Thương hiệu Asian Betting Net

Asian BettingInternet and Web Development

Jul 29, 2020 (16 days and 8 hours ago)

48 views

Thương hiệu Asian Betting Net là mạng lưới đánh giá nhà cái uy tín nhất châu Á. Chúng tôi hoạt động trên tiêu chí khách quan và trung thực nhằm giúp người chơi có thể lựa chọn cho mình một nhà cái phù hợp. Ngoài ra, việc giúp đỡ những người mới chơi cá cược cũng là phương châm hàng đầu của chúng tôi trong lãnh vực cá cược. https://asianbetting.net/ https://aisanbetting.blogspot.com/ https://github.com/asianbettingnet https://www.instagram.com/asianbettingnet/

PARTNERSHI
P

Website:

www.asianbetting.net

Email:

info@asianbetting.net

Telegram:


+ 63 926 655 6766

Best online casino review website in Asia

Banner


Marketing Services

Website:

www.asianbetting.net

Email:

info@asianbetting.net

Telegram:


+ 63 926 655 6766

Best online casino review website in Asia

BANNER

Leader Board

1

Size

Position

Price per month

728 x 90

Vertical Rectangle

2

Medium Rectangle

3

Content Board

4

240 x 400

300 x 200

728 x 90

All pages


All pages


All content pages


All article pages


USD $1,000


USD $1,000


USD $750


USD $750


Website:

www.asianbetting.net

Email:

info@asianbetting.net

Telegram:


+ 63 926 655 6766

Best online casino review website in Asia

BANNER


Leader Board

1

-
Size: 728 x 90

-
Price: USD $1,000/month

-
All pages

Website:

www.asianbetting.net

Email:

info@asianbetting.net

Telegram:


+ 63 926 655 6766

Best online casino review website in Asia

BANNER


Vertical Rectangle

2

-
Size: 240 x 400

-
Price: USD $1,000/month

-
Floating right or left

-
All pages

Website:

www.asianbetting.net

Email:

info@asianbetting.net

Telegram:


+ 63 926 655 6766

Best online casino review website in Asia

BANNER


Medium Rectangle

3

-
Size: 300 x 200

-
Price: USD $750/month

-
All content page

Website:

www.asianbetting.net

Email:

info@asianbetting.net

Telegram:


+ 63 926 655 6766

Best online casino review website in Asia

BANNER


Content Board

4

-
Size: 728 x 90

-
Price: USD $750/month

-
Above the comment section

-
All article page

MARKETING

SERVICES

www.asianbetting.net

SERVICE

PRICE (USD)

TIMELINE

Text link at Footer

$500 /link

1 month

Text link with PR article

$200/link

Permanent

Text link in Social Media

$50/link

Permanent

Betting article content

$25/article

Permanent

Betting video content

$50/video

Permanent

Casino ranking

$50/level

1 month

Website:

www.asianbetting.net

Email:

info@asianbetting.net

Telegram:


+ 63 926 655 6766