ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - FREEWARE PROGRAMS

useoreganoΑσφάλεια

16 Ιουν 2012 (πριν από 6 χρόνια και 1 μήνα)

684 εμφανίσεις

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
-

FREEWARE PROGRAMS

Παρακάτω ακολουθεί μια συλλογή με
δωρεάν προγράμματα

καθώς και οι
αντίστοιχοι σύνδεσμοι όπου

μπορεί κανείς να τα αναζητήσει
:


Anti
-
Virus

Προγράμματα
:

AntiVir
-

http:
//www.free
-
av.com/

Avast
-

http://www.avast.com/i_idt_1018.html

AVG
-

http://www.grisoft.com/

ClamWin
-

http://www.clamwin.org/

Winpooch
-

http://winpooch.free.fr/home/index.php

ClamMail
-

http://sourceforge
.net/projects/clammail

Aol Active Virus Shield
-
http://www.activevirusshield.com/antivirus/freeav/index.adp


PC To
ols AntiVirus
-

http://www.pctools.com/free
-
antivirus/


Anti
-
spam
προγράμματα
:

K9
-

http://www.keir.net/k9.html

MailWasher
-

http://www.mailwasher.net/

POPFile
-

http://popfile.sourceforge.net/

SpamBayes
-

http://spambayes.sourceforge.net/


Anti
-
Spyware

προγράμματα
:

Windows Defender
-

http://www.microsoft.com/athome/security/spyware/software/default.mspx

Ad
-
aware
-

http://www.lavasoft.de/software/adaware/

CWShredder
-

http://www.intermute.com/products/cwshredder.html

HiJackThis
-

http://www.spychecker.com/program/hijackthis.htm
l

SpyBot Search & Destroy
-

http://spybot.safer
-
networking.de/

SpywareBlaster
-

http://www.javacoolsoftware.com/s
pywareblaster.html

SpywareGuard
-

http://www.wilderssecurity.net/spywareguard.html

All
-
in
-
One Secretmaker
-

http://www.secr
etmaker.com/

Arovax AntiSpyware
-

http://www.arovaxantispyware.com/

SUPERAntiSpyware

-

http://www.superanti
spyware.com/


Spyware Terminator
-

http://www.spywareterminator.com


RogueRemover
-

http://www.malwarebytes.org/rogueremover.php

WinCleaner
-

http://www.wincleaneras.com/


Προγράμματα

επεξεργασίας

ήχου
:

Audacity
-

http://audacity.sourceforge.net/

CDex
-

http://cdexos.sourceforge.net/

dBpowerAMP Music Converter
-

http://www.dbpoweramp.com/dmc.htm

EAC
-

http://www.exactaudiocopy.de/

Encounter 2003
-

http://www.waschbusch.com/

GermaniXEncoder
-

http://www.germanixsoft.de/

K
-
MP3
-

http://www.katarncorp.com/

KraMixer
-

http://www.kramware.co
m/

ModPlug Tracker

http://www.modplug.com/

MP3 Book Helper
-

http://mp3bookhelper.sourceforge.net/

MP3 Tag
-

http://www.mp3tag.de/

mp3DirectCut
-

http://www.rz.uni
-
frankfurt.de/~pesch/

MP3Gain
-

http://www.geociti
es.com/mp3gain/

mp3Trim
-

http://www.logiccell.com/~mp3trim/

MusicBrainz
-

http://musicbrainz.org/

Rarewares
-

http://rarewares.hydrogenaudio.org/

SoundEngine Free
-

http://www.cycleof5th.com/en/index.htm

TagScanner
-

http://xdev.narod.ru/tagscan_e.htm

The GodFather
-

http://users.otenet.gr/~jtcliper/tgf/

EvilLyrics
-

http:/
/www.evillabs.sk/evillyrics/

JJ MP3 Renamer
-

http://jj.starthotel.dk/jjsoftware/uk/welcome.html

MP3 Cat
-

http:
//tellini.info/software/mp3cat/

MP3 Checker
-

http://convivea.dietk.com/product.php?id=1

Tutanic
-

http://www.wildbits.com/tunatic/Προγράμματα

καταγραφής

επιδόσεων

υπολογιστών
:

3DMark2001
-

http://downloads.guru3d.com/download.php?det=32
0

Aquamark3
-

http://downloads.guru3d.com/download.php?det=673

SiSoft Sandra
-

http://downloads.guru3d
.com/download.php?det=177

3DMark2005
-

http://downloads.guru3d.com/download.php?det=874


Προγράμματα

διαχείρισης

torrent
:

Azureus
-

http://azureus.sourceforge.net

BitComet
-

http://www.bitcomet.com

BitTornado
-

http://bittornado.com

BitTorrent
-

http://www.bittorrent.com

Burst
-

http://krypt.dyndns.org:81/
torrent/index.phtml

G3 Torrent
-

http://g3torrent.sourceforge.net

Shareaza
-

http://www.shareaza.com

TorrenTopia
-

http://www.torrentopia.org

Yet ABC
-

http://pingpong
-
abc.sourceforge.net

΅
Torrent
-

http://www.utorrent.com/

BitSpirit
-

http://www.167bt.com/intl/index.html

Bitlord
-

http://www.bitlord.com/

KTorrent
-

http://ktorrent.pwsp.net/

Ziptorrent
-

http://www.ziptorrent.com/

Rufus
-

http://rufus.sou
rceforge.net/Προγράμματα

ημερολογίου
:

Sunbird
-

http://www.mozilla.org/projects/calendar/sunbird/


Rainlendar
-

http://vapaa.dc.inet.fi/~rainy/index.php?pn=projects&project=rainlendar


Desktop Calendar XP
-

http://www.mskprathap.com/desktopcalendarxp.php


iCalendar
-

ht
tp://web.1asphost.com/idiodine/


Calnique
-

http://www.calnique.com/


Calendar Program Pro
-

http://www.geocities.com/calendarprogram/index.html
Προγράμματα

καψίματος

CD/DVD
:

Burn4Free
-

http://www.burn4free.com/

Burnatonce
-

http://www.burnatonce.com/

CDBurnerXP
-

http://www.cdburnerxp.se/


CDRDAO
-

http://cdrdao.sourceforge.net/

CDR Tools Frontend
-

http://
demosten.com/cdrfe/

Deepburner
-

http://www.deepburner.com/

Easy Burning, DropCD & Audio CD
-

http://www.paehl.de/cdr

Infra Recorder
-

http://infrarecorder.sourceforge.net/


Finalburner FREE
-

http://www.protectedsoft.com/descr_fb.php


Προγράμματα

Συμπίεσης

/
Αποσυμπίεσης

αρχείων
:

7
-
zip
-

http://www.7
-
zip.org/

bzip2
-

http://sources.redhat.com/bzip2/index.html

FilZip
-

http://www.filzip.com/

IZArc
-

http://www.florida.plus.com/izarc/

QuickZip
-

http://www.
quickzip.org/

TUGZip
-

http://www.tugzip.com/

UltimateZIP
-

http://www.ultimatezip.com/

UPX
-

http://upx.sourceforge.net/

Zip&Go
-

http://www.handybits.com/zipngo.htm

Zipgenius
-

http://www.zipgenius.it/


Clipboard
εργαλεία
:

Mihov

Info Saver
-

http://www.mihov.com/eng/is.html

Remote Clipboard
-

http://tinyurl.com/dzjrf

Clipboard Recorder
-

http://www.lw
-
works.com/

Ditto
-

http://ditto
-
cp.sourceforge.net/

A
-
Z Clipboard
-

http://a
-
zclipboard.com/fr
eeclip.htm

ClipDiary
-

http://clipdiary.softvoile.com/

ClipX
-

http://bluemars.org/clipx/


Προγράμματα ανασυγκρότησης δί
σκου
:

DIRMS

&
Buzzsaw

-

http
://
www
.
dirms
.
com
/

OpenVMS

-

http
://
www
.
execsoft
.
com
/
freeware
/
freeware
.
asp

JkDefrag
-

http://www.kessels.com/JkDefrag/


Auslogics disk defrag
-

http://www.auslogics.com/disk
-
def
rag/Desktop Enhancements
:

CursorXP
-

http://www.stardock.com/products/cursorxp/download.html

MobyDock
-

http://www.
mobydock.com/

tclock2
-

http://humblefool.net/tclock/

WinBar
-

http://www.winbar.nl/index.php

Konfabulator
-

http://widgets.yahoo.com/


RK Launcher
-

http://home.cogeco.ca/%7Erklauncher/


Προγράμματα

Desktop
αναζήτησης
:

Google
-

http://desktop.google.com/

Yahoo
-

http://desktop.yahoo.com/

Copernic
-

http://www.copernic.com/en/products/deskto...arch/index.html

MSN
-

http://toolbar.msn.com/


Download
διαχειριστές
:

Fresh Download
-

http://www.freshdevices.com/freshdown.html

LeechGet
-

http://www.leechget.net/en/

Star Downloader
-

http://www.stardownloader.com/downloads.php

wackget
-

http://millweed.com/projects/wackget/

wget
-

http://wget
.sunsite.dk/

Free download manager
-

http://www.freedownloadmanager.org/

TrueDownloader
-

http://francis.dupont.free.f
r/truedownloader/

Gigaget
-

http://www.gigaget.com/

Flashget
-

http://www.flashget.com/index_en.htm

wxDownlo
ad Fast
-

http://dfast.sourceforge.net/


Orbit downloader
-

http://www.or
bitdownloader.com/index.htmΠρογράμματα

κωδικοποίησης

και

ασφάλειας

δεδομένων

:

Axcrypt
-

http://axcrypt.sourceforge.net/

Blowfish Advanced CS
-

http://web.bsn.ch/
lasse/bfacs.htm

Eraser
-

http://www.heidi.ie/eraser/default.php

File Shredder
-

http://www.sys
-
shield.com/fileshredder
.htm

GnuPG
-

http://www.gnupg.org/

PGP Freeware
-

http://www.pgp.com/products/freeware.html

WindowsCleaner
-

http://www.winnowsoft.com/internet
-
eraser.htm

AxCrypt
-

http://axcrypt.sourceforge.net/


Διαχειριστές

αρχείων
:

xplorer2
-

http://zabkat.com/

A43
-

http://www.primitus.us/a43/

Gyula's Navigator
-

http://www.wanari.com/

JExplorer
-

http://home.megapass.co.kr/~woosjung/

MeeSoft Commander
-

http://meesoft.logicnet.dk/

TrackerV3
-

http://www.trackerv3.com

FreeCommander
-

http://www.freecommander.com/index_en.htm

XPlorer
-

http://guti.webcindario.com/static.php?page=XPlorer


File repair and recovery
:

PC Inspector File Recovery
-

http://www.pcinspector.de/file_recovery/UK/welcome.htm


Firewalls
:

Zonealarm Basic firewall
-

http://tinyurl.com/2ckju

Jetico Personal Firewall
-

http://www.jetico.com/jpfirew
all.htm


Sunbelt Kerio Personal Firewall
-

http://www.sunbelt
-
software.com/Kerio.cfm


Comodo Firewall

-

http://www.personalfirewall.comodo.com/FTP Clients
:

Filezilla!
-

http://sourceforge.net/projects/filezilla

Fresh FTP
-

http://www.freshwebmaster.com/

AceFTP
-

http://software.visicommedia.com/en/products/aceftpfreeware/


FTP Servers
:

FileZilla
-

http://filezilla.sourceforge.net/

GuildFTPD
-

http://www.guildftpd.com/

Quick 'n Easy FTP Server
-

http://tinyurl.com/eazh9

SlimFTPd
-

http://www.whitsoftdev.com/slimftpd

Core FTP Lite
-

http://www.coreftp.com

ZFTPServer
-

http://zftpserver.serveftp.com/


HTML Editors
:

1st page 2000
-

http://www.evrsoft.com/download.shtml

AceHTML
-

http://software.visicommedia.com/en/products/acehtmlfreeware/


Aracnophilia
-

http://www.arachnoid.com/arachnophilia/

HTML
-
Kit
-

http://www.chami.com/html
-
kit/

Selida
-

http://selida.camelon.nl/

Trellian webPAGE
-

http://webpage.vendercom.com/

TSW WebCoder
-

http://www.tsware.net/

HTMLGate FREE
-

http://www.mpsoftware.dk/htmlgate.php

Amaya
-

http://www.w3.org/Amaya/

Nvu
-

http://www.nvu.com/

Alleycode HTML
-

http://www.alleycode.com/download.htm

Image viewers
:

Ahaview
-

http://www.aha
-
soft.com/ahaview/free.htm

Irfanview
-

http://www.irfanview.com/

SlowView
-

http://www.slowview.at/

XNView
-

http://www.xnview.com/

Forcevision
-

http://www.forcevision.net/

Picasa
-

http://picasa.google.com/

FastStone Image Viewer
-

http://www.faststone.org/FSViewerDetail.htmInstant Messenger
:

Gaim
-

http://gaim.sourceforge.net/

Miranda IM
-

http://www.miranda
-
im.org/

Rhymbox
-

http://www.rhymbox.com/

PSI
-

http://psi.affinix.com/

Trillian Basic
-

http://trillian.cc/downloads

Msn messenger
-

http://get.live.com/messenger/overview

Yahoo! Messenger
-

http://messenger.yahoo.com/

ICQ
-

http://www.icq.com/

Aol messenger
-

http://www.aim.com/

Pathfinder messenger
-

http://pim.pathfinder.gr/

Skype
http://www.skype.com

Ineen
-

http://www.ineen.com

Google Talk
-

http://www.google.com/talk/

GizmoProject
-

http://www.gizmoproject.com/IRC
προγράμματα
:

Mirc
-

http://www.mirc.com/


BersIRC
-

http://www.bersirc.com/

BitchX
-

http://bitchx.org/download.php

HydraIRC
-

http://www.hydrairc.com/

TinyIRC
-

http://www.tinyirc.net/

XChat
-

http://www.xchat.org/

MegaIRC
-

http://ironfist.at.tut.by/megairc.htmΠρογράμματα

E
Mail

:

i.Scribe
-

http://www.memecode.com/scribe.php

Mahogany Mail
-

http://mahogany.sourceforge.net/

Pegasus Mail
-

http://www.pmail.com/

Thunderbird
-

http://www.mozilla.com/thunderbird

YPOPs
-

http://ypopsemail.com/

Sylpheed
-

http://sylpheed.sraoss.jp/en/Προγράμματα

Πολυμέσων
:

Foobar 2000
-

http://www.foobar2000.org/

iTunes
-

http://www.apple.com/itunes/

Jet Audio Basic
-

http://www.jetaudio.com/

QCD Player
-

http://www.quinnware.com/

Winamp
-

http://www.winamp.com/

BsPlayer
-

http://www.bsplayer.org/

MPlayer
-

http://www.mplayerhq.hu


Media Player Classic
-

http://sourceforge.net/projects/guliverkli/

Lan
-

http://www.videolan.org/

UltraPlayer
-

http://www.ultraplayer.com/

CoreMediaPlayer
-

http://www.corecoded.com/

Real Player
-

www.real.com

Quicktime
-

http://www.apple.com/quicktime/

XMPlay
-

http://www.un4seen.com/

Quicktime Alternative
-

http://www.free
-
codecs.com/download/QuickTime_Alternative.
htm

Real Player Alternative

http://www.free
-
codecs.com/download/Real_Alternative.htm

Wink
-

http://www.debugmode
.com/wink/

Zinf
-

http://www.zinf.org/

VLC media player
-

http://www.videolan.org/vlc/

Juke
-

http://www.wolosoft.com/en/juke/index.html

Apollo
-

http://koti.welho.com/hylinen/apollo/


rulesPlayer
-

http://rulesplayer.lessequal.com/


GOMPlayer
-

http://www.gomplayer.comΔικτυακά

εργαλεία
:

CMD
Time NTP Utility
-

http://www.softshape.com/download/

Ethereal Protocol Analyzer
-

http://www.ethereal.com/

NMap
-

http://www.insecure.org/nmap/

Ntop
-

http://www.ntop.org

PingPlotter
-

http://www.pingplotter.com

PuTTY
-

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty

RAS Graph & Stats
-

http://www.inicom.net/forum/showthr
ead.php?t=11401

RealVNC
-

http://www.realvnc.com/

TightVNC
-

http://www.tightvnc.org/

UltraVNC
-

http://ultravnc.sourceforge.net/

WinSCP
-

http://www.winscp.com/

NetMeter
-

http://readerror.gmxhome.de/Notepad
αντ
ικαταστάτες
:

Editpad lite
-

http://www.editpadpro.com/editpadlite.html

NoteTab Light
-

http://www.notetab.com/ntl.php

Notepad
Ex
-

http://www.notepadex.cjb.net/

Notepad++
-

http://notepad
-
plus.sourceforge.net/uk/site.htm

Notepad2
-

http://www.flos
-
freeware.ch/notepad2.html

Metapad
-

http://liquidninja.com/metapad/

Win32Pad
-

http://www.gena01.com/win32pad

Xint
-

http://www.xtort.net/xtort/xint.php

BDV Notepad
-

http://www.badevlad.com
/bdvnotepad_en.htm

Subpad
-

http://www.xtort.net/xtort/subpad.php


O
CR
:

SimpleOCR
-

http://www.simpleocr.com/Off
ice Suite
:

602PC Suite free edition
-

http://www.software602.com/products/pcs/download.html

AbiWord
-

http://www.abiword.c
om/

Open Office
-

http://www.openoffice.org/


Offline Explorers
:

EasyDownload

http://www.softcab.com/misc/index.asp

GetLeft
-

http://personal1.iddeo.es/andresgarci/getleft/english/index.html

WebReaper
-

http://www.webreaper.net/

HTTrack Website Copier
-

http://www.httrack.com/


Overclocking/Tuning
:

Riva tuner
-

http://downloads.guru3d.co
m/download.php?det=163

ATi tray tools
-

http://www.guru3d.com/article/atitraytools/189

clock gen
-

http://www.cpui
d.org/clockgen.php


Partition Managers
:

Partition Resizer
-

http://zeleps.com/

Ranish Partition Manager
-

http://www.ranish.com/part/

TestDisk
-

http://www.cgsecurity.org/index.html?testdisk.htmlPDF Utilities
:

Ghostscript/GSView
-

http://www.ghostscript.com/

PDF 995
-

http://www.pdf995.com/

PDFCreator
-

http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/

PDFProducer

http://naramcheez.paraschopra.com/pdfproducer.php

CutePDF Writer

http://cutepdf.com/Products/CutePDF/writer.asp

Go2PDF

http://www.go2pdf.com/product.html

Foxit PDF Reader
-

http://www.foxitsoftware.com/pdf/rd_intro.php

PrimoPDF
-

http://www.primopdf.com/


Επεξεργασία

εικόνας
:

ColorPic
-

http://www.iconico.com/colorpic/

Pixia
-

http://
park18.wakwak.com/%7Epixia/

Sodiodi
-

http://www.sodipodi.com/

The Gimp
-

http://www.gimp.org/

Tuxpaint
-

">http://www.tuxpaint.org/">
http://www.tuxpaint.org/

Inkscape
-

http://www.inkscape.org/


Προγραμματισμός
:

ActivePerl
-

http://www.activestate.com/Products/ActivePerl

Dev C++
-

http://www.bloodshed.net/

Dev Pascal
-

http://www.bloodshed.net/

Eclipse
-

http://www.eclipse.org/

Freepascal
-

http://www.freepascal.o
rg/

jEdit
-

http://www.jedit.org/

PHP Hypertext Parser
-

http://www.php.net/

Python
-

http://www.python.org
/

Ruby
-

http://www.dm4lab.to/~usa/ruby/index_en.html

SharpDevelop
-

http://www.icsharpcode.net/opensource/sd/


Pop
-
up Blockers
:

Google Toolbar
-

http://www.google.com/

NoAds
-

http://www.southbaypc.com/NoAds/

PopUp Stopper
-

http://www.panicware.com/product_psfree.html

Privoxy
-

http://www.privoxy.org/

Proxomitron
-

http://ww
w.proxomitron.info/


Screen Capturing
:

Gadwin PrintScreen
-

http://www.gadwin.com/printscreen

WinSnap
-

http://www.ntwind.com/winsnap/

SimplyCapture
-

http://dpi.hypermart.net/scapture.htm

Screenshot Pilot
-

http://www.colorpilot.com/screenshot.html

Screenshot Capt
or
-

http://www.donationcoder.com/Software/Mouser/screenshotcaptor/index.html

Capt
ure
-

http://www.analogx.com/contents/download/system/capture.htm
Sticky Notes & Pads
:

TODO
-

http://software.redshift.je/?p=m&i=3

NotesHolderLite
-

http://notes.aklabs.com/

Stickies
-

http://www.zhornsoftware.co.uk/stickies/

Note
-
it
-

http://www.veign.com/download_app.asp?app=102

PicoStick
-

http://www.picofactory.com/picostick.html

PrestoNotes
-

http://users.chello.be/cr41007/index.html


System Information and monitoring
:

CPU
-
Z
-

http://www.cpuid.com/cpuz.php

Motherboard monitor
-

http://www.majorgeeks.com/download.php?det=311

WCPUID
-

http://hp.vector.co.jp/authors/VA002374/src/download.html

SpeedFan
-

http://www.almico.com/speedfan.php

Central Brain Identifier
-

http://cbid.amdclub.ru/


System Stability Test
:

Hot CPU Tester
-

http://7byte.com/index.php?page=download

CPU Stability Test 6.0
-

http://www.majorgeeks.com/download215.html

CPU Burn
-
in 1.01
-

http://users.bigpond.net.au/cpuburn/

Prime95
-

http://www.mersenne.org/freesoft.htm

Memtest
-
86
-

http://www.memtest86.com

S&M
-

http://www.benchmarkhq.ru/files/snm
.zip


Tweak
:

RegSeeker
-

http://www.hoverdesk.net/freeware.htm

RegCleaner Standard
-

http://www.tweaknow.com/RegCleaner.h
tml

Ccleaner
-

http://www.ccleaner.com/

Process Lasso
-

http://www.bitsum.com/prosuper.asp


Video codecs
:

DivX Codec
-

http://www.divx.com/divx/?src=toptab_divx_from_/index.php

FFDSHOW
-

http://sourceforge.net/projects/ffdshow

K
-
Lite Codec
Pack
-

http://www.codecguide.com/download_kl.htm

Nimo Codec Pack
-

http://www.divx
-
digest.com/software/nimo_
pack.html

Xvid
-

http://www.koepi.org/

Cole2k Media
-

http://www.cole2k.net/Video Converters:


Kate's Video Converter
-

http://www.fakewebcam.com/vfcc.asp

MediaCoder
-

http://med
iacoder.sourceforge.net/index.htm


WinFF
-

http://biggmatt.com/winff/


SUPER ©
-

http:
//www.erightsoft.net/SUPER.htmlVideo tools
:

DVD Shrink
-

http://www.dvdshrink.org/

DScaler
-

http://deinterlace.sourceforge.net/

FlasKMPEG
-

http://www.flaskmpeg.net

GSpot
-

http://www.
headbands.com/gspot/

VirtualDub
-

http://www.virtualdub.org/

VirtualDubMod
-

http://sourceforge.net/project/showf
iles.php?group_id=65889

Zwei
-
Stein Video Editor
-

http://www.thugsatbay.com/software/index.html

ABC VideoRoll
-

http://www.winsite.com/bin/Info?500000027579

HDTVtoMPEG2
-

http://www.midwinter.com/~bcooley/

DVDx
-

http://www.afterdawn.com/software/video_software/dvd_rippers/dvdx.cfm
Web browsers
:

Firefox
-

http://www.mozi
lla.org/products/firefox/

Internet Explorer
-

http://www.microsoft.com/windows/ie/default.mspx

K
-
Meleon
-

http://kmeleo
n.sourceforge.net/

Netscape
-

http://browser.netscape.com/

Avantbrowser
-

http://www.avantbrowser.com/

Maxthon
-

http://www.maxthon.com/

SlimBrowser
-

http://www.flashpeak.com/sbrowser/sbrowser.htm

Acoo Browser

http
://www.acoobrowser.com/

Cayman Browser

http://www.caymanbrowser.com/

GreenBrowser

http://www.morequick.com/indexen.htm

Opera
-

http://www.opera.com/

Seamonkey
-

http://www.mozilla.org/projects/seamonkey/

Flock
-

http://www.flock.com/Web servers
:

Abyss
-

http://abyss.sourceforge.net/

Aprelium Abyss
-

http://www.aprelium.com/

Apache
-

http://httpd.apache.org/

Sambar
-

http://www.sambar.com/

Savant
-

http://savant.sourceforge.net/

Tin
yWeb
-

http://www.ritlabs.com/tinyweb/index.html


Webcam Software
:

booruWebCam
-

http://www.booru.net/

Pryme
-

http://www.hilo.dk/pryme/


Checksum Utilities
:

FSUM
-

http://www.slavasoft.com/fsum/

hksfv
-

http://www.big
-
o
-
software.com/products/hksfv/

md5sum
-

http://www.etree.org/md5com.html

md5summer
-

http://www.md5summer.org/

QuickSFV
-

http://www.quicksfv.org/
Διάφορα

εργαλεία

και

εφαρμογές
:

AnalogX
-

http://www.analogx.com/

AppRocket
-

http://www.candylabs.com/approcket/

Celestia
-

http://www.shatters.net/celestia

Cygwin
-

http://www.cygwin.com

Dirkey
-

http://www.protonfx.com/dirkey/

Inno Setup
-

http://www.jrsoftware.org/isinfo.php

MWSnap
-

http://www.mirekw.com/winfreeware/mwsnap.html

NetTime
-

http://nettime.sourceforge.net

Nullsoft Installer
-

http://www.nullsoft.com/free/nsis

Peerguardian
-

http://xs.tech.nu/

QuickSFV
-

http://www.geocities.com/SiliconV
alley/Mouse/4668/

png2ico
-

http://winterdrache.de/freeware/png2ico

Stickies
-

http://finiteloop.org/~btaylo
r/software/stickies/

Sysinternals
-

http://www.sysinternals.com/

TClockEx
-

http://www.rcis.co.za/dale/tclockex/index.htm

Vi
m
-

http://vim.sourceforge.net

Unlocker
-

http://ccollomb.free.fr/unlocker/

Auto poweroff

http://users.pandora.be/jbosman/applications.html


DosBox
-

http://dosbox.sourceforge.net

ShellExView
-

http://www.nirsoft.net/utils/shexview.html

Lupas Rename 2000
-

http://www.azheavymetal.com/~lupasrename/


FileASSASSIN
-

http://www.malwarebytes.org/fileassassin.php


Specsoft Shoutoff
-

http://spesoft.com/shoutoff.aspx