ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

useoreganoΑσφάλεια

16 Ιουν 2012 (πριν από 6 χρόνια και 1 μήνα)

745 εμφανίσεις

ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ1.

Ορισμός της δικτυακής τηλεόρασης


Η IPTV
είναι ένα σύστημα όπου
η υπηρεσία της ψηφιακής τηλεόρασης
παραδίδεται με τη χρήση της

υποδομή
ς

ενός
IP

δικτύου
. Ένας γενικός
καθορισμός
του
IPTV

είναι
το
τηλεοπτικό περιε
χόμενο

το οποίο

αντί τ
ης
παράδοσης μέσω των παραδοσιακών σχημάτων
τηλεοπτικής
μετάδοσης,
παραλαμβάνεται από το θεατή μέσω των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για
τα δίκτυα υπολογιστών.

Για τους
απλούς
χρήστες,
η
IPTV

παρέχεται συχνά από κοινού
μαζί με την
υπηρεσία του
Video

o
n

Demand

(
VoD
)
και μπορεί να
συνδυαστεί μαζί με
υπηρεσίες διαδικτύου όπως είναι το
World

Wide

Web

(
World

Wide

Web
) και το
VoIP
.

O

εμπορικός

συνδυασμός
της πρόσβασης
της
IPTV
,

του
Διαδικτύου
και
των κλήσεων μέσο
IP

δικτύων

(
γνωστή και ως
VoIP
),
αναφέρεται ω
ς

Υπηρεσία

triple play

. Στις περιπτώσεις που προσφέρετε και κινητικότητα χρήστη
(
mobility
)

καλείται

"
Quadruple

play
".
Η
IPTV

παρέχεται από έναν φορέα
παροχής
media

υπηρεσιών
που χρησιμοποιεί

μια κλειστή υποδομή δικτύων

(στην
συνέχεια θα δούμε πως αυτή η
υποδομή ονομάζεται
Fixed

Mobile

Convergence

(
FMC
)
ή
IP

Multimidia

Subsystem

(
IMS
)
και θα γίνει μια πρώτη ανάλυση αυτής
της υποδομής)
.


2.

Ιστορικά δεδομένα


Το
1994,
το
World News Now

του
American Broadcasting Company

(ABC)
ήταν η πρώτη

εκπομπή τηλεόρασης

μέσα από το διαδίκτυο χρησιμοποιώντας το
CU
-
SeeMe videoconferencing

λογισμικό. Η επιχείρηση
AudioNet

ραδιοφωνικής
εκπομπής, ξεκίνησε την πρώτη συνεχόμενη εκπομπή μέσο διαδικτύου.

Η
Kingston Communications

ένας
τοπικός

φορέας λειτουργίας τηλεπικοινωνιών
στ
ο
Ηνωμένο Βασίλειο, το Σεπτέμβριο του 1999, παρέδωσε το
KIT

(
Kingston
Interactive Television
),

μία
interactive

υπηρεσία τηλεόρασης βασισμένη σε
DSL

επικοινωνίες. Τον Οκτώβριο του 2001 η ίδια επιχείρηση έδωσε στον εμπορικό
κόσμο, μέσω της «
Yes TV
» μία
Video

On Demand
(
VoD
) υπηρεσία. Η
Kingston
Communications

λοιπών
ήταν μια από τις πρώτες

επιχειρήσεις στον κόσμο που
εισήγαγε την
IPTV

και την
IP

VOD

μέσω
ADSL
.

Στο παρελθόν, αυτή η τεχνολογία
είχε

περιοριστεί από τη χαμηλή ευρυζωνική
διείσδυση. Στα
επόμενα

χ
ρόνια
,
παρόλα ταύτα
,
η
IPTV

αναμένεται
να αυξηθεί με
τεράστιους ρυθμούς

ανάλογους με τους ρυθμούς αύξησης της ευρυζωνικότητας.
Πολλοί από
τους σημαντικότερους παγκόσμιους

προμηθευτές τηλεπικοινωνιών
εξερευνούν
το
IPTV

ως
μία
νέα ευκαιρία εισοδήματος από τ
ις υπάρχουσες αγορές
τους και ως
ένα
αμυντικό μέτρο ενάντια στην καταπάτηση
των

υπηρεσιών

καλωδιακών τηλεοράσεων
.

Η
IPTV

έχει δύο σημα
ντικές μορφές αρχιτεκτονικής: «
free
»

και «
fee

based
»
. Από
τον Ιούνιο του 2006, υπάρχουν πάνω από 1.300 ελεύθερα κανάλια
IP
TV

διαθέσιμα. Αυτός ο τομέας
αυξάνεται γρήγορα και σημαντικότεροι

τηλεοπτικοί
εκφωνητές παγκοσμίως μεταδίδουν το σήμα ραδιοφωνικής μετάδοσής τους μέσω
του Διαδικτύου. Αυτά τα ελεύθερα κανάλια
IPTV

απαιτούν μόνο μια σύνδεση με
το Διαδίκτυο και
έναν

προσωπικ
ό

υπολογιστή ή

HDTV

που συνδέ
ε
ται με έναν
υπολογιστή ή ακόμα και ένα
3
G

κινητό τηλέφωνο
.
Τον Δεκέμβριο του 2005
,
η

mariposaHD

έγινε η πρώτη
IPTV

διαθέσιμη
σε

HDTV

format
. Οι διάφορες
web

portals

προσφέρουν την πρόσβαση σε αυτά τα ελεύθερα κανάλια
IPTV
.

Τ
ο 2006,
το

AT&T
προώθησε τ
ην
υπηρεσία

U
-
Verse

IPTV
.
Η

AT
&
T

πρόσφερε
πάνω από 300 κανάλια σε 11 πόλεις. Χρησιμοποιώντας τα πρωτόκολλα
IP
, το
AT
&
T

έχει χτίσει ένα ιδιωτικό δίκτυο
IP

αποκλειστ
ικά για την τηλεοπτική
μεταφορά.


3.

Υπηρεσίες


Η τεχνολογία δικτύων νέας γενεάς επέτρεψε την οικονομικώς αποδοτική
παράδοση των υπηρεσιών πολυμέσων στους τελικούς
χρήστες. Αυτό όπως
προφανές άσκησε άμεση επίδραση πέρα από την πρόοδο των υπηρεσιών εγχώριας
ψυχαγωγίας.

Οι πιο κοινές
ευρυζωνικές
υπηρεσίες ψυχαγωγίας
που συνδέονται με την
IPTV

είναι οι ακόλουθες:

-

Broadcasting


Οι
τελι
κοί χρήστες
έχουν δύο χαρακτηριστικά που είναι ο λόγος
που οι
broadcasting

υπηρεσίες έχουν μια ακμάζουσα αγορά. Το πρώτο χαρακτηριστικό
είναι ότι οι τελικοί χρήστες
έχουν συνηθίσει να τους παρέχουν το
πρόγραμμα
άλλο
ι

άνθρωπ
οι
. Δεν
θέλουν να ασχοληθούν με

την επιλογή μιας ταινίας. Έχουν
συνηθίσει πλέων να επιστρέφουν σπίτι και να ανοίγουν την τηλεόραση
αφήνοντας
άλλους ανθρώπους να αποφασίσουν σχετικά με τον τρόπο που θα διασκεδαστούν.
Το
broadcasting
,

έχει ένα δομημένο πρόγραμμα
που εκπέμπετε και
παρέχει
στον
τελικό χρήστη
ένα δεδομένο
πρόγραμμα, παρουσιάζοντας
όμως

συγχρόνως η
ικανότητα της επέκτασης των επιλογών
του προγράμματος
, σε περίπτωση
που
αυτό είναι θεμιτό από τον χρήστη
.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό των τελικών χρηστών είναι ότι ορισμένες
δημογραφ
ικές ομάδες τελικών χρηστών τείνουν να έχουν τις ίδιες προτιμήσεις
του τηλεοπτικού προγράμματος. Κατά συνέπεια με την ικανότητα
multicasting
,
που χαρακτηρίζει
το
broadcasting
, το φορτίο δικτύων μειώνεται και έτσι το
συνολικό κόστος είναι χαμηλό.

Η
Hig
h

Television

TV

(
HDTV
) ανήκει στη
οικογένεια των
broadcasting

υπηρεσιών
. Η
HDTV

είναι μια τεχνολογία τηλεοπτικής
μετάδοσης και
παρουσίασης

που παρέχει
στην εικόνα

και τον ήχο,
ποιότητα
,
παρόμοια με αυτήν
του σημερινού
compact

disc
. Η
HDTV

χρησιμοποιεί
MPEG
-
2 και α
πό την άποψη
της ποιότητας

ήχου,

η
HDTV

λαμβάνει, αναπαράγει, και
εκπέμπει

Dolby

Digital

5.1
.

Η τεχνολογία του
Digital

Video

Broadcasting

(
DVB
)
είναι επίσης μια
broadcasting

τεχνολογία.
Το

DVB

είναι ένα σύνολο προτύπων που καθορίζουν
τ
ην

ψηφιακ
ή

με
τάδοση
χρησιμοποιώντας
τις υπάρχουσες δορυφορικές, επίγειες
και υπόγειες υποδομές μετάδοσης. Μια θεμελιώδης απόφαση της ομάδας του

DVB

ήταν η επιλογή
χρήσης του
MPEG
-
2
.
Η κωδικοποίηση/συμπίεση
MPEG
-
2

μειών
ει

ένα σήμα από 166
Mbits

σε 5
Mbits

επιτρέποντας τ
ις συσκευές εκπομπής
να διαβιβάσουν τα ψ
ηφιακά σήματα χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα υποδομή
καλωδίων

(
C
-
DVB
), δορυφόρο
υς

(
S
-
DVB
), και τα επίγεια συστήματα (
T
-
DVB
).


Το
DVB

χρησιμοποιεί
συστήματα που ονομάζονται
Conditional

Access

systems

(
CA
) για να αποτρ
έψει την εξωτερική πειρατεία. Κάθε
CA

σύστημα παρέχει
ένα
module

ασφάλειας που κρυπτογραφεί
και «ανακατώνει»
τα στοιχεία. Αυτή η
ενότητα ασφάλειας ενσωματώνεται μέσα στο δέκτη ή
προσαρμόζεται
υπό
την
μορφή
εξωτερικής
κάρτας
PC
.

-

Video Telephony

Οι κλήσεις

με εικόνα
δεν χρειάζονται καμία εισαγωγή, καθένας ξέρει τι είναι και
οι λόγοι που είναι χρήσιμες. Πολλές φορές είναι χρήσιμο να παρουσιαστεί κάτι
στο πρόσωπο που μιλάτε στο τηλέφωνο.

Μερικά από τα προβλήματα που υπάρχουν με την τηλεοπτική τηλεφωνία εί
ναι η
απρόσιτη (από το
NGN
) αξιοπιστία δικτύων του
PSTN

και το γεγονός ότι η
αγορά θεωρεί ότι οι τηλεοπτικές κλήσεις θα μπορούσαν να αποδειχθούν ένας
σημ
αντικός κίνδυνος παραβίασης της

ασφάλεια
ς και μυστικότητας (
security

and

privacy

violation

risk
)
1
. Εν
τούτοις απλές λύσεις όπως το μηχανικό φράξιμο της
camera

και της απαραίτητης αποδοχής
της κλήσεως από τον

δεύτερο χρήστη

για
να ολοκληρω
θεί

μια τηλεοπτική κλήση είναι καλές λύσεις στο πρόβλημα
s

προκείμενο.

-

Internet TV

Το

IPTV

(
Internet

TV

BUT

NOT

Intern
et

on

TV
)

κέρδισε
market

share

δεδομένου ότι
το δ
ιαδίκτυο και οι υπολογιστές είναι κάτι που έχουν τα
περισσότερα σπίτια. Επίσης
τ
ο
WWW

παρείχε στους άπειρους καταναλωτές
με
ατελείωτες

ταινίες
. Η ιδέα πίσω από
την
IPTV

είναι να χρησιμοποιηθεί
τ
ο
World

Wide

Web

για να παρέχει στους καταναλωτές έναν
τηλεοπτικού περιεχόμενο

σε
τέτοια ποσότητα που να ικανοποιούνται οι πάντες
.

Δύο σημαντικά ζητήματα
μπλοκάρουν
την εξέλιξη
του
IPTV
. Ο πρώτος είναι το
γεγονός ότι το
PC

είναι σε θέση
να ψυχαγωγήσει

ένα άτομο

αλλ
ά πολύ δύσκολα
περισσότερα από ένα άτομα
. Παραδοσιακά, οι οικογένειες και οι φίλοι
μαζεύονται
γύρω από την τηλεόραση για την
ψυχαγωγία τους
.

Το δεύτερο πρόβλημα που
IPTV

που
πρέπει να αντιμετωπισ
τ
εί

είναι το γεγονός
ότι δ
ιαδίκτυο
είναι
βελτιστοποι
ημένο

γ
ια
bursty

πακέτα
δεδομένων και όχι για
συνεχή ροή δεδομένων
. Κατά συνέπεια,

η
IPTV
, εάν δεν ενισχύεται με μια
πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών, επιτρέποντας στο βίντεο να φθάσει στον τελικό
χρήστη ανενόχλητο, αυτό είναι ανίκανο να παρέχει ένα ελκυστικό αποτέλεσμα
στην οθόνη.

Η λύση στα ανωτέρω δύο προβλήματα προέρχεται από τη βιομηχανία. Η

δημιουργία της υποδομής που συνδέει δυναμικά την τηλεόραση με Διαδίκτυο,
παρέχει στους τελικούς χρήστες την ικανότητα
της κατοχής άμεσης πρόσβασης
στο δ
ι
αδίκτυο μέσω της τηλεόρασής τους
. Επίσης μια πλατφόρμα παροχής
υπηρεσιών που εγκαθιστά δυναμικά
μία
σύ
νδεση
σταθερού
εύρους ζώνης

δεσμευμένου κατά την δημιουργία της σύνδεσης (
dedicated

bandwidth

connection
)
,
παρέχει
την ποιότητα της υπηρεσίας που οι τηλεοπτικές υπηρεσίες
απαιτούν.

-

Audio, Video on Demand

Η υπηρεσία του
Video

on

demand

(
VOD

) παρέχει στου
ς τελικούς
χρήστες την
ικανότητα να αρχίσουν
,
να σταματήσουν,

να πάνε γρήγορα
προς τα εμπρός
ή προς
τα πίσω
το βίντεο με ακριβώς τον ίδιο τρόπο
σαν να έχουν ένα
VCR

ή
DVD
.

Το
Video

on

demand

το μπερδεύει κανείς με υπηρεσία επιλογής ταινιών, αλλά
δεν έχει

καμία σχέση με κάτι τέτοιο.

Το

VOD

επιτρέπει στους τελικούς χρήστες1

Hackers

θα μπορούσαν να δουν με την κάμερα του τηλεφώνου σας τα πάντα στο σπίτι σας χωρίς
εσείς να το ξέρεται


να επιλέξ
ουν

μεταξύ των πρόσφατα απελευθερωμένων
ταινιών
και να
ζωντανών
μεταδόσεων
. Ο
server

έχει μόνο
μικρή αποθηκευτική ικανότητα
.

Με αυτήν την λογική
θα μπορούσε να ειπωθεί ότι

διαφ
έρει μόνο ελάχιστα από
την
υπηρεσία

του
broadcasting
. Εντούτοις πολλές άλλες σημαντικές διαφορές
υπάρχουν μεταξύ
VOD

και
broadcasting
,

παραδείγματος χάριν
το
VOD

είναι μια
unicasting

τεχνολογία ενώ το

broadcasting

είναι
multicasting

υπηρεσία.

Η
Subscripti
on

VOD

(
SVOD
) είναι
μία

σχετικά νέα υπηρεσία που επεκτείνει τις
επιλογές
ταινιών
και κινείται προς την τιμολόγηση
σε μορφή πάγιου
με
απεριόριστη χρήση

της υπηρεσίας
.
Η

SVOD

επιτρέπει στο χρήστη την πρόσβαση
σε πάνω από 100 προγράμματα που ενημερώνονται εβδ
ομαδιαία. Αν και σχετικά
νέα υπηρεσία,
τα
αποτελέσματα
ερευνών δείχνουν
ότι η χρήση αυξάνεται με
αυτ
ήν την υπηρεσία.


-

PVR, TV of Yesterday

Η υπηρεσία
Personal

Video

Recorder

(
PVR
) είναι μια
υπηρεσία με πολλά
σημαντικά χαρακτηριστικά όσον αφορά τον χειρισμό

των ταινιών, ως αποτέλεσμα
του ότι ο χρήστης έχει πρόσβαση σε μία
συσκευή καταγραφής
video
.

Όπως
σε

ένα

VCR
,
το

PVR

καταγράφει και
αναμεταδίδει
τηλεοπτικά προγράμματα, αλλά,
αντίθετα από το
VCR
, αποθηκεύει τα προγράμματα με ψηφιακή μορφή.
Η
συσκευή
PVR
,
α
ρχικά βρισκόταν τοπικά στην οικία του χρήστη αλλά τώρα πια,
βρίσκετε στο δίκτυο του παρόχου και ο τερματικός χρήστης το ελέγχει με
σηματοδοσία.
Όπως ένα
VCR
, ένα
PVR

έχει τη δυνατότητα να σταματήσει, να
πάει προς τα πίσω ή προς τα μπροστά
ένα κατα
γε
γραμμέν
ο πρόγραμμα. Επειδή το
PVR

μπορεί να καταγράψει ένα πρόγραμμα και να το
μεταδώσει στην συνέχεια

σχεδόν αμέσως με μια μικρή χρονική καθυστέρηση,
ο χρήστης προσφέρεται με τα
χαρακτηριστικά ενός
VCR

αλλά σε

βίντεο πραγματικού χρόνου

(π.χ.
παρακολουθεί απευθεί
ας μετάδοση ποδόσφαιρου και πατάει το
pause

ώστε να
απαντήσει το τηλέφωνο, στην συνέχεια πατάει το
play

και συνεχίζει τα βλέπει σε
«
real

time

μετάδοση» το ποδόσφαιρο, χωρίς να χάσει στιγμή από τον αγαπημένο
του αγώνα)
.
Το
PVR

κωδικοποιεί ένα
video

stream

ως
MPEG
-
1
ή
MPEG
-
2
και
το αποθηκεύει σε
τοπικό

δίσκο ή
δίσκο δικτύου
.

Μια ειδική χρήση
του
PVR

καλείται
«
TV

of

Yesterday
»
.Παρέχει στους
χρήστες

την ικανότητα να επιλεχτούν ορισμένα προγράμματα που καταγράφονται στο
δίκτυο. Αυτό το περιεχόμενο μπορεί αργ
ότερα να
παραδοθεί

σε
οποιο
ν
δήποτε
εγγεγραμμένο

χρήστη

στην υπηρεσία αυτήν
. Το καταγραμμένο περιεχόμενο είναι
διαθέσιμο για μια μικρή μόνο περίοδο μετά από τον κανονικό χρόνο μετάδοσης.

-

Internet on TV, Walled Garden

Στις υπηρεσίες
Video

On

Demand

(
VOD
)

ό
πως
έχει αναφερθεί ο χρ
ήστης
,
μπορεί να ανακτήσει από το δίκτυο ένα αποθηκευμένο βίντεο. Δεν έχει
αναφερθεί εν τούτοις,
τον τρόπο με τον οποίο
αυτά τα μέσα θα ανακτηθούν. Η
λύση
βρίσκετε
στο διαδίκτυο
και στην τεχνολογία Internet
On

TV.

To

Internet
O
n

TV χρησιμοποιεί έναν
browser

στην τηλεόραση
ακριβώς όπως
κανείς

θα έκανε με έναν υπολογιστή

ώστε να ανακτήσει
video

που είναι
αποθηκευμένα στο διαδίκτυο
.

Το Internet
On

TV, φυσικά χρησιμοποιείται όχι μόνο για την πρόσβαση των
αποθηκευμένων βίντεο
για
VO
D

υπηρεσίες
. Οποιαδήποτε σελίδα πρέπει να είναι
σε θέση να προσεγγιστεί από την τηλεόραση. Δυστυχώς δύο σημαντικά
προβλήματα υπάρχουν

σε αυτήν την κατεύθυνση
. Πρώτα υπάρχει η ανάγκη για
μια ασύρματη συσκευή
που θα ενεργεί

ως πληκτρολόγιο
τηλεόρασης και
δ
εύτερον οι ιστοσελίδες

δεν
μπορούν πάντα να λειτουργήσουν σωστά
για τα
μεγέθη οθόνης

μιας τηλεόρασης
.

Στην κατεύθυνση αυτήν, ιστοσελίδες σχεδιάζονται για οθόνες τηλεόρασης και για
χειρισμό αυτών με το πληκτρολόγιο της τηλεόρασης.

Ο
opera

είναι ένας
brows
er

που βοηθά στ
ην απεικόνιση ιστοσελίδων αυτής της μορφής από την τηλεόραση
.
Εντούτοις
μία προτυποποίηση για τον σχεδιασμό και την απεικόνιση των
Walled
garden

σελίδ
ων

αποδεικνύεται πολύ χρήσιμο.

Σημαντικό ζήτημα που ένας σχεδιαστής τέτοι
ων

ιστοσελίδ
ων

πρέ
πει να λάβει
υπόψη είναι το γεγονός ότι ο χρήστης είναι καθισμένος μακριά από την
τηλεόρασή του (ενώ σε έναν υπολογιστή ο χρήστης κάθεται μόνο μερικά
εκατοστόμετρα), έτσι τα μεγέθη και τα χρώματα πηγών πρέπει να είναι τέτοια
ώ
στε

ο
χρήστης
να
μπορεί εύκολα

να χρησιμοποιήσει τη σελίδα.
Επίσης η
δυσκολία με έναν τηλεχειρισμό πρέπει να εξεταστεί

κατά την προτυποποίηση του
Walled

Garden
.

-

Interactive applications, Gaming

Στους υπολογιστές, η αλληλεπίδραση είναι ο διάλογος που εμφανίζεται μεταξύ
ενός ανθρώπου κ
αι του υπολογιστή.
Τα
e
-
banking
,
e
-
shopping

και τα παιχνίδια
είναι ένα καλό παράδειγμα των
interactive

web

applications
. Τα παιχνίδια
ενθαρρύνουν ένα
ιδιαίτερα
μεγάλο ποσο
στό

αλληλεπίδρασης.

Στο
World

Wide

Web
, αλληλε
πιδρά κανείς με ιστοσελίδες

που ένας
browser

φέρνει σ
την οθόνη του υπολογιστή
.
Το υπερκείμενο που

συνδέ
ει

μια σελίδα με

άλλες παρέχ
ει

την πιο κοινή μορφή αλληλεπίδρασης κατά
την
χρησιμοποίηση του
Ιστού. Οι προγραμματιστές
χρησιμοποιώντας
hypertexts

και γλώσσες
προγραμματισμού

όπως τα
php

και
JavaScript

μπορούν να παραγάγουν το
interactive

και δυναμικό περιεχόμενο

του
Ιστού.


4.

Βιβλιογραφία


Βιβλία


Δημοσιεύσεις
-

Περιοδικά

1.

The book on Video. A
comprehensive

guide to delivering switched
,
Callix, Frank Wiener

2.

Video Over IP
,
Magda El
-
Zarki (Univ
ersity of California at Irvine)

3.

Digital Video Systems
,
S. Kasaei, Department of Computer Engineering, Sharif University of
Technology

Internet

4.

http://whatis.techtarget.com/

5.

http://ww.wikepedia.grΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
:

IP Multimedia Subsystem (IMS)


To IP Multimedia Subsystem (IMS),
είναι

μία

ανοικτή
, configurable, NGN
προτυποποιημένη

αρχιτεκτονική

multimedia
για

τις

σταθερές

υπηρεσίες

IP.
Υποστηρίζει μέσα, όπως το βίντεο και τη φω
νή
.


Ο στόχος του
IMS

δεν είναι να παράσχει τις νέες υπηρεσίες αλλά να υποστηρίξει
όλα τις υπηρεσίες, του παρόντος
και το
υ

μέλλον
τος
, τις οποίες το Διαδίκτυο
παρέχει. Επιπλέον, οι χρήστες πρέπει να είναι σε θέση να εκτελέσουν όλες τις
υπηρεσίες τους
με
πλήρη κινητικότητα (
mobility
)
. Για να
το
επιτύχει αυτό,
το
IMS

χρησιμοποιεί ευρέος διαδεδομένα προτυποποιημένα
standard

για τα
πρωτόκολλα που καθορίζονται από το
ν

IETF
. Οι βασικές αρχές του
IMS

συστήματος είναι οι ακόλουθες:

NGN

compatible

architecture
: Η

αρχιτεκτονική του
IMS

συμμορφώνεται
εντελώς με τις αρχές
NGN

και μπορεί να προσαρμοστεί εντελώς στο
αρχιτεκτονικό σχέδιο
NGN
.

Different

network

architectures
: Το
IMS

επιτρέπει στους χειριστές και τους
φορείς παροχής υπηρεσιών
να χρησιμοποιήσουν

διαφορετι
κές δικτυακές
αρχιτεκτονικές.

Terminal

and

user

mobility
: Το δίκτυο παρέχει την
στους χρήστες και στα
τερματικά κινητικότητα. Η

κινητικότητα χρηστών παρέχεται από το
IMS

και
το
SIP
.


Extensive

IP
-
based

services
:
Το

IMS

προσφέρει

IP
-
based

υπηρεσίες

όπως

τ
o

IPTV
,
VoIP
,
), multiparty gaming, videoconferencing, and content sharing
.