22 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΝΑΔ

bundlebudgieSoftware and s/w Development

Jul 4, 2012 (5 years and 11 months ago)

668 views

Σελίδα

1

από

3


22

ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΡΧ
ΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


ΑΝΑΔ (διάρκειας από 2 βδομάδες μέχρι 2 μήνες
)1/3Πατήστε

εδώ για
την
διαδικασία εγγραφής

(μόνο για τα προγράμματα της σελίδας
1
)

Πατήστε εδώ για σημαντικές πληροφορίες & κριτήρια

(μόνο για τα προγράμματα της σελίδας
1
)

Ώ
ρες

Μέρες

Από
-
Μέχρι

Κό
στος

(€)

Επιχορ.
(€)

Πληρωτέο
(€)

䵩Mro獯st

䵃MA

䵃SE

䍥Ct楦楣it楯iDeploying

Windows

Server

2008

24

Τρ & Παρ

6μμ
-
9μμ


570,00


456,00


114,00

2.

Configuring

and

Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure


39

Τρ & Παρ

6μμ
-
9μμ


926,25


741
,00


185,25

3.

Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Active Directory Infrastructure


39

Τρ & Παρ

6μμ
-
9μμ


926,25


741,00


185,25

4.

Planning and Administering Windows Server 2008


39

Τρ & Παρ

6μμ
-
9μμ


926,25


741,00


185,25

5.

Designing a Win
dows Ser
ver 2008 Network Infrastructure

39

Τρ & Παρ

6μμ
-
9μμ


926,25


741,00


185,25

6.

Designing a Windows Server 2008 Active Directory Infrastructure and Services


39

Τρ & Παρ

6μμ
-
9μμ


926,25


741,00


185,25

Web

&

Video

7.

Σχεδιασμός & Προγραμματισμός Ιστο
σελίδων & Blogs με WordPress CMS
3.
4


30

Δευ & Πεμ

6:30μμ
-
9μμ


712,50


570,00


142,50

8.

Προγραμματισμός

με

ActionScript 3.0
για

Flash Professional
CS 6

40

Δευ & Πεμ

6:30μμ
-
9μμ


950,00


760,00


190,00

9.

Προγραμματισμός Εφαρμογών για Κινητές Συσκευές iOS (i
Phone, iPad, iPod)


40

Τετ

6:30μμ
-
9μμ


950,00


760,00


190,00

10.

Επεξεργασία και Παραγωγή Βίντεο με
Premiere

Pro

CS

6

30

Δευ & Πεμ

6:30μμ
-
9μμ


487,50


390,00


97,50

11.

Δημιουργία Κινούμενων Γραφικών και Οπτικών Εφέ για Βίντεο με
After

Effects

CS

6

40

Δευ & Π
εμ

6:30μμ
-
9μμ


650,00


520,00


130,00

Μάρκετινγκ


Π
ωλήσεις

ㄲ1

Search Engine Optimization (SEO)
,
Internet Marketing &
Social Media

30

Σαβ

9πμ
-
4
μμ


712,50


570,00


142,50

13.

Αυξήστε τις Πωλήσεις σας σε Περίοδο Οικονομικής Κρίσης

14

Σαβ

9πμ
-
5μμ


227
,
50


182
,00


45
,
50

14.

Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών


14

Σαβ

9πμ
-
5μμ


227,50


182,00


45,50

15.

Στατιστική Ανάλυση Πελατών
με
SPSS

19
ως Εργαλείο Λήψης Αποφάσεων

25

Δευ & Πεμ

6:30μμ
-
9μμ


593,75


475,00


118,75

16.

Διοργάνωση Εκδηλώσεων και Δημόσιες Σχέσεις


14

Σαβ

9πμ
-
5μμ


332,50


266,00


66,50

Διοίκηση

&

Λογιστικ
ή

ㄷ1

Εξοικονόμηση Χρόνου και Χρήματος μέσω Υπηρεσιών στο Διαδίκτυο

15

Τετ

6:30μμ
-
9μμ


356,25


285,00


71,25

18.

Καθοδήγηση
Εργαζομένων με την Μ
έθοδο
Managerial

Coaching

14

Σαβ

9πμ
-
5μμ


332
,
50


266
,00


66
,
50

19.

Στρατηγικ
ό
ς Σχεδιασμός για Ανάπτυξη Μικρομεσαίων Ε
πιχειρήσεων


14

Σαβ

9πμ
-
5μμ


332,50


266,00


66,50

20.

Διεύθυνση,

Διοίκηση και Διαχείριση Έργων

25

Τετ

6:30μμ
-
9μμ


593,75


475,00


118,75

21.

Λογιστική για Μη Λογιστές

21

Σαβ

9πμ
-
5μμ


498
,
75


399
,00


99
,
75

22.

Ετοιμασία,

Εφαρμογή και

Έλεγχος

Προϋπολογισμού Ταμειακής Ροής

14

Σαβ

9πμ
-
5μμ


332,50


266,00


66,50


Σελίδα

2

από

3


30

ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ (
διάρκειας από
1

βδομάδα

μέχρι 2 μήνες)


2/3

Από
2

Ιουλίου 2012, η

ΑΝΑΔ έχει σταματήσει την επιχορήγηση
πολλών επιχορηγημέν
ων

προγραμμ
άτων.

Στην προσπάθεια μας να βοηθήσουμε τους πελάτες μας, προσφέρουμε
όλα αυτά τα προγράμματα
(που ήταν επιχορηγημένα)
με σημαντική έκπτωση.Πατήστε εδ
ώ για την

διαδικασία εγγραφής

(μόνο για τα προγράμματα της σελίδας
2
)

Ώ
ρες

Μέρες

Απ
ό
-
Μέχρι

Κόστος

(€)

Έκπτωση
(€)

Πληρωτέο

(€)

Σχεδιαστικά

1.

Επεξεργασία Φωτογραφίας & Γραφι
κών με
m桯t潳桯pSΔευ & Πεμ

6:30μμ
-
9μμ

㘵S
I〰

㈵O
I〰


㐰4
I〰

2.

Σχεδιασμός Κινούμενων Γραφικών & Ιστοσελίδων με
cl慳h

mr潦敳si潮alSΔευ & Πεμ

6:30μμ
-
9μμ

㐸㜬㔰

ㄸ㜬㔰


㌰P
I〰

3.

Σχεδιασμός & Προγραμματισμός Ιστοσελίδων με
䑲敡mw敡v敲SΔε
υ & Πεμ

6:30μμ
-
9μμ

㐸㜬㔰

ㄸ㜬㔰


㌰P
I〰

4.

Σχεδιασμός & Επεξεργασία Γραφικών με
Ill畳瑲慴arSΔευ & Πεμ

6:30μμ
-
9μμ

㘵〬〰

㈵〬〰


㐰4
I〰

5.

Σελίδωση με InDesign
䍓 SΔευ & Πεμ

6:30μμ
-
9μμ

㐸㜬㔰

ㄸ㜬㔰


㌰P
I〰

6.

Σχεδιασμός & Προγραμματισμός Ιστοσελί
δων με
go潭la

䍍S

㈮㔠Δευ & Πεμ

6:30μμ
-
9μμ

㘵〬〰

㈵〬〰


㐰4
I〰

7.

Δισδιάστατος
Σχεδιασμός με 2
a

A畴u䍁a

㈰N
P

5
M

Δευ & Πεμ

6:30μμ
-
9μμ

㠴㔬〰

㌴㔬〰


㔰5
I〰

8.

Τρισδιάστατος Σχεδιασμός με 3
a

A畴u䍁a

㈰ㄳ

P
S

Τρ & Παρ

6:30μμ
-
9μμ

㔸㔬〰

㈲㔬〰


㌶P
I〰

9.

Τρι
σδιάστατος Σχεδιασμός με 3
a

Sk整e桕h

8Τρ & Παρ

6:30μμ
-
9μμ

㈴㌬㜵

㤳ⰷ5


ㄵN
I〰

10.

Τρισδιάστατος Σχεδιασμός με 3
a

o敶it

O〱PΔευ & Πεμ

6:30μμ
-
9μμ

㘵〬〰

㈵〬〰


㐰4
I〰

11.

Τρισδιάστατος Σχεδιασμός με 3
a

o桩n潣敲潳

4Τρ & Παρ

6:30μμ
-
9μμ

㐸㜬㔰

ㄸ㜬㔰


㌰P
I〰

12.

Τρισδιάστατος Σχεδιασμός & Φωτορεαλισμός με 3
a

St畤io

䵡M

㈰NPΔευ & Πεμ

6:30μμ
-
9μμ

㘵〬〰

㈵〬〰


㐰4
I〰

Άλλα

Θέματα

13.

Δεξιότητες & Τεχνικές Παρουσιάσεων με
mo睥wm潩湴

O〱MΤετ

6:30μμ
-
9μμ

㈴㌬㜵

㤳ⰷ5


ㄵN
I〰

14.

Βάσεις Δεδομένων με Access 20
Τετ

6:30μμ
-
9μμ

㌲㔬〰

ㄲ㔬〰


㈰O
I〰

15.

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
με
bS剉oArcd䥓

E
䤠I 䥉
)
Δευ & Πεμ

6:30μμ
-
9μμ


㌲㔬〰†

ㄲ㔬〰


㈰O
I〰

16.

Λογιστικ
ό

Πρόγραμμα

mo睥wS潦琠to睥wmro… mo睥wS潦琠t㘵Δευ & Πεμ

6:30μμ
-
9μμ

㐸㜬㔰

ㄸ㜬㔰


㌰P

M

17.

Τεχνικές Ψηφιακής ΦωτογραφίαςΤετ

6:30μμ
-
9μμ


㌲㔬〰†

ㄲ㔬〰


㈰O
I〰

18.

Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος
Cloud με

do潧l攠e灰lic慴i潮s⁦潲⁂畳in敳s
Τετ

6:30μμ
-
9μμ


㌲㔬〰†

ㄲ㔬〰


㈰O
I〰

19.

Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο Εργοταξίου & Σχέδιο Ασφάλειας

και ΥγείαςΣαβ

9πμ
-
4μμ


㐲4
I


㈴㜬㔰

ㄸ〬〰

20.

Ρόλος, Καθήκοντα και Δεξιότητες της Ιδιαιτέρας ΓραμματέαςΤετ

6:30μμ
-
9μμ


㐰㘬㈵

ㄵ㘬㈵


㈵〬〰

21.

Επαγγελματική Εικόνα και Επικοινωνιακές ΔεξιότητεςΣαβ

9πμ
-
5μμ


㌳㈬㔰

ㄹ㈬㔰

ㄴ〬〰

22.

Λογιστικ
ό

Πρ
όγραμμα
e
-
SlcTΔευ & Πεμ

6:30μμ
-
9μμ

-

-


㌰P
I〰

23.

Πρώτες Βοήθειες στο Σπίτι

-

Παιδιά και ΒρέφηΣαβ

9πμ
-
4μμ

-

-

ㄲN
I〰

24.

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία
-

Επείγοντα Περιστατικά

S

Σαβ

9πμ
-
4μμ

-

-

㘰ⰰM

25.

Πρώτες Βοήθειες στην ΕργασίαΣαβ

9πμ
-
4μμ

-

-

N
㠰I〰

26.

Εγκυμοσύνη για τους 9 Μήνες και Μετέπειτα (για γυναίκες & άντρες)Σαβ

9πμ
-
N
μμ

-

-

㈸O
I〰

27.

Ανθρώπινη Σεξουαλικότητα και πως Επηρεάζει την Ερωτική σας ΖωήΣαβ

9πμ
-
4μμ

-

-


㈰O
I〰

28.

Πώς να Γίνετε Επιτυχημένος Επενδυτής με Σωστή Διαχείριση του Χ
αρτοφυλακίου σαςΣαβ

9πμ
-
4μμ

-

-

㐸〬〰

29.

Εκμάθηση του Πληκτρολογίου με το Τυφλό Σύστημα Δακτυλογραφίας

O
5

Τετ

6:30μμ
-
9μμ

-

-


O
5
M
I〰

30.

Αγορές μέσω Διαδικτύου
από το

敂Av


8

Τρ

T
μμ
-
9μμ

-

-ⰰM

ti湤潷sⰠt潲搬⁅xc敬Ⱐ䥮瑥r湥琬tbm慩l

Βλέπετε τις επιλο
γές
16

&
17

στη σελίδα
3

Οι διάρκεια των προγραμμάτων

1
μέχρι 21

είναι με βάση τις
αρχικές
οδηγίες από την ΑΝΑΔ. Δεν σκοπεύουμε να μειώσουμε την διάρκεια για να ρίξουμε το κόστος
(
όπως κάνουν κάποια κ
έντρα)

διότι θέλουμε να κρατήσουμε την

ποιότητα της εκπ
αίδευσης που προσφέρουμε

σε ψηλό επίπεδο
.


Σελίδα

3

από

3


20

ΜΗΝΙΑΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (
διάρκειας από 8 μέχρι 10 μήνεςμια ακαδημαϊκή χρονιά
)


3/3


Υπάρ
χουν διάφορες επιλογές ως προς τις μέρες και ώρες
για τα προγράμματα της σελίδας
3
.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε.

Διαδικασία εγγραφής
: με προσωπική επίσκεψη στο εκπαιδευτικό κέντρο

(μόνο για τα προγράμματα της σελίδας
3
)

Ώρες ανά
βδομάδα

Μηνιαίο

Κόστος

(€)

ΜαθητέςLevel 1: MediaPlayer, Paint, Δακτυλογραφία, Word L1, Internet L1, PowerPoint L1, MovieMaker

1


40

2.

Level 2: Windows, Word L2, Internet L2, Email, MSN, YouTube, CD/DVD burning, Microsoft Office Picture Manager

1.5


50

3.

Level 3:

PowerPoint,
Excel, Access, Photoshop, Dreamweaver

1.5


50

4.

Έτος
1:
Εξετάσεις
ECDL Word, PowerPoint

2


60

5.

Έτος 2: Εξετάσεις ECDL Excel, Windows

2


60

6.

Έτος
3:
Εξετάσεις
ECDL Θεωρία, Access, Internet/Email

2


60

7.

Έτος 1: Εξετάσεις LCCI Elementary,
Intermediate 1/2

2 + 2


120

8.

Έτος 2: Εξετάσεις LCCI Intermediate 2/2, Higher

2 + 2


120

9.

Β’ Λυκείου
:

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές


Visual Basic Programming

2


90

10.

Γ’ Λυκείου
:

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές


Pascal Programming

2


100

11.

Γ’ Λυκείου
:

Πολιτική Οικον
ομία

2


100

12.

Γ’ Λυκείου
:

Λογιστική

2


100

Μαθητές &
Ενήλικες

ㄳ1

Εξετάσεις
Advanced ECDL & ICT σε 8 μήνες (ταχύρυθμο): Word, PowerPoint, Excel, Access

2


80

14.

Ατομικά: 4 μαθήματα τον μήνα (της 1ας ώρας)

1


150

15.

Εξειδικευμένη εκπαίδευση για άτομα με ειδι
κές ανάγκες

σε ατομικό επίπεδο
: 4 μαθήματα τον μήνα (της 1ας ώρας)

1


150

Ενήλικες

ㄶ1

Αρχάριοι: Windows, Word, Excel, Internet, Email, MSN, YouTube, CD/DVD burning, Photo Cameras

2


60

17.

Εξετάσεις ECDL & ICT σε 9 μήνες (ταχύρυθμο): Word, PowerPoint, Excel,

Internet/Email, Windows, Access, Θεωρία

2


80

18.

Εξετάσεις Λογιστικής LCCI σε 9 μήνες (ταχύρυθμο): Elementary, Intermediate, Higher

3 + 3


180

19.

Εξετάσεις Ελληνικής Δακτυλογραφίας

Κυβερνητικές: Μέσο, Ανώτερο Επίπεδο

2


80

20.

Εξετάσεις Αγγλικής Δακτυλογραφί
ας LCCI: Intermediate, Higher

2


80
E
-
mail:

info@epiteugma.com


Website:

www.epiteugma.com


Facebook:

www.facebook.com/Epiteugma


Twitter:

www.twitter.com/Epiteugma


Blog:

www.epiteugma.blogspot.com


Fax:

22 832 288

Διεύθυνση (κεντρικά):

Αγ
ίου Νεκταρίου 18

㈳㌴Ⱐ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ


Τηλ.

㈲″ 7‰ 㘠


㤹″㔷 〰8

Διεύθυνση (παράρτημα):

Κυριάκου Μάτση 7
Α

㈶㘰Ⱐ
ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ

Τηλ.

㈲‸ 2‹ 9㤹‸㠸 㐷P