Ιnternet marketing, Web Design & Development

choochoopilotInternet and Web Development

Jun 25, 2012 (6 years and 24 days ago)

382 views

internet marketing
Το Internet Marketing ενσωματώνει όλες τις δημιουργικές και τεχνικές πτυχές του internet βοηθώντας τις επιχειρήσεις
στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και στις πωλήσεις.
Η emphasis προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Internet Marketing συνδυάζοντας με βέλτιστο τρόπο τα σύγχρονα
εργαλεία του internet με τις τελευταίες τάσεις στο χώρο του marketing.
Οι υπηρεσίες Internet Marketing της emphasis περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
Web Design & Development
Οι επιτυχημένες στρατηγικές Internet Marketing, προϋποθέτουν τον σωστό σχεδιασμό και υλοποίηση της ιστοσελίδας
μιας επιχείρησης. Στην emphasis προχωρούμε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ιστοσελίδων ερευνώντας σε βάθος
τον ανταγωνισμό αλλά και τις ιδιαιτερότητες προϊόντων και υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες μας συνοψίζονται στα ακόλουθα:
• σχεδίαση ιστοσελίδας (website design)
• υλοποίηση ιστοσελίδας με τις πλέον σύγχρονες πλατφόρμες
• δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e shop)
• επιμέλεια κειμένων ιστοσελίδας
• επιμέλεια ηλεκτρονικού επικοινωνιακού υλικού (emails, newsletters)
Search Engine Optimization
(SEO)
Απαραίτητο συστατικό των επιτυχημένων στρατηγικών Internet Marketing αποτελούν οι ενέργειες βελτιστοποίησης
απόδοσης ιστοσελίδας και φυσικών αποτελεσμάτων στις μηχανές αναζήτησης.
Η emphasis αναλαμβάνει να διαμορφώσει το περιεχόμενο των ιστοσελίδων εξασφαλίζοντας τη φιλικότητα τους προς
τις μηχανές αναζήτησης.
Οι υπηρεσίες Search Engine Optimization της emphasis περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
• βελτιστοποίηση περιεχομένου και επισκεψιμότητας ιστοσελίδας
• βελτίωση των φυσικών αποτελεσμάτων στις μηχανές αναζήτησης (google, yahoo, bing κλπ)
• εξασφάλιση της φιλικότητας της ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης (search engine friendly web pages)
• χαρτογράφηση ανταγωνισμού σε επίπεδο περιεχομένου
• αναλυτικό reporting επισκεψιμότητας
Search Engine Marketing
(SEM)
Η αύξηση της επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων εξαρτάται πλέον σε σημαντικό βαθμό από τη διαφήμιση στις μηχανές
αναζήτησης (Google AdWords, Yahoo! Search Marketing, Microsoft adCenter) και τα κοινωνικά δίκτυα (facebook,
Linkedin, twitter κ.α.).
Η emphasis αναλαμβάνει την υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση του διαδικτυακού διαφημιστικού μείγματος
(search engines, social media).
Οι υπηρεσίες Search Engine Marketing της emphasis περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
• σχεδίαση, υλοποίηση και παρακολούθηση διαφημιστικών καμπανιών μηχανών αναζήτησης
(Pay Per Click Advertisement - PPC)
• χαρτογράφηση ανταγωνισμού σε επίπεδο πληρωμένης διαφήμισης
• ενέργειες διαφήμισης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης - social media (facebook, twitter, Linkedin κλπ)
• αναλυτικό reporting διαφημιστικών καμπανιών
Η εταιρική ταυτότητα πρέπει να αντικατοπτρίζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη μοναδικότητα των επιχειρήσεων. Η emphasis
προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες δημιουργίας και διαχείρισης εταιρικής ταυτότητας οι οποίες περιλαμβάνουν:
Εταιρική Εικόνα
(corporate image)
Ο επαγγελματικός σχεδιασμός της εταιρικής εικόνας αποτελεί κύριο συστατικό της εταιρικής ταυτότητας. Η emphasis εστιάζει
στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σχεδιασμού εταιρικής εικόνας αναλαμβάνοντας την επιμέλεια, το σχεδιασμό και την υλοποί-
ηση των παρακάτω:
• εταιρικό λογότυπο
• εταιρικό φυλλάδιο - company profile
• επαγγελματικές κάρτες
• εταιρικοί φάκελοι
• επιστολόχαρτα
• εταιρική διαφήμιση
Η εταιρική εικόνα αντικατοπτρίζει την προϊοντική ταυτότητα στην οποία ανατρέχουν οι πελάτες (δυνητικοί και υφιστάμενοι) για να
αναγνωρίσουν μία εταιρεία. Η ολοκληρωμένη και σωστή διαχείριση της εταιρικής εικόνας εξασφαλίζει την ενδυνάμωση της εταιρικής
ταυτότητας.
Προϊοντικό Marketing
(product marketing)
Το προϊοντικό marketing αφορά στην υλοποίηση ενεργειών που σχετίζονται με το προϊόν καθεαυτό, την τιμολόγηση, τη διανομή, την
προώθηση, τη συσκευασία, την τοποθέτηση και την αγορά στόχο. Οι υπηρεσίες προϊοντικού marketing της emphasis συνοψίζονται στα
ακόλουθα:
• σχεδίαση ή αναδιαμόρφωση του προϊοντικού λογοτύπου (logo - web & print mode)
• επιμέλεια συσκευασίας
• επιμέλεια επικοινωνιακού υλικού (προϊοντικό φυλλάδιο, προϊοντική διαφήμιση)
• μελέτη για την επιλογή καναλιών διανομής
• διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής
• επιλογή κατάλληλου μείγματος προϊοντικής προβολής
Εταιρική Επικοινωνία
(corporate communication)
Η εταιρική επικοινωνία βοηθάει τις επιχειρήσεις στη δημιουργία διακριτών και ελκυστικών εικόνων και μηνυμάτων για πελάτες και συνεργά-
τες. Η emphasis αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη και συνεκτική διαχείριση όλων των διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας, τα οποία θα βελτιώ-
σουν την αξία της επιχείρησης. Οι υπηρεσίες εταιρικής επικοινωνίας της emphasis περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
• δελτία τύπου, ανακοινώσεις, άρθρα (διατήρηση σχέσης με media)
• διοργάνωση events (π.χ. εταιρική εκδήλωση)
• συμμετοχή σε εκθέσεις, διοργάνωση ημερίδων και συνεντεύξεων τύπου
• δημόσιες σχέσεις (PR)
• διαχείριση εσωτερικής επικοινωνίας