Είκοσι μεγάλα επενδυτικά σχέδια

choochoopilotInternet and Web Development

Jun 25, 2012 (6 years and 26 days ago)

523 views

1
01|9|2011
ΤΕΥΧΟΣ 21
N E WS L E T T E R
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Είκοσι μεγάλα επενδυτικά σχέδια
Τεχνι κό Επι μελητήρι ο Ελλάδας
ΣΗΜΕΡΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Καλό μήνα.
Αν και μπαίνουμε στο φθινόπωρο, εξακολουθού-
με να …βιώνουμε τον χειμώνα της οικονομίας
από τον οποίο πολύ δύσκολα θα ξεφύγουμε.
Ενδεικτικό είναι ότι σήμερα θα γίνει νέα (η τρίτη
εντός της εβδομάδας) συνάντηση του υπουργού
Οικονομικών με τους επικεφαλής της “τρόικας”,
υπό την βαριά σκιά της έκθεσης του νεοσυστα-
θέντος γραφείου παρακολούθησης του προϋπο-
λογισμού, η οποία αναφέρεται σε ανεξέλεγκτη
δυναμική χρέους και έλλειμμα εκτός στόχου.
Και ναι μεν οι “τροϊκανοί” δείχνουν να αναγνω-
ρίζουν ότι η διολισθαίνουσα διαρκώς σε μεγαλύ-
τερη ύφεση ελληνική οικονομία, εξαιτίας και των
μέτρων που έχουν ληφθεί ως σήμερα, επιβάλει
κάποια αναθεώρηση των στόχων, πλην, όμως,
επιμένουν να ασκούν ασφυκτικές πιέσεις για
περαιτέρω και δραστικές περικοπές δαπανών και
επίσπευση των κρίσιμων μεταρρυθμίσεων (ενιαίο
μισθολόγιο στο Δημόσιο και ΔΕΚΟ, κατάργηση
φορέων του δημοσίου, άνοιγμα κλειστών επαγ-
γελμάτων, αποκρατικοποιήσεις κτλ.) καθώς και
πάταξη της φοροδιαφυγής και είσπραξη ληξιπρό-
θεσμων των οφειλών προς το Δημόσιο.
Το ζήτημα, ωστόσο, είναι ότι στο πρόβλημα προ-
στέθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα της
δικής τους παρουσίας στη χώρα μας και άλλα
προβλήματα: μια σειρά από μέτρα (αύξηση ΦΠΑ,
περικοπές εισοδήματος και δαπανών) εκτροχία-
σαν την ύφεση, η οποία, ομολογούν και οι ίδιοι,
είναι σημαντικά βαθύτερη απ’ ότι ανέμεναν.
Κι αυτό γιατί, παρά τις εξαγγελίες, έως σήμερα
δεν προωθήθηκαν ουσιαστικά και δυναμικά
μέτρα ανάσχεσης της ύφεσης και στήριξης της
ανάπτυξης. Και δίχως ανάπτυξη – πόσες φορές
θα το πούμε; - δημόσια έσοδα δεν μπορούν να
υπάρξουν
ΣΕΛ.
2
ατζέντα θεμάτων μηχανικών
ΣΕΛ.
3
θέματα μηχανικών
ΣΕΛ.
4
διεθνή θέματα
ΣΕΛ.
5
ελληνική πραγματικότητα
ΣΕΛ.
6
πρωτοσέλιδα εφημερίδων
ΣΕΛ.
7- 8
αποκόμματα εφημερίδων
Γραφείο Τύπου - Νίκης 4 - Αθήνα - Τηλ: 210 32 91 501 - e-mail:press@central.tee.gr
Ξεκινάει την Παρασκευή, στο Ζάππειο, το 40ο Φεστιβάλ Βιβλίου. Οργανώνεται
από το Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίου (ΣΕΚΒ) και τον δήμο Αθηναίων. Τα εγκαί-
νια της έκθεσης θα πραγματοποιήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος
Παπούλιας, την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου στις 20:00
Είκοσι μεγάλα επενδυτικά
σχέδια, κυρίως στους τομείς της
ενέργειας και του τουρισμού,
συνολικού ύψους 5,5 δις ευρώ,
αναμένουν την έγκρισή τους στο
πλαίσιο του Fast Track, ενώ ήδη
τέσσερα επενδυτικά προγράμματα
συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ, εκ
των οποίων τα δύο θα υλοποιηθούν
με συμμετοχή ξένων κεφαλαίων,
στους τομείς της ενέργειας με
εφαρμογές πράσινων τεχνολογιών
και των μεταλλείων, έχουν λάβει
ήδη το πράσινο φως από το Fast
Track και αναμένουν την έγκρισή
τους από τη Διυπουργική Επιτροπή
Στρατηγικών Επενδύσεων.
Αυτό ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυ-
ξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι-
λίας, Μ. Χρυσοχοΐδης, παρουσιά-
ζοντας την πορεία των επενδυτικών
σχεδίων στην Ελλάδα την περίοδο
2009-2011. Γνωστοποίησε ότι το
υπουργείο έχει χρηματοδοτήσει
συνολικά 12.019 επενδυτικά σχέδια
συνολικού προϋπολογισμού 20 δις
ευρώ, από τα οποία δημιουργούνται
15.500 θέσεις εργασίας και μέσα
σε 20 μήνες έχουν δοθεί ενισχύ-
σεις 1,8 δις ευρώ.
Ο υπουργός είπε ακόμη ότι ετοιμά-
ζεται το σχέδιο του υπουργείου για
την επέκταση του Fast Trαck και σε
μικρότερου ύψους επενδύσεις.
Παράλληλα αναφέρθηκε ότι «κλεί-
νουν» οι υποχρεώσεις της πολιτείας
απέναντι στις επιχειρήσεις και τους
επενδυτές με την εκταμίευση όλων
των απαραίτητων πόρων που έχουν
ήδη ολοκληρωθεί.
Ο υπουργός υπενθύμισε ότι υπήρ-
χαν χιλιάδες επενδυτικά σχέδια
κλειδωμένα σε συρτάρια που υπά-
γονται στον προηγούμενο αναπτυ-
ξιακό νόμο και οι προβλεπόμενες
οφειλές το 2009 ήταν 6,5 δισ ευρώ.
Ήδη καταβλήθηκαν 1,7 δισ ευρώ
μέσα σε 20 μήνες και το ποσό αυτό
αντιστοιχεί σε όλο το ποσό που
καταβλήθηκε όλο το προηγούμενο
διάστημα μαζί.
Για το 2011 το ποσό εκταμίευσης
γι’ αυτό το σκοπό θα φτάσει στο 1,2
δισ ευρώ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5,5 ΔΙΣ ΕΥΡΩ
Περιλαμβάνονται
τα έργα της ΔΕΗ
σε Κοζάνη και
Μεγαλόπολη,
φωτοβολταικά
σε Πελοπόννησο
και Στερεά
και επένδυση
αξιοποίησης
κοιτάσματος
χρυσού στον
Έβρο.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Χρήστος Σπίρτζης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Γεώργιος Π. Καραλής
Αργύρης Δεμερτζής
Φρόσω Καβαλάρη
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Ειρήνη Ευθυμιάτου
Κατερίνα Στρουγγάρη
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
210 3291501
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ
2
ΕΛΛΑΔΑ
Σήμερα τίθεται σε ισχύ η αύξηση του
ΦΠΑ στα είδη εστίασης και στα ξενο-
δοχεία.
ΑΘΗΝΑ
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα
Προπύλαια, στις 12 το μεσημέρι.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Πραγματοποιείται σήμερα η μεταφορά,
μεγάλης γεννήτριας για τη νέα μονάδα
ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο,
που κατασκευάζει η ΔΕΗ στη Μεγα-
λόπολη. Η μεταφορά θα ξεκινήσει το
πρωί από τον κόμβο της Αλλαγής στον
εθνικό δρόμο Καλαμάτας – Τρίπολης
και ο συρμός θα κατευθυνθεί προς
τη Μεγαλόπολη. Κατά το χρονικό
διάστημα που θα απαιτηθεί για να
φθάσει ο συρμός στη Μεγαλόπολη,
τα Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, που
κινούνται από Καλαμάτα προς Τρίπολη
και αντιστρόφως, θα χρησιμοποιούν
υποχρεωτικά τον επαρχιακό δρόμο
από Θουρία προς Πολιανή και Δυρρά-
χι. Τα φορτηγά, τα λεωφορεία και τα
μεγάλα οχήματα θα σταθμεύουν στην
Τσακώνα και στα διόδια Λεονταρίου
και θα κινούνται στον εθνικό δρόμο με
βάση τις οδηγίες της Τροχαίαs.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Κλειστή θα είναι μέχρι την Παρασκευή
τις 7 το πρωί, η σήραγγα Νεοχωρίου
(στον αυτοκινητόδρομο Τρίπολης –
Κορίνθου, στον κλάδο προς Κόρινθο)
καθώς εκτελούνται εργασίες συντή-
ρησης.
N E WS L E T T E R
ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ
ΣΗΜΕΡΑ 01-9-2011
COMING UP...
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ
7
Σεπτεμβρίου
2011
ΗΜΕΡΙΔΑ: Ημερίδα για τις εξελίξεις σχετικά με το
πρόγραμμα PV LEGAL
ΑΜΒΟΥΡΓΟ
ΗΜΕΡΙΔΕΣ: Ημερίδες: “Βιώσιμη Διαχείριση
Τουριστικών Προορισμών, Βιοποικιλότητα και Τοπικές
Κοινωνίες” ΑΘΗΝΑ-ΧΑΝΙΑ
Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανιών
Φωτοβολταϊκών
Μεσογειακός Σύνδεσμος για
τη Σωτηρία των Θαλάσσιων
Χελωνών (MEDASSET)
Γραφείο Τύπου - Νίκης 4 - Αθήνα - Τηλ: 210 32 91 501 - e-mail:press@central.tee.gr
Οι συμμετοχές στους τρεις σημαντικούς αρχιτεκτο-
νικούς διαγωνισμούς του κεντρικού και των υπο-
καταστημάτων της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά,
καθώς και σχέδια και φωτογραφίες (εποχής και
πρόσφατες) και των υπόλοιπων υποκαταστημάτων
της τράπεζας στη χώρα, παρουσιάζονται στην έκθεση
«Τράπεζα της Ελλάδος. Τα Kτίρια», που διοργανώνει
το Μουσείο Μπενάκη.
Στην έκθεση –που θα λειτουργήσει στο κτίριο της
οδού Πειραιώς, από τις 18 Σεπτεμβρίου 2011 έως
τις 27 Νοεμβρίου 2011- θα εκτίθενται επίσης σχέδια
λεπτομερειών, εσωτερικής διακόσμησης, επίπλων
κ.λπ., τα οποία σχεδιάστηκαν για τα ίδια υποκατα-
στήματα, καθώς και έπιπλα εποχής από το κεντρικό
κατάστημα της οδού Πανεπιστημίου στην Αθήνα.
Η Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1928. Για τη
δημιουργία του κεντρικού καταστήματος της Αθήνας
και των δύο υποκαταστημάτων του Πειραιά και της
Θεσσαλονίκης (όπου συστεγάζεται σε κοινά κτήρια
με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας) προκηρύχθη-
καν αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί, στους οποίους
συμμετείχαν οι σημαντικότεροι αρχιτέκτονες του
Μεσοπολέμου.
Τα υπόλοιπα υποκαταστήματα χτίστηκαν κατά τη
διάρκεια μισού περίπου αιώνα από την Τεχνική
Υπηρεσία της Τράπεζας της Ελλάδος.
31
Οκτωβρίου
& 1
Νοεμβρίου
2011
9 και 19
Σεπτεμβρίου
2011
10
ο
ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Τουρισμός: υπόθεση εθνική»
ΑΘΗΝΑ
Συνδέσμου Ελληνικών Τουρι-
στικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)
Mέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2011 πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΤΕΕ όσοι
διπλωματούχοι μηχανικοί Ανωτάτων Σχολών εσωτερικού και ισοτίμων Σχολών εξωτερικού ενδιαφέ-
ρονται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος.
Ώρες κατάθεσης δικαιολογητικών 9:00-13:00. Το αναλυτικό πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων
θα ανακοινωθεί εντός είκοσι (20) ημερών, από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιο-
λογητικών.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (www.tee.gr)
ΟΙ ΕξΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Τα κτίρια της Τράπεζας της Ελλάδας
N E WS L E T T E R
ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3
Γραφείο Τύπου - Νίκης 4 - Αθήνα - Τηλ: 210 32 91 501 - e-mail:press@central.tee.gr
Τη διεξαγωγή έρευνας από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς και τον εισαγγελέα για την
πορεία της μετοχής της ΔΕΗ τις τελευταίες
εβδομάδες ζητά με σημερινή ανακοίνωση
η ΓΕΝΟΠ, κάνοντας λόγο για χειραγώγηση
και υποτιμητική κερδοσκοπία στο πλαίσιο
συστηματικής προσπάθειας απαξίωσης
της μετοχής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που
αναφέρει η ΓΕΝΟΠ, από τις 26 Ιουλίου
ως τις 10 Αυγούστου η μετοχή της ΔΕΗ
υποχώρησε κατά 38,9 %, από 9,45 σε 5,77
ευρώ ενώ κατά την ίδια περίοδο ο γενικός
δείκτης του Χρηματιστηρίου μειώθηκε κατά
20,4%, και η συνολική κεφαλαιοποίηση του
ΧΑΑ κατά 15,4%. Η ΓΕΝΟΠ σημειώνει επίσης
ότι στις συγκεκριμένες συνεδριάσεις κατα-
γράφεται αύξηση του όγκου των συναλλαγών
στη μετοχή της ΔΕΗ, με το μέσο ημερήσιο
αριθμό αγοραπωλησιών να ανέρχεται σε 618
χιλιάδες.
Έρευνα για υποτιμητική κερδοσκοπία
Ζοφερή εικόνα στο θέμα της διαχείρισης των νοσοκομει-
ακών αποβλήτων, παρά τα βήματα που έχουν γίνει - πε-
ριέγραψε στη Βουλή η Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαργαρίτα Καραβασίλη.
Ενημερώνοντας την Επιτροπή Περιβάλλοντος γνωστοποί-
ησε ότι στη χώρα μας παράγονται περίπου 15.000 τόνοι
μολυσματικών απόβλητων κάθε χρόνο, εκ των οποίων
μόλις 7,5 τόνοι εναποτίθενται στα Λιόσια κάθε μέρα, ενώ
οι υπόλοιποι αναμειγνύονται με οικιακά απορρίμματα και
καταλήγουν σε χωματερές. Υπογράμμισε ιδιαίτερα το γε-
γονός ότι ενώ η πρώτη κοινή υπουργική απόφαση για το
θέμα ενεργοποιήθηκε το 2003, εξακολουθεί να επικρατεί
«χάος πανελλαδικά», με αποτέλεσμα τα τοξικά απόβλητα
να καταλήγουν σε ρέματα και δάση. Επίσης, όπως είπε η
ειδική γραμματέας του ΥΠΕΚΑ, ενώ κάθε νοσοκομειακή
μονάδα υποχρεούται από τη νομοθεσία να έχει κατάλληλο
σύστημα συλλογής αποβλήτων και να τηρεί συγκεκριμέ-
νες προδιαγραφές ασφαλείας, το 40% των νοσοκομείων
εμφανίζονται να έχουν κλιβάνους αποτέφρωσης, οι
οποίοι ή είναι παλιοί ή είναι ανενεργοί. Αίσθηση ακόμη
προκάλεσε μια αναφορά της κ. Καραβασίλη σύμφωνα με
την οποία υπήρξαν δήμαρχοι που «έπαιρναν μίζες» για να
επιτρέπουν την εναπόθεση επικίνδυνων αποβλήτων στις
χωματερές του δήμου τους. Η ίδια τόνισε πως παρα-
τηρείται βελτίωση της εικόνας του παρελθόντος (όταν
τα φορτηγά συλλογής των νοσοκομειακών αποβλήτων
έφταναν στα νοσοκομεία μέσα στον κόσμο), όμως αυτό,
όπως ανέφερε, που δεν έχει βελτιωθεί είναι «το ταξίδι»
που κάνουν τα απόβλητα φεύγοντας από τα νοσοκομεία.
Σε κάθε περίπτωση η δυσάρεστη αυτή κατάσταση επι-
«Δήμαρχοι έπαιρναν μίζες για να επιτρέπουν την
εναπόθεση επικίνδυνων αποβλήτων στις χωματε-
ρές του δήμου τους»
κρατεί και στις ιδιωτικές κλινικές, χειρότερη είναι όμως
στην περιφέρεια από εκείνη στις νοσηλευτικές μονά-
δες της πρωτεύουσας. Εξήγησε ότι μετά την έφοδο των
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στο Αττικό νοσοκομείο- που
είχε μετατραπεί σε χώρο αποθήκευσης αποβλήτων από
διάφορα νοσοκομεία της Αττικής- μέσα σε έξι μήνες το
νοσοκομείο αυτό παρουσιάζει 40% λιγότερα επικίνδυνα
απόβλητα και κάνει οικονομία 150.000 ευρώ.
Διαπιστώνοντας η Επιτροπή Περιβάλλοντος πως από την
προηγούμενη εξέταση του θέματος είναι μικρά τα βήματα
που έγιναν για την επίλυση του προβλήματος, αποφάσισε
να καλέσει σε κοινή ακρόαση τους υπουργούς Περιβάλ-
λοντος, Υγείας και Εσωτερικών.
-«Έχουν γίνει βήματα από την Πολιτεία, δεν είναι όμως
αρκετά» είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος
Κώστας Καρτάλης, ο οποίος πρόσθεσε πως ίσως πρέπει
η αξιολόγηση των διοικητών των νοσοκομείων να γίνεται
με κριτήριο τη συμμόρφωσή τους στη νομοθεσία για τα
απόβλητα.
ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ
Απαράδεκτη η διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων
N E WS L E T T E R
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
4
Γραφείο Τύπου - Νίκης 4 - Αθήνα - Τηλ: 210 32 91 501 - e-mail:press@central.tee.gr
Μια νέα έκδοση της αμαξοστοιχίας υψη-
λής ταχύτητας Velaro D ICE-3, δοκιμάζει
αυτό τον καιρό η εταιρεία Siemens στα
περίωρα του Ανόβερου, η οποία θα πρέ-
πει να παραδοθεί σε λειτουργία στους
Γερμανικούς Σιδηροδρόμους ως τον
Φεβρουάριο του 2012. Οι αμαξοστοιχίες
Velaro D, δρομολογήθηκαν για πρώτη
φορά το 2008, όταν οι Γερμανικοί Σιδη-
ρόδρομοι ενέταξαν στο δίκτυό τους 15
συρμούς υψηλών ταχυτήτων.
ΤΟΥ ΣΥΡΜΟΥ Η ΥψΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
Το Τέλος Των 60W
Οι Financial Times αποφάσισαν να αποσύρουν τις εφαρμογές τους για iPhone
και το iPad από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Apple, καθώς δεν τα βρήκαν στα
…λεφτά.
Από τον περασμένο Ιούνιο η μεγάλη οικονομική εφημερίδα λανσάρισε μια δια-
δικτυακή έκδοση της εφημερίδας ειδικά για φορητές συσκευές (βασισμένη στα
πρότυπα του HTML5). Αυτό σημαίνει ότι οι αναγνώστες έχουν πρόσβαση στην
εφημερίδα μέσω του browser, όχι μόνο στο iPad και το iPhone, αλλά και σε
οποιαδήποτε άλλη συσκευή, χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσουν ξεχωριστή
εφαρμογή.
Περίπου ταυτόχρονα η Apple ανακοίνωσε ότι η ενεργοποίηση νέων συνδρομών
για εφαρμογές πρέπει υποχρεωτικά να πραγματοποιούνται μέσω του δικού της
App Store, αλλά μέσω αυτής της διαδικασίας κρατά τα περισσότερα από τα δεδο-
μένα των συνδρομητών, καθώς και μια προμήθεια 30% επί των πωλήσεων.
Απαιτήσεις υπερβολικές για μια εταιρεία σαν τους Financial Times (με 2,1 εκα-
τομμύρια αναγνώστες σε καθημερινή βάση παγκοσμίως) η οποία βασίζεται στις
συνδρομές, οι απαιτήσεις της Apple φαίνονται υπερβολικές.
Σε κάθε περίπτωση, οι υπολογιστές-ταμπλέτες και τα smartphone έχουν ση-
μαντικό ρόλο στα σχέδια της εταιρείας, καθώς οι ψηφιακές συνδρομές στους
Financial Times αυξήθηκαν κατά 34% το πρώτο εξάμηνο του έτους, με τις φο-
ρητές συσκευές να αντιστοιχούν στο 22% της κίνησης προς το FT.com και σε
περισσότερο από το 15% των νέων συνδρομών.
ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΛΕφΤΑ
Πενήντα δισεκατομμύρια λίτρα νερό το
χρόνο σπαταλούν για …τρίχες οι Λονδρέ-
ζες αδικαιολόγητα, ανακοίνωσε η εταιρεία
ύδρευσης της πόλης. Όγκος νερού ο οποί-
ος θα επαρκούσε για την κάλυψη όλων των
αναγκών υδροδότησης της μεγαλούπολης
για 25 ημέρες!
Το ένα τρίτο των Βρετανίδων, κατά την εται-
ρεία Thames Water, καθόλη την διάρκεια
που ξυρίζουν τις γάμπες τους, αφήνουν
ανοικτή την βρύση με συνέπεια, κατά μέσο
όρο, να σπαταλούν δέκα λίτρα νερό . «Δεν
λέμε βέβαια στις γυναίκες να μην ξυρίζονται.
Απλά να το κάνουν με περισσότερη ευσυνει-
δησία», δήλωσε ο Σάιμον Έβανς, εκπρόσω-
πος Τύπου της εταιρείας.
Στοιχεία για την ανδρική σπατάλη νερού κατά
το ξύρισμα δεν δόθηκαν, αλλά η έρευνα κατέ-
δειξε ότι ανεξάρτητα φύλου, η σπατάλη είναι
ακόμη μεγαλύτερη κατά το βούρτσισμα των
δοντιών, αφού ένας στους τέσσερις αφήνουν
ανοιχτή τη βρύση με συνέπεια να σαταλώνται
120 δισεκατομμύρια λίτρα νερό το χρόνο !
Καλό μήνα και
από σήμερα
τέλος στις κλα-
σικές λάμπες
των 60 watt, σε
πανευρωπαϊ-
κό επίπεδο. Η
παραγωγή τους
στ αμάτ ησε,
σύμφωνα με
την απόφαση
της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής
και η κατανάλωσή τους θα συνεχιστεί όσο
υπάρχουν αποθέματα. Οι λάμπες αυτού του
τύπου κρίθηκαν ενεργοβόρες και στο εξής
οι καταναλωτές θα πρέπει να στραφούν στις
σύγχρονες, χαμηλής κατανάλωσης ενέργει-
ας και αντίστοιχης φωτιστικής ικανότητας.
νέρο για Τριχές
N E WS L E T T E R
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
5
Γραφείο Τύπου - Νίκης 4 - Αθήνα - Τηλ: 210 32 91 501 - e-mail:press@central.tee.gr
Η οριστικοποίηση της χάραξης και η επέ-
κταση του αγωγού φυσικού αερίου σε όλη
την Πελοπόννησο, ήταν το αντικείμενο της
σύσκεψης, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα
της περιφέρειας Πελοποννήσου υπό την
προεδρία του υφυπουργού Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη
Μανιάτη και τη συμμετοχή του περιφερειάρχη
Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη.
Παράλληλα, κατά την σύσκεψη επισφραγίστη-
κε, η απόφαση να φθάσει το φυσικό αέριο και
μακρύτερα από την αρχική πρόβλεψη στους
νομούς Λακωνίας και Μεσσηνίας, αλλά και
στην Ηλεία και την Αχαΐα, συμφωνία που λή-
φθηκε πριν δύο εβδομάδες στην συνάντηση
που είχε ο υφυπουργός με τον περιφερειάρχη
και την διοίκηση της ΔΕΣΦΑ.
Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας &
Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, δή-
λωσε ότι έχει δώσει ήδη εντολή στις τεχνικές
του υπηρεσίες να ξεκινήσουν τις μελέτες
προκειμένου η Πελοπόννησος των επτά νο-
μών να απολαμβάνει αυτό το τόσο σημαντικό
αναπτυξιακό έργο, το οποίο σημαίνει χαμηλό-
τερο κόστος διαβίωσης για τα νοικοκυριά και
ευνοϊκότερους όρους για το επιχειρείν.
Ο υφυπουργός τόνισε ότι, η χθεσινή σύ-
σκεψη «είναι η αφετηρία για το μεγαλύτερο
αναπτυξιακό έργο της περιφέρειας Πελοπον-
νήσου. Έργο που θα συμβάλει καθοριστικά
στην οικονομική ανάπτυξη των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και στη μείωση του κόστους
καθημερινής διαβίωσης όλων των νοικο-
κυριών». Ο κ. Μανιάτης πρόσθεσε ότι, «η
έλευση του αγωγού και η δημιουργία δικτύων
διανομής στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις
θα δημιουργήσει περίπου 1.500 νέες θέσεις
εργασίας στην ελεύθερη αγορά των νομών
της Πελοποννήσου και ουσιαστικά θα αποτε-
λέσει μια εξαιρετικά σημαντική αναπτυξιακή
συνεισφορά στην σημερινή άνυδρη εποχή
επενδύσεων». Είχαν προηγηθεί συναντήσεις
προκειμένου να προκύψει επαναχάραξη σε
κάποια σημεία του έργου κυρίως στην περι-
οχή της Αργολίδας, όπου μετά από συνεννο-
ήσεις με την ΔΕΣΦΑ, οι τεχνικές υπηρεσίες
των δήμων Κορίνθου και Άργους - Μυκη-
νών έκαναν τις προτάσεις τους. Αυτές τις
προτάσεις ενσωμάτωσε η ΔΕΣΦΑ στον τελικό
χάρτη, ο οποίος κατά την σύσκεψη έλαβε το
πράσινο φως, που απεμπλέκει το έργο από τα
προβλήματα που το εμπόδιζαν να συνεχιστεί.
Ο περιφερειάρχης σημείωσε ότι είναι ένα
έργο που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια κατά
35% μέσω του ΕΣΠΑ, και ως εκ τούτου πρέπει
τα οφέλη του να αποδοθούν σε όλους τους
πολίτες και στις επτά περιφερειακές ενότητες
της Πελοποννήσου.
Δίκτυο φυσικού αερίου στην Πελοπόννησο
Ζημίες ύφου5 42,76 εκατ. ευρω σημείωσε
ο όμιλος της ΑΓΕΤ κατά την διάρκεια του
πρώτου εξαμήνου του έτους, έναντι ζημιών
2,46 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο
του 2010. Αντίστοιχα, σε επίπεδο μητρικής,
n ζημίες ανήλθαν σε 34,17 εκατ. ευρώ, ένα-
ντι κερδών 5,7 εκατ. ευρώ. Όπως τονίζει n
διοίκηση του Ομίλου η κάμψη του κύκλου
εργασιών στο πρώτο εξάμηνο του 2011
οφείλεται στη συνεχιζόμενη πτώση της ιδι-
ωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, κα-
θώς και της κατασκευαστικής δραστηρι-
ότητας στα δημόσια έργα υποδομής στην
εσωτερική αγορά. Στο πλαίσιο του στρα-
τηγικού προγράμματος του Ομίλου, n εται-
ρεία συνεχίζει να λαμβάνει μέτρα για τον
έλεγχο και περιορισμό του λειτουργικού
κόστους και τη βελτιστοποίηση των παρα-
γωγικών και εφοδιαστικών λειτουργιών.
Ζημίες στην ΑΓΕΤ
Ηρακλής
Ζημιές ύψους 2,41 εκατ. ευρω παρουσιάζει στα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μει-
οψηφίας ο όμιλος της ΑΕΓΕΚ στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2011 έναντι κερδών ύψους 223
χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2010. Ο συνολικός κύκλος εργασιών του ομίλου κατά τη λήξη
του α’ εξαμήνου 2011 ανήλθε σε 187 χιλ. ευρώ, έναντι 240 χιλ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο της
προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση ποσοστού 22%. Η μείωση, σύμφωνα με τη διοίκηση,
οφείλεται στον γενικότερο περιορισμό της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην εγχώρια αγορά λόγω
του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος, που πλήττει και τον τομέα της παροχής υπηρεσιών διαχεί-
ρισης τεχνικών έργων (project management), όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία.
Σε ζημιές πέρασε η ΑΕΓΕΚ
Με ζημίες και ο όμιλος Ελλάκτωρ
Ζημίες ύψους 24,3 εκατ. ευρώ εμφάνισε ο όμιλος Ελλάκτωρ κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, έναντι κερ-
δών 4 εκατ. ευρώ, ενώ και ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 24,57% σε 694,2 εκατ. ευρώ, έναντι 920,36
εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματο-
δοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 31,60 εκατ. ευρώ έναντι 87,26 εκατ. ευρώ για την
αντίστοιχη περίοδο του 2010, μειωμένα κατά 63,79%. Ο κατασκευάστηκε κλάδος του ομίλου (κατασκευή και
λατομεία) παρουσίασε κύκλο εργασιών 512,02 εκατ. ευρώ έναντι 716,05 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστη-
μα του 2010, σημειώνοντας μείωση κατά 28,49%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης στις κατασκευές διαμορ-
φώθηκαν σε ζημίες 26,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 17,42 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2010.
Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας του ομίλου παραμένει υψηλό και ανέρχεται
σε 2,4 δισ. ευρώ, ενώ υπάρχουν συμβάσεις προς υπογραφή ύψους 48 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, ο κλάδος των
παραχωρήσεων είχε το πρώτο εξάμηνο του 2011 ενοποιημένα έσοδα 134,86 εκατ. ευρώ έναντι 148,91 εκατ.
ευρώ - μειωμένα κατά 9,43%.
Οριστικοποιήθηκε η χάραξη και εντάχθηκε στον σχεδιασμό της ΔΕΣΦΑ
N E WS L E T T E R
Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ
6
πρωτοσέλι δα
Γραφείο Τύπου - Νίκης 4 - Αθήνα - Τηλ: 210 32 91 501 - e-mail:press@central.tee.gr
έλέΥΘέροΤΥΠια:
Ομολογία-σοκ από το Γραφείο Προϋπολογι-
σμού του Κράτους- «ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟ ΧΡΕΟΣ» • ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ
ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΟ 23% ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΣ • Πάνω
από 80 καταλήψεις- Υπουργός: με συνέπειες- ΜΑΛΛΙΑ-ΚΟΥΒΑΡΙΑ
ΑΕΙ-ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ.
έλέΥΘέρος ΤΥΠος:
Έκθεση-κόλαφος για την πολιτική του
Μνημονίου από το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής- ΟΡΙΣΤΙ-
ΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΙΚΑ • ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΚΑΤΑ
ΛΟΒΕΡΔΟΥ ΜΕ ΘΕΑΤΗ ΤΟΝ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ- Άγρια κόντρα μέσα
στο υπουργικό συμβούλιο για τις περικοπές στην Υγεία • Το πόρι-
σμα του εισαγγελέα για τις υποκλοπές δείχνει ΗΠΑ- ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ
ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΥΑΝ ΤΟΝ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΠΟ ΤΟ 2004.
Η ΚαΘΗΜέρινΗ:
ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΩΠΑ ΜΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ
ΤΑΞΙ- «Πράσινο φως» από Παπανδρέου στους Ραγκούση και
Λοβέρδο να προχωρήσουν άμεσα • ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ- Πρόσθετες περικοπές θα ζητήσει η τρόικα • ΜΕ
ΧΑΡΤΕΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΑ ΔΑΣΗ- Το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος κατοχυρώνει τις εκτάσεις του Δημοσίου.
Τα νέα:
ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΕΣΥ- Διαβατήριο σε ιδιώτες γιατρούς για τα
δημόσια νοσοκομεία- Ιδιωτικά ιατρεία στους πανεπιστημιακούς-
Τίτλοι ειδικότητας από τους ιατρικούς συλλόγους- Κύμα συγχω-
νεύσεων στις μονάδες πρόνοιας • (ΜΑΣ) ΠΑΙΡΝΕΙ ΠΑΛΙ ΜΕΤΡΑ
Η ΤΡΟΙΚΑ • Γ. Παπανδρέου- ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΧΙ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ.
έΘνος:
Επανεξετάζονται 60.000 ύποπτες περιπτώσεις συντα-
ξιούχων- ΝΕΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ • Ποια
προϊόντα ανεβαίνουν στο 23%- ΚΙΝΗΜΑ «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ… ΦΠΑ»
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΣ • Κυβέρνηση- ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ • Στον αέρα το εξάμηνο- ΠΥΡΑ ΑΝΝΑΣ ΣΕ ΠΡΥΤΑ-
ΝΕΙΣ • Σοκ στο Δημόσιο- ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΣΕ 45
ΜΕΡΕΣ.
αΔέςΜέΥΤος ΤΥΠος:
Αποκαλυπτικά στοιχεία από τη ΝΔ-
«ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗ»!
• Πίνακες με ποια προϊόντα ακριβαίνουν και πόσο- Ο ΣΕΠΤΕΜ-
ΒΡΙΟΣ ΜΠΗΚΕ ΜΕ 23% ΤΟΝ ΦΠΑ • Με επίκεντρο την επαναδι-
απραγμάτευση του Μνημονίου- ΓΟΝΙΜΗ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤ.
ΣΑΜΑΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ • Σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου
Προϋπολογισμού της Βουλής- ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΚΑΝ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ
ΕΛΛΕΙΜΜΑ- Τρόικα προς Βενιζέλο: «Καμία παράταση στα μέτρα.
Εφαρμόστε τα τώρα».
έςΤια:
ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- Με διαρκείς παρεμ-
βάσεις στον ιδιωτικό τομέα.
αΥριανΗ:
Η αυτοκτονική επιλογή του Μνημονίου οδηγεί την
Ελλάδα στην καταστροφή- ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΜ-
ΜΑΤΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ.
Η αΥγΗ
( Έχει δύο πρωτοσέλιδα): ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ- Δεν βγαίνει
με κανέναν τρόπο ο λογαριασμός…- Νέα μέτρα εδώ και τώρα αξι-
ώνει η τρόικα! • Το τελευταίο μήνυμα του Λεωνίδα Κύρκου- ΔΕΝ
ΕΧΕΙ ΑΛΛΗ ΛΥΣΗ Ο ΚΟΣΜΟΣ- Να συνεχίσετε τον αγώνα για τον
σοσιαλισμό με δημοκρατία, ελευθερία και σεβασμό στον άνθρωπο.
αγγέλιοΦορος:
Βόρεια Ελλάδα- ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΕΡΓΙΑ • «ΟΧΙ» ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΕ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ- Δήλω-
σή του στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Η ΒραΔΥνΗ:
Σε απόγνωση οι επιχειρήσεις εστίασης και τουρι-
σμού- ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΜΕ ΦΠΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ.
ριΖοςΠαςΤΗς:
Επερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή για το πρόβλημα
των ναρκωτικών- ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ- ΖΩΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗ
ΟΧΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ.
έλέΥΘέρΗ ωρα:
Να αγιάσουν τα χέρια όλων εκείνων που έχουν
επιλέξει να τιμωρούν με αυτόν τον τρόπο τη φαυλοκρατία και την
αναξιοκρατία των πολιτικών, υποστηρίζει ο μαχητικός Δεσπό-
της- ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ: ΖΗΤΩ ΤΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ ΖΗΤΩ ΟΙ
ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΖΗΤΩ ΤΑ ΑΥΓΑ!!!
οιΚονοΜιΚΗ ΚαΘΗΜέρινΗ:
ΑΝΕΦΙΚΤΟΣ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ 2011- Θα διαμορφωθεί στο 8,8% του ΑΕΠ εκτιμά η
τρόικα και ζητεί μέτρα.
ΗΜέρΗςια:
Από σήμερα ο νέος συντελεστής 23% στην εστίαση-
ΣΕ ΝΕΥΡΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Η ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ.
ΚέρΔος:
Βουτιά 9,9% σημείωσε ο τζίρος όλων των κλάδων τον
περασμένο Ιούνιο- ΣΤΑ ΝΑΔΙΡ ΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ
ΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ- Ακόμη και τα καταστήματα τροφίμων
χάνουν πωλήσεις.
Η ναΥΤέΜΠοριΚΗ:
Οι απομειώσεις ελληνικών ομολόγων στις
τράπεζες έφθασαν τα 4 δισ.- ΜΕ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΥΟ
ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ- Τα κέρδη EBITDA είχαν απώλειες κατά
16,5%.
έΞΠρές:
Έτοιμα και άλλα 20 προγράμματα, συνολικού
προϋπολογισμού 5,5 δισ. ευρώ- ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕ FAST TRACK 4
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1,2 ΔΙΣ.
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
N E WS L E T T E R
ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
7
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΝΕΙ Η ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Τα νέα
| Σελίδα 17 | 01/09/2011
Τον δρόμο της μετανάστευσης σε Έλληνες ανοίγει n
κυβέρνηση της Αυστραλίας, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα
εξεύρεσης εργασίας στη χώρα μας εξαιτίας της οικονομικής
κρίσης. Μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι και εξειδικευμένοι εργάτες
οικοδομών βρίσκονται στις πρώτες θέσεις των επαγγελμάτων
για τα οποία n Αυστραλία ενδιαφέρεται να καλύψει με
μετανάστες από την Ελλάδα, ενώ θα θεσμοθετηθούν ειδικές
διαδικασίες για την καταγραφή των αιτημάτων Ελλήνων που
επιθυμούν να μεταναστεύσουν και την απευθείας ενημέρωση
για τυχόν κενές θέσεις στο αντικείμενό τους.
Έπειτα από παρέμβαση της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης
ήδη από τον περασμένο Απρίλιο με αφορμή και τον μεγάλο
αριθμό αιτημάτων από Έλληνες, το υπουργείο Μετανάστευσης
της Αυστραλίας ανέλαβε πρωτοβουλία με στόχο την
απλοποίηση των διαδικασιών για την εξέταση των αιτήσεων
μετανάστευσης και τη χορήγηση αδειών εργασίας. «Υπάρχει
μεγάλο ενδιαφέρον για μετανάστευση από την Ελλάδα και
καθημερινά δεχόμαστε σχετικά αιτήματα», αναφέρει ο
πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης Βασίλης
Παπαστεργιάδης, επισημαίνοντας πως «με την πρωτοβουλία
του υπουργείου Μετανάστευσης πιστεύω ότι κάποιοι
συμπατριώτες μας ίσως εξυπηρετηθούν». Για την καλύτερη
ενημέρωση όσων ενδιαφέρονται να μεταναστεύσουν θα
διοργανωθεί στην Αθήνα διημερίδα στις 8 και 9 Οκτωβρίου,
στην οποία θα παρίστανται κυβερνητικοί αξιωματούχοι της
Αυστραλίας καθώς και εκπρόσωποι επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο
της διημερίδας θα δοθούν στοιχεία για τις δυνατότητες
απασχόλησης που υπάρχουν στην Αυστραλία, τα επαγγέλματα
με τη μεγαλύτερη ζήτηση αλλά και για τη νομοθεσία που
διέπει τη μετανάστευση.
Σύμφωνα με την ελληνική κοινότητα Μελβούρνης, βάσει
των ισχυουσών διατάξεων οι Έλληνες που επιθυμούν να
μεταναστεύσουν στη χώρα εντάσσονται στα προγράμματα
μόνιμων και προσωρινών αδειών εισόδου και εγκατάστασης,
ενώ υπάρχουν και προγράμματα για επιχειρηματίες,
εξειδικευμένους επαγγελματίες, φοιτητές και επανασύνδεσης
οικογενειών. Αίτηση για άδεια εργασίας μπορεί να
κατατεθεί είτε χωρίς κάποιον εργοδότη ως «χορηγό», αλλά
όπως αναφέρεται n διαδικασία θεώρησης των αδειών
αυτών χρειάζεται περισσότερο χρόνο, είτε με «χορηγό». Και
στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν συγκεκριμένοι κατάλογοι
επαγγελμάτων, τα οποία γίνονται αποδεκτά για τη χορήγηση
των αδειών. Δικαίωμα εργασίας έχουν και όσοι κάνουν αίτηση
για να λάβουν άδεια να σπουδάσουν σε αναγνωρισμένο
εκπαιδευτικό ίδρυμα. Με την απόκτηση της φοιτητικής βίζας,
επιτρέπεται σε φοιτητές να εργάζονται 20 ώρες την εβδομάδα
κατά τη διάρκεια των σπουδών. To όριο αυτό δεν ισχύει όταν ο
σπουδαστής είναι σε διακοπές.
Επί του παρόντος οι αιτήσεις για άδειες εισόδου και εργασίας
υποβάλλονται μέσω της αυστραλιανής πρεσβείας στο
Βερολίνο, αλλά στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για διευκόλυνση
της μετανάστευσης Ελλήνων εξετάζεται να υπάρξουν
τροποποιήσεις στο σύστημα προετοιμασίας και θεώρησης των
αιτήσεων και έχει προταθεί να μπορούν να διεκπεραιώνονται
και από την αυστραλιανή πρεσβεία της Αθήνας. Ιδιαίτερη
προσοχή εφιστά πάντως n ελληνική κοινότητα Μελβούρνης
σε όσους υπόσχονται την έκδοση αδειών και θέσεις εργασίας
στην Αυστραλία, καθώς έχουν υπάρξει καταγγελίες για
κυκλώματα που εκμεταλλεύονται τους Έλληνες. Εμφανίζονται
συγκεκριμένα ως «σύμβουλοι μετανάστευσης» και υπόσχονται
την εξεύρεση εργασίας ζητώντας από τους ενδιαφερόμενους
να καταβάλουν χρήματα για να προωθηθούν οι απαιτούμενες
διαδικασίες.
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣτΕ ΚΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
Η ΚαΘΗΜέρινΗ
| Σελίδα 5| 01/09/2011
Προσφυγή στο ΣτΕ ζητώντας να κριθεί αντισυνταγματική
n εφαρμογή του τέλους επιτηδεύματος στους ελεύθερους
επαγγελματίες -έχει οριστεί στα 300 ευρώ για φέτος και στα
400 από το 2012- κατέθεσαν ένας έμπορος από τον Ορχομενό
και ένας πολιτικός μηχανικός από τις Σέρρες.
Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι πρόκειται για φόρο και
όχι για ανταποδοτικό τέλος, όπως ισχυρίζεται το υπουργείο
Οικονομικών. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν, n διάταξη του
άρθρου 31 του N. 3986/2011, που επιβάλλει το τέλος, αντίκειται
στο άρθρο 78 του Συντάγματος, καθώς n επιβολή του δεν
πλήττει ορισμένη φορολογητέα ύλη, δηλαδή το εισόδημα,
την περιουσία, τις δαπάνες, αλλά συλλήβδην την τάξη των
ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών, χωρίς καμία
εξαίρεση.
Ως εκ τούτου, υποστηρίζουν ότι παραβιάζεται n αρχή της
φορολογικής ισότητας, αλλά και n αρχή της απαγόρευσης
της διπλής φορολογίας. Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι το τέλος
επιτηδεύματος λειτουργεί ως ένα είδος κύρωσης για την τάξη
των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς δεν συμψηφίζεται με
άλλες οφειλές του Δημοσίου, δεν εξαιρεί τους οικονομικά
ασθενέστερους ούτε τους ειλικρινείς.
Οι προσφεύγοντες ζητούν να ακυρωθεί n απόφαση
του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, καθώς, όπως
υποστηρίζουν, παρακάμπτει για εισπρακτικούς λόγους την
αναστολή του 50% του αμφισβητούμενου φόρου που προβλέπει
ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, εάν ο φορολογούμενος
ασκήσει νόμιμη και εμπρόθεσμη προσφυγή στα διοικητικά
δικαστήρια κατά της ατομικής διοικητικής πράξης επιβολής
του τέλους.
Β. ΕΛΛΑΔΑ: ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ 40% Η ΑΝΕΡΓΙΑ
ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
Η ναΥΤέΜΠοριΚΗ
| Σελίδα 11 | 01/09/2011
Θερίζει η ανεργία στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς, σύμφωνα με
τους Προέδρους των Εργατικών Κέντρων της περιοχής, τα
πραγματικά ποσοστά των ανέργων κυμαίνονται μεταξύ 25-35%,
Γραφείο Τύπου - Νίκης 4 - Αθήνα - Τηλ: 210 32 91 501 - e-mail:press@central.tee.gr
N E WS L E T T E R
ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
8
Γραφείο Τύπου - Νίκης 4 - Αθήνα - Τηλ: 210 32 91 501 - e-mail:press@central.tee.gr
φθάνοντας στους νέους στα δραματι κά επί πεδα του 40%.
Μάλι στα, όπως εκτί μησε ο οργανωτι κός γραμματέας της
ΓΣΕΕ, Βαγγέλης Μουτάφης, κατά τη δι άρκει α σύσκεψης
των εκπροσώπων των εργαζομένων της Β. Ελλάδας, εν
όψει του συλλαλητηρί ου στη δι άρκει α της ΛΕΘ, «εάν
συνεχι στεί αυτή η πολι τι κή, τότε θα φτάσουμε στο
μι σό μι σό. Ο άνεργος θα θεωρεί εχθρό του αυτόν που
εργάζεται ».
Οι πρόεδροι των εργατι κών κέντρων περι έγραψαν με
μελανά χρώματα το εργασιακό τοπίο της περιοχής,
μιλώντας για γενικευμένο κύμα εκ περιτροπής
απασχόλησης και μαύρης εργασίας, ενώ τάχθηκαν ενάντια
στις ελαστικές σχέσεις εργασίας, που, όπως είπαν,
αυξάνουν την ανεργία αντί να τη μειώνουν, αλλά και σε
κάθε σκέψη για δημιουργία αδικών ζωνών απασχόλησης
και κατάργηση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων
εργασίας.
Στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τον πρόεδρο του EKO,
Παναγιώτη Τσαραμπουλίδη, το πραγματικό ποσοστό
ανεργίας φθάνει το 27% και σε συνδυασμό με το κύμα
λουκέτων που αναμένεται στην αγορά έως το τέλος του
χρόνου θα «σπάσει» το 30%. Βάσει των δηλώσεων των
προέδρων εργατικών κέντρων της Β. Ελλάδας, η ανεργία
στην Καστοριά, τον Έβρο, την Κοζάνη και τις Σέρρες
έφτασε στο 30%, στη Φλώρινα στο 35% και στη Νάουσα στο
50%. Εξαίρεση στο ζοφερό τοπίο φαίνεται να αποτελεί η
Χαλκιδική.
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΕΗ
ΚέρΔος
| Σελίδα 17 | 01/09/2011
Με κύριο θέμα την αιολική επένδυση 210 MW στη Ροδόπη
θα πραγματοποιηθούν τις προσεχείς ημέρες στην Αθήνα,
επαφές μεταξύ της ΔΕΗ και κορυφαίου στελέχους της
κινεζικής Sinovel, αλλά αναμένεται να συζητηθεί και n
προοπτική δημιουργίας από την πλευρά της κινεζικής
εταιρείας, μονάδας παραγωγής ανεμογεννητριών στην
Ελλάδα.
Η κινεζική εταιρεία έχει μικρή παρουσία στην Ευρώπη και
επιθυμεί να επεκτείνει την παρουσία της, προκειμένου να
επωφεληθεί από τη δυναμική ανάπτυξης της μεγαλύτερης
αγοράς ΑΠΕ. Στο πλαίσιο αυτό συζητείται n δημιουργία
μονάδας παραγωγής, με στόχο να καλύψει όχι μόνο
τις ανάγκες που θα προκύψουν από τις εντός Ελλάδος
συνεργασίες και επενδύσεις αλλά και στην ευρύτερη
περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Η συμφωνία για το συγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα
στη Ροδόπη εκτιμάται θα συγκαταλέγεται μεταξύ των
μεγαλύτερων - αν όχι το μεγαλύτερο - χερσαίων αιολικών
πάρκων στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι για το έργο εκκρεμεί
στη PAE αίτηση για τη χορήγηση άδειας παραγωγής.
Υπενθυμίζεται ότι n Sinovel Wind Energy Group Co Ltd
είναι n μεγαλύτερη ασιατική και n δεύτερη μεγαλύτερη
στον κόσμο κατασκευάστρια ανεμογεννητριών, ωστόσο στην
Ελλάδα έγινε γνωστή από το μνημόνιο Κατανόησης που
υπέγραψε με m ΔΕΗ τον Απρίλιο.
To μνημόνιο έκανε αναφορά σε ανάπτυξη αιολικού πάρκου
200 - 300 MW στο διασυνδεδεμένο σύστημα καθώς και στην
από κοινού ανάπτυξη υπεράκτιου αιολικού πάρκου. Εκτός
όμως από τα αιολικά πάρκα, n ελληνοκινεζική συνεργασία
προβλέπει και τη δημιουργία μονάδας παραγωγής
ανεμογεννητριών.
ΣΥΜΠΝΟΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
έΞΠρές
| Σελίδα 7 | 01/09/2011
ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΤΑΙ n αναταραχή στα πανεπιστήμια και τα
ΤΕΙ για το νέο νόμο πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση,
καθώς οι φοιτητές που δεν επιθυμούν την εφαρμογή του
προχωρούν σε καταλήψεις. Είναι αξιοσημείωτο ότι μία από
τις παρατάξεις των φοιτητών που τάσσεται ανοιχτά υπέρ των
καταλήψεων είναι n ΠΑΣΠ (που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ),
ενώ φαίνεται ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία από τις λίγες
φορές που υπάρχει ένα είδος σύμπνοιας των φοιτητικών
παρατάξεων, καθώς n πλειοψηφία των μελών τους,
ανεξαρτήτως εάν είναι υπέρ των καταλήψεων ή εναντίον,
στηρίζουν κινητοποιήσεις.
Ήδη υπό κατάληψη τελούν 47 πανεπιστημιακές σχολές και
τμήματα σε όλη m χώρα, μεταξύ αυτών το Καποδιστριακό,
το οποίο χθες βρέθηκε σε κλοιό αποκλεισμού από φοιτητές,
οι οποίοι ανήκουν στο Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών
και πρόσκεινται στο ΚΚΕ, το Πάντειο Πανεπιστήμιο (σε
κατάληψη βρίσκονται όλες οι σχολές), το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τρία τμήματα του οποίου
εισήλθαν στις κινητοποιήσεις χθες ύστερα από απόφαση
των γενικών συνελεύσεων των συλλόγων τους, το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο (όπου το τμήμα Αρχιτεκτονικής
άνοιξε τον δρόμο των καταλήψεων, ενώ προστέθηκαν
οι φοιτητικοί σύλλογοι των τμημάτων Ηλεκτρολόγων
Μηχανολόγων, Πολιτικών Μηχανικών και Φυσικού, που θα
μείνουν κλειστά μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη, οπότε θα
πραγματοποιηθεί νέα γενική συνέλευση), και μία σχολή στο
ΤΕΙ Αθηνών.
Κατάληψη πραγματοποιούν επίσης οι φοιτητές στο
Πολυτεχνείο Κρήτης. Γενικές συνελεύσεις γίνονται σε
όλα τα πανεπιστήμια και εντός της εβδομάδας αναμένεται
να καθορίσουν τη στάση τους στις κινητοποιήσεις του
φοιτητικού κόσμου και άλλοι σύλλογοι. Σήμερα το
μεσημέρι οι φοιτητές ετοιμάζουν συλλαλητήριο σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη, ενώ την Παρασκευή προγραμματίζεται
πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, στις 12.00, από το
Πολυτεχνείο. Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ο ενιαίος
φοιτητικός σύλλογος θα πραγματοποιήσει γενική συνέλευση
στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Παράλληλα, έχουν
μεταφερθεί οι εξεταστικές περίοδοι στα πανεπιστήμια: Ε.Μ.
Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δημοκρίτειο Θράκης
και Ιωαννίνων. Αύριο Παρασκευή αναμένεται επίσης n
έκτακτη σύνοδος πρυτάνεων που θα γίνει στον χώρο του
Πολυτεχνείου στο Λαύριο.