BILP 214

ukrainianlegalΗλεκτρονική - Συσκευές

2 Νοε 2013 (πριν από 4 χρόνια και 6 μήνες)

114 εμφανίσεις

BILP

2
14

MİKRODENETLEYİCİLER

3+1+0

ECTS:
5

Yıl / Yarıyıl

2. Yıl /
Bahar

Dönemi

Ders Düzeyi

Ön Lisans

Yazılım Şekli

Seçmeli

Bölümü

Bilgisayar Teknolojileri

Ön Koşul

Yok

Öğretim Sistemi

Yüz yüze, Grup çalışması

Dersin süresi

14 hafta
-

haftada 3 saat
teorik ve 1 saat uygulama

Öğretim Üyesi


Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri


Öğretim Dili

Türkçe

Staj

YokDersin Amacı

Bu derste mikrodenetleyici seçmek, algoritma ve akış diyagramı tasarlamak, mikrodenetleyici için
program yazmak, mikrodenetleticiye
program yüklemek ve temel uygulamalar yapmak yeterliklerin
kazandırılması amaçlanmaktadır

Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :ÖÇ
-

1 :

Mikrodenetleyici mimarisini ve donanımları tanıyabilir

1,2,4,5,6,7,8

1,6

ÖÇ
-

2
:

Algoritma ve akış diyagramı tasarlayabilir

1,2,4,5,6,7,8

1,6

ÖÇ
-

3 :

Mikrodenetleyici için program yazabilir

1,2,3,4,5,7,8

1,6

ÖÇ
-

4 :

Temel mikrodenetleyici programlarını yazabilir

1,2,3,4,5,7,8

1,6

BÖÇK :

Bölüm öğrenme çıktılarına katkı,

ÖY :

Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav,
3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi),

ÖÇ :

Öğrenme ÇıktısıDersin İçeriği

Mikrodenetleyici Mimarisi Ve Donanımı,Mikrodenetleyiciye program
yükleme ,Algoritma
Tasarlamak,Akış diyagramları,Mikrodenetleyici hafızası ve kaydediciler,Mikrodenetleyici program
komutları,Temel giriş çıkış programları, Program derleme ve hata denetimi,Mikrodenetleyici ile buton
ve led uygulamaları,Mikrodenetleyici ile

7 segment display uygulamaları ,Mikrodenetleyici ile tuş
takımı uygulamaları,Mikrodenetleyici ile LCD uygulamalarıHaftalık Detaylı Ders İçeriği


Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak


Hafta 1

Mikrodenetleyici Mimarisi Ve DonanımıHafta 2

Mikrodenetleyici Mimarisi Ve DonanımıHafta 3

Mikrodenetleyiciye program yüklemeHafta 4

Algoritma TasarlamakHafta 5

Akış diyagramlarıHafta 6

Mikrodenetleyici hafızası ve kaydedicilerHafta 7

Mikrodenetleyici hafızası ve kaydedicilerHafta 8

Arasınav HaftasıHafta 9

Mikrodenetleyici program komutlarıHafta 10

Mikrodenetleyici program komutlarıHafta 11

Temel giriş çıkış programlarıHafta 12

Program derleme ve hata denetimiHafta 13

Mikrodenetleyici ile buton ve led
uygulamalarıHafta 14

Mikrodenetleyici ile 7 segment display uygulamaları
Mikrodenetleyici ile tuş takımı uygulamalarıHafta 15

Mikrodenetleyici ile LCD uygulamalarıHafta 16

Özür Haftası
Ders Kitabı / Malzemesi

[1]

Altınbaşak, O. 2000;
Mikrodenetleyiciler ve PIC Programlama, Altaş Yayıncılık, İstanbul
İlave KaynakÖlçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre
(Saat)

Katkı (%)

Arasınav

8


00,40

30

Ev ödevi

12


01,00

20

Dönem sonu sınavı

16


00,45

50Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre
(saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

3

14

42

Arasınav için hazırlık

2

6

12

Arasınav

1

1

1

Uygulama

1

14

14

Ödev

3

10

30

Dönem sonu sınavı için hazırlık

1

8

8

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş
yükü150BILP 214

MICROCONTROLLERS

3+1+0

ECTS:5

Year / Semester

Second Year / SpringSemester

Level of Course

Short Cycle

Status

Elective

Department

.

Prerequisites and co
-
requisites

None

Mode of Delivery

Face to face, Group study

Contact hours

14 weeks
-

3 hours of lectures and 1 hour of practicals per week

Lecturer


Co
-
Lecturer


Language of instruction

Turkish

Professional practise (
internship )

NoneObjectives of the Course

this course aimed to gain students,
choosing microcontrollers, designing algorithm and flow chart,
writing programs for the microcontroller, installing a program to microprocessorLearning Outcomes

CTPO

TOA

Upon successful completion of the course, the students will be able to :LO
-

1 :

learn structure of microcontroller and hardware

1,2,4,5,6,7,8

1,6

LO
-

2 :

design algorithms and flowcharts

1,2,4,5,6,7,8

1,6

LO
-

3 :

program microcontroller

1,2,3,4,5,7,8

1,6

LO
-

4 :

write basic microcontroller program

1,2,3,4,5,7,8

1,6

CTPO :

Contribution to programme outcomes,

TOA :

Type of assessment (1: written exam, 2: Oral
exam, 3: Homework assignment, 4: Laboratory exercise/exam, 5: Seminar / presentation, 6: Term
paper),

LO :

Learning Outcome

Contents of the Course

Microcontroller Architecture and Hardware, Microcontroller program installation, Algorithm Design,
Flow diagrams, the microcontroller memory and registers, microcontroller program commands, the
basic input output programs,Program compilation and error chec
king, microcontroller applications with
the buttons and LEDs, 7 segment display with microcontroller applications, microcontroller
applications with the keypad, Microcontroller with LCD applicationsCourse Syllabus


Week

Subject

Related Notes / Files


Week 1

Microcontroller design and hardwareWeek 2

Microcontroller design and hardwareWeek 3

Upload program to microcontrollerWeek 4

Design algorithmsWeek 5

Flow chartsWeek 6

microcontroller memory and registersWeek 7

microcontroller memory and registersWeek 8

Midterm ExamWeek 9

Microcontroller instructionsWeek 10

Microcontroller instructionsWeek 11

basic input output programsWeek 12

compiling program and error checkingWeek 13

button and led
applications with microcontrollerWeek 14

7 Segment display applications with microcontroller keyboard
applications with microcontrollerWeek 15

LCD Applications with MicrocontrollerWeek 16

Disability Week
Textbook / Material

[1]

Altınbaşak, O. 2000; Mikrodenetleyiciler ve PIC Programlama, Altaş Yayıncılık, İstanbul
Recommended ReadingMethod of Assessment

Type of assessment

Week No

Date

Duration
(hours)

Weight
(%)

Mid
-
term exam

8


00,40

30

Homework/Assignment/Term
-
paper

12


01,00

20

End
-
of
-
term exam

16


00,45

50Student Work Load and its Distribution

Type of work

Duration (hours
pw)

No of weeks /
Number of activity

Hours in total per
term

Lectures (face to face teaching)

3

14

42

Own

(personal) studies outside class

3

14

42

Own study for first mid
-
term exam

2

6

12

Mid
-
term exam

1

1

1

Practice

1

14

14

Homework

3

10

30

Own study for final exam

1

8

8

End
-
of
-
term exam

1

1

1

Total work load150