Τεχνοοικονομική μελέτη αυτόνομου υβριδικού συστήματος φωτοβολταϊκών με χρήση υδρογόνου για κατοικία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

Akis ApostolidisClean Technology

Apr 22, 2012 (4 years and 6 months ago)

3,042 views

Τεχνοοικονομική μελέτη αυτόνομου υβριδικού συστήματος φωτοβολταϊκών με χρήση υδρογόνου για κατοικία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

Sorry, the transcript could not be retrieved