S u p p o r t V e c t o r M a c h i n e s : T r a i n i n g a n d A p p l i c a t i o n s

yellowgreatΤεχνίτη Νοημοσύνη και Ρομποτική

16 Οκτ 2013 (πριν από 4 χρόνια και 8 μήνες)

84 εμφανίσεις||w|| < A
1/A
5 1000
4.5
900
4
800
3.5
3
700
2.5
600
2
1.5
500
1
400
0.5
0 300
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
4 4
Number of Samples Number of Samples
x 10 x 10Time (hours)
Number of Support Vectors


5 16
4.5
14
4
12
3.5
10
3
8
2.5
2
6
1.5
4
1
2
0.5
0
0
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
300 400 500 600 700 800 900 1000
4
Number of Samples
Number of Support Vectors x 10

Time (hours)
Number of Global Iterations
14 2
1.9
12
1.8
10
1.7
1.6
8
1.5
6
1.4
1.3
4
1.2
2
1.1
0 1
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Newlimit Working Set size
Time (hours)
Time (hours)NON-FACES
FACES