Design & Development Tools

egyptiannorweiganInternet and Web Development

Oct 31, 2013 (4 years and 7 months ago)

141 views

B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8

Design
&

Development Tools


IBM Rational, IBM WebSphere
Zdeněk Borůvka


IBM Česká republika

B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

Agenda


IBM Rational ve vývojiVývojová prostředí IBMPodpora technologiíDiskuse


B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


IBM Rational a podpora

vývoje

B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

Klíčová část mozaiky


Metodický framework


RUP, Portfolio Management, Enterprise Architektura, IT Governance, COBIT, ITIL (SS), CMMi...


Technologický framework


SOA, objektová orientace, vizuální modelování, STRUTS, návrhové vzory, JUnit...


Aplikační framework


Sada knihoven, služeb a otevřených technologií znovupoužitelných v projektech


Znalostní framework


Školení, konzultace, dokumentace, zkušenosti při nasazení, další informační zdroje


Nástrojový framework


Podpora všech oblastí s důrazem na

integraci


Projekty využívají sadu různých frameworků

B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

Klíčový je PROCES

B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

(MULTI)
-
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ


IBM Rational


víc než jen framework

Ekosystém pro flexibilní dodávání nových funkčností i změn

PROCES


Centrální
repozitář
projektových
artefaktů

Správa
požadavků

Analýza

Návrh


Vývoj


Testování


Nasazení

Provázanost
discíplínŘízení verzí a změn
všech artefaktů napříč
projekty

Aktuální informace z
projektů

Architekt

Vývojář

Deploy
-
ment

Tester

Podpora

Product

Manager

Analytik

B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

IBM Rational


efektivní a pružné řešení


Správa požadavků


Analýza a návrh


Vývoj


Testování


Konfigurační a změnové řízení


Projektové a nadprojektové řízení


Mnoho dalšího..

B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

IBM Rational


INTEGROVANÉ řešení JEDNODUŠE

Požadavky

Use
-
Case modelování

Návrh

Vývoj

Řízení testů

Realizace testů

Správa verzí

Správa změn, chyb..

Projektové a multiprojektové řízení

B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Přehled vývojových nástrojů

B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

Dnešní nástroje


IBM Rational Software Modeler


IBM Rational System Developer


IBM Rational Software Architect


IBM Rational Developer for System Z


IBM Rational Developer for System I


IBM WebSphere Integration Developer

B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

Rational Software Delivery Platform

Application Development family

Workbench

IBM’s commercially supported version of the Eclipse Workbench


Rational Application Developer

Web and J/EE Development

WebSphere

Development

Studio


System i

Development

WebSphere

Developer for z


System z

development


Rational

Software

Architect


Model Driven

DevelopmentWebSphere

Integration


Developer


Composite

Application

Development

Rational Business Developer Extension

Cross Platform Rapid Business Oriented Development (EGL)


B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

Rational

Software

Delivery

Platform

Application Development family

Workbench

IBM’s commercially supported version of the Eclipse Workbench


Web Development


Professional Web, Java, XML, and Web
services developers


SCM interface to connect to vendor of your
choice


Advanced
J2EE
developers


Flow
composition


Support of
WebSphere
Process
Server

WDS


System i
Server and
eBusiness
developers


Leverage
and extend
System i
Data, Code
and Skills

Rational Application Developer
(RAD)


J
2
EE

developers


Relational

DB

tools


Embedded

WebSphere

Application

Server

WebSphere Developer

for System z (WDz)


Enterprise
development
organizations


Leverage and
extend existing
applications


Integrate
processing as
SOA


Web service
and connectors
for CICS and
IMS


Traditional
COBOL,PL/I, C
development

WebSphere Integration
Developer (WID)

System z Developers

Integration Developers/

Advanced J2EE Developers

J2EE Developers

System i

Developers

B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Rational Software Modeler
B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

IBM Rational Software Modeler v7.0


Supports major architectural modeling
and specification environments


Enables easy adoption and use from a
simplified and responsive user interface


Provides an open and extensible
modeling platform


Supports the development of custom
meta
-
models


Integrates with top
-
line development
platforms


Automates traceability from
requirements development, to design, to
implementation

B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

Solution:
Unified Modeling Language (UML) 2.1
Support


Rational Software Modeler is based on the latest
open standard Unified Modeling Language (UML)
specification version 2.1.


Supports diagramming for architectural and
design specification


Class, Communication, Component, Composite
Structure, Deployment, Activity, Sequence, State, Object
and Use Case diagram types


Automatic diagram generation


Allows you to capture and communicate all
aspects of an application architecture using a
standard notation that is recognized by many
different stakeholders.


B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

Solution:

Freeform Diagrams


Simplified diagramming
using freeform diagrams


Simplifies the usage of UML
notation for design,
documentation, communication
and understanding design
elements captured in UML
models.


Include images in diagrams


Web Browser
-
like controls to
navigate workspace or model

New Image!!

B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

Solution:

Modeling assistance


Visual modeling with content
assistance


Guides you with action bars,
connection handles, context
-
sensitive content suggestions,
task
-
specific modeling cheat
sheets, extensive online help,
samples and tutorials to help you
create well
-
formed models.
Simplify the capture of UML
models during Analysis and
Design


Make modeling more
accessible to a broader
audience


Including Section 508


New custom views improve
the editing experience

“Diagram Navigator” view
provides a diagram filtered view
of the models and workspace

Diagram links as first
-
class citizens

“In diagram editing” to
accelerate modeling.

Properties view

Inheritance view

B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

Solution:

Model Sub
-
Unit Support


Create model fragments (Sub
-
units)
from existing model elements
(packages & classes)


Allows for independence of physical
structure from logical structureModel fragments can be version
controlledProvides for better team development
support


Model fragments can also be
absorbed back into a model at a
later point
B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

Solution:
Model Fuse


Merge two arbitrary models
into one


Compares by qualified name
instead of identity


If only add deltas are
encountered, it will run silently


Manual matching allows
model trees to be realigned
where the user knows a
match should exist


Pluggable and Extensible


“Smart paste” allows fusing
of “Harvest”ed diagrams
and packages into another
model


B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

Solution:

Patterns and Transformations


Pattern and transform authoring


Allows organizations to capture and promote recipes that can be used to increase
the predictability and repeatability of software development. The authoring and apply
capabilities support teams in developing artifacts for reuse and developing artifacts
with reuse. Provides a comprehensive patterns capability to facilitate capturing,
sharing and application of specialized knowledge


Pattern authoring based on an Open API for maximum flexibility


Pattern authoring experience will evolve to be more graphical in a future release


Predefined patterns available


GOF design patterns


Additional patterns to be provided via RAS repository on Developer Works Rational

B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

Solution:

Patterns


Applying Patterns is very simple


Evolution of pattern experience based
on lessons learned


Pattern
-
authoring provides
greater flexibility using Open API


All Gang of Four design patterns
provided


Additional patterns provided via
RAS repository on IBM
developerWorks

New patterns view
providing outline and
description of the pattern

Pattern rendered as a
collaboration to support
incremental application

Support “drag
-
and
-
drop”
of pattern parameters
into the collaboration

B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

Solution:

Transformations


Transformation Engine based on JET2


Transformations are optimal for “batch”
style computationally intensive
operations


Model
-
to
-
model


Model
-
to
-
code


Transformations may be updated via RAS
repository hosted on IBM
developerWorks


Examples:


Web Services transformations


XSD transformations

B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

Solution
: Reusable Assets


Asset browser for accessing
reusable assets


Supports the OMG Reusable Asset
Specification initiative and assists
users who are browsing repositories
that contain reusable assets.


Repositories can be structured so that
assets can be found easily.


Provides a Reusable Asset Browser
for browsing and importing assets from
a repository


Users can package model and
development artifacts into a RAS
bundle

B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

Solution
:
Lifecycle Integration


Traceability links established from the
requirements stage through the design
stage


Assist users in querying design models for
traceability relationships between the
requirements and the analysis/design
elements in models, and the Java code.


Requirements perspective for
browsing requirements in Rational
RequisitePro software and creating
links to model elements


Simplifies the creation of traceability links
from the requirements stage through the
design stage


Open and browse multiple RequisitePro
projects


See requirements, packages, and views


Associate requirements with model elements
via drag and drop


Create model elements from requirements


Customizable synchronization

Requirements Explorer for
viewing requirements in Eclipse.

Associate requirements
and model elements
using Drag
-
and
-
Drop

View requirements traceability
from the perspective of either
“trace
-
to” or “trace
-
from”

B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

Solution:

Extensibility


Open application program interface (API) to support customizing and
extending the modeling environment


UML profile creation and editing to customize the properties stored in
UML models


Allows organizations to develop plug
-
ins and customize the analysis and design
tools for their environment and process. Supports the creation of an ecosystem
allowing vendors to develop integrations.


Comprehensive extensibility infrastructure for creating specialized
extensions to the product


Leverages Open Source API and frameworks (UML 2.1, EMF, GEF)


Extension points for UI, menu, layout, command management, query


Extensions created in Java using Eclipse plug
-
ins


“Pluglet” support for lightweight scripting using Java


Provides User assistance using wizards and samples

B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

Solution:

Report Generation


Rational Software Modeler provides
extensive reporting capabilities:


Create reports and documentation that
can be reviewed by team members or
other stakeholders.


HTML, Portable Document Format
(PDF) and XML reports generated from
UML designs


Supports custom queries for report
generation


Traceability reporting


Extensive printing options


Integration with IBM Rational SoDA

B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

Solution:
Extensive Team Development Capabilities


Team support with multimodel support, compare merge and software
configuration managment (SCM) integrations


Provides all the capabilities required for distributed teams to design and develop
applications.


Extensive team development facilitates parallel development via support
for CVS and Rational ClearCase.


Allows merging of models at model semantic level

not raw XML / text.


Compare and merge at the visual diagram level


Models can be refactored, easily partitioned and reassembled
.

B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

Solution
: Model Compare & Merge

Model differences &
conflicts

Description of selected
difference or conflict

Diagram view of
selected difference or
conflict for left
contributor

Choose View Type

B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Rational Systems Developer
B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

Browse Diagrams

Enables users to understand and discover models and
applications without having to create or maintain diagrams

Web Browser
-
like
controls to navigate
workspace or model

B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í


Provides SysML 1.0 language support for
modeling broad range of systems including
hardware, software, data, personnel,
procedures, and facilities.


Sophisticated query and validation
mechanisms for ensuring completeness
and accuracy of SysML models.


SysML Requirement integration with
Requisite Pro and Telelogic DOORS®.


Execute and simulate UML and SysML
models to validate architectures before
building system.


Common environment reduces
communication gap between systems
and software engineers.

SysML and Simulation Toolkits

B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

DoDAF: One Architecture


Four Views

All Views

Source: DoDAF Volume I

B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

DoDAF Benefits in Rational Systems Developer


Identify, classify and harvest DoDAF
content in the form of reusable assets


Automated Matrix Creation

to ensure consistency


AV
-
2, OV
-
3, SV
-
3, SV
-
4, SV
-
5, SV
-
6


Reporting of all DoDAF views


Generated to Word documentImport custom graphics (OV
-
1)


DoDAF Model Framework for Work
Products/Views


Integrated Model Creation

and Execution (OV
-
6b)


Create executable architectures using UML
2.0 and architecture validation

via Ready For Rational Partner (RFRP)
Pathfinder Solutions Pathmate products


SysML support via RFRP E+

B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

Enhanced!: DoDAF support in RSD


Eclipse/EMF 3.2 support with UML 2.1


Included with RSD base install


SV
-
5 supports either Activity
-
to
-
Function or
Function
-
to
-
Activity mapping


Multi
-
language UI support


Context Sensitive help for DoDAF Views


Diagram layout enhancements


Usability enhancements


Automated Report generation support for
MS Office XP and 2000

B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

C/C++ Development Environment

Perspective for
C/C++ Development

C/C++ project
hierarchical tree view

UML class diagram
visualization of C/C++
classes and structs

C/C++ editor with
syntax highlighting,
code completion, and
advanced search

B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

C/C++ Development Environment

Built on Eclipse CDT v3.1


Editing and Navigation


C/C++ Syntax Highlighting, Outline
View


C++ Class Browser (Hierarchy View)


C/C++ Search


C/C++ Content Assist


Project Import


Automated assistance in setting up
CDT for search and content assist.


UML C/C++ Code Editor


Debug


GDB Integrated


Extensible Debug Interface


Build


Standard Make for projects with
existing build infrastructure


Managed Build


Automatic makefile generation


GNU tools supported out of box


Managed build is extensible,
build tools can be plugged
-
in
and build tools options
selectable


Meets Internationalization and
Accessibility requirements


Extensibility


Provides extension points for
managed build, debuggers, …

B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

C++ Modeling in v7


Improved diagram editing


Create both classes & enums


Create association & generalization
relationships


Change visibility of fields or methods


Delete attributes or operations from
diagram


Improve refactoring from diagram


Refactor class, attribute & operation
names


C++ Template support


Visualized template types now show
the template parameters


Creation of association & inheritance
relations to and from template types is
also supported,


wizards to help users fill in the
template parameters


Improved “Show Related Elements”
support


Auto
-
navigate from diagram to codeB P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

Integrated embedded & device development

Leveraging the Eclipse platform…

to provide a complete lifecycle solution for systems development

Eclipse

Java Development Toolkit
(JDT)

C/C++ Development Toolkit

(CDT)

Device Software
Development Platform (DSDP)

Wind

River Workbench

Rational ClearCase and Rational

ClearQuest Integrations

Build systems

Device debugging

Source code analyzer

Source code
debugger

Host compiler
support

Target OS

support

On
-
chip target
connection

Software agent
connection

Rational Systems Developer

UML modeling

Transformations & patterns

Lifecycle integrations

Architectural structure review & control

UML visual editors

B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Rational Software Architect
B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

IBM Rational Software ArchitectA Complete Development Tool

IBM Rational Software Architect


IBM Rational Application
Developer for WebSphere


IBM Rational Web Developer


IBM Rational Software Modeler

For software architects and senior developers developing
applications for the Java platform or in C++. Rational
Software
Architect

unifies UML modeling, Java structural analysis, Web
Services, Java/J2EE, Data, XML, Web development, and process
guidance.

Rational Application Developer

is for web, Java, and J2EE
developers and development teams building web applications, web
services, Java applications, J2EE applications, and portal
applications,
for any platform
. .

For corporate and web developers building dynamic web
applications, web services, or java applications. Rational
Web
Developer

is an easy
-
to
-
use IDE for visually constructing, testing,
and deploying applications. Leverages JSF and EGL rapid tooling.

Rational Software Modeler

is a visual modeling and design tool
that leverages UML to document and communicate the different
views required to support analysis and design.

All built on Eclipse 3.0

B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

IBM Rational Software Architect v7.0


IBM Rational Software Architect is
an integrated design and
development tool.


Leverages model
-
driven development
with the UML for creating well
-
architected applications and services.


Develop applications and Web
services more productively than ever


Exploit the latest in modeling language
technology and leverage an open and
extensible modeling platform


Review and control the structure of
Java and service
-
oriented applications


Simplifies the design and development
tool solution by integrating with other
facets of the lifecycle

B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

Solution:

Integrated Development Environment


Complete Design & Development toolset


Incorporates all the capabilities in IBM Rational Application Developer for
WebSphere Software for building scaleable Web, Web services (including Web
services that participate in SOA), Java, J2EE and portal applications


Markerless visualization/editing of J2EE, Java, and C++ structure and behavior via
UML diagramsEnterprise class IDE powered by Eclipse technologyAdapt and extend your development environment with Eclipse
-
based plug
-
ins that
match your needsWS
-
I compliant Web services and Service Oriented ArchitecturesIntegrates your business applicationsRapid application development tools and wizards
Accelerate portal, SOA and J2EE developmentDrag
-
and
-
drop UI components, point
-
and
-
click database connectivity


Leverages existing skills and shortens Java learning curve
B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Rational Application Developer
B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

IBM Rational Application Developer v7.0


Accelerate J2EE, portal, Web Services
and SOA application development
using rapid application development
tools and visual development
techniques


Increase flexibility through Eclipse 3.2
support that helps extend the
development environment and granular
installation options


Shorten the Java learning curve
through visual design that updates
code, point
-
and
-
click database
connectivity, visual portal development
techniques and more


Improve code
-
level design and share
designs with distributed teams using
UML visual modeling tools

B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

IBM Rational Application Developer v7.0


Integrate your business applications
with WS
-
I compliant Web services and
service
-
oriented architectures


Collaborate and share assets across
the team using built
-
in Rational
ClearCase LT version control


Improve code quality with automated
tools that apply coding standards and
perform runtime analysis


Integrated and optimized for IBM
WebSphere Application Server and
IBM WebSphere Portal Server
products


B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

IBM Rational Application Developer


Key Features


Web application development


Web Site Design, Templates, Styles, Themes and Fragments


Drag & Drop Page Design and Construction


Point & Click Database Access


Event
-
driven programming model


J2EE application development


Tools to easily build and test J2EE components with built
-
in test
environments


Rich Client development


JavaServer Faces, Struts and Faces Client Components for HTML client


SWING, AWT, SWT support for Java client


Web Services development


Easily consume and produce Web services from a variety of sources


XML application development

B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

IBM Rational Application Developer


Key Features


Visual application development


Visualize and graphically edit code and objects


UML Visualization of objects for enhanced understanding and productivity


Portal & Portlet application development


Visual Portal and Portlet Designer with built
-
in portal test environment


Code quality tools


Automated Code Review


Runtime Analysis and Profiling


Software Development Process


RUP Configuration for J2EE


Web report development


Included Crystal Reports development environment


Native Java Reporting Component


Embedded Report Designer

B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

IBM Rational Application Developer


Benefits


Increased Productivity


Fast, streamlined Development environment


Comprehensive Tutorials and Application Samples


Full power of Eclipse 3.0 platform


Rich, Customizable, Enhanced, Responsive User Experience


Scalable, reliable, robust platform


Full power of WebSphere Application Server Platform


Built
-
on Industry Standard, Open, Portable and Multi
-
tier J2EE Architecture


Increased Code Quality


Code analysis tools


Lower TCO


Integrated with extensible and modular IBM Rational Software Development
Platform


Add additional Software Development capabilities as needed


Reduce training and Support Cost

B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í


IBM Rational Application
Developer

ClearCase LT

RUP Configuration for J2EE

Rational Web Developer

“UML Visual Editors”


Class diagrams for Java/EJB structure


Sequence diagrams for method body
visualization


IDEF1X/IE diagrams for Database and
XML schema


Dynamic topic diagrams


Javadoc integration


Visual refactoring

“Code Analysis Tools”


Both static code analysis and
dynamic runtime analysis


Source code analysis for rule
violation detection: Java/EJB
coding practices,
internationalization, accessibility,
architectural constraints, API
deprecation


Sequence diagram runtime trace
with performance, thread and
code coverage


Advanced memory leak detection


Remote data collection across
multiple servers


User
-
defined run
-
time probes


Interactive reports and metrics


Portal/Portlet Design Tools


Visual Portal site and page layout tools


Visual Portlet layout and preview


Integrated Portal test environment

“J2EE/EJB Tooling”


J2EE construction tools


Supports WebSphere
(including z/OS)

and
WebLogic


Supports J2EE 1.3 and 1.4


Rapid Deployment for WAS
v6


Integrated WAS test
environments

UML Visual Editors

Code Analysis Tools

Portal/Portlet Design Tools


Component/Unit Test


J2EE/EJB Tools

“Component/Unit Test”


Unit
-
based testing of Java, EJB and
Web Services


Test prioritization recommendation
based on code analysis


Automated test case generation
through usage of test patterns


Datapool editor for data
-
driven testing


IBM Rational Application Developer

for WebSphere Software

B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Business Developer ExtensionB P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

RBDe Philosophy


A productive, robust environment to develop business components and
applications for all key business computing environments.


Data Access


Records: SQL, Indexed, Relative, Serial,
DL/I, MQ, Service data


Common Verbs for data access (Get, Add,
Replace, Delete)


Remote Invocation
(call COBOL, RPG, C, Java


Validation & Editing Rules


Computationally complete


Easy to learn


Generate all the complex code
needed to access middleware


Deploy Services to any
platform/runtime


Deploy applications optimally
to all key platforms


Robust Page Designer
(JSF)


Debugger


Model Transformations

B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í


What’s coming:


Rational Business Developer Extension (RBDe)


leverage Enterprise Generation Language
(EGL) to achieve high productivity for multiple subsystems, platforms, and environments.
I.E.
create Java or COBOL modules from EGL
..


Replaces Cobol Generation Extension and Runtime


Scenario:


Customers need to create multi
-
platform
applications, and extend existing applications
to leverage J2EE and SOA.


What’s here:


Rational Application Developer (RAD)

-

develop J2EE & web applications for
WebSphere


WebSphere Developer for zSeries (WDz)RAD and COBOL + PL/1 + CICS + IMS +
Batch


WebSphere Development Studio Client
(WDSC)RPG, COBOL, Java

Rational Business Developer Extension

Simplify creation of service
-
oriented applications for System z/i

EGL

Service

EGL

Service

EGL

Records

EGL

Service

Non
-
EGL

User of

EGL Service

EGL

Records

Existing
Service

W

S

D

L

EGL

Interface

Build & expose EGL
Web Service

W

S

D

L

B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

Target Markets


Migration


VisualAge Generator & CSP customers (3000?)


New development, Modernization/Transformation


Informix 4GL customers (4,000+/
-
)


System i customers (160,000 .. 1,000
-
2,000 large)


System z customers (6,500+/
-
)


Application Transformaiton


Natural/ADABAS customers


CA tools customers (Ideal, COOL:Gen, AllFusion:gen, Telon)


Oracle Forms

B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Rational Developer for System Z


B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

WDz

Target Markets


New development


System z customers (6,500+/
-
)


CICS customers


IMS customers


Batch customers


3 GL languages COBOL, PL/I, C, Java


Some assembler


Modernization/Transformation


Moving to SOA / modern application architectures


Decrease cycle times


Improve skills of new and existing developers


Programmatic Integration (Microflows)


Along with Business Integration servers


WebSphere Process Server, Message Broker


Improving TCO


Replacing higher cost legacy AD vendors


B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í

Eclipse

IBM WebSphere Developer

for System z

IBM Rational Application
Developer

z/OS Application Development

IBM WebSphere Developer for System z

Drilldown

z/OS Application Development


Connect to z/OS systems


Work with z/OS resources like COBOL,
PL/1 , C, C++, JCL, etc.


Interact with the Job Entry Subsystem (JES)
to submit jobs, monitor jobs, and review job
output


Perform dataset management actions like
allocating datasets and migrating datasets


Perform typical edit, compile, and debug
tasks on remote z/OS resources from the
workstation


CICS BMS/ IMS MFS Map Editor


CICS BMS/ IMS MFS Map Support


Visually create and modify BMS Map sets
or IMS/MFS


Generates JCLWork with local or remote maps

Web Services and XML
Services for the Enterprise


SOA access to CICS V3.1 and IMS V9
COBOL applications


Bottom
-
up/Top
-
down or meet
-
in
-
the
-
middle COBOL to XML mapping
support


Integrated COBOL XML converters,
XML schemas, and WSDL generation

Web Services and XML

DB2 Stored Procedure for
COBOL and PL/I


Create DB2 stored procedures on
z/OS in either COBOL or PL/I


Build and catalog support for the
DB2 stored procedure


Debug z/OS based stored
procedures from workstation

DB2 Stored Proc


COBOL / PL/I

Rapid Appl Development Tool

Rapid Appl Development


A
bility to generate WSDL and CICS Cobol
program to access DB2


CRUD from UML and Database
operations


Can be added to SFM flow

Service Flow Support


CICS 3 Service Flow Support


Implements SOA and Web Services


Service Flow Modeler is a tool to build
service flows out of your existing
Commarea and Terminal based CICS
applications
.

Web/J2ee Development


Create Web Pages / JSF / Struts


J2ee/Java Development


JCA Connectors


Distributed debugger


Web Services and Test environment

B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8


Rational Developer for System I


B P U n i v e r s i t y 2 0 0 8

Design
&

Development Tools


IBM Rational, IBM WebSphere
Zdeněk Borůvka


IBM Česká republika