ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ...

cadgealarmMobile - Wireless

Jul 19, 2012 (6 years and 1 day ago)

776 views

Β. Οάδα Αναγνώρισης Προτύπων και Ανάλυσης Εικόνας:
Υπεύθυνος της οάδας αυτής: Καθηγητής Γεώργιος Τσιχριντζής

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ιευθύντρια:
Μαρία Βίρβου, Καθηγήτρια Τεχνολογίας Λογισικού

Υπεύθυνος Οάδας Αναγνώρισης Προτύπων και Ανάλυσης Εικόνας:
Γεώργιος Τσιχριντζής, Καθηγητής Αναγνώρισης Προτύπων και Ανάλυσης Εικόνας

Μέλη ∆ΕΠ:
• Άγγελος Πικράκης, Λέκτορας (υπό επαναδιορισό).
• Αθανασία Αλωνιστιώτη, Λέκτορας Παν. Πειραιώς για τις Ακαδ. Χρονιές 2007-2008, 2008-2009.
• Ευθύιος Αλέπης, Λέκτορας (υπό διορισό).

Μεταδιδακτορικοί ερευνητές:
• 'ρ. Γεώργιος Κατσιώνης
• 'ρ. Αριστοένης Λαπρόπουλος
• 'ρ. Ιωάννα-Ουρανία Σταθοπούλου
• 'ρ. Αναστάσιος Σαββόπουλος
• 'ρ. Παρασκευή Λαπροπούλου
• 'ρ. 'ιονύσιος Σωτηρόπουλος

Υποψήφιοι ∆ιδάκτορες:
• Καλλιόπη Τουρτόγλου (Σε διαδικασία ολοκλήρωσης της διατριβής)
• Κωνσταντίνος Μανός (Σε διαδικασία ολοκλήρωσης της διατριβής)
• Κωνσταντίνα Χρυσαφιάδου
• Σπυρίδων Παπαδηητρίου
• Χρήστος Τρούσας
• Νικόλαος Παπανελόπουλος
• Κωνσταντίνος Ρήγος
• Σταύρος Σωτήρχος
• Γεώργιος Καστανιώτης
• Σταάτιος Θεοχάρης
• Γεράσιος Λιναρδάτος

Συνεργαζόενα έλη ∆ΕΠ/ΕΠ άλλων ΑΕΙ/ΑΤΕΙ της Ελλάδας:
• Αικατερίνη Καπάση (Καθηγήτρια Εφαρογών Τεχνολογίας Λογισικού, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων).
• Μαρία Μουντρίδου (Επίκουρος Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ΑΣΠΑΙΤΕ)

Συνεργαζόενοι Καθηγητές Πανεπιστηίων του εξωτερικού:
• Professor Lakhmi C. Jain, University of South Australia, Australia
• Professor Robert J. Howlett, University of Bournemouth, United Kingdom
• Professor Taichi Nakamura, University of Tokyo, Japan
• Professor Joaquim Filipe, Polytechnic Institute of Setubal, Portugal
• Professor Xindong Wu, University of Vermont, U.S.A.
• Professor Nikolaos Bourbakis, University of Dayton, Ohio, U.S.A.
• Professor Gloria Wren, University of Loyola, Marymount, Maryland U.S.A.


ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝ)ΡΙΣΗ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛ)Ν
ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

EDITORS ∆ΙΕΘΝΝ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΝ, ΣΕΙΡΑΣ ∆ΙΕΘΝΝ ΒΙΒΛΙΝ

• Mαρία Βίρβου: Associate Editor του διεθνούς περιοδικού Knowledge and Information Systems
(KAIS), by Springer. Impact Factor: 1,733 (2009). Το περιοδικό KAIS έχει καταλάβει την θέση
24/116 στην περιοχή των
Information Systems, και 27 / 102 στην περιοχή της Artifiial Intelligence.
• Μαρία Βίρβου και Γεώργιος Τσιχριντζής: Associate Editors του διεθνούς περιοδικού Intelligent
Decision Technologies by IOS Press, An International Journal, ISSN: 1872-4981.
• Μαρία Βίρβου και Γεώργιος Τσιχριντζής: Associate Editors του διεθνούς περιοδικού International
journal of Knowledge and Web Intelligence by Inderscience Publishers.
• Μαρία Βίρβου και Γεώργιος Τσιχριντζής: Members of the editorial board, Computational
Intelligence and its Applications (COMIA) Book Series, Information Science Publishing
• Γεώργιος Τσιχριντζής και Μαρία Βίρβου: Προσκεκληένοι συν-επιελητές (guest co-editors) του
ειδικού τεύχους “Intelligent Interactive Multimedia” of the International Journal on Artificial
Intelligence Tools (World Scientific Publishing, 2011).
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ (GUEST CO-EDITORS) ΕΙ∆ΙΚΝ ΤΕΥΧΝ
∆ΙΕΘΝΝ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΝ

• Γεώργιος Τσιχριντζής και Μαρία Βίρβου: Προσκεκληένοι συν-επιελητές (guest co-
editors) του ειδικού τεύχους “Multimedia/Multimodal Human-Computer Interaction in
Knowledge-based Environments” of the Intelligent Decision Technologies Journal (IOS Press,
2011).
• Γεώργιος Τσιχριντζής και Μαρία Βίρβου: Προσκεκληένοι συν-επιελητές (guest co-
editors) του ειδικού τεύχους “Knowledge-based Modes of Human-Computer Interacti on” of the
Intelligent Decision Technologies Journal (IOS Press, 2010).
• Γεώργιος Τσιχριντζής και Μαρία Βίρβου: Προσκεκληένοι συν-επιελητές (guest co-
editors) του ειδικού τεύχους “Knowledge-based Environments and Services in Human-
Computer Interaction” of the Intelligent Decision Technologies Journal (IOS Press, 2010).
• Γεώργιος Τσιχριντζής και Μαρία Βίρβου: Προσκεκληένοι συν-επιελητές (guest co-
editors) του ειδικού τεύχους “Intelligent Modelling and Data Analysis Techniques” of the
International Journal of Intelligent Defence Support Systems (Inderscience, 2009).

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ ∆ΙΕΘΝΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΝ

2011
• 2011: Γεώργιος Τσιχριντζής: Συν-πρόεδρος της Επιτροπής Προγράατος
International Conference on Signal Processing and Multimedia Applications, Seville,
Spain, July 18-21, 2011 (
http://www.sigmap.icete.org/
)
• 2011: Γεώργιος Τσιχριντζής και Μαρία Βίρβου: Γενικοί Συν-Πρόεδροι (co-chairs) και
Πρόεδροι της Επιτροπής Προγράατος στο διεθνές συνέδριο: Knowledge-Based and
Intelligent Information & Engineering Systems - 4th International Symposium on
Intelligent Interactive Systems and Services, Piraeus, Greece, July 20-22, 2011 (
http://iimss-11.kesinternational.org
)
2010

• 2010: Μαρία Βίρβου: Γενική Συν-Πρόεδρος (General co-chair) στο διεθνές συνέδριο
που πραγατοποιήθηκε το 2010: 5th International Conference on Software and Data
Technologies (ICSOFT 2010), University of Piraeus, 22-24 July 2010. Τις εργασίες του
'ιεθνούς Συνεδρίου χαιρέτησε ο Γενικός Γραατέας του Υπουργείου Παιδείας ια
βίου Μάθησης και Θρησκευάτων, κ. Ευθύιος Μπάκας, ο οποίος εκπροσώπησε τον
Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου. (
http://www.icsoft.org/ICSOFT2010/index.htm
)
• 2010: Γεώργιος Τσιχριντζής: Γενικός Συν-Πρόεδρος (General co-chair) στο διεθνές
συνέδριο που πραγατοποιήθηκε το 2010: ICETE 2010 – 7
th
International Joint
Conference on e-Business and Telecommunications. (
http://www.icete.org/ICETE2010/index.htm
). Το συνέδριο συπεριλάβανε 6 υπο-
συνέδρια:
￿ DCNET, International Conference on Data Communication and Networking
￿ ICE-B, International Conference on e-Business
￿ OPTICS, International Conference on Optical Communication Systems
￿ SECRYPT, International Conference on Security and Cryptography
￿ SIGMAP, International Conference on Signal Processing and Multimedia
Applcations
￿ WINSYS, International Conference on Wireless Information Networks and
Systems
• 2010: Γεώργιος Τσιχριντζής και Μαρία Βίρβου: Πρόεδροι της Επιτροπής
Προγράατος SIGMAP 2010, International Conference on Signal Processing and
Multimedia Applcations. (
http://www.sigmap.icete.org/SIGMAP2010/home.asp
)

• 2010: Γεώργιος Τσιχριντζής και Μαρία Βίρβου: Γενικοί και Ιδρυτικοί Συν-Πρόεδροι
(General co-chairs) στο διεθνές συνέδριο που πραγατοποιήθηκε το 2010: 1st
International Multi-Conference on Innovative Developments in ICT (INNOV 2010),
University of Piraeus, 29-31 July 2010. (
http://www.innov.org/INNOV2010/home.asp
)
• 2010: Γεώργιος Τσιχριντζής και Μαρία Βίρβου: Γενικοί Συν-Πρόεδροι (co-chairs) και
Πρόεδροι της Επιτροπής Προγράατος στο διεθνές συνέδριο: Knowledge-Based and
Intelligent Information & Engineering Systems- 3
rd
International Symposium on
Intelligent Interactive Multimedia Systems and Services (KES-IIMSS 2010),
Baltimore, U.S.A., 28-30 July 2010. (
http://iimss-10.kesinternational.org
)

2009
• 2009: Γεώργιος Τσιχριντζής και Μαρία Βίρβου: Επίτιοι Πρόεδροι (Honorary chairs)
στο διεθνές συνέδριο: Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering
Systems- 2nd International Symposium on Intelligent Interactive Multimedia Systems
and Services (KES-IIMSS 2008), Mogliano Veneto, near Venice (hosted by the
University of Milan) Italy, 16-17 July 2009 (
http://iimss-09.kesinternational.org
).

2008
• 2008: Μαρία Βίρβου: Γενική Συν-Πρόεδρος και Πρόεδρος της Επιτροπής
Προγράατος (General co-chair and Program co-chair) στο διεθνές συνέδριο: 8th
Joint Conference on Knowledge-Based Software Engineering (JCKBSE 2008), 25-28
August 2008, University of Piraeus, Piraeus, Greece.Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε ε την
Ιαπωνική Εταιρεία Τεχνητής Νοηοσύνης και το Ιαπωνικό IEEE Τήα επιστηόνων
Τεχνολογίας Λογισικού. (
http://jckbse08.cs.unipi.gr/
)

• 2008: Γεώργιος Τσιχριντζής και Μαρία Βίρβου: Γενικοί Ιδρυτικοί Συν-Πρόεδροι και
Πρόεδροι της Επιτροπής Προγράατος (General co-chair and Program co-chair)
στο διεθνές συνέδριο: Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering
Systems- 1st International Symposium on Intelligent Interactive Multimedia Systems
and Services (KES-IIMSS 2008), 9-11 July 2008, University of Piraeus, Piraeus,
Greece. Το συπόσιο βασίστηκε σε πρόταση των co-chairs εφ’ όλης της ακαδηαϊκής
θεατολογίας και ύλης και αποτελεί το πρώτο σε σειρά συποσίων που ακολούθησαν και
θα ακολουθήσουν στην θεατολογία του. (
http://iimss-08.kesinternational.org
)

∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΑΡΘΡΑ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
• ιεθνής διάκριση: 7
ο
κορυφαίο άρθρο στην κατηγορία άρθρων πλήρους εγέθους
ολόκληρου του περιοδικού EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY, το οποίο έχει
impact factor 1,067: Μαρία Βίρβου, Γεώργιος Κατσιώνης και Κωνσταντίνος
Μανός: Η εργασία: "Combining software games with education: Evaluation of its educational
effectiveness” EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY, Journal of International Forum
of Educational Technology & Society and IEEE Learning Technology Task Force, 8 (2): 54-65
APR 2005. Το άρθρο έχει γίνει downloaded 10565 φορές και αριθεί 61 ετεροαναφορές.
• ιεθνής διάκριση: Στα 25 πιο πολυδιαβασένα άρθρα του περιοδικού Computers and
Education, το οποίο έχει impact factor 2.059: Η εργασία ε τίτλο “Mobile educational
features in authoring tools for personalised tutoring” από τους M. Virvou & E. Alepis, 2005
που έχει δηοσιευθεί στο journal COMPUTERS & EDUCATION, Vol 44, No. 1, pp. 53-68,
Jan. 2005, Elsevier Science. Η εργασία αυτή αριθεί 60 ετεροαναφορές.
• Σηαντική διεθνής αναφορά για την εργασία ε τίτλο “Mobile educational features in
authoring tools for personalised tutoring” από τους M. Virvou & E. Alepis, 2005 που έχει
δηοσιευθεί στο journal COMPUTERS & EDUCATION, Vol 44, No. 1, pp. 53-68, Jan. 2005,
Elsevier Science: Ο Professor Motiwalla από το Πανεπιστήιο της Μασαχουσέτης
αναφέρει σε επισκόπηση πεδίου που πραγατοποίησε σε άρθρο του (Computers and
Education 2007) ότι « η εργασία (Virvou & Alepis, 2005) αποτελεί την πιο πλήρη εργασία
στην διεθνή βιβλιογραφία στο θέα του κινητού εκπαιδευτικού λογισικού έχρι τώρα».
Το άρθρο αυτό του Professor Motiwalla: Mobile learning: A framework and evaluation
Volume 49, Issue 3, 2007, pp 581-596 συγκαταλέγεται στα 10 most cited άρθρα του
περιοδικού Computers and Education.
• 2009: ιεθνές βραβείο για ία από τις καλύτερες εφαροσένες εργασίες (One of the Best
Applications Papers Award): Ιωάννα Ουρανία Σταθοπούλου, Ευθύιος Αλέπης, Γεώργιος
Τσιχριντζής, Μαρία Βίρβου: of the 29th Annual International Conference of the British
Computer Society Specialist Group on Artificial Intelligence, Cambridge, UK, December 15-
17, 2009, for co-authoring a paper titled: “On Assi sting a Visual-Facial Affect Recognition
System with Keyboard-Stroke Pattern Information.”
• 2008: ιεθνές βραβείο καλύτερης εργασίας σε ορφή poster (
Best Poster Paper Award):
Παρασκευή Λαπροπούλου, Γεώργιος Τσιχριντζής: του 5th International Conference on
Information Technology: New Generations, Las Vegas, USA, April 7-9, 2008, for co-authoring
a paper titled: “Evaluation of a Middleware System for Accessing Digital Music Libraries in
Mobile Services.”
• 2007: Best Student Paper Award. T. Giannakopoulos, A. Pikrakis and S. Theodoridis, "A
Multi-Class Audio Classification Method With Respect To Violent Content In Movies, Using
Bayesian Networks", Proceedings of the IEEE 2007 Internatinal Workshop on Multimedia
Signal Processing (IEEE MMSP-07), Chania, Crete, Greece, October 1-3, 2007.
• 2007: ιάκριση στα καλύτερα άρθρα του ICSOFT 2007 για την εργασία: Kabassi, K.,
Virvou, M. & Alepis, E. (2009) “Testing the Effectiveness of MBIUI Life-Cycle Framework
for the Development of Affective Interfaces» In Communications in Computer and
Information Science, Software and Data Technologies, Volume 22, βραβεύθηκε στα Best
Papers of ICSOFT 2007, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 159-171.
• 2007: ιάκριση στα καλύτερα άρθρα ICSOFT 2007 για την εργασία: Alepis, E., Virvou, M.
& Kabassi, K. (2009) “Knowledge Engineering Aspects of Affective Bi-Modal Educational
Applications” In Communications in Computer and Information Science, E-business and
Telecommunications, Volume 23, βραβεύθηκε στα Best Papers of ICSOFT 2007, Springer-
Verlag Berlin Heidelberg, pp. 328-339.
• 2004: ιεθνής ιάκριση ως το 2
ο
πιο πολυδιαβασένο άρθρο ολόκληρου του διεθνούς
περιοδικού User Modeling and User Adapted Interaction ( περιοδικό ε Impact Factor 4.3
και στην πρώτη θέση εταξύ όλων των περιοδικών σε Computer Science! ) του εκδοτικού
οίκου Springer: Η εργασία V. Tsiriga, M. Virvou (2004) “A Generic Framework for the
Initialization of Student Models in Web-based Intelligent Tutoring Systems» USER
MODELING AND USER ADAPTED INTERACTION, Vol. 14, 2004, pp. 289-316, Springer.
• 2004: ιεθνής ιάκριση ως το 13
ο
πιο πολυδιαβασένο άρθρο ολόκληρου του διεθνούς
περιοδικού Interacting with Computers, το οποίο έχει impact factor 1.698: Η εργασία K.
Kabassi, M. Virvou (2004) «Personalised adult e-training on computer use based on multiple
attribute decision making» In Interacting with Computers, Vol. 16, Issue 1, 2004, Pages 115-
132,Εlsevier.
• 2004: ιεθνής ιάκριση ως το 3
ο
πιο πολυδιαβασένο άρθρο ολόκληρου του διεθνούς
περιοδικού Κnowledge Based Systems, το οποίο έχει impact factor 1.308: Η εργασία
M. Virvou & K. Kabassi, (2004) “Evaluating an intelligent graphical user interface by
comparison with human experts” In Knowledge-Based Systems, vol. 17 (2004) pp. 31-37,
Εlsevier.


∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ
ΜΕΛΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
• 2004: Μαρία Βίρβου: 1ο βραβείο από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστηίου Πειραιώς για
τις δηοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά των ελών 'ΕΠ του Πανεπιστηίου Πειραιώς για το έτος
2003-2004.
• 2004: Γεώργιος Τσιχριντζής: Βραβείο από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστηίου Πειραιώς
για τις δηοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά των ελών 'ΕΠ του Πανεπιστηίου Πειραιώς για το
έτος 2003-2004.
• 2006: Μαρία Βίρβου: 1
ο
βραβείο από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστηίου Πειραιώς
για τις δηοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά των ελών 'ΕΠ του Πανεπιστηίου Πειραιώς για το
έτος 2005-2006.
• 2006: Γεώργιος Τσιχριντζής: βραβείο από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστηίου
Πειραιώς για τις δηοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά των ελών 'ΕΠ του Πανεπιστηίου
Πειραιώς για το έτος 2005-2006.
• 2008: Μαρία Βίρβου: Απονοή τίτλου ‘Gold Member” στην επιστηονική οργάνωση
Knowledge-Based & Intelligent Engineering Systems KES International ως αναγνώριση της
επιστηονικής της προσφοράς.
• 2008: Γεώργιος Τσιχριντζής: Απονοή τίτλου ‘Gold Member” στην επιστηονική οργάνωση
Knowledge-Based & Intelligent Engineering Systems KES International ως αναγνώριση της
επιστηονικής της προσφοράς.


ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΙΕΘΝΗ ΕΚ ΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟ
SPRINGERIntelligent Interactive Systems in Knowledge-Based
Environments
Book Series:
Studies in Computational Intelligence
, Vol.
104
Virvou, Maria; Jain, Lakhmi C. (Eds.)
2008, XII, 200 p. 67 illus., Hardcover
ISBN: 978-3-540-77470-9


Multimedia Services in Intelligent Environments:
Advanced Tools and Methodologies
Book Series:
Studies in Computational Intelligence
, Vol.
120
Tsihrintzis, George A.; Jain, Lakhmi C. (Eds.)
2008, VIII, 420 p. 153 illus., 86 in color., Hardcover
ISBN: 978-3-540-78491-3


Multimedia Services in Intelligent Environments:
Software Development Challenges and Solutions
Book Series:
Smart Innovation, Systems and Technologies
,
Vol. 2
Tsihrintzis, George A.; Virvou, Maria; Jain, Lakhmi C.
(Eds.)
1st Edition., 2010, 200 p. 45 illus. in color., Hardcover
ISBN: 978-3-642-13354-1


Multimedia Services in Intelligent Environments:
Integrated Systems
Book Series:
Smart Innovation, Systems and Technologies
,
Vol. 3
Tsihrintzis, George A.; Jain, Lakhmi C. (Eds.)
1st Edition., 2010, 350 p., Hardcover
ISBN: 978-3-642-13395-4


Computational Intelligence Paradigms:
Innovative Applications
Book Series:
Studies in Computational Intelligence
, Vol.
137
Jain, L.C.; Sato-Ilic, M.; Virvou, M.; Tsihrintzis, G.A.;
Balas, V.E.; Abeynayake, C. (Eds.)
2008, VIII, 282 p. 127 illus., Hardcover
ISBN: 978-3-540-79473-8


New Directions in Intelligent Interactive Multimedia
Book Series:
Studies in Computational Intelligence
, Vol.
142
Tsihrintzis, G.A.; Virvou, M.; Howlett, R.J.; Jain, L.C.
(Eds.)
2008, XVI, 636 p. 253 illus., Hardcover
ISBN: 978-3-540-68126-7


Intelligent Interactive Multimedia Systems and Services
Book Series:
Smart Innovation, Systems and Technologies
,
Vol. 6
Tsihrintzis, G.A.; Damiani, E.; Virvou, M.; Jain, L.C.
(Eds.)
1st Edition., 2010, 380 p., Hardcover
ISBN: 978-3-642-14618-3


Interactive Educational Software
Book Series: Studies in Computational Intelligence
Virvou Maria; Jain Lakhmi,C. (Authors)
Monograph in preparation


Object Oriented User Interfaces For Personalized Mobile
Learning
Book Series: Intelligent Systems Reference Library
Alepis, E.; Virvou, M. (Authors)
Monograph in preparationArtificial Immune System-based Machine Learning
Methodologies
Book Series: Intelligent Systems Reference Library

Sotiropoulos, D. N.; Tsihrintzis, G.A.; Jain, L. C.
(Authors)

Monograph in preparation

ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΙΕΘΝΗ ΕΚ ΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟ
IOS PRESS
BOOK SERIES:
FRONTIERS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCEVisual Affect Recognition
Frontiers in Artificial Intelligence and Applications

Volume 214
I.-O. Stathopoulou
(Author),
G. Tsihrintzis
(Author)


Knowledge-Based Software Engineering -
Proceedings of the Eighth Joint Conference on
Knowledge-Based Software Engineering

Frontiers in Artificial Intelligence and Applications

Volume 180, 2008
Edited by Maria Virvou, Taichi Nakamura

ISBN 978-1-58603-900-4ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΙΕΘΝΗ ΕΚ ΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟ ELSEVIER
ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Εισαγωγή στην Αναγνώριση Προτύπων ε MATLAB
Sergios Theodoridis, Aggelos Pikrakis, Konstantinos Koutroumbas,
Dionisis Cavouras
Μετάφραση-Επιέλεια Άγγελος Πικράκης
Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, 2010.
Σύνδεσος στον εκδοτικό οίκο.Introduction to Pattern Recognition: A Matlab Approach
By Sergios Theodoridis, Aggelos Pikrakis, Konstantinos Koutroumbas
and Dionisis Cavouras
Academic Press (Elsevier Science)
Bibliographic details, Paperback, 240 pages,
publication date: MAR-2010
ISBN-13: 978-0-12-374486-9
Link to publisher
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ


1. 2005-2008: Επιστηονική Υπεύθυνη Μαρία Βίρβου
Πρόγραα Βασικής Έρευνας ΠΕΝΕ , Mέτρο 8.3, 'ράση 8.3.1, Θεατικός Τοέας:
«Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας», Γενική Γραατεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
Τίτλος έργου:
«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙ'ΡΑΣΗΣ ΑΝΘΡ6ΠΟΥ-
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕ6Σ ΕΚΠΑΙ'ΕΥΣΗ ΜΕΣ6
ΚΙΝΗΤ6Ν ΤΗΛΕΦ6Ν6Ν»
To έργο είχε ως τελικά παραδοτέα δύο διδακτορικές διατριβές, οι οποίες ολοκληρώθηκαν
επρόθεσα και βαθολογήθηκαν ε «Άριστα».
Οι διατριβές είχαν τίτλο:
Ι. «Συναισθηατική ευφυΐα σε αντικειενοστρεφή πολυτροπικά συστήατα διεπαφής για
κινητή και ηλεκτρονική άθηση», Ευθύιος Αλέπης.
ΙΙ. «Αντίληψη και αναγνώριση συναισθηάτων σε εικόνες προσώπων και εφαρογές σε
Αλληλεπιδραστικά συστήατα ε συναισθηατική ευφυΐα», Ιωάννα Ουρανία Σταθοπούλου

2. 2005-2008: Επιστηονικός Υπεύθυνος Γεώργιος Τσιχριντζής
Πρόγραα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II- Ενίσχυση Ερευνητικών Οάδων» στο πλαίσιο της κατηγορίας
πράξεων 2.2.3.στ. Τίτλος έργου: «Αναγνώριση Προτύπων και Ανακάλυψη Γνώσεων σε Ιατρικά
Πειραατικά 'εδοένα. Εφαρογή στην Πρόγνωση της Αθηρωάτωσης, έσω των Νεότερων
Βιοχηικών Παραέτρων, Μη-Επεβατικών Εξετάσεων και Τεχνολογιών Μηχανικής Μάθησης.
Ανάπτυξη και Υλοποίηση Πρότυπου Εκπαιδευτικού Λογισικού Εξειδίκευσης Ερευνητών στο
Χώρο της Αθηρωάτωσης». Το έργο έγινε σε συνεργασία ε την Ιατρική Σχολή
Πανεπιστηίου Αθηνών.
Μαρία Βίρβου: Επιστηονική Υπεύθυνη για επίβλεψη Μεταδιδάκτορα
Αικατερίνη Καπάση: Μεταδιδάκτορας στο Πανεπιστήιο Πειραιώς.

3. 2005-2008
ΜΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙ2Σ
Πρόγραα «ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ ΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚ)Ν ΟΜΑ )Ν ΣΤΑ ΤΕΙ
(ΕΕΟΤ)»
Τίτλος έργου: «Προσαροστικό 'ιαδικτυακό Γεωπληροφοριακό Σύστηα». Ανάδοχος Φορέας:
Τήα Οικολογίας και Περιβάλλοντος (Παράρτηα Ζακύνθου), ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

4. 2002-2008
Πρόγραα Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο Πανεπιστήιο Πειραιώς» (2002-2008),
χρηατοδοτούενου από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, στο πλαίσιο του Μέτρου 2.2 «Αναόρφωση
Προγραάτων Σπουδών - ιεύρυνση Γ΄ βάθιας Εκπαίδευσης», Ενέργεια 2.2.2
«Υποστήριξη διεύρυνσης τριτοβάθιας εκπαίδευσης», Κατηγορία Πράξεων 2.2.2.γ
«Ενίσχυση των Τ.Π.Ε. στη ανώτατη εκπαίδευση».
Η Μ. Βίρβου ήταν επίσης επιστηονική υπεύθυνη του υποέργου «Ανάπτυξη πλατφόρας τηλε-
εκπαίδευσης e-class» του Έργου. Το υποέργο αυτό υλοποιήθηκε ε εξαιρετική επιτυχία και τώρα
αριθεί 35 προ-πτυχιακά αθήατα και 40 εταπτυχιακά αθήατα των ελών 'ΕΠ του Τήατος
Πληροφορικής του Πανεπιστηίου Πειραιώς. Ας σηειωθεί ότι στο υποέργο αυτό συετείχαν και
ο 'ιδάκτωρ κ. Αλέπης (έλος του Εργαστηρίου ) καθώς και ο κ. Α. Λαπρόπουλος (έλος του
Εργαστηρίου).

5. 2003-2006

POLYMNIA" (funded by the Greek Secretariat of Research and Technology
(GSRT),): Development of Content-Based Music Retrieval Tools with emphasis on Greek
Traditional Music, Α. Πικράκης.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Το εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισικού έχει υποβάλει προτάσεις ( 1 ως ανάδοχος φορέας και 2 ως
συετέχων φορέας) για χρηατοδότηση έρευνας στο πλάισιο του έργου ΘΑΛΗΣ.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
• Τεχνολογία λογισικού
• Τεχνολογία προσαροστικών συστηάτων λογισικού.
• Τεχνολογία λογισικού εκπαιδευτικών συστηάτων.
• Εργαλεία συγγραφής συστηάτων λογισικού.
• Αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα χρηστών λογισικού.
• Μοντελοποίηση χρηστών λογισικού.
• Συναισθηατική ευφυΐα λογισικού.
• Πολυτροπικά συστήατα διεπαφής ε τους χρήστες.
• Πολυεσικές εφαρογές λογισικού
• Ευφυή Συστήατα Βοήθειας χρηστών λογισικού.
• Εφαρογές αντικειενοστρεφούς τεχνολογίας λογισικού.
• Ευφυή 'ιδακτικά Συστήατα.
• Εφαρογές λογισικού για κινητά τηλέφωνα.
• Ανάπτυξη συστηάτων λογισικού στο 'ιαδίκτυο
• Συστήατα λογισικού για την εκάθηση εξ αποστάσεως.
• Γλώσσες προγραατισού
• Γλώσσα οντελοποίησης UML.
• Αντικειενοστρεφής προγραατισός
• Οπτικός Προγραατισός
• Λογικός προγραατισός.
• Μέθοδοι Αναγνώρισης Προτύπου
• Στατιστική Επεξεργασία, Ανάλυση και Συπίεση Σήατοs και Εικόvαs και Εφαρογέs
• Χρήση Στατιστικώv Μοvτέλωv και Προσοοίωση
• Εφαρογέs τωv προηγουένων σε Συστήατα Πολυέσωv και Τηλεπικοιvωvίεs
• 'ιάδοση και Σκέδαση Κυάτωv
• Αντίστροφη Σκέδαση
• Ανακατασκευή Εικόνας και Τοογραφία
• Θεωρία και Εφαρογέs τωv Μετασχηατισώv Κυατιδίου (Wavelet Transforms)
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ
￿ Σηειώνεται ότι ολόκληρο το ΠΜΣ στην «Πληροφορική» καθώς και ο σχεδιασός του
Προγράατος Σπουδών βασίστηκε σε πρόταση που κατέθεσαν στο Τήα
Πληροφορικής οι Καθηγητές κ.κ. Μαρία Βίρβου, Γεώργιος Τσιχριντζής και
Νικόλαος Αλεξανδρής.
￿ Με την ένδειξη [ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ] υποδηλώνονται αθήατα τα οποία εισήγαγε στο
πρόγραα σπουδών το έλος του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Λογισικού που διδάσκει
το άθηα.

Προπτυχιακά

1. Tεχνολογία Λογισικού (Μ. Βίρβου) (Υποχρεωτικό άθηα έκτου εξαήνου Τ.
Πληροφορικής) Σχεδιασός διδακτικού υλικού και διδασκαλία 4 ώρες/εβδοάδα και
επιπλέον εργαστήρια.
2. Μεταγλωττιστές (Μ. Βίρβου – Α. Πικράκης) Υποχρεωτικό άθηα τρίτου εξαήνου Τ.
Πληροφορικής) Σχεδιασός διδακτικού υλικού και διδασκαλία 4 ώρες/εβδοάδα και
επιπλέον εργαστήρια.
3. Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή [ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ] (Μ. Βίρβου) (Υποχρεωτικό
άθηα πέπτου εξαήνου Τ. Πληροφορικής) Σχεδιασός διδακτικού υλικού και
διδασκαλία 4 ώρες/εβδοάδα και επιπλέον εργαστήρια.
4. Εκπαιδευτικό Λογισικό [ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ] (Μ. Βίρβου) (Μάθηα κατεύθυνσης ογδόου
εξαήνου Τ. Πληροφορικής) Σχεδιασός διδακτικού υλικού και διδασκαλία 4
ώρες/εβδοάδα και επιπλέον εργαστήρια.
5. Σύγχρονα θέατα Τεχνολογίας Λογισικού [ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ] (Μ. Βίρβου) (Μάθηα
κατεύθυνσης εβδόου εξαήνου Τ. Πληροφορικής) Σχεδιασός διδακτικού υλικού και
διδασκαλία 4 ώρες/εβδοάδα και επιπλέον εργαστήρια.
6. Συστήατα Πολυέσων (Μ. Βίρβου – Α. Πικράκης) (Μάθηα κατεύθυνσης εβδόου
εξαήνου Τ. Πληροφορικής) Σχεδιασός διδακτικού υλικού και διδασκαλία 4
ώρες/εβδοάδα και επιπλέον εργαστήρια.
7. Αναγνώριση Προτύπων [ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ] (Γ.Τσιχριντζής) (Υποχρεωτικό άθηα
πέπτου εξαήνου Τ. Πληροφορικής) Σχεδιασός διδακτικού υλικού και διδασκαλία 4
ώρες/εβδοάδα και επιπλέον εργαστήρια.
8. Σήατα και Συστήατα [ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ] (Γ. Τσιχριντζής – Συνδιδασκαλία ε
Καθηγητή κ. Χ. 'ουληγέρη) (Μάθηα επιλογής τρίτου εξαήνου Τ. Πληροφορικής)
Σχεδιασός διδακτικού υλικού και διδασκαλία 4 ώρες/εβδοάδα και επιπλέον εργαστήρια.
9. Ψηφιακή Επεξεργασία Σήατος [ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ από Γ. Τσιχριντζή] – Συνδιδασκαλία
ε Λέκτορα κ. Α. Πικράκη ) (Μάθηα επιλογής τετάρτου εξαήνου Τ. Πληροφορικής)
Σχεδιασός διδακτικού υλικού και διδασκαλία 4 ώρες/εβδοάδα και επιπλέον εργαστήρια.
10. Αντίστροφα Προβλήατα [ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ από Γ. Τσιχριντζή] (Μάθηα επιλογής
έκτου εξαήνου Τ. Πληροφορικής) Σχεδιασός διδακτικού υλικού και διδασκαλία 4
ώρες/εβδοάδα
11. Ανάλυση Εικόνας [ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ] (Γ. Τσιχριντζής) Μάθηα εβδόου εξαήνου Τ.
Πληροφορικής. Σχεδιασός διδακτικού υλικού και διδασκαλία 4 ώρες/εβδοάδα και
επιπλέον εργαστήρια
12. Επεξεργασία Φωνής [ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ από Γ. Τσιχριντζή] – Συνδιδασκαλία ε Λέκτορα
κ. Α. Πικράκη. Μάθηα ογδόου εξαήνου Τ. Πληροφορικής. Σχεδιασός διδακτικού
υλικού και διδασκαλία 4 ώρες/εβδοάδα και επιπλέον εργαστήρια
Μεταπτυχιακά
Α. ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

1. Ειδικά Θέατα Τεχνολογίας Λογισικού [ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ] (Μ. Βίρβου) (Μάθηα
επιλογής του πρώτου εξαήνου)
2. Μοντελοποίηση Χρηστών [ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ] (Μ. Βίρβου) (Μάθηα κατεύθυνσης
«Ευφυείς Τεχνολογίες Επικοινωνίας Ανθρώπου –Υπολογιστή» 'ΕΝ 'Ι'ΑΣΚΕΤΑΙ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΑΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑ'ΑΣ.
3. Προσαροστικά Συστήατα ιδασκαλίας [ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ] (Μ. Βίρβου) (Μάθηα
κατεύθυνσης «Ευφυείς Τεχνολογίες Επικοινωνίας Ανθρώπου –Υπολογιστή»)
4. Αναγνώριση Προτύπων και Μηχανική Μάθηση [ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ] (Γ. Τσιχριντζής)
(Υπχρεωτικό Μάθηα του πρώτου εξαήνου)
5. Τεχνητή Αίσθηση και Εφαρογές [ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ] (Γ. Τσιχριντζής) Μάθηα
κατεύθυνσης «Ευφυείς Τεχνολογίες Επικοινωνίας Ανθρώπου –Υπολογιστή»)

Β. ΠΜΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»
6. οές εδοένων (Γ. Τσιχριντζής- Χ. Κωνσταντόπουλος)
7. Γλώσσες Προγραατισού και Μεταγλωττιστές (Μ. Βίρβου- Α. Πικράκης)
8. Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή (Μ. Βίρβου)
9. Τεχνολογία Λογισικού (Μ. Βίρβου)
10. Αναγνώριση Προτύπων (Γ. Τσιχριντζής)
11. Πολυεσικά Σήατα και Συστήατα (Γ. Τσιχριντζής- Χ. ουληγέρης)
12. Ανάλυση Εικόνας – Υπολογιστική Όραση (Γ. Τσιχριντζής)
13. Προγραατισός ε MATLAB (Α. Πικράκης)
14. Επεξεργασία Φωνής (Α. Πικράκης-Γ. Τσιχριντζής)
15. Πληροφορική στην Εκπαίδευση (Μ. Βίρβου)

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΝ ΕΡΓΑΣΙΝ
Μέχρι τώρα έχει γίνει επίβλεψη περισσότερων των 200 πτυχιακών εργασιών που έχουν
ολοκληρωθεί επιτυχώς.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΝ ∆ΙΑΤΡΙΒΝ
Μέχρι τώρα έχει γίνει επίβλεψη περισσότερων των 50 εταπτυχιακών διατριβών από τα 2
ΠΜΣ του Τήατος Πληροφορικής που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς.

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΣΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ)
• Μονογραφίες: 12
• Επιέλεια Εκδοσης Τόων: 9
• Σηειώσεις ιδασκαλίας: 13
• ιδακτορικές ιατριβές (από το 2000): 11
• Αρθρα ηοσιευένα σε ιεθνή Περιοδικά ετά από Κρίση (από το 2000): 52
• Κεφάλαια σε Βιβλία ετά από Κρίση (από το 2000): 48
• Αρθρα σε Πρακτικά ιεθνών Συνεδρίων (από το 2000): 164
• Αναφορές Τρίτων: Συνολικά περισσότερες από 1000

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ)
• Μονογραφίες σε διεθνείς εκδόσεις

1. I.O. Stathopoulou and G.A. Tsihrintzis, Visual Affect Recognition, Volume 214 in
Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, IOS Press, 2010

2. S. Theodoridis, A. Pikrakis, K. Koutroumbas and D. Cavouras, Introduction to Pattern
Recognition: A Matlab Approach, Academic Press (Elsevier Science)

Έχουν υπογραφεί σύ)βολαια και βρίσκονται σε προετοι)ασία οι ακόλουθες
)ονογραφίες:

3. Μ. Virvou and L.C. Jain, Interactive Educational Software, Book Series: Studies in
Computational Intelligence, SPRINGER, Monograph in preparation.

4. E. Alepis & M. Virvou, Object Oriented User Interfaces for Personalized Mobile
Learning, Book Series: Intelligent Systems Reference Library, SPRINGER, Monograph in
preparation.

5. D. N Sotiropoulos, G.A Tsihrintzis & L. C.Jain, Artificial Immune System-based Machine
Learning Methodologies, Book Series: Intelligent Systems Reference Library, SPRINGER,
Monograph in preparation.

6. A. Savvopoulos, M.Virvou & L. C.Jain, Software Engineering Aspects of Personalisation
in electronic commerce applications, Book Series: Intelligent Systems Reference Library,
SPRINGER, Monograph in preparation.
• Μονογραφίες σε Ελληνικές εκδόσεις

1. Μ.Βίρβου “ ΕΙΣΑΓ#ΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΓΛ#ΤΤΙΣΤΕΣ” , Εκδόσεις Βαρβαρήγου.

2. Μ.Βίρβου “ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ”, Εκδόσεις Βαρβαρήγου.

3. Μ.Βίρβου “ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ”, Εκδόσεις
Βαρβαρήγου 2001

4. Γ.Α. Τσιχριντζής, Ανάλυση Εικόνας, Εκδόσεις Βαρβαρήγου, Πειραιεύς, 2002.

5. Χ. 'ουληγέρης – Γ.Α. Τσιχριντζής, Αρχές και Εφαρογές Σηάτων και Συστηάτων,
Εκδόσεις Βαρβαρήγου, Πειραιεύς, 2003

6. S. Theodoridis, A. Pikrakis, K. Koutroumbas, D. Cavouras, Εισαγωγή στην Αναγνώριση
Προτύπων ε MATLAB, Μετάφραση-Επιέλεια Άγγελος Πικρικής, Εκδόσεις Π.Χ.
Πασχαλίδης, 2010.

• Επιέλεια Έκδοσης Τόων

1. M. Virvou & L.C. Jain (Eds.) «INTELLIGENT INTERACTIVE SYSTEMS IN
KNOWLEDGE-BASED ENVIRONMENTS», Studies in Computational Intelligence,
Springer-Verlag, Germany, 2008.

2. M. Virvou & T. Nakamura (Eds): Knowledge-Based Software Engineering, Proceedings of
the Eighth Joint Conference on Knowledge-Based Software Engineering, JCKBSE 2008,
August 25-28, 2008, University of Piraeus, Piraeus, Greece IOS Press 2008

3. G.A. Tsihrintzis and L.C. Jain (Eds.), Multimedia Services in Intelligent Environments --
Advanced Tools and Methodologies, Studies in Computational Intelligence Book Series,
Volume 120, Springer 2008

4. L.C. Jain, M. Sato-Ilic, M. Virvou, G.A. Tsihrintzis, V.E. Balas, and C. Abeynayake
(Eds.), Computational Intelligence Paradigms-Innovative Applications, Studies in
Computational Intelligence Book Series, Volume 137, Springer 2008

5. G.A. Tsihrintzis, M. Virvou, R.J. Howlett, and L.C. Jain (Eds.), New Directions in
Intelligent Interactive Multimedia Systems and Services, Studies in Computational
Intelligence Book Series, Volume 142, Springer 2008

6. G.A. Tsihrintzis, M. Virvou, and L.C. Jain (Eds.), Multimedia Services in Intelligent
Environments -- Software Development Challenges and Solutions, Smart Innovation,
Systems, and Technologies Book Series, Volume 2, Springer 2010

7. G.A. Tsihrintzis and L.C. Jain (Eds.), Multimedia Services in Intelligent Environments --
Integrated Systems, Smart Innovation, Systems, and Technologies Book Series, Volume 3,
Springer 2010

8. G.A. Tsihrintzis, E. Damiani, M. Virvou, R.J. Howlett, and L.C. Jain (Eds.), Intelligent
Interactive Multimedia Systems and Services, Smart Innovation, Systems, and Technologies
Book Series, Volume 6, Springer 2010

9. G.A. Tsihrintzis, M. Virvou, and L.C. Jain (Eds.), Multimedia Services in Intelligent
Environments – Recommendation Services, Studies in Computational Intelligence Book
Series, Springer 2011
• ∆ιδακτικά Εγχειρίδια:

1. Μ. Βίρβου “ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ” Σηειώσεις 'ιδασκαλίας Μεταπτυχιακού
Προγράατος στην «Πληροφορική», Πανεπιστήιο Πειραιώς, Τήα Πληροφορικής,
2007.

2. Μ. Βίρβου “ΑΛΛΗΛΕΠΙΡΑΣΗ ΑΝΘΡ#ΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ” Σηειώσεις 'ιδασκαλίας
Μεταπτυχιακού Προγράατος στην «Πληροφορική», Πανεπιστήιο Πειραιώς, Τήα
Πληροφορικής, 2007.

3. Μ. Βίρβου “ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΕΥΣΗ” Σηειώσεις 'ιδασκαλίας
Μεταπτυχιακού Προγράατος στην «Πληροφορική», Πανεπιστήιο Πειραιώς, Τήα
Πληροφορικής, 2007.

4. Μ. Βίρβου “ ΕΙΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ” Σηειώσεις 'ιδασκαλίας
Μεταπτυχιακού Προγράατος στα «Προηγένα Συστήατα Πληροφορικής»,
Πανεπιστήιο Πειραιώς, Τήα Πληροφορικής, 2007.

5. Μ. Βίρβου “ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤ#Ν” Σηειώσεις 'ιδασκαλίας Μεταπτυχιακού
Προγράατος στα «Προηγένα Συστήατα Πληροφορικής», Πανεπιστήιο Πειραιώς,
Τήα Πληροφορικής, 2007.

6. Μ. Βίρβου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΣΚΑΛΙΑΣ» Σηειώσεις 'ιδασκαλίας
Μεταπτυχιακού Προγράατος στα «Προηγένα Συστήατα Πληροφορικής»,
Πανεπιστήιο Πειραιώς, Τήα Πληροφορικής, 2007.

7. Γ.Α. Τσιχριντζής «ΟΜΕΣ ΕΟΜΕΝ#Ν» Σηειώσεις 'ιδασκαλίας Μεταπτυχιακού
Προγράατος στην «Πληροφορική», Πανεπιστήιο Πειραιώς, Τήα Πληροφορικής,
2007.

8. Γ.Α. Τσιχριντζής, Σηειώσεις ιδασκαλίας Σηάτων και Συστηάτων, Πανεπιστήιο
Πειραιώς (ε κ. 'ουληγέρη).

9. Γ.Α. Τσιχριντζής, « ΑΝΑΓΝ#ΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠ#Ν» Σηειώσεις ιδασκαλίας
Μεταπτυχιακού Προγράατος στην «Πληροφορική», Πανεπιστήιο Πειραιώς, Τήα
Πληροφορικής, 2007.

10. Γ.Α. Τσιχριντζής, « ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ» Σηειώσεις ιδασκαλίας Μεταπτυχιακού
Προγράατος στην «Πληροφορική», Πανεπιστήιο Πειραιώς, Τήα Πληροφορικής,
2007.

11. Γ.Α. Τσιχριντζής, «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ» Σηειώσεις 'ιδασκαλίας Μεταπτυχιακού
Προγράατος στα «Προηγένα Συστήατα Πληροφορικής», Πανεπιστήιο Πειραιώς,
Τήα Πληροφορικής, 2007.

12. Γ.Α. Τσιχριντζής, «ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ» Σηειώσεις 'ιδασκαλίας Μεταπτυχιακού
Προγράατος στα «Προηγένα Συστήατα Πληροφορικής», Πανεπιστήιο Πειραιώς,
Τήα Πληροφορικής, 2007.

13. Γ.Α. Τσιχριντζής, Σηειώσεις ιδασκαλίας Αντιστρόφων Προβληάτων, Πανεπιστήιο
Πειραιώς.


∆ιδακτορικές ∆ιατριβές

1. Μαρία Μουντρίδου, 2002: «ιαδικτυακά Εργαλεία Συγγραφής Ευφυών ιδακτικών
Συστηάτων ε έφαση στην οντελοποίηση χρηστών-καθηγητών» (Επιβλέπουσα Μ.
Βίρβου).

2. Κωνσταντίνος Γκυρτής, 2002: «Απεικόνιση της οής Αντικειένων ε Ψηφιακή Ανάλυση
εδοένωνΚυατικής Σκέδασης» ( Επιβλέπων Γ. Τσιχριντζής).

3. Βικτώρια Τσιρίγκα, 2003: «Εξατοικευένη ιδασκαλία σε ιαδικτυακά Ευφυή ιδακτικά
Συστήατα » (Επιβλέπουσα Μ. Βίρβου).

4. Αικατερίνη Καπάση, 2003: «Ευφυείς Μέθοδοι Εξατοίκευσης Βοήθειας σε
Αντικειενοστρεφή, Γραφικά Περιβάλλοντα ιεπαφής ε τους Χρήστες» (Επιβλέπουσα Μ.
Βίρβου).

5. Γεώργιος Κατσιώνης, 2007: «Τεχνικές οντελοποίησης χρηστών και εικονικής
πραγατικότητας στην τεχνολογία ευφυούς εκπαιδευτικού λογισικού» ( Επιβλέπουσα Μ.
Βίρβου).

6. Ευθύιος Αλέπης, 2008: «Συναισθηατική ευφυΐα σε αντικειενοστρεφή πολυτροπικά
συστήατα διεπαφής για κινητή και ηλεκτρονική άθηση» (Επιβλέπουσα Μ. Βίρβου).

7. Ιωάννα Ουρανία Σταθοπούλου, 2009: «Αντίληψη και αναγνώριση συναισθηάτων σε
εικόνες προσώπων και εφαρογές σε Αλληλεπιδραστικά συστήατα ε συναισθηατική
ευφυΐα» ( Επιβλέπων Γ. Τσιχριντζής).

8. Αριστοένης Λαπρόπουλος, 2009: «Μέθοδοι Σύστασης Πολυεσικών 'εδοένων
Βασισένες σε Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης” (Επιβλέπων Γ. Τσιχριντζής).

9. Αναστάσιος Σαββόπουλος, 2010: « Μεθοδολογίες Μοντελοποίησης Χρηστών ε εφαρογή
στο ηλεκτρονικό επόριο» (Επιβλέπουσα Μ. Βίρβου).

10. Παρασκευή Λαπροπούλου, 2010: «Μεθοδολογίες Αναγνώρισης Προτύπων Για
Ανάκτηση Πολυεσικών 'εδοένων ε Βάση το Περιεχόενο και Μέσω 'ιαβαθιστικού
Λογισικού» (Επιβλέπων Γ. Τσιχριντζής).

11. ιονύσιος Σωτηρόπουλος, 2010: «Μεθοδολογίες Μηχανικής Μάθησης Βασισένες σε
Τεχνητά Ανοσοποιητικά Συστήατα» (Επιβλέπων Γ. Τσιχριντζής).

• Ερευνητικά Άρθρα σε ∆ιεθνή Περιοδικά ετά από Κρίση (από το 2000 ):

2010:
1. Savvopoulos, A. and Virvou, M. (2010) “Tutoring the elderly on the use of recommending
systems”, CAMPUS-WIDE INFORMATION SYSTEMS, Volume 27, Issue 3, 2010, Pages
162-172
2. Tourtoglou, K. and Virvou, M. (2010) “Hybrid Student Modelling for Personality Related
Characteristics in a Collaborative Learning Environment for UML”, Intelligent Decision
Technologies (IOS Press), 2010
3. I.-O. Stathopoulou and G.A. Tsihrintzis, “ Appearance - based Face Detection with
Artificial Neural Networks”, Intelligent Decision Technologies (IOS Press), 2010
4. P.S. Lampropoulou, A.S. Lampropoulos, and G.A. Tsihrintzis, “Music Genre
Classification based on Ensemble of Signals produced by Source Separation Methods”,
Intelligent Decision Technologies (IOS Press), vol. 4, pp. 229-237, 2010
5. Alepis, E. and Virvou, M.,: “Object oriented architecture for affective multi modal e-
learning interfaces”. Intelligent Decision Technologies 4(3): 171-180 (2010)
6. Alepis, E., Virvou, M., 2010. “Evaluation of mobile authoring and tutoring in medical
issues”, US-CHINA EDUCATION REVIEW, Vol.7, No.7, 2010.
7. A. Savvopoulos and M. Virvou 2010. «User Modelling Server for Adaptive Help»,
Intelligent Decision Technologies (IOS Press), 2011 (to appear).
2009
8. I.-O. Stathopoulou, E. Alepis, G.A. Tsihrintzis, and M. Virvou, On Assisting a Visual-
Facial Affect Recognition System with Keyboard-Stroke Pattern Information, Knowledge-
based Systems, Elsevier, vol. 23, pp. 350-356, 2009.
9. P.S. Lampropoulou, A.S. Lampropoulos, and G.A. Tsihrintzis, Intelligent Mobile
Content-based Retrieval from Digital Music Libraries, Intelligent Decision Technologies
(IOS Press), vol. 3, pp. 123-138, 2009.
10. Alepis, E., Virvou, M. & Kabassi, K. 2009. «Mobile Education: Towards affective bi-
modal interaction for adaptivity», INTERNATIONAL JO URNAL OF INTERACTIVE
MOBILE TECHNOLOGIES (iJim), Volume 3(2), pp. 40-45.

2008
11. M. Virvou & G. Katsionis, 2008. “On the usability and likeability of virtual reality games
for education: The case of VR-ENGAGE” COMPUTERS & EDUCATION, Vol. 50 (1)
(Jan. 2008), pp. 154–178, Elsevier Science.
12. G. Katsionis and M. Virvou, 2008."Personalised e-learning through an Educational
Virtual Reality Game using Web Services" MULTIMEDIA TOOLS AND
APPLICATIONS, Volume 39, Number 1 / August, 2008, pp. 47-71, Springer.
13. D.N. Sotiropoulos, A.S. Lampropoulos, and G.A. Tsihrintzis, “MUSIPER: a system for
modeling music similarity perception based on objective feature subset selection”, User
Modeling and User-Adapted Interaction, vol. 18, pp. 315-348, 2008
14. K. Kabassi, M. Virvou, G. A. Tsihrintzis, Y. Vlachos & D. Perrea, 2008. “ Specifying the
personalization reasoning mechanism for an intelligent medical e-learning system on
Atheromatosis: An empirical study”. INTELLIGENT DECISION TECHNOLOGIES, 2(3):
179-190 (2008), IOS press.
15. A. Pikrakis
,
T. Giannakopoulos and S. Theodoridis, "A Speech/Music Discriminator of
Radio Recordings based on Dynamic Programming and Bayesian Networks", IEEE
Transactions on Multimedia , Vol. 10(5), pp. 846-857, August 2008.
2007
16. E. Alepis, M. Virvou & K. Kabassi, 2007. “Development Process of an Affective Bi-
Modal Intelligent Tutoring System” INTELLIGENT DECISION TECHNOLOGIES 1(3),
pp. 117-126, IOS press.
17. K. Kabassi, M. Virvou & G. A. Tsihrintzis , 2007.«Web ServicesUser Model Server
Performing Decision Making». INTERNATIONAL JOURNAL OF PATTERN
RECOGNITION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE, Vol. 21, No. 2 (2007) pp. 245-264,
World Scientific.
18. J. Antonopulos, A. Pikrakis and S.Theodoridis, “Self-Similarity Analysis Appli ed on
Tempo Induction from Music Recordings”, Journal of New Music Research, Vol. 36(1),
pp.27-38, 2007.
2006
19. K. Kabassi & M. Virvou, 2006. “A Knowledge-based Software Life-Cycle Framework for
the incorporation of Multi-Criteria Analysis in Intelligent User Interfaces”.IEEE
TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING, 18 (9): pp.1265-
1277. September 2006 IEEE Publications.
20. K. Kabassi & M. Virvou, 2006. “Multi-Attribute Utility Theory and Adaptive Techniques
for Intelligent Web-Based Educational Software” INSTRUCTIONAL SCIENCE, Vol. 34,
pp. 131-158, March 2006, Springer Netherlands.
21. A. Pikrakis, S. Theodoridis, and D. Kamarotos, “Classification of Musical Patterns using
Variable Duration Hidden Markov Models”, IEEE Transactions on Speech and Audio
Processing , Vol. 14(5), September 2006.
2005
22. M. Virvou & E. Alepis, 2005.“Mobile educational features in authoring tools for
personalised tutoring” COMPUTERS & EDUCATION, Vol 44, No. 1, pp. 53-68, Jan.
2005, Elsevier Science.
23. M. Virvou, G. Katsionis & K. Manos, 2005 "Combining software games with education:
Evaluation of its educational effectiveness” EDUCATIONAL TECHNOLOGY &
SOCIETY, Journal of International Forum of Educational Technology & Society and IEEE
Learning Technology Task Force, 8 (2): 54-65 APR 2005
24. K. Kabassi, D. Despotis & M. Virvou, 2005 “A Multicriteria Approach to Dynamic
Reasoning in an Intelligent User Interface” INTERNATIONAL JOURNAL OF
INFORMATION TECHNOLOGY AND DECISION MAKING, Vol.4, Issue 1, 2005,
pp.21-34, World Scientific.
25. A. Pikrakis and S. Theodoridis, “Content-based Music Retrieval from a Pattern Recognition
Perspective”, EURASIP Newsletter , Vol. 16(3), pp. 9-19, September 2005.
2004
26. M. Virvou & K. Kabassi, 2004 “Adapting the Human Plausible Reasoning Theory to a
Graphical User Interface” IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS MAN AND
CYBERNETICS: PART A’: SYSTEMS AND HUMANS, Vol. 34, No. 4, July 2004, pp.
546-563, IEEE Publications.
27. M. Virvou & K. Kabassi, 2004. “Evaluating an Intelligent Graphical User Interface by
Comparison with Human Experts” KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS, Vol. 17(1), January
2004, pp. 31-37, Elsevier Science.
28. K. Kabassi & M. Virvou, 2004“Personalised Adult e-Training on Computer Use based on
Multiple Attribute Decision Making” INTERACTING WITH COMPUTERS, Vol. 16, Issue
1, Feb 2004, pp. 115-132, Elsevier Science.
29. V. Tsiriga & M. Virvou, 2004 “A Generic Framework for the Initialization of Student
Models in Web-based Intelligent Tutoring Systems» U SER MODELING AND USER
ADAPTED INTERACTION, Vol. 14, 2004, pp. 289-316, Springer.
30. V. Tsiriga & M. Virvou, 2004 “Evaluating the Intelligent Features of a Web-Based
Computer Assisted Language Learning System” INTERNATIONAL JOURNAL ON
ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS, IJAIT, Vol.13, No 2, 2004, pp. 411-425, World
Scientific.
31. K. Girtis and G.A. Tsihrintzis, Diffraction Tomographic Imaging Algorithms -- III:
Angularly Limited Data, Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography, vol.
7, pp. 133-159, Aug. 2004
2003
32. M. Virvou, 2003 “Modelling the Knowledge and Reasoning of Users in a Knowledge-
Based Authoring Tool” INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTINUING
ENGINEERING EDUCATION and LIFE-LONG LEARNING, Vol. 13, Nos 3-4, 2003, pp.
399- 412, Inderscience Publishers.
33. M. Virvou & K. Kabassi, 2003 “Experimental Studies within the Software Engineering
Process for Intelligent Assistance in a GUI” JOURNAL OF UNIVERSAL COMPUTER
SCIENCE, Vol. 8, No 1, pp. 51-85, Springer Verlag.
34. K. Manos & M. Virvou, 2003 “Memory Features in Simulated Students to Improve the
Software Engineering Process and the Performance of Intelligent Tutoring Systems”
TECHNOLOGY, INSTRUCTION, COGNITION AND LEARNING, Vol. 1, Number 4, pp.
303-322, OCP Science Journals.
35. K. Kabassi & M. Virvou, 2003 “Using Web Services for Personalised Web-based
Learning» EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY, Journal of International Forum
of Educational Technology & Society and IEEE Learning Technology Task Force, Vol. 6,
No 3, pp. 61-71, July Issue 2003.
36. M. Moundridou & M. Virvou, 2003 “Analysis and design of a web-based authoring tool
generating intelligent tutoring systems” COMPUTERS & EDUCATION, Vol. 40, No 2, Feb
2003, pp. 157-181, Elsevier Science.
37. V. Tsiriga & M. Virvou, 2003 “Modelling the Student to Individualise Tutoring in a Web-
Based ICALL” NTERNATIONAL JOURNAL OF CONTINUING ENGINEERING
EDUCATION and LIFE-LONG LEARNING, Vol. 13, Nos 3-4, pp. 350-365, Inderscience
Publishers.
38. K. Girtis, G.A. Tsihrintzis, and N.A. Alexandris, Diffraction Tomography of Periodically
Time-Varying Scatterers, International Journal of Pure and Applied Mathematics, vol. 7, pp.
71-86, 2003
2002
39. M. Virvou & K. Kabassi, 2002 “Reasoning About Users’ Actions in a Graphical User
Interface” HUMAN COMPUTER INTERACTION, Vol. 17, No. 4, pp. 369-399, 2002,
Lawrence Erlbaum Associates.
40. M. Moundridou & M. Virvou, 2002 “Evaluating the persona effect of an interface agent
in an intelligent tutoring system”JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED LEARNING,Vol.
18, No. 3, σελ. 253-261, September 2002, Blackwell Science.
41. K. Girtis and G.A. Tsihrintzis, Diffraction Tomographic Imaging Algorithms -- I: Data
Models and Inversion, Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography, vol. 5,
pp. 157-178, 2002
42. K. Girtis and G.A. Tsihrintzis, Diffraction Tomographic Imaging Algorithms -- II: Random
Data Inversion and Super-Resolution, Journal of Discrete Mathematical Sciences and
Cryptography, vol. 5, pp. 281-301, 2002
2001
43. M. Virvou & M. Moundridou, 2001 “Adding an Instructor Modelling Component to the
Architecture of ITS Authoring Tools” “INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL
INTELLIGENCE IN EDUCATION”, Vol. 12, Νο 2, σελίδες 185-211, IOS press
44. M. Virvou & V. Tsiriga, 2001 “An object-oriented software life cycle of an Intelligent
Tutoring System” JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED LEARNING , Vol. 17, No 2,
σελ. 200-206, Blackwell Science, 2001.
2000
45. G.A. Tsihrintzis and A.J. Devaney, A Volterra Series Approach to Nonlinear Traveltime
Tomography, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing: Special Issue on
Computational Wave Issues in Remote Sensing, Imaging and Target Identification,
Propagation, and Inverse Scattering, vol. GRS-38, pp. 1733-1742, 2000.
46. G.A. Tsihrintzis and A.J. Devaney, Higher-Order (Nonlinear) Diffraction Tomography:
Inversion of the Rytov Series, IEEE Transactions on Information Theory: Special Issue on
Information-Theoretic Imaging, vol. IT-46, pp. 1748-1761, 2000.
47. G.A. Tsihrintzis and A.J. Devaney, Higher-Order (Nonlinear) Diffraction Tomography:
Reconstruction Algorithms and Computer Simulation, IEEE Transactions on Image
Processing, vol. IP-9, pp. 1560-1572, 2000.
48. M. Virvou & M. Moundridou, 2000 “A Web-based authoring tool for Algebra-related
ITSs.” EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY, Journal of International Forum of
Educational Technology & Society and IEEE Learning Technology Task Force, Volume 3,
Issue 2, 2000, σελίδες 61-70.
49. M. Virvou & V. Tsiriga, 2000“Involving effectively teachers and students i n the life cycle
of an Intelligent Tutoring System.” EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY,
Journal of International Forum of Educational Technology & Society and IEEE Learning
Technology Task Force, Volume 3, Issue 3, σελίδες 511-521.
50. M. Virvou, V. Tsiriga & D. Maras 2000 “Student Modelling in an Intelligent Tutoring
System for the Passive Voice of English Language.” EDUCATIONAL TECHNOLOGY &
SOCIETY, Journal of International Forum of Educational Technology & Society and IEEE
Learning Technology Task Force, Volume 3, Issue 4, σελ. 139-150.
51. M. Virvou, J. Jones & M. Millington, 2000 "Virtues and Problems of an Active Help
System for UNIX" ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVIEW, Vol. 14, No (1/2), σελίδες
23- 42, Απρίλιος 2000, Kluwer Academic Publishers.
52. J. Jones, M. Millington & M. Virvou, 2000 “An Assumption-Based Truth Maintenance
System in active aid for UNIX users” ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVIEW, Vol.
14, No 3, σελίδες 229-252, Kluwer Academic Publishers.
• ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΚΡΙΣΗ
2010
1. K. Tourtoglou & M. Virvou, 2010 “ Simulated Annealing in Finding Optimum Groups of
Learners of UML” To appear in Intelligent Interacti ve Multimedia Systems and Services,
Studies in Computational Intelligence, Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2010)
2. K. Chryssafiadi & M. Virvou, 2010 “Modeling Student’s Knowledge on Programming
Using Fuzzy Techniques” To appear in Intelligent Interactive Multimedia Systems and
Services, Studies in Computational Intelligence, Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2010)
3. A.S. Lampropoulos, D.N. Sotiropoulos, and G.A. Tsihrintzis, A Music Recommender
based on Artificial Immune Systems, 3rd International Symposium on Intelligent Interactive
Multimedia Systems and Services (KES-IIMSS2010), Baltimore, USA, July 28-30, 2010
2009
4. Kabassi, K., Virvou, M. & Alepis, E. (2009) “Testing the Effectiveness of MBIUI Life-
Cycle Framework for the Development of Affective Interfaces» In Communications in
Computer and Information Science, Software and Data Technologies, Volume 22, Best
Papers of ICSOFT 2007, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 159-171.
5. Alepis, E., Virvou, M. & Kabassi, K. (2009) “Knowledge Engineering Aspects of
Affective Bi-Modal Educational Applications” In Communications in Computer and
Information Science, E-business and Telecommunications, Volume 23, Best Papers of
ICSOFT 2007, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 328-339.
6. Anastasios Savvopoulos, Maria Virvou, (2009) “Animated Agents in the User Interface of
Recommender Systems” In Intelligent Interactive Mul timedia Systems and Services, Studies
in Computational Intelligence 226, pp. 285-295, Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2009)
7. Alepis, E., Virvou, M. (2009) “Emotional Intelligence In Multimodal Object Oriented
User Interfaces” In Intelligent Interactive Multimedia Systems and Services, Studies in
Computational Intelligence 226, pp. 349-359, Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2009)
8. Chrysafiadi, K., Virvou, M. (2009) “Usability Factors for an Intelligent Tutoring System
on Computer Programming” In Intelligent Interacti ve Multimedia Systems and Services,
Studies in Computational Intelligence 226, pp. 339-347, Springer-Verlag Berlin
Heidelberg (2009)
9. A.S. Lampropoulos, I.-O. Stathopoulou, and G.A. Tsihrintzis, Comparative Performance
Evaluation of Classifiers for Facial Expression Recognition, In Intelligent Interactive
Multimedia Systems and Services, Studies in Computational Intelligence 226, pp. 253-263,
Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2009)
10. P.S. Lampropoulou, A.S. Lampropoulos and G.A. Tsihrintzis, A Mobile Music
Recommender System based on a Two-level Genre-Rating SVM Classifier enhanced by
Collaborative Filtering, In Intelligent Interactive Multimedia Systems and Services, Studies
in Computational Intelligence 226, pp. 361-368, Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2009)
11. A. Theodossi and G.A. Tsihrintzis, Image Feature Extraction & Statistical Pattern
Recognition Techniques for Content-Based Medical Image Retrieval, in T.P. Exarchos, A.
Papadopoulos, and D.I. Fotiadis (Eds.), Handbook of Research on Advanced Techniques in
Diagnostic Imaging and Biomedical Applications, IGI Global (formerly Idea Group Inc.),
2009
2008
12. Kalliopi Tourtoglou, Maria Virvou (2008) “User Stereotypes for Student Modelling in
Collaborative Learning: Adaptive Advice to Trainers” In Knowledge-Based Software
Engineering, JCKBSE 2008, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Vol. 180,
ISBN 978-1-58603-900-4, pp. 505-514
13. Konstantina Chrysafiadi, Maria Virvou (2008) “Personalized Teaching of a Programming
language over the web: Stereotypes and rule-based mechanisms” In Knowledge-Based
Software Engineering, JCKBSE 2008, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications,
Vol. 180, ISBN 978-1-58603-900-4, pp. 484-492
14. Anastasios Savvopoulos, Maria Virvou, Dionisios N. Sotiropoulos, George A.
Tsihrintzis (2008)“Clustering for user modeling in recommender e-commerce application:
A RUP-based intelligent software life-cycle” In Knowledge-Based Software Engineering,
JCKBSE 2008, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Vol. 180, ISBN 978-1-
58603-900-4, pp. 295-304
15. Efthymios Alepis, Maria Virvou, Katerina Kabassi (2008) “Knowledge Engineering for
Affective Bi-Modal Interaction in Mobile Devices” In Knowledge-Based Software
Engineering, JCKBSE 2008, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Vol. 180,
ISBN 978-1-58603-900-4, pp. 305-314
16. Virvou, M., Jain, L.C., 2008 “Intelligent interactive systems in knowledge-based
environments: An introduction” Intelligent Interact ive Systems in Knowledge-Based
Environments, Studies in Computational Intelligence 104, pp. 1-8, 2008, Springer-Verlag
Berlin Heidelberg
17. Alepis, E., Virvou, M., Kabassi, K., 2008 “Requirements analysis and design of an
affective bi-modal intelligent tutoring system: The case of keyboard and microphone”
Intelligent Interactive Systems in Knowledge-Based Environments, Studies in
Computational Intelligence, Volume 104/2008, pp. 9-24, Springer-Verlag Berlin Heidelberg
18. Alepis, E., Virvou, M., Kabassi, K., 2008 Affective reasoning based on bi-modal
interaction and user stereotypes” Intelligent Interactive Multimedia Systems and Services,
Studies in Computational Intelligence 142, pp. 523-532, Springer-Verlag Berlin Heidelberg
19. K. Chalvantzis & M. Virvou, 2008 “Fuzzy logic decisions and web services for a
personalized geographical information system” Intel ligent Interactive Multimedia Systems
and Services, Studies in Computational Intelligence 142, pp. 439-450, Springer-Verlag
Berlin Heidelberg
20. A. Savvopoulos & M. Virvou, 2008 “Dynamically extracting and exploiting information
about customers for knowledge-based interactive TV-commerce” Intelligent Interactive
Multimedia Systems and Services, Studies in Computational Intelligence 142, pp. 471-480,
Springer-Verlag Berlin Heidelberg
21. K. Tourtoglou & M. Virvou, 2008 “User stereotypes concerning cognitive, personality and
performance issues in a collaborative learning environment for UML “ Intelligent Interactive
Multimedia Systems and Services, Studies in Computational Intelligence 142, pp. 385-394,
Springer-Verlag Berlin Heidelberg
22. Kabassi, K., Virvou, M. & Tsihrintzis, G.Α. (2008) “User Modelling Sharing for Adaptive
e-Learning and Intelligent Help”, In G. Uchyigit & M.Y. Ma (eds.) Personalisation
Techniques and Recommender Systems, pp. 85-108, World Scientific Publishing.
23. I.-O. Stathopoulou and G.A. Tsihrintzis, Automated Processing and Classification of Face
Images for Human-Computer Interaction Applications, in: M. Virvou and L. Jain (Eds.),
Studies in Computational Intelligence, vol. SCI- 104: Intelligent Interactive Systems in
Knowledge-based Environments, Springer, 2008
24. D.N. Sotiropoulos, A.S. Lampropoulos and G.A. Tsihrintzis, Individualization of
Content-based Image Retrieval Systems via Objective Feature Subset Selection, in: G.A.
Tsihrintzis and L. Jain (Eds.), Studies in Computational Intelligence, vol. SCI- 120:
Multimedia Services in Intelligent Environments, Springer, 2008
2007
25. M. Virvou, G.A., Tsihrintzis, E. Alepis, I.-O. Stathopoulou, and K. Kabassi, 2007
“Combining Empirical Studies of Audio-Lingual and Visual-Facial Modalities for Emotion
Recognition” In Bruno Apolloni, Robert J. Howlett, Lakhmi C. Jain (Eds.): Knowledge-
Based Intelligent Information and Engineering Systems, Lecture Notes in Computer Science
4693, Springer 2007, pp. 1130-1137
26. M. Virvou, A. Savvopoulos, G. A. Tsihrintzis and D. N. Sotiropoulos, 2007
“Constructing Stereotypes for an Adaptive e-Shop Using AIN-Based Clustering” In
Adaptive and Natural Computing Algorithms, Lecture Notes in Computer Science (LNCS),
Vol. 4431/2007, Springer Berlin / Heidelberg, pp. 837-845
27. I.-O. Stathopoulou and G.A. Tsihrintzis, Recent Developments in Automated Inferencing
of Emotional State from Face Images, in: Joaquim Filipe, Boris Shishkiv, and Markus
Helfert, (Eds.), Communications in Computer and Information Science, Springer, 2008
(invited chapter, ranked in the top 20% of the papers accepted in ICSOFT2007)
28. I.-O. Stathopoulou and G.A. Tsihrintzis, NEU-FACES: A Neural Network-based Face
Image Analysis System, in B. Beliczynski et al. (Eds.): 8
th
International Conference on
Adaptive and Natural Computing Systems, LNCS-Volume 4432, pp. 449-456, 2007
29. D.N. Sotiropoulos, A.S. Lampropoulos, and G.A. Tsihrintzis, Evaluation of Modeling
Music Similarity Perception via Feature Subset Selection, in 11
th
International Conference
on User Modelling, LNAI-Volume 4511, pp. 298-307, 2007
2006
30. M. Virvou & K. Tourtoglou, 2006“Intelligent Help for Managing and Training UML
Software Engineering Teams” In Frontiers in Artificial Intelligence and Applications,
Volume 140, 2006 “Knowledge-Based Software Engineering - Proceedings of the Seventh
Joint Conference on Knowledge-Based Software Engineering”, Edited by Enn Tyugu,
Takahira Yamaguchi ISBN 1-58603-640-8, pp. 11-20.
31. M. Virvou, A. S. Lampropoulos & G. A. Tsihrintzis, 2006 “INMA: A knowledge-based
authoring tool for music education” In Lecture Notes in Computer Science: Gabrys, B.,
Howlett, R.J., Jain, L.C. (Eds.), Vol. 4251, 2006, “Knowledge-based Intelligent Information
and Engineering Systems”, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006, pp.376-383.
32. M. Virvou, K. Manos & G. Katsionis, 2006 “Virtual Reality edutainment: cost-effective
development of personalised applications” In Lecture Notes in Computer Science: Editors:
M. Gavrilova, O. Gervasi, V. Kumar, C. J. K. Tan, D. Taniar, A. Lagana, Y, Mun, H. Choo
“International Conference on Computational Science and its Applications – ICCSA 2006”,
part I, pp. 251-260, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006.
33. E. Alepis & M. Virvou, 2006 “Emotional Intelligence: Constructing user stereotypes for
affective bi- modal interaction” In Lecture Notes in Computer Science: Gabrys, B.,
Howlett, R.J., Jain, L.C. (Eds.), Vol. 4251, 2006, “Knowledge-based Intelligent Information
and Engineering Systems”, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006, pp. 435-442.
34. K. Kabassi, M. Virvou & G. A. Tsihrintzis, 2006 “Hybrid Intelligent Medical Tutor for
Atheromatosis” In Lecture Notes in Computer Science: Gabrys, B., Howlett, R.J., Jain, L.C.
(Eds.), Vol. 4252, 2006, ISBN 978-3-540-46537-9, “Knowledge-based Intelligent
Information and Engineering Systems”, Springer-Verl ag Berlin Heidelberg 2006, pp. 1289-
1296 .
35. E. Alepis & M. Virvou, 2006 “User modelling: An empirical study for affect perception
through keyboard and speech in a bi-modal user interface” In Lecture Notes in Computer
Science: “Adaptive Hypermedia”, 4018 Springer 2006, ISBN 3-540-346962, pp 338-341.
36. D. N. Sotiropoulos, G.A. Tsihrintzis, A. Savvopoulos & M. Virvou, 2006 “Artificial
Immune System-Based Customer Data Clustering in an e-Shopping Application” In Lecture
Notes in Computer Science: Gabrys, B., Howlett, R.J., Jain, L.C. (Eds.), Vol. 4251, 2006,
“Knowledge-based Intelligent Information and Engineering Systems”, Springer-Verlag
Berlin Heidelberg 2006, pp.960-967.
37. P.S. Lampropoulou, A.S. Lampropoulos, and G.A. Tsihrintzis, ALIMOS: A Middleware
System for Accessing Digital Music Libraries in Mobile Services, in Bogdan Gabrys,
Robert J. Howlett, and Lakhmi C. Jain (Eds.) 10th International Conference on Knowledge-
Based & Intelligent Information & Engineering Systems, LNAI-Volume 4251, pp. 384-391,
2006
38. I.-O. Stathopoulou and G.A. Tsihrintzis, Facial Expression Classification: Specifying
Requirements for an Automated System, in Bogdan Gabrys, Robert J. Howlett,
and Lakhmi C. Jain (Eds.) 10th International Conference on Knowledge-Based & Intelligent
Information & Engineering Systems, LNAI-Volume 4252, pp. 1128-1135, 2006
2004
39. M. Virvou, G. Katsionis & K. Manos, 2004 “On the motivation and attractiveness scope
of the virtual reality user interface of an educational game” In Lecture Notes in Computer
Science, Vol 3038, Editors M. Bubak et al.: ICCS 2004, pp. 962-969, Springer-Verlag
Berlin Heidelberg 2004.
40. G.A. Tsihrintzis, Radar Applications, in: Kai Chang (ed.), Wiley Encyclopedia of RF and
Microwave Engineering, Volume 5, John Wiley & Sons, Inc., Publishers, 2004, pp. 4018-
4030.
2003
41. M. Virvou & K. Manos, 2003 « Individualising a cognitive model of students’ memory in
Intelligent Tutoring Systems » In Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 2773, Editors
V. Palade, R.J. Howlett, L.C. Jain: “Knowledge-based Intelligent Information and
Engineering Systems”, 2003, pp. 893-897, Springer, Berlin.
42. K. Kabassi & M. Virvou, 2003 “Combination of a Cognitive Theory with the Multi-
Attribute Utility Theory » In Lecture Notes in Art ificial Intelligence, Vol. 2773, Editors V.
Palade, R.J. Howlett, L.C. Jain: “Knowledge-based Intelligent Information and Engineering
Systems”, 2003, pp. 944-950, Springer, Berlin.
43. V. Tsiriga & M. Virvou, 2003 “Evaluation of a Web-based Intelligent Language Tutor” In
Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 2774, Editors V. Palade, R.J. Howlett, L.C.
Jain: “Knowledge-based Intelligent Information and Engineering Systems”, 2003, pp. 275-
281, Springer, Berlin.
44. G.A. Tsihrintzis and K.G. Girtis, Overview of Wave Probe-Based High-Resolution
Subsurface Sensing, Imaging, and Vision, in: I.P. Vlahavas and C.D. Spyropoulos (eds.),
Methods and Applications of Artificial Intelligence, Lecture Notes in Computer Science,
Volume 2308, Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2002, pp.378-389.
2001
45. M. Virvou & M. Moundridou, 2001 “Student and Instructor Models: Two Kinds of User
Model and their Interaction in an ITS Authoring Tool” Είναι δηοσιευένο στα Lecture
Notes in Artificial Intelligence, subseries of Lecture Notes in Computer Science, M. Bauer,
P. J. Gmytrasiewicz and J. Vassileva (Eds.) “User Modelling”, Vol. 2109, Springer-Verlag,
Berlin, σελ. 158 - 167.
2000
46. Μ. Virvou & K. Kabassi, 2000 “An Intelligent Learning Enviroment for Novi ce Users of a
GUI." Lecture Notes in Computer Science, Eds. G. Gauthier, C. Frasson & K. Van Lehn:
“Intelligent Tutoring Systems”, Vol. 1839, Springer, Berlin, 2000,σελ. 484-493.
47. Μ. Virvou & K. Kabassi, 2000 “An Object-Oriented Approach in Knowledge Based
Software Engineering of an Intelligent GUI” Front iers in Artificial Intelligence and
Applications, Eds. T. Hruska & M. Hashimoto: “Knowl edge-Based Software Engineering”,
Vol. 62, IOS Press, Amsterdam, 2000, σελ. 285-292.
48. M. Virvou & M. Moundridou, 2000 "Modelling the Instructor in a WEB-Based
Authoring Tool for Algebra-related ITSs”Lecture Not es in Computer Science, Eds. G.
Gauthier, C. Frasson & K. Van Lehn: “Intelligent Tutoring Systems”, Vol. 1839, Berlin,
2000, σελ. 635-644, Springer.
• ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΡΙΣΗ
2010
1. P.S. Lampropoulou, A.S. Lampropoulos, and G.A. Tsihrintzis, A Framework for
Evaluation of Middleware Systems of Mobile Multimedia Services, The 2010 IEEE
International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC2010), Istanbul,
Turkey, October 10-13, 2010
2. E. Alepis, I.-O. Stathopoulou, M. Virvou, G.A. Tsihrintzis and K. Kabassi, Audio-
Lingual and Visual-Facial Emotion Recognition: Towards a bi-Modal Interaction
System, 22
nd
IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence
(ICTAI2010), Arras (near Paris), France, October 27-29, 2010
3. T. Giannakopoulos, A. Pikrakis and S. Theodoridis, "A Multimodal Approach to
Violence Detection in Video Sharing Sites", 20th International Conference on Pattern
Recognition (ICPR), August 2010
2009
4. P.S. Lampropoulou, D.N. Sotiropoulos, A.S. Lampropoulos, and G.A. Tsihrintzis,
A Back-End System for Digital Image Library Organization based on Concept
Learning, 6
th
International Conference on Information Technology : New Generations
(ITNG2009), Las Vegas, Nevada, April 27-29, 2009
5. Savvopoulos, A. & Virvou M. (2009) “Generic Architecture For Incorporating
Clustering Into E-Commerce Applications” In Proceedings of the International
Conference on Web Information Systems and Technologies 2009 (WEBIST ’09),
organised by INSTICC in cooperation with ACM, 23-26 March 2009, Lisboa, Portugal.
6. I.-O. Stathopoulou, E. Alepis, G.A. Tsihrintzis and M. Virvou (2009) «On Assisting a
Visual-Facial Affect Recognition System with Keyboard-Stroke Pattern Information»
βραβεύθηκε ως ένα από τα Best Papers στο διεθνές συνέδριο AI-2009: The Twenty-
ninth SGAI International Conference, Cambridge, UK, 15th-17th December 2009
7. Savvopoulos, A. & Virvou M. (2009)“ User modelling server for mobile and electronic
shopping” In ICSOFT 2009 : 4th International Conference on Software and Data
Technologies, 26-29 July 2009, Sofia, Bulgaria.
8. Savvopoulos, A. & Virvou M. (2009) “ Tutoring the elderly on the use of recommending
systems” In International Conference on ICTs in Education (ICICTE) 2009, 9 to 11
July 2009, Corfu, Greece.
9. Alepis, E. & Virvou M. (2009)“Recognition and gener ation of emotions in affective e-
learning” In ICSOFT 2009 : 4th International Confer ence on Software and Data
Technologies, 26-29 July 2009, Sofia, Bulgaria.
10. Alepis, E. & Virvou M. (2009) "Evaluation of mobile authoring and tutoring in medical
issues" In International Conference on ICTs in Education (ICICTE) 2009, 9 to 11 July
2009, Corfu, Greece.
11. Alepis, Ε. & Virvou, Μ. (2009) «OCC for emotion generation in e-learning systems»,
In Proceedings of the International Conference on Web Information Systems and
Technologies 2009 (WEBIST ’09), organised by INSTICC in cooperation with ACM,
23-26 March 2009, Lisboa, Portugal.
12. T. Giannakopoulos, A. Pikrakis and S. Theodoridis, "A dimensional approach to
emotion recognition of speech from movies'', in Proceedings of the 2009 IEEE
International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP-
09), pp. 65--68, Taipei, Taiwan, 2009.
13. A. Pikrakis and S. Theodoridis, "Adaptive Structural Analysis of Music Recordings",
in Proceedings of the 17th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2009),
Glasgow, Scotland, August 24-28, 2009.
2008
14. P.S. Lampropoulou, A.S. Lampropoulos and G.A. Tsihrintzis, Evaluation of a
Middleware System for Accessing Digital Music Libraries in Mobile Services, 5
th

International Conference on Information Technology : New Generations (ITNG2008),
Las Vegas, Nevada, April 7-9, 2008 (best poster paper of the conference)
15. Tsihrintzis, G.A., Virvou, M., Stathopoulou, I.-O., Alepis, E. (2008) «On Improving
Visual-Facial Emotion Recognition with Audio-lingual and Keyboard Stroke Pattern
Information» Web Intelligence and Intelligent Agent Technology, 2008. WI-IAT '08.
IEEE/WIC/ACM International Conference on Volume 1, 9-12 Dec. 2008 Page(s):810
– 816.
16. A. Theodossi and G.A. Tsihrintzis, Using Agents for Feature Extraction: Content
Based Image Retrieval for Medical Applications, 8
th
IEEE International Conference on
Bioinformatics and Bioengineering (BIBE2008), Athens, Greece, October 8-10, 2008
17. A. Theodossi and G.A. Tsihrintzis, Content-Based Image Retrieval using Feature
Extraction and Statistical Pattern Recognition Techniques for Environmental
Applications, 15
th
International Conference on Systems, Signals and Image Processing
(IWSSIP2008), Bratislava, Slovakia, June 25-28, 2008
18. P.S. Lampropoulou, A.S. Lampropoulos and G.A. Tsihrintzis, Evaluation Process
and Results of a Middleware System for Accessing Digital Music LIbraries in MObile
Services, 1
st
International Symposium on Intelligent Interactive/Multimedia Systems
and Services (KES-IIMSS-08), Piraeus, Greece, July 9-11, 2008
19. P.S. Lampropoulou, A.S. Lampropoulos and G.A. Tsihrintzis, Musical Instrument
Category Discrimination Using Wavelet-based Source Separation, 1
st
International
Symposium on Intelligent Interactive/Multimedia Systems and Services (KES-IIMSS-
08), Piraeus, Greece, July 9-11, 2008
20. I.-O. Stathopoulou and G.A. Tsihrintzis, Comparative Performance Evaluation of
Artificial Neural Network-based vs. Human Facial Expression Classifiers, 1
st

International Symposium on Intelligent Interactive/Multimedia Systems and Services
(KES-IIMSS-08), Piraeus, Greece, July 9-11, 2008
21. D.N. Sotiropoulos, A.S. Lampropoulos, and G.A. Tsihrintzis, Artificial Immune
System-based Music Genre Classification, 1
st
International Symposium on Intelligent
Interactive/Multimedia Systems and Services (KES-IIMSS-08), Piraeus, Greece, July 9-
11, 2008
22. K. Tourtoglou & M. Virvou, 2008 «User Modelling in a Collaborative Learning
Environment for UML» Proceedings of the Fifth International Conference on
Information Technology: New Generations (ITNG 2008), 7-8 April 2008, Las Vegas,
Nevada, USA. IEEE Computer Society 2008, 1257-1258
23. Alepis, E., Virvou, M., Kabassi, K., 2008 Multi-attribute decision making for affective
bi-modal interaction in mobile devices SIGMAP 2008 - Proceedings of the
International Conference on Signal Processing and Multimedia Applications, 26-28
July 2008, Porto, Portugal, pp. 376-379
24. Kabassi, K., Virvou, M., Charou, E., Martinis, A., 2008 “ Software life-cycle for an
adaptive geographical information system SIGMAP 2008 - Proceedings of the
International Conference on Signal Processing and Multimedia Applications, 26-28
July 2008, Porto, Portugal, pp. 393-396
25. G. A. Tsihrintzis, M. Virvou, E. Alepis, I.-O. Stathopoulou, 2008 “ Towards
Improving Visual-Facial Emotion Recognition through Use of Complementary
Keyboard-Stroke Pattern Information» Proceedings of the Fifth International
Conference on Information Technology: New Generations (ITNG 2008), 7-8 April
2008, Las Vegas, Nevada, USA. IEEE Computer Society 2008
26. T. Giannakopoulos, A. Pikrakis and S. Theodoridis "Music Tracking in Audio Streams
from Movies" , Proceedings of the 2008 IEEE International Workshop on Multimedia
Signal Processing (IEEE MMSP2008), October 8-10, 2008, Cairns, Queensland,
Australia.
27. T. Giannakopoulos, A. Pikrakis and S. Theodoridis "A Novel Efficient Approach for
Audio Segmentation", Proceedings of the 19th International Conference on Pattern
Recognition (ICPR2008) , December 8-11 2008, Tampa, Florida, USA.
28. A. Pikrakis, T. Giannakopoulos, S. Theodoridis, "Gunshot Detection in Audio Streams
from Movies by means of Dynamic Programming and Bayesian Networks",
Proceedings of the 2008 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and
Signal Processing (IEEE ICASSP 2008), March 30 – April 4 2008, Las Vegas, Nevada,
USA.

2007
29. I.-O. Stathopoulou and G.A. Tsihrintzis, NEU-FACES: A Neural Network-based
Face Image Analysis System, 8
th
International Conference on Adaptive and Natural
Computing Systems, Warsaw, Poland, April 11-14, 2007
30. D.N. Sotiropoulos, A.S. Lampropoulos, and G.A. Tsihrintzis, Evaluation of
Modeling Music Similarity Perception via Feature Subset Selection, 11
th
International
Conference on User Modelling, Corfu, Greece, June 25-29, 2007
31. I.-O. Stathopoulou and G.A. Tsihrintzis, Towards Automated Inferencing of
Emotional State from Face Images, 2
nd
International Conference on Software and Data
Technologies (ICSOFT 2007), Barcelona, Spain, July 22-25, 2007
32. I.-O. Stathopoulou and G.A. Tsihrintzis, A Neural Network-based System for Face
Detection in Low Quality Web Camera Images, 2007 International Conference on
Signal Processing and Multimedia Applications (SIGMAP 2007), Barcelona, Spain,
July 28-31, 2007
33. A. Theodossi and G.A. Tsihrintzis, Statistical Shape Recognition Study for Content-
Based Medical Image Retrieval, 8
th
International Workshop on Mathematical Methods
in Scattering Theory and Biomedical Technology, Lefkada, Greece, September 28-30,
2007
34. M. Virvou & A. Savvopoulos, 2007 An Intelligent TV-shopping Application that
provides Recommendations, Proceedings of the IEEE International Conference on
Tools with Artificial Intelligence (ICTAI 2007), 29-31 October 2007, Patras, Greece
35. M. Virvou & K. Tourtoglou 2007 “AUTO-COLLEAGUE: A Collaborative Learning
Environment for UML” Proceedings of the 2nd International Conference on Software
and Data Technologies (ICSOFT 2007 Barcelona, Spain - 22-25 July 2007.
36. K. Kabassi, E. Alepis & M. Virvou 2007 “Using MBIUI Life-Cycle Framework For
An Affective Bi-Modal User Interface” Proceedings of the 2nd International Conference
on Software and Data Technologies (ICSOFT 2007) Barcelona, Spain - 22-25 July
2007.
37. K. Kabassi, M. Virvou & G.A. Tsihrintzis 2007 "E-Learning For Health Issues
Based OnRule-Based Reasoning And Multi-Criteria Decision Making” Proceedings of
the 2nd International Conference on Software and Data Technologies ICSOFT 2007),
Barcelona, Spain - 22-25 July 2007.
38. E. Alepis, M. Virvou & K. Kabassi 2007 “ Knowledge Engineering For Affective Bi-
Modal Human-Computer Interaction” Proceedings of International Conference on
Signal Processing and Multimedia Applications (SIGMAP 2007), 28-31 July 2007,
Barcelona, Spain
39. T. Giannakopoulos, A. Pikrakis and S. Theodoridis, "A Multi-Class Audio
Classification Method With Respect To Violent Content In Movies, Using Bayesian
Networks", Proceedings of the IEEE 2007 Internatinal Workshop on Multimedia Signal
Processing (IEEE MMSP-07), Chania, Crete, Greece, October 1-3, 2007, received
Student Paper Award.
40. A. Pikrakis, S. Theodoridis, "An Application of Empirical Mode Decomposition On
Tempo Induction From Music Recordings", Proceedings of the 2007 International
Conference on Music Information Retrieval and Related Activities (ISMIR 2007), 23-
27 September 2007, Vienna, Austria.
41. I. Antonopoulos, A. Pikrakis, S. Theodoridis, Olmo Cornelis, Dirk Moelants, Marc
Leman, "Music Retrieval by Rhythmic Similarity applied on Greek and African
Traditional Music", Proceedings of the 2007 International Conference on Music
Information Retrieval and Related Activities (ISMIR 2007), 23-27 September 2007,
Vienna, Austria.
42. I. Antonopoulos, A. Pikrakis, S. Theodoridis, "Locating Rhythmic Patterns in Music
Recordings Using Hidden Markov Models", Proceedings of the 2007 International
Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (IEEE ICASSP 2007), April
15-20, 2007, Hawai, USA.
2006
43. M. Virvou and A. Savvopoulos, 2006 «Personalized TV-shopping adaptive to the
elderly»
The Twenty-sixth SGAI International Conference on Innovative Techniques and
Applications of Artificial Intelligence, Peterhouse College, University of Cambridge,
UK, 11th-13th December 2006.
44. M. Virvou & K. Chryssafiadi, 2006 «A Web-based Educational Application for
Teaching of Programming: Individualization via Stereotypes» Proceedings of the 6th
IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 2006, 5-7
July 2006, Kerkrade, The Netherlands, pp. 117-119.
45. M. Virvou &K. Tourtoglou, 2006 “An Adaptive Training Environment for UML”
Proceedings of the 6th IEEE International Conference on Advanced Learning
Technologies, ICALT 2006, 5-7 July 2006, Kerkrade, The Netherlands, pp. 147-149.
46. E. Alepis, M. Virvou & K. Kabassi, 2006 “ Affective student modeling based on
microphone and keyboard user actions” Proceedings of the 6th IEEE International
Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 2006, 5-7 July 2006,
Kerkrade, The Netherlands, pp. 139-141.
47. M. Virvou, N. Polemi, K. Kabassi 2006 “Completeness, Securit y and Privacy in User
Modelling for Web-based Learning” Proceedings of WE BIST 2006, 2nd International
Conference on Web Information Systems and Technologies, 11-13 April 2006, Setubal,
Portugal, INSTICC Press 2006, pp. 293-298.
48. K. Kabassi & M. Virvou, P. G Kazantzis & C. D. Desiniotis 2006 “Personali sed
Geograhical Information System: An Empirical Study” Proceedings of the 30
th
Annual
Conference of the German Classification Society (GfKI): Advances in Data Analysis,
March 8-10 2006, Berlin, Germany.
49. D. Sotiropoulos, G. Tsihrintzis, A. Savvopoulos & M. Virvou, 2006 “A
comparison of clustering techniques in an e-shop application” In Proceedings of
Adaptive Hypermedia and Adaptive Web-Based Systems, 4th International Conference,
AH 2006, Dublin, Ireland, June 21-23, 2006.
50. I.-O. Stathopoulou, G.A. Tsihrintzis, G. Gaitanis, K. Kollia, and A., Velegraki,
Similarity Measurement of Electrophoresis Strands for Fungi Fingerprinting, 13
th

International Conference on Signals, Systems, and Image Processing, Budapest,
Hungary, September 21-23, 2006
51. I.-O. Stathopoulou and G.A. Tsihrintzis, An Accurate Method for eye detection and
feature extraction in face color images, 13
th
International Conference on Signals,
Systems, and Image Processing, Budapest, Hungary, September 21-23, 2006
52. I.-O. Stathopoulou and G.A. Tsihrintzis, Facial Expression Classification: Specifying
Requirements for an Automated System, 10
th
International Conference on Knowledge-
Based & Intelligent Information & Engineering Systems, Bournemouth, United
Kingdom, October 9-11, 2006
53. P.S. Lampropoulou, A.S. Lampropoulos, and G.A. Tsihrintzis, ALIMOS: A
Middleware System for Accessing Digital Music Libraries in Mobile Services, 10
th

International Conference on Knowledge-Based & Intelligent Information &
Engineering Systems, Bournemouth, United Kingdom, October 9-11, 2006
54. D.N. Sotiropoulos, A.S. Lampropoulos, and G.A. Tsihrintzis, Music Recommendation
based on Feature Subset Selection, 1
st
International Workshop on Artificial Intelligence
in Recommender Systems (AIRS)
in Conjunction with the 26
th
SGAI International Conference on Innovative Techniques
and Applications of Artificial Intelligence AI-2006, Peterhouse College, University of
Cambridge, Cambridge, United Kingdom, December 11-13,
2005
55. K. Kabassi & M. Virvou, 2005 “Software engineering aspectsof an Intellige nt User
Interface based On Multi-Criteria Decision Making” Proceedings of the International
joint Conference on e-business and Telecommmunications, ICETE 2005 conference:
First International Workshop on Web Personalization, Recommender Systems and
Intelligent User Interfaces (WPRSIUI 2005), Microsoft Research Labs, Reading, U.K,
3-7 October 2005.
56. M. Virvou & E. Alepis, 2005 “Mobile and electronic medical support and education
for dyslexic students” Proceedings of the 7th International Workshop on Mathematical
Methods in Scattering Theory and Biomedical Engineering, Nymfaio, Greece, 8-11
September 2005.
57. M. Moundridou & M. Virvou, 2005 «Evaluation studies concerning the authoring side
of WEAR» Proceedings of the EARLI conference 2005, University of
Cyprus in Nicosia, CYPRUS 23-27 August 2005.
58. M. Virvou & E. Alepis, 2005 “ Mobile user interfaces in support of the education of
children with special needs” Proceedings of the 11
th
International Conference on
Human Computer Interaction HCII’2005, July 22-27 2005, Las Vegas, Nevada,
U.S.A.
59. G. Katsionis & M. Virvou, 2005 “ Adapting OCC theory for affect perception in
educational software Proceedings of the 11
th
International Conference on Human
Computer Interaction HCII’2005, July 22-27 2005, Las Vegas, Nevada, U.S.A.
60. K. Kabassi & M. Virvou, 2005 “Comparing Two Multi-Criteria Decision Makin g
Theories for the Design of Web-based Individualised Assistance” Proceedings of the
11th International Conference on Human Computer Interaction HCII’2005, July 22-27
2005, Las Vegas, Nevada, U.S.A.
61. K. Manos & M. Virvou, 2005 “ Initialising a cognitive user model of memory within a
mobile game” Proceedings of the 11
th
International Conference on Human Computer
Interaction HCII’2005, July 22-27 2005, Las Vegas, Nevada, U.S.A.
62. M. Virvou & A. Savvopoulos, 2005 “User modelling for adaptive e-shopping
Proceedings of the 11th International Conference on Human Computer Interaction
HCII’2005, July 22-27 2005, Las Vegas, Nevada, U.S.A.
63. A. Frigas, G. Larios, G.A. Tsihrintzis, and J. Mantas, Image Retrieval in Medical
Image Databases, European Federation of Medical Informatics Special Topic
Conference on Health and Medical Informatics Applications - Educational Aspects,
Athens, Greece, March 19-20, 2005
64. P.S. Lampropoulou, A.S. Lampropoulos, and G.A. Tsihrintzis, Musical Genre
Classification of Audio Data Using Source Separation Techniques, 5
th
EURASIP
Conference on Speech and Image Processing, Multimedia Communications and
Services, Smolenice, Slovak Republic, June 29- July 2, 2005
65. I.-O. Stathopoulou and G.A. Tsihrintzis, Preprocessing and Expression Classification
in Low Quality Face Images, 5
th
EURASIP Conference on Speech and Image
Processing, Multimedia Communications and Services, Smolenice, Slovak Republic,
June 29- July 2, 2005
66. D.N. Sotiropoulos, A.S. Lampropoulos, and G.A. Tsihrintzis, Artificial Immune
System-Based Music Piece Similarity Measures and Database Organization, 5
th

EURASIP Conference on Speech and Image Processing, Multimedia Communications
and Services, Smolenice, Slovak Republic, June 29- July 2, 2005
67. I.-O. Stathopoulou and G.A. Tsihrintzis, Evaluation of the Discrimination Power of
Features Extracted from 2-D and 3-D Facial Images for Facial Expression Analysis,
13
th
European Signal Processing Conference, Antalya, Turkey, September 4-8, 2005
68. G.A. Tsihrintzis and P.S. Lampropoulou, Object Detection in Diffusive Wave
Imaging, 7
th
International Workshop on Mathematical Methods in Scattering Theory
and Biomedical Technology, Nymfaio, Greece, September 8-11, 2005
69. I.-O. Stathopoulou, G.A. Tsihrintzis, A. Velegraki and K. Kollia, Clustering and
Classification of Electrophoresis Strands for Fungi Fingerprinting, 7
th
International
Workshop on Mathematical Methods in Scattering Theory and Biomedical Technology,
Nymfaio, Greece, September 8-11, 2005
70. D.N. Sotiropoulos and G.A. Tsihrintzis, Immune System-Based Clustering and
Classification Algorithms, 7
th
International Workshop on Mathematical Methods in
Scattering Theory and Biomedical Technology, Nymfaio, Greece, September 8-11,
2005
71. A.S. Lampropoulos, P.S. Lampropoulou, and G.A. Tsihrintzis, Musical Genre
Classification Enhanced by Source Separation Techniques, 6
th
International Conference
on Music Information Retrieval, London, UK, September 11-15, 2005
72. A.S. Lampropoulos, P.S. Lampropoulou, and G.A. Tsihrintzis, A Middleware
System for Web-based Digital Music Libraries, 2005 IEEE/WIC/ACM International
Joint Conference on Web Intelligence, Compiegne University of Technology, France,
September 19-22, 2005
73. I.-O. Stathopoulou and G.A. Tsihrintzis, Detection and Expression Classification
System for Face Images (FADECS), 2005 IEEE Workshop on Signal Processing
Systems, Athens, Greece, November 2-4, 2005
2004
74. M. Virvou & E. Alepis, 2004 “ Mobile versus desktop facilities for an e-learning
system: users' perspective” In Proceedings of IEEE International Conference on
Systems Man and Cybernetics (SMC) October 10-13, 2004, the Hague, the
Netherlands, pp.48-52.
75. K. Kabassi & M. Virvou, 2004 “ A Technique for Preference Ordering for Advice
Generation in an Intelligent Help System ” In Proceedings of IEEE International
Conference on Systems Man and Cybernetics (SMC) October 10-13, 2004, the Hague,
the Netherlands, pp. 3338-3342.
76. G. Katsionis & M. Virvou, 2004 “ A cognitive theory for affective user modelling in a
virtual realityeducational game” In Proceedings of IEEE International Conference on
Systems Man and Cybernetics (SMC) October 10-13, 2004, the Hague, the
Netherlands, pp. 1209-1213.
77. G. Katsionis & M. Virvou, 2004 “A virtual reality user interface for learning in 3D
environments” In Proceedings of the 1
st
International Workshop on Web3D
Technologies In Learning, Education and Training (LET-WEB3D), September 30-
October 1, 2004, Udine Italy.
78. M. Virvou & E. Alepis, 2004 “ Educational software for users suffering from dyslexia”
In Proceedings of 2004 International Conference on Information Communication
Technologies in Education (ICICTE), Samos, 2004
79. M. Virvou, G. Katsionis & K. Manos, 2004 “On the interaction features of the virtual
reality user interface of an educational game”In Proceedings of the World Conference
on EducationalMultimedia, Hypermedia and Telecommunications (ED-MEDIA) 2004,
Lugano, Switzerland, June 21-26, 2004, pp. 2170-2175.
80. M. Virvou & E. Alepis, 2004 “Mobile authoring and management of educational
software applications: Usefulness and usability for teachers In Proceedings of the
World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications
(ED-MEDIA) 2004, Lugano, Switzerland, June 21-26, 2004, pp. 5212-5217.
81. M. Virvou & K. Kabassi, 2004 “Age stereotypes for personalised adult learning on the
use of computers”In Proceedings of the World Conference on Educational Multimedia,
Hypermedia and Telecommunications (ED-MEDIA) 2004,Lugano, Switzerland, June
21-26, 2004, pp. 1683-1688.
82. A.S. Lampropoulos and G.A. Tsihrintzis, Agglomerative Hierarchical Clustering for
Musical Database Visualization and Browsing, 3
rd
Hellenic Conference on Artificial
Intelligence, Samos, Greece, May 5-8, 2004
83. G.A. Tsihrintzis and P.S. Lampropoulou, A Computer Simulation Study of the
Location Estimation Problem in ∆ψ=-φψ, 2004 URSI International Symposium on
Electromagnetic Theory, Pisa, Italy, May 23-27, 2004 (INVITED PAPER)
84. A.S. Lampropoulos and G.A. Tsihrintzis, Semantically Meaningful Music Retrieval
with Content-Based Features and Fuzzy Clustering, 5
th
International Workshop on
Image Analysis for Multimedia Interactive Services, Lisboa, Portugal, April 21-23,
2004
85. D. Sotiropoulos and G.A. Tsihrintzis, Feature Selection-Based Relevance Feedback
in Content-Based Retrieval Systems, 5
th
International Workshop on Image Analysis for
Multimedia Interactive Services, Lisboa, Portugal, April 21-23, 2004
86. I.-O. Stathopoulou and G.A. Tsihrintzis, A New Neural Network-Based Facial
Expression Analysis System, 5
th
International Workshop on Image Analysis for
Multimedia Interactive Services, Lisboa, Portugal, April 21-23, 2004
87. D.N. Sotiropoulos and G.A. Tsihrintzis, Adaptive Assistance to Instructors-Authors
for Selection of Images through the Web for Tutoring Purposes, 5
th
International
Conference on Information Communication Technologies in Education, Samos Island,
Greece, July 1-3, 2004
88. A.S. Lampropoulos and G.A. Tsihrintzis, Web-Based Instruction of Music Students
through Internet Sources, 5
th
International Conference on Information Communication
Technologies in Education, Samos Island, Greece, July 1-3, 2004
89. A.S. Lampropoulos, D.N. Sotiropoulos, and G.A. Tsihrintzis, Individualization of