Silverlight Streaming - Download Center - Microsoft

tunisianbromidrosisInternet και Εφαρμογές Web

5 Φεβ 2013 (πριν από 5 χρόνια και 5 μήνες)

275 εμφανίσεις

Varmt Välkomna till
Sommarkollo 2007Välkommen till
sommarkollo 2007

Silverlight

Robert Folkesson

Developer Evangelist

Juni

2007


En implementation av .NET


för flera olika webbläsare

för flera olika plattformar


Skapad för att du ska kunna bygga

och leverera nästa generations


mediaupplevelser

&

rika internet
-
applikationer

via webben


Silverlight v1.0XAML + JavaScript


Designad för interaktivt innehåll


Speciellt anpassad för högupplöst videoRelease nu under sommaren 2007


Silverlight v1.1 (mer om denna version senare!)XAML + .Net
-
språk (C#, VB, JavaScript, etc.)Designad för RIA


‘Rich Internet Applications’


1.0 Beta 1 tillgänglig (Release Candidate inom ett
par veckor)


1.1 Alfa/CTP tillgänglig

Här är vi nu

C++

C#

VB.NET

Paper

JPG / TIFF

PSD

PPT

MOV / WMV


XAML

Non Standards

‘Dirty Code’

Mockups

XHTML

CSS / XSLT

XML

ASP.NET

Javascript

AJAX

Integrera design
-

och utvecklingsprocessen

Designer

Utseende
,
uppträdande
,
varumärken

känslor

Utvecklare

Funktion
,
utrullning
, data,

säkerhet
,
förvaltning

Desktop

Web

XHTML / ASP.NET

JavaScript / AJAX

CSS

.NET
-
språk

XAML / WPF

Windows Media

Flexiblare

verktyg

för

programming
och

media

Bättre

gränssnitt

för

alla

typer

av

applikationer

Åtkomst

till data,
servrar
,
tjänster

Uttnyttja den kunskap som redan finns

Media & RIA


En fortsättning på: Windows Media Ecosystem


Rikare gränssnitt: Använd vektorgrafik för att
presentera video på ett helt nytt sätt


Flexibel programmeringsmodell: Textbaserad,
deklararativ modell, liknar HTML


Använd

ditt

befintliga

material

Windows Media Ecosystem

Windows Media

& VC
-
1

Ecosystem

Encoders

Servers

Solutions

Core IP /

SDKs

Web Experiences /
RIA

Web

Browser

(Win & Mac)

Desktop

Applications

HD
-
DVD

IPTV

Media

Center

Windows

Media

Player

Emerging

Xbox

360

Media

Devices

Phones

Consumer

Electronics

Devices

VC
-
1

Open

Standard

Other Media Clients

Intro till media i XAML

demo

CreateSilverlight, CreateObject


Inbyggd media
-
funktionalitet


Icke
-
rektangular, semi
-
transparent

video, möjlighet till överlagring av bilder


Helt anpassningsbart gränssnitt för spelarkontroller


Stöd för progressiv nedladdning och Windows

Media Services


Live
-

och ‘on demand’
-
streamingMedia
-
markörer / script
-
kommandon


Stöd för ASX
-
playlist


Stöd för textning med Expression Media Encoder


Går att styra bandbreddstilldelning med ‘Bandwidth
throttling’ i IIS 7.0


Alpha video (v1.1)


DRM (v1.1)Följande format kan användas av MediaElement
(oavsett filändelse):


Video: WMV v7, v8, v9, VC
-
1


Audio: WMA v7, v8, v9 (standard), MP3


OBS!


ej support för 5.1 och WMA Pro encoding


Expression Media Encoder


Anpassad för webbpublicering av Silverlight
-
spelare


Expression Design & Expression Blend


Design/interaktionsdesign


Visual Studio


Programmering Javascript

Verktyg för att skapa

Silverlight
-
mediaspelare

demo

En
kostnadsfri

skalbar

tjänst

för

distribution
av

dina

Silverlight
-
applikationer


Gratis, upp till 4GB material med möjlighet till streaming


Bygg applikationen


Microsoft hanterar ut/uppskalning


Programmerbart via öppet API

Skapa

Leverera

Silverlight Streaming

Windows Live Platform

http://silverlight.live.com

Silverlight Live Streaming

Media Encoder

Silverlight streaming

demo

Silverlight arkitektur

Legend

V1.1

Legend

V1.0

CLR Execution Engine

.NET for Silverlight

Framework

HTML DOM

Integration

XAML

Presentation Core

Networking

JSON

REST

POX

RSS

Data

LINQ

XLINQ

DLR

Ruby

Python

WPF

Extensible Controls

BCL

Generics Collections

Inputs

Keyboard

Mouse

Ink

Media

VC1

WMA

MP3

Browser Host

Integrated

Networking

Stack

Installer

Application

Services

MS AJAX

Library

UI Core

Images

Vector

Text

Animation

DRM

Media

Controls

Layout

Editing


Silverlight.NET utgör ett nedbantat subset av hela .NET


Desktop ~50 MB (Windows)


Silverlight + .NET Alpha ~ 4 MB (multi
-
plattform)


Fler delar av .NET kommer göras tillgängliga separat (kommer
kunna paketeras ihop med egna Silverlight
-
applikationer)


"Core”
-
ramverket är detsamma


API:er och tekniker är detsamma


Verktygen är detsamma


Hög kompatibilitet


Kod kan flyttas från Silverlight till Desktop med små
förändringar


Dock inte binärkompatibelt

HTML typ
-
hierarki

System.Windows.Browser

HtmlDocument

Scriptable object

HtmlPage.Window

HtmlElement

HtmlObject

är

ett

Manipulera HTML
-
DOM från .NET
-
kod

demo

Åtkomst till .NET
-
kod från Javascript


[Scriptable] attributet läggs till hanterade typer

Properties, methods och events tillgängliga från Javascript

Använd WebApplication för att dynamiskt tilldela ’endpoints’

En [Scriptable] endpoint hänger på kontrollens "Content"
-
egenskap

mySLControl.
Content
.
MyCustomEndpoint
.ManagedProperty

Stöd för följande datatyper i Silverlight Alpha

Int, Double, String och ScriptableObject

Använd JSON för att skicka komplexa datatyper (by value)

Åtkomst till .NET
-
kod från Javascript

demo

Web services

Silverlight 1.1 Alpha kan konsumera:

ASP.NET AJAX 1.0 web services

WCF
-
services (Orcas Beta 1)

Kan konsumera datatyper serialiserbara mha JSON

Primitiva, string, arrays, DateTime, dictionaries, egendefinierade
typer, samt kollektioner av ovanstående

Egendefinierade datatyper har inte testats i Alpha
-
releasen


Web services

Anpassad slwsdl.exe proxy
-
generator

"/silverlightclient" switch


skapar Silverlight
-
specifik proxy

Proxy
-
generator använder egen variant av System.Web.Services.dll

Finns under "Program Files
\
Microsoft Visual Studio
9.0
\
Common7
\
IDE"

Egendefinierad SoapHttpClientProtocol
-
typ används av proxy

"POST"
-
verb

Content type = "application/json"

Parametrar och returvärden serialiserade med JavaScriptSerializer

Kan använda både synkrona och asynkrona modeller för anrop


Isolated Storage

Stream
-
baserad access till privat fil
-
struktur

Access kommer förenklas i framtida versioner!

Modellerad efter .NET Framework IsolatedStorage

Läs och skriv strängar eller binär data

I Alpha
-
versionen får du ett 'iso
-
store' per Source
-
attribute

contoso.com/foo.xaml

och
contoso.com/bar.xaml

får varsitt iso
-
store

1MB
-
gräns per iso
-
store

Ett och samma iso
-
store för alla webbläsare

Dynamiska språk i Silverlight

Ruby

Python

Visual
Basic

JavaScriptCommon Language Runtime

Dynamic Language Runtime

Roadmap


Expression Studio


Expression Blend 2
Preview

Nu

Sommar

07

Sedan…


Silverlight 1.0 Beta


Silverlight 1.1 Alpha


Silverlight Tool Alpha for


Visual Studio ‘Orcas’
Beta


Expression Media

Encoder


Silverlight 1.0 RC


Silverlight 1.0


Expression Studio 2


Silverlight 1.1


Silverlight Tools for

Visual Studio
‘Orcas’

Non
-
ProfessionalTools Team

Non
-
Professional Tools TeamVisual Studio Express, PopflyCoding4Fun, Beginner Developer Learning Center

7m+

Pro’s

107m+


Icke
-
Pro’s

15x

fler än professionella

10.5m

nedladdningar av VS Express

Embrace

Self Expression

© 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be re
gis
tered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries.

The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the
dat
e of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market
conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accu
rac
y of any information provided after the date of this presentation.

MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

Presentationen kommer att läggas upp på:


www.microsoft.se/utbildningswebben