WALIS Marine Group

texturegainfulΚινητά – Ασύρματες Τεχνολογίες

10 Δεκ 2013 (πριν από 4 χρόνια και 6 μήνες)

88 εμφανίσεις

Page
1

of
7


WALIS Marine Group

MEETING
NOTES & REPORTS


C:
\
Program Files
\
neevia.com
\
docConverterPro
\
temp
\
NVDC
\
68144A39
-
D344
-
424B
-
A0E1
-
BDDF5F677FC2
\
texturegainful_9ea31b
51
-
0ad3
-
4872
-
a085
-
304d70c1ca24.docx


DATE:

Tuesday 14 May 2013

MEETING:

2:00


4:00

PLACE:

Department of Planning, 140 William Street, Perth (Murray meeting room)


ATTENDANCE


Kathy Murray

DEC
-

Dept

of Environment &

Conservation (Proxy for Mark)

kathy.murray@dec.wa.gov.au


Brett Harrison

DoF
-

Department of Fisheries

brett.harrison@fish.wa.gov.au


Tia Byrd

DoP
-

Department of Planning
(Proxy for Tia)

Tia.Byrd@planning.wa.gov.au


Vivienne Panizza

DoP

-

Department of Planning

Vivienne.Panizza@planning.wa.gov.au


Rodney Hoath

DoT
-

Department of Transport
-

Marine

Rodney.Hoath@transport.wa.gov.au


John Fenner

Landgate Cadastral Services

(Proxy for Allan)

John.Fenner@landgate.wa.gov.au


Russell
Teede

Landgate Remote Sensing

(Proxy for Chris)

russell.teede@landgate.wa.gov.au


Allan Campbell

Landgate Cadastral Services

Allan.Campbell@landgate.wa.gov.au


Patrick Gethin

Port Authority
-

Port Hedland

patrick.gethin@phpa.com.au


Shannon Browne

Port: Dampier Port Authority

shannon.browne@dpa.wa.gov.au


Emily Wood

DoT Oil Spill Response

Emily.Wood@transport.wa.gov.au


Agi Gedeon

WAIMOS

agi.gedeon@uwa.edu.au


Luke Edwards

WAMSI / iVEC

luke@ivec.org


Jenny Smith

WALIS

jenny.smith@walis.wa.gov.au


APOLOGIES


Mark Sheridan

DEC
-

Dept of Environment & Conservation

Mark.Sheridan@dec.wa.gov.au


Chris Hartley

Landgate
Primary Capture

chris.hartley@landgate.wa.gov.au


0.

Welcome


Bob Gozzard,
resigned

from the group
. He sent this e
-
mail:


I regret to inform you that, because of a reorganisation of work commitments within GSWA, I shall no longer
be able to attend the WALIS Marine Group meetings. If you require a representative from Dept Mines an
d
Petroleum for the group may I suggest that you contact DMP Director General, Richard Sellers, and ask him
for a nomination. Best regards.
Bob Gozzard
,
Geological Survey of Western Australia, 9222 3594,
bob.gozzard@dmp.wa.gov.au


Jenny contacted Bob to thank him for his commitment to WMG. It was decided that DMP will not
be represented on
the WMG at this time.


1.

REVIEW OF ACTION ITEMS
(see complete action list at the end of the minutes)

Meeting

Actions
from previous meetings

Who

Status / Update

SEP 2011

2.3

WALIS Office to coordinate a presentation by AAM on bathymetry
and LIDAR and available technologies.

Port Hedland has been working with AAM and can be used as a case
study.

AAM is working on a
Cockburn project which may be of interest alsoOrganise for AAM to do a presentation at a WMG meeting or
alternate event.Extend the invitation to a wider audience e.g. WMG, DoW, LGA’s

JennyPat
Pat contacted AAM. Julie
committed to do a
presentation

and would need
about 4 weeks advance notice


SEP 2012

3.1

Update Landgate regarding State Wide Sea level rise policy

Jenny

DONE

Information sent to HWM
group on 20 September

SEP 2012

3.2

WMG to provide feedback to Xin Liu regarding the HWM indicators
evaluation survey by 2 October

WMG

DONE

Q u e s t i o n n a i r e s e n t o n 2 0
S e p t e mb e r 2 0 1 2

S E P 2 0 1 2

6

R e v i e w a n d c o mme n t o n WMG S t r a t e g i c P l a n 2 0 0 9
-
2012

Develop Strategic Plan 2013
-

2015

WMG

John

D
ocument sent with minutes on 21
Sep

SEP 2012

7

DoP to host the November WMG meeting

Tia
Jenny

DONE

Page
2

of
7


WALIS Marine Group

MEETING
NOTES & REPORTS


C:
\
Program Files
\
neevia.com
\
docConverterPro
\
temp
\
NVDC
\
68144A39
-
D344
-
424B
-
A0E1
-
BDDF5F677FC2
\
texturegainful_9ea31b
51
-
0ad3
-
4872
-
a085
-
304d70c1ca24.docx2.

LOCATION INFORMATION STRATEGY


2.1

LIS


Program overview

(Jenny)

In response to a draft policy paper prepared by the Department of Planning,
Treasury has given qualified
approval for the treatment of data as capital investment.


This could have (positive) implications for funding
spatial data projects across the LIS program and more broadly across government. Treasury have confirmed
they will s
upport carry
-
overs of unspent LIS funds, subject to the usual approval processes through the
budget.


The MoU between the Department of Regional Development and Lands and Landgate governing Royalties for
Regions funding for the LIS has been finalised. As
off 1 July Department of R
egional Development and Lands
will form a separate
Department of Lands
. (Established by Mike Bradford, Landgate CEO)
.


The joint LISIG
-
WALIS SMG meeting,
to be
held on 20 May, will be looking at broader strategic issues.


SLIP
future project

Workshops to educate early adopters of the new SLIP will be held on 15, 21 and 22 May. URL’s to the new
SLIP has been sent to those who showed an interest. The new SLIP system is based on Google maps engine.
The configuration is at the initi
ation stages and further development will be done based on user requirements
as part of the early adoption program.


DEC advised that Environmental (EPA) split approvals should also be considered for SLIP.


Regional & Urban Scenario Planning (RUSP)

The pr
oject initiation document was completed b
y

a consultant. Department of Planning, the lead agency
has
appointed
Matt
Turnbull
a
s

Project manager to start up the project.


Street Address Improvement Program (SAIP)

A SAIP Program Coordinator, Sarah Newbold,
was engaged in May 2013

by Landgate
for a period of 12
months to lead and direct the initiative on behalf of Landgate and the Public Sector Commission.

.
SAIP will
assist and guide agencies to structure their address information to be compliant to National
Standards.
(NAMF).

Over the past weeks, Sarah has met with key contacts and a cross
-
agency reference group will be
established to coordinate input into the project and provide assessment of its products.2.2

LIS
:

Managing
Coastal Vulnerability
-

Marine

Data Preparation

(Rodney Hoath)


FTE transfers are still being sorted. As soon as this is settled the recruitment process for a Project manager
will start in earnest.

The MCV project team will consist of a level 7 project manager and 2 project officers. I
t is
contract positions for 2
-
3 years, the duration of the project. Landgate will hold the LIS money, and will recruit
and pay for the project team. Department of Transport will invoice Landgate on other project expenses such
as computer equipment and soft
ware. Most

of the funds are capital, yet the project aim is to improve existing
priority marine and coastal data. Since the MCV project has taken so long to start, the priority data list
(distributed in 2012)
would need to be reviewed. Some data custodians

have already improved their data.


Environmental assessments / data should also be considered as it impacts marine and coastal deci
sion

making (DEC approvals)
.Page
3

of
7


WALIS Marine Group

MEETING
NOTES & REPORTS


C:
\
Program Files
\
neevia.com
\
docConverterPro
\
temp
\
NVDC
\
68144A39
-
D344
-
424B
-
A0E1
-
BDDF5F677FC2
\
texturegainful_9ea31b
51
-
0ad3
-
4872
-
a085
-
304d70c1ca24.docx
3. KEY ITEMS FOR DIS
CUSSIONSPOT Satellite


In January 2013, negotiations concluded with Geospatial Intelligence Pty Ltd to supply high
-
resolution
satellite imagery products to support delivery of the LIS.
The
SPOTMaps satellite imagery will be used to fill
gaps in coverage between aerial photograph
y updates across the State over the next three years as funded
through the Royalties for Regions program
.
Whole of state SPOT imagery license was negotiated for
government use.

This includes a perpetual license meaning we will have a history (copy) of the

data as well
as live web services. Contact Greg Walker, Landgate
Service

Manager
on
9273 0769 /
gregory.walker@landgate.wa.gov.au

to arrange for license

and access to the SPOT imagery.SPOT

Key Features
:Available to All WA State Govt Agencies and LGA’sPurchased on behalf of State Govt from LIS funding (WALIS) for a

3 year periodF
ree to State Govt Agencies2.5m resolutionCurrency


from 2006 (for
more remote areas) to currentComplete State Wide seamless mosaic (covers locations where imagery maybe old or not available in
more remote areas)Accessed via a URL


a test URL’s will be provided to see which one best suits your GIS system. A
dedicated U
RL will then be providedYou will need to sign a SPOT licenseA SLIP service in SLIP is currently being developed and users may be migrated to that system eventually.
SLICP

2013/14


Submissions closed in March and have been presented to WALIS Council

for their endorsement. Additional
regional town sites were captured with LIS (royalties for regions) funding.SLICP online


The redevelopment of SLICP online has been endorsed. Ajilon will be developing the SLICP online tool and
aims to have it completed

by November 2013.
LiDAR captureCAP grant

Northern Agriculture Capture Council
(NACC)
put in a request for funding LiDAR capture through the Coastal
Adaptation Protection (CAP) Grant
which is managed by Department of Transport.
The grant assessments

should be complete by the end of May. DoT will manage the technical specifications and the contract.
The
capture area
(Guilderton to Geraldton)
extends North of the existing LiDAR that DoT/DoP did in
2009.
Among
other contributors,
WALIS, through SLICP and additional LIS funds has committed $60
-
80K for 2013/14 and
about $250K for 2014/15.

See the link for the brochure on Cap grants under “project
eligibility

http://www
.transport.wa.gov.au/imarine/19118.aspLiDAR index for WA

A r
equest
was made to
create a
LiDAR i
ndex for WA
. The SLICP online tool will help facilitate this. WMG
members and data custodians should notify the WALIS office of any Bathymetry acquisitions. Most of the
LiDAR capture is flown by industry and government is not in the loop.
The most comprehensive data
indexes
are held by
FUGRO and AAM.Page
4

of
7


WALIS Marine Group

MEETING
NOTES & REPORTS


C:
\
Program Files
\
neevia.com
\
docConverterPro
\
temp
\
NVDC
\
68144A39
-
D344
-
424B
-
A0E1
-
BDDF5F677FC2
\
texturegainful_9ea31b
51
-
0ad3
-
4872
-
a085
-
304d70c1ca24.docx
Notification of DOW LiDAR capture

In January 2013, DoW requested Fugro Spatial Solutions for Airborne Laser Surveying (LiDAR)
:

H
igh
resolution ground elevation data from three areas on the northern Swan Coastal Plain
,


Ground points equal
to or better than 0.15m in the vertical and 0.26m in the horizontal.

This data is required to produce accurate
digital elevation data for use in ground and surface water modelling.

Contact Glenn Bathols,
at
Department
of Water
,

teleph
one

(08) 6364 6927
Glenn.BATHOLS@water.wa.gov.auThe collected data will

be used for the modelling
of:Groundwater i.e. depth to groundwater, groundwater flow contouring, modelling of volumes, geological
and hydrogeological cross sectionsSurface water i.e. features, catchment boundaries and surface water flow directions


Fugro LADS Corporation
-

LiDAR Ba
thymetry and Hyperspectral Availability

Fugro LADS Corporation will have their LADS Mk 3 and RIEGL VQ
-
820
-
G Airborne LiDAR Bathymetry (ALB)
systems mobilised and operating in Australia from March to September 2013.
Also note the Geoscience Australia Bathy
metric Datasethttp://www.spatialsource.com.au/2013/02/05/new
-
bathymetry
-
dataset
-
offers
-
easier
-
access/
4
.

WMG STRATEGIC PLAN 2
009
-
2012

& 2013
-
2015

The WMG strategic Plan was discussed and updated
. It will be made available
. Luke will make the document
available for further update and comment on Google docs.5.

AGENCY REPORTS
(
Reports sent in and items discussed at the meeting
)

NOTE
:

Please note that this is not operational reporting of daily activities.


Please only include issues of significance and relevance for the WMG.


Reports can be brief, stating the key points only.


5.
1

Department of Environment & Conservation

(Mark Sheridan

/ Kathy Murray
)


The marine reserve proposals in the Kimberley are proceeding and native title issues are currently in the
process of being addressed as part of the planning of these reserves through the development of Indigenous
Land Use A
greements (ILUA’s).Chris Simpson has retired and Tim Freeman will be the new manager and will also be chairing WAMSI.


DEC created a beach dataset which may be useful for policy planners e.g. DoP etc. It should be considered to
make this dataset availab
le via the WA
-
ODN and SLIP
Department of Parks and Wildlife:
The new department focuses on nature conservation and the
community’s enjoyment and appreciation of Western Australia’s world
-
class network of national and
marine parks.Department of
Environment Regulation
:
The new department focuses on environmental regulation,
approvals and appeals processes, and pollution prevention.Department of
Environment

and Conservation


DEC will become Department of Parks and Wildlife

as from
1 July. GIS sys
tems / departments will remain joined until the end of the year
.Page
5

of
7


WALIS Marine Group

MEETING
NOTES & REPORTS


C:
\
Program Files
\
neevia.com
\
docConverterPro
\
temp
\
NVDC
\
68144A39
-
D344
-
424B
-
A0E1
-
BDDF5F677FC2
\
texturegainful_9ea31b
51
-
0ad3
-
4872
-
a085
-
304d70c1ca24.docx5.
2

Department of Fisheries
(
Brett
)


Russ at Landgate SRSS has been instrumental to provide imagery to DoF research unit.


Lynn Beazley launched Pest Watch a DoF

mobile crowd sourced application. Brett can provide
pamphlets

if
needed.


WALIS ENEWS ARTICLE:


APP LAUNCHED TO FIGH
T AQUATIC PESTS

The Department of Fisheries has stepped up the fight against aquatic pests with the launch of a new
smartphone app


WA
PestWatch.

The free app for
iOS

and
Android

phones and tablets allows users to
report
aquatic pests and diseases that potentially turn up in our rivers and oceans.

Users of the app can also track
other pest reports on an interactive map and access additional information about common marine and
freshwater pests.

WA PestWatch stands o
ut from traditional reporting methods as it allows users to make a
report when they see the pest.


Accurate location details are included in the report and passed onto Fisheries
staff to follow up.

A
web
-
based version

of the reporting tool is also available on the Department’s website.

Aquatic pests can also be reported using the Department's FishWatch service o
n 1800 815 507 or by email to
biosecurity@fish.wa.gov.au
.


News item:
http://www.fish.wa.gov.au/About
-
Us/News/Pages/App
-
launched
-
to
-
fight
-
aquatic
-
pests.aspx


Full news item:

http://www.fish.wa.gov.au/About
-
Us/Media
-
releases/Pages/A
-
new
-
app
-

-
WA
-
PestWatch
-

-
to
-
improve
-
biosecurity.aspx


Link to WA PestWatch on the web:
http://www.fish.wa.gov.au/Sustainability
-
and
-
Environment/Aquatic
-
Biosecurity/Identifying
-
Pests
-
And
-
Diseases/Pages/WA
-
PestWatch.aspx5
.
3

Department of Transport
(Rodney Hoath)

See LIS report


Managing Coastal Vulnerability5
.
4

Department of Transport
(
Emilly Wood
)

Emily works for the Oil spill response unit, using OSRA (the Oil Spill Response Atlas)

an internal
map viewer
.
They work closely with the Port Authorities.5
.
5

Ports: Dampier
(Shannon Browne)

Just completed a hydrographical survey
with DoT. Resurveyed the vast majority of the coastal waters.


The Ports as Gateways at WA Ports conference will be held on 15 May
.

The conference will have
representatives from ports around Australia, and Dampier hopes to be able to show them the value of what
it calls the 'Ports as Gateways' concept.

Steve Lewis, CEO of the Dampier Port Authority, says the idea is
about understandin
g the users of ports and their operations.


5.6

Ports:
Port Hedland

(Pat Gethin)

Did a major update on Points of interest data for Aus Chart.

Recently did LiDAR

capture as well as aerial photography. Would like to make the information available
through SLIP but need to consider the licensing / legal implications.
ACTION: This capture should be
registered on the LiDAR index / SLICP notification of capture.

Send specification and contact details to
WALIS Office,
Robert.Koch@walis.wa.gov.au

Page
6

of
7


WALIS Marine Group

MEETING
NOTES & REPORTS


C:
\
Program Files
\
neevia.com
\
docConverterPro
\
temp
\
NVDC
\
68144A39
-
D344
-
424B
-
A0E1
-
BDDF5F677FC2
\
texturegainful_9ea31b
51
-
0ad3
-
4872
-
a085
-
304d70c1ca24.docx


5
.
7

Department of Planning
(Tia Byrd)


The State planning policy was adopted in December by the commission but is n
ot gazetted yet.

The
commission is using this policy to assess applications.

Bunbury storm surge
model

is now finally on the website.
There was no official press release.

Busselton storm surge model have just been completed but not yet endorsed or publicly

available.


5
.
8


Landgate

(John Fenner

/ Allan Campbell

/ Russell Teede
)


Hight Water mark determ
ination project: Xin’s submission is under review by the photogrammetric experts to
test the algorithms and formulas.
This complex calculation

will be applied along the state coastline to
determine its usefulness.


Rising sea level workgroup: the High water mark in the Spatial Cadastre DataBase

(SCDB)

may not be fit for
purpose for all the users. Allan would like to initiate discussion
to impro
ve this data in both the SCDB and
Topo Geodatabase. Landgate does not hold the legal definition of the HWM but is the authoritative source.Landgate SRSS, Mario Ferri along with Andrew Buchanan is working on storm surge modelling in conjunction
with the
flood map for the state.
ACTION: Russ to contact Mario and provide information to Vivienne
regarding the
flood map

project


5
.9

WAMSI

(Luke)iVEC

Operations have begun at the Pawsey Centre.

The Pawsey

Centre will now commence installation of the
hardware comprising the first stage of its

supercomputing and data
-
storage systems. Expected to be
completed by the end of July 2013, this

will see the installation of ‘Magnus’, iVEC’s main Cray
Supercomputer.

By mid
-
2014, the second stage of supercomputing hardware will be installed, with
Magnus

operating at a full Petaflop (a thousand trillion calculations per second)


http://www.ivec.org/wp
-
content/uploads/iVEC
-
Press
-
Release
-
Operations
-
begin
-
at
-
the
-
Pawsey
-
Centre.pdf


iVEC now invites researchers to apply for storage, provided by the RDSI project

http://www.ivec.org/ivec
-
projects/rdsi/


Luke Edwards is marine community representative on iVEC Research Cloud Node (NRC) Governance Body.

The
national research cloud empowers researchers with new self
-
service abilities to publish research data, shar
e
knowledge and rapidly deploy and access software applications without the burden of

operating their own
computer servers.


https://nectar.org.au/ivec
-
research
-
cloud
-
node

http://www.nectar.org.au/research
-
cloud
CATAMI

Usability testing has begun on CATAMI web interface (
http://sandbox.catami.org/
) and with work beginning
on the

online annotation tool
WAMSI

WAMSI 2 research has begun and new WAMSI CEO (Mr Patrick Seares) and chairman (Ms Naomi Brown)
-

http://www.wamsi.org.au/WAMSI

head office
has moved to
2

Brockway Road, Floreat

WA 6014. The mailing address

(
University of
Western Australia, 35 Stirling Highway, Crawley WA 6009
)
and phone numbers remain the same.
Page
7

of
7


WALIS Marine Group

MEETING
NOTES & REPORTS


C:
\
Program Files
\
neevia.com
\
docConverterPro
\
temp
\
NVDC
\
68144A39
-
D344
-
424B
-
A0E1
-
BDDF5F677FC2
\
texturegainful_9ea31b
51
-
0ad3
-
4872
-
a085
-
304d70c1ca24.docx

5
.
10

WA IMOS
(Agi)


WA IMOS was successful in their proposal to the WA Dept of Commerce (Innovation Investment
Facilitation
Program R
ou
nd 2) to progress the Pilbara Regional Initiative


The project,
referred

to as PROSPER (Pilbara Regional Ocean observations for Predictions and Enhanced
Research)
have

commence
d

in earnest
.

Russell Barnett are arranging
workshops
wit
h stakeholders
.WA IMOS planning meeting is scheduled for 3May. IMOS is funded until September 2013 through KRIS.


Charitha Pattiaratchi

is going on a sabbatical.


6.

GENERAL BUSINESS

No other general business.7.

Events & NewsWednesday 8 May 2013
-

Coastal Ocean Observations in the Pilbara
, Charitha Pattiaratchi, Winthrop
Professor of Coastal Oceanography, UWA School of Environmental Systems Engineering31 May 2013
-


Ocean and Weather Prediction
: Status and prospects

at Woolnough Lecture Theatre,
G
eology Building, UWA.
Speaker:

Dr Mike Bell, Head of the National Centre for Ocean Forecasting, UK Met
Office, United Kingdom7
-
11 July 2013
-

The AMSA Golden Jubilee conference

:
AMSA2013, Gold Coast
, Jupiters Hotel
.
Daily
Timetable

available on the
home page of the conference websiteIMOS Bulletin #28, May 2013

is available on the IMOS website:
http://imos.org.au/bulletin.html


8.

NEXT MEETING


Tuesday 12 March 2013

2
-

4 pm

No Meeting

Tuesday 14 May 2013

2
-

4 pm

Dept of Planning, 140 William Street Perth

Tuesday
16/
23

July 2013

2
-

4 pm

DoF

168 St Georges Terrace, Level3

Tuesday 17 September 2013

2
-

4 pm

Dept of Planning, 140 William
Street Perth

Tuesday 19 November 2013

1


4 pm

Landgate Midland /

Landgate

Cloisters, 200 St Georges Tce


NEW AND ONGOING ACTI
ON ITEMS

Meeting

Actions from previous meetings

Who

Status / Update

SEP
2011

2.3

WALIS Office to coordinate a presentation by

AAM on
bathymetry and LIDAR and available technologies.

Port Hedland has been working with AAM and can be
used as a case study.

AAM is working on a Cockburn project which may be of
interest alsoOrganise for AAM to do a presentation at a WMG
meeting or al
ternate event.Extend the invitation to a wider audience e.g. WMG,
DoW, DoT, LGA’s

Jenny
IN PROGRESS

Pat contacted AAM. Julie
committed to do a
presentation and would
need about 4 weeks
advance notice

Brummer Grobbler

0418 791 639


08 9228 6837

b.grobbler@aamgroup.com

MAY

2013

5.6

Notify SLICP (
Robert.Koch@walis.wa.gov.au

) of

LiDAR
and imagery capture. LiDAR capture to be added to the
Bathymetry index

Pat


MAY

2013

5.8

C
ontact Mario and provide information to Vivienne
regarding the
flood map

project

Russ