WebSphere®

bluegooseamusementInternet and Web Development

Aug 14, 2012 (5 years and 11 months ago)

354 views

WebSphere
®
Process Server Hypervisor Edition
κδοση 7.0
Οδηγ ς ταχεας ναρξης
Αυτ ς ο οδηγ ς σας βοηθ να ξεκινσετε τη ϕ ρτωση του IBM
®
WebSphere
®
Process
Server Hypervisor Edition στο WebSphere
®
CloudBurst Appliance και την υλοποηση εν ς
απ τα παρεχ µενα υποδεγµατα σε να εικονικ σστηµα.Μπορετε επσης να
ϕορτ!σετε την εικ να του WebSphere Process Server Hypervisor Edition για
ανεξρτητη λειτουργα (διατθεται µ νο για Linux) χωρς το WebSphere CloudBurst
Appliance.
∆ιεθνς κδοση:Για να αποκτ σετε τον Οδηγ ταχεας ναρξης σε κποια λλη γλσσα,ανατρξτε στο
πακτο του οδηγο ταχεας ναρξης.
Συνοπτικ παρουσαση προϊ ντος
Το IBM
®
WebSphere
®
Process Server Hypervisor Edition περιλαµβνει µια αυτοτελ εικνα εικονικ ς µηχαν ς που
περιλαµβνει να ϕιλοξενοµενο λειτουργικ σστηµα και το WebSphere Process Server κδοση 7.0.ταν χρησιµοποιεται
σε συνδυασµ µε το WebSphere CloudBurst Appliance,το WebSphere Process Server Hypervisor Edition παρχει τη
δυναττητα κατασκευ ς,υλοποησης και διατ ρησης των εικονικοποιηµνων ρυθµσεων του WebSphere Process Server.
1 Βµα 1:Πρ σβαση στο λογισµικ και στην τεκµηρωση
Για να µεταϕορτσετε το προϊν απ το Passport Advantage
®
,ακολουθ στε τις οδηγες στο γγραϕο µεταϕρτωσης:
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg2402623
Αυτ το πακτο αποτελεται απ τα ακλουθα στοιχεα:
v Πακτο Quick Start Guide
v Πακτο του WebSphere Process Server Hypervisor Edition
Πλ ρης τεκµηρωση για τη ϕρτωση µιας εικνας του WebSphere Process Server Hypervisor Edition στο WebSphere
CloudBurst Appliance,καθς και για τη ϕρτωση µιας εικνας για ανεξρτητη λειτουργα (µνο Linux),παρχεται στο
κντρο πληροϕοριν του WebSphere Process Server Hypervisor Edition στη διεθυνση http://www.ibm.com/software/
integration/wps/library.
2 Βµα 2:Αξιολ γηση ρυθµσεων εξοπλισµο και συστµατος
Για λεπτοµρειες σχετικ µε τις απαιτ σεις συστ µατος,ανατρξτε στη διεθυνση http://www.ibm.com/software/
integration/wpshv/requirements/.
3 Βµα 3:Φ ρτωση προϊ ντος
Οι ακλουθες οδηγες παρουσιζουν συνοπτικ τον τρπο ϕρτωσης του προϊντος στο WebSphere CloudBurst
Appliance µε χρ ση του γραϕικο περιβλλοντος χρ στη Image Loader.
A.Αποσυµπιστε το πακτο που µεταϕορτσατε.
B.Εκτελστε το loader.bat το loader.sh απ τον κεντρικ κατλογο που αποσυµπισατε το πακτο.
Γ.Καταχωρ στε το νοµα υπολογιστ της συσκευ ς που επιθυµετε να ϕορτσετε την εικονικ εικνα και τα
υποδεγµατα.
∆.Καταχωρ στε να νοµα χρστη και ναν κωδικ πρ σβασης που απαιτονται για την πρσβαση στη συσκευ .
E.Προαιρετικ :Η προεπιλεγµνη γλ!σσα εναι η γλσσα του υπολογιστ στον οποο εκτελετε το Image Loader.
ΣΤ.Προαιρετικ :Πατ στε Test Connection για να διαπιστσετε εν το Image Loader χει επιτυχ πρσβαση στη
συσκευ .Επιλστε τυχν προβλ µατα σνδεσης που µπορε να προκψουν.
￿￿￿￿
4 Βµα 4:Υλοποηση υποδεγµατος
Οι ακλουθες οδηγες παρουσιζουν συνοπτικ τον τρπο υλοποησης ενς προκαθορισµνου υποδεγµατος στο
εικονικ σστηµα.
A.Συνδεθετε στην κονσλα διαχερισης του WebSphere CloudBurst Appliance,επιλξτε Catalog > Virtual Images
και αποδειχτετε την δεια χρ σης για την εικνα που ϕορτσατε στο β µα 3.
B.Επιλξτε Patterns απ τη γραµµ µενο στην κονσλα διαχερισης του WebSphere CloudBurst Appliance.
Γ.Επιλξτε να απ τα προκαθορισµνα υποδεγµατα,για παρδειγµα Προσοµοιωµνο επεκτσιµο περιβλλον
για WebSphere Process Server V7.0.0.2 (Simulated Scalable Environment for WebSphere Process Server V7.0.0.2).
∆.Πατ στε Deploy απ την περιοχ προβολ ς.
E.Καθορστε να νοµα για το νο εικονικ σστηµα και πατ στε στη διασνδεση Configure virtual parts.
ΣΤ.Επιλξτε κθε τµ µα,αποδεχτετε τις προκαθορισµνες τιµς για τα πεδα CPU και µν µης,καταχωρ στε ναν
κωδικ πρσβασης για κθε να απ τα πεδα και πατ στε OK.
Το ακλουθο διγραµµα παρουσιζει το υλοποιηµνο εικονικ σστηµα βσει του επιλεγµνου υποδεγµατος.
5 Βµα 5:Υλοποηση της εϕαρµογς
Οι παρακτω οδηγες παρουσιζουν τον τρπο υλοποησης της εϕαρµογ ς.
A.Επιλξτε Virtual Systems απ τη γραµµ µενο.
B.Επιλξτε το εικονικ σστηµα που δηµιουργ σατε,εντοπζοντας το νοµα που καταχωρ σατε στο β µα 4.
Γ.Αναπτξτε την εντητα Virtual machines.
∆.Αναπτξτε την εικονικ µηχαν και επιλξτε Console > WebSphere.
E.Συνδεθετε στην κονσλα διαχερισης του WebSphere χρησιµοποιντας την ταυττητα χρ στη"virtuser"και τον
κωδικ πρσβασης που καταχωρ σατε στο β µα 4.
ΣΤ.Χρησιµοποι στε την κονσλα διαχερισης του WebSphere για να υλοποι σετε την εϕαρµογ .
Περισσ τερες πληροϕορες
?
Για πρσθετες πηγς τεχνικν πληροϕοριν,ανατρξτε στις ακλουθες διασυνδσεις:
v Τεκµηρωση για το WebSphere Process Server στη διεθυνση http://www.ibm.com/software/integration/wps/library/
infocenter/
IBM WebSphere Process Server Hypervisor Edition Version 7.0 - Κατοχυρωµνα υλικ ιδιοκτησας IBM.© Copyright IBM Corp.2010.Με την επιϕλαξη παντς δικαιµατος.Περιορισµνα ∆ικαιµατα
Χρηστν Κυβρνησης ΗΠΑ - Η χρ ση,αναπαραγωγ αποκλυψη υπκειται στους ρους του Σχεδου Σµβασης GSAADP µε την IBM Corp.
Ο ρος IBM,το λογτυπο IBM και ο ρος ibm.com εναι εµπορικ σ µατα σ µατα κατατεθντα της International Business Machines Corp.,καταχωρηµνα στη δικαιοδοσα πολλν χωρν αν τον κσµο.
@λλα ονµατα προϊντων και υπηρεσιν µπορε να αποτελον εµπορικ σ µατα της IBM λλων εταιρειν.Μια ενηµερωµνη λστα των εµπορικν σηµτων της IBM εναι διαθσιµη στην ιστοσελδα
"Copyright and trademark information"στη διεθυνση http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.Ο ρος Adobe εναι εµπορικ σ µα κατατεθν της Adobe Systems Incorporated στις Ηνωµνες Πολιτεες /και
σε λλες χρες.Οι ροι Intel και Itanium εναι σ µατα κατατεθντα της Intel Corporation των θυγατρικν της στις Ηνωµνες Πολιτεες /και σε λλες χρες.Οι ροι Microsoft και Windows εναι εµπορικ
σ µατα κατατεθντα της Microsoft Corporation στις Ηνωµνες Πολιτεες /και σε λλες χρες.Ο ρος Linux και εναι σ µα κατατεθν του Linus Torvalds στις Ηνωµνες Πολιτεες /και σε λλες χρες.Οι
ροι Java,JavaBeans και JavaScript εναι εµπορικ σ µατα της Sun Microsystems,Inc.στις Ηνωµνες Πολιτεες /και σε λλες χρες.Ο ρος UNIX εναι σ µα κατατεθν της The Open Group στις Ηνωµνες
Πολιτεες και σε λλες χρες.
Printed in Ireland