ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ e- ΝΗΜΕΡΩΣΗ

beadreceiptSecurity

Jun 16, 2012 (5 years and 11 months ago)

709 views23.
09.2006
-

2
9
.09.2006ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ


Το

Γραφείο Περιβάλλοντος του ΤΕΕ
, βασιζόμενο, μεταξύ άλλων, και στο έργο ενημέρωσης
του Γραφείου Επαγγελματικών Θεμάτων του Τεχ
νικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, συνεχίζει την, εδώ
και πάνω από δύο έτη σχέση πληροφόρησης


επικοινωνίας με τα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής
Περιβάλλοντος, συναδέλφων των Μ. Ε. Περιβάλλοντος των Περιφερειακών Τμημάτων και Φορέων
και όσων ασχολούνται με θέματα Π
εριβάλλοντος. Η αποδελτίωση περιλαμβάνει περιβαλλοντικές
ειδήσεις που δημοσιεύονται στον Ηλεκτρονικό Ημερήσιο Ελληνικό
-

Διεθνή Τύπο και σε κείμενα
Διεθνών Οργανώσεων (ΟΗΕ, ΕΕ, UNEP κλπ), με σκοπό τη διάχυση της πληροφόρησης για θέματα
περιβάλλοντος. Ελπίζ
ουμε το εγχείρημά μας, πέρα από τις όποιες δυσκολίες, να αποτελεί χρήσιμο
εργαλείο για την δουλειά όλων των παραληπτών
-
συναδέλφων.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
: Αν δε σας ενδιαφέρει η λήψη του e
-
mail, ειδοποιείστε μας. Αν έχετε προτάσεις
βελτίωσης, ενημερώστε μας.


(Γραφε
ίο Περιβάλλοντος, τηλ. 210
-
3291508, e
-
mail :
environment@central.tee.gr

Από ανύπαρκτοι έως υποτυπώδεις οι
περιβαλλοντικοί έλεγχοι

Aπέσυ
ρε μεταλλαγμένο ρύζι

Πρόταση για περιορισμό των ρύπων από
αεροπλάνα

Eφεύρεση ομογενή για εξοικονόμηση
ενέργειας

Oι υποψήφιοι της Aθήνας για απορρίμματα,
κίνηση

Aναβλήθηκε η δίκη για τον Aσωπό

100 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Σε δρόμο ενεργειακής επάρκειας η
Κίνα.Επειτα από επιτυχή δοκιμή σύντηξης

Επ
ιτυχής δοκιμή αντιδραστήρα σύντηξης

Το θερμοκήπιο «φέρνει» τυφώνες

«Αξιοποίηση
-

σκάνδαλο στο Παλαιό
Φάληρο»

Ποιους στηρίζουν οι «Οικολόγοι
-

Πράσινοι»

Ο Σχινιάς πεθαίνει από αφυδάτωση

Τα 5+2 μεγάλα προβλήματα του Πάρκου

Το ασφυκτικό τοπίο της πόλης

«Καίνε» στάθμευση και σκουπίδια

Επίπεδα ρεκόρ πλησιάζει η φετινή τρύπα του
όζοντος στην Ανταρκτική

Aπάτη με μεταλλαγμένο λάδι

Συναγερμός για μεταλλαγμένα

Ο ΕΦΕΤ δέσμευσε μεταλλ
αγμένα σπορέλαια

Ανακαλύφθηκε παράνομη διακίνηση
προϊόντων με γενετικά τροποποιημένους
οργανισμούς

Στο «σκαμνί» για ρύπανση του πόσιμου
νερού

Αγνωστες ασθένειες από

τις κλιματικές
αλλαγές

Υδροηλεκτρικά σε 35 νομούς δημιουργούν
αισιοδοξία στην ενέργεια

Δροσίζουν τις πόλεις τα ανοιχτά χρώματα

Η ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΖΩΑ ΚΑΙ

ΦΥΤΑ

Μυθολογικό πάρκο 230 εκατ.

Εφικτός ο στόχος του Κιότο, κατά Σιούφα

Βιομηχανίες μολύνουν με τα απόβλητά τους
τα υπόγεια νερά

Μεταναστεύουν λόγω αλλαγής του κλίματος...

Τα κοράλλια πεθαίνουν και οι ακτές
υποχωρούν

Η μεγαλύτερη δεξαμενή πόσιμου νερού
σβήνει από τον χάρτη

Λιώνουν οι πάγοι κ
αι οι Ινουίτ μετακινούνται
σε άλλες περιοχές

Στο «σκαμνί» για ρύπανση του πόσιμου
νερού

Αγνωστες ασθένειες από τις κλιματικές
αλλαγές

Ενέργεια: στο στόχαστρο της κριτικής

τα
καύσιμα

Στο... δρόμο 12.500 τόνοι αποβλήτων

Κενά στη νομοθεσία και στο σύστημα ελέγχου


Πώς τα διαχειρίζονται τα μεγάλα νοσοκομεία

Παρατυπίες και παραβάσεις διαπίστωσαν οι
ελεγκτές


Απνοια στα πάρκα του ανέμου

«Πρασινη» Γραμμη

ΕΦΕΤ: Παράνομη διακίνηση προϊόντων από
γενετ
ικά τροποποιημένους οργανισμούς

Αποτσίγαρα τα μισά σκουπίδια από τις
παραλίες

Από ανύπαρκτοι έως υποτυπώδεις οι
περιβαλλοντικοί έλεγχοι

Ολιγότερον παραβάτες όσον
αφορά το
περιβάλλον

Από ανύπαρκτοι έως υποτυπώδεις οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι

Σταυρογιάννη Λελούδα

Στα σπάργανα βρίσκονται ακόμη οι μηχανισμοί ελέγχου εφαρμογής και τήρησης των περιβαλλοντικών
κανόνων και μέτρων, χωρίς προσωπικό και μέσα, με αποτέλε
σμα να δηλητηριάζεται η ατμόσφαιρα, το
έδαφος και τα νερά εις βάρος της δημόσιας υγείας ή να κακοποιείται το φυσικό περιβάλλον. Προς τούτο,
αποκαλυπτικό είναι το περιεχόμενο της 99σέλιδης ετήσιας έκθεσης για το 2005, η οποία συντάσσεται στο
πλαίσιο των υπο
χρεώσεων έναντι της Ε.Ε. (κατετέθη τον Αύγουστο) από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος βάσει των επιθεωρήσεων που διενεργεί η ίδια, αλλά και από ερωτηματολόγια που
αποστέλλει στην κεντρική διοίκηση στις περιφέρειες και τις νομαρχίες. Κατ' αρχάς

η Ειδική Υπηρεσία
Επιθεωρητών του ΥΠΕΧΩΔΕ, που πρωτολειτούργησε μόλις τον Ιανουάριο του 2004, παραμένει
υποστελεχωμένη. Αριθμεί 29 εργαζόμενους όταν το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα προβλέπει 78.

Ειδικότερα, η Γενική Επιθεώρηση διαθέτει 7 άτομα, όταν προβλέ
πονται 12 θέσεις, ο τομέας Νοτίου Ελλάδας
18 έναντι 39 και ο τομέας Βορείου Ελλάδας 4 άτομα έναντι των προβλεπομένων 27. Χάος επικρατεί στις
περιφέρειες και τις νομαρχίες. Μόνον 27 υπάλληλοι έχουν ως αντικείμενο τους περιβαλλοντικούς ελέγχους
και επιθεωρήσ
εις σε σύνολο 13 περιφερειών και 126 σε 55 νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Η εικόνα του
τεχνολογικού εξοπλισμού που διαθέτουν οι νομαρχίες για τις ανάγκες των ελέγχων... απερίγραπτη: 20
ηχόμετρα, 2 φωτογραφικές μηχανές, 7 αναλυτές καυσαερίων, 4 σκόνης, 1 εργασ
τήριο χημικής ανάλυσης
υδάτων και 4 όργανα μέτρησης παραμέτρων υγρών αποβλήτων. Με τέτοιες υποδομές σε ανθρώπινο
δυναμικό και μέσα λογικά δεν μπορεί να γίνει προγραμματισμός εργασιών. Μοναδική κινητήριος δύναμη
έναντι των αυθαιρεσιών προβάλλει η κινητοποίη
ση πολιτών ή φορέων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
έκθεσης, εξαιρουμένων των επιθεωρητών του ΥΠΕΧΩΔΕ, οι νομαρχιακές υπηρεσίες πραγματοποίησαν 506
ελέγχους ύστερα από καταγγελία και 244 προγραμματισμένους. Προφανώς για να εμφανισθεί υψηλός
αριθμός ελέγχων, να

φτάσει συνολικά τους 2.648, λογαριάζονται και οι έλεγχοι των Μελετών
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα ή δραστηριότητες προκειμένου να εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί
όροι και να εκδοθούν οι άδειες των περιφερειακών υπηρεσιών, 533 τον αριθμό και 1.343 των
νομαρχιακών.
Στο ερωτηματολόγιο απαξίωσαν να απαντήσουν 7 από τις 13 περιφέρειες και 27 νομαρχίες. Όπως δε
προκύπτει από τις απαντήσεις, ανά τομέα, βάσει των κοινοτικών οδηγιών, π.χ. διαχείριση στερεών
αποβλήτων, επικίνδυνων, επεξεργασία αττικών λυμάτων κ.
ά. για την εφαρμογή της οδηγίας Σεβέζο περί
καθορισμού μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε
εγκαταστάσεις λόγω ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών το 2005 έγιναν 10 έλεγχοι, μόλις 2 εννοείται σε όλη τη
επικράτεια για τη ρύπ
ανση στο υδάτινο περιβάλλον από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες (οδηγία 76/464),
αφού μόνον ένας υπάλληλος νομαρχίας ασχολείται με το αντικείμενο αυτό.

Για την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση που προκαλούν ορισμένες ουσίες ουδείς έλεγχος
έγινε,
ενώ στην ένδειξη αριθμός υπαλλήλων εμπλεκομένων σε ελέγχους για τη συγκεκριμένη οδηγία στις
κεντρικές, περιφερειακές και νομαρχιακές υπηρεσίες φιγουράρει το μηδέν.

Τώρα, από τις επιθεωρήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, 145 τον αριθμό,

προκύπτει ότι μία στις δύο δραστηριότητες ή έργα, ποσοστό 42,9%, γράφουν στα παλαιότερα των
υποδημάτων τη νομοθεσία, καθώς δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας ή δεν εφαρμόζουν τους εγκεκριμένους
περιβαλλοντικούς όρους! Σε 90 περιπτώσεις η ΕΥΕΠ εισηγήθηκε την
επιβολή προστίμου και σε 93 τα
αποτελέσματα των αυτοψιών διαβιβάστηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα για τυχόν αξιόποινες πράξεις.
Αναλυτικότερα, το είδος των βεβαιωθέντων παραβάσεων αφορά την έλλειψη περιβαλλοντικής
αδειοδότησης, συστημάτων παρακολούθησης εκπομ
πών ρύπων, αδειοδοτήσεων για τη διαχείριση υγρών
και στερεών αποβλήτων, συστημάτων αντιρρύπανσης ή κακή λειτουργία, μη τήρηση περιβαλλοντικών όρων
και αυθαίρετες παρεμβάσεις σε προστατευόμενες περιοχές.

Στα συμπεράσματα της έκθεσης, βάσει των στοιχείων το
υ ερωτηματολογίου και τα αποτελέσματα των
ελέγχων των επιθεωρητών Περιβάλλοντος, αποτυπώνεται άλλη μια τραγική δομική υστέρηση της χώρας,
που φαίνεται να μην απασχολεί και πολλούς. Αλλά και τι πρέπει να γίνει; Αντιγράφουμε:

"Διαπιστώνεται ότι οι επιθεωρήσ
εις, οι οποίες πραγματοποιούνται από τις κεντρικές, περιφερειακές και
νομαρχιακές υπηρεσίες, λαμβάνουν χώρα κυρίως στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής
αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, ενώ λιγότεροι είναι οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται ύστερ
α
από προγραμματισμό (μηνιαίο ή ετήσιο) της αρμόδιας υπηρεσίας ή ύστερα από καταγγελία/διαμαρτυρία.

Είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι υφιστάμενοι μηχανισμοί ελέγχου και να υποστηριχθούν άμεσα οι
αρμόδιες υπηρεσίες (κεντρικές, περιφερειακές και νομαρχιακές
), με επαρκή στελέχωση από εξειδικευμένο
προσωπικό, παροχή κατάλληλου εξοπλισμού (όργανα ελέγχου, αυτοκίνητα, Η/Υ κ.λπ.) και διεξαγωγή
τακτικών σεμιναρίων για τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών τους.

Οι δράσεις των ελεγκτικών μηχανισμών σε κ
εντρικό, περιφερειακό και νομαρχιακό επίπεδο θα πρέπει να
εντατικοποιηθούν όσον αφορά τις διαδικασίες συμμόρφωσης των παραβατών, με μέτρα και παρεμβάσεις τα
οποία προβλέπονται στο άρθρο 30 του ν. 1650/86.

-

Κρίνεται ως απαραίτητη η κωδικοποίηση
-

απλοποίη
ση του πολύπλοκου νομοθετικού πλαισίου, που
αφορά την προστασία του περιβάλλοντος.

-

Η διαδικασία ελέγχων
-

επιθεωρήσεων και η επιβολή προστίμων πρέπει να γίνεται κατά ενιαίο, από όλες
τις συναρμόδιες υπηρεσίες, τρόπο.

-

Είναι απαραίτητη η οργάνωση ενός
συστήματος άμεσης πληροφόρησης και συντονισμού των
συναρμοδίων υπηρεσιών.

-

Είναι απαραίτητη η διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου επιβολής περιβαλλοντικών όρων για ομοειδείς
δραστηριότητες.

-

Με στόχο τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, η υπηρεσία που είναι

αρμόδια για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση μιας δραστηριότητας θα πρέπει να είναι και υπεύθυνη και για την έκδοση όλων των συναφών
αδειών (υγρά, στερεά απόβλητα).

-

Θα πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα ώστε οι περιβαλλοντικοί όροι να καλύπτουν οριζόντια κ
αι όλες τις
άλλες σχετικές αδειοδοτήσεις, όπως και η πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφορία".

http://193.218.80.70/cgi
-
bin/hwebpressrem.exe?
-
V=hpress_int&
-
A
=435107&
-
P
Aπέσυρε μεταλλαγμένο ρύζι

Σουρωτήρι αποδεικνύεται η αγορά, στην οποία διοχετεύονταν ημέρα παρά ημέρα δεκάδες τόνοι
μεταλλαγμένων προϊόντων, από λάδι, ρύζι έως και αλεύρι και ντόνατς από τροποποιημένη γενετικά σόγια.

Nέο κρούσμα διάθεσης απαγ
ορευμένου μεταλλαγμένου ρυζιού, το δεύτερο μέσα σε τρεις ημέρες,
εντοπίστηκε στην ελληνική αγορά: συνολικά 14,7 τόνοι αμερικανικής προέλευσης μη εγκεκριμένου γενετικά
τροποποιημένου ρυζιού, που εισήχθη από το Bέλγιο δέσμευσε ο Eνιαίος Φορέας Eλέγχου Tροφίμ
ων
(EΦET). Tη Δευτέρα ο EΦET είχε ανακοινώσει τη δέσμευση άλλων 20,5 τόνων μεταλλαγμένου ρυζιού και
400 τον. λαδιού από μεταλλαγμένη σόγια. O EΦET ανακοίνωσε πως ειδοποιήθηκε μέσω του κοινοτικού
συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα σχετικά με
τον εντοπισμό μη εγκεκριμένου, γενετικά
τροποποιημένου ρυζιού αμερικανικής προέλευσης. Tο εν λόγω προϊόν είχε συσκευαστεί από τη βελγική
εταιρεία «Boost Nutrition» και διακινήθηκε στην ελληνική αγορά από την εταιρεία «MINEPBA» με την
εμπορική επωνυμία «Riz
iana parboiled».

O EΦET ζήτησε άμεσα την ανάκληση των ανωτέρω προϊόντων από την εταιρεία «MINEPBA», η οποία και
ανταποκρίθηκε άμεσα. Σημειώνεται ότι η εταιρεία είχε παράλληλα ενημέρωση και από τον προμηθευτή της.
H ανάκληση αφορά τα εξής προϊόντα:«RIZIANA

parboiled» των 500 g με αριθμό παρτίδας «PVPO601504» και ημερομηνία λήξης: Mάιος
2008. H συνολική ποσότητα που έχει διακινηθεί στη χώρα μας είναι 21.126 πακέτα.«RIZIANA parboiled» του 1 kg με αριθμό παρτίδας «PVPO601507» με ημερομηνία λήξης: Mάιος
2008.

H συνολική ποσότητα που έχει διακινηθεί στη χώρα μας είναι 4.200 πακέτα.

O EΦET καλεί τους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί τα παραπάνω προϊόντα, να μην τα
καταναλώσουν. Eπίσης, από ελέγχους, που διενήργησε η Περιφερειακή Δ/νση Aττικής του EΦET στην
Eταιρεία «KONTA AEBE» (28ης Oκτωβρίου 20, Aχαρναί) και έπειτα από εργαστηριακό έλεγχο του ΓXK,
διαπιστώθηκε η ύπαρξη γενετικά τροποποιημένου αλεύρου από σόγια στο προϊόν με την επωνυμία «IAS
Sweet Dough Base», χωρίς την απαιτούμενη επισήμανση. Πρόκειται γι
α μείγμα αλεύρων σε σάκους των 25
κιλών. O EΦET ζήτησε την απόσυρση του προϊόντος.

Σε συνέχεια του ανωτέρω ελέγχου πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης
«Nτόνατς Eλλάς» (Γούναρη 54, Eλληνικό), όπου διαπιστώθηκε η έκθεση προς πώληση

Donut που
περιείχαν γενετικώς τροποποιημένη σόγια χωρίς την ύπαρξη της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία
σήμανσης στις προθήκες πώλησης. H διάθεση των συγκεκριμένων προϊόντων σταμάτησε με πρωτοβουλία
της επιχείρησης.

n H «MINEPBA» με χθεσινή ανακοίνωσή της α
ναφέρει προς τους καταναλωτές που έχουν προμηθευθεί ρύζι
από τις επίμαχες παρτίδες, να μην το καταναλώσουν. Mπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 800 11
28282 και 210 2854215. Προσθέτει πως προχωρεί σε ανάκληση του προϊόντος από την αγορά σε
συνεργασία με
τον EΦET.

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=5348&subid=2&pubid=65519
Πρόταση για περιορισμό των ρύπων από αεροπλάνα

Ενα πακέτο προτάσεων για περιορισμό των εκπομπών του

διοξειδίου του άνθρακα από τα αεροπλάνα, που
ευθύνονται περίπου για το 2% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, έκανε ο
δισεκατομμυριούχος Pίτσαρντ Mπάρντον, πρόεδρος του ομίλου Virgin. Tο πρώτο μέτρο αφορά τη
ρυμούλκηση των αεροπλάνων στους αερ
οδιάδρομους κοντά στο σημείο απογείωσης. Aυτό, σύμφωνα με
τον Mπάρτον, θα μείωνε την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 50% στο
αεροδρόμιο Xίθροου στο Λονδίνο και σχεδόν κατά 90% στο αεροδρόμιο Tζον Kένεντι στη Nέα Yόρκη.
Eπιπ
λέον, οι αεροπορικές εταιρείες θα μπορούσαν να μειώσουν το βάρος των αεροπλάνων με τη
χρησιμοποίηση ελαφρύτερων υλικών.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=4669&subid=2&p
ubid=256926
Eφεύρεση ομογενή για εξοικονόμηση ενέργειας

Mια εφεύρεση ενός ομογενή από την Aυστραλία, που θα μπορούσε να συμβάλει στην οικονομική παραγωγή
ενέργειας με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, παρουσίασε σε ολοσέλιδο άρθρο της η μεγάλη και έγκυρ
η
παν
-
αυστραλιανή εφημερίδα «THE WEEKEND AUSTRALIAN».

«H περιστροφή του νερού σε ποτάμια, δεξαμενές και υδροηλεκτρικά φράγματα δημιουργεί ενέργεια», εξηγεί
ο εφευρέτης Παύλος Kουρής. Όπως λέει, από τότε που ήταν φοιτητής είχε προσέξει τις δυνατότητες του
ν
ερού να περιστρέφεται, οπότε θα μπορούσε με τη δίνη που δημιουργεί η περιστροφή από την έλξη της γης,
με μια κατάλληλη τουρμπίνα περιστρεφόμενη σε μια γεννήτρια ηλεκτρισμού, να παράγει ηλεκτρισμό.

Tην ιδέα αυτή την κρατούσε μυστική επί 20 χρόνια. Tη μελετο
ύσε με ειδικούς μηχανολόγους και τελικά το
1996 του ετοίμασαν σχέδια για μια τουρμπίνα, που ονόμασε «K.CT
-
The Kouris Turbine Generator», την
οποία υπέβαλε στις HΠA αρχικά για πατέντα και πήρε την ευρεσιτεχνία πολύ γρήγορα. Στη συνέχεια, την
υπέβαλε σε 17
άλλες μεγάλες χώρες και πήρε επίσης 4 πατέντες της ευρεσιτεχνίας του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η τουρμπίνα θα μπορούσε να αυξήσει κατά 10% την ενέργεια του κύριου
υδροηλεκτρικού φράγματος της Tασμάνιας, γεγονός που θα εξασφάλιζε πρόσθετη ενέργεια για την
ηλεκτ
ροδότηση επιπλέον 200.000 σπιτιών, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. Aυτή τη στιγμή, η εφεύρεση του
Eλληνα ομογενή μελετάται από το Πανεπιστήμιο Mπάλαρτ, προκειμένου να «υιοθετηθεί και επιστημονικά και
να πιστοποιηθεί και επισήμως».

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=4669&subid=2&pubid=256927
Oι υποψήφιοι της Aθήνας για απορρίμματα, κίνηση


Τις θέσεις τους για τη διαχείριση των απορριμμάτων, το κυκλοφοριακό και την εξεύρε
ση πόρων, που θα
εγγυηθούν την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων κ.ά., παρουσίασαν χθες οι τέσσερις υποψήφιοι για
τον Δήμο της Αθήνας, με οικοδεσπότη το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Nέες τεχνολογίες

Στην αρχική ερώτηση για τη διαχείριση των απορριμμάτων

ο κ. Νικ. Κακλαμάνης υποστήριξε την ελάττωση
του όγκου των παραγόμενων απορριμμάτων (θα επιτευχθεί με την ενημέρωση των πολιτών) και μίλησε για
υπόγειους κάδους στο κέντρο της πόλης. Για προσπάθειες μείωσης του όγκου των απορριμμάτων μίλησε
και ο κ. Κ. Σκ
ανδαλίδης, προτείνοντας την αναζήτηση χρηματοδότησης για νέες τεχνολογίες ανακύκλωσης.
Ο κ. Σκανδαλίδης ανήγγειλε την έλευση των οδοκαθαριστών σε όλες τις γειτονιές. Αντίθετος στην καύση
ήταν ο κ. Σπ. Χαλβατζής, που υποστήριξε έναν ορθολογικό σχεδιασμό του

προγράμματος συλλογής
απορριμμάτων. «Να μην αφήσουμε την ανακύκλωση να απαξιωθεί λόγω προχειρότητας», είπε ο κ. Αλεξ.
Τσίπρας, που υπογράμμισε την ανάγκη αλλαγής και καταναλωτικού μοντέλου με περιορισμό των
συσκευασιών.

Για τον κυκλοφοριακό γρίφο της Αθήν
ας και οι τέσσερις υποψήφιοι μίλησαν για επανασχεδιασμό των
μεταφορών σε συνδυασμό με την επέκταση των μέσων μαζικής μεταφοράς και ιδιαίτερα των μέσων
σταθερής τροχιάς.

H χρηματοδότηση

Για την εξεύρεση νέων πηγών χρηματοδότησης ο κ. Κακλαμάνης υπογράμμισε
την ανάγκη αξιοποίησης
νέων εργαλείων (Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα κ.ά.) αφού, όπως είπε χαρακτηριστικά, «η
Αττική, ως περιφέρεια μεταβατική στήριξης, θα έχει πόρους μόνο από τα ΠΕΠ και το Ταμείο Συνοχής». Για
εξορθολογισμό δαπανών έκανε λόγο ο

κ. Σκανδαλίδης και υποστήριξε ότι πόροι για αναπτυξιακά
προγράμματα θα φτάσουν στον δήμο από τα διαρθρωτικά ταμεία του Γ΄ και Δ΄ ΚΠΣ, αλλά και τα δανειακά
κεφάλαια που προσφέρονται με ευνοϊκούς όρους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Αντίθετοι με τις
Συμπράξεις δήλωσαν τόσο ο κ. Χαλβατζής όσο και ο κ. Τσίπρας που πρότειναν την αύξηση
των εισφορών στους ΟΤΑ.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_1_29/
09/2006_199579
Aναβλήθηκε η δίκη για τον Aσωπό

Αναβλήθηκε τελικά η δίκη των 18 στελεχών, ιδιοκτητών ή εκπροσώπων 14 βιομηχανιών που κατηγορούνται
για ρύπανση του ποταμού Ασωπού. Η δίκη ήταν προγραμματισμένη για χθες στο τριμελές πλημμελειοδικείο
Θηβών
και αναβλήθηκε καθώς πέντε εκ των κατηγορουμένων επικαλέστηκαν κώλυμα και δεν εμφανίσθηκαν
στο δικαστήριο. Νέα ημερομηνία της δίκης ορίστηκε η 30ή Νοεμβρίου. Ας σημειωθεί ότι το κατηγορητήριο
ήταν ιδιαίτερα εμπεριστατωμένο και σημείωνε ότι οι 18 κατηγορούμ
ενοι «με πρόθεση προκάλεσαν σοβαρή
ρύπανση της θάλασσας και συγκεκριμένα διέθεσαν τα υγρά απόβλητα των βιομηχανιών στον χείμαρρο
Ασωπό, ο οποίος εκβάλλει στον Ευβοϊκό Κόλπο, χωρίς προηγούμενη επεξεργασία αυτών, με αποτέλεσμα
να αλλοιωθεί η φυσική κατάσταση

του θαλασσινού νερού και να καταστεί επιβλαβές για την υγεία των
μόνιμων κατοίκων και παραθεριστών».

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_1_29/09/2006
_199576
100 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Ζητούν κινητοποίηση
-

ενημέρωση για το άρθρο 24

Πάνω από 100 οικολογικές οργανώσεις απ’ όλη τη χώρα συμμετείχαν και εκπροσωπήθηκαν σε χθεσινή
συνάντηση στην Αθήνα που διοργάνωσαν το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσ
ιμότητας και το
Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων με αντικείμενο την κινητοποίηση του οικολογικού κινήματος
για την αποτροπή της αναθεωρήσεως του άρθ. 24 του Συντάγματος. Στη συνάντηση αποφασίσθηκε, μεταξύ
άλλων μέτρων, η συγκρότηση μείζονος Πανελλα
δικού Συντονιστικού Οργάνου, καθώς και Τοπικών
Συντονιστικών Επιτροπών, οι οποίες θα αναλάβουν την ενημέρωση της κοινής γνώμης. Ιδιαίτερα τονίστηκε
η ανάγκη κινητοποίησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Α΄ και Β΄ βαθμού και τη δέσμευση των
υποψηφίων
τοπικών αρχόντων στην υπεράσπιση των δασών και

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_29/09/2006_199565
Σε δρόμο ενεργειακής επάρκειας η Κίνα
Επειτα από επιτυχή δοκιμή σύντηξης

Στον δρόμο της ενεργειακής επάρκειας μπήκε χθες η Κίνα, πραγματοποιώντας επιτυχή δοκιμή πειραματικού
αντιδραστήρα σύντηξης. Η σύντηξη αποσκοπεί στη «μίμηση» της διαδικασίας παραγω
γής ενέργειας του
Ηλιου, ο οποίος μετατρέπει το υδρογόνο σε καύσιμο ήλιο, παράγοντας ελάχιστα ραδιενεργά κατάλοιπα. Η
κινεζική επιτυχία ενθαρρύνει την επιστημονική ομάδα επτά κρατών (μεταξύ τους και η Κίνα), η οποία
κατασκευάζει τον αντιδραστήρα σύντηξης I
TER στο Κανταράς της νότιας Γαλλίας. Το Πεκίνο δεν
αποσαφήνισε, όμως, το σημαντικότερο στοιχείο: εάν δηλαδή η δοκιμή πέτυχε την παραγωγή μεγαλύτερου
ενεργειακού φορτίου, από όσο κατανάλωσε ο αντιδραστήρας.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_world_1_29/09/2006_199589
Επιτυχής δοκιμή αντιδραστήρα σύντηξης


ΠΕΚΙΝΟ. Την πρώτη επιτυχημένη δοκιμή πειραματικού αντιδραστήρα σύντηξης πραγματοποίησαν χθες
Κινέζοι επιστή
μονες. Το πειραματικό σύστημα αποπειράται να μιμηθεί τη διαδικασία παραγωγής καυσίμου
από τον Ηλιο, που μετατρέπει το υδρογόνο σε ήλιο.

Η Κίνα, οι ΗΠΑ και άλλα κράτη πραγματοποιούν μελέτες πάνω στη σύντηξη, ελπίζοντας ότι μπορεί να
καταστεί καθαρή και δυνη
τικά απεριόριστη πηγή ενέργειας. Η σύντηξη παράγει ελάχιστα ραδιενεργά
κατάλοιπα, σε αντίθεση με τη σχάση, η οποία αξιοποιείται από τους συμβατικούς πυρηνικούς
αντιδραστήρες. Το Πεκίνο, όμως, έχει κάθε λόγο να στραφεί στις νέες ελπιδοφόρες ενεργειακές τεχν
ολογίες,
καθώς βρίσκεται αντιμέτωπο με τις διαρκώς αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου, αλλά και τη διογκούμενη
ενεργειακή ζήτηση της βιομηχανίας του.

Η δοκιμή έγινε στο Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος, στην πόλη Χεφέι της Ανατολικής Κίνας, με τη βοήθεια
συσκευή
ς Tokamak. Η εκπρόσωπος του Ινστιτούτου, Τσενγκ Γιαν είπε ότι η δοκιμή θεωρήθηκε επιτυχής,
καθώς ο αντιδραστήρας παρήγαγε πλάσμα, θερμό νέφος αραιού και ιονισμένου αερίου. «Αυτό αποτελεί
σημαντικό βήμα για την Κίνα. Η χώρα έχει επισπεύσει την ανάπτυξη της
πυρηνικής σύντηξης και πιστεύω
ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην πρωτοκαθεδρία της έρευνας στον τομέα αυτό», είπε ο Καρλ Χάιντς
Φίνκεν, επικεφαλής επιστημονικών υπηρεσιών του Ινστιτούτου Φυσικής Πλάσματος στο Γιούλιχ της
Γερμανίας. Αμερικανοί και Ευρωπαίο
ι επιστήμονες έχουν πειραματισθεί με την τεχνολογία της σύντηξης εδώ
και δεκαετίες, χωρίς ωστόσο να πετύχουν την ανάπτυξη βιώσιμης ενεργειακής εναλλακτικής λύσης.

Η κινεζική επιστημονική ομάδα πέτυχε να συνθέσει μεταξύ τους άτομα δευτερίου και τριτίου, σε
θερμοκρασία
100 εκατομμυρίων βαθμών Κελσίου για σχεδόν τρία δευτερόλεπτα. Η ανακοίνωση της κινεζικής κυβέρνησης
δεν αποκάλυψε, όμως, το κρισιμότερο: εάν η συσκευή κατάφερε να οδηγήσει στην παραγωγή περισσότερης
ενέργειας, από όση κατανάλωσε.

Ολοκληρώνεται
το 2015

Οι κινεζικές εγκαταστάσεις της πόλης Χεφέι είναι παρόμοιες με τον πειραματικό αντιδραστήρα ITER, που
κατασκευάζεται από όμιλο επιστημονικών υπηρεσιών επτά κρατών στο Κανταράς της Νότιας Γαλλίας. Ο
αντιδραστήρας του Κανταράς πρόκειται να ολοκληρωθεί

το 2015. Η Κίνα συμμετέχει στο πειραματικό έργο,
μαζί με την Ε.Ε, την Ιαπωνία, τη Ρωσία, την Ινδία και τη Νότιο Κορέα. Ο αντιδραστήρας Tokamak αξιοποιεί
μαγνητικό πεδίο, σε σχήμα έλλειψης, που εγκλωβίζει το θερμό αέριο, προτού το φέρει σε θερμοκρασία ενός

εκατ. βαθμών.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_world_1_29/09/2006_199539
Το θερμοκήπιο «φέρνει» τυφώνες

Η δημοσιοποίηση ερευνών ειδικών επιστημόνων παρεμποδίζεται από την κυβέρνηση Μπους

OYAΣIΓKTON. Aμερικανοί αξιωματούχοι παρεμπόδισαν τη δημοσίευση ανακοίνωσης κυβερνητικών
επιστημόνων, με την οποία υποδείκνυαν ότι υπάρχει σχέση που διέπει την υπερθέρ
μανση του πλανήτη και
της ενίσχυσης της έντασης των τυφώνων, αναφέρει το επιστημονικό περιοδικό Nature. Bέβαια, τον
ισχυρισμό του περιοδικού διέψευσε ο εκπρόσωπος Tύπου της Eθνικής Yπηρεσίας Ωκεανογραφικών και
Aτμοσφαιρικών Mελετών των HΠA, που χαρακτήρισε

«παραμύθια» τα δημοσιεύματα εξηγώντας ότι η
σχετική ανακοίνωση δεν απεστάλη στη σύνταξη του περιοδικού επειδή απλώς δεν είχε ολοκληρωθεί στην
αρχή της περιόδου των τυφώνων την πρώτη Iουνίου.

«Αγκάθι» η μελέτη

H έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των κυβερνητικών
παραγόντων και του βρετανικού περιοδικού έχει στο
επίκεντρό της δισέλιδη μελέτη. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα συμπεράσματά της είναι απολύτως
αξιόπιστα. Στόχος της είναι να εξηγήσει με ποιον τρόπο οι κλιματολογικές μεταβολές που προκαλούνται από
το φαιν
όμενο του θερμοκηπίου επηρεάζουν τους τυφώνες. Eπί τους παρόντος, δεν έχει διανεμηθεί
επισήμως η έκθεση, ενώ στο αντίγραφο που έφτασε στο πρακτορείο Reuters αναγράφεται «Προσχέδιο
-


μη διανεμηθεί».

H έκθεση περιλαμβάνει πίνακες δεδομένων και γραφήματα,
δίνει απαντήσεις σχετικά με τα αίτια ενίσχυσης
της έντασης των τυφώνων στον Aτλαντικό. Oι περισσότερες ερωτήσεις είχαν τεθεί μετά τους
καταστροφικούς τυφώνες του 2005.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Eθνικής Yπηρεσίας Ωκεανογραφικών, Aτμοσφαιρικών Mελετών, Tζ
όρνταν
Σεντ Tζον, η έκθεση αποτελεί προϊόν της συνεργασίας 50 επιστημόνων, που κατέληξαν σε ένα αποδεκτό
από όλους κείμενο, στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι απόψεις: Tόσο όσων πιστεύουν ότι αιτία της
ενίσχυσης των τυφώνων είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίο
υ, όσο και αυτών που την αποδίδουν σε φυσικό
κυκλικό φαινόμενο.

Σύμφωνα με το περιοδικό Nature, η εργασία για τη σύνταξη της έκθεσης ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, όταν το
επιστημονικό προσωπικό της υπηρεσίας κατηγόρησε την πολιτική της διεύθυνση ότι «αδιαφορεί
για την
πιθανότητα η υπερθέρμανση του περιβάλλοντος να προκαλεί την ενίσχυση των τυφώνων και να αυξάνει τη
συχνότητα εμφάνισής τους».

Ο ρόλος των ΜΜΕ

Eπίσης, οι υπεύθυνοι του βρετανικού επιστημονικού περιοδικού υποστηρίζουν πως όσοι ειδικοί επιστήμονες
δημ
οσίευσαν άρθρα που συνδέουν την υπερθέρμανση του περιβάλλοντος με την αυξημένη ένταση των
τυφώνων δεν είχαν πρόσβαση στα MME, ενώ προβάλλονταν όσοι «απεδείκνυαν το αντίθετο» Aξίζει να
σημειωθεί ότι το ζήτημα της υπερθέρμανσης του περιβάλλοντος και του φαιν
ομένου του θερμοκηπίου είναι
ιδιαίτερα «καυτό» για την κυβέρνηση Mπους. Eπανειλημμένως οι επιστήμονες παραπονέθηκαν ότι δεν
μπορούν να εκθέσουν τις απόψεις τους επί του ζητήματος στα MME. O Aμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε
τη σοβαρότητα του προβλήματος, όμως

η κυβέρνησή του αρνήθηκε να υπογράψει το πρωτόκολλο του
Kιότο.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_world_1_29/09/2006_199536
«Αξιοποίηση
-

σκάνδαλο στο Παλαι
ό Φάληρο»

Για σκανδαλώδεις μεθοδεύσεις στην αξιοποίηση του Πάρκου Φλοίσβου με κέντρα αναψυχής και σπόνσορες
κατηγορούν τον δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου Διονύση Χατζηδάκη πολίτες της περιοχής και ο βουλευτής του
ΣΥΝ Γιάννης Δραγασάκης.

Στην έρευνα της «Ε» για τ
α αυθαίρετα της παραλίας (11/7/2006), ο κ. Χατζηδάκης μάς είχε δηλώσει, μεταξύ
άλλων, ότι ο Δήμος Π. Φαλήρου απέσυρε την προσφυγή κατά των αυθαιρεσιών στη μαρίνα Φλοίσβου,
επειδή πήρε ως αντάλλαγμα 144 στρέμματα παραλίας για αξιοποίηση. Οσα λοιπόν θα διαβά
σετε παρακάτω
αφορούν ακριβώς την αξιοποίηση του ελεύθερου χώρου της παραλίας από το δήμο. Σε ερώτηση που
κατέθεσε χθες στη Βουλή ο Γιάννης Δραγασάκης αναφέρει ότι:

-

Ο Δήμος Π. Φαλήρου παραχώρησε χωρίς διαγωνισμό σε ιδιωτική εταιρεία (F+K Group
-

Αφοί Κυρ
ιλή) τη
διαμόρφωση 13 στρεμμάτων με κατασκευή πάρκου πολλαπλών δραστηριοτήτων.

-

Η εταιρεία θα έχει ως χορηγούς εταιρείες (NESTLE, 3Ε, ΑΜΙΤΑ, TASTY όπως τις κατονομάζουν στην
προσφυγή τους κάτοικοι της περιοχής), οι οποίες θα τοποθετήσουν τα σήματά τους πά
νω σε όλες τις
κατασκευές που θα εγκατασταθούν και θα πραγματοποιούν μέσα στο χώρο δράσεις προβολής των
προϊόντων τους 8 φορές το χρόνο.

Στο ίδιο πνεύμα της αξιοποίησης, όπως καταγγέλλει η δημοτική σύμβουλος Μαριλένα Ιατρίδου, ο δήμος
παραχώρησε το κέντρο
Sea Park (δίπλα στο χώρο των 13 στρεμμάτων) σε εταιρεία συμφερόντων Γιάννη
Μπολέτση, με μηνιαίο ενοίκιο 42.500 ευρώ. Το κέντρο εκμεταλλευόταν επί χρόνια ο φυγόδικος Κ.
Βοϊδονικόλας. Ο κ. Μπολέτσης είχε κατηγορηθεί το 2000 για ηθική αυτουργία στην τοποθέτησ
η εκρηκτικών
σε κατάστημα άλλου επιχειρηματία, ενεπλάκη δε στην υπόθεση του παραδικαστικού κυκλώματος μέσω
πληροφοριών ότι ο προφυλακισμένος Ευάγγελος Καλούσης ζήτησε χρήματα για να μην τον προφυλακίσει.

Ο δήμαρχος Π. Φαλήρου, τον οποίο ρωτήσαμε, μας δήλωσ
ε μεταξύ άλλων ότι δεν ήταν ανάγκη να γίνει
διαγωνισμός, ότι δεν θα κοπούν δέντρα και η χρήση των εγκαταστάσεων παιδότοπου θα είναι δωρεάν.

http://www.enet.gr/online/online_text/c=112,id=
1510388
Ποιους στηρίζουν οι «Οικολόγοι
-

Πράσινοι»

Τις επιλογές του για τρεις από τους μεγάλους δήμους και τις αντίστοιχες νομαρχίες ανακοίνωσε ο
συνδυασμός «Οικολόγοι
-
Πράσινοι».

Ετσι, στο Δήμο Αθηναίων στηρίζει το συνδυασμό «Οικολογική Αθήνα», με υπο
ψήφιο δήμαρχο τον Τάσο
Κρομμύδα, ενώ στο Δήμο Πειραιά συμμετέχει στο «Λιμάνι της Αγωνίας», με υποψήφιο δήμαρχο τον
Θοδωρή Δρίτσα. Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη στηρίζει για τη Νομαρχία την υποψηφιότητα του Μιχάλη
Τρεμόπουλου, του συνδυασμού «Οικολογία
-

Αλλη
λεγγύη», και για το δήμο τον υποψήφιο δήμαρχο Γιάννη
Μπουτάρη με το συνδυασμό «Πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη».

http://www.enet.gr/online/online_text/c=112,id=58753268
Ο Σχινιάς πεθα
ίνει από αφυδάτωση

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗΟικολογική καταστροφή με ανυπολόγιστες συνέπειες για την ορνιθοπανίδα και την υδρόβια
ζωή στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά. Ο βάλτος γλυκού, υφάλμυρου και αλμυρού νερού σχεδόν
αποξηράνθηκε, λόγω παύσης της υπερχείλισης νερού απ
ό το Κωπηλατοδρόμιο.

Εκτός των συνεπειών στον υγρότοπο, υπήρξε σημαντική πτώση στάθμης του βοηθητικού στίβου του
Κωπηλατοδρόμιου, με κίνδυνο σοβαρής βλάβης της αθλητικής εγκατάστασης.

Οπως σημειώνει σε εγγραφό του προς το ΥΠΕΧΩΔΕ, τα Ολυμπιακά Ακίνητα και
τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού, ο φορέας διαχείρισης του Πάρκου και ειδικά ο πρόεδρός του καθηγητής Κίμων Χατζημπίρος,
«αιτία της διατάραξης αυτής, με την οποία παραβιάστηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι της λειτουργίας του
Κωπηλατοδρόμιου, είναι η κακόβουλη π
αρέμβαση στο ρυθμιστικό σύστημα (βάνες) απόληψης νερού από
την Μακαρία Πηγή προς το Κωπηλατοδρόμιο, αφού προηγήθηκε παραβίαση της περίφραξης.

Απελπιστική κατάσταση

Επισημαίνεται ότι η λειτουργία της αθλητικής εγκατάστασης και ειδικότερα η ροή των νερών σύμ
φωνα με τον
σχεδιασμό των έργων αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή λειτουργία του Εθνικού Πάρκου,
μέρος του οποίου είναι και το Κωπηλατοδρόμιο».

Πριν από λίγες ημέρες και παρα τις διαβεβαιώσεις από τους αρμόδιους φορείς, διαπιστώθηκε ότι η
μεγα
λύτερη ποσότητα νερού της Μακαρίας Πηγής εξακολουθεί να ρέει παρανόμως προς τη θάλασσα, ενώ ο
υγρότοπος έχει περιέλθει σε απελπιστική κατάσταση λόγω έλλειψης νερού. Υπογραμμίζεται ότι, με τις
πραγμοτοποιούμενες ενέργειες καθώς και με την επιδειχθείσα αδράν
εια έχουν συντελεστεί σοβαρές
παραβιάσεις των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του Κωπηλατοδρόμιου, πράγμα που επισύρει
διοικητικές και νομικές κυρώσεις.

Για το θέμα αυτό ο Γιώργος Σφήκας, πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης,
απέ
στειλε πριν από λίγες ημέρες επιστολή στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Νοτίου
Ελλάδος ζητώντας την άμεση παρέμβασή της.

«Από τον Ιούλιο του 2000 η περιοχή Σχινιά Μαραθώνα έχει χαρακτηρισθεί Εθνικό Πάρκο. Το Εθνικό Πάρκο
περιλαμβάνει τον όρμο

του Σχινιά, το παραθαλάσσιο δάσος πεύκου
-

κουκουναριάς, τη χερσόνησο της
Κυνόσουρας και τις δύο λιμνοπηγές, Μεγάλη και Μικρή Μακαρία. Στη Ζώνη Β' του Εθνικού Πάρκου
βρίσκεται το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο, το οποίο, μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων,
π
αραχωρήθηκε στην εταιρεία "Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ". Σήμερα η είσοδος στο κωπηλατοδρόμιο είναι
απαγορευμένη στο κοινό, επιτρέπεται δε μόνο σε περίπτωση αγώνων. Τον άλλον καιρό μπορεί να μπει
κάποιος μόνο αν είναι ειδικά διαπιστευμένο πρόσωπο.

Στο Εθνικό Πάρκ
ο Σχινιά έχει ιδρυθεί φορέας διαχείρισης συγκροτούμενος από δεκαμελές συμβούλιο όπου,
εκτός του προέδρου, συμμετέχουν ο δήμαρχος Μαραθώνα, εκπρόσωποι οικολογικών οργανώσεων και
εκπρόσωποι των αρμόδιων υπουργείων. Αυτός ο φορέας είναι ίσως ο μόνος από τους
27 φορείς που
λειτουργεί ουσιαστικά σήμερα, δεδομένου ότι οι άλλοι βρίσκονται, λίγο πολύ, εν υπνώσει. Τα τελευταία
χρόνια εκτελούνται στο Πάρκο έργα διαχείρισης και αναβάθμισης, χρηματοδοτούμενα από τα προγράμματα
ΕΠΠΕΡ και Life
-

Enviroment. Τα έργα αυτά
εκτελούνται με μεγάλη καθυστέρηση, γιατί συναντούν τις
συνεχείς αντιδράσεις των περιοίκων, που είχαν μέχρι σήμερα συνηθίσει στη γνωστή νεοελληνική ασυδοσία
και στον οχαδελφισμό».

Το σπουδαιότερο αποτέλεσμα της ίδρυσης του Εθνικού Πάρκου υπήρξε ασφαλώς ο ε
παναπλημμυρισμός
του ημιαποξηραμένου υγρότοπου, του γνωστού «Μεγάλου έλους του Μαραθώνα». Ο επαναπλημμυρισμός
επιτεύχθηκε ως εξής: το νερό των πηγών Μεγάλης και Μικρής Μακαρίας είχε οδηγηθεί στη θάλασσα με μια
αποστραγγιστική τάφρο από το 1923, με αποτέλεσ
μα ο υγρότοπος να κρατάει νερό μόνο το χειμώνα με τις
βροχές. Στην τάφρο αυτή κατασκευάστηκε ένας μικρός υδροφράκτης που συγκρατεί το μεγαλύτερο μέρος
του νερού και το στέλνει με μία αύλακα στο κωπηλατοδρόμιο. Από εκεί το νερό φεύγει με φυσική ροή προς
τη
βοηθητική λίμνη προθέρμανσης, και από αυτήν, το επιπλέον νερό, οδηγείται με ειδική σήραγγα προς τον
υγρότοπο. Το σύστημα αυτό λειτούργησε πολύ καλά τα τελευταία τρία χρόνια, με αποτέλεσμα ο υγρότοπος
να γεμίσει με ψάρια (κέφαλους, αθερίνες, ντάσκες), με χι
λιάδες βατράχια και προ πάντων με πουλιά. Την
περασμένη άνοιξη υπήρχαν στην περιοχή καλαμόκιρκοι, λευκοτσικνιάδες, σταχτοτσικνιάδες,
κρυπτοτσικνιάδες, καλαμοκανάδες, φαλαρίδες, διάφορα είδη παπιών (μεταξύ των οποίων και η σπάνια
βαλτόπαπια) καθώς και χιλιά
δες χελιδόνια. Οσο για το πρόβλημα των κουνουπιών, αυτό αντιμετωπιζόταν
κάθε χρόνο με βιολογική καταπολέμηση από τον δήμο.

Από τον Ιούλιο

«Σήμερα η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική», προσθέτει ο Γιώργος Σφήκας. «Το νερό σταμάτησε να
ρέει στον υγρότοπο α
πό τα μέσα Ιουλίου και, όπως διαπιστώσαμε, αυτό το γεγονός οφείλεται σε
δολιοφθορά που πραγματοποιήθηκε από αγνώστους στον υδατοφράκτη της πηγής Μακαρία, από όπου
εισέρχεται το νερό στο κωπηλατοδρόμιο, με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες νερού να φεύγουν προς
τη
θάλασσα μέσω της παλαιάς αποξηραντικής τάφρου και η στάθμη του κωπηλατοδρόμιου να έχει πέσει
ακριβώς όσο χρειαζόταν για να μην υπάρχει υπερχείλιση προς τον υγρότοπο. Στις επανειλημμένες
εκκλήσεις μας, γραπτές και τηλεφωνικές, προς την εταιρεία "Ολυμπιακ
ά Ακίνητα ΑΕ" που διαχειρίζεται τώρα
το Κωπηλατοδρόμιο, για την αποκατάσταση της βλάβης, η απάντηςη είναι πως η βλάβη διορθώθηκε,
πράγμα το οποίο δεν αληθεύει. Από επιτόπιες επισκέψεις διαπιστώνουμε ότι δεν έχει γίνει απολύτως
τίποτα».

http://www.enet.gr/online/online_text/c=112,id=36734660
Τα 5+2 μεγάλα προβλήματα του Πάρκου

Του Γ. ΣΦΗΚΑ*Η περιοχή του Σχινιά είναι ένας από τους σημαντικότερους βιότοπους της Αττικής: Ενα
δάσος με κ
ουκουναριές, πεύκα, σχίνα και βένια εκτείνεται στην παράλια ζώνη, σε μήκος 1,5
χιλιομέτρου και σε πλάτος 150
-
200 μέτρων. Μπροστά από αυτό το δάσος απλώνεται ένας
θαλάσσιος όρμος με ρηχά νερά που στον αμμώδη βυθό του υπάρχουν εκτεταμένα λιβάδια
Ποσειδωνίας
(Poseidonia oceanica).

Πίσω από το δάσος απλώνεται ένας σημαντικός υγρότοπος, με έκταση περίπου 1,5x1,5 χιλιόμετρα. Στο
βορειοδυτικό άκρο του υγρότοπου υπάρχουν δύο λιμνοπηγές, η Μεγάλη και η Μικρή Μακαρία με διάμετρο
περίπου 30 και 10 μ. αντίστοιχα, από ό
που πηγάζουν τεράστιες ποσότητες γλυκού νερού. Στο
νοτιοανατολικό άκρο της περιοχής εκτείνεται η βραχώδης χερσόνησος της Κυνόσουρας, μήκους περίπου
ενός χιλιομέτρου, που σκεπάζεται από μεσογειακούς θαμνώνες και φρύγανα. Στην περιοχή του Σχινιά έχουν
καταγρ
αφεί 320 είδη φυτών και 219 είδη πουλιών πριν την ίδρυση του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου και
τον εναπαπλημμυρισμό του υγρότοπου, ενώ μετά προστέθηκαν άλλα 36 είδη. Μεταξύ αυτών 40 είναι
σπάνια και προστατευόμενα.

Στα παραπάνω πρέπει να προσθέσουμε 3 είδη αμ
φιβίων, 7 είδη ερπετών και 2 είδη ψαριών του γλυκού
νερού. Ανάμεσά τους 3 προστατευόμενα είδη χελωνών, 1 προστατευόμενο αμφίβιο και 1 προστατευόμενο
είδος ψαριού.

Ολα τα παραπάνω δεδομένα συνηγορούν για τη μεγάλη οικολογική αξία της περιοχής και επιβάλλουν

την
ανάγκη προστασίας της, χωρίς να υπολογίσουμε την ιστορική σημασία της, αφού στην παραλία του Σχινιά
άραξε ο στόλος των Περσών και εκεί διεξήχθη η τελευταία φάση της μάχης του Μαραθώνα.

Ο Σχινιάς έγινε στα μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο χρόνια στόχος διαφ
όρων συμφερόντων, που επεδίωκαν
την οικοπεδοποίηση και την εκμετάλλευσή του, όχι φυσικά ως βιοτόπου αλλά ως περιοχής οικιστικής
ανάπτυξης.

Στο μεταξύ, από τη δεκαετία του 1970, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις αρχίζουν να μελετούν την περιοχή
του Σχινιά, να α
νακαλύπτουν την οικολογική της αξία και να ενδιαφέρονται για την προστασία της.

Οι κινήσεις αυτές δεν είχαν όμως κανένα αποτέλεσμα. Η λαθροθηρία και η λαθραία ρήψη μπάζων και
σκουπιδιών συνεχίζονται ανενδοίαστα από διάφορους επιτήδειους, μέχρι που φτάνουμ
ε στην περίοδο που η
χώρα μας διεκδικεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τότε ακριβώς γίνεται γνωστό ότι η Επιτροπή Διεκδίκησης
προτείνει να κατασκευαστεί στο Σχοινιά το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο. Ως χώρο επιλέγει τον
ημιαποξηραμένο υγρότοπο και εκτός από το μήκους

2.500 μ. κωπηλατοδρόμιο προβλέπει και χώρο
στάθμευσης για 5.000 αυτοκίνητα.

Μπροστά σ' αυτόν τον κίνδυνο η Εταιρεία Προστασίας της Φύσης έστειλε μια επιστολή στην τότε πρόεδρο
της Επιτροπής Διεκδίκησης κ. Γιάννα Αγγελοπούλου, όπου εξηγούσε τη μεγάλη οικολ
ογική και ιστορική αξία
της περιοχής. Η Επιτροπή Διεκδίκησης, θορυβημένη, ανέθεσε σε μελετητικό γραφείο να μελετήσει το όλο
θέμα και να προτείνει εναλλακτικές λύσεις, με δεδομένο πάντα πως το κωπηλατοδρόμιο έπρεπε να γίνει
οπωσδήποτε στο Σχινιά που, ήταν ο

μόνος τόπος κοντά στην Αθήνα με τόσο πολύ γλυκό νερό.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις αντέδρασαν ζητώντας να φύγει τελείως το κωπηλατοδρόμιο από το Σχινιά
και να κηρυχθεί η περιοχή Εθνικό Πάρκο.

Τελικά το ΥΠΕΧΩΔΕ επέλεξε τη λύση της ίδρυσης του Εθνικού Πάρκ
ου Σχινιά τοποθετώντας το
κωπηλατοδρόμιο στη ζώνη Β, και πραγματοποίησε αυτό το σχέδιο. Επομένως σήμερα έχουμε στο Σχινιά
ένα Εθνικό Πάρκο που στη ζώνη Α' περιλαμβάνει το παραθαλάσσιο δάσος, τη χερσόνησο της Κυνόσουρας,
τον υγρότοπο, τον όρμο του Σχινιά κα
ι την περιοχή των πηγών Μεγάλη και Μικρή Μακαρία, ενώ στη ζώνη Β'
περιλαμβάνει το κωπηλατοδρόμιο και τον περιβάλλοντα χώρο.

Το κράτος προχώρησε όμως και ένα ακόμη βήμα, ιδρύοντας φορέα διαχείρισης του Πάρκου, με πρόεδρο
τον καθηγητή του Πολυτεχνείου Κίμωνα

Χατζημπίρο. Ο φορέας διαχείρισης κατόρθωσε να πάρει ένα
πρόγραμμα Life
-
Φύση από την Ευρωπαϊκή Ενωση, και ένα πρόγραμμα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Περιβάλλον (ΕΠΠΕΡ) για την εκτέλεση ορισμένων έργων στο χώρο του Πάρκου, μερικά από τα οποία
χαρακτηρίζον
ται πρωτοποριακά.

Επιπλέον, ο φορέας ξόδεψε πολλά χρήματα για να καθαρίσει τον υγρότοπο και το δάσος από τα σκουπίδια
και τα μπάζα, ενώ πρόσφατα προσέλαβε και φύλακες (security) που περιπολούν όλο το εικοσιτετράωρο
στην περιοχή.

Τα προβλήματα που αντιμετω
πίζει ο φορέας διαχείρισης του Πάρκου είναι πολλά και προέρχονται: α) από
όσους έχουν συμφέροντα οικονομικά στην περιοχή του Σχινιά και βλέπουν ότι αυτά θίγονται με την ίδρυση
του Εθνικού Πάρκου και β) απ' όσους είχαν μάθει στην ασυδοσία και τώρα αντιλαμβά
νονται ότι δεν θα
μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν μέσα στο Πάρκο. Με λίγα λόγια, ο φορέας διαχείρισης έρχεται να τα βάλει με
σχεδόν το σύνολο των Νεοελλήνων που χρησιμοποιούσαν μέχρι τώρα ανεξέλεγκτα το χώρο αυτό, ο
καθένας για την εξυπηρέτηση των δικών του
στόχων.

Αλλα σοβαρά προβλήματα είναι τα εξής:

1 Το αυτόματο δίκτυο δασοπυρόσβεσης που έχει εγκατασταθεί στο δάσος και κόστισε εκατομμύρια δεν
λειτουργεί, γιατί η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία αρνείται να το παραλάβει.

2 Στα πέντε παρατηρητήρια που τοποθετ
ήθηκαν, αναγκάστηκε ο φορέας να αλλάξει θέσεις, διότι οι διάφοροι
ιδιοκτήτες εκτάσεων εκτός του υγρότοπου άρχισαν δικαστικούς αγώνες εναντίων του.

3 Οι ταβέρνες της παραλίας που έχουν κηρυχθεί παράνομες και κατεδαφιστέες με τελεσίδικες αποφάσεις
παραμένου
ν στη θέση τους και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχίας αρνούνται να εκτελέσουν το καθήκον
τους.

4 Ο Συνεταιρισμός Δικαστών και Εισαγγελέων κάνει μηνύσεις κατά του φορέα του Πάρκου, γιατί με τα έργα,
που θα εμποδίσουν την πρόσβαση των ΙΧ στην παραλία, θα
μειωθεί η πελατεία των (παράνομων και
κατεδαφιστέων) ταβερνών, οι οποίες πληρώνουν ενοίκιο στο Συνεταιρισμό.

5 Οι φορτηγατζήδες της περιοχής άρχισαν και πάλι, δειλά δειλά, να ρίχνουν μπάζα στον υγρότοπο.

Κατά τα άλλα η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα που
καλείται μάλιστα να παίξει πρωτοποριακό ρόλο στα
Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο στα προσεχή χρόνια.

* Πρόεδρος της Εταιρείας Προστασίας της Φύσης

http://www.enet.gr/online/online
_text/c=112,id=50492868
Το ασφυκτικό τοπίο της πόλης

Του ΤΑΣΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ*Είμαστε άνθρωποι της πόλης, εθισμένοι στην πολύβουη καθημερινότητά της, συντονισμένοι
στο γρήγορο ρυθμό της, στριμωγμένοι ανάμεσα σε πολυώροφα κτίρια που κρέμονται πάνω από τα
κ
εφάλια μας, ενώ μέρα τη μέρα απομακρυνόμαστε ολοένα και περισσότερο από το φυσικό
περιβάλλον.

Είναι αυτή η ξεχασμένη, μα τόσο αναγκαία επαφή με τη φύση που αναπολούμε με νοσταλγία, τις λιγοστές
μέρες των καλοκαιρινών μας αποδράσεων. Ετσι, μας ευχαριστούν κ
αι την ίδια στιγμή μάς ξαφνιάζουν τα
χρώματα που αλλάζουν ανάλογα με τις ώρες της μέρας και τις αυξομειώσεις του φωτός, οι πρωτόγνωροι
ήχοι, ο καθαρός αέρας που φυσά ανεμπόδιστα και οι ευωδιές αγριολούλουδων και θάμνων που φέρνει μαζί
του, όλα αυτά που συγ
κροτούν τα όμορφα τοπία των διακοπών μας. Το φυσικό τοπίο περιλαμβάνει μια
ατέρμονη αλληλουχία διαφορετικών μορφών και καταστάσεων που ποτέ δεν είναι σταθερή, αμετάβλητη και
βαρετή. Η αινιγματική σιωπή του μαζί με την καταλυτική παρουσία ή απουσία του φωτό
ς κάνουν την
αίσθηση του χρόνου να αποκτά εδώ άλλη διάσταση. Αντικρίζουμε, αλλά κυρίως βιώνουμε μια άλλη
πραγματικότητα.

Αντίθετα το σώμα της πόλης αναπνέει ελάχιστα, πνίγεται μέσα στην ίδια του τη συμπιεσμένη υπόσταση. Το
μέτωπο των δρόμων συνεχές, αδιάσπ
αστο, χωρίς παύσεις, ασυνέχειες και κενά. Η πόλη επεκτείνεται βίαια,
κατατρώγει με ακόρεστη βουλιμία κάθε σπιθαμή φυσικού εδάφους, συρρικνώνοντας τον ελεύθερο χώρο που
έχει μετατραπεί απλώς σε χώρο συνεχών ροών ανθρώπων και τροχοφόρων. Οι κινήσεις και οι ά
πειρες
καθημερινές μας διαδρομές φαντάζουν προδιαγεγραμμένες γραμμές πάνω στο χάρτη της πόλης, ίδιες,
απαράλλαχτες, κουραστικές.

Ζούμε στο αδιάρρηκτο τοπίο που εμείς δημιουργήσαμε, μέσα σε ασφυκτικές αστικές πυκνώσεις, στην
προοπτική των δρόμων δίχως τέλο
ς, σε παράθυρα που αντικρίζουν παράθυρα. «Χαράδρες, απότομοι
βράχοι, λόφοι»... που ανεβοκατεβαίνουν, καμωμένοι από το ίδιο υλικό, μπετόν και τούβλα, κολλητά,
αντικριστά και από κάτω υπόγειες αρτηρίες για να μας διοχετεύουν πιο γρήγορα στον προορισμό μας. Α
πό
μακριά διακρίνουμε μια ισοπαχή γκριζόλευκη αστική μάζα, μια «αφρισμένη χτισμένη θάλασσα» η οποία με
δυσκολία συγκρατείται από τα βουνά που την περικλείουν.

Γιατί χρόνια τώρα η κυρίαρχη άποψη που επικρατεί είναι η ταύτιση της «ανάπτυξης» και της «αξιοποί
ησης»
με το χτίσιμο όλων ανεξαιρέτως των ελεύθερων χώρων
-
δημόσιων ή μη
-
, ενώ τα έργα αξιολογούνται μόνο
με τους τόνους μπετόν που χρησιμοποιήθηκαν, τις εκτάσεις που ασφαλτοστρώθηκαν. Κάθε καλός πολιτικός
που σέβεται τον εαυτό του, δεν μπορεί παρά να έχει
καταγεγραμμένες στο ενεργητικό του αρκετές κορδέλες
εγκαινίων που έχει κόψει και αντιστοιχούν σε έργα που υλοποιήθηκαν ή έχει τοποθετήσει το θεμέλιο λίθο σε
άλλα που πρόκειται να κατασκευαστούν στο μέλλον, ανεξάρτητα αν τα έργα αυτά ήταν αναγκαία ή όχι.

Κα
ι η ίδια άποψη και ακόμη χειρότερη έχει μεταφερθεί και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όπου δεν μπορείς να
λέγεσαι δήμαρχος αν δεν πλακοστρώσεις μερικές χιλιάδες τετραγωνικά, δεν χτίσεις τοιχάκια, ζαρντινιέρες,
σιντριβάνια, δεν εγκαινιάσεις μία ακόμη τσιμεντοστρω
μένη πλατεία όπου ξεπροβάλλει πού και πού κανένα
αδύναμο, θλιβερό και καχεκτικό δεντράκι. Η καταστροφή που συντελείται από τους περισσότερους τοπικούς
άρχοντες είναι απίστευτη, με τις λίγες φωτεινές εξαιρέσεις να επιβεβαιώνουν δυστυχώς τον κανόνα. Λες και
οι άνθρωποι αυτοί αντιμάχονται λυσσαλέα το φυσικό περιβάλλον.

Η έννοια του αστικού πρασίνου στον τόπο μας είναι άγνωστη. Το έδαφος και το χώμα εξοβελίζεται στο πυρ
το εξώτερον και προκαλεί αλλεργία, φαίνεται
-

δεν εξηγείται διαφορετικά, έτσι που διαμορφώνου
με τους
υπαίθριους χώρους των πόλεών μας. Τι κι αν φωνάζουν οι οικολογικές οργανώσεις, αν κρούουν τον
κώδωνα του κινδύνου οι ειδικοί επιστήμονες, εδώ προέχει η «ανάπτυξη» του τόπου και τα υπόλοιπα είναι
φωνές κάποιων ρομαντικών που δεν μπορούν απλώς να συμ
πορευτούν με την εποχή τους...

Ολοι εμείς όμως; Οι υπόλοιποι πολίτες, ενεργοί ή αμέτοχοι, που κάθε τετραετία καλούμαστε να ψηφίσουμε,
αυτό το περιβάλλον ονειρευόμασταν για να ζήσουμε; Αυτή είναι η πόλη που μας αξίζει και θέλουμε να
κληροδοτήσουμε και στα π
αιδιά μας; Διότι κάθε φορά κάποιο μεγάλο και αδιαπραγμάτευτο «εθνικό στόχο»
θα επικαλούμαστε, για να γεμίσουμε με κτιριακή μάζα τον κενό χώρο της πόλης. Πριν από λίγο καιρό ήταν οι
Ολυμπιακοί Αγώνες και η ανεκτίμητη παρακαταθήκη των εγκαταστάσεών τους που
θα άλλαζαν, υποτίθεται,
την εικόνα της πόλης. Δύο χρόνια μετά τις κοιτάζουμε αμήχανοι να στέκουν άδειες, χωρίς ζωή, να
σκουριάζουν εγκαταλελειμμένες, αφού κανείς δεν σκέφτηκε τη μεταολυμπιακή τους χρήση, μέχρι φυσικά να
περιμένουμε την «αναπόφευκτη μοίρα»
τους, να εκχωρηθούν, δηλαδή, με ευνοϊκούς όρους σε ιδιώτες που
περιμένουν ανυπόμονοι καιρό τώρα να τις εκμεταλλευτούν.

Σήμερα στο στόχαστρο βρίσκεται ο Ελαιώνας του Βοτανικού, αύριο το αεροδρόμιο του Ελληνικού και σιγά
σιγά ο κατάλογος φτάνει στο τέλος του
, γιατί δεν θα έχουν απομείνει πια ελεύθεροι χώροι για «αξιοποίηση»,
δηλαδή για στυγνή εμπορική εκμετάλλευση. Είμαστε περίεργοι οι άνθρωποι, διψούμε για ένα ωραίο
περιβάλλον και όμως καταστρέφουμε ό,τι ωραιότερο υπάρχει γύρω μας.

Ποιος δήμαρχος, αλήθεια, θ
α είχε το σθένος να γκρεμίσει αντί να χτίσει; Να αποξηλώσει, για παράδειγμα, τις
περιττές κατασκευές των προκατόχων του που σχεδιάστηκαν σε σχεδιαστήρια εγκεφαλικών μηχανικών,
υποχρεώνοντας τους πολίτες να περπατούν σε διαδρομές ζιγκ
-
ζαγκ προκειμένου να απ
οφύγουν πέτρινους
τοίχους, λιμνούλες με βραχάκια, σκαλάκια και κερκίδες, άχρηστες πέργκολες που κάνουν απροσπέλαστους
και αδιάβατους τους «πεζόδρομους» με τις κακόγουστες πλακοστρώσεις. Να μη γεμίζει τα προεκλογικά
κιόσκια με κάθε λογής μακέτες από μεγαλεπ
ήβολα και περιττά έργα βιτρίνας, να μην υπόσχεται, μ' άλλα
λόγια, τη συνέχιση της καταστροφής της πόλης του στο βωμό ιδιοτελών σκοπιμοτήτων.

Αντ' αυτού θα μπορούσε να μετατρέψει σε πάρκα δημοτικές εκτάσεις, κοίτες ρεμάτων, ακτές, αφήνοντας το
φυσικό περιβά
λλον ανέπαφο
-
πλην καθαρό και φροντισμένο
-
, τόσους χώρους που μπορούν να γίνουν
εύκολα ζώνες αναπνοής της πόλης, με δέντρα και θάμνους του τόπου μας που χρειάζονται ελάχιστο νερό
για να αναπτυχθούν και να ζήσουν. Βεβαίως μια τέτοια προσπάθεια θέλει θυσίες
και συμμέτοχους όλους
τους πολίτες που έχουν συλλογική συνείδηση. Θυσίες με την αρχαιοελληνική έννοια της λέξης, που δεν
υπολογίζουν το περιβόητο «πολιτικό κόστος», αλλά κύριο στόχο έχουν να ξαναβρεί η πόλη τη χαμένη της
ανθρώπινη υπόσταση.

Δεν μας απομένε
ι άλλη επιλογή από το να μετασχηματίσουμε το αστικό περιβάλλον των συνεχώς
διογκούμενων μεγαλουπόλεων, με μικρής ή μεγαλύτερης κλίμακας επεμβάσεις, αφού είναι σχεδόν βέβαιο
ότι θα κατοικούμε εκεί για πολλά χρόνια ακόμη. Γιατί ο μετασχηματισμός αυτός που θα

οδηγήσει σε μια
ορθολογικότερη σύζευξη του αστικού τοπίου με τη φύση δεν είναι αδύνατος ή εξαιρετικά δύσκολος,
εξαρτάται απλώς από τη δική μας βούληση.

* Καθηγ. Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ

htt
p://www.enet.gr/online/online_text/c=113,id=76561348
«Καίνε» στάθμευση και σκουπίδιαΗ στάθμευση, το κυκλοφοριακό και η έλλειψη καθαριότητας είναι τα προβλήματα για τα
οποία ζητούν, πρωτίστως, λύσεις από τους νέους δημάρχους, οι δημότες 23 δήμων της Αθ
ήνας.
Αυτό προκύπτει από έρευνα της εταιρείας FOCUS που έγινε με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων,
από το Φεβρουάριο του 2005 έως το Σεπτέμβριο του 2006, σε δείγμα 9.200 ατόμων.

Συγκεκριμένα: το 25% των ερωτηθέντων ζητάει να λυθεί το πρόβλημα της στά
θμευσης, το 22% να
αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό ενώ το ίδιο ποσοστό συγκεντρώνει και το ζήτημα της καθαριότητας.
Ακολουθούν η ελλιπής αστυνόμευση και η έλλειψη πρασίνου με 5%, με 4% η συγκοινωνία, με 3% η
κατάσταση δρόμων και πεζοδρομίων και με 2% η έλλε
ιψη υποδομών.

Η σειρά κατάταξης διαφέρει ανάλογα με τον δήμο, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, πέρα των
προαναφερθέντων, προστίθενται και άλλα προβλήματα.

Για παράδειγμα, οι δημότες Ελληνικού ζητούν από το νέο δήμαρχο να αντιμετωπίσει το θέμα της
παραχώρησης κ
αι χρήσης του αεροδρομίου (35%), ενώ ακολουθούν με 15% το κυκλοφοριακό και με 13% η
στάθμευση.

Στο Δήμο Αιγάλεω, μετά τη στάθμευση (20%), οι δημότες ζητούν λύση στο ζήτημα των μεταναστών (17%),
αλλά και στο πρόβλημα της εγκληματικότητας (8%). Στο Δήμο Αλίμ
ου, στις δύο πρώτες θέσεις «παίζουν» το
πρόβλημα της καθαριότητας (28%) και της συγκοινωνίας (23%). Στο Δήμο Αργυρούπολης, οι δημότες
ζητάνε μετά το κυκλοφοριακό (32%) και τη στάθμευση (14%), λύση στο πρόβλημα της ηχορύπανσης (10%).
Στο Δήμο Μοσχάτου, η αξ
ιοποίηση της παραλίας αναδεικνύεται πρώτο πρόβλημα (16%) και ακολουθεί η
ελλιπής αστυνόμευση (14%) και ο Κηφισός (11%).

Αξιοσημείωτο είναι πως στο Δήμο Πειραιά δεν υπάρχει αναφορά στο πρόβλημα της καθαριότητας, που
όμως είναι το πρώτο για τον Δήμο Χαλανδρί
ου (32%).

http://www.enet.gr/online/online_text/c=112,id=47151812
Επίπεδα ρεκόρ πλησιάζει η φετινή τρύπα του όζοντος στην Ανταρκτική

Η τρύπα στο στρώμα του όζοντος πάνω από την Αντ
αρκτική πλησιάζει σε έκταση το ρεκόρ του 2000, όταν
είχε εξαπλωθεί σε έκταση 29 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Μετεωρολογίας.

Η αραίωση του όζοντος στη στρατόσφαιρα πάνω από την Ανταρκτική συνήθως κορυφώνεται το
Σεπτέμβριο,
αρχές της άνοιξης στο Νότιο Ημισφαίριο. Φέτος, όμως, άρχισε καθυστερημένα.

«Η εξασθένιση του όζοντος ξεκίνησε αρκετά αργά, αλλά όταν ξεκίνησε εξελίχθηκε ταχύτατα» δήλωσε ο Γκέιρ
Μπράατεν του Οργανισμού, σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη που παρακ
ολούθησε το Reuters.

Η τρύπα έχει πλέον πλησιάσει τα επίπεδα του 2003, όταν είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη
έκταση, και πλησιάζει τα επίπεδα
-
ρεκόρ του 2000, είπε ο Μπράατεν.

Η αραίωση του όζοντος, που προστατεύει τη ζωή στη Γη από την υπεριώδη ακ
τινοβολία, αποδίδεται κυρίως
στους χλωροφθοράνθρακες (CDFs), oυσίες που χρησιμοποιούνταν σε φιάλες αεροζόλ, κλιματιστικά και
άλλα ψυκτικά συστήματα. Η χρήση των CFCs έχει πλέον καταργηθεί στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου,
ωστόσο το καταστρεπτικό χλώριο θα π
αραμείνει στην ατμόσφαιρα για πολλά ακόμα χρόνια.

«Περιμένουμε ότι τις επόμενες δύο δεκαετίες θα έχουμε εποχιακές τρύπες του όζοντος στο μέγεθος που
βλέπουμε σήμερα» σημείωσε ο Μπράατεν.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας και το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα

του ΟΗΕ (UNEP) έχουν
εκτιμήσει ότι έως το 2049 το στρατοσφαιρικό όζον θα έχει επανέλθει στα επίπεδα που καταγραφόταν πριν
από το 1980 στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής, της Ασίας, της Αυστραλασίας, της
Λατινικής Αμερικής και της Αφρικ
ής.

Στην Ανταρκτική, όπου οι χαμηλές θερμοκρασίες επιτείνουν την καταστροφή του όζοντος, η επούλωση της
τρύπας δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το 2065.

http://www.in.gr/news
/article.asp?lngEntityID=741181&lngDtrID=252
Aπάτη με μεταλλαγμένο λάδι

Περισσότερους από 400 τόνους μεταλλαγμένο λάδι, που δεν έφερε την ένδειξη ότι προέρχεται από γενετικά
τροποποιημένους οργανισμούς, έριξαν στην εγχώρια αγορά και στο εξωτερικό (Hνωμ
ένο Bασίλειο, Pωσία,
Mάλτα, Kίνα, κ.λπ.) δύο ελληνικές εταιρείες, σύμφωνα με τον Eνιαίο Φορέα Eλέγχου Tροφίμων που
ανακοίνωσε, επίσης, τη δέσμευση 20,5 τόνων μεταλλαγμένου ρυζιού αμερικανικής προέλευσης.

Kλιμάκια του EΦET, έπειτα από ελέγχους που πραγματοπ
οίησαν στην Kαλλιθέα του Nομού Bοιωτίας (18 &
19/9), ανακάλυψαν ότι η επιχείρηση τυποποίησης διάφορων τύπων φυτικών ελαίων EΛEMXO AE
προμηθευόταν σογιέλαιο (405.550 κιλά), προερχόμενο από γενετικώς τροποποιημένο σογιόσπορο τύπου
Monsanto round up, το οποίο

στη συνέχεια διοχέτευε στη λιανική αγορά (εσωτερικού και εξωτερικού) είτε ως
έχει είτε ως συστατικό σε μείγμα φυτικών ελαίων.

Στην ετικέτα των τελικών προϊόντων δεν υπήρχε σχετική ένδειξη ότι το προϊόν προέρχεται από γενετικώς
τροποποιημένους οργανισμούς,

κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Λίγες μέρες μετά (22/9) ο EΦET
πραγματοποίησε έλεγχο στην επιχείρηση Hλίας Kοκολινάκης & ΣIA OE στο Kαλοχώρι Θεσσαλονίκης, όπου
και δέσμευσε 1.370 λίτρα προϊόντων που περιείχαν μεταλλαγμένο σογιόσπορο.

Oπως διαπιστώθ
ηκε, η επιχείρηση προμηθευόταν σογιέλαιο, προερχόμενο από γενετικώς τροποποιημένο
σογιόσπορο τύπου Monsanto round up, το οποίο στη συνέχεια διοχέτευε στην αγορά σε «χύμα μορφή» και
με την ψευδή αναγραφή ότι «δεν παράγεται από γενετικά τροποποιημένη σόγια».

O EΦET, κατόπιν ειδοποίησης μέσω του Συστήματος Eγκαιρης Προειδοποίησης για τα Tρόφιμα και τις
Zωοτροφές της Eυρωπαϊκής Eνωσης, εντόπισε ακόμη και ανακαλεί από την αγορά μη εγκεκριμένο γενετικά
τροποποιημένο ρύζι σε προϊόντα αμερικανικής προέλευσης.

Tα εν

λόγω προϊόντα είχαν συσκευαστεί από τη γερμανική εταιρεία Rickmers Reismuhle με τις επωνυμίες
«Parboiled», «Kαστανό Genius» και «Parboiled με Aγριόρυζο» για λογαριασμό της ελληνικής εταιρείας Aφοι
Xατζηαθανασίου στο Kορωπί, η οποία και ανταποκρίθηκε άμεσα

στην ανάκλησή τους.

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=5348&subid=2&pubid=65044
Συναγερμός για μεταλλαγμένα

Εντοπίστηκε εταιρεία που διοχέτευε στην αγορά έλαια και προϊό
ντα που περιείχαν έλαια από γενετικά
τροποποιημένη σόγια, από έρευνες του ΕΦΕΤ. Παράλληλα, η υπηρεσία ειδοποιήθηκε ότι στα ράφια των
καταστημάτων διοχετεύθηκε μεταλλαγμένο ρύζι.

Αναλυτικότερα, κλιμάκιο Επιθεωρητών του ΕΦΕΤ, με τη συνδρομή κλιμακίου της Υπη
ρεσίας Ειδικών
Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, πραγματοποίησε έλεγχο στην επιχείρηση
τυποποίησης φυτικών ελαίων ΕΛΕΜΧΟ Α.Ε. που εδρεύει στην Καλλιθέα του Νομού Βοιωτίας. Το κλιμάκιο
συνέχισε τον έλεγχο με επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία της
εταιρίας που βρίσκονται στην Αθήνα, Λ.
Πεντέλης 26, Βριλήσσια. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην τυποποίηση διαφόρων τύπων φυτικών
ελαίων και μιγμάτων αυτών όπως σογιέλαιο, ηλιέλαιο, βαμβακέλαιο, κραμβέλαιο και ελαιόλαδο, τα οποία
διαθέτει κυρίως στο εξω
τερικό (Κίνα, Κορέα, Ρωσία, Ηνωμένο Βασίλειο, Μάλτα), αλλά και στην εγχώρια
αγορά.

Η επιχείρηση προμηθευόταν σογιέλαιο (405.550 κιλά), προερχόμενο από γενετικώς τροποποιημένο
σογιόσπορο τύπου Monsanto round up, το οποίο στη συνέχεια διοχέτευε στην λιανική

αγορά (εσωτερικού
και εξωτερικού), είτε ως έχει, είτε ως συστατικό σε μίγμα φυτικών ελαίων, χωρίς στην ετικέτα των τελικών
προϊόντων να υπάρχει σχετική ένδειξη ότι το προϊόν προέρχεται από γενετικώς τροποποιημένους
οργανισμούς, κατά παράβαση της κείμενης
νομοθεσίας.

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από τους ανωτέρω ελέγχους, κλιμάκιο της Περιφερειακής Δ/νσης του
ΕΦΕΤ Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποίησε έλεγχο στην επιχείρηση Ηλίας Κοκολινάκης & ΣΙΑ Ο.Ε. που
εδρεύει στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης όπου διαπιστ
ώθηκαν τα εξής:

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην επεξεργασία ταραμά και την τυποποίηση ελαίων.

Η επιχείρηση προμηθευόταν σογιέλαιο, προερχόμενο από γενετικώς τροποποιημένο σογιόσπορο τύπου
Monsanto round up, το οποίο στη συνέχεια διοχέτευε στην αγορά χω
ρίς στην ετικέτα των τελικών προϊόντων
να υπάρχει σχετική ένδειξη ότι το προϊόν προέρχεται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, κατά
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

Στα συνοδευτικά έγγραφα των προϊόντων που διακινούνταν από την επιχείρηση σε χύμα
μορφή,
διαπιστώθηκε ότι αναγραφόταν ψευδώς ότι τα εν λόγω προϊόντα δεν παράγονται από γενετικά
τροποποιημένη σόγια. Το κλιμάκιο προέβη στη δέσμευση ποσότητας 1.370 λίτρων τελικών προϊόντων,
εξαιτίας της απουσίας των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία
ενδείξεων σε σχέση με τη
προέλευσή των εν λόγω προϊόντων από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς.

Ο ΕΦΕΤ έχει ήδη ζητήσει από τους υπευθύνους των επιχειρήσεων να προβούν άμεσα σε όλες τις
προβλεπόμενες ενέργειες (ανάκληση προϊόντων, ενημέρωση πελατών, κλ
π.), ενώ το θέμα βρίσκεται σε
εξέλιξη. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε εταιρίες που εμπορεύονται προϊόντα που ενδεχομένως προέρχονται
από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος
και να γίνουν οι απαραίτητες

ενέργειες για την αποτελεσματικότερη ενημέρωση και προστασία των
καταναλωτών.

Σήμα για εισαγωγές μεταλλαγμένου ρυζιού

Ειδοποίηση σχετικά με τον εντοπισμό μη εγκεκριμένου γενετικά τροποποιημένου ρυζιού σε προϊόντα
Αμερικανικής προέλευσης έλαβε ο ΕΦΕΤ μέσω
του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα
και τις Ζωοτροφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα εν λόγω προϊόντα είχαν συσκευαστεί από την Γερμανική εταιρεία Rickmers Reismuhle με τις επωνυμίες
‘Parboiled’, ‘Καστανό Genius’ και ‘Parboiled με Αγριόρυζο’ γ
ια λογαριασμό της ελληνικής εταιρείας Αφοι
Χτζηαθανασίου ΕΠΕ, 6Ο χλμ. Παιανίας, λεωφόρου Μαρκοπούλου 19400 Κορωπί. Ο ΕΦΕΤ ζήτησε άμεσα
την ανάκληση των ανωτέρω προϊόντων από την εταιρεία Αφοι Χατζηαθανασίου ΕΠΕ, η οποία και
ανταποκρίθηκε.

Όσον αφορά στο ρύ
ζι με την επωνυμία ‘Parboiled’ η ανάκληση αφορά τα εξής:

προϊόντα των 500g με αριθμό παρτίδας 107208 και ημερομηνία λήξης 23/05/09. H ποσότητα που έχει
εισαχθεί στην χώρα μας είναι 7392 Kg.

προϊόντα του 1Kg με αριθμούς παρτίδας 106102 και 106162 με ημερομ
ηνίες λήξης 21/03/09 και 20/02/09
αντίστοιχα. H συνολική ποσότητα που έχει εισαχθεί στην χώρα μας είναι 2112 Kg για την παρτίδα με αριθμό
106102 και 5280 Kg για την παρτίδα με αριθμό 106162 .

Η ποσότητα του ρυζιού με την επωνυμία ‘Καστανό Genius’ που έχει
εισαχθεί είναι 1064 Kg και έχει αριθμό
παρτίδας 106091και ημερομηνία λήξης 05/04/09.

Όσον αφορά στο ρύζι με την επωνυμία ‘Parboiled με Αγριόρυζο’ η ανάκληση αφορά τα εξής:

προϊόντα των 500g με αριθμό παρτίδας 106099 και ημερομηνία λήξης 21/03/09. H ποσότητ
α που έχει
εισαχθεί στην χώρα μας είναι 3307.5 Kg.

προϊόντα του 1Kg με αριθμό παρτίδας 107268 με ημερομηνία λήξης 30/05/09. H συνολική ποσότητα που
έχει εισαχθεί στην χώρα μας είναι 1320Kg.

Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί τα παραπά
νω προϊόντα να μην τα
καταναλώσουν.

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=5348&subid=2&pubid=65002
Ο ΕΦΕΤ δέσμευσε μεταλλαγμένα σπορέλαια

Yπόθεση παράνομης διακίνησης προϊό
ντων που προέρχονται από γενετικώς τροποποιημένους
οργανισμούς αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο ελέγχων που διενήργησαν κλιμάκια του ΕΦΕΤ σε επιχειρήσεις
τυποποίησης φυτικών ελαίων

Συγκεκριμένα, στις 18 Σεπτεμβρίου, κλιμάκιο επιθεωρητών του ΕΦΕΤ, με τη συνδρομή κ
λιμακίου της
Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, πραγματοποίησε έλεγχο στην
επιχείρηση τυποποίησης φυτικών ελαίων ΕΛΕΜΧΟ Α.Ε. που εδρεύει στην Καλλιθέα του Νομού Βοιωτίας,
ενώ μία μέρα αργότερα ο έλεγχος συνεχίσθηκε στα κεν
τρικά γραφεία της εταιρίας, που βρίσκονται στην
Αθήνα.

Από τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση προμηθευόταν σογιέλαιο (405.550 κιλά) προερχόμενο
από γενετικώς τροποποιημένο σογιόσπορο τύπου Monsanto round up, το οποίο στη συνέχεια διοχέτευε στη
λι
ανική αγορά (εσωτερικού και εξωτερικού) είτε ως έχει είτε ως συστατικό σε μίγμα φυτικών ελαίων, χωρίς
στην ετικέτα των τελικών προϊόντων να υπάρχει σχετική ένδειξη ότι το προϊόν προέρχεται από γενετικώς
τροποποιημένους οργανισμούς, κατά παράβαση της κείμεν
ης νομοθεσίας.

Ανάλογη περίπτωση εντόπισε κλιμάκιο της Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΕΦΕΤ Κεντρικής Μακεδονίας
στην επιχείρηση Ηλίας Κοκολινάκης και Σία Ο.Ε. που εδρεύει στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Από τον έλεγχο
διαπιστώθηκε ότι και αυτή η επιχείρηση προμη
θευόταν σογιέλαιο, προερχόμενο από γενετικώς
τροποποιημένο σογιόσπορο τύπου Monsanto round up, το οποίο στη συνέχεια διοχέτευε στην αγορά χωρίς
στην ετικέτα των τελικών προϊόντων να υπάρχει σχετική ένδειξη ότι το προϊόν προέρχεται από γενετικώς
τροποποιημέ
νους οργανισμούς, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

Επίσης διαπιστώθηκε ότι στα συνοδευτικά έγγραφα των προϊόντων που διακινούνταν από την επιχείρηση
σε «χύμα μορφή» διαπιστώθηκε ότι αναγραφόταν ψευδώς ότι τα εν λόγω προϊόντα «δεν παράγονται από
γενε
τικώς τροποποιημένη σόγια». Το κλιμάκιο προέβη στη δέσμευση ποσότητας 1.370 λίτρων τελικού
προϊόντος, εξαιτίας της απουσίας των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία ενδείξεων σε σχέση με
την προέλευσή των εν λόγω προϊόντων από γενετικώς τροποποιημένους
οργανισμούς.

Ο ΕΦΕΤ έχει ήδη ζητήσει από τους υπευθύνους των επιχειρήσεων να προβούν άμεσα σε όλες τις
προβλεπόμενες ενέργειες (ανάκληση προϊόντων, ενημέρωση πελατών κ.λπ.), ενώ το θέμα βρίσκεται σε
εξέλιξη. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε εταιρίες που εμπορ
εύονται προϊόντα που ενδεχομένως προέρχονται
από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος
και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την αποτελεσματικότερη ενημέρωση και προστασία των
καταναλωτών.

http://www.express.gr/index.php?selida_id=101&article=81790&categ=69&lang_id=1
Ανακαλύφθηκε παράνομη διακίνηση προϊόντων με γενετικά τροποποιημένους
οργανισμούς

Υπόθ
εση παράνομης διακίνησης προϊόντων που προέρχονται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς,
αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο ελέγχων που διενήργησαν κλιμάκια του ΕΦΕΤ σε επιχειρήσεις τυποποίησης
φυτικών ελαίων.

Συγκεκριμένα, κλιμάκιο Επιθεωρητών του ΕΦΕΤ, με τη
συνδρομή κλιμακίου της Υπηρεσίας Ειδικών
Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, πραγματοποίησε έλεγχο στην επιχείρηση
τυποποίησης φυτικών ελαίων ΕΛΕΜΧΟ Α.Ε. που εδρεύει στην Καλλιθέα του Νομού Βοιωτίας.

Κατόπιν των ανωτέρω ελέγχων διαπιστώθηκαν
τα εξής:

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην τυποποίηση διαφόρων τύπων φυτικών ελαίων και μιγμάτων αυτών
όπως σογιέλαιο, ηλιέλαιο, βαμβακέλαιο, κραμβέλαιο και ελαιόλαδο, τα οποία διαθέτει κυρίως στο εξωτερικό
(Κίνα, Κορέα, Ρωσία, Ηνωμένο Βασίλειο, Μάλτα),

αλλά και στην εγχώρια αγορά.

Η επιχείρηση προμηθευόταν σογιέλαιο (405.550 κιλά), προερχόμενο από γενετικώς τροποποιημένο
σογιόσπορο τύπου Monsanto round up, το οποίο στη συνέχεια διοχέτευε στην λιανική αγορά (εσωτερικού
και εξωτερικού), είτε ως έχει, είτ
ε ως συστατικό σε μίγμα φυτικών ελαίων, χωρίς στην ετικέτα των τελικών
προϊόντων να υπάρχει σχετική ένδειξη ότι το προϊόν προέρχεται από γενετικώς τροποποιημένους
οργανισμούς, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από το
υς ανωτέρω ελέγχους, κλιμάκιο της Περιφερειακής Δ/νσης του
ΕΦΕΤ Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποίησε έλεγχο στην επιχείρηση Ηλίας Κοκολινάκης & ΣΙΑ Ο.Ε. που
εδρεύει στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης όπου διαπιστώθηκαν τα εξής:

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην
επεξεργασία ταραμά και την τυποποίηση ελαίων.

Η επιχείρηση προμηθευόταν σογιέλαιο, προερχόμενο από γενετικώς τροποποιημένο σογιόσπορο τύπου
Monsanto round up, το οποίο στη συνέχεια διοχέτευε στην αγορά χωρίς στην ετικέτα των τελικών προϊόντων
να υπάρχει σ
χετική ένδειξη ότι το προϊόν προέρχεται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, κατά
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

Στα συνοδευτικά έγγραφα των προϊόντων που διακινούνταν από την επιχείρηση σε χύμα μορφή,
διαπιστώθηκε ότι αναγραφόταν ψευδώς ότι τα ε
ν λόγω προϊόντα δεν παράγονται από γενετικά
τροποποιημένη σόγια.

Το κλιμάκιο προέβη στη δέσμευση ποσότητας 1.370 λίτρων τελικών προϊόντων, εξαιτίας της απουσίας των
προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία ενδείξεων σε σχέση με τη προέλευσή των εν λόγω προ
ϊόντων
από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς.

Ο ΕΦΕΤ έχει ήδη ζητήσει από τους υπευθύνους των επιχειρήσεων να προβούν άμεσα σε όλες τις
προβλεπόμενες ενέργειες (ανάκληση προϊόντων, ενημέρωση πελατών, κλπ.), ενώ το θέμα βρίσκεται σε
εξέλιξη. Οι έλεγχοι

θα συνεχιστούν σε εταιρίες που εμπορεύονται προϊόντα που ενδεχομένως προέρχονται
από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος
και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την αποτελεσματικότερη ενημέρωση κ
αι προστασία των
καταναλωτών.

http://www.express.gr/index.php?selida_id=101&article=81752&categ=69&lang_id=1
Στο «σκαμνί» για ρύπανση του πόσιμου νερού

Ποινικ
ές δικογραφίες έχουν σχηματιστεί σε βάρος των υπευθύνων διαφόρων βιομηχανικών μονάδων στην
ευρύτερη περιοχή του Kορωπίου, καθώς διαπιστώθηκε ότι με τα υγρά απόβλητά τους ευθύνονται για τη
σοβαρή ρύπανση των υπογείων υδάτων, αλλά και του πόσιμου νερού. Πέρα

από τις ποινικές διαδικασίες,
που ξεκίνησαν μετά από σχετική έρευνα των «ράμπο του περιβάλλοντος», έχουν κινηθεί και οι διαδικασίες
για την επιβολή υψηλών προστίμων που σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Eιδικής Yπηρεσίας Eπιθεωρητών
Περιβάλλοντος (EYEΠ) θα πρ
έπει να ανέλθει σε 85.000 ευρώ. Tο σοβαρό αυτό ζήτημα που αφορά άμεσα
τους κατοίκους μιας μεγάλης ζώνης, ήλθε στο φως μετά από καταγγελίες για την παρουσία εξασθενούς
χρωμίου στα υπόγεια νερά της περιοχής του Kορωπίου, αλλά και για την ανεξέλεγκτη λειτουργ
ία χωματερών
που ρυπαίνουν τον υδροφόρο ορίζοντα, δημιουργώντας ευρύτερους κινδύνους ρύπανσης για την ύδρευση
και την άρδευση.

Τα στοιχεία

Aπό στοιχεία που έρχονται στο φως μετά από σχετική ερώτηση που απασχολεί τη Bουλή, προκύπτει ότι η
EYEΠ έχει προχωρή
σει από πέρσι σε έλεγχο 30 βιομηχανικών μονάδων που θα μπορούσαν να παράγουν
υγρά απόβλητα με χρώμιο. Tαυτόχρονα πήραν δείγματα από γεωτρήσεις στα οικόπεδα των μονάδων αυτών
και από άλλες γεωτρήσεις στην περιοχή και τα σχετικά πορίσματα (αναλύσεις στο Γενι
κό Xημείο του
Kράτους) έδειξαν ότι για τη μόλυνση ευθύνονται 6 βιομηχανικές μονάδες και μία χωματερή, ενώ δύο
γεωτρήσεις (σε σύνολο 16 που ελέγχθηκαν) εντοπίστηκε υπέρβαση της μέγιστης τιμής χρωμίου που
επιτρέπεται να υπάρχει στο νερό.

Oι εμπλεκόμενες βιο
μηχανικές μονάδες ασχολούνται με μεταλλικά εξαρτήματα, μεταλλικά είδη μπάνιου,
υαλουργία, χρώματα κ.λπ., ενώ η προβληματική χωματερή εντοπίστηκε στη θέση Mαυροβούνι.

http://ww
w.imerisia.gr/article.asp?catid=4667&subid=2&pubid=256072
Αγνωστες ασθένειες από τις κλιματικές αλλαγές

Aσθένειες, που μέχρι τώρα ήταν σχεδόν άγνωστες στην Eυρώπη, άρχισαν να εμφανίζονται λόγω των
κλιματικών αλλαγών, προειδοποίησε ο Bρετανός καθηγητής

Πολ Xάντερ του Πανεπιστημίου της Aνατολικής
Aγγλίας. Oπως τόνισε, ο άστατος καιρός που προκαλεί πλημμύρες και ξηρασία οδηγεί, επίσης, σε αλλαγές
στην εμφάνιση μολυσματικών νόσων. Tο τελευταίο διάστημα έκανε την εμφάνισή της μια νόσος που
αποκαλείται «Vibr
io vulnificus» και που προκαλείται από θαλάσσιους οργανισμούς στις χώρες του Kόλπου
και στις Hνωμένες Πολιτείες, πρόσθεσε ο καθηγητής Xάντερ, τονίζοντας ότι ένας άνθρωπος πέθανε στη
Δανία από αυτή τη νόσο. O άνθρωπος μπορεί να μολυνθεί από τη νόσο αυτή τρώ
γοντας όστρακα ή και
κολυμπώντας ακόμη σε μολυσμένα νερά. O οργανισμός αυτός ζει σε νερά που έχουν θερμοκρασία 20
βαθμών Kελσίου και άνω. Kάποιοι λουόμενοι στις ιταλικές ακτές μολύνθηκαν από ένα μικροοργανισμό που
αποκαλείται «Ostreopsis ovata», που μέχρι
τώρα είχε εντοπιστεί μόνο σε πολύ θερμά κλίματα. «Πάνω από
100 λουόμενοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με διάφορα συμπτώματα, όπως διάρροια και εξανθήματα»,
τόνισε ο καθηγητής κ. Xάντερ . «H άποψή μας είναι ότι όλα αυτά οφείλονται, στο ό,τι οι χειμώνες δεν ε
ίναι
πλέον τόσο ψυχροί όσο ήταν μέχρι τώρα», διευκρίνισε ο ίδιος.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=4669&subid=2&pubid=255793
Υδροηλεκτρικά σε 35 νομούς δημιουργούν

αισιοδοξία στην ενέργεια


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δεκάδες μικρά υδροηλεκτρικά έργα σε 35 νομούς της χώρας επιτρέπουν στην Ελλάδα να
αισιοδοξεί
-
σε συνδυασμό και με άλλα ενεργειακά έργα
-

ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) έως το
2010 μπορεί να προσεγγίσουν τελι
κά το ενεργειακό ισοζύγιο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά
20,1%.

Η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα ελληνικά ενεργειακά δεδομένα είναι σήμερα χαμηλή
(3,1%), ωστόσο τα στοιχεία που ανακοίνωσαν χθες τόσο ο υπουργός Ανάπτυξης κ Δημ. Σιούφας

όσο και ο
υφυπουργός κ. Αν. Νεράντζης δείχνουν ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο δημιουργεί σταδιακά τις προϋποθέσεις
για «πολλαπλασιασμό» της συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας.

Στο χαιρετισμό του στο διεθνές συνέδριο Hydro 2006 που διεξάγεται

στη Χαλκιδική, ο κ. Σιούφας τόνισε ότι
τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση προωθεί μια σειρά μέτρων και παρεμβάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη
των ΑΠΕ.

Σήμερα η ισχύς των υδροηλεκτρικών σταθμών είναι 81 MW αλλά έως το 2010 ο αριθμός αυτός θα είναι
πολλαπλάσιο
ς έτσι ώστε σε όλους τους νομούς να αξιοποιείται το υδατικό δυναμικό και να προκύπτουν
πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία (καθαρό νερό για ύδρευση
-
άρδευση, συγκράτηση εδαφών κ.ά.).
Eως τις 7 Σεπτεμβρίου είχαν πάρει άδεια λειτουργίας σε όλη τη χώρα 50 μ
ικρά υδροηλεκτρικά έργα ισχύος
81,44 MW, 59 άδεια εγκατάστασης ισχύος 109,1 MW και 251 άδεια παραγωγής ισχύος 495,225 MW.

Την ίδια στιγμή, η ΔΕΗ λειτουργεί 15 μεγάλα υδροηλεκτρικά με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 3.018 ΜW με
ετήσια ενεργειακή απολαβή 4,16 δι
σ. κιλοβατώρες για μέσες συνθήκες υδραυλικότητας. Επίσης, έχει
προγραμματίσει 7 έργα για εμπορική λειτουργία το 2010 και επιπλέον βρίσκεται σε προκαταρκτική φάση
υλοποίησης από ιδιώτες έργο με ετήσια παραγωγική ικανότητα 320 εκατ. KWh στον Αγιο Νικόλαο στο
ν
ποταμό Αραχθο, ενώ έχει χορηγηθεί μια ακόμη άδεια για σταθμό 60 MW στη θέση Αυλάκι στον Αχελώο
(Κεντρική Ελλάδα).

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_
1_26/09/2006_199001
Δροσίζουν τις πόλεις τα ανοιχτά χρώματα

Δύο βαθμούς θα πέσει η θερμοκρασία αν βαφτούν σωστά τα κτίρια

Δύο βαθμούς Κελσίου χαμηλότερη θα ήταν η θερμοκρασία σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο εάν και μόνο τα
κτίρια της πόλης ήταν βαμμένα με

χρώμα κατά έναν τόνο ανοιχτότερο από αυτό που έχουν σήμερα. Οι πιο
πυκνοκατοικημένες περιοχές θα ήταν μάλιστα και οι πιο... κερδισμένες από πλευράς δροσιάς.

Τα στοιχεία προέρχονται από έρευνα του Τμήματος Φυσικής, του Πανεπιστημίου Αθηνών. «Σε μια πόλη
χ
ωρίς πράσινο, χωρίς ανάσες, χωρίς ελεύθερους χώρους, το χειρότερο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν
να βάψουμε τα κτίρια με κίτρινα, καφέ, σομόν ή γκρίζα χρώματα. Και όμως το κάναμε» λέει ο αναπληρωτής
καθηγητής Φυσικής του Πανεπιστημίου της Αθήνας κ. Μάνθος
Σανταμούρης.

Όπως υπογραμμίζει, τα χρώματα συμβάλλουν στην άνοδο ή την πτώση της θερμοκρασίας περισσότερο απ'
ότι θα φανταζόταν κανείς. Τα πιο σκούρα δεν διευκολύνουν την αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας. «Τα
κτίρια την απορροφούν και τη μετατρέπουν σ
ε θερμότητα. Τα ανοιχτά χρώματα, αντίθετα, την αντανακλούν.
Οι συνέπειες αυτού του φαινομένου πολλαπλασιάζονται σε ένα περιβάλλον όπως αυτό της Αθήνας, με τόσο
μπετόν».

Η προσομοίωση

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου για να αποδείξουν του λόγου το αληθές, έ
καναν μια προσομοίωση.
«Έβαψαν» ψηφιακά όλα τα κτίρια όχι άσπρα, απλά έναν τόνο ανοιχτότερα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να
μειωθεί η θερμοκρασία του αέρα στο κέντρο της Αθήνας έως 2 βαθμούς. Οι αεροφωτογραφίες που
χρησιμοποίησαν έδειξαν ότι ακόμα και οι ταράτ
σες της πόλης συμβάλλουν στη μετατροπή της σε... καμίνι,
ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αφού είναι γκρίζες, σκουρόχρωμες και μαύρες.

Λάθος ωστόσο, σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι και το χρώμα των πλακών στα πεζοδρόμια. «Ξήλωσαν
τα λευκά μεγάλα π
λακάκια και
-

στο κέντρο τουλάχιστον
-

έβαλαν κόκκινα και κίτρινα πλακίδια. Είναι πιο
όμορφα, πράγματι. Με αυτόν τον τρόπο όμως συσσωρεύεται θερμότητα και αυξάνεται περαιτέρω η
θερμοκρασία στην πόλη» επισημαίνει η δρ Αφροδίτη Σύννεφα, φυσικός. «Τα σκουρόχρ
ωμα πλακάκια
αναπτύσσουν πολύ μεγαλύτερη θερμοκρασία σε σχέση με τα όμοια ανοιχτόχρωμα. Η μέγιστη θερμοκρασία
της επιφάνειας μιας λευκής πλάκας μπορεί να είναι έως και 7,5 βαθμούς (!) χαμηλότερη από μια
σκουρόχρωμη».

Λιγότερη ρύπανση

Μια πιο ανοιχτόχρωμη

πόλη θα είχε ως αποτέλεσμα ακόμα και τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και
συγκεκριμένα του όζοντος κατά 20% σε σχέση με τη μέση συγκέντρωσή του κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού. «Λόγω της μείωσης στην κατανάλωση ενέργειας για ψύξη, έχουμε λιγότερες εκ
πομπές ρύπων
από τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Αλλά και έμμεσα, η χρήση "ανοιχτών χρωμάτων" συμβάλλει στη
μείωση της θερμοκρασίας του αέρα όπως είπαμε, με συνέπεια την επιβράδυνση των χημικών αντιδράσεων
σχηματισμού του όζοντος» λέει η κ. Σύννεφα.

Κυ
κλοφορούν στο εμπόριο «δροσερά» χρώματα

ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

οι μεγάλες βιομηχανίες χρωμάτων έχουν ήδη αρχίσει να αναζητούν τρόπους
παρασκευής «δροσερών»
-

όπως τα ονομάζουν
-

χρωμάτων. Κόκκινες, μπλε, κίτρινες, πορτοκαλί μπογιές
κατασκευασμένες με τέτ
οιο τρόπο ώστε να επιτρέπουν την αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας έχουν
ήδη κάνει την εμφάνισή τους. Τέτοιες βαφές βρίσκονται ήδη στα ράφια των καταστημάτων της Ευρώπης,
συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Οι τιμές τους μάλιστα κυμαίνονται στα ίδια επίπεδ
α με των κλασικών
βαφών, ενώ και η διάρκεια ζωής τους είναι επίσης πάνω
-

κάτω η ίδια.

http://ta
-
nea.dolnet.gr/print_article.php?e=A&f=18649&m=N13&aa=2
Η ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΗΡΕ
ΑΖΕΙ ΖΩΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ

Μεταναστεύουν προς τους πόλους

Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
της Γης έχει σκαρφαλώσει σε επίπεδα πρωτοφανή εδώ και χιλιάδες χρόνια και η
υπερθέρμανση του πλανήτη έχει αρχίσει να επιδρά έντονα στη χλωρίδα και την πανίδα, σημειώνουν οι
ερευνητές στο πιο
πρόσφατο τεύχος των Πορισμάτων της αμερικανικής Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών.

Τα τελευταία 30 χρόνια, η Γη θερμαίνεται με ρυθμό 0,2 βαθμών Κελσίου κάθε δεκαετία, σύμφωνα με τα όσα
ανακάλυψε ερευνητική ομάδα, επικεφαλής της οποίας είναι ο Τζέιμς Χάνσεν, από

το Ινστιτούτο Γκοντάρ για
Διαστημικές Μελέτες της NASA στη Νέα Υόρκη. Αυτό φέρνει τη συνολική θερμοκρασία του πλανήτη στο
υψηλότερο σημείο που έχει βρεθεί κατά την τρέχουσα μεσοπαγετωνική περίοδο
-

δηλαδή τα τελευταία
12.000 χρόνια.

Οι μελέτες

Οι ερευνη
τές σημείωσαν ότι μία έκθεση στο περιοδικό «Nature» φανέρωνε πως 1.700 είδη από φυτά, ζώα
και έντομα μετακινούνται σταθερά προς την κατεύθυνση των πόλων με μέση ταχύτητα περίπου 6,5
χιλιόμετρα τη δεκαετία, κατά το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα. «Εάν η πε
ραιτέρω υπερθέρμανση του
πλανήτη φτάσει τους δύο ή τρεις βαθμούς Κελσίου, τότε θα δούμε αλλαγές που θα κάνουν τη Γη
διαφορετικό πλανήτη από αυτόν που ξέρουμε σήμερα. Την τελευταία φορά που η θερμοκρασία βρισκόταν
στα επίπεδα στα οποία έχει φτάσει σήμερα, ή
ταν περίπου πριν από τρία εκατομμύρια χρόνια.

http://ta
-
nea.dolnet.gr/print_article.php?e=A&f=18649&m=N50&aa=2
Μυθολογικό πάρκο 230 εκατ.

Μεγάλη επένδυση συνολικού ύψους 2
30 εκατ. ευρώ φιλοδοξεί να υλοποιήσει ο Δήμος Κατερίνης
αξιοποιώντας συνολικά 2.600 στρέμματα στην παραλία της πόλης.

Τα σχέδια της δημοτικής αρχής αφορούν τη δημιουργία μεγάλης μικτής ανάπτυξης με επίκεντρο θεματικό
πάρκο μυθολογικού περιεχομένου και σει
ρά τουριστικών, οικιστικών, πολιτιστικών, αθλητικών και
ψυχαγωγικών υποδομών. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Κατερίνης, κ. Γιάννη Αμοιρίδη, σύντομα αναμένεται να
δημοσιευθεί και η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Από τον σχεδιασμό που έχει ήδη γίνει προβλέπεται

η δημιουργία τεσσάρων διαφορετικών ζωνών, με
συγκεκριμένες υποδομές και κατηγορίες δραστηριοτήτων.

Η πρώτη ζώνη αφορά την ανάπτυξη του περιβάλλοντος οικιστικού ιστού και των κατοικιών με την κατασκευή
γηπέδων, υπαιθρίων παιδοτόπων, πισινών για παιδιά και

ενήλικες, παιδικών σταθμών και ιατρείων.

Στη δεύτερη ζώνη θα εντάσσεται το μυθολογικό πάρκο σε μία έκταση 420 στρεμμάτων και αθλητικές
εγκαταστάσεις, δυναμικότητας 20.000 περίπου θεατών, με χώρους στάθμευσης 3.000 αυτοκινήτων. Οι
προβλεπόμενες αθλητικές μ
ονάδες περιλαμβάνουν στίβο, κολυμβητήριο και κλειστό γυμναστήριο, καθώς και
όλους τους απαραίτητους συμπληρωματικούς και βοηθητικούς χώρους, όπως μονάδα φυσιοθεραπείας και
αποκατάστασης αθλητών πρωταθλητισμού, κέντρο spa και ξενώνες αθλητών και προπονητών.

Μία έκταση
140 στρεμμάτων, θα διατεθεί για τη δημιουργία σύγχρονων ξενοδοχειακών μονάδων, συνολικής
δυναμικότητας 1.000 κλινών.

Στην τρίτη ζώνη, έκτασης 1.200 στρεμμάτων, θα δημιουργηθεί ένα ελεγχόμενο πάρκο οικολογικής
ανάπτυξης στις εκβολές του ποταμού
Αίσονα, με διαμορφωμένα μονοπάτια περιπατητικών διαδρομών,
πολυχώρους εκδηλώσεων, υπαίθρια αναψυκτήρια, ξύλινη αποβάθρα και γέφυρα.

Η τέταρτη ζώνη συμπληρώνει την εικόνα και τη λειτουργικότητα του συγκροτήματος, με τη δημιουργία
ιπποδρομίου 138 στρεμμάτων
και τον σχεδιασμό ιππικών διαδρομών, κωπηλατικού κέντρου, γηπέδων
πόλο και τοξοβολίας, άρτια εξοπλισμένων χώρων διοργάνωσης αγώνων και επιδείξεων, ενώ
περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη παραθεριστικών αγροκτημάτων με γραφικές κατοικίες, καθώς και κέντρο
παράδοσ
ης μαθημάτων τοπικής κουζίνας.

Η επένδυση έχει ως επίκεντρο τον ξεχωριστό χαρακτήρα της περιοχής του Ολύμπου και την κληρονομιά
που της προσφέρει η ελληνική μυθολογία. Παράλληλα, γειτνιάζοντας με το γνωστό αρχαιολογικό τρίγωνο
Δίου, Βεργίνας και Πέλλας, έ
ρχεται να δώσει νέα ώθηση από πλευράς επισκεψιμότητας στην ευρύτερη
περιοχή.

Στα πλεονεκτήματα της προωθούμενης επένδυσης περιλαμβάνεται και η εύκολη προσβασιμότητα τόσο από
την Εθνική Οδό Αθηνών
-

Θεσσαλονίκης, όσο και από την Εγνατία Οδό. Ταυτόχρονα, η
εν λόγω έκταση
βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το αεροδρόμιο και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

http://www.enet.gr/online/online_text/c=114,id=81525188
Εφικτός ο στόχος του Κιότο, κατά
Σιούφα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αισιόδοξος ότι η Ελλάδα μπορεί να προσεγγίσει το «στόχο του Κιότο» για 20,1% από Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας (ΑΠΕ) μέχρι το 2010 εμφανίζεται ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας σε μήνυμά του στους
συνέδρους του 13ου διεθνούς συνεδρίου
Hydro 2006, που πραγματοποιείται από χθες στη Χαλκιδική με
διοργανωτές το βρετανικό περιοδικό «Hydropower & Dams» και την εταιρεία Network Events Ltd.

Για τη συμβολή των υδάτινων πόρων στην προσπάθεια επίτευξης του στόχου ανέφερε πως σήμερα η ισχύς
των μι
κρών υδροηλεκτρικών σταθμών είναι 81 MW, ενώ εκτιμάται ότι έως το 2010 θα είναι πολλαπλάσια.

Σημειώνει ακόμη ότι έως τις 7 Σεπτεμβρίου πήραν άδεια λειτουργίας σε όλη τη χώρα 50 μικρά
υδροηλεκτρικά έργα ισχύος 81,44 MW, 59 άδεια εγκατάστασης ισχύος 109,1 MW

και 251 άδεια παραγωγής
ισχύος 495,225 MW. Υπολογίζεται ότι τα μικρά υδροηλεκτρικά συμμετέχουν σήμερα με 13,6% στη συνολική
δυναμικότητα των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Δημήτρης Μανιατάκης, τόνισε ότι μέχρι σήμερα η επ
ιχείρηση αξιοποίησε
το 40% του ετήσιου εκμεταλλεύσιμου υδροδυναμικού της χώρας, που εκτιμάται σε 12 TWh.

http://www.enet.gr/online/online_text/c=114,id=50423428
Βιομηχανίες μολύνουν
με τα απόβλητά τους τα υπόγεια νερά

«E» 25/9

Ποινικές δικογραφίες έχουν σχηματιστεί σε βάρος των υπευθύνων διαφόρων βιομηχανικών μονάδων στην
ευρύτερη περιοχή του Kορωπίου, καθώς διαπιστώθηκε ότι με τα υγρά απόβλητά τους ευθύνονται για τη
σοβαρή ρύπανση
των υπογείων υδάτων αλλά και του πόσιμου νερού.

Πέρα από τις ποινικές διαδικασίες, που ξεκίνησαν έπειτα από σχετική έρευνα των «Pάμπο του
περιβάλλοντος», έχουν κινηθεί και οι διαδικασίες για την επιβολή υψηλών προστίμων που, σύμφωνα με τις
εισηγήσεις της
Eιδικής Yπηρεσίας Eπιθεωρητών Περιβάλλοντος (EYEΠ), θα πρέπει να ανέλθει σε 85.000
ευρώ.

Tο σοβαρό αυτό ζήτημα, που αφορά άμεσα τους κατοίκους μιας μεγάλης ζώνης, ήλθε στο φως ύστερα από
καταγγελίες για την παρουσία εξασθενούς χρωμίου στα υπόγεια νερά της
περιοχής του Kορωπίου, αλλά και
για την ανεξέλεγκτη λειτουργία χωματερών που ρυπαίνουν τον υδροφόρο ορίζοντα, δημιουργώντας
ευρύτερους κινδύνους ρύπανσης για την ύδρευση και την άρδευση (καλλιέργειες κ.λπ.).

Aπό στοιχεία που έρχονται στο φως ύστερα από σχε
τική ερώτηση που απασχολεί τη Bουλή, προκύπτει ότι
η EYEΠ έχει προχωρήσει από πέρυσι σε έλεγχο 30 βιομηχανικών μονάδων που θα μπορούσαν να
παράγουν υγρά απόβλητα με χρώμιο.

Tαυτόχρονα πήραν δείγματα από γεωτρήσεις στα οικόπεδα αυτών των μονάδων και από άλ
λες γεωτρήσεις
στην περιοχή και τα σχετικά πορίσματα (αναλύσεις στο Γενικό Xημείο του Kράτους) έδειξαν ότι για τη
μόλυνση ευθύνονται 6 βιομηχανικές μονάδες και μία χωματερή, ενώ σε δύο γεωτρήσεις (σε σύνολο 16 που
ελέγχθηκαν) εντοπίστηκε υπέρβαση της μέγισ
της τιμής χρωμίου που επιτρέπεται να υπάρχει στο νερό.

Oι εμπλεκόμενες βιομηχανικές μονάδες ασχολούνται με μεταλλικά εξαρτήματα, μεταλλικά είδη μπάνιου,
υαλουργία, χρώματα κ.λπ., ενώ η προβληματική χωματερή εντοπίστηκε στη θέση Mαυροβούνι. Tην αρχική
καταγ
γελία, που αφορούσε και άλλες χωματερές της περιοχής, είχε κάνει ο πρόεδρος της πρωτοβουλίας
Συλλόγου Πολιτών Δ. Γεωργακόπουλος με αναφορά προς τον Συνήγορο του Πολίτη, που κινητοποίησε όλες
τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στο πόρισμά τους οι επιθεωρητές περιβάλλο
ντος υπογραμμίζουν ότι «λόγω της σοβαρότητας του θέματος
(ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα) και των κινδύνων που ενέχονται (από την ύδρευση και την άρδευση) θα
πρέπει να ενημερωθούν οι χρήστες και να ληφθούν άμεσα μέτρα για τον έλεγχο, την παρακολούθηση και
την αντιμετώπιση του προβλήματος». Aκόμα εισηγήθηκαν τη σφράγιση των επίμαχων γεωτρήσεων, την
εντατικοποίηση των ελέγχων (που γίνεται με συστηματικές δειγματοληψίες), αλλά και την απαγόρευση της
υπεδάφιας διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων από ρυπογόνες δραστ
ηριότητες.

Στις αυτοψίες, που είχαν γίνει πέρυσι στη χωματερή, είχε διαπιστωθεί ότι γινόταν ανεξέλεγκτη απόρριψη
αποβλήτων, καύση απορριμμάτων και λειτουργία της χωρίς άδεια περιβαλλοντικής αποκατάστασης και
χωρίς να τηρούνται τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλεία
ς.

ΑΛ. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=5348&subid=2&pubid=64882
Μεταναστεύουν λόγω αλλαγής του κλίματος...

«E» 23/9

Της Μαρίας Αδαμίδου

Οι ακραίες φυσικές

καταστροφές που τα τελευταία χρόνια κάνουν την εμφάνισή τους με καταιγιστικό ρυθμό
και που αποτελούν, κατά πολλούς επιστήμονες, την «εκδίκηση» του πλανήτη προς την ανθρώπινη
αχαριστία, έχουν προσθέσει στο λεξιλόγιο της ανθρωπότητας μια ακόμη φράση: τον πε
ριβαλλοντικό ή
οικολογικό πρόσφυγα. Oπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποιούν κατά καιρούς τα Hνωμένα
Eθνη, το 60% των προσφύγων ανά τον κόσμο δεν εγκαταλείπουν τις εστίες τους διωγμένοι από τις
πολεμικές συρράξεις αλλά από την αλλαγή των κλιματολογ
ικών συνθηκών.

Δυσοίωνες προβλέψεις

Bάσει των εκτιμήσεων του OHE, μέσα στα επόμενα 5 χρόνια θα υπάρχουν τουλάχιστον 50 εκατομμύρια
περιβαλλοντικοί πρόσφυγες στον κόσμο, ενώ μέχρι το τέλος του αιώνα θα φτάσουν τα 150 εκατομμύρια. Πιο
δυσοίωνες είναι οι προ
βλέψεις οικολογικών οργανώσεων που φοβούνται ότι ο αριθμός των
περιβαλλοντικών προσφύγων θα ξεπεράσει τα 400 εκατομμύρια. Tο ένα εκατομμύριο εξ αυτών,
προέρχονται μόνο από τα αρχιπέλαγα των ωκεανών, που ενδέχεται ακόμη και να εξαφανιστούν από τον
χάρτη, κα
θώς η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει με ταχύτατους ρυθμούς.

Δηλαδή, δεν μιλάμε για πληθυσμούς που θα αναγκαστούν να μεταναστεύσουν συλλήβδην και να
ενσωματωθούν σε διαφορετικές κοινωνίες, με όλες τις δυσκολίες που συνεπάγεται αυτό, αλλά για ολόκληρα
κράτη
που κινδυνεύουν με φυσικό αφανισμό.

Περίπου 150.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας της υπερθέρμανσης του πλανήτη και άλλα 11
εκατομμύρια νοσούν από αυτήν ακριβώς την αιτία. Πολλές φτωχές χώρες υφίστανται ήδη τις επιπτώσεις, με
την αύξηση επιδημιών
, όπως το Περού και το Mπαγκλαντές.

H υποβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν ολόκληρε κοινότητες, είναι μια σκληρή
πραγματικότητα, είτε πρόκειται για φυσικές καταστροφές, είτε για την αργή αλλά σταθερή καταστροφή του
χώρου από ξηρασίες
ή πλημμύρες ετών.

H πρώτη φορά που η ανθρωπότητα συνειδητοποίησε την ύπαρξη περιβαλλοντικών προσφύγων ήταν μετά
την τραγωδία της Nέας Oρλεάνης, ωστόσο ο όρος υφίσταται από το 1940. Eάν όμως η συμφορά δεν πλήξει
ένα κράτος του ανεπτυγμένου κόσμου, ως συνήθω
ς, ξεχνιέται πολύ γρήγορα ή δεν γίνεται καν αποδεκτή.

Oι δραστικές κλιματολογικές αλλαγές, όμως, έχουν αρχίσει να χτυπούν και την πόρτα των ισχυρών κρατών
της Δύσης. H Yπατη Aρμοστεία του OHE για τους πρόσφυγες, ήδη τον Φεβρουάριο του 2005
προειδοποιούσε
ότι «ενώ κάποιοι θεωρούν ότι η λύση είναι η ενίσχυση των συνόρων, άλλοι, με μεγαλύτερο
αίσθημα αλληλεγγύης, πιστεύουν ότι ο Bορράς πρέπει να πληρώσει το οικολογικό του χρέος και να λύσει τα
προβλήματα που πηγάζουν από το περιβάλλον και τις κλιματολογικές σ
υνθήκες και πλήττουν τον Nότο, γιατί
δημιουργήθηκαν από τους ίδιους τον Bορρά, λόγω της αλόγιστης και μη διατηρήσιμης οικονομικής
ανάπτυξης».

Η ερημοποίηση

O βασικότερος λόγος που αναγκάζει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους
ε
ίναι οι ξηρασίες και η διάβρωση της ξηράς, όπως και η ερημοποίηση που προκαλείται από την άνοδο της
μέσης θερμοκρασίας και τις υψηλές τιμές εκπομπής ρύπων.

Oι έρημοι καταλαμβάνουν το 1/4 της επιφάνειας του πλανήτη και το 8% του πληθυσμού, δηλαδή περίπου
5
00 εκατομμύρια άνθρωποι, ζουν είτε μέσα είτε στα όριά τους. H επέκταση των ερήμων θα φέρει σε
δυσθεώρητα ύψη το ποσοστό ανθρώπων που ζουν εκεί, με συνέπεια να μην μπορούν να συντηρηθούν.

Oι αριθμοί της προσφυγιάς

60% των προσφυγων εγκαταλείπουν τις εστίες

τους για περιβαλλοντικούς λόγους.

50 εκατομμύρια θα φτάσουν οι περιβαλλοντικοί πρόσφυγες τα επόμενα 5 χρόνια.

150 εκατομμύρια θα είναι οι περιβαλλοντικοί πρόσφυγες στο τέλος του αιώνα.

400 εκατομμύρια θα είναι ο αντίστοιχος αριθμός, λένε περιβαλλοντικές ο
ργανώσεις.

150.000 ανθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο λόγω υπερθέρμανσης της γης.

800.000 ανθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο λόγω της μόλυνσης.

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=5351&
subid=2&pubid=64669
Τα κοράλλια πεθαίνουν και οι ακτές υποχωρούν

«E» 23/9

Tο ειδυλλιακό αρχιπέλαγος, που φιλοξενεί περίπου 300.000 κατοίκους, αποτελεί «μαγνήτη» για τους
τουρίστες. H ευημερία, όμως, σύντομα μπορεί να περάσει στο παρελθόν, καθώς η θάλ
ασσα μολύνεται, τα
κοράλλια πεθαίνουν και οι ακτές έχουν αρχίσει να υποχωρούν.

Σύμφωνα με οικολογικές οργανώσεις, το επίπεδο των υδάτων ανέβηκε κατά 5 εκατοστά μέσα σε δέκα
χρόνια. Σε ένα φαραωνικών διαστάσεων εγχείρημα να νικήσουν την άνοδο της στάθμης τ
ης θάλασσας, οι
αρχές αποφάσισαν την ανέγερση ενός τεχνητού νησιού. Tο νησί αυτό στηρίζεται σε έναν κοραλλιογενή
ύφαλο, ο οποίος βρίσκεται περίπου ένα μέτρο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και θα υψώνεται
περίπου 2 μέτρα ψηλότερα και «φιλοδοξεί» να λει
τουργήσει ως «κιβωτός», όπου θα μπορούν να βρουν
καταφύγιο τουλάχιστον οι μισοί από τους κατοίκους του αρχιπελάγους.

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=5351&subid=2&pubid=646
68
Η μεγαλύτερη δεξαμενή πόσιμου νερού σβήνει από τον χάρτη

«E» 23/9

Mια από τις μεγαλύτερες «δεξαμενές» πόσιμου νερού στην Aφρική, η λίμνη του Tσαντ, κινδυνεύει να
εξαφανιστεί από τον χάρτη. Στα τελευταία 50 χρόνια, η επιφάνειά της έχει μειωθεί κατά

90%,
υποχρεώνοντας τους κατοίκους της περιοχής να φύγουν και να εγκαταλείψουν την ενασχόλησή τους με το
ψάρεμα καταφεύγοντας στις πόλεις. Tο βάθος της λίμνης, που έφτανε τα έξι μέτρα, σήμερα δεν ξεπερνά το
ενάμισι.

O Nίγηρας, ο οποίος δεν έχει πλέον πρόσ
βαση στη λίμνη, λόγω της υποχώρησης των υδάτων,
συνεργάζεται με τις άλλες τρεις χώρες για την κατασκευή ενός καναλιού μήκους 300 χιλιομέτρων που θα
ξεκινά από τον ποταμό Oυμπανγκούι στην κεντρική Aφρική και θα τροφοδοτεί με νερό έναν από τους
ποταμούς που
καταλήγουν στη λίμνη. Tο έργο αυτό, όμως, είναι εξαιρετικά φιλόδοξο και δαπανηρό.

Aπό την άλλη, η κυβέρνηση του Tσαντ υλοποιεί ένα πρόγραμμα ανταλλαγής εκτάσεων γης, δίνοντας στους
εσωτερικούς πρόσφυγες χωράφια σε άλλα σημεία της χώρας, γεγονός όμως, που
σύμφωνα με τους
ειδικούς, όχι μόνο δεν λύνει το πρόβλημα των προσφύγων αλλά ούτε βοηθά στην καταπολέμηση της
ξηρασίας.

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=5351&subid=2&pubid=6
4670
Λιώνουν οι πάγοι και οι Ινουίτ μετακινούνται σε άλλες περιοχές

«E» 23/9

Στη βορειοανατολική Aλάσκα οι αυτόχθονες δημιούργησαν ένα καινούριο χωριό και προσπαθούν να
κερδίσουν το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα

της διαρκούς
διάβρωσης των ακτών της περιοχής.

Kατά τη διάρκεια μιας νεροποντής, που κράτησε περίπου πέντε ώρες, οι άνθρωποι αυτοί είδαν να
εξαφανίζονται κυριολεκτικά από τα μάτια τους, τα σπίτια τους και κτίσματα που είχαν χτίσει με κόπο μέσα
στα προηγο
ύμενα 20 χρόνια.

Παλαιότερα, ο πάγος κάλυπτε την περιοχή από τα μέσα Oκτωβρίου, όμως, πλέον, πρέπει να φτάσουν τα
τέλη Δεκεμβρίου για να εμφανιστούν οι πρώτοι πάγοι.

Oι μετεωρολόγοι και οι γεωλόγοι, τους προειδοποίησαν ότι θα πρέπει να έχουν εγκαταλείψει

την περιοχή
μέσα στα επόμενα 15 χρόνια.

H παρούσα κατάσταση είναι αποτέλεσμα των κλιματολογικών αλλαγών της περασμένης 50ετίας, όταν
δηλαδή ξεκίνησε η ραγδαία αύξηση της μέση θερμοκρασίας που έφτασε τους 2,4 βαθμούς Kελσίου, με
αποτέλεσμα να απομείνει μό
νο το ένα τέταρτο των πάγων.

Υποχρεωτική εκκένωση

H πολιτεία της Aλάσκα και οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες των Hνωμένων Πολιτειών Aμερικής έχουν διαθέσει
ήδη περίπου 140 εκατομμύρια δολάρια για τη μετακίνηση και εγκατάστασή τους σε άλλα χωριά της
ευρύτερης πε
ριοχής, όμως εκείνοι δεν θέλουν να απαρνηθούν τη δική τους κουλτούρα και να υποχρεωθούν
να ενσωματωθούν σε μια άλλη, διαφορετική κοινωνία.

Kαι το χωριό τους είναι μόνο η αρχή, καθώς στο επόμενο διάστημα θα εκκενωθούν υποχρεωτικά δεκάδες ή
ακόμη και εκατον
τάδες άλλοι οικισμοί των Iνουίτ, γεγονός που θα έχει επιπτώσεις και στο ευαίσθητο
οικοσύστημα της περιοχής.

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=5351&subid=2&pubid=64671
Στ
ο «σκαμνί» για ρύπανση του πόσιμου νερού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 25/9/2006

Ποινικές δικογραφίες έχουν σχηματιστεί σε βάρος των υπευθύνων διαφόρων βιομηχανικών μονάδων στην
ευρύτερη περιοχή του Kορωπίου, καθώς διαπιστώθηκε ότι με τα υγρά απόβλητά τους ευθύνονται για τη
σοβαρή ρύπανση των υπογείων υδάτων, αλλά και του πόσιμου νερού. Πέρα από τις ποινικές διαδικασίες,
που ξεκίνησαν μετά από σχετική έρευνα των «ράμπο του περιβάλλοντος», έχουν κινηθεί και οι διαδικασίες
για την επιβολή υψηλών προστίμων που σύμφωνα με τις εισ
ηγήσεις της Eιδικής Yπηρεσίας Eπιθεωρητών
Περιβάλλοντος (EYEΠ) θα πρέπει να ανέλθει σε 85.000 ευρώ. Tο σοβαρό αυτό ζήτημα που αφορά άμεσα
τους κατοίκους μιας μεγάλης ζώνης, ήλθε στο φως μετά από καταγγελίες για την παρουσία εξασθενούς
χρωμίου στα υπόγεια ν
ερά της περιοχής του Kορωπίου, αλλά και για την ανεξέλεγκτη λειτουργία χωματερών
που ρυπαίνουν τον υδροφόρο ορίζοντα, δημιουργώντας ευρύτερους κινδύνους ρύπανσης για την ύδρευση
και την άρδευση.

Τα στοιχεία

Aπό στοιχεία που έρχονται στο φως μετά από σχετι
κή ερώτηση που απασχολεί τη Bουλή, προκύπτει ότι η
EYEΠ έχει προχωρήσει από πέρσι σε έλεγχο 30 βιομηχανικών μονάδων που θα μπορούσαν να παράγουν
υγρά απόβλητα με χρώμιο. Tαυτόχρονα πήραν δείγματα από γεωτρήσεις στα οικόπεδα των μονάδων αυτών
και από άλλες
γεωτρήσεις στην περιοχή και τα σχετικά πορίσματα (αναλύσεις στο Γενικό Xημείο του
Kράτους) έδειξαν ότι για τη μόλυνση ευθύνονται 6 βιομηχανικές μονάδες και μία χωματερή, ενώ δύο
γεωτρήσεις (σε σύνολο 16 που ελέγχθηκαν) εντοπίστηκε υπέρβαση της μέγιστης τιμ
ής χρωμίου που
επιτρέπεται να υπάρχει στο νερό.

Oι εμπλεκόμενες βιομηχανικές μονάδες ασχολούνται με μεταλλικά εξαρτήματα, μεταλλικά είδη μπάνιου,
υαλουργία, χρώματα κ.λπ., ενώ η προβληματική χωματερή εντοπίστηκε στη θέση Mαυροβούνι.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=4667&subid=2&pubid=256072
Αγνωστες ασθένειες από τις κλιματικές αλλαγές

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 23/9/2006

Aσθένειες, που μέχρι τώρα ήταν σχεδόν άγνωστες στην Eυρώπη,

άρχισαν να εμφανίζονται λόγω των
κλιματικών αλλαγών, προειδοποίησε ο Bρετανός καθηγητής Πολ Xάντερ του Πανεπιστημίου της Aνατολικής
Aγγλίας. Oπως τόνισε, ο άστατος καιρός που προκαλεί πλημμύρες και ξηρασία οδηγεί, επίσης, σε αλλαγές
στην εμφάνιση μολυσματ
ικών νόσων. Tο τελευταίο διάστημα έκανε την εμφάνισή της μια νόσος που
αποκαλείται «Vibrio vulnificus» και που προκαλείται από θαλάσσιους οργανισμούς στις χώρες του Kόλπου
και στις Hνωμένες Πολιτείες, πρόσθεσε ο καθηγητής Xάντερ, τονίζοντας ότι ένας άνθρωπ
ος πέθανε στη
Δανία από αυτή τη νόσο. O άνθρωπος μπορεί να μολυνθεί από τη νόσο αυτή τρώγοντας όστρακα ή και
κολυμπώντας ακόμη σε μολυσμένα νερά. O οργανισμός αυτός ζει σε νερά που έχουν θερμοκρασία 20
βαθμών Kελσίου και άνω. Kάποιοι λουόμενοι στις ιταλικέ
ς ακτές μολύνθηκαν από ένα μικροοργανισμό που
αποκαλείται «Ostreopsis ovata», που μέχρι τώρα είχε εντοπιστεί μόνο σε πολύ θερμά κλίματα. «Πάνω από
100 λουόμενοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με διάφορα συμπτώματα, όπως διάρροια και εξανθήματα»,
τόνισε ο καθη
γητής κ. Xάντερ . «H άποψή μας είναι ότι όλα αυτά οφείλονται, στο ό,τι οι χειμώνες δεν είναι
πλέον τόσο ψυχροί όσο ήταν μέχρι τώρα», διευκρίνισε ο ίδιος

http://www.imerisia.gr
/article.asp?catid=4669&subid=2&pubid=255793
Ενέργεια: στο στόχαστρο της κριτικής τα καύσιμα


Της Χρυσας Λιαγγου

H εγχώρια ενεργειακή αγορά στο σύνολό της δεν παρουσιάζει τον ίδιο βαθμό ανάπτυξης σε ό,τι αφορά τον
ανταγωνισμό. Η αγορά του ηλεκτρισμού β
ρίσκεται από το 2001 σε διαδικασία απελευθέρωσης, ωστόσο
κυριαρχεί ακόμη το μονοπώλιο της ΔΕΗ. Αντίστοιχη είναι και η κατάσταση στην αγορά του φυσικού αερίου,
στην οποία η ΔΕΠΑ κατέχει μονοπωλιακή θέση. Το θεσμικό πλαίσιο για την απελευθέρωση της αγοράς
φυ
σικού αερίου που θα δώσει τη δυνατότητα δραστηριοποίησης ανταγωνιστών της ΔΕΠΑ, δεν έχει ακόμη
ολοκληρωθεί καθώς εκκρεμεί η έκδοση υπουργικής απόφασης για τις συμβάσεις που θα υπογράφουν οι
προμηθευτές αερίου με τον διαχειριστή του συστήματος για τη χρήση
του δικτύου προκειμένου να
μεταφέρουν αέριο στους πελάτες τους.

Η αγορά που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από πλευράς ανταγωνισμού είναι των καυσίμων. Η εν
λόγω αγορά παρουσιάζει πολύ μεγάλη διαφοροποίηση ανά κλάδο. Ο τομέας της διύλισης έχει
χαρακτ
ηριστικά ολιγοπωλίου, καθώς το 100% αυτής ελέγχεται από δύο ομίλους, των ΕΛ.ΠΕ. (75%) και τον
όμιλο Βαρδινογιάννη που κατέχει μέσω της Μότορ Οϊλ το 25% της αγοράς. Στον τομέα της εμπορίας, αν και
δραστηριοποιούνται πάνω από 20 εταιρείες, που θεωρητικά και
για το μέγεθός της είναι επαρκές νούμερο
για τη λειτουργία υγιούς ανταγωνισμού, ωστόσο σε ποσοστό 60% ελέγχεται από τις τρεις μεγάλες εταιρείες
του κλάδου (ΕΚΟ, ΒP και SHELL). Στον κλάδο της λιανικής δραστηριοποιούνται περίπου 8.000 πρατήρια. .

Παρά τη δρα
στηριοποίηση μεγάλου αριθμού εταιρειών και πρατηρίων, η αγορά των καυσίμων έχει βρεθεί
πολλές φορές στο στόχαστρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς από τις τιμοληψίες που πραγματοποιεί
σε ημερήσια βάση το υπουργείο Ανάπτυξης έχουν παρατηρηθεί ενδείξεις για

εναρμονισμένη πρακτική
τιμών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υπόθεση της BP και της Shell, οι οποίες κατηγορούνται για εναρμονισμένη πρακτική
τιμών στις εκπτώσεις προς τους πρατηριούχους πελάτες τους. Οι δύο εταιρείες απειλούνται με πρόστιμο
συνολικού ύψους 107,8

εκατ. ευρώ, που εάν τελικά επιβληθεί θα είναι το υψηλότερο στην ιστορία της
ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού. Το ποσό αντιστοιχεί στο 4% του ετήσιου τζίρου των δύο εταιρειών και
επ’ αυτού θα τοποθετηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου η ολομέλεια της Επιτροπής.

Σε εξ
έλιξη βρίσκεται, και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 2 Οκτωβρίου, έρευνα της Επιτροπής για το
σύνολο της αγοράς καυσίμων. Την αγορά παρέπεμψε στην Επιτροπή με απόφασή του μέσα στο καλοκαίρι
ο υπουργός Ανάπτυξης Δ. Σιούφας.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_24/09/2006_198878
Στο... δρόμο 12.500 τόνοι αποβλήτων

Παρότι μολυσματικά, τοξικά και

επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, τα ιατρικά απορρίμματα
καταλήγουν, παρανόμως, σε κοινές χωματερές

Πάνω από 15.000 τόνοι επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων παράγονται κάθε χρόνο στη χώρα μας. Από
αυτά, μόνο οι 2.500 καταλήγουν σε κατάλληλο αποτεφρωτήρα. Τα υ
πόλοιπα, μολυσματικά τα περισσότερα
-
ανθρώπινα μέλη και κατεστραμμένοι από τις ασθένειες ιστοί, εκκρίσεις και αίμα βαριά αρρώστων, ληγμένα
αντικαρκινικά και άλλα επικίνδυνα τοξικά φάρμακα
-

καταλήγουν σε κοινές χωματερές. Τεράστιος ο κίνδυνος
για τη δημόσια

υγεία, αφού εύκολα πλήθος μολυσματικών και τοξικών παραγόντων μπορούν να
διασπαρούν στο περιβάλλον, μέσω των πουλιών, αλλά και του υπεδάφους.

Οπως διαπιστώνει έρευνα της «Κ», η διαδικασία είναι πλημμελής σε όλο το φάσμα της διαχείρισης των
αποβλήτων, από
τη συλλογή τους εντός των υγειονομικών μονάδων έως τη μεταφορά και την τελική
επεξεργασία τους. Με μεγάλη προχειρότητα τα απόβλητα διαχωρίζονται και αποστειρώνονται στα
νοσοκομεία, με αποτέλεσμα ούτε η καύση να γίνεται σωστά ούτε τα μολυσματικά απορρίμματα

να
απενεργοποιούνται πλήρως. Με μεγάλες καθυστερήσεις τα απόβλητα οδηγούνται από τα νοσοκομεία στις
εγκαταστάσεις αποτέφρωσης του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής στα Ανω
Λιόσια, με αποτέλεσμα τα επικίνδυνα απόβλητα να συσσωρεύονται επ
ί μακρόν στα θεραπευτήρια.

Οσα μεταφέρονται. Διότι, μια μεγάλη ποσότητα αποβλήτων που παράγονται από τα νοσοκομεία της
περιφέρειας, ιδιωτικά νοσοκομεία, μικρά θεραπευτήρια, διαγνωστικά κέντρα αλλά και ιατρεία, κτηνιατρεία
κ.ά. είναι άγνωστο πού ακριβώς κατ
αλήγουν. Νομοθετικό κενό, ανεπαρκής ελεγκτικός μηχανισμός, απουσία
μητρώου παραγωγών μολυσματικών αποβλήτων
-
κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα
-

και υψηλές τιμές
μεταφοράς και αποτέφρωσης (στον αποτεφρωτήρα του ΕΣΔΚΝΑ στα Ανω Λιόσια φθάνουν μόνο 6
-
7 τόνοι
ημερησίως

από τους 30 τόνους που μπορεί να διαχειριστεί) είναι μερικοί από τους παράγοντες που έχουν
οδηγήσει σε αυτήν την κατάσταση. Η «Κ» καταγράφει παραβάσεις, γκρίζες διαδικασίες, κενά και υποδεικνύει
τι θα μπορούσε να γίνει και δεν έχει ακόμη δρομολογηθεί.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_24/09/2006_198714
Κενά στη νομοθεσία και στο σύστημα ελέγχου


Της Εφης Χατζηιωαννιδου

Παρά τις προσπάθειες που γίνονται τ
α τελευταία χρόνια στον τομέα της διαχείρισης των μολυσματικών
ιατρικών αποβλήτων (εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ενωσης το 1996,
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις το 2003 και το 2005), πολλά υπολείπονται ακόμη, καθώς μια σημαντικ
ή
ποσότητα μολυσματικών αποβλήτων καταλήγει στις χωματερές.

Οξύ πρόβλημα

Οπως χαρακτηριστικά λέει στην «Κ» ο πρόεδρος του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής, κ.
Θ. Μαστοράκος, «στο παρελθόν συνελήφθησαν απορριμματοφόρα δήμων να μεταφέρουν στη χ
ωματερή
νοσοκομειακά απόβλητα και επεβλήθησαν κυρώσεις». Το πρόβλημα είναι οξύ τόσο στην Αθήνα, όπου
(βάσει των κενών στη νομοθεσία και στο σύστημα ελέγχου) ιατρεία και μικρές νοσοκομειακές μονάδες
διαχειρίζονται τα απόβλητά τους κατά το δοκούν, όσο και στ
ην περιφέρεια.

Σύμφωνα με τις διεθνείς νόρμες, κάθε ασθενής παράγει μισό κιλό απόβλητα την ημέρα. Στην Αττική, όπου
στο σύστημα του ΕΣΥ εγγράφονται περίπου 12.000 κλίνες, εκτιμάται ότι παράγονται ημερησίως (εφόσον
γίνεται σωστός διαχωρισμός στα νοσοκομεία)

περίπου 6
-

7 τόνοι μολυσματικών αποβλήτων. Αριθμός που
συμπίπτει με τα απορρίμματα που καίει καθημερινά ο ΕΣΔΚΝΑ, μέρος των οποίων προέρχεται και από την
περιφέρεια. Τα ιδιωτικά νοσοκομεία και θεραπευτήρια, οι μονάδες ταχείας νοσηλείας, τα διαγνωστικά
κέ
ντρα, τα εργαστήρια και τα ιατρεία, που κάνουν αιματολογικούς και άλλων ειδών ελέγχους και άλλες
ιατρικές πράξεις οι οποίες παράγουν μολυσματικά απόβλητα, τα διαχειρίζονται υπό αδιευκρίνιστες
συνθήκες.

Οι τιμές καύσης

Μια πρώτη προσπάθεια να μπει τάξη έγιν
ε το 2005, υποστηρίζουν κύκλοι του υπουργείου Υγείας, όταν με
Κοινή Υπουργική Απόφαση αποφασίστηκε να δοθούν νέες προδιαγραφές ώστε να διευκολυνθούν τα
νοσοκομεία (δημόσια και ιδιωτικά) να εγκαταστήσουν μονάδες αποστείρωσης.

Και τούτο διότι, κατά κοινή ομο
λογία, οι τιμές καύσης που ζητάει ο ΕΣΔΚΝΑ για το εργοστάσιό του (1,7 ευρώ
το κιλό, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη οι τιμές φτάνουν το 0,50 ευρώ το κιλό) αλλά και τα έξοδα μεταφοράς
και συσκευασίας στην Αττική (τα αναλαμβάνουν τα νοσοκομεία και φθάνουν το 0,60
ευρώ το κιλό)
ανεβάζουν πολύ τη δαπάνη με αποτέλεσμα τα απορρίμματα να καταλήγουν στις χωματερές. Το υπουργείο,
λοιπόν, πρέπει να αναζητήσει νέες τεχνολογίες που θα καθιστούν ανενεργά τα μολυσματικά απόβλητα σε
χαμηλότερη τιμή.

Τι να γίνει

Οπως εκτιμούν επ
ιστήμονες και ειδικοί εμπειρογνώμονες, θα πρέπει:

1. Να διευθετηθεί το σύστημα της διαχείρισης (ο ΕΣΔΚΝΑ ολοκληρώνει σε λίγο τη δημοπράτηση για την
ανάδειξη ιδιώτη που θα αναλάβει το έργο της διαχείρισης).

2. Να οργανωθεί το σύστημα αποκομιδής ώστε οι συγκ
εντρωμένες ποσότητες να δημιουργήσουν οικονομικό
επενδυτικό ενδιαφέρον που θα συμβάλει στη μείωση του κόστους.

3. Να ενισχυθούν οικονομικά οι φορείς παραγωγής αποβλήτων (εξετάζεται το ενδεχόμενο να επιδοτηθούν
από αναπτυξιακά προγράμματα του Δ΄ ΚΠΣ όσοι πα
ράγουν συγκεκριμένες ποσότητες μολυσματικών) ώστε
να αγοράσουν κλιβάνους αποστείρωσης.

4. Να πολλαπλασιαστούν οι μηχανισμοί ελέγχου γιατί ο υφιστάμενος αριθμός (π.χ., 30 άτομα στην Αττική,
που εντέλλονται να επιτηρούν δημόσιες και ιδιωτικές νοσοκομειακές μ
ονάδες, θεραπευτήρια, εργαστήρια και
περίπου 10.000 ιατρεία) δεν αρκεί, με αποτέλεσμα, όσοι μπορούν, να παρανομούν συστηματικά.

5. Να δημιουργηθούν στις νομαρχίες μητρώα παραγωγών μολυσματικών αποβλήτων, που να
ενημερώνονται κάθε μήνα.

6. Να υπάρχει πιστοπ
οίηση των διαδικασιών (ποιος, πού) και πόσες ποσότητες μολυσματικών αποβλήτων
ημερησίως δίδεται για διαχείριση.

7. Για την αδειοδότηση της άσκησης ιατρικής δραστηριότητας να θεωρείται προαπαιτούμενο η ειδική άδεια
διαχείρισης αποβλήτων.

«Αν και οι μονάδες
αποστείρωσης φαίνεται να λύνουν το πρόβλημα στην Περιφέρεια, χρειάζεται να
δρομολογήσει η πολιτεία τις διαδικασίες χωροθέτησής τους μέσα στους ίδιους τους χώρους των
νοσοκομείων ή και σε βιομηχανικές περιοχές των πόλεων, αφού ως προαπαιτούμενο θεωρείται η
αποδοχή
της κοινής γνώμης, που συχνά ενίσταται λόγω έλλειψης ενημέρωσης», λέει στην «Κ» κ. Στάθης Τσιγκρής,
υπεύθυνος εταιρείας διαχείρισης αποβλήτων.

http://news.kathimeri
ni.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_24/09/2006_198713
Πώς τα διαχειρίζονται τα μεγάλα νοσοκομεία

Της Ελευθεριας Τραϊου

Πρόβλημα υψίστου κινδύνου χαρακτηρίζει ο Οργανισμός Παγκόσμιας Υγείας τη διαχείριση των
νοσοκομειακών αποβλήτων, καθώς η πλημμελής αντιμετ
ώπισή τους έχει επιπτώσεις στην δημόσια υγεία,
επιβαρύνοντας την ατμόσφαιρα και το περιβάλλον με λοιμογόνους, τοξικούς, ραδιενεργούς και άλλους
επικίνδυνους παράγοντες. Η Ευρωπαϊκή Ενωση, στην προσπάθειά της να καταστήσει ασφαλέστερη τη
διαχείριση των νοσο
κομειακών αποβλήτων, έχει θεσπίσει αυστηρή νομοθεσία, με την οποία έχει
εναρμονιστεί και η ελληνική. Σύμφωνα με αυτή τη νομοθεσία, τα νοσοκομειακά απόβλητα χωρίζονται σε
πέντε διακριτές κατηγορίες:

1. Οικιακού τύπου. Συσσωρεύονται στους δρόμους έξω από τα
νοσοκομεία, αποτελώντας μόνιμο βραχνά
για τους περιοίκους. Ελλείψει ειδικών κατασκευών (σχάρα κ.ά.) για την τοποθέτησή τους, τα υγρά απόβλητα
που προκύπτουν από τη συμπίεση των απορριμμάτων αυτών στα κοντέινερ του Δήμου, πέφτουν ή
λιμνάζουν στο έδαφος.

2.
Αμιγώς μολυσματικά (ιστοί και όργανα ανθρώπινου σώματος, εκκρίσεις, απόβλητα που ήρθαν σε επαφή
με αίμα κ.ά.). Στη χώρα μας παράγονται ετησίως 15.000 τόνοι μολυσματικά απόβλητα (50% στην Αθήνα
-

15% στη Θεσσαλονίκη). Αρμόδιος φορέας για τη διαχείρισή τους
είναι ο Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων και
Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ), στον αποτεφρωτήρα του οποίου φθάνουν καθημερινά 6
-

7 τόνοι
αποβλήτων, αν και έχει δυναμική πυρόλυσης 30 τόνων. Τι γίνονται τα υπόλοιπα; «Τα διαχειρίζονται τα ίδια
τα νοσοκομεία με τρει
ς τρόπους», λέει στην «Κ» ο κ. Μαν. Δρακάκης, αντιπρόεδρος του ΤΕΕ. «Ορισμένα
νοσοκομεία αποστειρώνουν τα απόβλητα σε κλιβάνους αυτοκαύστου όπου απαλλάσσονται από το
μολυσματικό τους φορτίο. Αλλα νοσοκομεία, κυρίως στην επαρχία, τα αποτεφρώνουν σε κλιβάνου
ς κατά
κανόνα παλαιάς τεχνολογίας και επικίνδυνους όσον αφορά την εκπομπή αερίων, ενώ άλλα διατίθενται χύδην
σε χώρους ταφής απορριμμάτων».

3. Μολυσματικά
-

τοξικά. Δυσκολότερα είναι τα πράγματα με τα απόβλητα μολυσματικού και τοξικού
ταυτοχρόνως χαρακτήρα

(από παθολογοανατομικά εργαστήρια, από τμήματα όπου γίνονται
χημειοθεραπείες κ.ά.). «Η θερμοκρασία στους κλιβάνους αυτοκαύστου αδρανοποιεί τον μολυσματικό
χαρακτήρα των μεικτών αποβλήτων, αλλά όχι τον τοξικό», λέει στην «Κ» ο κ. Μιχ. Σκουνάκης, παθολόγος
-
λοιμωξιολόγος, διευθυντής Παθολογικού Τμήματος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών. «Σε ορισμένες
περιπτώσεις μεικτών αποβλήτων, το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με θερμοκρασίες 1.000 βαθμών Κελσίου.
Αλλες περιπτώσεις όμως απαιτούν διαφορετική επεξεργασία, ενώ πρ
οβληματική είναι παγκοσμίως και η
αντιμετώπιση των υγρών αποβλήτων, που καταλήγουν στην αποχέτευση, ενώ έχουν και τοξικά στοιχεία».

4. Αμιγώς τοξικά (χλωροφόρμιο, βαρέα μέταλλα, επικίνδυνες οργανικές και ανόργανες ενώσεις, ληγμένα
κυτταροστατικά φάρμακα κ.
ά.) αφορούν μικρές ποσότητες και αποθηκεύονται σε ειδικούς χώρους. Στη
συνέχεια μεταφέρονται από ιδιωτικές εταιρείες στο εξωτερικό, όπου λειτουργούν ειδικές εγκαταστάσεις για
την αδρανοποίηση και την ταφή τους.

5. Ραδιενεργά. Περισσότερο ελεγχόμενα φαίνετα
ι να είναι τα ραδιενεργά απόβλητα των δημόσιων και
ιδιωτικών νοσοκομείων, για τη διακίνηση των οποίων αρμόδια είναι η Ελληνική Επιτροπή Πυρηνικής
Ενέργειας. Η ίδια ελέγχει τους χρήστες, οι οποίοι έχουν την ευθύνη διαχείρισης των ραδιενεργών
αποβλήτων που π
αράγουν στα τμήματα Πυρηνικής Ιατρικής. Σε ό,τι αφορά τα ραδιενεργά κατάλοιπα από
χρήση ισοτόπων ανοιχτής μορφής (π.χ. από ιώδιο 125 για βραχυθεραπεία καρκίνου κ.ά.), όσα
απενεργοποιούνται γρήγορα καταλήγουν στην αποχέτευση, κατ’ ευθείαν ή έπειτα από παραμ
ονή τους σε
ειδικές δεξαμενές, ενώ εκείνα που χρειάζονται περισσότερο χρόνο φυλάσσονται σε κρύπτες των
εργαστηρίων μέχρι να πεταχτούν. Τα ραδιενεργά κατάλοιπα από κλειστές πηγές (κοβάλτια, μηχανήματα
ακτινοθεραπείας κ.ά.) επιστρέφονται στην κατασκευάστρια
εταιρεία στο εξωτερικό όπου υφίστανται
επανεπεξεργασία ή ανακύκλωση.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_24/09/2006_198712
Παρατυπίες και παραβάσεις διαπί
στωσαν οι ελεγκτές


Του Γιαννη Σουλιωτη

Σοβαρότατες παρατυπίες στη διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων διαπιστώνει
δειγματοληπτική έρευνα που πραγματοποίησαν στα τέλη του 2005 Ειδικοί Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και
Υγείας, τα συμπεράσματα της οποί
ας παρουσιάζει σήμερα η «Κ». Το πόρισμα συντάχθηκε τον περασμένο
Νοέμβριο έπειτα από ελέγχους που διενεργήθηκαν σε δημόσια νοσοκομεία, ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και
τις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (Ε
ΣΔΚΝΑ).
Παραβάσεις εντοπίστηκαν σε όλο το φάσμα διαχείρισης των νοσοκομειακών αποβλήτων, από τη συλλογή
τους εντός των υγειονομικών μονάδων έως τη μεταφορά και τελική επεξεργασία.

Τα κατάλοιπα από την καύση

Σε έλεγχο που έγινε καταρχήν στις εγκαταστάσεις τ
ου ΕΣΔΚΝΑ διαπιστώθηκε ότι τα στερεά κατάλοιπα που
παράγονται από την καύση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων αποθηκεύονται σε χώρους του
Συνδέσμου, δίχως όμως την αναγκαία υποδομή και κυρίως δίχως σχετική άδεια και εγκεκριμένη μελέτη
περιβαλλοντικών επιπ
τώσεων! Οπως αναφέρεται στο πόρισμα, λόγω του πλημμελούς διαχωρισμού των
αποβλήτων από τα νοσοκομεία, στον αποτεφρωτήρα του ΕΣΔΚΝΑ υπάρχει κίνδυνος (και συχνά συμβαίνει)
να καταλήγουν και απόβλητα μικτού τύπου (μολυσματικού
-

τοξικού χρακτήρα), η καύση των

οποίων
απαγορεύεται. Ο ΧΥΤΑ επομένως αρνείται να διαχειριστεί τα στερεά υπολείμματα της καύσης με
αποτέλεσμα τα στερεά απορρίμματα, που παράγονται από την καύση, να παραμένουν παρατύπως στις
εγκαταστάσεις του ΕΣΔΚΝΑ.

Στο πόρισμά τους οι επιθεωρητές επισημ
αίνουν ακόμα ότι ο ΕΣΔΚΝΑ, παρά το γεγονός ότι έχει συνάψει
συμβάσεις με περίπου 130 υγειονομικές μονάδες για τη διαχείριση των αποβλήτων τους, στερείται της
σχετικής άδειας για την αποκομιδή των ιατρικών αποβλήτων! (Εχει άδεια για να τα καίει, δεν έχει όμ
ως άδεια
για να τα μαζεύει). Οπως μάλιστα επισημαίνουν διοικητικά στελέχη νοσοκομείων και διαγνωστικών κέντρων,
ο Σύνδεσμος διαθέτει μόλις τέσσερα φορτηγά ψυγεία γι’ αυτή τη δουλειά, με αποτέλεσμα η αποκομιδή να
μην είναι συχνή και τα απόβλητα να συσσωρεύο
νται επί μακρόν στα νοσοκομεία κατά παράβαση των όσων
προβλέπονται από τη νομοθεσία... (τα απόβλητα θα πρέπει να μαζεύονται μέσα σε πέντε μέρες). Σοβαρά
προβλήματα εντοπίστηκαν και στις πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων που ακολουθούν δύο από τα
μεγαλύτε
ρα δημόσια νοσοκομεία της πρωτεύουσας (συγκεκριμένα στοιχεία έχει στη διάθεσή της η «Κ»).
Στην πρώτη περίπτωση, το πρόβλημα εντοπίζεται στη διαδικασία αποστείρωσης. Συνήθως γίνεται
πλημμελώς από τους υπαλλήλους του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα (ενεργά) μολυσ
ματικά απόβλητα να
καταλήγουν συχνά σε κοινούς κάδους. Οι επιθεωρητές μάλιστα επισημαίνουν τον κίνδυνο διαφυγής τοξικών
αποβλήτων, εάν δεν έχει γίνει προσεκτικός διαχωρισμός των αποβλήτων σε κατηγορίες από την υγειονομική
μονάδα.

Πώς όμως γίνεται αυτός ο δ
ιαχωρισμός στην πράξη; Μιλώντας στην «Κ» ο κοσμήτορας της Σχολής
Δημόσιας Διοίκησης Νίκος Κατσίρης λέει για το θέμα: «Η διαδικασία γίνεται με προχειρότητα. Τα
απορρίμματα δεν διαχωρίζονται και συχνά καταλήγουν στους δημοτικούς κάδους. Επιπλέον, δεν υπάρχου
ν
εργαστήρια για να ελέγξουν εάν τα κατάλοιπα είναι πράγματι αδρανοποιημένα ή παραμένουν επικίνδυνα για
τη δημόσια υγεία».

Και χωρίς άδεια

Στο έτερο νοσοκομείο της Αθήνας που βρέθηκε στο επίκεντρο της έρευνας διαπιστώθηκε ότι λειτουργεί
μηχάνημα αποστείρωσ
ης, το οποίο όμως στερείται σχετικής άδειας επειδή δεν πληροί τους όρους που ορίζει
η ισχύουσα νομοθεσία, η οποία προβλέπει προτεμαχισμό των αποβλήτων.

Σε ό,τι αφορά τέλος τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, αίσθηση προκαλεί η διαπίστωση ότι τα περισσότερα από
αυτά
αναθέτουν παθολογοανατομικές εξετάσεις και επεμβάσεις (παράγουν μολυσματικού και τοξικού
χαρακτήρα απόβλητα) σε εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι μέχρι πρότινος εξαιρούνταν από την ισχύουσα
νομοθεσία, με αποτέλεσμα τα απόβλητα που παράγονται να καταλήγουν
και αυτά σε κοινούς κάδους
απορριμμάτων.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_24/09/2006_198711
Απνοια στα πάρκα του ανέμου


Ωστόσο, το μέλλον ανήκει στην αιολική ενέργεια, λέει στην «Κ» ο καθηγητής Αρθούρος Ζερβός

Συνέντευξη στον Γιαννη Ελαφρο

«Η πορεία προς την αιολική ενέργεια και συνολικά τις ανανεώσιμες πηγές είναι χωρίς επιστροφή! Δεν
υπάρχουν άλλ
ες επιλογές για να στηριχθεί η ανάπτυξη. Εχει τελειώσει πια η εποχή του φθηνού πετρελαίου,
της φθηνής ενέργειας», λέει στην «Κ» ο κ. Αρθούρος Ζερβός, αναπληρωτής καθηγητής του Εθνικού
Μετσόβειου Πολυτεχνείου και πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αιολικής
Ενέργειας (GWEC). Τι
ειρωνεία όμως... Παρά το γεγονός ότι ένας Ελληνας είναι επικεφαλής του παγκόσμιου φόρουμ για την
αιολική ενέργεια, η Ελλάδα δεν ανοίγει πανιά και μένει στάσιμη.

Η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη και όλο τον κόσμο διαρκώς επ
ιταχύνεται. «To 35% των
εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας που δημιουργήθηκαν στην Ευρώπη την πενταετία 2000
-

2005 είναι
αιολικά πάρκα», τονίζει ο κ. Ζερβός. Πού οφείλεται αυτή η στροφή; Αφ’ ενός στο αυξανόμενο κόστος του
πετρελαίου και γενικά των ορυκτών
καυσίμων, αφ’ ετέρου στο πρόβλημα του θερμοκηπίου, σημειώνει.
«Ταυτόχρονα έχουν γίνει άλματα στην τεχνολογία. Οι σημερινές ανεμογεννήτριες είναι 100 φορές πιο
αποτελεσματικές, σε σχέση με εκείνες του 1980».

Φθηνό κόστος

Συναντήσαμε τον κ. Ζερβό στο γραφείο

του στο Πολυτεχνείο, με αφορμή το Παγκόσμιο Συνέδριο Αιολικής
Ενέργειας που έγινε στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας από 18
-
21 Σεπτεμβρίου. Η αιολική ενέργεια μπορεί να
συναγωνιστεί πλέον τις άλλες μορφές ενέργειας και σε επίπεδο κόστους, σημειώνει ο πρόεδρος τ
ης GWEC.
«Γι’ αυτό και αρκετές μεγάλες ηλεκτρικές εταιρείες επενδύουν τώρα στις ΑΠΕ. Τους ελκύει και το σταθερό
κόστος. Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να ξεχνούμε και το περιβαλλοντικό κόστος. Εάν το συμπεριλάβουμε, οι
ανανεώσιμες πηγές είναι πολύ φθηνότερες από τ
ις άλλες...», εξηγεί ο καθηγητής. Τι ποσοστό, όμως, της
ηλεκτροπαραγωγής μπορεί να καλύψει η αιολική ενέργεια, ρωτάμε τον κ. Ζερβό. «Αποκλειστικά από την
αιολική ενέργεια μπορούμε να πάρουμε το 25%
-

30% του ηλεκτρικού ρεύματος. Ηδη η Δανία αποκτά το
21% τ
ου ηλεκτρικού ρεύματος από αιολικά». Η Ελλάδα, ειδικά οι περιοχές γύρω από το Αιγαίο, έχουν ένα
από τα καλύτερα αιολικά πεδία στην Ευρώπη. Κι όμως σήμερα διαθέτουμε μόλις 700 μεγαβάτ από αιολική
ενέργεια, περίπου 2% της ηλεκτροπαραγωγής. «Πιστεύω ότι ευθύν
εται η συνολική λειτουργία του ελληνικού
κράτους. Οι ανανεώσιμες πηγές είναι

στα λόγια τουλάχιστον


στις προτεραιότητες όλων των κυβερνήσεων.
Υπάρχουν παθογένειες που κανείς δεν μπορεί να τις μετακινήσει. Η αδειοδοτική διαδικασία, με τα δεκάδες
χαρτιά, πα
ραμένει επίπονη, παρά τις βελτιώσεις των τελευταίων χρόνων». Ο κ. Ζερβός δεν κρύβει ότι
υπήρχαν οχλήσεις και προβλήματα στην εγκατάσταση των αιολικών πάρκων, που μπορούν όμως να
ξεπεραστούν. «Εγιναν λάθη από τις εταιρείες εγκατάστασης. Στην Κάρυστο, για πα
ράδειγμα, υπάρχει
υπερσυγκέντρωση... Θέλει προσοχή η τοποθέτηση. Στο παρελθόν, επίσης, ήταν έντονος ο θόρυβος. Οι
σημερινές όμως ανεμογεννήτριες εκπέμπουν πολύ λιγότερο ηχορύπανση», τονίζει ο κ. Ζερβός.

Με βήμα σημειωτόν

«Φοβάμαι ότι θα συνεχίσουμε με βήμα

σημειωτόν, παρότι σήμερα έχουν κατατεθεί στη Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας αιτήσεις για χιλιάδες μεγαβάτ», σημειώνει ο πρόεδρος της GWEC.

Δεν έχει ακόμη εκπονηθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ ειδικό χωροταξικό σχέδιο, με αποτέλεσμα ακυρώσεις αδειών
εγκατάστασης από το ΣτΕ.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_24/09/2006_198708
«Πρασινη» Γραμμη


ΗΠΑ

Κερδοφόρα προγράμματα

Η περιβαλλοντική πολιτική αποδίδει, μπορεί να εξοικονο
μεί πόρους και ενέργεια. Αυτό κατέδειξε μελέτη που
δημοσιεύτηκε στις ΗΠΑ και έδειξε ότι 29 προγράμματα πρόληψης και περιορισμού της ρύπανσης, που
εφαρμόστηκαν από το 2001 έως το 2003, είχαν πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, απέτρεψαν
την έκλυση στ
ην ατμόσφαιρα έξι εκατομμυρίων τόνων καυσαερίων, μείωσαν την κατανάλωση ενέργειας
κατά 1,2 δισ. κιλοβατώρες και εξοικονόμησαν περίπου 145.000 τόνους νερού. Εντυπωσιακό είναι ότι τα 29
αυτά προγράμματα ήταν και απόλυτα οικονομικά προσοδοφόρα, καθώς για κάθε

ένα δολάριο που
επενδύθηκε η ωφέλεια ήταν τέσσερα!

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Μειώθηκε η ρύπανση

Κατά δύο περίπου ποσοστιαίες μονάδες μείωσε η Ολλανδία τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην
ατμόσφαιρα μέσα στο 2005, όπως ανακοίνωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυτό σημαίνει

ότι έφτασε
περίπου στα επίπεδα των εκπομπών του 1990 και βρίσκεται πολύ κοντά στην επίτευξη των στόχων του
Κιότο. Η Συνθήκη του Κιότο όριζε ότι η Ολλανδία θα πρέπει μέχρι το 2010 να έχει μειώσει τα αέρια του
θερμοκηπίου κατά 5% σε σχέση με τα επίπεδα του
1990. Η σημερινή μείωση οφείλεται στην αύξηση της
χρήσης βιομάζας από τα νοικοκυριά για τις ανάγκες της θέρμανσης. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις της
χώρας επιδοκιμάζουν το κλίμα αισιοδοξίας της κυβέρνησης, αλλά τονίζουν ότι η Ολλανδία έχει πολύ δρόμο
ακόμα

να διανύσει για να ικανοποιήσει τους στόχους της.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Επισκέψεις γνωριμίας

Δύο εκδρομές σε βιολογικά αγροκτήματα και οινοποιεία της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας
διοργανώνει για την Κυριακή 8 Οκτωβρίου ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοπ
οίησης «ΔΗΩ». Η πρώτη
εκδρομή περιλαμβάνει επισκέψεις στα Κλένια, Νεμέα Κορινθίας και στην Τεγαία Αρκαδίας. Το κόστος
συμμετοχής είναι 35 ευρώ (τα παιδιά πληρώνουν μισή τιμή) και στην τιμή περιλαμβάνονται η μεταφορά με
πούλμαν, η περιήγηση και φυσικά ένα β
ιολογικό γεύμα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210
-
82.24.384.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_24/09/2006_198707
ΕΦΕΤ: Παράνομη διακίνηση προϊόντων από γενετ
ικά τροποποιημένους οργανισμούς

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE

Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2006 14:21

δ ι α φ η μ ι σ ηΥπόθεση παράνομης διακίνησης προϊόντων που προέρχονται από γενετικά
τροποποιημένους οργανισμούς, αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο ελέγχων που διενήργησαν κ
λιμάκια του
ΕΦΕΤ

σε επιχειρήσεις τυποποίησης φυτικών ελαίων.

Συγκεκριμένα, στις 18/9/2006, κλιμάκιο Επιθεωρητών του ΕΦΕΤ, με τη συνδρομή κλιμακίου της Υπηρεσίας
Ειδικών Ελέγχων του υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, πρ
αγματοποίησε έλεγχο στην επιχείρηση
τυποποίησης φυτικών ελαίων ΕΛΕΜΧΟ Α.Ε. που εδρεύει στην Καλλιθέα του Νομού Βοιωτίας.

Στις 19/92006, το εν λόγω κλιμάκιο επιθεωρητών του ΕΦΕΤ συνέχισε τον έλεγχο με επίσκεψη στα κεντρικά
γραφεία της εταιρείας που βρίσκον
ται στην Αθήνα, Λ. Πεντέλης 26, Βριλήσσια. Κατόπιν των ανωτέρω
ελέγχων διαπιστώθηκαν τα εξής:

· Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην τυποποίηση διαφόρων τύπων φυτικών ελαίων και μιγμάτων αυτών
όπως σογιέλαιο, ηλιέλαιο, βαμβακέλαιο, κραμβέλαιο και ελαιόλαδο,

τα οποία διαθέτει κυρίως στο εξωτερικό
(Κίνα, Κορέα, Ρωσία, Ηνωμένο Βασίλειο, Μάλτα), αλλά και στην εγχώρια αγορά.

· Η επιχείρηση προμηθευόταν σογιέλαιο (405550 κιλά), προερχόμενο από γενετικώς τροποποιημένο
σογιόσπορο τύπου
Monsanto

round up, το οποίο στη συνέχεια διοχέτευε στην λιανική αγορά (εσωτερικού
και εξωτερικού) είτε ως έχει είτε ως συστατικό σε μίγμα φυτικών ελαίων, χωρίς στην ετικέτα των τελικών
προϊόντων να υπάρχει σχετική ένδειξη ότι το προϊόν προέρχεται από

γενετικώς τροποποιημένους
οργανισμούς, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από τους ανωτέρω ελέγχους, στις 22/9/2006 κλιμάκιο της
Περιφερειακής Δ/νσης του ΕΦΕΤ Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποίησε έλεγχο στην επιχείρη
ση Ηλίας
Κοκολινάκης & ΣΙΑ Ο.Ε. που εδρεύει στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης όπου διαπιστώθηκαν τα εξής:

· Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην επεξεργασία ταραμά και την τυποποίηση ελαίων.

· Η επιχείρηση προμηθευόταν σογιέλαιο, προερχόμενο από γενετικώς τροποποιη
μένο σογιόσπορο τύπου
Monsanto round up, το οποίο στη συνέχεια διοχέτευε στην αγορά χωρίς στην ετικέτα των τελικών προϊόντων
να υπάρχει σχετική ένδειξη ότι το προϊόν προέρχεται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, κατά
παράβαση της κείμενης νομοθεσία
ς.

· Στα συνοδευτικά έγγραφα των προϊόντων που διακινούνταν από την επιχείρηση σε "χύμα μορφή",
διαπιστώθηκε ότι αναγραφόταν ψευδώς ότι τα εν λόγω προϊόντα "δεν παράγονται από γενετικά
τροποποιημένη σόγια".

· Το κλιμάκιο προέβη στη δέσμευση ποσότητας 1370

λίτρων τελικών προϊόντων, εξαιτίας της απουσίας των
προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία ενδείξεων σε σχέση με τη προέλευσή των εν λόγω προϊόντων
από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς.

Ο ΕΦΕΤ έχει ήδη ζητήσει από τους υπευθύνους των επιχειρήσεων να

προβούν άμεσα σε όλες τις
προβλεπόμενες ενέργειες (ανάκληση προϊόντων, ενημέρωση πελατών, κλπ.), ενώ το θέμα βρίσκεται σε
εξέλιξη.

Οπως αναφέρει ο ΕΦΕΤ, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε εταιρείες που εμπορεύονται προϊόντα που
ενδεχομένως προέρχονται από γενε
τικώς τροποποιημένους οργανισμούς, προκειμένου να διαπιστωθεί το
μέγεθος του προβλήματος και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την αποτελεσματικότερη ενημέρωση
και προστασία των καταναλωτών.

http://www.naftemporiki.gr/news/static/06/09/25/1244942.htm
Αποτσίγαρα τα μισά σκουπίδια από τις παραλίες

«ΜΑΖΕΨΑΜΕ
από 33 ακτές τέσσερις τόνους σκουπιδιών. Τα μισά από αυτά ήταν αποτσίγαρα». Η κ. Έλντα
Κυριακάκου είναι υπεύθυνη επικοιν
ωνίας της HELMEPA, της μη κυβερνητικής οργάνωσης οι εθελοντές της
οποίας «εκστρατεύουν» σε πολλές δημοφιλείς παραλίες όλης της χώρας με σακούλες, γάντια, φτυάρια,
μάσκες και βατραχοπέδιλα και προσπαθούν να καθαρίσουν, όσο μπορούν, την άμμο. Και όπως
υπογρα
μμίζει, το κάπνισμα εκτός από την υγεία βλάπτει και τις... παραλίες.

«Από τον Άλιμο και την Ελευσίνα στην Αττική, έως τις πιο τουριστικές παραλίες της Σαντορίνης, και από τις
πλαζ της Ρόδου, της Καλύμνου, της Χίου έως αυτές της Μακεδονίας και της Πελοπονν
ήσου αντικρύζαμε την
ίδια εικόνα: Σκουπίδια παντού» λέει η κ. Κυριακάκου. «Το 50% όσων σκουπιδιών μαζεύτηκαν, κατά τη
διάρκεια του 2005, ήταν αποτσίγαρα, πλαστικές συσκευασίες τσιγάρων. Οι γόπες μόνο που βρήκαμε ήταν
20.385 (!) σε όλες τις παραλίες. Ακόμα
και μέσα στον βυθό της θάλασσας
-

σε βάθος 10 μέτρων
-

άφηναν οι
καπνιστές τα σκουπίδια τους. Κάθε γόπα χρειάζεται έως και 5 χρόνια για να διαλυθεί. Η ζημιά που
προκαλείται στο περιβάλλον είναι μεγάλη» συμπληρώνει.

Οι πολυσύχναστες παραλίες ήταν και οι πι
ο «βρώμικες» ενώ τα «σκήπτρα» κρατούν αυτές της Αττικής και
συγκεκριμένα ο Σχινιάς, ο Βαρνάβας, η Ελευσίνα και το Εδέμ. Εκτός από γόπες οι εθελοντές «συνέλεξαν»
περιτυλίγματα φαγητού, καλαμάκια, ακόμα και λάστιχα αυτοκινήτων, πάνες, σύριγγες.

ΤΑ ΝΕΑ , 25/
09/2006

http://ta
-
nea.dolnet.gr/print_article.php?e=A&f=18648&m=N64&aa=2
Από ανύπαρκτοι έως υποτυπώδεις οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι

Συντάκτης : Σταυρογιάννη Λελούδα Ημ/νία κ
αταχώρησης : 23/09/2006 11:50:35

Στα σπάργανα βρίσκονται ακόμη οι μηχανισμοί ελέγχου εφαρμογής και τήρησης των περιβαλλοντικών
κανόνων και μέτρων, χωρίς προσωπικό και μέσα, με αποτέλεσμα να δηλητηριάζεται η ατμόσφαιρα, το
έδαφος και τα νερά εις βάρος της
δημόσιας υγείας ή να κακοποιείται το φυσικό περιβάλλον. Προς τούτο,
αποκαλυπτικό είναι το περιεχόμενο της 99σέλιδης ετήσιας έκθεσης για το 2005, η οποία συντάσσεται στο
πλαίσιο των υποχρεώσεων έναντι της Ε.Ε. (κατετέθη τον Αύγουστο) από την Ειδική Υπηρεσία

Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος βάσει των επιθεωρήσεων που διενεργεί η ίδια, αλλά και από ερωτηματολόγια που
αποστέλλει στην κεντρική διοίκηση στις περιφέρειες και τις νομαρχίες. Κατ' αρχάς η Ειδική Υπηρεσία
Επιθεωρητών του ΥΠΕΧΩΔΕ, που πρωτολειτούργησε μόλις τ
ον Ιανουάριο του 2004, παραμένει
υποστελεχωμένη. Αριθμεί 29 εργαζόμενους όταν το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα προβλέπει 78.

Ειδικότερα, η Γενική Επιθεώρηση διαθέτει 7 άτομα, όταν προβλέπονται 12 θέσεις, ο τομέας Νοτίου Ελλάδας
18 έναντι 39 και ο τομέας Βορε
ίου Ελλάδας 4 άτομα έναντι των προβλεπομένων 27. Χάος επικρατεί στις
περιφέρειες και τις νομαρχίες. Μόνον 27 υπάλληλοι έχουν ως αντικείμενο τους περιβαλλοντικούς ελέγχους
και επιθεωρήσεις σε σύνολο 13 περιφερειών και 126 σε 55 νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Η

εικόνα του
τεχνολογικού εξοπλισμού που διαθέτουν οι νομαρχίες για τις ανάγκες των ελέγχων... απερίγραπτη: 20
ηχόμετρα, 2 φωτογραφικές μηχανές, 7 αναλυτές καυσαερίων, 4 σκόνης, 1 εργαστήριο χημικής ανάλυσης
υδάτων και 4 όργανα μέτρησης παραμέτρων υγρών απο
βλήτων. Με τέτοιες υποδομές σε ανθρώπινο
δυναμικό και μέσα λογικά δεν μπορεί να γίνει προγραμματισμός εργασιών. Μοναδική κινητήριος δύναμη
έναντι των αυθαιρεσιών προβάλλει η κινητοποίηση πολιτών ή φορέων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
έκθεσης, εξαιρουμένων τω
ν επιθεωρητών του ΥΠΕΧΩΔΕ, οι νομαρχιακές υπηρεσίες πραγματοποίησαν 506
ελέγχους ύστερα από καταγγελία και 244 προγραμματισμένους. Προφανώς για να εμφανισθεί υψηλός
αριθμός ελέγχων, να φτάσει συνολικά τους 2.648, λογαριάζονται και οι έλεγχοι των Μελετών
Πε
ριβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα ή δραστηριότητες προκειμένου να εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί
όροι και να εκδοθούν οι άδειες των περιφερειακών υπηρεσιών, 533 τον αριθμό και 1.343 των νομαρχιακών.
Στο ερωτηματολόγιο απαξίωσαν να απαντήσουν 7 από τις 13 περ
ιφέρειες και 27 νομαρχίες. Όπως δε
προκύπτει από τις απαντήσεις, ανά τομέα, βάσει των κοινοτικών οδηγιών, π.χ. διαχείριση στερεών
αποβλήτων, επικίνδυνων, επεξεργασία αττικών λυμάτων κ.ά. για την εφαρμογή της οδηγίας Σεβέζο περί
καθορισμού μέτρων και όρων γ
ια την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε
εγκαταστάσεις λόγω ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών το 2005 έγιναν 10 έλεγχοι, μόλις 2 εννοείται σε όλη τη
επικράτεια για τη ρύπανση στο υδάτινο περιβάλλον από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες (οδηγία 76/
464),
αφού μόνον ένας υπάλληλος νομαρχίας ασχολείται με το αντικείμενο αυτό.

Για την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση που προκαλούν ορισμένες ουσίες ουδείς έλεγχος
έγινε, ενώ στην ένδειξη αριθμός υπαλλήλων εμπλεκομένων σε ελέγχους για τη συγκε
κριμένη οδηγία στις
κεντρικές, περιφερειακές και νομαρχιακές υπηρεσίες φιγουράρει το μηδέν.

Τώρα, από τις επιθεωρήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, 145 τον αριθμό,
προκύπτει ότι μία στις δύο δραστηριότητες ή έργα, ποσοστό 42,9%, γράφου
ν στα παλαιότερα των
υποδημάτων τη νομοθεσία, καθώς δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας ή δεν εφαρμόζουν τους εγκεκριμένους
περιβαλλοντικούς όρους! Σε 90 περιπτώσεις η ΕΥΕΠ εισηγήθηκε την επιβολή προστίμου και σε 93 τα
αποτελέσματα των αυτοψιών διαβιβάστηκαν σ
τον αρμόδιο εισαγγελέα για τυχόν αξιόποινες πράξεις.
Αναλυτικότερα, το είδος των βεβαιωθέντων παραβάσεων αφορά την έλλειψη περιβαλλοντικής
αδειοδότησης, συστημάτων παρακολούθησης εκπομπών ρύπων, αδειοδοτήσεων για τη διαχείριση υγρών
και στερεών αποβλήτων,
συστημάτων αντιρρύπανσης ή κακή λειτουργία, μη τήρηση περιβαλλοντικών όρων
και αυθαίρετες παρεμβάσεις σε προστατευόμενες περιοχές.

Στα συμπεράσματα της έκθεσης, βάσει των στοιχείων του ερωτηματολογίου και τα αποτελέσματα των
ελέγχων των επιθεωρητών Περιβά
λλοντος, αποτυπώνεται άλλη μια τραγική δομική υστέρηση της χώρας,
που φαίνεται να μην απασχολεί και πολλούς. Αλλά και τι πρέπει να γίνει; Αντιγράφουμε:

"Διαπιστώνεται ότι οι επιθεωρήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται από τις κεντρικές, περιφερειακές και
νο
μαρχιακές υπηρεσίες, λαμβάνουν χώρα κυρίως στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής
αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, ενώ λιγότεροι είναι οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται ύστερα
από προγραμματισμό (μηνιαίο ή ετήσιο) της αρμόδιας υπηρεσίας ή ύστερα
από καταγγελία/διαμαρτυρία.

Είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι υφιστάμενοι μηχανισμοί ελέγχου και να υποστηριχθούν άμεσα οι
αρμόδιες υπηρεσίες (κεντρικές, περιφερειακές και νομαρχιακές), με επαρκή στελέχωση από εξειδικευμένο
προσωπικό, παροχή κατάλληλου εξ
οπλισμού (όργανα ελέγχου, αυτοκίνητα, Η/Υ κ.λπ.) και διεξαγωγή
τακτικών σεμιναρίων για τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών τους.

Οι δράσεις των ελεγκτικών μηχανισμών σε κεντρικό, περιφερειακό και νομαρχιακό επίπεδο θα πρέπει να
εντατικοποιηθο
ύν όσον αφορά τις διαδικασίες συμμόρφωσης των παραβατών, με μέτρα και παρεμβάσεις τα
οποία προβλέπονται στο άρθρο 30 του ν. 1650/86.

-

Κρίνεται ως απαραίτητη η κωδικοποίηση
-

απλοποίηση του πολύπλοκου νομοθετικού πλαισίου, που
αφορά την προστασία του περι
βάλλοντος.

-

Η διαδικασία ελέγχων
-

επιθεωρήσεων και η επιβολή προστίμων πρέπει να γίνεται κατά ενιαίο, από όλες
τις συναρμόδιες υπηρεσίες, τρόπο.

-

Είναι απαραίτητη η οργάνωση ενός συστήματος άμεσης πληροφόρησης και συντονισμού των
συναρμοδίων υπηρεσιών
.

-

Είναι απαραίτητη η διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου επιβολής περιβαλλοντικών όρων για ομοειδείς
δραστηριότητες.

-

Με στόχο τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, η υπηρεσία που είναι αρμόδια για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση μιας δραστηριότητας θα πρέπε
ι να είναι και υπεύθυνη και για την έκδοση όλων των συναφών
αδειών (υγρά, στερεά απόβλητα).

-

Θα πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα ώστε οι περιβαλλοντικοί όροι να καλύπτουν οριζόντια και όλες τις
άλλες σχετικές αδειοδοτήσεις, όπως και η πρόσβαση του κοινού

στην περιβαλλοντική πληροφορία".

http://193.218.80.70/cgi
-
bin/hwebpressrem.exe?
-
A=435107&
-
w=&
-
V=hpress_int&
-
P
Ολιγότερον παραβάτες όσον αφορά το περιβάλλον

Κων
σταντινου Καλλεργη

Ελαφρά μείωση σε σχέση με το 2004 παρουσιάζουν οι καταγεγραμμένες παραβιάσεις της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας στην Ελλάδα, αν και η μείωση αυτή δυστυχώς ελάχιστα βελτίωσε τη θέση της χώρας στην
Ευρώπη σε ό,τι αφορά την προστασία του πολύτ
ιμου όσο και ευάλωτου φυσικού της περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπό τον Σταύρο Δήμα, φέρουν την Ελλάδα να έχει το 2005 παραπεμφθεί στο
Ευρωπαϊκ
ό Δικαστήριο για 36 υποθέσεις έναντι 41 το 2004, μια μικρή βελτίωση που φέρνει την Ελλάδα
στην πέμπτη θέση της πανευρωπαϊκής ιεραρχίας των παρανομούντων σε θέματα προστασίας του
περιβάλλοντος. Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι για να φθάσει μια υπόθεση στο Ευρ
ωπαϊκό Δικαστήριο, η
Επιτροπή έχει προηγουμένως εξαντλήσει, ανεπιτυχώς, κάθε άλλη μέθοδο συνεννόησης με την υπόδικη
χώρα. Πανευρωπαϊκή πρωταθλήτρια διώξεων υπήρξε το 2005 η Ιταλία με 77, ακολουθούμενη από την
Ισπανία με 57, την Ιρλανδία με 45 και τη Γαλλία

με 44. Συνολικά, για όλα τα κράτη μέλη εκκρεμούσαν 489
υποθέσεις το 2005, αριθμός μειωμένος κατά 14% έναντι του 2004.

36 υποθέσεις

Πιο αναλυτικά, από τις 36 ελληνικές υποθέσεις οι 8 αφορούν τη λεγόμενη «μη κοινοποίηση» στην Επιτροπή
των μέτρων που έχουν λ
ηφθεί για την ενσωμάτωση της κοινοτικής νομοθεσίας στην εθνική. Πιο απλά,
σημαίνει ότι και μετά την παρέλευση της εκάστοτε προθεσμίας η χώρα δεν έχει καταθέσει το σχετικό
νομοσχέδιο για ψήφιση στη Βουλή.

Αλλες πέντε αφορούν τη «μη συμμόρφωση» της ελληνικής

νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή από την οποία
πηγάζει και, τέλος, οι υπόλοιπες 23 τη «λήψη μη ενδεδειγμένων μέτρων», με άλλα λόγια τη διά πράξεων ή
και παραλείψεων του κράτους παραβίαση της νομοθεσίας…

Οι 7 κρίσιμες

Από τις 36 υποθέσεις, τέλος, κρισιμότερες ε
ίναι οι 7 οι οποίες αφορούν δεύτερη παραπομπή της χώρας στο
Δικαστήριο με αίτημα την επιβολή χρηματικού προστίμου, ακριβώς λόγω… αδιαφορίας ή αδυναμίας
συμμόρφωσης με προηγούμενη καταδικαστική απόφαση του ιδίου οργάνου.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_234834_22/09/2006_198668