Technická Prezentace IBM WebSphere Portal Server v6.0

sweetleafapartInternet και Εφαρμογές Web

7 Αυγ 2012 (πριν από 5 χρόνια και 11 μήνες)

685 εμφανίσεις

GroupSoft, s.r.o
Technická Prezentace
IBM WebSphere Portal Server v6.0
WebSphere Portal Server v6.0 - Technické představení
GroupSoft,s.r.o
2
Agenda

Jak to ve WebSphere Portal serveru funguje?

Pozadí WebSphere Portal Server

Porozumnění architektuře a bezpečnostním komponentám WebSphere Portal
produktu

Portlety a Portálové Stránky

Vzhled a řešení komponent

Instalační sady

Co se podařilo – referenční řešení
Discovering WebSphere Portal Server v6.0 - Technical Overview
GroupSoft,s.r.o
3
Dnes to vypadá u uživatelů takto…
Discovering WebSphere Portal Server v6.0 - Technical Overview
GroupSoft,s.r.o
4
WebSphere Portal postavení na trhu
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2001
2002
2003
2004
1H 2005
WebSphere Portal Customer Growth
Magický Quadrant Portálových Produtů,
2006
David Gootzit, Gene Phifer, Ray Valdes
Market Share Leadership

WebSphere Portal podíl na trhu = 21.6% (Gartner
Duben 2005)

WebSphere Portal podíl na trhu =24.8% (IDC Červen
2005)
Discovering WebSphere Portal Server v6.0 - Technical Overview
GroupSoft,s.r.o
5
Pozadí(zdroje) Portálu
Discovering WebSphere Portal Server v6.0 - Technical Overview
GroupSoft,s.r.o
6
Definice Portálu?
Známý přístupový bod do
velkého množstvý
rozdílných zdrojů,
prezentovaný v
consistentní, integrované

a
personalizované

podobě.
Pracovní plocha dle požadavku!
Discovering WebSphere Portal Server v6.0 - Technical Overview
GroupSoft,s.r.o
7
Benefity a Možnosti WebSphere Portálu

Uživatelský pohled

Spolupráce

Úprava

Personalizce

Dynamická navigace

Jednotný přístup
(Single Sign On)
Integration

at the glass”
Bezpečný přístup
Rychlý, Jednoduchá implementace
Rozšiřitelnost & Spolehlivost
IT Pohled
CRM Application
SCM Application
Content
Management
eHR
Web Services
Syndicated
Content
Collaboration
Discovering WebSphere Portal Server v6.0 - Technical Overview
GroupSoft,s.r.o
8
Proč WebSphere Portal?

Eliminuje potřebu programovat vlasní middleware!

Je to levnější

Je to rychlejší a umožňuje vytvářet Enterprise portál

Dynamická administratace

Nepotřebuje přesně stanovenou dobu pro provedené změn

Configurace probíhá dynamicky (
ne vše, ne vždy ale skoro vždy
)!

Přínosy otevřeného standartu

Existující aplikace nepotřebují přepisovat do nového prostředí.

Prostě se implementují.
Discovering WebSphere Portal Server v6.0 - Technical Overview
GroupSoft,s.r.o
9
Portal je platforma pro kombinované aplikace

Vytváření a aplikování různorodé aplikace
pomocí portálových služeb

Perzonalizace, spolupráce, hledání,
workflow,….

Rámec Portálu poskytuje agregaci a
integraci

Nové Koncepty:

Portlet Factory

Templates

Application Context

Membership / Community

Application Roles

Aplikace se Programují pomocí Modelu SOA
Discovering WebSphere Portal Server v6.0 - Technical Overview
GroupSoft,s.r.o
10
Pracovní plocha na dle požadavku: Portál manažera
Osobní poznámka
manažera
Novinky, kalendářové
funkce
Portlet
manažerských
zdrojů
Systém pracovního
vzdělávání
Dopad *
(2006 – 2008)


12 hodin se ročně
ušetří za manažera

$571 se ušetří ročně
za manažera

$16M celkové úspory
za všechny manažery

$1.3M velké úspory za
omezení provozu
webovách stránek
Manager Connection
Add cont acts  to your net wor k
Collaborate  wit h your peers
Ask a colleague    
Global manager  solut ions
Help! Who knows how t o process an except


$1B saved in India

End to end CRM win
Manager Connection
Add cont acts  to your net wor k
Collaborate  wit h your peers
Ask a colleague    
Global manager  solut ions
Help! Who knows how t o process an except


$1B saved in India

End to end CRM win
Manager resources
Work With Your Employees
Manager Quick Links
How 
To

s
t hat  help wit h your or your 
employee

s life or career changes
HR Policies and Pract ices
Helpful resources for developing and 
managing your people
Need to reach someone? 
Cont act  your HR part ner
Cont act  & phone list

View and update

Separat ions & transfers

Leaves of 
absense

Out of cycle comp changes

Process 
PBCs

Review 
I DPs

Process employee rewards

HR management  reports
Manager resources
Work With Your Employees
Manager Quick Links
How 
To

s
t hat  help wit h your or your 
employee

s life or career changes
HR Policies and Pract ices
Helpful resources for developing and 
managing your people
Need to reach someone? 
Cont act  your HR part ner
Cont act  & phone list

View and update

Separat ions & transfers

Leaves of 
absense

Out of cycle comp changes

Process 
PBCs

Review 
I DPs

Process employee rewards

HR management  reports
Bezproblémová práce
s personalní agendou
Discovering WebSphere Portal Server v6.0 - Technical Overview
GroupSoft,s.r.o
11
Architektura & Bezpečnost
Discovering WebSphere Portal Server v6.0 - Technical Overview
GroupSoft,s.r.o
12
WebSphere portálová architektura
WAS/WPS
Portal Tier
Repository
Collaboration Tier
Backend

Tier
ERP
EIS
Enterprise

Data
Security Tier
TAM
LDAP
Firewall
Content Tier
DB2 CM
Web CM
Browser
Firewall
DMZ

Load
Balancer

Web
Servers
WebSEAL
Tier – Vrstva
Discovering WebSphere Portal Server v6.0 - Technical Overview
GroupSoft,s.r.o
13
WebSphere portál: Aplikační servery
WebSphere Application Server Node
WebSphere_Portal

User
Registry

User
Repository
Portlet
Container
server1
EJB
Container
Web Container
EJB
Container
Web Container
WebSphere Portal Runtime
Portlet Container
WAS Admin. Appl.
WAS Admin. Appl.
Discovering WebSphere Portal Server v6.0 - Technical Overview
GroupSoft,s.r.o
14
WebSphere Portál koncepční architektura
Využijte výhod WAS služeb
Discovering WebSphere Portal Server v6.0 - Technical Overview
GroupSoft,s.r.o
15
WAS
Portál
Integrace registrace uživatelů (základní autentizace)
PUMA
WMM
LDAP
LDAP
DB
DB
+
nebo
nebo
UR
CMR
Discovering WebSphere Portal Server v6.0 - Technical Overview
GroupSoft,s.r.o
16
Virtuální portál - bezpečnost

Věrohodný virtuální portál URL prefix

Tento prefix může být chráněn pomocí externího security manažeru

Každý virtuální portál je přiřazen k „user realm“ (části, sekci LDAP). “User realm”
definuje , kteří uživatelé mohou používat tuto část portálu.Ostatním uživatelům je
zabráněn přístup. “User realm” se může překrývat.
Navigation
www.ibm.com/wps/portal/green
www.ibm.com/wps/portal/blue
www.ibm.com/wps/portal/ yellow
Root
page
URL Mappings
Root
page
Virtual
Portal 1
Root
page
Virtual
Portal 2
Virtual
Portal 3
realm green
realm blue
realm yellow
Discovering WebSphere Portal Server v6.0 - Technical Overview
GroupSoft,s.r.o
17
Jednotné přihlášení pomocí portálu (SSO)
Basic Authentication

User
Registry
Domino
EIS
Application
Back-end Systems
Access to Domino
External Security Managers
HTTP
WAS
Portal
HTTP
WAS
Portal
HTTP
WAS
Portal
WAS
Portal
HTTP
HTTP
TAI
LTPA
Discovering WebSphere Portal Server v6.0 - Technical Overview
GroupSoft,s.r.o
18
Portlety a portálové stránky.
Discovering WebSphere Portal Server v6.0 - Technical Overview
GroupSoft,s.r.o
19
Princip portletů
Každý portlet je separátní Webová aplikace


Nezávislý vývoj.

Může se umístnit kamkoliv na stránku.

Dynamický deployment, dynamická konfigurace
Portlety podporují různé prvky

Telefony, organizery, hlas

Jedinečný pohled pro každé zařízení

Obchodní logika je sdílená
Discovering WebSphere Portal Server v6.0 - Technical Overview
GroupSoft,s.r.o
20
Rozdíl v nahlížení na portlety

Koncový uživatel: vidí jen obsah, který požaduje a potřebuje.

Poskytovatel obsahu: prostředek pro sdělení požadovaného
obsahu koncovému uživateli.

Portál administrátor: je to WAR soubor

Portálový server: je to aplikační komponenta

Vývojář: je to java aplikace, jejíž životní cykly jsou řízeny pomocí
kontejneru
Discovering WebSphere Portal Server v6.0 - Technical Overview
GroupSoft,s.r.o
21
Koncepční tok informací
Discovering WebSphere Portal Server v6.0 - Technical Overview
GroupSoft,s.r.o
22
Vytváření portálových stránek
Portlety
Navigace

Téma
Discovering WebSphere Portal Server v6.0 - Technical Overview
GroupSoft,s.r.o
23
Standarty

JSR 168 (portlet API) deals with portlet
lifecycle

http://jcp.org/jsr/detail/168.jsp

WSRP 1.0 (web services for remote portlets)
deals with visual web services in portals

http://oasis-open.org/committees/wsrp
/

JSR 170

PDM fully supports JSR170

Java Content Repository

JSR 127

Java Server Faces (JSF)

These initiatives are closely related

Portlets written to JSR 168 can be
published automatically as WSRP
services
Discovering WebSphere Portal Server v6.0 - Technical Overview
GroupSoft,s.r.o
24
Nástroje pro vývoj portletů

Rational Application Developer

Mohutný a komplexní nástroj pro tvorbu Enterprise aplikací

Portálové nástroje jsou plně integrovány do přostředí RAD

Je implementováno testovací prostředí pro WP 5.0.2.2 and WP 5.1

WebSphere Portlet Factory

Eclipse nástroj pro vývoj komponet pro WPS
Discovering WebSphere Portal Server v6.0 - Technical Overview
GroupSoft,s.r.o
25
IBM WebSphere Portlet Factory

Automatizace:
pro multi-page, komplexní
portlety bez programování (kódovaní) –
rychlý
vývoj/implementace

Změna:
jednoduchý pro změny, snižuje
náklady na IT

Mnohonásobně využitelný:
pro
generování nových portletů postavených
na bázi již existujících rutin

SOA
pro využití a integraci již existujicích
aplikací do prostředí portálu
Using the tool [Portlet Factory] also saved Allmerica
$1 million in development costs, Clifton adds. The
technology enabled Allmerica to build the portal in
four months, whereas using API technology would
have taken about 16 months, he estimates.
Mike Clifton, Vice President of IT, Allmerica Insurance
Source:
Insurance & Technology
, May 2005
http://www.insurancetech.com/story/showArticle.jhtml?articleID=160906146
Using the tool [Portlet Factory] also saved Allmerica
$1 million in development costs, Clifton adds. The
technology enabled Allmerica to build the portal in
four months, whereas using API technology would
have taken about 16 months, he estimates.
Mike Clifton, Vice President of IT, Allmerica Insurance
Source:
Insurance & Technology
, May 2005
http://www.insurancetech.com/story/showArticle.jhtml?articleID=160906146
Discovering WebSphere Portal Server v6.0 - Technical Overview
GroupSoft,s.r.o
26
Vzhled & Řešení komponentů
Discovering WebSphere Portal Server v6.0 - Technical Overview
GroupSoft,s.r.o
27
Několikanásobná vazba LDAP

Mnohonásobné LDAP

Je možno použít více adresářů LDAP

Výhody

Flexibilní pro různé oddělené zdroje adresářů

Nemusí se používat “Member Manager” nebo Tivoli
Directory Integrator

Mnohočetné využití zdrojů, portletů pro strukturu „In“
nebo „out“, např. virtuální portál pro extranet,
intranet a jiné. Zdroje mohou být stejné. Důraz na
bezpečnost a oddělení komunit.
LDAP 1
LDAP 2
LDAP 3
Customers
Partners
Employees
Discovering WebSphere Portal Server v6.0 - Technical Overview
GroupSoft,s.r.o
28
Výrazný “Dojem na uživatele”

Změněný vzhled

Plovoucí menu a
navigační stránky

Podpora Drag and Drop

Paleta portletů

Hledání
Discovering WebSphere Portal Server v6.0 - Technical Overview
GroupSoft,s.r.o
29
Policy - Základní administrace

Představení pravidel jako části
programového modelu

Pravidla jsou globální příležitost pro
nastavení proměných pro skupiny a uživatele

Např.: maximální velikost uloženého
dokumentu

Admin interface pro nastavení “policy sets”


Default Policy Set“


Policy Set” pro skupiny a uživatele


Help” pomáhá s nárůstem efektivity
Discovering WebSphere Portal Server v6.0 - Technical Overview
GroupSoft,s.r.o
30
Content menu

Contextové Admin Menu

Odpovídající základním admin.
funkcím

Je k dispozici pouze akce
odpovídající právům uživatele

Vizuální indikace

Přínosy

Nízké náklady na zaškolení
uživatelů

Rychlá implementace

Mnohonásobně využitelné
VISUAL INDICATORS
PICTURE GOES HERE…..
Discovering WebSphere Portal Server v6.0 - Technical Overview
GroupSoft,s.r.o
31
Rozšířená Personalizace

Administrator může aplikovat
“Personalization rules” na
portlet a port. stránky

Personalization rules dialog je
používán v kontextu
Discovering WebSphere Portal Server v6.0 - Technical Overview
GroupSoft,s.r.o
32
Jednoduché použití Contentu z IBM Workplace Web Content Management 6.

Inline Editing for infrequent
users

User-friendly, simple
templates for entering content

Full text, attribute and
taxonomy search

Simplified process for
including personalization rules
in content and layout

Views allow users to find their
content easily

User interface can be
customized easily to provide
tailored experience

Link Management and PDM
Integration
Discovering WebSphere Portal Server v6.0 - Technical Overview
GroupSoft,s.r.o
33
Portál Dokument Manager

Poskytuje centralizované
úložiště pro dokumenty

Uživatel přistupuje
prostřednictvém hierarchycké
nebo uživ.-definované struktury
adresářů a dokumentů.

Add, delete nebo modifykace
adresářů

Jednoduché přidání dokumentů
z různých formátu lokálního file
systemu

Editace dokumentů metadat a
kontentů

Library mohou používat
workflow, versování, zamknutí, a
opravu adresářů

Desktop Integrace!
Discovering WebSphere Portal Server v6.0 - Technical Overview
GroupSoft,s.r.o
34
Desktop Integrace

Microsoft Office Integrace

Power Point, MS Word and Excel

Check in, check out

Microsoft Windows

Drag and Drop

Right click support

Přínosy


Bezpečné úložiště

Zachování existujících MS produktů (MS
Office 97 and higher)

Jednoduchá práce se vzdálenými a
sdílenými dokumenty
Discovering WebSphere Portal Server v6.0 - Technical Overview
GroupSoft,s.r.o
35
Vytváření Aplikací pomocí Portal Application Templates

Jednoduše vytvořená aplikace podle template
Discovering WebSphere Portal Server v6.0 - Technical Overview
GroupSoft,s.r.o
36
Integrace Busines Procesů

Having good business
processes is not enough

Efficient execution is becoming
a key factor of success

Provide access to everybody –
employees, customers,
suppliers

Present the staff tasks to the
right people at the right time

Automatic fail-over for
approvals
Discovering WebSphere Portal Server v6.0 - Technical Overview
GroupSoft,s.r.o
37
Vnirofiremní Portlety

Jednoduše použitelné portlety pro pro komunikaci s použitím C2A menu nebo Portlet
listu
Discovering WebSphere Portal Server v6.0 - Technical Overview
GroupSoft,s.r.o
38
Integrace Domina

Sametime Contact List

Who Is Here

Lotus Web Conferencing

Lotus Document Viewer

Lotus Notes View

Domino Web Access

Inline QuickPlace

My Lotus QuickPlaces

Domino Document Manager

People Finder

Domino Application (catalog)
Discovering WebSphere Portal Server v6.0 - Technical Overview
GroupSoft,s.r.o
39
Instalační sady & Success Stories
Discovering WebSphere Portal Server v6.0 - Technical Overview
GroupSoft,s.r.o
40
V6.0 Obsah instalace – Co tam je?


Presentation


Customization


Application aggregation


Portlet API


WSRP support


Portlet Catalog

Admin

Single sign on

Search

Personalization

WebSphere Portlet
Factory


Application Templates


Cluster Support


Application Server


Database


LDAP Directory Server

Web Content Management

Portal Document Manager

Workflow Engine


Instant messaging

Team Rooms


Electronic Forms


Workflow Builder
Záleží na typu licence co můžete používat
Discovering WebSphere Portal Server v6.0 - Technical Overview
GroupSoft,s.r.o
41
WebSphere Portlet Catalog
http://catalog.lotus.com/wps/portal/portal

Over 1,500 Pre-made portlets

270 ISV’s Providing Portlets

26 ISVS have OEM’d IBM Portal

1,200 Partners Trained on Portal
Discovering WebSphere Portal Server v6.0 - Technical Overview
GroupSoft,s.r.o
42
Build e-relationship with customers and
agents to deliver more responsive customer
service, while also lowering operational
costs
Challen
ge

Insurance customers are enjoying a much richer experience with Prudential.
From our highly available Web portal, they can tap an array of information
resources to plan their finances. And the big payback for Prudential is moving
transactions out of the call center and to the Web site--resulting in a significant
year-on-year reduction in call volumes.”
- David Kennington, Prudential , VP of IS
Custom
er
Quote

Currently supporting 300,000 registered users, as well as 400 new registrants and
8,000 unique visits a day, the portal is easing the burden on call center staff,
enabling service representatives to focus their attention on value-added tasks.
And customers are pleased to be able to find answers to routine queries on their
own, when they need them. Today, 15 percent of exchanges and 5 percent of
redemptions are processed online.
Value
WebSphere Portal was selected to provide a single platform for the deployment of
integrated Java-based & non-Java applications. Insurance policyholders can access
their updated account information in real-time and across products, learn about
various 10 applications from 9 departments have been brought together through
this portal.
Solution
Prudential Insurance
Discovering WebSphere Portal Server v6.0 - Technical Overview
GroupSoft,s.r.o
43
Faced with rising complexity within its
supplier-facing processes, Volkswagen
needed to make its procurement employees
more productive to stay ahead of the
competition
Challen
ge

We need knowledgeable workers who can focus their energies on high-value
activities and driving new efficiencies, spending as little time as possible seeking
and wading through information.”
- Dr. Martin Hoffman, Group Executive Director for Purchasing Process and
Information Management, Volkswagen AG

Custom
er
Quote

20 percent increase in procurement staff productivity


Achieved 100% payback within one year

Significant decreases in materials purchasing and inventory costs

Value
An On Demand Workplace that includes an enterprise wide portal for employees
and suppliers whose sensing, analytic and workflow capabilities have radically
streamlined the way employees access and act on information

Solution
Volkswagen AG
Discovering WebSphere Portal Server v6.0 - Technical Overview
GroupSoft,s.r.o
44
Kde je možno nalést zdroje

Portal Server Dokumentace

http://www-128.ibm.com/developerworks/websphere/zones/portal/proddoc.html/

WebSphere Portal Zone

http://www-128.ibm.com/developerworks/websphere/zones/portal/

WebSphere Portal and Lotus Workplace Catalog

http://catalog.lotus.com/wps/portal/workplace/

Links to resources such as the IBM Redbooks

http://www.redbooks.ibm.com/

Education

http://www-142.ibm.com/software/sw-lotus/services/cweeducation.nsf/wdocs/portalofferings

http://
www
.lotus.com/education
Discovering WebSphere Portal Server v6.0 - Technical Overview
GroupSoft,s.r.o
45