ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕ TYPO3

useoreganoΑσφάλεια

16 Ιουν 2012 (πριν από 5 χρόνια και 11 μήνες)

512 εμφανίσεις

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Παναγιώτης Κονταξής
Κωνσταντίνος Μερσινάς
Christine Gerpheide
3ο Συνέδριο Κοινοτήτων Ανοιχτού Λογισμικού
FOSSCOMM 2010

Θεσσαλονίκη
,
24-25 Απριλίου 2010
TYPO3 WEB CMS
WEB CONTENT MANAGEMENT SYSTEM
=
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
OPEN SOURCE CMS :
ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Ανταγωνισμός;
ή συνύπαρξη;
Συνύπαρξη!
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
TYPO3
ΞΕΚΙΝΗΣΕ
:
2000
ΗΛΙΚΙΑ
:
10 ΕΤΩΝ (
v.4.3.3)
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
:
cross-platform

Apache, IIS

PHP

MySQL,
postgreSQL, Oracle
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΓΙΑ:
ΕΤΑΙΡΙΚΑ
SITE &
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΜΙΚΡΗΣ/ΜΕΣΑΙΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ
WEB
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
:
ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ,
ΑΜΕΡΙΚΗ & ΕΛΛΑΔΑ
(!)
TYPO3 Backend
Στοιχεία Περιεχομένου
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ)
ΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
(
FORUM)
Στοιχεία Περιεχομένου
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
(ΑΝΑΚΟΙΝΩ
ΣΕΙΣ)
ΚΕΙΜΕ
ΝΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
(
FORUM)
Enterprise Features (1/2)
Πολυγλωσσικό
Δικαιώματα
backend
χρηστών
Row based security
Field based security
Κωδικός
Τίτλος
Ημερομηνία
Κείμενο
1
Ανακοίνωση #1
17/4/2010
Κειμενο #1……
2
Ανακοίνωση #2
17/4/2010
Κειμενο #2……
3
Ανακοίνωση #3
17/4/2010
Κειμενο #3……
4
Ανακοίνωση #4
17/4/2010
Κειμενο #4……
ACL: Access Control Lists:
Δικαιώματα ανάγνωσης, επεξεργασίας, δημιουργίας, διαγραφής
Απόδοση & Ασφάλεια

Α.Π.Θ. Σύστημα Συγγραμμάτων
Enterprise Features (2/2)
Χώροι Εργασίας (
Workspaces
)

&
Διατήρηση Εκδόσεων
(
Versioning
)

Χώρος Εργασίας (
Workspace
): ένας χώρος όπου
μπορούμε να εργαζόμαστε ακίνδυνα

LIVE”
εάν οι αλλαγές που γίνονται στο
BE
δημοσιοποιούνται αυτομάτως στο
FE

DRAFT”
εάν οι αλλαγές που γίνονται στο
BE
μπαίνουν σε αναμονή για δημοσιοποίηση
- συνήθως μόνο για διαχειριστές (
administrators
)

ή για
δοκιμές
- για εργασιακό χώρο, διεργασίες (
workflow
)
- μπορεί να εμπλέκονται πολλοί ρόλοι ανάλογα με τη
δομή της εταιρείας
Περιπτώσεις χρήσης Χώρων Εργασίας


Εταιρεία με διεργασίες (
workflows
):
καθένας εγκρίνει κάτι και το προωθεί
π.χ. υπάλληλος σε τμηματάρχη, τμηματάρχης σε
διευθυντή κλπ.
Εφημερίδα:
τα άρθρα ελέγχονται ως προς την ορθότητα, το ύφος
κλπ. πριν δημοσιευτούν
Γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα:
αλλαγή εικόνων, λογότυπων (επιλογή
“swap”)
Η ιστοσελίδα σας:
έλεγχος εμφάνισης και λειτουργίας πριν τη
δημοσιοποίηση π.χ. δουλεύουν τα
link
;
Εργαλείο Διαχείρισης Χώρων Εργασίας
(W
orkspace Module)
show log
show log
Επιλέγουμε το εργαλείο
(
module
)
Επιλέγουμε το εργαλείο
(
module
)
O Admin
μπορεί να βλέπει όλα τα
workspaces (live, draft, custom)
O Admin
μπορεί να βλέπει όλα τα
workspaces (live, draft, custom)
Επιλογή
Ιστορικού Εγγραφής

(
Show Log
)
για
μεμονωμένη αλλαγή

Πληροφορίες: Ημερομηνία,
Ώρα, Παλαιότητα, Χρήστης,
Σελίδα και Αλλαγές /
Διαφορές
Πληροφορίες: Ημερομηνία,
Ώρα, Παλαιότητα, Χρήστης,
Σελίδα και Αλλαγές /
Διαφορές
Χώροι Εργασίας (
Workspaces
)

στην πράξη
Ο
Editor
δουλεύει / κάνει αλλαγές σε κάποια σελίδα.
Μόλις τελειώσει επιλέγει το
Workspace Module
και αλλάζει

την κατάσταση (
state)
της αλλαγής του σε
“Review” (
ανάλογα
με το σχήμα, μπορεί στο εξής να χάσει την πρόσβαση στη
συγκεκριμένη αλλαγή)
Ο
Reviewer
βλέπει την αλλαγή, την ελέγχει και
εάν την εγκρίνει αλλάζει την κατάσταση σε
“Publish”
Ο
Publisher,
εγκρίνει με τη σειρά του και
επιλέγει τελικά τη Δημοσίευση (
Publish)
της

αλλαγής ή την Απόρριψή της
(
Reject)
Χώρος Εργασίας
& Διατήρηση Εκδόσεων

Οι Χώροι Εργασίας
(Workspaces)
στην
ουσία εκτελούν τη Διατήρηση Εκδόσεων
(
Versioning
)

Υπάρχει και το εργαλείο χρήστη

Διατήρηση Εκδόσεων (
Versioning
)

(
αριστερό μενού)

Η Διατήρηση Εκδόσεων έχει να κάνει με
την κάθε σελίδα του ισοτόπου
,
ενώ ο
Χώρος Εργασίας

αναφέρεται συνολικά
στις αλλαγές
Διατήρηση Εκδόσεων (
Versioning
)

Διατηρείστε τις προηγούμενες εκδόσεις της ιστοσελίδας σας

Προστατευτείτε από τους «απρόβλεπτους» χρήστες!
Πρότυπα (
Templates
)
& TemplaVoila

Τα πρότυπα (
templates
)

είναι το πως «ντύνουμε»
την ιστοσελίδα, καθώς επίσης και τι δομή ή
μορφή της δίνουμε

Το
TemplaVoila
είναι ένα εύχρηστο και εποπτικό
εργαλείο διαχείρισης των προτύπων
Αλλαγή του Προτύπου

μέσω του

Quixplorer
Κάνουμε
αλλαγές στον
HTML
κώδικα
Κάνουμε
αλλαγές στον
HTML
κώδικα
Εργαλείο

TemplaVoila
Κατηγορίες
βάσει
μορφής
Κατηγορίες
βάσει
μορφής
Template
που
χρειάζεται
remapping
Template
που
χρειάζεται
remapping
1) Επιλέγουμε
το εργαλείο
(module)
1) Επιλέγουμε
το εργαλείο
(module)
2)
Επιλέγουμε
το χώρο
αποθήκευσης
των
templates
2)
Επιλέγουμε
το χώρο
αποθήκευσης
των
templates
Επικαιροποίηση Αντιστοίχισης (
Update mapping
)
Αντιστοίχιση (
Re-Map
)
TypoScript

TYPO3’s unique, powerful configuration language

Ex: Menu Configuration
lib.mainMenu = HMENU
lib.mainMenu.entryLevel = 0
lib.mainMenu.wrap = <ul>|</ul>
lib.mainMenu.1 = TMENU
lib.mainMenu.1.NO {

allWrap = <li>|</li>
}

lib.mainMenu.1.ACT = 1
lib.mainMenu.1.ACT {

allWrap = <li class="first">|</li>
}
lib.mainMenu = HMENU
lib.mainMenu {
special = list
special.value = 6,1,22,8,1,3,7
1 = TMENU
1 {
NO.wrapItemAndSub (
<li id="mill">|</li> ||
<li id="purse">|</li> ||
<li id="milk">|</li> ||
<li id="notebook">|</li> ||
<li id="bottle">|</li> ||
<li id="scissors">|</li> ||
<li id="books">|</li>
)
NO.stdWrap.wrap = <span class="label">|</span>
NO.ATagParams = onmouseover="show(this);" onmouseout="hide(this);"
}
lib.subMenu
= HMENU
lib.subMenu
{
wrap
= <
ul
id="cats
">|</ul>
entryLevel
= 1
1 = TMENU
1 {
NO.allWrap
= <li>|</li>
NO.stdWrap.htmlSpecialChars
=
1
ACT = 1
ACT.stdWrap.htmlSpecialChars
= 1
ACT.allWrap
= <li
class="active
">|</li>
}
}
Extensions

Installable packages developed by the community

More than 4000 extensions available

News, Front-End Editing, eShops, Comments,
Galleries, Email Marketing, eLearning, Forums
graphs
comments
frontend editing
Extensions: DAM

Digital Asset Management (DAM)

Images, docs, etc

Metadata/other info

Categories

API
Extension Development :)

FLOW3 Object-Oriented PHP framework

MVC Framework similar to Java Struts2


Domain-driven design”

Fluid Template Engine
A closer look…
Creating a Post
Extension Development

A closer look…
Creating a Post
Extension Development

A closer look…
Creating a Post
Extension Development

A closer look…
Creating a Post
Extension Development

Extension Development


FLOW3 continued

Object Manager, Reflection API, Security Framework,
AOP, Dependency Injection, Resource Manager,
transparent Persistence Layer, Validation Module

TYPO3 v5 will be based on FLOW3

For now, Extbase/“ExtMVC”

Extension Kickstarter

Very new framework
Demo Install
1.
Install Tool
2.
Map a template with TemplaVoila
3.
Create a menu with TypoScript
4.
Add content
Before: unpacked TYPO3 source, mysql user
TYPO3 EXAMPLE SITES
Showcase: “SmartVisit”

Virtual Classroom

Integration with web
services

Asset management

CMS-defined personalized
messages
www.msichicago.org

INTRANET
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Παναγιώτης Κονταξής
Κωνσταντίνος Μερσινάς
Christine Gerpheide
3ο Συνέδριο Κοινοτήτων Ανοιχτού Λογισμικού
FOSSCOMM 2010

Θεσσαλονίκη
,
24-25 Απριλίου 2010