλά και τα νέα μοντέλα της
HTC με το ειδικό “Facebook” πλήκτρο, που λειτουργεί α-
νάλογα με το τι κάνει εκείνη τη στιγμή ο χρήστης.
Προϊόντα, προϊόντα και... προϊόντα
Περνώντας στα προϊόντα που παρουσίασαν οι διάφο-
ροι κατασκευαστές κατά τη διάρκεια του Mobile World
Congress στη Βαρκελώνη, θα πρέπει να ξεχωρίσου-
με τα εξής:
> Samsung: Παρουσίασε το πιο ισχυρό smartphone
στον κόσμο, Galaxy S II, αλλά και το πρώτο της 10άρι
tablet (Galaxy Tab 10.1). Μοναδική αισθητική και πολ-
λές καινοτομίες, ειδικά στην περίπτωση του Galaxy S II.
Επιπλέον, η εταιρεία έδειξε και τους αντιπάλους των iPod
Touch σε εκδόσεις των 4 και 5 ιντσών (Galaxy WiFi). Α-
ναλυτική παρουσίαση των νέων μοντέλων της Samsung
μπορείτε να διαβάσετε στη σελίδα 45.
> Motorola: Επανέλαβε την επίδειξη της CES, δείχνοντας
το (ακόμη ανέτοιμο) Xoom tablet, καθώς και ένα από τα
πιο ισχυρά smartphones στον κόσμο, το Atrix.
> HP: Εξαιρετικό tablet με WebOS (TouchPad) και α-
ντίστοιχα Palm smartphones, καθώς και επίδειξη της
πολύ χρήσιμης τεχνολογίας e-Print. Απλά στέλνετε έ-
να e-mail από οποιαδήποτε συσκευή στον... εκτυπω-
τή σας, από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, και παίρ-
νετε μια εκτύπωση!
> HTC: Παρουσίασε μία σειρά από νέα smartphones κα-
θώς και το πρώτη tablet. Σημειώνουμε το ειδικό πλή-
κτρο Facebook που ενοποιεί τη χρήση του δημοφιλούς
social network με τη λειτουργία της συσκευής, αλλά και
τη μάλλον “ατυχή” επιλογή ονομασιών των νέων κινητών
για την ελληνική αγορά, Salsa και ChaCha.
> Sony Ericsson: Ανοίγει μία νέα αγορά με το Xperia
Play, το πρώτο smartphone-παιχνιδομηχανή, το ο-
Αν και το συνέδριο
δεν έχει consumer
χαρακτήρα ούτε
είναι ανοικτό προς
το κοινό (η είσοδος
κοστίζει αρκετές
εκατοντάδες
Ευρώ),
παρόλα αυτά
συγκέντρωσε
πάνω από 60.000
επισκέπτες,
δίνοντας το
στίγμα για την
περαιτέρω άνθιση
της κινητής
τηλεφωνίας
Samsung
Galaxy S II
9
PRO
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ
2011
ποίο μοιάζει με ένα υβρίδιο PSP και κινητού. Ελαφρύ, γρήγορο,
χρήσιμο και εντυπωσιακό, το Play αποτελεί ένα πείραμα που ε-
άν πετύχει, θα φέρει την εταιρεία σε μία νέα αγορά χωρίς αντα-
γωνισμό. Μιλώντας για ανταγωνισμό, αυτός δεν αποκλείεται να
έρθει από τη “μαμά” Sony, η οποία σχεδιάζει το δικό της PSP-
κινητό (και όχι... κινητό-PSP), γνωστό προς το παρόν ως NGP (ή
PSP2), το οποίο μεταξύ άλλων θα διαθέτει υποστήριξη για εφαρ-
μογές Android!.
> Acer: Πολλά νέα προϊόντα τόσο σε επίπεδο tablet όσο και σε επίπε-
δο “διπλών” συσκευών, τα οποία συνδυάζουν tablet με πληκτρολό-
γιο ή διπλή touch οθόνη (σειρά Iconia).
> Toshiba: Επέδειξε το νέο της 10άρι tablet, το οποίο ξεχωρίζει για
τις βελτιώσεις στον τομέα του ήχου αλλά και την τεχνολογία βελτίω-
σης της εικόνας. Επίσης, ενσωματώνει διπλή κάμερα για εφαρμογές
augmented reality.
> RIM: Εξαιρετικό λειτουργικό (Blackberry OS) για tablets, με μοναδι-
κές δυνατότητες multitasking και μοναδική απόκριση, καθώς και ε-
ντυπωσιακό tablet (Playbook) που υποστηρίζει αφή και πέρα από την
οθόνη του, στις άκρες της συσκευής.
> Nokia: Τα νέα ήταν το deal με τη Microsoft και κάπου εκεί... τέ-
λος. Τα Windows Phone θα μπαίνουν σε όλα της τα smartphones
αλλά “με το ζόρι” θα δούμε κάποια συσκευή μέσα στο 2011, ενώ
το Symbian θα ενσωματώνεται μόνο στα πολύ φθηνά κινητά, τα
οποία όμως αντιπροσωπεύουν μία μεγάλη ευκαιρία, αφού οι πε-
ρισσότεροι κάτοικοι του πλανήτη αφενός δεν έχουν κινητό, αφε-
τέρου δεν μπορούν να αγοράσουν ένα smartphone.
> Microsoft: Όλοι ασχολήθηκαν μαζί της για δύο λόγους. Πρώτον,
το εντυπωσιακό deal με τη Nokia για το οποίο συζητιούνται πολλά.
Δεύτερον, τα features των Windows Phone 7. Η εταιρεία έχει προ-
γραμματίσει μία σειρά από updates και, ουσιαστικά, το λειτουργικό
θα είναι υπέρ-πλήρες μέσα στο έτος. Σημαντική και η προσθήκη του
νέου Internet Explorer που υποστηρίζει hardware acceleration και
σε επίπεδο mobile, καθώς και η συνεργασία των νέων κινητών με
το Xbox και το Kinect. Σημειώνουμε, επίσης, το integration που θα
επέλθει στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας με τους χάρ-
τες της Nokia, αφού τα Ovi Maps της τελευταίας θα ενοποιηθούν με
το λειτουργικό, το Bing κ.λπ.
> Google: Honeycomb (Android 3.0 για tablets) και Gingerbread
(Android 2.3 για smartphones) μονοπώλησαν το ενδιαφέρον και
πυροδότησαν ατέλειωτες συζητήσεις. Πότε θα είναι έτοιμα; Γιατί
κολλάει η υποστήριξη Flash; Τι γίνεται με θέματα ασφάλειας (ει-
δικά λόγω Flash); Μπορώ να έχω το Honeycomb σε smartphone;
Γιατί δεν υπάρχει Market; Πότε θα λυθούν τα προβλήματα με τις
εφαρμογές και τις αναλύσεις;
Samsung:
Eπίθεση σε πολλά μέτωπα!
PRO
Χτίζοντας στην επιτυχία του Galaxy S, το οποίο πούλησε πάνω από 10 εκατ. συσκευές,
η εταιρεία δημιούργησε το Galaxy S II με την προοπτική να αποτελέσει “μία εξέλιξη με
νόημα”, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε. Το σημαντικότερο ίσως χαρακτηριστικό του
είναι η οθόνη των 4,3”, η οποία διαθέτει τεχνολογία Super Amoled Plus και πραγματικά
εντυπωσιάζει. Σύμφωνα με τη Samsung, η Super Amoled Plus είναι κλάσεις ανώτερη
από την τεχνολογία IPS, και στόχος ήταν η μεγάλη βελτίωση της εικόνας. Η συσκευή εί-
ναι ό,τι πιο γρήγορο έχουμε δοκιμάσει μέχρι σήμερα, χάρη στον διπύρηνο επεξεργαστή
που ενσωματώνει, αλλά και στον τετραπύρηνο(!) συνεπεξεργαστή γραφικών. Επίσης,
είναι πανέμορφη και εξαιρετικά λεπτή (8,49 χιλιοστά). Η οθόνη της είναι εξαιρετική και
σίγουρα η καλύτερη που έχουμε δει μέχρι σήμερα, ενώ η ισχύς του επεξεργαστή γρα-
φικών (τετραπύρηνος με πενταπλάσια απόδοση από τον προκάτοχό του) θυμίζει περισ-
σότερο υπολογιστή παρά κινητό! Οι ενσωματωμένες κάμερες (8Mpixels με LED φλας
και 2Mpixels) είναι επίσης πολύ καλές, ενώ το web browsing είναι ανώτερο από αυτό
ενός netbook! Συνολικά, λοιπόν, είχαμε μία εξαιρετική εμπειρία χρήσης, και σίγουρα το
S II μπορεί να περηφανεύεται ότι αποτελεί το καλύτερο Android smartphone στον πλα-
νήτη, ακριβώς όπως κατάφερε και ο προκάτοχός του.
Samsung Galaxy S WiFi: iPod Touch killers(;)
Τα καινούργια Galaxy S WiFi 4.0 και 5.0 είναι δύο δυνατά media players και φορητές
παιχνιδομηχανές, που στηρίζονται στο hardware του Galaxy S, χωρίς να διαθέτουν δυ-
νατότητες τηλεφωνικών κλήσεων. Έχουν οθόνες Super LCD 4 και 5 ιντσών αντίστοι-
χα και ισχυρό επεξεργαστή 1GHz. Δίνουν βαρύτητα στο media player, που αναπαράγει,
μεταξύ άλλων, αρχεία DivX HD, MPEG4, H264, DivX, XviD και WMV σε μέγιστη ανάλυση
720p/30fps. Διαθέτουν κανονικά πρόσβαση στο Android Market και εφοδιάζονται με κύ-
ρια κάμερα 3,2Mpixels και εμπρόσθια κάμερα VGA. Οι μουσικόφιλοι θα ενθουσιαστούν,
καθώς τα players αναπαράγουν όχι μόνο MP3 και WMA, αλλά και τα πιο “audiophile”
Ogg, Flac και AAC formats.
Ουσιαστικά, πρόκειται για την απάντηση της Samsung στα πολύ καλά iPod Touch της
Apple, καθώς και τα πρώτα προϊόντα (μη-Apple) που προσπαθούν να «χτίσουν» πάνω
στην επιτυχία ενός κινητού (Galaxy S) και παράλληλα να εκμεταλλευτούν όλα τα πλε-
ονεκτήματα ενός app market.
Η ναυαρχίδα των smartphones
της Samsung (Galaxy S II)
θεωρείται. Θα κυκλοφορήσει
μάλιστα και σε έκδοση με
υποστήριξη NFC για εύκολες
mobile πληρωμές.
News & trends
Ειδήσεις, τάσεις, αναλύσεις
10
PRO
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ
2011
News & trends
Ειδήσεις, τάσεις, αναλύσεις
10
10
ΣΤΟΧΟΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η Dell παρουσιάζει τους PowerEdge Microservers
H Kaspersky Lab ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει υποστήριξη για τη λύση VMware vShield Endpoint. Η συνεργασία της Kaspersky
Lab και της VMware θα υλοποιηθεί μέσα στο 2011. Με την υποστήριξη της Kaspersky Lab, η λύση της VMware θα προσφέρει
στις εικονικές μηχανές ολοκληρωμένη προστασία απέναντι στις πιο πρόσφατες malware απειλές, χωρίς να διακυβεύεται η τα-
χύτητα και οι επιδόσεις τους. Η λύση VMware vShield Endpoint βελτιστοποιεί και επιταχύνει την επεξεργασία των anti-virus
και anti-malware προγραμμάτων. Παράλληλα, βελτιώνει την απόδοση και παρέχει ολοκληρωμένη ασφάλεια, μειώνοντας την
ανάγκη για agents σε κάθε εικονική μηχανή. Επιπλέον, βελτιστοποιεί την αξιοποίηση των πόρων, μεταφέροντας τα anti-virus
δεδομένα σε μια ενιαία εικονική μηχανή ασφάλειας, η οποία παρέχεται από την Kaspersky Lab.
info: Talos Software & IT Ltd, 210-6654 100
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ VIRTUAL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Kasperksy Lab: Προστασία για λύσεις Vmware
Η Dell πρόσθεσε δυο νέα μοντέλα στην οικογένεια των PowerEdge,
με τις ονομασίες C5220 και C5125. Οι εν λόγω servers διακρίνο-
νται για την ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωσή τους αλλά και για το γε-
γονός ότι μπορούν να ενωθούν με ιδιαίτερη ευκολία και να εκτε-
λούν συναλλαγές πιο αποτελεσματικά από τους παραδοσιακούς
servers, οι οποίοι χρησιμοποιούν πιο γρήγορους αλλά και πιο ε-
νεργοβόρους επεξεργαστές. Οι δυο νέοι servers, οι οποίοι δια-
θέτουν μια θέση για επεξεργαστή και ακολουθούν το trend των
microservers, διαμοιράζονται components μέσα σε ένα ιδιαίτερα
πυκνό σασί και συνεργάζονται για να προσφέρουν καλύτερη από-
δοση ανά watt από τους παραδοσιακούς servers.
Οι νέοι PowerEdge servers έχουν δημιουργηθεί για πελάτες,
οι οποίοι επιθυμούν να φιλοξενήσουν, web, print, content ή file
servers. Ειδικά στην περίπτωση του web hosting, οι providers θα
είναι σε θέση να δημιουργήσουν αποκλειστικές ή διαμοιρασμέ-
νες υπηρεσίες μένοντας μέσα στα όρια τόσο από πλευράς χώρου
αλλά και κατανάλωσης ενέργειας του data center.
Το τμήμα της Dell με την ονομασία Data Center Solutions, παρέ-
χει ήδη ένα server, ο οποίος βασίζεται στον επεξεργαστή Nano
της Via, αλλά συνήθως οι λύσεις που αναπτύσσει το συγκεκριμέ-
νο τμήμα είναι άκρως εξειδικευμένες και δεν αφορούν ακριβώς
την ίδια αγορά στην οποία αναμένεται να απευθυνθούν οι δυο νέοι
PowerEdge. Ο C5220 θα στηριχθεί στους νέους Xeon που ανακοί-
νωσε πρόσφατα η Intel με τις ονομασίες E3-1260L και E3-1220L,
ο οποίοι καταναλώνουν 45Watts και 20Watts ενέργειας αντίστοι-
χα. Παρά την ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωσή τους, οι νέοι επεξερ-
γαστές διαθέτουν χαρακτηριστικά αντίστοιχα με αυτά που συνα-
ντάμε στους παραδοσιακούς επεξεργαστές για servers, όπως εί-
ναι για παράδειγμα η υποστήριξη 64-bit, τα χαρακτηριστικά error
correction και υποστήριξη virtualization σε επίπεδο hardware. Ο
C5125 από την άλλη στηρίζεται σε επεξεργαστές της AMD.
Η έκδοση με τον επεξεργαστή της Intel είναι ο πρώτος server της
Dell που χρησιμοποιεί το Xeon E3-1200, τον οποίο η εταιρεία πα-
ρουσίασε πρόσφατα και πάνω στον οποίο η Intel στήνει τη στρα-
τηγική της για τους microservers. Σύμφωνα με τα λεγόμενα της
Intel, η αγορά των microservers θα αποτελεί το 10% της αγοράς
των servers μέσα στα επόμενα τέσσερα με πέντε χρόνια.
Οι servers μπορούν να μοιράζονται components όπως είναι τα
τροφοδοτικά, οι ανεμιστήρες και οι δικτυακές συνδέσεις μέσα σε
ένα ιδιαίτερα πυκνό κουτί 3U, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει μέ-
χρι και 12 PowerEdge C5220 ή C5125 servers.
Ο PowerEdge C5220, θα διατίθεται και σε διαμόρφωση που θα
στηρίζεται στον διπύρηνο Core i3-2120, της Intel, ο οποίος κατα-
ναλώνει μέχρι 65 Watts ρεύματος. Ο server θα υποστηρίζει μέχρι
32GB μνήμης και σκληρούς δίσκου SATA ως 4TB ενώ στην πε-
ρίπτωση που οι δίσκοι είναι Serial Attached SCSI, η χωρητικότη-
τα φτάνει τα 2,4 TB. Ο PowerEdge C5125 που στηρίζεται σε επε-
ξεργαστές της AMD, θα υποστηρίζει μέχρι 16GB μνήμης και μέ-
χρι 4TB SATA δίσκους. Οι επιλογές για το κομμάτι του λειτουργι-
κού είναι Windows Server, Novell Suse Linux Enterprise Server
11 ή Red Hat Enterprise Linux 6.0.
info: Dell, 210-8129 000
11
PRO
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ
2011
ΜΕ ΤΟ TIVOLI PROVISIONING MANAGER
IBM: Επιτάχυνση και
αυτοματοποίηση του virtualization
Κορυφαίες επιδόσεις και κορυφαίες πωλήσεις ασπρόμαυρων
συστημάτων αναπαραγωγης ,εκτυπωσης και σαρωσης σχεδιων
OCE για το 2010. Στην Ελλάδα η OCE την οποια αντιπροσωπευ-
ει αποκλειστικα η Konica Minolta BGR συνέχιζει από το 2007 να
κατέχει τα πρωτεία σε πωλήσεις και μερίδιο αγοράς.
Το 2010 συγκεκριμένα έφτασε στο εντυπωσιακό 35,8%, σύμφω-
να με τα επίσημα στοιχεία της ανεξάρτητης εταιρείας έρευνας α-
γοράς infoSource.
Έτσι παρά την κρίση, η OCE διατήρησε τα κεκτημένα για άλλη
μια χρονιά. Σημαντικό ρόλο που δίνουν την πρωτιά της εταιρίας
στο χώρο είναι τα στοιχεία που την χαρακτηρίζουν όπως: κορυ-
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ INFOSOURCE
Πρωτιά για την OCE
Η IBM στοχεύει να κάνει πιο εύκολο για τις επιχειρήσεις να δια-
χειρίζονται το fvirtual περιβάλλον τους, με νέα χαρακτηριστικά που
προσθέτει στο Tivoli Provisioning Manager αλλά και σε μια σειρά
από άλλες εφαρμογές.
Η εταιρεία παρουσίασε την έκδοση Beta της εφαρμογής, η οποία θα
μπορεί να μειώσει δραματικά το χρόνο που απαιτείται για τη δημι-
ουργία νέων virtual συστημάτων. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της
IBM, η νέα εφαρμογή μπορεί να εγκαταστήσει ένα virtual σύστημα σε
δευτερόλεπτα, δεκάδες σε μερικά λεπτά και χιλιάδες σε κάτω από μια
ώρα. Σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας, οι ταχύτητες αυτές επιτυγ-
χάνονται με τη χρήση μιας σειράς τεχνολογιών ανάμεσα στις οποίες
ξεχωρίζει και το streaming του image του virtual συστήματος.
Η λύση μπορεί να κάνει πιο αποτελεσματικές τις επιχειρήσεις, αφού
μέχρι σήμερα υπήρχε η περίπτωση να απαιτείται μέχρι και μια ώ-
ρα για την υλοποίηση ενός virtual machine. Αλλά τα πλεονεκτήμα-
τα είναι σαφώς περισσότερα. Ένας από τους λόγους που μια επιχεί-
ρηση μεταβαίνει στο cloud αφορά στο γεγονός ότι πλεόν μπορεί να
χρησιμοποιήσει μόνο τους πόρους που χρειάζεται.. Βάσει αυτής της
λογικής θα πρέπει να αποδώσει πίσω στο cloud τους εν λόγω πό-
ρους, όταν δεν θα τους χρειάζεται πλέον. Ακόμα και έτσι όμως οι ο-
μάδες εργασίας διστάζουν να δώσουν τους πόρους πίσω ακόμα και
αν δεν τους χρησιμοποιούν εξαιτίας του χρόνου που θα απαιτηθεί
για τους αποκτήσουν και πάλι όταν θα τους χρειαστούν. Η διαβεβαί-
ωση όμως ότι θα μπορούν να πάρουν πίσω τους πόρους σε δευτε-
ρόλεπτα ή το χειρότερο σε μερικά λεπτά, βοηθά τις ομάδες εργασί-
ας να αποδίδουν και πάλι πίσω τους πόρους που χρησιμοποίησαν
για λίγο. Η εφαρμογή μπορεί να βοηθήσει στην ευελιξία των εται-
ριών, οι οποίες θα θέλουν να κάνουν αλλαγές ιδιαίτερα γρήγορα. Η
εταιρεία ανακοίνωσε συν τοις άλλοις ότι η λύση Tivoli Provisioning
Manager υποστηρίζει πλέον image federation και δυνατότητα ε-
γκατάστασης σε ετερογενής υποδομή, με άλλα λόγια την ταυτόχρο-
νη υποστήριξη διαφορετικών πλατφόρμων hypervisor από ένα ε-
νιαίο σύστημα διαχείρισης. Μια επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποι-
εί, Vmware, Hyper-V και Xen και να τους χειρίζεται όλους από την
ίδια κονσόλα. Η εν λόγω τάση πάντως είναι κάτι που βλέπουμε και
από άλλους κατασκευαστές, αφού η ύπαρξη πολλών διαφορετικών
hypervisor θεωρείται ότι αποτελεί και έναν από τρόπους μείωσης
του κόστους των επενδύσεων.
Η IBM επιπλέον ανακοίνωσε ότι θα δώσει στην αγορά ένα beta πρό-
γραμμα σχετικά άμεσα μια νέας εφαρμογής που επεκτείνει τη διαχεί-
ριση υπηρεσιών και στα hybrid clouds. Οι χρήστες θα είναι σε θέση
να παρακολουθούν και να ετοιμάζουν υπηρεσίες, οι οποίες θα μπο-
ρούν να φιλοξενηθούν είτε εσωτερικά είτε σε κάποιο public cloud.
Ο χώρος της οικονομίας αλλά και ο δημόσιος τομέας αποτελεί βασι-
κούς τομείς, οι οποίοι ενδιαφέρονται να κρατήσουν τα δεδομένα ε-
σωτερικά και να περάσουν τις λιγότερο κρίσιμες εφαρμογές σε δη-
μόσια clouds. Σε πρώτη φάση δεν έχει γίνει γνωστό ποιες θα είναι
οι υπηρεσίες cloud, οι οποίες θα υποστηρίζονται, αλλά σύμφωνα με
λεγόμενα στελεχών της εταιρεία, θα υπάρχει μια αρκετά μεγάλη λί-
στα, η οποία θα μεγαλώνει στη διάρκεια της beta φάσης.
Η εταιρεία επιπλέον ανακοίνωσε την υποστήριξη virtualization για το
Tivoli Storage Manager, που επιτρέπει στους χρήστες να διαχειρίζο-
νται πιο αποτελεσματικά τα ζητήματα storage αλλά και θέματα ανά-
κτησης και προστασίας δεδομένων για τα διάφορα συστήματα.
info: IBM, 210-6881 111
φαία τεχνολογία, καινοτόμες λύσεις, αξιοπιστία και επαγγελμα-
τική υποστήριξη.
info: Konica Minolta BGR, 210-2896 600
News & trends
Ειδήσεις, τάσεις, αναλύσεις
12
PRO
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ
2011
ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Η Cisco επεκτείνει τη στρατηγική της στο Datacenter
ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ PROBANK
Νέες εγκαταστάσεις για το SwiftBase-CM
Η εταιρεία e-Systems, αντιπρόσωπος των προϊόντων SwiftBase-CM στην Ελλάδα, ανακοίνωσε τρεις νέες και ιδιαίτερα σημαντικές εγκαταστά-
σεις του συγκεκριμένου συστήματος ελέγχου, προστασίας και επίβλεψης computer rooms και data centers. Πρόκειται για τις εγκαταστάσεις
στην Τράπεζα Πειραιώς, στην Εθνική Τράπεζα και στην ProBank. Με τη βοήθεια των “SwiftBase-CM” τα προαναφερθέντα computer rooms ε-
λέγχουν σε πολλαπλά σημεία, ένα πλήθος παραμέτρων ασφαλούς λειτουργίας, όπως θερμοκρασία, υγρασία, διαρροή υγρών - πλημμύρα, ύ-
παρξη καπνού - πυρκαγιά, διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, τάση - ένταση - ισχύ και ποιότητα ηλεκτρικού ρεύματος, ροή αέρα, στάθμη φωτός,
ένταση ήχου, άνοιγμα θυρών, ύπαρξη επικινδύνων αερίων, κ.ά. Υπενθυμίζεται ότι συνεχίζεται η δωρεάν διάθεση iPhone 4 στους πελάτες της
e-Systems, για την απομακρυσμένη διαχείριση πολλαπλών συστημάτων SwiftBase-CM.
info: e-Systems, 210-569 9898
Τα νέα και αναβαθμισμένα προϊόντα περιλαμβάνουν την οικογέ-
νεια Cisco Nexus, την πλατφόρμα MDS SAN, τους servers Unified
Computing System αλλά και το NX-OS. Έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να
ολοκληρώνουν και να ενοποιούν πιο αποτελεσματικά servers, storage
και δίκτυα σε ένα data center fabric, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να α-
πλοποιεί τις διαδικασίες και να κλιμακώνεται στο cloud.
Η Cisco έχει μπει ιδιαίτερα ανταγωνιστικά στο κομμάτι του data center
ανοίγοντας σημαντικά τα μέτωπά της, αφού έχει να αντιμετωπίσει πλέ-
ον σε επίπεδο δικτύων, προτάσεις από τις Juniper, Brocade, Avaya
Και Alcatel – Lucent, σε επίπεδο πλατφόρμων από τις Enterasys,
Extreme και Force 10, και στο χώρο του server-storage-switching
και virtualization από τις HP, IBM και Dell. Η παρουσίαση των προϊό-
ντων της εταιρείας περιλαμβάνει το νέο Nexus 3000 switch. Πρόκει-
ται για ένα Ethernet switch των 10Gigabit (48 ports 1G/10G), με χα-
μηλό latency και υψηλή πυκνότητα. Το switch υποστηρίζει Layer 2/3
switching (unicast/multicast).
Η εταιρεία παρουσίασε τρεις νέες προσθήκες στην οικογένεια Fabric
Extender (FEX), που έχουν σχεδιαστεί για να επεκτείνουν το data
center fabric από τα Nexus switches στους UCS servers και στα
virtual machines. Τα τρία νέα προϊόντα FEX περιλαμβάνουν υποστή-
ριξη Adapter FEX, VM-FEX και FEX για το Nexus 7000. Το πρώτο δι-
αχωρίζει ένα φυσικό NIC σε πολλαπλά λογικά για να φιλοξενήσει πολ-
λαπλά virtual συστήματα ανά NIC με ένα ενιαίο σημείο διαχείρισης. Το
VM-FEX επεκτείνει το switching στο server hypervisor ώστε να δρο-
μολογείται η κίνηση των virtual συστημάτων με ένα φυσικό switch
και όχι με ένα virtual switch στο hypervisor. Αυτό παρέχει στους ΙΤ
managers τη δυνατότητα να ενοποιήσουν το φυσικό και το virtual ε-
πίπεδο για καλύτερο επίπεδο αλλά και να επιτρέψουν τη φορητότητα
πολιτικών δικτύων και ασφάλειας στα virtual συστήματα.
Το FEX για το Nexus 7000 περιλαμβάνει το Nexus 2232PP, ένα fabric
extender 10G με 32 θύρες που υποστηρίζεται πλέον από το 7000. Η εν
λόγω προσθήκη έχει σαν αποτέλεσμα την ύπαρξη ενός ενιαίου σημεί-
ου διαχείρισης για μέχρι 1500 ports ανά σασί επεκτείνοντας το Nexus
7000 στην κορυφή του server rack. Η εταιρεία επιπλέον επέκτεινε το
Catalyst 6500 switch με ένα module, το οποίο λειτουργεί σαν μηχα-
νή ελέγχου εφαρμογών, που κλιμακώνεται με την τεχνολγοία διασύν-
δεσης datacenter Overlay Transport Virtualization (OTV) 2. Αυτό πα-
ρέχει 54% μεγαλύτερη απόδοση για τη διανομή εφαρμογών σύμφω-
να με τη Cisco. Επιπρόσθετα η εταιρεία παρουσίασε για τον Catalyst
6500, το ES-40 module, το οποίο παρέχει απόδοση 40 Gigabit, line-
rate για τη διασύνδεση data center με τη χρήση MPLS ή VPLS όπως
και ένα νέο ASA Firewall module. Η Cisco παρουσίασε και την υπη-
ρεσία fabric MDS 9000 Storage Media Encryption, η οποία προσφέ-
ρει ασφαλή κρυπτογράφηση media για δίσκους και tapes.
Η εταιρεία πρόσθεσε δυο νέες υπηρεσίες στο Nexus 101 appliance,
τη Virtual Security Gateway, που προσφέρει VM-Level segmentation
σε ένα multi-tenant datacenter και τη Cisco Data Center Network
Management. Όσον αφορά στο portfolio των UCS, η Cisco πρόσθετε
στο C260 M2 rack mount server για ιδιαίτερα απαιτητικές εφαρμογές
από πλευράς απόδοσης, ο οποίος διαθέτει τη διπλάσια χωρητικότητα
μνήμης σε σχέση με αντίστοιχους servers 2 θέσεων επεξεργαστών.
Η εταιρεία επιπλέον παρουσίασε τις νέες εκδόσεις των UCS B230 M2,
B440 M2 και C460 M2 servers, οι οποίοι στηρίζονται στη νέα γενιά επε-
ξεργαστών Xeon της Intel (Westmere EX). Δεν θα πρέπει να ξεχάσου-
με να αναφέρουμε ότι η εταιρεία αναβάθμισε το Data Center Network
Manager (DCNM), για να μπορέσει να παρέχει ενοποιημένη διαχείρι-
ση SAN, LAN και server για μέχρι 150.000 ports. Επιπλέον προσφέ-
ρει ολοκλήρωση με το Vmware vCenter για θέματα provisioning, α-
πόδοσης και επίλυσης προβλημάτων.
info: Cisco, 210-6381 300
13
ΑΠΟ ΤΗΝ MD5
Στην Ελλάδα οι λύσης Q1 Labs
ΑΠΟ ΤΗΝ AKEYDOR ΚΑΙ ΤΗ WISEMO
Λύση απομακρυσμένης πρόσβασης
Η MD5 ανακοίνωσε τη συμφωνία της με την Q1 Labs, κατασκευαστή ολοκληρωμένων λύσεων security intelligence. Η νέα αυτή συνερ-
γασία επιτρέπει στην MD5 να επεκτείνει τη γκάμα των λύσεων που προσφέρει με νέες λύσεις στο χώρο του risk management, SIEM, log
management και network behavior analytics, και security event management. Η MD5 θα έχει την ευθύνη της διανομής και υποστήριξης
όλης της σειράς προϊόντων της Q1 Labs για την Ελλάδα και την Κύπρο. Το QRadar, η Security Intelligence πλατφόρμα της Q1 Labs, απο-
τελεί μία ολοκληρωμένη και αυτοματοποιημένη λύση ασφάλειας που προσφέρει πλήρη και σφαιρική γνώση ολόκληρου του δικτύου.
info: MD5, 210-6563 852
Η Akeydor ανακοίνωσε σήμερα την διαθεσιμότητα της νέας της λύσης απομακρυσμένης πρόσβασης και διαχείρισης τερματικών, server και
Mobile Devices, Wisemo Remote Support & Asset Management. Tο Wisemo Remote Support αποτελεί μια ιδιαίτερα ασφαλή λύση Remote
Control, καθώς περιλαμβάνει τον Wisemo Security Server, module το οποίο διαχειρίζεται κεντρικά τα τερματικά, servers, laptops και Mobile
Devices. O Wisemo Security Server διαχειρίζεται σε groups μέσω Active Directory όλους τους Wisemo Guests και Hosts και ορίζει κανόνες
ασφαλείας για ποιος Guest έχει πρόσβαση και σε ποιους Hosts, αλλά επίσης και ποιες ενέργειες μπορεί να εκτελεί σ’ εκείνους τους Hosts.
info: Akeydor, 210-3603 387
News & trends
Ειδήσεις, τάσεις, αναλύσεις
14
PRO
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ
2011
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΠΛΟΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ενοποίηση υπηρεσιών
από την HP
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
Η Oracle εγκαταλείπει τον Itanium
Η HP παρουσίασε ένα νέο σύνολο υπηρεσιών, που συνδυάζει υπο-
στήριξη software αλλά και επαγγελματικές υπηρεσίες σε ένα ενιαίο
offering. Σύμφωνα με την εταιρεία πρόκειται για ένα νέο offering,
που παρέχει στους πελάτες τη δυνατότητα υποστήριξης για όλα τα
συστήματα τους και όχι μόνο για τα προϊόντα HP που τυχόν αγορά-
ζει ο πελάτης. Στόχος της εταιρείας με τη νέα προσφορά που ονο-
μάζεται HP Premier Services είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να
απλοποιήσουν τη διαχείριση των συστημάτων τους.
Συνήθως οι επιχειρήσεις έχουν την τάση να δημιουργούν συστή-
ματα με μια ποικιλία εφαρμογών και να τα συντηρούν μέσα από
ένα μεγάλο αριθμό συμβολαίων υποστήριξης. Μπορεί να έχουν
πολλές εκδόσεις του ίδιου προγράμματος, τελείως συγκεκριμένα
customizations και εφαρμογές από διαφορετικούς κατασκευαστές,
οι οποίες αλληλεπιδρούν.
Όλη αυτή η περιπλοκότητα βάζει εμπόδια στη δυνατότητα της επι-
χείρησης να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τις επενδύ-
σεις που έχει πραγματοποιήσει σε software σύμφωνα με την HP.
Επιπλέον η λήψη υποστήριξης για αυτά τα συστήματα μπορεί να εί-
ναι προβληματική, αφού κάθε κατασκευαστής είναι πολύ πιθανό να
παρέχει υποστήριξη μόνο για τα δικά του προϊόντα. Η κίνηση της HP
έχει σαν στόχο τη δημιουργία ενός σημείου επαφής για θέματα υπο-
στήριξης. Στόχος είναι να απλοποιηθεί η κατάσταση όσο το δυνατόν
περισσότερο παρέχοντας την εναλλακτική να αναλάβει εξ ολοκλή-
ρου η HP την υποστήριξη για όλες τις λύσεις software που τρέχουν
στην επιχείρηση.Η κίνηση της HP ακολουθεί ένα trend που θέλει
τους vendors να συνδυάζουν υπηρεσίες υποστήριξης αλλά και συμ-
βουλευτικές υπηρεσίες σε ένα ενιαίο και ουσιαστικό πακέτο.
Σύμφωνα με αναλυτές, παρά το γεγονός ότι αυτού του είδους η
υποστήριξη συνήθως κοστίζει περισσότερο από τα απλά συμβό-
λαια συντήρησης αυτός ο συνδυασμός υπηρεσιών και υποστή-
ριξης μπορεί να διευκολύνει σε κάποιο βαθμό τη διαδικασία της
υποστήριξης περίπλοκων συστημάτων.
Οι υπηρεσίες HP Premier θα προσφέρονται σε τέσσερις βαθμί-
δες κάθε μια από τις οποίες έχει διαφορετικό επίπεδο εμπλοκής
της HP. Όλοι οι πελάτες έχουν βασική online υποστήριξη και μέ-
σω τηλεφώνου όπως και πρόσβαση σε νέες εκδόσεις, patches και
αναβαθμίσεις.
Στη βαθμίδα Premiere Response, ο πελάτης θα συνδέεται με έ-
να μηχανικό, ο οποίος θα μαθαίνει το περιβάλλον του πελάτη και
θα προσφέρει λύσεις όταν προκύπτει κάποιο πρόβλημα. Στη βαθ-
μίδα Premier Advisory, ο μηχανικός θα μπορεί να βοηθά τον πε-
λάτη στην εγκατάσταση νέων εκδόσεων και να τον συμβουλεύει ό-
σον αφορά στα νέα patches και τις βέλτιστες πρακτικές. Στο επόμε-
νο στάδιο με την ονομασία Premier Business tier, υπάρχει ένας α-
ποκλειστικός manager, ο οποίος κοιτάζει το σύστημα και τέλος στο
Premier Team Extend, η HP αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το σύστη-
μα με συμφωνία outsourcing. Η υπηρεσία θα αρχίσει να παρέχε-
ται για τη σειρά εφαρμογών Business Technology Optimization της
ίδιας της HP, που περιλαμβάνει εφαρμογές για business service
management αλλά και IT service management. Η εταιρεία μπο-
ρεί να κανονίσει να βάλει στο ίδιο πακέτο και την υποστήριξη του
HP hardware ή άλλου HP software.
info: HP, 210-8091 100
Η Oracle πριν από λίγες μέρες έγινε ο τελευταίος κατασκευα-
στής software, ο οποίος ανέφερε ότι θα σταματήσει να αναπτύσ-
σει εφαρμογή για τον Itanium της Intel, ακολουθώντας τη από-
φαση της Microsoft πριν από ένα χρόνο αλλά και της Red Hat.
Η απόφαση της Oracle ήρθε – σύμφωνα με στελέχη της εται-
ρείας μετά από συνομιλίες με την Intel, αφού οι εκτιμήσεις της
Oracle είναι ότι η εταιρεία εστιάζει περισσότερο στην αρχιτεκτο-
νική x86. Η κίνηση αυτή πάντως αποτελεί ένα σημαντικό κτύπημα
στον Itanium, αφού πλέον δεν υπάρχει κάποιος μεγάλος vendor
που να αναπτύσσει εκ νέου software για αυτόν. Η Microsoft είχε
προχωρήσει στην αντίστοιχη κίνηση από τον Απρίλιο του 2010,
λίγο πριν η Intel παρουσιάσει τη σειρά Xeon 7500, που αποτε-
λούν τα πρώτα chips x86 που διέθεταν χαρακτηριστικά υψηλής
αξιοπιστίας, τα οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή η Intel φύλαγε α-
ποκλειστικά για τον Itanium. Σε αυτή τη δεδομένη χρονική στιγ-
μή η Microsoft αποφάσισε ότι δεν έχει κάποιο λόγο να υποστη-
ρίζει τον Itanium, αφού τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά υπήρ-
χαν πλέον στους Xeon. Η Oracle πάντως ανακοίνωσε ότι θα συ-
νεχίσει να υποστηρίζει τους υπάρχοντες πελάτες που χρησιμο-
ποιούν λύσεις της σε Itanium.
info: Oracle, 210- 6789 200
15
PRO
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ
2011
15
Η Microsoft έρχεται να δώσει απάντηση σε ένα κρίσιμο ερώτη-
μα, που έθεταν εδώ και πολύ καιρό οι πελάτες της. Τι γίνεται α-
πό πλευράς διαχείρισης για συσκευές που δεν χρησιμοποιούν
Windows;
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι πρόσθεσε υποστήριξη για iPhones,
iPads, αλλά και συσκευές Android και Symbian (εντάξει και
Windows Phone 7 για να μην ξεχνιόμαστε) στη δεύτερη beta, του
System Center Configuration Manager 2012, που έδωσε στην κυ-
κλοφορία πριν από λίγες μέρες. Σε αυτή τη φάση η εταιρεία δεν α-
νέφερε τίποτα όσον αφορά στη διαχείριση συσκευών BlackBerry,
οι οποίες όμως καλύπτονται πολύ καλά από τη λύση της ίδιας της
RIM, η οποία συνεργάζεται και αρκετά καλά με τα προϊόντα της
Microsoft, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε να αναφέρουμε ότι
θα παρουσιάσει και cloud εκδοχή της σύντομα.
Η υποστήριξη τηλεφώνων, που δεν στηρίζονται σε Windows κά-
νει πιο εύκολο για τους IT managers να ορίσουν και να επιβά-
λουν πολιτικές που αφορούν στα passwords και να διαγράψουν
τα δεδομένα τους στην περίπτωση που οι συσκευές χαθούν. Στη
φάση που βρίσκεται η λύση πάντως δεν προσφέρει τη δυνατότη-
τα διαχωρισμού και διαχείρισης προσωπικών και εταιρικών δε-
δομένων στο ίδιο τηλέφωνο.
Η εταιρεία προς το παρόν τουλάχιστον δεν επεκτείνει όλα τα προ-
ϊόντα της για να διαχειρίζονται συσκευές που στηρίζονται σε άλ-
λα λειτουργικά. Για παράδειγμα, το Windows Intune, ένα σύστη-
μα web based management system, το οποίο διατίθεται και στη
χώρα μας πλέον, προς το παρόν εστιάζει μόνο στα PCs. Η σουίτα
διαχείρισης System Center μπορεί επιπρόσθετα να διαχειριστεί
την υπηρεσία Windows Azure, αλλά προς το παρόν όχι κάποια α-
νταγωνιστική πρόταση όπως είναι το Amazon EC2.
Αλλά η μέχρι τώρα πορεία της εταιρείας δείχνει ότι έχει γίνει αρ-
κετά ευέλικτη και σε δεδομένη χρονική στιγμή ίσως δούμε κά-
ποια τέτοια δυνατότητα. Η ευελιξία της λύσης – αλλά και εσχάτως
της Microsoft – καταδεικνύεται από το γεγονός ότι η on-premise
έκδοση της σουίτας μπορεί ήδη να διαχειριστεί τόσο Windows ό-
σο και Linux. Η υποστήριξη που παρέχει η έκδοση της σουίτας
σε άλλα λειτουργικά πέρα των Windows περιλαμβάνει το Suse
Linux, κάτι το οποίο η εταιρεία δουλεύει και με τη Novell, το Red
Hat Linux (αν και οι δυο εταιρείες δεν έχουν συνεργαστεί στο συ-
γκεκριμένο μέτωπο), το Solaris, το HP-UX και το IBM AIX.
Στο κομμάτι του virtualization, το System Center είναι σε θέση να
διαχειριστεί εδώ και αρκετό καιρό τον hypervisor της Vmware,
αλλά η εταιρεία ανακοίνωσε για τη νέα έκδοση του System Center
Virtual Machine Managerότι προσθέτει υποστήριξη και για το
XenServer.
Από την άλλη η δυνατότητα να μετατρέπει σε virtual διάφορες ε-
φαρμογές server παρά το γεγονός ότι δουλεύει με πολλαπλούς
hypervisors αφορά μόνο στις εφαρμογές του Windows Server και
όχι στο Linux. Σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας υπάρχουν συ-
γκεκριμένα πράγματα που μπαίνουν μέσα στο System Center και
αφορούν συγκεκριμένα το Hyper-V, τακτική που ακολουθούν και
άλλοι κατασκευαστές. Οι ίδιοι άνθρωποι αναφέρουν ότι τα 2/3 των
επιχειρήσεων με τουλάχιστον 500 PCs χρησιμοποιούν το System
Center και διαχειρίζονται περισσότερους Windows servers από
οποιοδήποτε άλλο κατασκευαστή. Το 20% των χρηστών που χρη-
σιμοποιούν το System Center Operations Manager για να διαχει-
ριστούν υλοποιήσεις Windows, το χρησιμοποιούν και για servers
που δεν τρέχουν Windows αλλά κυρίως Linux.
Η εταιρεία αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι πελάτες χρησιμοποιούν
πολλαπλά clouds, αλλά σε αυτή τη φάση ο System Center δια-
χειρίζεται μόνο το Azure, με τέτοιο τρόπο μάλιστα που επιτρέπει
στους χρήστες να διαχειρίζονται τις εσωτερικές εγκαταστάσεις
Windows Server μαζί με ότι έχουν κάνει deploy στο Azure. Προς
το παρόν η εταιρεία δεν έχει δει τόσο μεγάλη ζήτηση για να υπο-
στηρίξει και άλλες πλατφόρμες όπως είναι το EC2 του Amazon,
αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο System Center είναι στημέ-
νος με τέτοιο τρόπο, ώστε μπορεί να δεχτεί εύκολα plug-ins για
οποιοδήποτε cloud. Ειδικότερα για την περίπτωση που το cloud
χρησιμοποιεί Vmware στο back end η διαδικασία μπορεί να γίνει
πιο εύκολα, αφού τα περισσότερα στοιχεία, που αφορούν στη δι-
αχείριση του vSphere από το System Center, μπορούν να εφαρ-
μοστούν και σε αυτά τα περιβάλλοντα.
info: Microsoft, 211-1206 000
ΜΕΣΩ ΣΤΟΥ SYSTEM CENTER CONFIGURATION MANAGER 2012
Διαχείριση και non-Windows
συσκευών από τη Microsoft
Interview
Με το Νίκο Μολφέτα
16
PRO
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ
2011
Στόχος της Microsoft αποτελεί να δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες να έχουν
πρόσβαση στα πλεονεκτήματα που δίνει το Business Intelligence. Για να δούμε πόσο κοντά
βρίσκεται στην υλοποίηση αυτού του οράματος μιλήσαμε με τον καθ’ ύλη αρμόδιο.
Ο εκδημοκρατισμός του BI
Η
Microsoft έχει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρου-
σα αντίληψη πάνω στο ζήτημα Business In-
telligence, την οποία συζητήσαμε με τον Νί-
κο Μολφέτα, business group lead, servers &
tools της Microsoft Ελλάς.
Η συζήτησή μας με τον κύριο Μόλφετα ξεκίνησε από το
τι σημαίνει Business Intelligence για τη Microsoft. Ο Νί-
κος Μολφέτας μας είπε:
Ένα από τα πρώτα πράγματα που είδαμε στο Business
Intelligence, είναι ότι είδαμε ότι πρόκειται για μια εξει-
δικευμένη τεχνολογία, η οποία είχε και ιδιαίτερα μεγά-
λο κόστος για τις επιχειρήσεις που ήθελαν να υλοποιή-
σουν μια τέτοια λύση και λόγω της δυσκολίας χρήσης
συνήθως αφορούσε λίγους χρήστες. Η Microsoft μπή-
κε σε αυτή την αγορά, προχωρώντας στον εκδημοκρα-
τισμό της λύσης, κάτι που για την εταιρεία μας έχει δυο
βασικούς άξονες.
Ο πρώτος είναι το κόστος, καθώς το Business Intel-
ligence, δεν πρέπει και δεν μπορεί να είναι ένα προϊ-
όν πολυτελείας, καθώς το χρειάζονται όλοι και δεν εί-
ναι απαραίτητο να αποτελεί την επένδυση της δεκαετί-
ας για μια εταιρεία. Ο δεύτερος άξονας αφορά στην ευ-
χρηστία, καθώς οι λύσεις Business Intelligence δεν γί-
νεται να αφορούν μόνο μια μικρή ομάδα ανθρώπων ό-
πως είναι ο διευθυντής πωλήσεων και κάνα δυο ανα-
λυτές από κάτω, οι οποίοι κοιτούν την αγορά για να α-
ναζητούν ευκαιρίες στην αγορά. Υπάρχουν μια σειρά
από αποφάσεις, οι οποίες είναι λιγότερο στρατηγικές,
αλλά καθημερινές, αλλά έχουν σημασία και μπορούν
μέσω του Business Intelligence να γίνουν πιο αποτε-
λεσματικές. Ο οποιοσδήποτε πωλητής, οικονομικός, ο
υπάλληλος του call center, είτε άλλος υπάλληλος μπο-
ρεί να έχει από τα στοιχεία για το πώς πάει η δουλειά
του, όποια και αν είναι αυτή και να δει που χωρά βελτί-
ωση. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι χρειάζονται κάτι πο-
λύ απλό, το οποίο θα τους βοηθήσει σε καθημερινή βά-
ση να παίρνουν αποφάσεις και θα το μάθουν ιδιαίτε-
ρα γρήγορα, καθώς δεν θέλουν και δεν χρειάζονται να
μπαίνουν σε κάποιο ιδιαίτερα εξειδικευμένο εργαλείο
με τρελά reports για να έχουν αποτέλεσμα. Στόχος της
πρότασης της Microsoft είναι να τους βοηθήσει να “ξε-
κλειδώσουν” τα δεδομένα που βρίσκονται στις βάσεις
της επιχείρησης, για να γίνουν καλύτεροι στη δουλειά
τους. Αυτή τη στρατηγική, που έχει ακολουθήσει η Mi-
crosoft, έρχονται να την επιβεβαιώσουν και εταιρεί-
ες αναλυτών όπως η Gartner, όπου στο πιο πρόσφατο
magic quadrant της για το Business Intelligence, το-
ποθετεί τη Microsoft στην κορυφαία θέση όσον αφορά
στη δυνατότητα εκτέλεσης αλλά και σε εξαιρετικά υψη-
λή θέση όσον αφορά στο όραμα. Πέρα όμως από το ζή-
τημα, που αφορά στην ευκολία χρήσης, θα πρέπει να
αναφέρουμε ότι η Microsoft έχει διευθετήσει και ζητή-
ματα που αφορούν στην κλιμάκωση και στην ταχύτη-
τα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτή την περίπτω-
ση είναι το δημοσιευμένο case study για το Yahoo, στο
οποίο υπάρχει κύβος 12TB και τα queries τρέχουν σε
10 δευτερόλεπτα.
Η συνέχεια της συζήτησή μας αφορούσε στα προϊό-
ντα της Microsoft, που αποτελούν την πλατφόρμα Busi-
ness Intelligence της εταιρείας. Ο κ. Μολφέτας μας εί-
πε: “Ξεκινάμε με τη βάση, που είναι ο SQL Server 2008
R2, το οποίο έχει κυκλοφορήσει πριν από ένα χρόνο, ο
Νίκος
Μολφέτας,
business
group lead
Server
Solutions της
Microsoft.
Μια πρώτη ιδέα από την επερχόμενη πρόταση της Microsoft για το
BI, όπου ο χρήστης θα μπορεί μέσα από ένα ιδιαίτερα ευέλικτο web
interface, θα μπορεί να δημιουργεί reports δυναμικά.
17
PRO
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ
2011
SharePoint Server 2010 και το Office 2010. Οι εν λόγω λύσεις δέ-
νουν μαζί σε αυτό που η Microsoft αποκαλεί Self Service Busi-
ness Intelligence. Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι με αυτό
τον όρο, η εταιρεία εννοεί ότι έχουμε σπάσει αυτό το μπρος –πί-
σω ανάμεσα στους χρήστες και το τμήμα IT, το οποίο διαρκεί συ-
νήθως για μήνες και πολλές φορές δημιουργεί προστριβές, α-
φού το τμήμα IT δεν μπορεί να ανταποκρίνεται συνεχώς στη δη-
μιουργία queries και στις συνεχόμενες αλλαγές που απαιτεί μια
τέτοια διαδικασία. Σε αυτό το σημείο, έχει αποδειχτεί ότι οι χρή-
στες μπαίνουν στη διαδικασία να πάρουν την κατάσταση στα χέ-
ρια τους, δημιουργώντας για παράδειγμα διάφορα αρχεία Excel,
τα οποία μπορεί να τους εξυπηρετούν, αλλά δεν αφήνουν περιθώ-
ρια για διαμοιρασμό των δεδομένων, ενώ για όλα αυτά το IT δεν
έχει συνήθως καν ιδέα. Εδώ λοιπόν έρχεται να κολλήσει η λογι-
κή του Self Service Business Intelligence. Το IT έχει φτιάξει την
υποδομή, δηλαδή τη βάση, το data warehouse, τους κύβους, τις
διαστάσεις κλπ, έχει δώσει και ένα βασικό interface στους χρή-
στες. Από εκεί και ύστερα όμως στη διαμόρφωση του report, για
το τι θέλει ο χρήστης να βλέπει, με ποιο τρόπο θέλει να το βλέπει
μπορεί να το καθορίσει ο ίδιος ο χρήστης. Έτσι ο έλεγχος διατη-
ρείται στο IT, αφού δεν δημιουργούνται δεξιά και αριστερά άλ-
λα βάσεις, αλλά και ο χρήστης μπορεί να έχει το αποτέλεσμα που
θέλει με τον τρόπο που το θέλει.”
Ο κύριος Μολφέτας επικεντρώθηκε στη συνέχεια στο PowerPivot,
που αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά στοιχεία της λύσης Business
Intelligence της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα μας είπε: “Αν μια ε-
ταιρεία έχει δημιουργήσει τους κύβους και το τμήμα IT έχει συμ-
φωνήσει ποιες είναι οι βασικές διαστάσεις που τους ενδιαφέρουν,
μπορεί να προσφέρει στους χρήστες της είτε μέσω του SharePoint
με ένα αλληλεπιδραστικό report, είτε μέσα από το Excel. Το Pow-
erPivot παρέχει την δυνατότητα επεξεργασία εκατομμυρίων κατα-
χωρήσεων στο Excel χωρίς να παγώνει η χρήση του. Ο κύβος βρί-
σκεται φορτωμένος In-memory σε μια συμπιεσμένη μορφή και ο
χρήστης απολαμβάνει άμεση ανταπόκριση σε οποιαδήποτε διαδι-
κασία, όπως η αλλαγή διαστάσεων, το sorting και άλλα.”
Συνεχίζοντας τη συζήτησή μας με τον κύριο Μολφέτα, αναφερθή-
καμε στα θέματα υλοποιήσεων της πλατφόρμας Business Intelli-
gence της Microsoft και μας έδωσε μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία.
Πιο συγκεκριμένα μας είπε: “Ένα από τα σημεία που έχει ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον αφορά στο κομμάτι του integration του SQL Serv-
er με άλλες βάσεις και τη συλλογή δεδομένων από αυτές, καθώς
δεν περιμένουμε ότι όποιος πάρει την πλατφόρμα Business Intel-
ligence της Microsoft θα περνάει τα δεδομένα του, οπωσδήποτε σε
SQL Server. Αντιθέτως έχουμε δει πολλούς πελάτες, οι οποίοι εί-
ναι κλειδωμένοι σε ανταγωνιστικές πλατφόρμες, γιατί έχουν εκεί
εφαρμογές που τρέχουν πολλά χρόνια, είτε γιατί είναι πολύ μεγά-
λο το κόστος ή και το ρίσκο της μετάβασης, να χρησιμοποιούν τον
SQL Server για τη συλλογή των δεδομένων και τη δημιουργία των
κύβων και να στήσουν το Business Intelligence τους κρατώντας τις
πρωτογενείς βάσεις δεδομένων. Με αυτό τον τρόπο μπαίνουμε πε-
ριφερειακά και σε εταιρείες, που δεν είχαμε κάποια άλλη παρου-
σία. Μάλιστα ειδικά εδώ στην Ελλάδα, τα πράγματα δείχνουν ότι υ-
PRO
Το πιο πρόσφατο Magic Quadrant της Gartner δίνει μια ιδιαίτερα ικανοποιητι-
κή θέση στη Microsoft ανάμεσα στους διάφορους κατασκευαστές.
πάρχει ακόμη σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης στις εταιρείες, κα-
θώς η χρήση του BI είναι σχετικά πρόσφατη και ενίοτε περιορίζε-
ται σε μερικά reports, χωρίς να μπουν στη διαδικασία να “σκαλί-
σουν” τα δεδομένα τους ώστε να δουν τυχόν νέες ευκαιρίες ή να
δουν που χάνουν χρήματα. Ειδικότερα σε περιόδους κρίσης είναι
σαφώς πιο σημαντικό να δεις ποιες ευκαιρίες χάνεις και ποια κό-
στη μπορείς να κόψεις και σε αυτή ίσως την περίπτωση που θα ε-
κτιμήσεις την αξία του Business Intelligence. Σε τέτοιες περιπτώ-
σεις το BI μπορεί να καθοδηγήσει το management μιας εταιρείας
να πάρει γρήγορα τις σωστές αποφάσεις, αλλά και πιο σημαντικό ί-
σως είναι θα μπορεί να πληροφορηθούν γρήγορα τις μεταβαλλό-
μενες συνθήκες της αγοράς. Αυτός είναι και ο λόγος που σε μια τέ-
τοια περίοδο βλέπουμε να έχει αυξηθεί σημαντικά το ενδιαφέρον
για το Business Intelligence, αφού οι εταιρείες αντιλαμβάνονται εύ-
κολα την αξία που φέρνει.
Όσον αφορά για το μέλλον της πλατφόρμας ο κ. Μολφέτας μας
ανέφερε: “Η στρατηγική της Microsoft για το Business Intelli-
gence συνεχίζει και στην επόμενη έκδοση της πλατφόρμας. Πιο
συγκεκριμένα η επόμενη έκδοση του SQL Server που βρίσκεται
σε φάση ανάπτυξης με την κωδική ονομασία Denali, όπου πλέον
η εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα web interface, μέσα από το ο-
ποίο ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει πρακτικά οτιδήποτε
τον ενδιαφέρει όσον αφορά δημιουργία queries και reports, τα
οποία είναι και εντελώς δυναμικά. Η υποδομή θα παραμένει σε
κάθε περίπτωση στο IT.
Πηγή: Gartner Ιανουάριος 2011
Interview
Με τον Eli Lopez
18
PRO
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ
2011
Στα πλαίσια του EMC – Record Breaking στην Αθήνα, βρήκαμε την ευκαιρία
να μιλήσουμε με τον Eli Lopez, UVA partner sales manager της εταιρείας για
την Ελλάδα, την Πορτογαλία και το Ισραήλ.
Με άξονα την εξειδίκευση
Η
συζήτησή μας με τον κύριο Lopez ξεκίνησε με τη στρα-
τηγική της EMC στο Datacenter και ειδικότερα πως αντι-
μετωπίζει τις εταιρείες, οι οποίες θέλουν να γίνουν one-
stop shop. Ο κύριος Lopez μας είπε: “Αυτό που θα πρέ-
πει να γίνει σαφές είναι ότι η EMC θέλει να είναι μια εξειδικευμέ-
νη εταιρεία που εστιάζει σε συγκεκριμένα θέματα. Θέλουμε να α-
γοράζουμε και να αναπτύσσουμε οτιδήποτε σχετίζεται με το χώρο
του Data Management και του Storage. Στα πλαίσια αυτά, στο προ-
ηγούμενο χρονικό διάστημα, εξαγοράσαμε την GreenPlum, την Isi-
lon αλλά και άλλες εταιρείες. Στόχος είναι να επεκτεινόμαστε συ-
νέχεια και κατανέμουμε πολλούς πόρους σε αυτή την προσπάθεια,
αλλά θέλουμε να είμαστε εστιασμένοι και δεν θέλουμε να ακολου-
θήσουμε τη λογική των υπολοίπων κατασκευαστών που μπορεί να
προσφέρουν τα πάντα, αλλά δεν μπορούν να είναι εξειδικευμένοι σε
όλα. Πιστεύουμε ότι οι πελάτες απαιτούν λύσεις best of breed και
σε θέματα όπως είναι το storage και το Data Management θα έρ-
θουν σε εμάς, αφού μπορούμε να προσφέρουμε ολοκληρωμένες
λύσεις, σε αντίθεση με αρκετούς μικρότερους ανταγωνιστές μας, οι
οποίοι μπορούν να δώσουν μόνο μέρος της λύσης.”
Συνεχίζοντας τη συζήτησή μας με τον κύριο Lopez, τον ρωτήσα-
με αν τα τμήματα IT προτιμούν να κάνουν κάποιες παραχωρήσεις
αρκεί να έχουν να κάνουν με έναν κατασκευαστή για θέματα υπο-
στήριξης, αντί να πρέπει να απευθυνθούν σε πολλούς και διαφο-
ρετικούς ανά περίπτωση. Ο κύριος Lopez μας είπε: “Μια τέτοια α-
ντιμετώπιση θα είχε νόημα πριν από πολλά χρόνια. Κάτι αντίστοιχο
δεν υπάρχει σήμερα, καθώς η χρήση στάνταρ κάνει την υποστήρι-
ξη των προϊόντων – σε κάποιο επίπεδο – πιο εύκολη διαδικασία.
Εξαιτίας αυτής της τυποποίησης, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν
το best of breed σε κάθε προϊόντική κατηγορία τους ενδιαφέρει, α-
φού τα στάνταρ έχουν διασφαλίσει ότι όλες οι συσκευές θα λειτουρ-
γούν απολύτως ικανοποιητικά μεταξύ τους. Μπορεί να είναι αρκε-
τά βολικό να έχεις να καλέσεις ένα μόνο νούμερο για θέματα υπο-
στήριξης, αλλά καθώς ζούμε σε έναν τυποποιημένο κόσμο, υπάρ-
χει η δυνατότητα επιλογής του καλύτερου πάντα.
Το επόμενο θέμα που τέθηκε στη συζήτησή μας αφορούσε στην έ-
λευση της νέας σειράς storage της EMC με την ονομασία VNX. Ρω-
τήσαμε λοιπόν τον κύριο Lopez για τα πλεονεκτήματα που παρέχει
η συγκεκριμένη λύση σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το μήνυμα ξε-
περνά τη λογική του Unified Storage καθώς όλοι οι ανταγωνιστές
μας έχουν κάτι ανάλογο. Τι σημείο που κάνει τη διαφορά είναι η
διαχείριση και μάλιστα κάτι τέτοιο συμβαίνει σε όλη τη γκάμα εί-
τε αφορά στο entry level μοντέλο είτε στα κορυφαία της σειράς
VNX. Πιο συγκεκριμένα στα entry-level συστήματα, κάναμε μια
πολύ μεγάλη προσπάθεια να κάνουμε ιδιαίτερα απλό τον έλεγχο
για τον IT manager, ο οποίος είναι σε μια μικρομεσαία εταιρεία
και έχει πολύ λίγο χρόνο να μάθει νέα πράγματα, καθώς ασχολεί-
ται πρακτικά με οτιδήποτε υπάρχει γύρω από το IT. Στο άλλο άκρο
υπάρχουν μια σειρά από προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπί-
σουμε, όπως είναι οι δυνατότητες κλιμάκωσης, η οικονομία, η α-
πόδοση αλλά και η διαχείριση, αφού οι υπεύθυνοι έχουν να δια-
χειριστούν και πολλές εφαρμογές, όπως είναι οι βάσεις δεδομέ-
νων, οι mail servers και άλλα.
Σε αυτή την περίπτωση ιδιαίτερη σημασία έχει η απόδοση, αφού οι
χρήστες μπορούν να ζητούν διαφορετικά workloads ακόμα και σε
ημερήσια βάση, βάσει των αναγκών τους. Κάτι τέτοιο συνήθως ο-
δηγεί τους IT managers στα όριά τους, αφού θα πρέπει να αναλύ-
ουν συνέχεια την απόδοση και να προσπαθούν με τα περιορισμένα
τους budget να βρουν λύση. Για να τους βοηθήσουμε έχουμε εν-
σωματώσει το αυτόματο tiering, που επιτρέπει στον IT manager να
έχει το καλύτερο δυνατό mix, το οποίο μάλιστα του έρχεται και πιο
οικονομικά, αφού μπορεί να επιλέξει να εξοπλίσει το σύστημά του
με ιδιαίτερα προσιτούς δίσκους και η διαχείριση γίνεται αυτοματο-
ποιημένα. Έτσι αν έχει σε δεδομένη γραμμή ένα βαρύ workload, το
σύστημα αναλαμβάνει να το μεταφέρει αυτόματα στους πιο γρήγο-
ρους δίσκους. Έτσι ο IT administrator δεν χρειάζεται να ασχοληθεί
με αυτές τις διαδικασίες.
PRO
Στιγμιότυπο από τη συνέντευξή μας με τον κύριο Lopez, UVA partner sales
manager της EMC για την Ελλάδα, την Πορτογαλία και το Ισραήλ.
www.computeractive.gr
σε απλά Ελληνικά
ο υπολογιστής
ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΣΑΣ
Ανεβάστε βίντεο από κινητό
στο YouTube ή κατεβάστε
βίντεο του YouTube και
γράψτε CD/DVD/Blu-ray.
ΒΗΜΑ
ΠΡΟΣ
ΒΗΜΑ
Λεζάντες σε εικόνες στο Word.
Περισσότερες επιλογές
στο δεξί κλικ.
Προγραμματίστε τον τερματισμό
του υπολογιστή σας.
8 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ
ΔΙΣΚΟΙ USB 3.0
Σκληροί δίσκοι με ταχύτητα
μεταφοράς έως και 10 φορές
μεγαλύτερη σε σχέση με το
USB 2.0.
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
Δωρεάν Online υπηρεσίες.
Πώς θα δημιουργήσετε
δωρεάν αρχεία PDF.
Οδηγός επίλυσης προβλημάτων
των Windows.
Cover Story
Business Analytics
20
PRO
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ
2011
Με τον όρο Business analytics περιγράφεται μια προσέγγιση
στην ανάλυση δεδομένων, που παρέχει μια βαθύτερη
κατανόηση, του τι συμβαίνει σε μια εταιρεία, σε μια αγορά, στην
ίδια τη βιομηχανία ή την οικονομία γενικότερα.
Analyze This!
21
PRO
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ
2011
Cover Story
Business Analytics
22
PRO
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ
2011
Άνθρωπος:
το μεγαλύτερο εμπόδιο
Τα business analytics παραμένουν στην κορυφή των τεχνολο-
γιών που θέλουν να υλοποιήσουν πολλές εταιρείες. Ο επιχειρη-
σιακός στόχος είναι βέβαια να βγει κάποιο νόημα από τον τερά-
στιο όγκο δεδομένων και πληροφοριών που βρίσκονται στους
servers και να ληφθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα κρίσιμες
αποφάσεις. Η IBM περιγράφει την κατάσταση ως εξής: “Ο συν-
δυασμός ενός κόσμου ολοένα αυξανόμενης περιπλοκότητας,
της απίστευτης αύξησης των δεδομένων και η ανάγκη να μεί-
νει η εταιρεία μπροστά από τον ανταγωνισμό έχει κάνει πολλούς
να εστιάζουν στη χρήση των analytics.” Το πρόβλημα, παρόλα
αυτά, είναι ότι η υιοθέτηση των analytics δεν εμποδίζεται από
θέματα τεχνολογίας, αλλά από ένα από τα πιο παλιά προβλήμα-
τα που υπάρχουν και όχι μόνο σε εταιρείες: στη διαχείριση της
αλλαγής και στην αντίσταση λόγω κουλτούρας. Τα εμπόδια στην
υιοθέτηση των νέων δεδομένων σε επίπεδο εταιρειών σχετί-
ζονται περισσότερο με τη διαχείριση και την κουλτούρα της κά-
θε εταιρείας βάσει έρευνας που έχει πραγματοποιήσει η IBM σε
συνεργασία με το MIT και η οποία περιελάμβανε 3.000 στελέχη
και αναλυτές από 108 χώρες και 30 βιομηχανίες.
Βάσει της έρευνας τα κυριότερα εμπόδια για την υιοθέτηση
των analytics είναι τα ακόλουθα:
>> Έλλειψη κατανόησης του τρόπου χρήσης των analytics για
τη βελτίωση του business σε ποσοστό 38%.
>> Έλλειψη bandwidth λόγω ανταγωνιστικών προτεραιοτήτων
σε ποσοστό 34%
>> Έλλειψη εσωτερικών ικανοτήτων στο line of business σε
ποσοστό 28%
>> Η υπάρχουσα εταιρική κουλτούρα δεν ενθαρρύνει το δια-
μοιρασμό πληροφοριών σε ποσοστό 23%
Η έρευνα καταδεικνύει πάντως ότι η ποιότητα των δεδομένων
και η μια εκδοχή της αλήθειας βρίσκονται στα εμπόδια με το
χαμηλότερο ποσοστό αναφοράς ως εμπόδιο υλοποίησης των
business analytics. Έτσι μόλις ένας στους πέντε από αυτούς που
συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν σαν πρόβλημα την ποιότη-
τα των δεδομένων ή μη αποτελεσματικό governance των δε-
δομένων σαν το κύριο πρόβλημα στην υιοθέτηση. Σύμφωνα με
τα συμπεράσματα της έρευνας, οι οργανισμοί που χρησιμοποι-
ούν analytics για να αντιμετωπίσουν τα μεγαλύτερα προβλήματά
τους είναι ικανοί να ξεπεράσουν ζητήματα κουλτούρας και την
ίδια στιγμή να βελτιώσουν τα δεδομένα τους και την προσέγγι-
σή τους στο governance.
Έχοντας σαν δεδομένα πάντως αυτά τα εμπόδια, όσοι απάντη-
σαν στην έρευνα ανέφεραν ότι έχουν επιθετική προσέγγιση στα
analytics των πληροφοριών και θεωρούν δεδομένο τη βοήθεια
που παρέχεται στη λήψη αποφάσεων.
Π
ρόσφατα στις γνωστές μεθόδους ανάλυσης έχουν εν-
σωματωθεί αναβαθμισμένες στατιστικές προσεγγί-
σεις, που έχουν στόχο την ανίχνευση των σχέσεων,
των συσχετισμών και των τάσεων. Κάτι τέτοιο έχει γί-
νει ιδιαίτερα σημαντικό και απαραίτητο καθώς ο όγκος
των δεδομένων που είναι διαθέσιμος ανεβαίνει και οι εταιρείες που
έχουν κάνει τη διαφορά έχουν καταφέρει να χρησιμοποιήσουν τα
business analytics προς όφελός τους.
Πέρα από αυτό όμως, οι εταιρείες πλέον χρησιμοποιούν και pre-
dictive analytics. Ο όρος καλύπτει μια ποικιλία τεχνικών, που περι-
λαμβάνουν στατιστική και data mining και έχουν σαν στόχο την όσο
το δυνατόν καλύτερη πρόβλεψη μελλοντικών συμβάντων. Αυτές οι
προσεγγίσεις στηρίζονται σε μοντέλα, που χρησιμοποιούν συγκεκρι-
μένα σχέδια και σχέσεις με ιστορικά δεδομένα αλλά και δεδομένα
συναλλαγών, ώστε να αναγνωρίσουν τις ευκαιρίες και τους κινδύ-
νους που αφορούν στο business. Αυτά τα μοντέλα βοηθούν όσους
λαμβάνουν αποφάσεις να αποτιμήσουν τις δυνατότητες που υπάρ-
χουν εξερευνώντας τις διάφορες εναλλακτικές λύσεις.
Η διαθεσιμότητα πιο ευρέων συνόλων δεδομένων και τα πιο εξει-
δικευμένων εργαλείων ανάλυσης έχουν καταστήσει δυνατό για αυ-
τούς που τα χρησιμοποιούν ότι μπορούν να πάρουν καλύτερες α-
ποφάσεις ταχύτερα. Επιπλέον παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνα-
τότητα να διασφαλίσουν ότι οι υπάλληλοί τους, θα πάρουν αποφά-
σεις, οι οποίες θα είναι σε πλήρη συμφωνία με τη στρατηγική και
τους στόχους της επιχείρησης.

Τα στελέχη και οι managers σε όλα τα επίπεδα έχουν μάθει να χρη-
σιμοποιούν τα business analytics για να πληροφορηθούν για το τι
συμβαίνει στο business ους, για ποιο λόγο συμβαίνει και τι είναι πι-
θανό να συμβεί στη συνέχεια. Τα analytics επιτρέπουν σε αυτούς
τους managers να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις σε μικρότε-
ρο χρονικό διάστημα και με αυτό τον τρόπο να μπορούν να διαχει-
ρίζονται το χρόνο τους πιο αποτελεσματικά, εστιάζοντας σε θέματα
που χρειάζονται επιπλέον προσοχή.
Η ικανότητα μιας επιχείρησης να εκμεταλλευτεί τις επενδύσεις που
έχει πραγματοποιήσει στο χώρο των business analytics, μπορεί να
έχει ιδιαίτερη επίπτωση στην ανταγωνιστικότητά της και στην κερδο-
φορία της. Ειδικά σε τόσο δύσκολους καιρούς η σωστή διακυβέρ-
νηση των πόρων είναι κρίσιμη για την αποτελεσματικότητά της.
Η σωστή διακυβέρνηση των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιη-
θεί στο κομμάτι των business analytics δεν είναι απλά μια προσπά-
θεια μείωσης του κόστους. Περιλαμβάνει την αποτίμηση του πλή-
ρους συνόλου πλεονεκτημάτων αλλά και του κόστους που σχετί-
ζεται με τις πιθανές επενδύσεις και την επιλογή του καλύτερου δυ-
νατού συνόλου επιλογών σε μια δεδομένη περίοδο.
Ανάμεσα σε αυτές τις επιλογές, η βελτίωση της παραγωγικότητας, η
αύξηση του αποτελέσματος, η μείωση του κόστους ή ο κάποιος συν-
δυασμός των δυο είναι το πιο απλό και πιο κατανοητό ως αποτέλεσμα,
που μπορεί να ποσοτικοποιηθεί ώστε να παρουσιαστεί σε μια ανάλυ-
ση ROI. Παρόλα αυτά, η αναβαθμισμένη παραγωγικότητα δεν είναι η
μόνη πηγή αξίας, που παρέχεται σε επενδύσεις IT, ειδικά όπως στην
περίπτωση των business analytics. Οι εφαρμογές των business ana-
23
PRO
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ
2011
lytics μπορεί να αναβαθμίσει την αποτελεσματικότητα παρέχοντας τό-
σο στους μεμονωμένους χρήστες όσο και στους οργανισμούς τη δυ-
νατότητα καλύτερης κατανόησης της απόδοσής τους τόσο όσον αφορά
στην αποτελεσματικότητά τους αλλά και για το λόγους που συμβαίνει
κάτι τέτοιο, όπως και καθοδήγηση για το πώς μπορούν να αντιδράσουν
στο μέλλον. Για παράδειγμα τα εργαλεία analytics, μπορούν να παρα-
κολουθούν συνεχώς τις πληροφορίες που σχετίζονται με το business
και να ζητούν την προσοχή των στελεχών μόνο όταν συμβαίνει κάτι
που είναι εκτός της συνηθισμένης πορείας. Αυτό τους επιτρέπει να ε-
στιάζουν τις προσπάθειές τους σε άλλα ζητήματα που έχουν σημασία,
ενώ την ίδια στιγμή διασφαλίζουν ότι γνωρίζουν τα πάντα που απαι-
τούνται ώστε να πάρουν τις αποφάσεις που χρειάζεται ώστε το busi-
ness να συνεχίσει να κινείται ομαλά.
Σε πολλές περιπτώσεις πάντως ο τρόπος που έχουν οι εταιρείες να
υπολογίζουν το ROI είναι αρκετά απλοϊκός με αποτέλεσμα να αφή-
νουν απέξω ιδιαίτερα σημαντικά χαρακτηριστικά, στην εκτίμηση αν
η επένδυση καλύπτει ένα συγκεκριμένο ρυθμό επιστροφής ή αν α-
παιτείται ο συγκεκριμένος χρόνος επιστροφής. Πρώτα από όλα οι
εταιρείες μπορεί να μην αποτιμούν επακριβώς την αναβαθμισμένη
αποτελεσματικότητα, που μπορεί να προσφέρει το software εστιά-
ζοντας μόνο στις βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα. Και σε δεύ-
τερη φάση, στην αποτίμηση των προτάσεων των κατασκευαστών,
μπορούν να υποτιμήσουν το TCO του πακέτου.
Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας αποτελεί ένα βασικό λόγο
για την πραγματοποίηση επενδύσεων στο IT. Στις πρώτες δεκα-
ετίες του business computing, η αναβάθμιση της αποτελεσμα-
τικότητας με τον αυτοματισμό των χειροκίνητων διαδικασιών α-
ποτελούσε τη βασική πηγή αξίας. Πλέον όμως οι επενδύσεις σε
IT, ειδικότερα σε software business analytics παρέχει αξία όχι
μόνο κάνοντας πιο αποτελεσματικές τις υπάρχουσες διεργασίες,
αλλά κάνοντας πιο αποτελεσματικό το business. Στην πραγματι-
κότητα ένα σημαντικό κίνητρο για την πραγματοποίηση μια επέν-
δυσης είναι η παροχή βαθύτερης γνώσης συμβάντων αλλά και η
πιο ευρεία οπτική στις ευκαιρίες προς τα στελέχη της επιχείρη-
σης. Από τη στιγμή, που τα πλεονεκτήματα που περιμένουν οι ε-
ταιρείες από τις επενδύσεις σε IT έχουν εξελιχθεί ξεπερνώντας
την απλή αποτελεσματικότητα, είναι σημαντικό, οι επιχειρήσεις
να αναπτύσσουν και χρησιμοποιούν μεθόδους αξιολόγησης, που
αποτιμούν την αξία βάσει αυτών των όρων,
Αντίστοιχα καμιά διαδικασία αξιολόγησης software δεν είναι ε-
παρκής, αν δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσει και να αποτιμή-
σει το κόστος σε όλο τον κύκλο ζωής του software. Κάθε τέτοια
αξιολόγηση, θα πρέπει να περιλαμβάνει δυο κατηγορίες δαπα-
νών. Μια από αυτές είναι οι αρχικές δαπάνες, που περιλαμβάνουν
το licensing, την ολοκλήρωση, τυχόν hardware και όλα τα άλ-
λα έξοδα αγοράς και εγκατάστασης. Η άλλη κατηγορία δαπανών,
αφορά στις συνεχιζόμενες δαπάνες, όπως είναι η συντήρηση
και όποια άλλα ποσά προκύπτουν για θέματα υποστήριξης και
διαχείρισης.

Δείτε όλη την αξία
Οι αποτιμήσεις θα πρέπει να είναι αυστηρές και απολύτως ρεαλι-
στικές. Σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρχει υπεραισιο-
δοξία σχετικά με την απόδοση μιας λύση, αλλά και από την άλλη σε
καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει κανείς να υποτιμά τα πλεονεκτή-
ματα, που φέρνει μια λύση.
Οι επενδύσεις στα analytics, μπορούν να δημιουργήσουν τρεις
βασικές πηγές αξίας:
>> Αύξηση της αποτελεσματικότητας του IT
>> Αύξηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης
>> Βελτιωμένη αποτελεσματικότητα στο business
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά.
Αποτελεσματικότητα στο ΙΤ
Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του IT είναι μια ιδιαίτερα
σημαντική πηγή αξίας, ειδικότερα στις περιπτώσεις που μια επι-
χείρηση διαθέτει μια ετερογενή βάση legacy εφαρμογών και άλ-
λων που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά και οι οποίες τρέχουν σε
διάφορα business units.Πολλές επιχειρήσεις είναι πιθανό να δώ-
σουν ιδιαίτερη έμφαση στο συγκεκριμένο στοιχείο αξίας, αν η ε-
πένδυση σε software είναι μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας
να μειωθούν οι δαπάνες του IT. Ειδικότερα αν το project τρέχει
από το τμήμα IT, η αξιολόγηση της λύσης είναι πολύ πιθανό να
σταματήσει εδώ, από τη στιγμή που στόχος είναι η βελτιστοποίη-
ση μιας υπάρχουσας υλοποίησης και όχι η εφαρμογή των χαρα-
κτηριστικών των analytics σε μεγαλύτερο αριθμό τμημάτων. Μια
τέτοια προσέγγιση είναι σαφέστατα λανθασμένη.
Πηγές αποδοτικότητας στο business
Άλλη μια πηγή αξίας που προκύπτει από τα analytics είναι η αναβάθ-
μιση της αποτελεσματικότητας του business. Αυτό προκύπτει με πολ-
λούς τρόπους. Για παράδειγμα καθώς οι οργανισμοί κερδίζουν καλύ-
Σε πολλές περιπτώσεις πάντως ο τρόπος που έχουν οι εταιρείες
να υπολογίζουν το ROI είναι αρκετά απλοϊκός με αποτέλεσμα να
αφήνουν απέξω ιδιαίτερα σημαντικά χαρακτηριστικά, στην εκτίμηση
αν η επένδυση καλύπτει ένα συγκεκριμένο ρυθμό επιστροφής ή αν απαιτείται ο
συγκεκριμένος χρόνος επιστροφής.
Cover Story
Business Analytics
24
PRO
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ
2011
τερη οπτική στις ευκαιρίες εσόδων αλλά και στους παράγο-
ντες κόστους, καθίστανται πιο ικανοί να παίρνουν καλύτε-
ρες αποφάσεις, οι οποίες μειώνουν τον κύκλο πώλησης. Το
χαρακτηριστικότερο παράδειγμα που θα μπορούσε να ανα-
φερθεί εδώ είναι το Amazon, το οποίο επαναπροσδιόρισε
την αλυσίδα εφοδιασμού βιβλίων και όχι μόνο πλέον, κα-
ταφέρνοντας να μειώσει το κόστος της αγοράς βιβλίων για
τους αγοραστές, αλλά και να αυξήσει σημαντικά τις επιλο-
γές τους. Η εταιρεία πλέον χρησιμοποιεί analytics ώστε να
διακρίνει τις προτιμήσεις του κάθε αγοραστή, βάσει των α-
γοραστικών του συνηθειών και εφαρμόζει αυτή την “κατα-
νόηση” προσφέροντας στους πελάτες αντικείμενα από όλη
του την προϊόντική γκάμα, ενθαρρύνοντας και διευκολύνο-
ντας τις επιπλέον αγορές.
Οι business managers χρησιμοποιούν τα analytics για να
πάρουν καλύτερες αποφάσεις. Για παράδειγμα μπορούν
να αποφασίσουν ανάμεσα σε διάφορες επιλογές, είναι οι
λιγότερο ακριβές. Η απάντηση μπορεί σε αρκετές περι-
πτώσεις να μην είναι προφανής, καθώς μπορεί να υπάρ-
χουν κρυφά κόστη σε βάθος χρόνου ή περιπτώσεις όπου
μια πιο ακριβή λύση έχει σαφώς καλύτερες δυνατότητες
μείωσης δαπανών, ή επειδή μια συμφωνία που έκλεισε
ένα τμήμα με τον προμηθευτή καθιστά την αγορά ενός ι-
διαίτερα ακριβού προϊόντος σαφώς πιο φτηνή από μια ε-
ναλλακτική λύση. Έχοντας πρόσβαση σε ένα ευρύ σύνο-
λο δεδομένων, μπορεί να ληφθεί μια απόφαση, η οποία
θα μειώνει, ενίοτε σημαντικά, τις δαπάνες.
Η ύπαρξη του σωστού συνόλου business analytics, μπο-
ρεί να αυξήσει την παραγωγικότητα των knowledge work-
ers, αυτοματοποιώντας διαδικασίες που θα απαιτούσαν
χειροκίνητους υπολογισμούς και κάνοντας όλα τα απαι-
τούμενα δεδομένα, διαθέσιμα άμεσα. Η ύπαρξη των ερ-
γαλείων παρέχει στη συγκεκριμένη ομάδα, τη δυνατότη-
τα να δουλεύει αυτόνομα, χωρίς να χρειάζεται τη συνεχή
εμπλοκή του τμήματος IT.
Τα analytics μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να
καταλάβουν καλύτερα τις καλύτερες ευκαιρίες που πα-
ρουσιάζονται. Εστιάζοντας εκεί την προσοχή τους, μπο-
ρούν να αυξήσουν τις πωλήσεις και να έχουν πιο παρα-
γωγικό marketing. Τα analytics μπορούν να αναγνωρί-
σουν περιττές δαπάνες, συγκρίνοντας τα κόστη σε διά-
φορα σημεία του business, δείχνοντας με αυτό τον τρό-
πο τυχόν αναποτελεσματικότητες ή διπλά κόστη για προ-
ϊόντα και υπηρεσίες.
Πηγές αποτελεσματικότερου
business
Η τρίτη πηγή εσόδων είναι η αποτελεσματικότητα του
business. Η αποδοτικότητα αφορά στο πως θα κάνουμε
τα πράγματα με το σωστό τρόπο, ενώ η αποτελεσματικό-
τητα στο πως θα κάνουμε τα σωστά πράγματα. Και οι δυο
αυτοί παράγοντες είναι ιδιαίτερα σημαντικοί και οι δυο θα
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις επιχειρηματικές απο-
φάσεις. Τελικά η μείωση του κόστους κατασκευής ενός
προϊόντος, το οποίο είναι προβληματικό δεν είναι μια νι-
κηφόρος στρατηγικής, όπως αντίστοιχα δεν έχει λογική
μια προσέγγιση της ποιότητας με κάθε κόστος. Σε πολλές
περιπτώσεις, οι εταιρείες αναβαθμίζουν την αποδοτικό-
τητα κάνοντας συνεχείς μικρές βελτιώσεις σε ένα προϊόν,
στις υπηρεσίες ή στις διαδικασίες. Εν αντιθέσει μια προ-
σπάθεια βελτίωσης της αποτελεσματικότητας περιλαμβά-
νει το πέταμα πολλών υποθέσεων για τον τρόπο με τον ο-
ποίο θα πρέπει να γίνει κάτι.
Πατά το γεγονός ότι η αποδοτικότητα του IT από μόνη μπο-
ρεί να αποτελεί ικανό λόγο για ένα project, ο ουσιαστι-
κός λόγος για την πραγματοποίηση μιας επένδυσης στα
analytics είναι η βελτίωση της απόδοσης της επιχείρη-
σης. Ένας τρόπος για αυτό είναι η βελτίωση της ορατότη-
τας και της διορατικότητας. Η ορατότητα είναι η δυνατό-
τητα πρόσβασης σε συναφείς πληροφορίες με ταχύτητα.
Έτσι για παράδειγμα σε μια αλυσίδα εφοδιασμού, η ορα-
τότητα είναι η γνώση για την τοποθεσία και την κατάστα-
ση των components σε όλη τη φάση της ζωής τους, α-
πό ακατέργαστα υλικά μέχρι τον καταναλωτή. Η διορατι-
κότητα αφορά στα στελέχη και στην κατανόηση που απο-
κτούν όσον αφορά τους βαθύτερους λόγους μιας κατά-
στασης, ή για το αποτέλεσμα μια πορείας ή μιας ενέργει-
ας που σκοεπύουν να κάνουν..
Αυτά τα δυο οδηγούν σε:
>> Καλύτερη επίγνωση της κατάστασης από την πλευρά
των στελεχών
>> Βαθύτερη κατανόηση των παραγόντων που
επηρεάζουν την κάθε κατάσταση και πως είναι καλύτερο
να αντιμετωπιστούν αυτοί
>> Ικανότητα προσδιορισμού και αξιολόγησης του
αποτελέσματος διαφορετικών ενεργειών ώστε να υπάρχει
προγραμματισμός και για έκτακτες ανάγκες.
>> Επιτάχυνση της λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων
>> Ικανότητα λήψης καλύτερων αποφάσεων σε
μικρότερο διάστημα
Κάθε ένα από αυτά οδηγεί σε βελτίωση. Σχεδόν όλα θα έ-
χουν σαν αποτέλεσμα είτε, υψηλότερα έσοδα, είτε μικρό-
τερα κόστη και έξοδα, είτε μείωση του κινδύνου ή κάποιο
συνδυασμό τους.
Επιπλέον παραδείγματα πιθανών πηγών αξίας είναι
τα ακόλουθα:
>> Βελτιωμένο προϊόντικό mix
>> Διατήρηση πελατών
>> Καλύτερη διαχείριση στοκ
>> Πιο επιτυχής καταμερισμός
>> Καλύτερη κατανόηση του πραγματικού κόστος
>> Καλύτερη διαδικασία ολοκλήρωσης παραγγελιών
>> Χαμηλότερα κόστη παραγωγής
>> Αποτελεσματικότερη χρήση των assets
Σήμερα οι ευκαιρίες για κάθε τμήμα της επιχείρησης να
Τα analytics
μπορούν να
βοηθήσουν τις
επιχειρήσεις να
καταλάβουν
καλύτερα τις
καλύτερες
ευκαιρίες που
παρουσιάζονται.
Εστιάζοντας εκεί
την προσοχή
τους, μπορούν
να αυξήσουν
τις πωλήσεις
και να έχουν
πιο παραγωγικό
marketing.
25
PRO
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ
2011
χρησιμοποιήσει τα analytics είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Το πεδίο εφαρ-
μογής των χρήσιμων δεδομένων, που έχουν συλλέξει οι εταιρείες και
έχουν διαθέσιμα έχει αυξηθεί σε απίστευτο βαθμό τα τελευταία χρόνια.
Νέες εφαρμογές έχουν παρουσιαστεί, παρέχοντας στις επιχειρήσεις
μια πολύ καλύτερη οπτική πάνω στις λειτουργίες τους. Μέσα σε αυτή
την περίοδο, οι επιχειρήσεις –ειδικότερα οι μεγάλες- έχουν εγκαταστή-
σει πολλές εφαρμογές για να διαχειριστούν ένα ευρύ φάσμα επιχειρη-
ματικών λειτουργιών. Αυτές οι εφαρμογές, δεν διαχειρίζονται και αυ-
τοματοποιούν απλώς τις διαδικασίες, αλλά καταλαμβάνουν και πολλά
δεδομένα για κάθε θέμα του business. Για παράδειγμα ένα σύστημα
ERP δεν καταγράφει μόνο τις οφειλές και τα πιστωτικά, αλλά μπορεί
να περιλαμβάνει και λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους και τις προ-
ϋποθέσεις της συναλλαγής. Το CRM κεντρικοποιεί τα δεδομένα των
πελατών και τις λεπτομέρειες των συνδιαλέξεων μαζί τους.
Τα πιο ανοικτά πρότυπα που ακολουθούνται πλέον ευρέως έχουν
καταστήσει τα δεδομένα πιο προσβάσιμα από ποτέ. Η ύπαρξη λοι-
πόν του σωστού συστήματος αναφορών είναι βασικός παράγοντας
της καλύτερης διαχείρισης. Για να μπορέσει όμως μια επιχείρηση
να εκμεταλλευτεί την πλήρη αξία των επενδύσεων μιας επιχείρησης
στους τομείς του Business Intelligence και του reporting, χρειάζεται
κάτι πολύ περισσότερο από απλές αναφορές. Από μόνες τους οι ανα-
φορές είναι ένα αμβλύ εργαλείο, οι αναλυτικές εφαρμογές μπορούν
να παράγουν πολύ μεγαλύτερη αξία από όλα τα διαθέσιμα δεδομένα
σε έναν οργανισμό, παρέχοντας βαθύτερη ανάλυση και μεγαλύτερη
οπτική. Οι εταιρείες μπορούν να γυρνούν σε αυτό τον τεράστιο όγκο
δεδομένων, προσθέτοντας νέα analytics, καθώς οι συνεχιζόμενες
αλλαγές απαιτούν νέες εκτιμήσεις των δεδομένων.
Έτσι αν για παράδειγμα, οι πελάτες της επιχείρησης αγοράζουν προϊ-
όντα ή υπηρεσίας σε τακτά χρονικά διαστήματα, μπορείς να αναγνω-
ρίσεις τις αγοραστικές τους συνήθειες, τη συχνότητα των παραγγελι-
ών, τις ποσότητες ακόμα και τα συγκεκριμένα αντικείμενα που αγο-
ράζουν. Με αυτή τη γνώση, μπορεί η επιχείρηση να ενημερώνει τους
διαχειριστές του λογαριασμού αν ένας πελάτης έχει αργήσει να κάνει
μια παραγγελία ή αν υπάρχει αλλαγή στον όγκο της παραγγελίας.
7 λόγοι που χρειάζεστε
λύση predictive analytics
Αυτοί οι στρατηγικοί στόχοι μπορούν να επιτευχθούν πλήρως μόνο με την εφαρμογή predictive analytics
Ανταγωνισμός – η εταιρεία διασφαλίζει μια ισχυρή και ανταγωνιστική παρουσία
Ανάπτυξη – Αύξηση πωλήσεων και διατήρηση πελατών
Επιβολή – Διατήρηση της ακεραιότητας της επιχείρησης μέσω περιορισμού των προσπαθειών εξαπάτησης
Βελτίωση – Αναβάθμιση του βασικού business της εταιρείας
Ικανοποίηση – Κάλυψη των ολοένα και αυξανόμενων απαιτήσεων των πελατών
Μάθηση – Εφαρμογή των πιο σύγχρονων λύσεων analytics
Ενέργεια – Μετασχηματισμός των αποτελεσμάτων του business intelligence και των analytics σε πράξεις
Επιχείρηση
1
7
Business Intelligence
7
5
Business Units
Βασικό αντικείμενο
της επιχείρησης
4
2
Marketing
Πωλήσεις
Ανίχνευση εξαπάτησης
Call Center
2
3
2
4
Data
Predictive
analytics
6
Μοντέλα
Πρόβλεψης
Πελάτες
Αυτοί οι στρατηγικοί στόχοι μπορούν να επιτευχθούν πλήρως μόνο
με την εφαρμογή predictive analytics
Cover Story
Business Analytics
26
PRO
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ
2011
Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες τομές στο κομμάτι των
analytics πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια του τηλεπαιχνι-
διού Jeopardy, όπου για πρώτη φορά συμμετείχε ένας υπο-
λογιστής. Ο Watson και οι διάδοχοί του θα φέρουν μια τελεί-
ως νέα προσέγγιση στο computing, συνδυάζοντας πολλές τε-
χνολογίες για τη δημιουργία μιας “σκεπτόμενης” μηχανής. Η
IBM συνδύασε ιδιαίτερα αναβαθμισμένο NLP (Neuro-linguistic
programming), με τεχνικές εκμάθησης της μηχανής, έναν αλ-
γόριθμο ψηφοφορίας, μια μέθοδο για τη μετάφραση των ερω-
τήσεων και την αξιολόγησή τους αλλά και μια άλλη σειρά τε-
χνολογιών, ώστε να μπορεί ο Watson να δώσει απαντήσεις στο
παιχνίδι. Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω και η λειτουργία
τους για την επίτευξη ενός στόχου είχε ένα μοναδικό αποτέλε-
σμα. Στην περίπτωση του Watson, το σύνολο είναι πιο αποτελε-
σματικό από την απλή πρόσθεση των επιμέρους μερών του.
Ο Watson εισάγει νέα δεδομένα σε ένα από τα μεγαλύτερα
προβλήματα, που δεν είναι άλλο από την κατανόηση του κειμέ-
νου, το οποίο μάλιστα δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένη βιο-
μηχανία ή τομείς ενδιαφέροντος.
Ανάμεσα στα άλλα καταφέρνει:
• Να αναλύει ικανοποιητικά της ερωτήσεις, κάτι που μέχρι
σήμερα αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην
αναζήτηση και το κείμενο των συστημάτων analytics.
Μαζεύει στοιχεία για κάθε μια από τις υποθέσεις και προσφέ-
ρει ένα επίπεδο ασφάλειας, παρέχοντας απάντηση στο πόσο
πρέπει να εμπιστεύεται κάποιος μια απάντηση, η οποία προ-
έρχεται από μια μηχανή.
• Να αναζητήσει και να αναλύσει κείμενο σε πολλαπλά
formats από πολλές πηγές, χωρίς ταξινόμηση, σχήμα ή ελεγ-
χόμενα λεξικά
• Να κλιμακωθεί
• Να είναι απίστευτα γρήγορο
• Να διαχερίζεται τη γλώσσα παρά τις όποιες ασάφειες, που
μπορούν να προκύπτουν από μεταφορές του λόγου, λογοπαί-
γνια και άλλα.
Ο Watson της IBM είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα εκμετάλ-
λευσης της ουσίας της αρχιτεκτονικής αναζήτησης και του συν-
δυασμού της με άλλες τεχνολογίες εκτός του χώρου των βάσε-
ων δεδομένων έχοντας σαν στόχο την αντιμετώπιση προβλη-
μάτων όπως είναι η απάντηση ερωτήσεων και όχι μόνο στην
περίπτωση του Jeopardy, αλλά για την ανακάλυψη σχεδίων και
πρόταση λύσεων σε τομείς, όπως είναι η υγεία, η ανίχνευση
τρομοκρατικών ενεργειών και διαχείριση κινδύνου. Η υποστή-
ριξη της λήψης αποφάσεων αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό
στόχο εδώ και δεκαετίες και η έλευση του εν λόγω συστήματος
την καθιστά δυνατή.
Νέα εποχή στα analytics
από τον Watson της IBM
Αυτά τα χαρακτηριστικά διαχείρισης των εξαιρέσεων, αποτελούν μια
από τις πιο βαθιές πηγές αξίας, που παρέχουν τα analytics στους
χρήστες. Η τεχνολογία έχει δώσει στις εταιρείες τιη δυνατότητα να
λειτουργούν με ένα πιο ομαλό τρόπο, όχι μόνο αυτοματοποιώντας
διαδικασίες, αλλά και επειδή παρέχουν στα στελέχη τη δυνατότητα
να εστιάσουν την προσοχή στα θέματα που απαιτούν προσοχή ή κρί-
ση για να επιλυθούν ή για να εκμεταλλευτούν μια ευκαιρία.
Μεγαλύτερη διείσδυση
Ένας από τους λόγους που τα business analytics κερδίζουν επι-
πλέον προσοχή είναι ότι πέρα από τα πιο εύκολα σε χρήση εργα-
λεία, υπάρχει διαθέσιμο ένα μεγαλύτερο εύρος εφαρμογών ana-
lytic. Αυτές οι εφαρμογές συνδυάζουν συγκεκριμένη και σε βάθος
γνώση του business με την μηχανή analytics.
Η χρήση καλύτερου analytics software, μπορεί να έχει καλύτερα ε-
πιχειρηματικά αποτελέσματα γιατί παρέχει στους managers τη δυ-
νατότητα να αναγνωρίσουν την πηγή μιας ευκαιρίας ή τη ρίζα ενός
business προβλήματος. Η μετάβαση στους αριθμούς πίσω από τους
αριθμούς παρέχει μια καλύτερη κατανόηση, ώστε να ληφθούν κα-
λύτερες αποφάσεις γρηγορότερα με συνέπεια.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η κατανόηση των ιστορικών δεδομένων,
αλλά η εφαρμογή predictive analytics, μπορεί να καταστεί εξίσου
χρήσιμη. Στην περίπτωση των predictive analytics, έχουμε τη χρή-
ση ενός αριθμού στατιστικών και data mining τεχνικών, ώστε να
προβλεφτεί το μελλοντικό αποτέλεσμα με μεγαλύτερη ακρίβεια. Ε-
πιπλέον οι εφαρμογές analytic πλέον δεν αφορούν σε συγκεκριμέ-
νο προσωπικό με την αντίστοιχη εξειδίκευση, αλλά είναι διαθέσι-
μο πρακτικά σε όλους - ανάλογα πάντα με την υλοποίηση. Με αυ-
τό τον τρόπο μπορεί ο καθένας να έχει την καλύτερη δυνατή οπτι-
κή βάσει της θέσης του και να πράττει αναλόγως.
Η χρήση αναλυτικών αλγορίθμων για την αξιολόγηση των ιστορι-
κών δεδομένων, οι εταιρείες, μπορούν να αναπτύξουν πιο ακρι-
βή μοντέλα. Αυτά τα μοντέλα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
τη μεγιστοποίηση της αξίας των πελατών, με την διατήρησή τους
ή τη δημιουργία ευκαιριών up-sale, την ελαχιστοποίηση των ε-
πιχειρηματικών κινδύνων και τη μείωση της απάτης. Τα μοντέ-
λα μπορούν να μειώσουν σημαντικά τους κινδύνους της επιχεί-
ρησης όταν χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό λύσεων σε έ-
27
PRO
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ
2011
PRO
κτακτες ανάγκες. Για παράδειγμα ποιοι είναι οι παράγοντες που
φέρνουν τη μεγαλύτερη κερδοφορία σε ένα τμήμα και τι θα συμ-
βεί στην περίπτωση, που αυτοί οι παράγοντες αλλάξουν; Ποιες
είναι οι καλύτερες μέθοδοι, που μπορεί να ακολουθήσει μια ε-
πιχείρηση ώστε να μετριάσει τις επιπτώσεις τους; Υπάρχουν κά-
ποια σημάδια, τα οποία θα μπορεί η επιχείρηση να παρακολου-
θεί ώστε να έχει μια πρόσκαιρη προειδοποίηση για μια επερχό-
μενη δύσκολη συγκυρία;
Κατανοώντας τους παράγοντες κόστους
Ένα από τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν οι επιχειρήσεις, που
λειτουργούν πιο έξυπνα είναι η αποφυγή συγκεκριμένων δαπανών.
Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σημείο για το χτίσιμο του business case
για τα analytics, αποτελεί η κατανόηση των πιο λεπτών σημείων
των παραγόντων κόστους της επιχείρησης. Κάποιοι παράγοντες εί-
ναι αρκετά απλοί να εντοπιστούν, αλλά κάτι τέτοιο δεν ισχύει συνο-
λικά, καθώς η σχέση ανάμεσα στον παράγοντα και στο κόστος μπο-
ρεί να είναι έμμεση, ή να μην μπορεί να αναγνωριστεί με ευκολία.
Τα business analytics βοηθούν τις επιχειρήσεις να ανακαλύπτουν
τους παράγοντες κόστους που μπορούν να αποφύγουν, ή που είναι
δύσκολο να εντοπιστούν ή χρειάζεται αρκετός χρόνος να αναγνωρι-
στούν. Για παράδειγμα πόσο αξίζει για ένα στέλεχος να είναι σε θέ-
ση να απομονώσει την αιτία ενός προβλήματος τρεις μέρες νωρί-
τερα; Τι αξίζει το να μπορεί να φέρει η επιχείρηση ένα προϊόν στην
αγορά τρεις εβδομάδες νωρίτερα; Αν για μια εταιρεία κοστίζει ας
πούμε 10.000 ευρώ να αποκτήσει έναν πελάτη και η πρόθεση είναι
να αυξήσει την πίστη των πελατών από το X% στο Y%, πρέπει να υ-
πολογίσει πόσο είναι διατεθειμένη να πληρώσει. Αν βγει στην επι-
φάνεια ότι οι μέθοδοι με τις οποίες αποδίδονται πόροι μέχρι σήμε-
ρα ήταν ανακριβείς ποια είναι η αξία που θα πάρει η εταιρεία από
τη βελτίωση της μεθοδολογίας απόδοσης πόρων;
Αν η απάντηση στα παραπάνω είναι και μερικά δέκατα μιας μονάδας
εσόδων, το αποτέλεσμα μπορεί να αιτιολογήσει την επένδυση που α-
παιτείται για τα business analytics. Καθώς είναι πολύ πιθανό να μη γί-
νονται κατανοητές, οι θετικές επιπτώσεις των business analytics είναι
κρίσιμο να δημιουργηθεί ένα business case, ώστε να χρησιμοποιη-
θούν τα analytics και να αναγνωριστούν κρυφοί ή έμμεσοι παράγο-
ντες κόστους ή να βρεθούν τρόποι ώστε να διευθετηθούν όλα τα θέ-
ματα σχετικά με τις δαπάνες όσο το δυνατόν πιο σύντομα.
Δείτε τη δαπάνη σφαιρικά
Η καλή διαχείριση των επενδύσεων του IT, απαιτεί μια πλήρη κα-
τανόηση των δαπανών όπως και των ωφελειών που φέρνει κάθε
μια. Πολλές φορές οι εταιρείες όμως παραβλέπουν σημαντικές δα-
πάνες κατά τη διάρκεια της αποτίμησης.
Ο βασικός λόγος για να εξεταστεί το συνολικό κόστος στη διάρκεια
ζωής του προϊόντος, το οποίο περιλαμβάνει τόσο το αρχικό κόστος
απόκτησης του software αλλά και όποιες δαπάνες απαιτούνται στη
συνέχεια, είναι για να μπορεί να πραγματοποιηθεί η σωστή σύγκρι-
ση σε όλη τη διάρκεια ζωής της λύσης. Ο λόγος να μπει κάποιος σε
αυτή τη διαδικασία είναι ότι κάποιες εταιρείες μπορεί να απαιτούν
Τα business
analytics βοηθούν
τις επιχειρήσεις
να ανακαλύπτουν τους
παράγοντες κόστους που
μπορούν να αποφύγουν, ή που
είναι δύσκολο να εντοπιστούν
ή χρειάζεται αρκετός χρόνος να
αναγνωριστούν.
κάποιες επιπλέον αγορές στη διάρκεια ζωής του προϊόντος, διαφο-
ροποιώντας με αυτό τον τρόπο, το κόστος της λύσης.
Ειδικά στην περίπτωση του software, θα πρέπει να έχουμε υπόψη
μας, ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν κρυφά κόστη. Οι κατα-
σκευαστές είναι διατεθειμένοι να δώσουν κάποια επιπλέον πράγμα-
τα στην αρχή, αν πιστεύουν ότι σε βάθος χρόνου, θα βγάλουν χρή-
ματα. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή που ενδιαφέρει μια εταιρεία,