2.Designing Switched LAN Internetworks - Dersindir

chinchillatidyNetworking and Communications

Oct 26, 2013 (4 years and 8 months ago)

208 views


Staj Yapılan Kurum Hakkında Bilgi


TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ (TEDAŞ)

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞIDeğişen Dünyaya ayak uydurmak zorunda olan Türkiye’de Bilgi ve İletişim
Teknolojileri her geçen gün daha da yetkinleşerek iş hayat
ımıza girmektedir. 1994 yılında
kurulan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bu teknolojileri yakından takip etmek ve TEDAŞ’a
yansıtmakla görevlendirilmiştir.


TEDAŞ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI’nın görevleri TEDAŞ Merkez ve
Taşra Teşkilatlarında; Bilgisayar Si
stemlerinin ve ağlarının kurulması, Donanım ve
Yazılımlarının temin edilmesi, kurulması, Kurulu sistemlerin işletilmesi, bakım ve onarımı,
Uygulama yazılımlarının geliştirilmesi veya temini, Yazılım ve Donanım
standardizasyonunun sağlanması, Merkez ile Taş
ra Teşkilatlarımız arasında iletişim ağı
kurulması, Yönetim karar, sevk ve idare etkinliğini artıracak raporların üretilmesi için gerekli
veri tabanı ortamının oluşturulması, Bilgi İşlem teknolojisindeki gelişmelerin izlenmesi,
Teknolojik gelişmelere uygun

olarak kurumun Bilgi İşlem alt yapısının gerektiğinde
güncellenmesidir.


TEDAŞ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI’nın hedefleri; Çağdaş yapıda
organize olarak, ağ sisteminde örgütlenen, etkin ve stratejik öneme sahip bir "TEDAŞ"
yaratmak, Enerji söktörünün tü
m sorunlarını sırtlayıp, kamu oyunu bilgilendirecek, toplumsal
bir aklın, ulusal bir iradenin ortaya konulmasında önderlik yapmaktır.


TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ)

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ADRES : İnönü Bulvarı


NO:27


Bahçelievler / ANKARA

TEL: 0
-
312
-
212 69 00 FAX: 0
-
312
-
213 88 73 /74

Web: www.tedas.gov.tr

E
-
Mail:
webmaster@tedas.gov.trGiriş:

Tedaş Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İletişim Grubu çalışa
nları ile tanışıldı.


Kurum çalışanlarının görevleri ve çalışanları hakkında bilgi verildi.


Kurum bilgisayar ve ağ yapısı hakkında genel bilgi verildi.


Kurumda yer alan bilgisayarların teknik donanım özellikleri hakkında bilgi verildi.


Kurulu olan ağ y
apısı ve server hizmetleri hakkında genel bilgi verildi.


Kurumun web sayfası hakkında bilgi verilip bu sayfalar üzerinde güncelleme işlemi yapıldı.


İnternet web sayfası hazırlamasında kullanılacak bilgisayarın donanım özellikleri belirlenerek
uygun hale

getirildi.


İnternet web sayfası hazırlamasında kullanılacak programlar hakkında bilgi toplanıp
bilgisayara kuruldu.


Bu programların kullanımları hakkında bilgi toplandı.


Kurum sayfasında daha önce yapılmış çalışmalar incelendi.


Türkiyede diğer kuruml
arın web sayfaları gezilerek bilgi toplandı.


İnternette yer alan sayfaların teknik özellikleri, kullanılan resimlerin duzenlenmesinde
kullanılan programlar araştırıldı. Resimlerin kültür programları belirlendi.Bu programlar
bilgisayara kuruldu ve programl
ar hakkında bilgi toplanarak kullanımları ile ilgili tecrübe
kazanıldı.


Kurum için çalışmam “Mail server ayarları” hakkında çalışmalarla başladı.


Kurum için ikinci çalışmam kurum safalarında yeralan linkleri belirleyip bu linklerin
içeriğinde yeralan bi
lgileri kağıda dökmek ve gerekli düzenleme ve güncellemelerin
yapılması oldu.


İnternet sayfalarının bilgisayarda görüntülenmesinde kullanılan browser tipleri belirlendi.

Bu browser tiplerinin kullanım amaçları belirlendi. Bu çalışmalar kurum çalışanlarına

yardımcı kaynak olarak hazırlanıp sunuldu.


Kurumun “workshop” çalışması altında kurmus olduğu network toplantılarına misafir olarak
girildi. Şirketlerin tanıtımları izlenerek network hakkında bilgi edinildi.


LAN altyapısı altında Ethernet ve Switch tek
nolojisi hakkında bilgi edinildi.


Binanın ağ yapısı incelendi, her kattaki uygun switch kabinlerinin nereye konulacağının
tespitleri yapıldı. Kampüs için en uygun switch teknolojisi araştırıldı. Kullanılacak
teknolojinin güvenliğinin yeterli olup olmayac
ağı araştırıldı.


Router’lar hakkında bilgi toplandı ve kullanımının gerekli olup olmadığı araştırıldı.


Kendi Web sayfamızı oluşturmak,Switched LAN Interworks ve Ethernet alanında bilgilerimi
kısaca anlatmak istiyorum:1. Kendi Web Server'ınızı Oluştur
mak:

Web sitesi kurmakta en pahalı, buna karşılık gelecek için en verimli yol, kendi
bilgisayarlarınızda, kendi ağınızda, kendi Web Server'ınızla kendi sitenize sahip olmaktır. Bir
kere kendi URL adresiniz olacak. Sayfalarınızın güvenliğinden siz sorumlu o
lacaksınız. Ve,
bu Server, size başkaları için Web alanı sunarak para kazanma imkanı da sağlayacaktır.

Ama Web Server kurmak deyince bir çok kişinin adeta yerine çakılıp kalıyor. Çünkü
son derece yanlış, ama o derece de yaygın bir şekilde Web Server deyinc
e, bu işten biraz
anlayanların aklına hemen UNIX işletme sistemi geliyor. Piyasada satılan, hatta büyük bir
ihtimalle şu anda sizin evinizde de bulunan herhangi bir PC ile Web Server sahibi olabilir ve
bu serverda oluşturacağınız siteyi bütün dünyaya açabi
lirsiniz. Bunun için satın alabileceğiniz
site veya Ücretsiz bir Web sitesi edindiyseniz, Server sahibinin talimatı doğrultusunda,
sayfalarınızı site sahibinin sitesine muhtemelen FTP yolu ile aktaracaksınız.Gerisi HTML
yazma programlarına kalıyor.

2.Desig
ning Switched LAN Internetworks

This chapter describes the following three technologies that network designers can use to
design switched LAN internetworks:LAN switchingVirtual LANs (VLANs)ATM switching

Evolution from Shared to Switched Networks

In t
he past, network designers had only a limited number of hardware options when
purchasing a technology for their campus networks. Hubs were for wiring closets and routers
were for the data center or main telecommunications operations. The increasing power o
f
desktop processors and the requirements of client
-
server and multimedia applications,
however, have driven the need for greater bandwidth in traditional shared
-
media
environments.


Switched Internetwork Solutions

Network designers are discovering, ho
wever, that many products offered as switched
internetwork solutions are inadequate. Some offer a limited number of hardware platforms
with little or no system integration with the current infrastructure. Others require complete
abandonment of all investme
nts in the current network infrastructure. To be successful, a
switched internetwork solution must accomplish the following:Leverage strategic investments in the existing communications infrastructure while
increasing available bandwidth.Reduce the cost
s of managing network operations.Offer options to support multimedia applications and other high
-
demand traffic across
a variety of platforms.Provide scalability, traffic control, and security that is at least as good or better than
that of today's rou
ter
-
based internetworks.Provide support for embedded remote monitoring (RMON) agent.3.Ethernet Technologies

Background

The term
Ethernet

refers to the family of local
-
area network (LAN) products covered by the
IEEE 802.3 standard that defines what is

commonly known as the CSMA/CD protocol. Three
data rates are currently defined for operation over optical fiber and twisted
-
pair cables:10 Mbps

10Base
-
T Ethernet100 Mbps

Fast Ethernet1000 Mbps

Gigabit Ethernet

10
-
Gigabit Ethernet is under developmen
t and will likely be published as the IEEE 802.3ae
supplement to the IEEE 802.3 base standard in late 2001 or early 2002.

Other technologies and protocols have been touted as likely replacements, but the market has
spoken. Ethernet has survived as the maj
or LAN technology (it is currently used for
approximately 85 percent of the world's LAN
-
connected PCs and workstations) because its
protocol has the following characteristics:Is easy to understand, implement, manage, and maintainAllows low
-
cost network
implementationsProvides extensive topological flexibility for network installationGuarantees successful interconnection and operation of standards
-
compliant products,
regardless of manufacturer

Ethernet

A Brief History

The original Ethernet was develo
ped as an experimental coaxial cable network in the 1970s
by Xerox Corporation to operate with a data rate of 3 Mbps using a carrier sense multiple
access collision detect (CSMA/CD) protocol for LANs with sporadic but occasionally heavy
traffic requirement
s. Success with that project attracted early attention and led to the 1980
joint development of the 10
-
Mbps Ethernet Version 1.0 specification by the three
-
company
consortium: Digital Equipment Corporation, Intel Corporation, and Xerox Corporation.

The or
iginal IEEE 802.3 standard was based on, and was very similar to, the Ethernet Version
1.0 specification. The draft standard was approved by the 802.3 working group in 1983 and
was subsequently published as an official standard in 1985 (ANSI/IEEE Std. 802.
3
-
1985).
Since then, a number of supplements to the standard have been defined to take advantage of
improvements in the technologies and to support additional network media and higher data
rate capabilities, plus several new optional network access control

features.

Throughout the rest of this chapter, the terms
Ethernet

and
802.3

will refer exclusively to
network implementations compatible with the IEEE 802.3 standard.


Ethernet Network Elements

Ethernet LANs consist of network nodes and interconnecting m
edia. The network nodes fall
into two major classes:Data terminal equipment (DTE)

Devices that are either the source or the
destination of data frames. DTEs are typically devices such as PCs, workstations, file
servers, or print servers that, as a group,

are all often referred to as end stations.Data communication equipment (DCE)

Intermediate network devices that receive
and forward frames across the network. DCEs may be either standalone devices such
as repeaters, network switches, and routers, or comm
unications interface units such as
interface cards and modems.

Throughout this chapter, standalone intermediate network devices will be referred to as either
intermediate nodes

or
DCEs
. Network interface cards will be referred to as
NICs
.

The current Ethe
rnet media options include two general types of copper cable: unshielded
twisted
-
pair (UTP) and shielded twisted
-
pair (STP), plus several types of optical fiber cable.