MIPCOM 2004 Product Giude - to The Business Of Film & The ...

shrewdnessmodernΚινητά – Ασύρματες Τεχνολογίες

14 Δεκ 2013 (πριν από 7 χρόνια και 10 μήνες)

4.788 εμφανίσεις
8 STAR ENTERTAINMENT

8 STAR Entertainment, 4647 Kingswell Ave., Suite 129, Los Angeles, CA USA. Tel:

1.323.665.4898. Fax: 1.323.665.
4898.
www.8starentertainment.com, email: info@8starentertainment.com

Distributor

At Cannes: Cida Goncalves (President)

Acqui
sition Executive: Cida Goncalves

Office: Riviera, Booth No. C4, Tel: +33(0)6.27.61.50.94, booth tel: +33(0)4.92.99.32.12

LABYRINTH

www.8starentertainment.com

Drama
-
Thriller (110 minutes)

Language: Turkish, English, Arabic

Director: Tolga Örnek

Writer: Tolg
a Örnek

Producer: Robert Malzahn, Sebastian Popp, Tolga Ornek

Co
-
production partners: Ekip Film Ltd, Stoked Film, Eurimages

Key Cast: Taner Birsel, Vahide Gordum, Mustafa Ugurlu, Ahu Turkpence, Altan Gordum

Delivery Status: Pre
-
Production, Production begin
s on June 1, 2010

Budget: $2,550,000.

Year of Production: 2010, Country of Origin: Turkey

A group of Turkish intelligence officers' struggle to prevent a terrorist organization from carrying out a devastating attac
k that will plunge
Turkey and the Middle
East into chaos.

NOW BOARDING (ORIGIN
AL TITLE EMBARQUE IM
EDIATO)

www.8starentertainment.com

Comedy (94 minutes)

Language: Portuguese, with English subtitles

Director: Allan Fiterman

Writer: Marcelo Floriao, Laura Malin, Aloisio de Abreu

Producer: Marcelo F
loriao, Juliana de Carvalho

Co
-
production partners: Europa Filmes, Rio Filmes

Key Cast: Marilia Pera, Jonathan Haagensen, Jose Wilker, Clara Choveaux, Marta Nieto

Delivery Status: Completed

Budget: US$1.5 million

Year of Production: 2009, Country of Origin
: Brazil

A young man in Rio, who dreams of a future in New York, meets a woman whose past was in New York. The American Dream is an i
llusion


ACTION CONCEPT

Action Concept, An der Hasenkaule 1
-
7; 50354 Huerth, Germany. Tel: +49(0)2233.508.109. Fax: +49(0)
2233.508.180.
www.andactiondistribution.com, E
-
mail: info@actionconcept.com

Distributor

At Cannes: Wolfgang Wilke (Head of Co Production)

Office: 1.15. in the Palais (German Films)

THE ROBBERS

Action (90min)

Language: English

THE BOXER

Action (90min)

Langu
age: English

THE LOST SAMARITAN

Action (90min)

Language: English


ADRIANA CHIESA ENTER
PRISES

Adriana Chiesa Enterprises, via Barnaba Oriani 24/A, Rome, Lazio, 00197, Italy. Tel: +39.06.8086052 / Mob: +39.335.8265984.
Fax:

+39.06.80687855. www.adrianachiesa
enterprises.com, email:

info@adrianachiesaenterprises.com

Sales Agent, Producer, Distributor

At Cannes: Adriana Chiesa Di Palma (President), Rossella Gori (Head of International Sales)

Acquisition Executive: Adriana Chiesa Di Palma

Office:

Hotel Carlton


Suite 133


1st Floor, Tel: + 33.(0)4.93.06.4133 Mob: + 39.335 8265984

IO, LORO E LARA (ME
THEM AND LARA)

Comedy (115 min.)

Language: Italian with English subtitles

Director: Carlo Verdone

Writer: Carlo Verdone, Francesca Marchiano, Pasquale Plastino

Produ
cer:

Warner Bros. Entertainment Italia

Key Cast: Carlo Verdone, Laura Chiatti, Anna Bonaiuto
Delivery Status: Completed / Screening in Cannes

Year of Production: 2010, Country of Origin: Italy

An elegant bittersweet comedy of a quiet man

in a family's wor
ld of modern madness
.

SCUSA MA TI VOGLIO S
POSARE (SORRY I WANT

TO MARRY YOU)

Romantic comedy (95 min.)

Language: Italian with English subtitles

Director: Federico Moccia

Writer: Federico Moccia, Chiara Barzini, Luca Infascelli Producer: Medusa Film and Are
lla Film

Key Cast: Raoul Bova, Michela Quattrociocche, Andrea Montovoli

Delivery Status: Completed / Screening in Cannes

Year of Production: 2010, Country of Origin: Italy

A beautiful tender sequel. an "impossible" love story come true. Following cult tee
n author and director Federico Moccia's smash bestseller and
box office hit "Sorry If I Love You", another sensational box office triumph.

AMORE 14

Romantic comedy (95 min.)

Language: Italian with English subtitles

Director: Federico Moccia

Writer: Federic
o Moccia, Chiara Barzini, Luca Infascelli Producer: Medusa Film

Co
-
production partners: Marco Belardi for Lotus Production

Key Cast: Veronica Olivier, Beatrice Flammini, Roberto Raniero Monaco Di Lapio

Delivery Status: Completed / Screening in Cannes

Year

of Production: 2009, Country of Origin: Italy

First love, first kiss, first broken heart. at fourteen. Another “Moccia
-
Mania” hit after the sensational box office success "Sorry If I Love You"
by teen cult director and author Federico Moccia.

TAXIPHONE

C
omedy (94 min.)

Language: Swiss
-
German and Arabic, subtitles English

Director: Mohammed Soudani

Writer: Lorenzo Buccella, Mohammed Soudani, Quitterie Duhurt

Producer: Tiziana Soudani for Amka Films

Co
-
production partners: Rsi
-
Radiotelevisione Svizzera, M
aghreb Film and EPTV
-
Etablissement Public de Television

Key Cast: Mona Petri, Pasquale Aleardi, Tarik Bouarrara, Bruno Ganz

Delivery Status: Completed / Screening in Cannes

Year of Production: 2010, Country of Origin: Switzerland

A young couple, a truck,
an oasis in the Sahara, a phone booth, and a tall fascinating Berber Tuareg. A cross
-
section of two worlds, two
cultures, and the precariousness of couple relationships.

UN AMORE DI GIDE (GI
DE IN LOVE)

Romantic comedy (85 min.)

Language: Swiss
-
German and A
rabic, subtitles English

Director: Diego Ronsisvalle

Writer: Diego Ronsisvalle

Producer:

Augusto Allegra for La Strada Srl

Key Cast: Olivia Magnani, Gigi Angelillo, Guido Caprino

Delivery Status: Completed / Screening in Cannes

Year of Production: 2010,
Country of Origin: Italy

A French journalist is sent to Sicily to investigate events related to a mysterious crime that made the headlines in the fift
ies during Truman
Capote’s stay in Taormina with a group of well
-
known intellectuals.

L’UOMO CHE AMA (THE
MAN WHO LOVES)

Drama (103 min.)

Language: Italian with English subtitles

Director: Maria Sole Tognazzi

Writer: Maria Sole Tognazzi, Ivan Cotroneo

Producer: Bianca Film, Medusa Film

Key Cast: Monica Bellucci, Pier Francesco Favino, Xenia Rappoport

Delivery

Status: Completed

Year of Production: 2010, Country of Origin: Italy

A triangular love story with irony à la Lelouch, harsh, sweet and romantic.

GIORNI E NUVOLE (DAY
S AND CLOUDS)

Drama (116 min.)

Language: Italian with English subtitles

Director: Silvio
Soldini

Writer: Doriana Leondeff, Francesco Piccoli, Federico Pontremoli, Silvio Soldini

Producer: Lumière & Co.

Co
-
production partners: Amka Films and Rtsi
-
Televisione Svizzera co
-
production

Key Cast: Margherita Buy, Antonio Albanese

Delivery Status: Co
mpleted

Year of Production: 2007, Country of Origin: Italy
An intimate, moving adult story of difficult times in a marriage, when equilibrium is lost, certitudes crumble, and there is
the temptation to turn
elsewhere for consolation.

TUTTA LA VITA DAVANT
I

(A WHOLE LIFE AHEAD)

Comedy (117 min.)

Language: Italian with English subtitles

Director: Paolo Virzì

Writer: Francesco Bruni, Paolo Virzì

Producer: Medusa Film, Motorino Amaranto

Key Cast: Isabella Ragonese, Massimo Ghini, Sabrina Ferilli

Delivery Status
: Completed

Year of Production: 2008, Country of Origin: Italy

An outrageous comedy on the wild world of a call center. Desperate telephone operators, mad salesmen, adrenaline dance routin
es, company
jingles, to showers of prizes, mock punishments, mass c
heers.


ADYTON INTERNATIONAL

Adyton International, ul Wittiga 5/16, Warsaw, 03
-
188, Poland. Tel: +48.609.981.429. http://www.adyton.eu, email: office@adyton.eu

Distributor

At Cannes: Dariusz Zawislak (CEO), Peter Stevka (VP)

Office: Vilage International Eu
ropean Pavilion Media

BALLADYNA (THE BAIT)

www.balladyna.adyton.eu

Suspence thriller (90min)

Language: english/polish

Director: Dariusz Zawislak

Writer: based on Juliusz Slowacki

Producer: Dariusz Zawislak

Key Cast: Faye Dunaway, Sonia Bohosiewicz, Mirek
Baka

Delivery Status: Complete

Year of Production: 2009, Country of Origin: USA/POL

A star New York City detective is investigating the beating of a young girl. Following the crime trail he finds new victims.

THE MAGIC STONE

www.magicstonethemovie.com

Fami
ly adventure (90min)

Language: english

Director: Jowita Gondek

Writer: based on Maria Kruger novel

Producer: Dariusz Zawislak

Key Cast: Faye Dunaway,Majka Jezowska, Katarzyna Figura, Pawel Delag

Delivery Status: Post Production

Country of Origin: USA/Pol

T
he incredibly colorful world was created to tell the breath
-
taking story about Caroline and Peter and how their life changes when they find a
magic stone.

A VERY CHRISTMAS STO
RY

www.adyton.eu

Family comedy (87min)

Language: english

Director: Dariusz Zawisl
ak

Writer: Dariusz Zawislak, Pawel Burczyk

Producer: Dariusz Zawislak

Key Cast: Jan Englert, Pawel Burczyk, Bartosz Opania

Delivery Status: Complete

Country of Origin: USA/Pol

Crazy adventures of an accountant with a briefcase full of defrauded money, a gi
rl desperately looking for money for her orphanage and an
Angel of Death, who doesn't know anything about money and doesn't need too.

GENERATION JOHN PAUL

II

www.adyton.eu

Documentary (2x50min or 1x90min)

Language: english

Director: Jowita Gondek

Writer: J
owita Gondek

Producer: Dariusz Zawislak

Delivery Status: In Development

Year of Production: 2007, Country of Origin: USA/Pol

This modern
-
made film is based on the biography of Karol Wojtyla, and tells stories of young people born when the popular Polish pr
iest
become a pope for the world.

AFFINITY INTERNATION
AL

Affinity International, 9601 Jefferson Blvd., Suite A, Culver City, CA 90232 USA. www.affinityint.com, e
-
mail: info@affinityint.com

At Cannes: Bill Lischak (COO), Brian O’Shea (President, Worldwide
Distribution), Jim Harvey (EVP, Worldwide Sales), Joey Monteiro
(SVP, Worldwide Marketing & Publicity), Nat McCormick (Director, International Sales & Acquisitions)

Office: The Grand Hotel, Ibis
-

7th Floor

ABOVE SUSPICION

True Crime Thriller

Language: En
glish

Director: Phillip Noyce

Writer: Chris Gerolmo

Producers: Michel Litvak, David Lancaster, Gary Michael Walters, Colleen Camp, Amy Adelson, Angela Amato

Status: Pre
-
Production

Country of Origin: USA

An FBI agent engages in an affair with an informer th
at threatens to destroy his career and marriage.

INTO HELL

Action Thriller

Language: English

Writer: Dominic Morgan & Matt Cameron Harvey

Producers: Michel Litvak, David Lancaster

Exec Producers: Gary Michael Walters

Status: Pre
-
Production

Country of Or
igin: USA

An elevated action thriller about a security executive who is framed for a political murder that he did not commit while atte
nding the largest
soccer match of the year in Istanbul
.

THE GREAT GHOST RESC
UE

Action/Adventure, Fantasy

Language: Englis
h

Director: Yann Samuell

Writer: David Solomons (From the book by Eva Ibbotson)

Producers: Miriam Segal, Martin Katz, Norman Merry, Kornel Sipos

Cast: Toby Hall

Status: Pre
-
Production

Country of Origin: UK

Young Humphrey is a ghost with a big problem. He

and his family, the Craggyfords, have been ousted from their home and left without a place
to haunt.

JACK

Suspense Thriller

Language: English

Writer: David Venable

Producers: Michel Litvak, David Lancaster, Alexandra Milchan, Marc Sternberg

Exec Produce
r: Gary Michael Walters

Status: Development

Country of Origin: USA

A doctor falls for a patient suffering from memory loss, completely unaware of the victim’s violent history as a methodical s
erial killer.

RABBIT HOLE

Drama

Language: English

Director: J
ohn Cameron Mitchell

Writer: David Lindsay
-
Abaire

Producers: Nicole Kidman, Per Saari, Leslie Urdang, Dean Vanech, Gigi Pritzker

Exec Producers: Bill Lischak, Linda McDonough

Cast: Nicole Kidman, Aaron Eckhart, Dianne Wiest, Tammy Blanchard

Status: Post
-
Pr
oduction

Country of Origin: USA

A love story between a husband and wife as their marriage evolves in the wake of an unexpected tragedy.

FROM PRADA TO NADA

Romantic Comedy

Director: Angel Gracia

Writers: Fina Torres, Luis Alfaro (based on Jane Austen’s Se
nse & Sensibility)

Producers: Gigi Pritzker, Linda McDonough, Rossana Arau, Gary Gilbert

Cast: Adriana Barraza, Camilla Belle, Alexa Vega, Kuno Becker, Wilmer Valderrama

Status: Post
-
Production

Country of Origin: USA

A whimsical spin on Jane Austen’s orig
inal novel Sense & Sensibility, From Prada to Nada follows two spoiled sisters when they are left
penniless after the sudden death of their father.

ALTADENA FILMS

Altadena Films, 2817 St. James Place, Altadena, CA, 91001 USA. Tel: 1.626.390.6882. Fax: 1.6
26.296.9977. www.altadenafilms.com

Company Type: Sales agent

At Cannes: Ildi Toth Davy

BLACK FIELD

Romantic Thriller (89 minutes.)

Language: English

Director: Danishka Esterhazy

Writer: Danishka Esterhazy

Producer: Jeff Skinner, Kent Ulrich

Key Cast: Sar
ah Canning, Mathieu Bourguet, Ferron Guerreiro

Delivery Status: Completed

Year of Production: 2009, Country of Origin: Canada

A dark historical drama about two sisters, the man that comes between them, and the tragedy that results. Set in the 1870s

REEDS

S
upernatural
-
Thriller (82 min)

Language: English

Director: Nick Cohen

Writer: Chris Baker

Producer: Laurie Hayward, Carl Pauwels, Neil Peplow, Simon Sprackling

Key Cast: Geoff Bell, Scarlett Alice Johnson, Ana Brewster

Delivery Status: Completed

Year of Pro
duction: 2009, Country of Origin: UK

A weekend boating party turns into a nightmare for a group of young Londoners when they stumble upon a terrifying secret hidd
en in the reeds

TRAVELLERS

Action/Adventure (85 minutes)

Language: English

Director: Kris McMa
nus

Writer: Kris McManus

Producer: Brian Levine, Kris McManus, Ben Richards

Key Cast: Charlie Boorman, Shane Sweeney, Dean .S Jagger

Delivery Status: Completed

Year of Production: 2009, Country of Origin: UK

An adrenaline rush that celebrates violence, mac
hismo, brutality, friendship, loyalty and takes a look at contemporary society’s values.


AMERICA VIDEO FILMS

America Video Films, Virrey Loreto 2426


1426


Buenos Aires


Argentina. Tel: 54.11.4787.9098. Fax: 54.11.4787.9094.
www.americavideofilms.net,

email: America@americavideofilms.com

Distributor

At Cannes: Enrique Maya (President), Brian Maya (Producer)

Acquisition Executive: Noel Tarucelli

Office: Carlton office 143

LOVE & DISTRUST

Romantic Drama

Director: Various

Key Cast: Sam Worthington, Rober
t Pattinson, James Franco

Delivery Status: Completed

Year of Production: 2009, Country of Origin:US, UK, Australia

When hope dares to carry on the love you have, distrust can tear it all apart. Comp. of five stories of passion, love, and ho
pe.

ENDGAME

Thri
ller (110 min)

Director: Pete Travis

Key Cast: William Hurt, Jonny Lee Miller, Mark Strong

Delivery Status: Completed

Year of Production: 2010, Country of Origin: UK

South Africa 1985. Under constant threat for their lives, a gathering of ANC ‘terrorists’
led by Thabo Mbeki meet in a manor house in South
East England.

DARK MATTER (LIMITED

TERRITORIES)

Drama

Director: Shi
-
Zheng Chen

Key Cast: Meryl Streep, Aidan Quinn, Liu Ye

Delivery Status: Completed

Year of Production: 2009, Country of Origin: US

Based o
n a true story, a Chinese university student responds violently when his chances for a Nobel Prize are dashed by school polit
ics.

AMERICAN CINEMA INTE
RNATIONAL

American Cinema International, 15363 Victory Blvd, Van Nuys, CA, 91406, USA. Tel: 1.818.907.870
0. Fax: 1.818.907.8719. www.aci
-
americancinema.com

Sales Agent

At Cannes: George Shamieh (CEO), Chevonne O'Shaughnessy (President)

Office: Riviera B.5, Tel: +33(0)492993207

BEN HUR PART 1 & 2

Action (90x2 minutes)

Language: English

Director: Steve Shill

W
riter: Alan Sharp

Co
-
Production Partners: Drimtim Entertainment, Muse Entertainment Production

Producer: Roger Corbi, Simon Vaugh

Key Cast: Joseph Morgan, Stephen Campbell Moore, Emily Vancamp, Kristin Kreuk

Delivery Status: Complete

Budget: 22 Million Eur
os

Year of Production: 2009

Inspired by the message of Jesus Christ, Ben Hur risks his life and fights with the rebels against the Romans to reunite with

his mother and
sister and at last, the slave, the charioteer, the rebel is at peace.

THE SEARCH FOR E
L DORADO

Action
-
Adventure (90 minutes)

Language: English

Director: Terry Cunnigham

Writer: George Shamieh, Steven Jones

Co
-
Production Partners: American Cinema Intenational

Producer: George Shamieh, Osama Bastaki

Key Cast: Shane West, Natalie Martinez, Luk
e Goss, Elden Henson

Delivery Status: Complete

Year of Production: 2009

After his friend dies in an explosion, Jack Wilder embarks on an expedition to find The Golden Calendar, which in turn leads
him on an action
-
packed journey filled with adventure to f
ind The City of Gold.

STAY COOL

Romantic Comedy (90 m
inutes)

Language: English

Director: Michael Polish

Writer: Mark Polish

Co
-
Production Partners: Initiate Productions

Producer: Mark Polish, Michael Polish, Ken Johnson

Key Cast: Winona Ryder, Mark Polish
, Sean Astin, Hilary Duff, Josh Holloway, and Jon Cryer, with Chevy Chase

Delivery Status: Complete

Year of Production: 2009, Country of Origin: USA

After 20 years, a successful author Henry McCarthy (Polish) returns to his home town to give a commencemen
t speech, only to fall in love
with his old crush Scarlet Smith (Ryder) but is asked to the prom by a sexy high school senior Shasta O’Neil (Duff).


AMERICAN WORLD PICTU
RES

American World Pictures, 16027 Ventura Blvd, Ste. 320, Encino, CA, 91436, USA. Tel:

1.818.380.9100.
http://www.americanworldpictures.com Distributor

At Cannes: Jeffrey Goldman (VP of Worldwide Sales), Mark L. Lester (President / CEO), Dana Dubovsky (President of Production)

Office: Riviera
-

C6

SINBAD AND THE MINOT
AUR

www.americanworldp
ictures.com

Sci
-
Fi (88 min.)

Language: English

Director: Karl Zwicky

Writer: Jim Noble

Co
-
Production Partners: Limelight International Media Entertainment

Producer: Mark L. Lester, Dale Bradley, Dana Dubovsky

Key Cast: Manu Bennett, Steven Grives, Holly Br
isley

Delivery Status: Post Production

Year of Production: 2010, Country of Origin: USA

Legendary voyager Sinbad rescues a princess, deciphers a treasure map, and defeats the fearsome Minotaur to find the long
-
lost golden head of
the Colossus of Rhodes.

HU
MAN TRAFFIC (TRANSPA
RENCY)

www.americanworldpictures.com

Thriller (95 min.)

Language: English
Director: Raul Sanchez Inglis

Writer: Raul Sanchez Inglis and Matt Kelly

Producer: Matt Kelly

Key Cast: Lou Diamond Phillips, Estella Warren, Deborah Kara Unger

D
elivery Status: Complete

Year of Production: 2010, Country of Origin: USA

A security guard confronts his own past as he uncovers and destroys a corporate sex slave smuggling conspiracy.

TERROR TRAP (BED AND

BREAKFAST )

www.americanworldpictures.com

Thrille
r (86 min)

Language: English

Director: Dan Garcia

Writer: Dan Garcia

Producer: Dan Garcia

Key Cast: Michael Madsen, David James Elliott, Jeff Fahey

Delivery Status: Complete

Year of Production: 2010, Country of Origin: USA

A couple forced to spend the nigh
t in a rural rundown motel find themselves fighting for their lives against a group of sick, masked killers.

FLESH WOUNDS

www.americanworldpictures.com

Action (85 min)

Language: English

Director: Dan Garcia

Writer: Gabriel Saint

Co
-
Production Partners: Mos
t Wanted Films

Producer: Dan Garcia

Key Cast: Kevin Sorbo, Heather Marie Marsden, Bokeem Woodbine

Delivery Status: Post Production

Year of Production: 2010, Country of Origin: USA

After uncovering a Pentagon plot, an elite Army commando team battles the ru
gged jungle, their own government, and a nearly unstoppable
android soldier.

BEAUTY AND THE BEAST

www.americanworldpictures.com

Sci
-
Fi (88 min.)

Language: English

Director: David Lister

Writer: Gavin Scott

Co
-
Production Partners: Limelight International Me
dia Entertainment, Gold Rush Entertainment

Producer: Mark L. Lester, Dale Bradley, Dana Dubovsky

Key Cast: Estella Warren, Rhett Giles, Victor Parascos

Delivery Status: Complete

Year of Production: 2009, Country of Origin: USA

A dark twist on the classic t
ale of morality and forbidden love between beautiful Belle and her feared forest Beast.

GROUPIE

www.americanworldpictures.com

Thriller (85 min)

Language: English

Director: Mark L. Lester

Writer: Randall Frakes

Producer: Mark L. Lester, Dana Dubovsky

Key Ca
st: Taryn Manning, Hal Oszan, Eric Roberts

Delivery Status: Complete

Year of Production: 2009, Country of Origin: USA

When a mysterious groupie joins legendary cursed band

The Dark Knights,


a series of unexplained murders their comeback tour.

DETENTION

w
ww.americanworldpictures.com

Thriller (84 min.)

Language: English

Director: James Hickox

Writer: John Stienfield, Michael Muscal

Producer: John Stienfield, Alexa Jago

Key Cast: David Carradine, Alexa Jago, Preston Jones

Delivery Status: Complete

Year of Pr
oduction: 2009, Country of Origin: USA

A group of students sent to detention become trapped in the school and stalked by the ghost of a murdered student.

HAUNTING AT THE BEAC
ON (THE BEACON)

www.americanworldpictures.com

Thriller (98 min.)
Language: English

Director: Michael Stokes

Writer: Michael Stokes

Co
-
Production Partners: Sabbatical Pictures

Producer: Sally Helppie

Key Cast: Teri Polo, David Rees Snell

Delivery Status: Complete

Year of Production: 2009, Country of Origin: USA

Malevolent spirits stalk B
ryn (Teri Polo) and Paul (David Rees Snell) after moving to The Beacon Apartments following the death of their
young son.

JOURNEY TO PROMETHEA

www.americanworldpictures.com

Sci
-
Fi (83 min.)

Language: English

Director: Dan Garcia

Writer: Dan Garcia

Producer
: Dan Garcia

Key Cast: Billy Zane, Jessica Heap, Sam Murphy

Delivery Status: Complete

Year of Production: 2009, Country of Origin: USA

A young man must deliver his people to the land of Promethea and overthrow their corrupt and brutal king.

DROP DEAD GORGE
OUS

www.americanworldpictures.com

Comedy (93 min.)

Language: English

Director: Philip Alderton

Writer: Philip Alderton

Producer: Andrew Hund, Philip Alderton

Key Cast: Jeremy London, Steven Berkhoff, Dawn Olivieri

Delivery Status: Complete

Year of Producti
on: 2009, Country of Origin: USA

The most expensive fashion campaign in history must go on, even if the model is a corpse.


ARCHSTONE DISTRIBUTI
ON

Archstone Distribution, 1201 W. 5th Street, Suite T
-
530, 5th Floor, Los Angeles, CA 90017 USA. Tel: 1.310.622
.8773. Fax: 1.310.492.5861.
www.archstonedistribution.com, email: sales@archstonedistribution.com

Sales Agent, Distributor

At Cannes: Brady Bowen (President & CEO), Michael Lurie (Vice President of Sales & Distribution), Scott Martin (Executive), M
ichael
S
lifkin (Executive)

Acquisition Executive: Brady Bowen

Office: Riviera, C5a, Tel: +33638427021

ARCADIA LOST

Drama

Language: English

Director: Phedon Papamichael

Writer: David Ariniello

Producer:

David Ariniello, Scott Chambers,

Dan Giustina, Kelly Thomas

K
ey Cast:

Nick Nolte, Haley Bennett, Carter Jenkins

Delivery Status: Completed

Budget: $2,000,000

Year of Production:

2010, Country of Origin: USA

Arcadia Lost tells the story of two teenagers stranded in Greece after a car wreck; who begin a journey toward

the waters bordering Mount
Parnassus.

WAKE

http://www.bringoutthetruth.com/

Thriller

Language: English

Director: Chad Feehan

Writer: Chad Feehan

Producer:

Chad Feehan, Nina Leidersdorff, Amanda Micallef, Kinsey Packard, Joe Reegan, Lea
-
Beth Shapiro, Rebec
ca Shapiro, Christy
Strahan, Yvette Urbina, Luke Vitale

Key Cast:

Josh Stewart, Jamie
-
Lynn Sigler, Chris Browning

Delivery Status: Completed

Year of Production:

2010, Country of Origin: USA

Driving through the desert, Paul and Adrienne pull into Roy's Mot
el and Cafe. A mysterious place that presents the horrifying reality of their
current situation

VENUS & VEGAS
Comedy

Language: English

Director: Demian Lichtenstein

Writer: Eddie Guerra

Producer:

Pete Ballard, Robert Benjamin,

Paul F. Bernard, Ron Dempsey,

Dave Hagen,

Avi Noam Levy, Demian Lichtenstein, Scott Floyd
Lochmus, Luis Moro

Key Cast:

Eddie Kaye Thomas, Donald Faison, Molly Sims

Delivery Status: Completed

Budget: $3,000,000

Year of Production:

2009, Country of Origin: USA

Three petty crooks juggle

their "significant other" relationships while weaving their way through a botched burglary.


ARCLIGHT FILMS

Arclight Films, Suite 228 (FSA # 40), Building 61, Fox Studios Australia, Driver Avenue, Moore Park NSW 2021 Australia. Tel:
61.2.8353.2440. Fax: 6
1.2.8353.2437, www.arclightfilms.com

Sales Agent

At Cannes: Gary Hamilton (Managing Director), Mark Lindsay (President, Sales and Acquisitions), Ying Ye (Managing Director, E
asternlight
Films), Ian Gibbins (General Manager), Chris Perry (Senior Vice Presid
ent, Sales and Operations), Harry Avramidis (Director of Post
Production, Marketing and Acquisitions)

Office: Leirns S3, Tel: +33(0)4.92.99.33.09

THE COURIER

Action Thriller

Language: English

Director: Hany Abu
-
Assad

Writers: Michael Brandt, Derek Haas

Del
ivery Status: Pre Production

Year of Production: 2010, Country of Origin: USA

A criminal courier is given a package for a shadowy crimelord, finding his life in jeopardy as he works out who hired him and

why.

A FEW BEST MEN

Comedy

Language: English

Directo
r: Stephan Elliott

Writers: Dean Craig

Producer: Share Stallings, Laurence Malkin, Todd Fellman, Gary Hamilton

Delivery Status: Pre Production

Year of Production: 2010, Country of Origin: Australia

An English groom¹s outback wedding is thrown into turmoil
by his three hapless best friends.

THE BIG VALLEY

Western

Language: English

Director: Daniel Adams

Writers: Daniel Adams

Producer: Kate Edelman

Key cast: Susan Sarandon, Ryan Phillippe, Travis Fimmel, Richard Dreyfuss,

Bruce Dern, Jason Alan Smith

Delivery

Status: Pre Production

Country of Origin: USA

A powerful ranching family is thrown into conflict by the arrival of an illegitimate son laying claim to the family fortune.

ZEBRAS

Drama

Language: English

Director: Bruce Beresford

Writers: David Williamson

P
roducer: Michael Donovan, Jim McElroy and Marta McElroy

Delivery Status: Pre Production

Year of Production: 2010, Country of Origin: Australia

During the reign of apartheid, a defiant former soccer star leads a team comprising both black and white players
to a championship.

THE CHASE

Action

Language: English

Director: John McTiernan

Writers: Scott Reynolds

Producer: Gary Hamilton, Mike Gabrawy

Delivery Status: Pre Production

Year of Production: 2010, Country of Origin: USA

The best getaway driver in the bus
iness is lured out of retirement by a crooked cop hell bent on taking him down.

RED HILL
Action Thriller Western

Language: English

Director: Patrick Hughes

Writers: Patrick Hughes

Producer: Al Clark, Patrick Hughes

Key cast: Ryan Kwanten, Steve Bisley, Tom

E. Lewis, Claire Van Der Boom

Delivery Status: Post Production

Year of Production: 2010, Country of Origin: Australia

On his first day on the job, a small town cop battles an escaped ex con determined to exact revenge on the locals.


ARRI MEDIA WORLDSALE
S

ARRI Media W
orldsales (Worldsales Company
), Türkenstr. 89, 80799 Munich, Germany. Tel: 0049(0)89.38 09.1288. Fax: 0049(0)89.38
09.1619.

www.arri
-
mediaworldsales.de

At Cannes: Antonio Exacoustos (Head of Worldsales), Wolfram Skowronnek
-
Schaer (Consultant)


Office: German Pavilion, c/o Village International, Marché du Film

IM SOG DER NACHT (NI
GHT RUSH)

www.imsogdernacht.ch

Drama, Thriller (86 minutes)

Language: German/Swiss German

Year of Production: 2009

Director: Markus Welter

Producer: Simon Hesse (Hes
seGreutert Film/Zurich), Philipp Steffens (greenskyfilms/Ludwigsburg)

Co
-
Producer: Swiss Television SF/Zurich, SWR/Stuttgart, Teleclub Switzerland/Zurich, Praesens
-
Film/Zurich

Cast: Nils Althaus, Lena Doerrie, Stipe Erceg

Delivery Status: Completed

Countr
y of Origin: Germany/Switzerland

An attempted suicide, an excessive couple, a bank. A coup, which got out of control and on the run between panic and euphoria
.

RESISTE! AUFSTAND DE
R PRAKTIKANTEN (RESI
ST! INTERN REBELLION
)

www.aufstandderpraktikanten.de

Ro
mantic Comedy (93 minutes)

Language: German

Director: Jonas Grosch

Producer (Production): Till Schmerbeck (Schmerbeck Filmproduktion/Ludwigsburg)

In Co
-
Production with: Hochschule fuer Film und Fernsehen ôKonrad Wolfö/Potsdam
-
Babelsberg, in cooperation wi
th Bunt Film /Berlin

Cast: Katharina Wackernagel, Hannes Wegener, Devid Striesow, Michael Kind, Sabine Wackernagel, Christof Wackernagel

Delivery Status: Completed;

Year of Production: 2009, Country of Origin: Germany

Resist! Intern Rebellion is an enterta
ining, headstrong, revolutionary, unpolitical romantic comedy in the times of ôgeneration internö.


ARROW ENTERTAINMENT
INC.

Arrow Entertainment Inc., 7 Givins St., Toronto, Ontario, M6J 2X5, Canada. Tel: 1.416.516.0815. Fax: 1.416.850.9973. http://w
ww.arr
ow
-
entertainment.com, email: info@arrow
-
entertainment.com

Sales Agent

At Cannes: Steve Arroyave (CEO), Lars Bjorck (President), Angela Pappas (Sales Assistant)

Office: Riviera G26, Tel: +33 (0)4.92.99.33.11

HUGH HEFNER: PLAYBOY
, ACTIVIST AND REBEL

http://
www.arrow
-
entertainment.com

Documentary (120min.)

Language: English

Director: Brigitte Berman

Writer: Brigitte Berman

Co
-
Production Partners: Metaphor Films

Producer: Victor Solnicki, Brigitte Berman, Peter Raymont

Key Cast: Hugh Hefner, Gene Simmons, Jenn
y McCarthy, Tony Bennett, James Caan, George Lucas, Bill Mahrer

Delivery Status: Complete

Year of Production: 2010, Country of Origin: Canada

An intimate look at the outspoken, flamboyant founder of the Playboy Empire with rare footage and compelling inter
views.

SEVERE CLEAR

http://www.arrow
-
entertainment.com

Documentary (90min.)

Language: English

Director: Kristian Fraga

Writer: Kristian Fraga

Co
-
Production Partners: Severe Clear The Movie LLC, Yorktown Consultancy Services

Producer: Marc J. Perez, Kristia
n Fraga

Key Cast: Mike Scottie
Delivery Status: Complete

Year of Production: 2009, Country of Origin: U.S.A.

An unflinching and real look at the uncertainty, disorder and chaos of war from the remarkable perspective of U.S. First Lieu
tenant Mike
Scottie.

T
HE ATHLETE (ATLETU)

http://www.arrow
-
entertainment.com

Docu
-
Drama (93min.)

Language: English, Amharic

Director: Davey Frankel, Rasselas Lakew

Writer: Davey Frankel, Rasselas Lakew

Co
-
Production Partners: AV Patchbay, Cinema Aetiopica, Instinctive Film

Prod
ucer: Davey Frankel, Rasselas Lakew, Darryn Welch

Key Cast: Rasselas Lakew, Dag Malmberg, Ruta Gedmintas

Delivery Status: Complete

Year of Production: 2009, Country of Origin: U.S.A./Germany/Ethiopia

The Athlete is based on the amazing true story of Ethiop
ian Olympic marathon champion Abebe Bikila.

THE CALLING

http://www.arrow
-
entertainment.com

Drama (105min.)

Language: English

Director: Jan Dunn

Writer: Jan Dunn

Co
-
Production Partners: Medb Films Ltd.

Producer: Elaine Wickham

Key Cast: Brenda Blethyn, Emil
y Beecham, Susannah York

Delivery Status: Complete

Year of Production: 2009, Country of Origin: U.S.A.

Joanna is about to graduate from University with her whole life set up for her, but she has decided to face up to a truth she

has been avoiding
her whole

life.

MYTHIC JOURNEYS

http://www.arrow
-
entertainment.com

Spiritual Documentary (97min.)

Language: English

Director: Steven & Whitney Boe

Writer: Steven & Whitney Boe

Co
-
Production Partners: Imaginal Cells FilmWorks

Producer: Steven & Whitney Boe

Key Cast:

Tim Curry, Mark Hamill, Lance Henriksen, Depak Chopra, Michael Beckwith

Delivery Status: Complete

Year of Production: 2009, Country of Origin: U.S.A.

A spiritual film told through documentary and animation, Mythic Journeys seeks to reclaim the definition
and value of myth.

THE PSYCHO LEGACY: 5
0 YEARS OF NORMAN BA
TES

http://www.arrow
-
entertainment.com

Horror Retrospective Documentary (90min.)

Language: English

Director: Robert Galluzzo

Writer: Robert Galluzzo

Producer: Robert Galluzzo, Anthony Masi

Key Cast
: HIlton Green, Tom Holland, Robert Loggia, Chris Hendrie, Andrew London, Kurt Paul, Lee Garlington, Jeff Fahey

Delivery Status: Complete

Year of Production: 2010, Country of Origin: USA

A retrospective documentary on the Psycho franchise honoring 50 years

since Hitchcock
'
s original film.

PIRATES OF SOMALIA:
DREAM
S

OF A BETTER LIFE

http://www.arrow
-
entertainment.com

Docu
-
Drama (90min.)

Language: English, Somali

Director: Kim Finn

Writer: Kim Finn

Co
-
Production Partners: Hakalax Productions

Producer: John Ha
kalax

Key Cast: Real Somali Pirates and Associates

Delivery Status: In Production

Year of Production: 2010, Country of Origin: Finland

Pirates of Somalia follows a 15 year old Somali boy as he meets participants, founders, supporters, enemies, as well as v
ictims of the Somali
sea piracy movement.


ARSENAL PICTURES
Arsenal Pictures, 6363 Wilshire Blvd suite 550, Los Angeles, CA, 90048, USA. Tel: 1.323.852.0011. Fax: 1.323.852.0013. http:/
/www.arsenal
-
pictures.com, email: info@arsenal
-
pictures.com

Sales Agent

At Cannes: Yarek Danielak (CEO), Lina Marrone (VP of Sales and Acquisitions), Josh Partridge (Sales Coordinator), Gabriela Al
aniz
(Acquisitions Manager)

Office: Riviera G1/H4, Tel: +33(0)4.92.99.33.20

MEMOIRS OF A TEENAGE

AMNESIAC

Romantic Drama (123 min
)

Language: Japanese/English

Director: Hans Canosa

Writer: Gabrielle Zevin

Co
-
Production Partners: Toei Company

Producer: Shigeyuki Endô, Naoki Kitagawa, Yoshihiko Shinoda, Kazuhiko Torishima, Wendy Reeds, Yoshitaka Hori

Key Cast: Anton Yelchin, Emma Rober
ts, Maki Horikita, Ken
'
ichi Matsuyama

Delivery Status: Complete

Year of Production: 2010, Country of Origin: Japan

DYLAN'S WAKE

Mystery, Thriller, Romance (99 min)

Language: English

Director: Omar Naim

Writer: Johnny Harrington

Producer: Anthony Gudas, Luc
as Jarach, Jason Price

Key Cast: Amy Smart, Rose McGowan, Nick Stahl

Delivery Status: Complete

Year of Production: 2010, Country of Origin: USA

Dylan, a young man working at a funeral parlor, is trying to unravel a mystery that shatte
red his life ten years

earlier.

LUCKY

Comedy

Language: English

Director: Gil Cates Jr.

Writer: Kent Sublette

Producer: Matthew Chausse, Gil Cates Jr., Anthony Gudas

Key Cast: Colin Hanks, Jeffrey Tambor, Ann
-
Margret, Ari Graynor, Mimi Rodgers

Delivery Status: Complete

Year of P
roduction: 2010, Country of Origin: USA

A wannabe serial killer wins the lottery and pursues his lifelong crush.

HOW TO MAKE LOVE TO
A WOMAN

Romantic Comedy (98 min)

Language: English

Director: Scott Culver

Writer: Dennis Kao

Producer: Sheri Bryant, Greg A
ronowitz, Adam Lawson

Key Cast: Ian Somerhalder, Krysten Ritter, Ken Jeong, Jenna Jameson, James Kyson
-
Lee

Delivery Status: Complete

Year of Production: 2009, Country of Origin: USA

Love is tough, but even worse with bad advice!

THE BLEEDING

Action/Horror

Language: English

Director: Charlie Picerni

Writer: Lance Lane

Producer: Michael Matthias, Marc Bikindou, George Furla, Randall Emmett

Key Cast: Michael Madsen, Armand Assante, Vinnie Jones, DMX

Delivery Status: Complete

Year of Production: 2009, Country o
f Origin: USA

Surrounded by carnage, slaughter, brutal crashes and total mayhem, Shawn Black is in a race to save the world from pure evil.

2001 MANIACS: FIELD
OF SCREAMS

Comedy, Horror

Language: English

Director: Tim Sullivan

Producer: Matthew Chausse, An
thony Gudas, Patrick Wabl

Key Cast: Bill Moseley, Lin Shaye

Delivery Status: Complete

Year of Production: 2010, Country of Origin: USA

If you don’t go to the party, it will come to you.

Get ready to scream for a slice of Southern hospitality!


ARTEDIS S.A.
Artedis S.A., 12, rue Raynouard, 75016 Paris, France. Tel: 00.331.53.92.29.29. Fax: 00.331.53.92.29.20. www.artedisfilms.com,

email:

artedisf@aol.com

Distributor

At Cannes: Chantal Lam (Chairman)

Office: Cormoran 2, Residences du Grand Hotel, 45, La Crois
ette, 06400 Cannes
.
Tel: 00.339.52.24.54.99 Mobile: 00.336.60.90.25.41. Fax:
00.339.52.24.54.99

OCCITANIENNE, THE LA
ST LOVE OF CHATEAUBR
IAND

Drama (1 x 90 min)

Language: French

Director: Jean Périssé

Writer: Jean Périssé

Producer
s:

Jean Périssé,
Chantal La
m


Key Cast: Bernard Le Coq, Valentine Teisseire

Year of Production: 2007,

Country of Origin: France

A young lady in love with Cheateaubriand finally meets him.


ARTIST VIEW ENTERTAI
NMENT

Artist View Entertainment, 4425 Irvine Ave. Studio City, CA 91602 U
SA. Tel: 1.818.752.2480. Fax:

1.818.752.9339. www.artistviewent.com,
email:

info@artistviewent.com

Distributor

At Cannes: Scott Jones

(President), Jay Joyce (Vice President)

Office: D8, Tel: 04.92.99.32.36

BEDROOMS

Drama (90 min)

Cast: Jordan Belfi, Juli
e Benz, Xander Berkeley, Moon Bloodgood, Barry Bostwick, Sarah Clark, Jesse Garcia, Dee Wallace

Year of Production: 2010

Four distinct stories set in four bedrooms. An evocative drama about the walls that separate people.

ONE IN THE GUN

Action (90 min)

Ca
st: Steven Man
, Robert Davi, Katherine Randolph, Steven Bauer, James Russo

Year of Production: 2010

When a struggling artist crosses paths with a wealthy business man’s wife and is enlisted to paint their home, deadly passion
s ignite.

GENE FUSION

Family/
Animation (90min)

Year of Production: 2010

Massive genetically designed creatures battle it out in specially designed arenas in front of hundreds of thousands of scream
ing fans! Gene
-
Fusion is THE sporting event of the 24th century!

THE BOATHOUSE DETECT
IV
ES

Family (90min)

Cast: Ella Harris, Mason Johnson, Oscar Hogan Cameron Phelts

Year of Production: 2010

From the Director of CLUBHOUSE DETECTIVES, comes BOATHOUSE DETECTIVES where four unlikely heroes go on an extraordinary
mission with a ticking deadlin
e.

31 NORTH 62 EAST

Thriller (90 min)

Cast: John Rhys
-
Davies, Marina Sirtis, George Calil

Year of Production: 2009

An elite SAS unit's position is revealed by the British Prime Minister to ensure an arms deal goes ahead and to secure his re
-
election.

CHIC
AGO OVERCOAT

Action (90 min)

Cast: Frank Vincent, Katherine Narducci, Mike Starr, Stacey Keach, Armand Assanti

Year of Production: 2009

The fates of an aging hitman and a washed up detective become entwined when one last job leads to one last chance to se
ttle an old score

THE OTHER SIDE OF TH
E TRACK

Romantic Thriller (90 min)

Cast: Brendan Fehr, Chad Lindberg, Tania Raymonde

Year of Production: 2009

A depressed young man struggles to move on and escape haunting memories of his girlfriend, killed ten years

ago in a train accident

YOU’RE SO CUPID

Family (90 min)

Cast: Lauren Holly, Brian Krause, Jeremy Sumpter

Year of Production: 2009

Even for Cupid, the apple doesn't fall far from the tree. His two teenage daughters have a

knack for match
-
making. But whe
n both girls fall for
the same boy at their high school,

it's all
-
out war!

CHRISTMAS ANGEL

Romance / Drama (90 min)

Cast: Bruce Davison, Kari Hawker, K.C. Clyde
Year of Production: 2009

A wealthy man provides an opportunity to spread joy during the holida
y season.

ADVENTURES ON GRIZZL
Y MOUNTAIN

Family (90 min)

Cast: Brittany Armstrong, David Candland, Dalin Christiansen, Karl Dawson, Elizabeth Johnson, Arizona Taylor

Year of Production: 2009

When their father's ranch is threatened, the two kids must work
together to protect the horses they love from poachers
--
and in the process
discover for themselves the secrets hidden in Grizzly Mountain.

GETTING DOWN IN HOLL
YWOOD

Comedy

Cast: Cricket Leigh, Kat Turner, Jack McGarr

Year of Production: 2007

The film foll
ows a group of Hollywood party
-
goers on their escapade as they travel from home to bar to party to after
-
party seeking the
ultimate party experience in Hollywood.


ASSOCIATED MUSIC INT
ERNATIONAL

Associated Music International, 34 Salisbury Street , London
, NW8 8QE, UK. Tel: 44.207.402.9111. Fax: 44.207.723.3064.
http://www.amimedia.co.uk

At Cannes: Eliot Cohen, Joanne Cohen

Office: +33.6688.13775, Tel: +33.6688.13775, Fax: +33.6688.13775

HISTORY OF THE WORLD

CUP

Sport Documentary (60min)

Language: English

Director: Eliot Cohen

Writer: Joanne Goldring
-
Cohen

Producer: Joanne Goldring
-
Cohen

Key Cast: Maradonna, Pele, Jurgen Klinsmann

Delivery Status: In Development

Year of Production: 2009, Country of Origin: UK

Follow the progression of the world’s greatest g
ame from the creation of the FA in 1863, FIFA in 1904 by Frenchman Jules Rimet, through to
the sporting event that it is today.

SOCCER EXPLOSION

Sports Documentary (8 x 23min)

Language: English

Director: Eliot Cohen

Writer: Joanne Goldring
-
Cohen

Producer:
Joanne Goldring
-
Cohen

Key Cast: Ronaldo, Shearer. Gullit, Vialli, Zola, Gascoigne

Delivery Status: In Development

Year of Production: 2008, Country of Origin: UK

Soccer Explosion is a series of great programmes which features many famous European football
players.

WORLD CUP SUPERSTARS

VOL 1 AND 2

(2 x 58 min)

Sports Documentary (7 x 45 mins)

Language: English

Director: Eliot Cohen

Writer: Joanne Goldring
-
Cohen

Producer: Joanne Goldring
-
Cohen

Key Cast: Klinsmann, Lineker, Gascoigne, Gullit, Van Basten, Bagg
io and Vialli, Bergkamp, Batistuta.

Delivery Status: In Development

Year of Production: 2009, Country of Origin: UK

In these two exciting Football programmes we present action and interviews from numerous World Cup Superstars including Klins
mann,
Lineker,
Gascoigne, Gullit, Van Basten, Baggio and Vialli, Bergkamp, Batistuta, Koeman, Rai, Rijkaard, Branco, Bebeto, Ilgner.


THE ASYLUM

The Asylum, 72 E. Palm Avenue, Burbank, CA, 91502, USA. Tel: 323.850.1214. Fax: 818.260.9811. http://www.theasylum.cc, email:

theasylum@theasylum.cc

Distributor

At Cannes: David Rimawi (CEO), Paul Bales (COO), Keith Leopard (Consultant)

Office: Riviera A16, Tel: 323.633.8454

MEGA PIRANHA

Creature (90 min)

Language: English

Director: Eric Forsberg

Writer: Eric Forsberg
Producer:
David Michael Latt, David Rimawi, Paul Bales

Key Cast: Paul Logan, Tiffany, Barry Williams

Delivery Status: Complete

Year of Production: 2010, Country of Origin: USA

Giant mutated piranha eat their way toward the Florida coast.

THE 7 ADVENTURES OF
SINBAD

A
ction
-
Adventure (90 min)

Language: English

Director: Adam Silver and Ben Hayflick

Writer: Adam Silver and Ben Hayflick

Producer: David Michael Latt, David Rimawi, Paul Bales

Key Cast: Patrick Muldoon, Bo Svenson, Sarah Desage

Delivery Status: Complete

Year

of Production: 2010, Country of Origin: USA

In this modern adaptation, shipping magnate Sinbad must complete seven tasks in order to save the world from destruction.

AIRLINE DISASTER

Disaster (90 min)

Language: English

Director: John J. Willis, III

Writer
: Paul Sinor and Victoria Dadi

Producer: David Michael Latt, David Rimawi, Paul Bales

Key Cast: Meredith Baxter, Scott Valentine, Lindsey McKeon

Delivery Status: Post Production

Year of Production: 2010, Country of Origin: USA

When the President learns tha
t the plane her brother is piloting has been skyjacked, she must choose between family and the people in the cities
below.

TITANIC 2

Disaster (90 min)

Director: Shane Van Dyke

Writer: Shane Van Dyke

Producer: David Michael Latt, David Rimawi, Paul Bales

De
livery Status: In Production

Year of Production: 2010, Country of Origin: USA

On the 100th anniversary of the original voyage, a new cruiseliner, “Titanic 2” follows the same path as its tragic namesake.

MOBY
-
DICK

Creature (90 min)

Language: English

Write
r: Paul Bales

Producer: David Michael Latt, David Rimawi, Paul Bales

Delivery Status: Pre
-
Production

Year of Production: 2010, Country of Origin: USA

A modern adaptation of the classic novel of the captain of a high tech submarine and his obsessive quest t
o destroy the largest creature in the
sea.

MEGA SHARK 2

Creature (90 min)

Language: English

Producer: David Michael Latt, David Rimawi, Paul Bales

Delivery Status: In Development

Year of Production: 2010, Country of Origin: USA

Humanity is threatened again

when giant prehistoric sea creatures battle for supremacy.

MERLIN AND THE DRAGO
N CRUSADERS

Action/Creature (90 min)

Language: English

Producer: David Michael Latt, David Rimawi, Paul Bales

Delivery Status: In Development

Year of Production: 2010, Country
of Origin: USA

The wizard Merlin is called to lead a crusade only to discover that his foe is a powerful Sultan who raises an army of evil j
inn and enormous
flying dragons.

ALMIGHTY THOR

Action
-
Adventure (90 min)

Language: English

Producer: David Michael L
att, David Rimawi, Paul Bales

Delivery Status: In Development

Year of Production: 2010, Country of Origin: USA

When Frost Giants from Norse mythology attack Los Angeles, a long lost descendent of Asgard must locate the Hammer of Thor an
d destroy
the monste
rs.

THE PRINCESS AND THE

PONY

Family (90 min)
Language: English

Director: Rachel Lee Goldenberg

Writer: Rachel Lee Goldenberg

Producer: David Michael Latt, David Rimawi, Paul Bales

Delivery Status: In Development

Year of Production: 2011, Country of Origin
: USA

A young orphan girl befriends a pony who helps her find her true family and discover her royal roots.

CHEERLEADER CAMP

Comedy (90 min)

Language: English

Director: Mark Quod

Writer: Naomi Selfman

Producer: David Michael Latt, David Rimawi, Paul Bales

Key Cast: Jay Gillespie, Erica Duke, Seth Cassell, Harmony Blossom, Charlene Tilton

Delivery Status: Post Production

Year of Production: 2010, Country of Origin: USA

A pair of horny college guys get summer jobs at a sexy cheerleader camp.


ATLAS INTERNATIO
NAL FILM GMBH

Atlas International Film GmbH, Candidplatz 11, Munich, , 81543, Germany. Tel: 49.89.210.9750. Fax: 49.89.210.975.81.
http://www.atlasfilm.com, email: mail@atlasfilm.com

Sales Agent

At Cannes: Stefan MENZ (President), Philipp MENZ (President/S
ales & Acquis.), Michel J. VANDEWALLE (Head of Business
Development)

Office: G9
-
H12 Riviera, Tel: 33.4.9299.3213

SOPHIE
-

THE STORY OF A BIG F
RIENDSHIP

Family

Language: English

Director: Leif Bristow

Producer: Knightscove Media Corp.

Key Cast: Brittany Br
istow, John Rhys
-
Davies, Veronica Ferres, Thure Riefenstein

Delivery Status: In Production

Budget: $9 mio.

Year of Production: 2010/2011, Country of Origin: Canada/Germany

Growing up on the grounds of her parents’ family
-
operated zoo, Sophie’s life is focu
sed on two great loves: ballet and animals. Elephant Limba
is her best friend.

THE EL ESCORIAL CONS
PIRACY (LA CONJURA D
E EL ESCORIAL)

Drama (130 min.)

Language: English, Spanish

Director: Antonio del Real

Producer: Mascara Films SL

Key Cast: Jason Isaacs,
Julia Ormond, Juergen Prochnow

Delivery Status: Complete

Budget: € 11 mio.

Year of Production: 2008, Country of Origin: Spain

In the Spanish royal Court of Philip II in the late 16th Century, the House of Alba is fighting to regain the King’s favor an
d displace the rival
faction of the House of Mendoza, led by t
he Princess of Eboli, whose extraordinary beauty is as dangerous as her ambitions.


ATRIX FILMS / SOLA M
EDIA

ATRIX Films / Sola Media, Aggensteinstrasse 13 a , 81545 München, Germany. Tel: +49.8964282611. Fax: +49.8964957349. email:
info@atrix
-
films.com

Sa
les Agent, Producer, Distributor

At Cannes: Beatrix Wesle (CEO), Solveig Langeland (CEO)

Office:
EFM No 8 / Marting Gropius Bau, Tel: +40.170.41.13.766

TWIGSON

Children (90min)

Language: Norwegian Subtitles english

Director: Asleik Engmark
,
Petrus A. Ch
ristensen
, Jan Gunnar Roise, Per Jansen

Producer: Stein Kvae

Status: Screening (Berlinale Generations)

Country of origin: Norway

TWIGSON is a story about how to fit in, quite a bit about unusual friendships, and a lot about how one single twig can make a
l
l the difference.
It is a film with playful animation, warmth and a lot of humour.

IN THE BEGINNING THE
RE WAS LIGHT

Documentary (90min)
Language: English, German, Hindi, Chinese Subtitles english

Director: P.A. Straubinger

Production company: Allegro Film


Producer: Helmut Grasser

Key Cast: Jasmuheen, Mataji Rahlad Jani, Dr. Med. Rüdiger Dahlke

Country of origin: Austria

About the phenomenon of “breatharianism”, of living on light.

THE TWO HORSES OF GE
NGHIS KHAN

Documentary (90min)

Language: Mongolian Su
btitles english

Director: Byambasuren Davaa

Production company (companies) Grasland Film

Producer: Beatrix Wesle, Byambasuren Davaa

Key Cast: Urna Chahar Tugchi

Status: Screening at AFM

Country of origin: Germany

A promise, an old, destroyed horse head
violin and a song believed lost lead the singer Urna back to Outer Mongolia. The journey through the
land of her fathers, however, turns out differently to what she expected.

TURTLE: THE INCREDIB
LE JOURNEY

Documentary (90min)

Language: English

Director:
Nick Stringer

Production companies: BIG WAVE, Allegro Film, Tradewind Film

Producer: Mike Downey, Sam Taylor

Country of origin: UK, Austria, Germany

TURTLES is a theatrical documentary feature film and tells

the story of a little loggerhead turtle, who fo
llows in the path of her ancestors on
one of the most extraordinary journeys in the natural world.

THE SANDPIXIES

Animated Tv Series (13 x 6min)

Language: no dialogue

Director: Ralf Kukula

Production company: Balance Film

Producer: Grit Wisskirchen

Co
untry of origin: Germany / Canada

Created for the German SANDMAN tv slot, the animated SANDPIXIES play in the sandpit with the left over toys. Joyful stories f
or pre
-
school target audience.

SUNSINE BARRY AND TH
E DISCO WORMS

Animation / family (88min)

Lan
guage: English

Director: Thomas Borch Nielson

Production companies: Crone Film, Sola Media

Producer: Nina Crone, Solveig Langeland

Country of origin: Denmark/Germany

An incredibly original and innovative universe about the young earthworm Barry, who i
s fed up with being at the bottom of the food chain.

BLACK FOREST

Thriller (90min)

Language: German Subtitles english

Delivery date ready for delivery

Director: Gert Steinheimer

Production company: Eikon Süd West

Country of origin: Germany

A “simple li
fe” vacation at a remote cabin in the Black Forest turns into a nightmare for two young couples.

THE BONE MAN

Thriller (120min)

Language: German Subtitles english

Director: Wolfgang Murnberger

Production company: Dor Film

Producer: Danny Krausz

Key Cas
t: Josef Hader, Josef Bierbichler

Country of origin: Austria

After "Come Sweet Death" and "Silentium“ we are now able to enjoy the third outing for the successful Hader/Murnberger/Haas t
rio. Cryptic
cinematic entertainment at its very best.

TENGRI


BLUE
HEAVEN

Drama (90min)

Language: Kyrgyz Subtitles english

Director: Marie Jaoul de Poncheville

Production companies: L
-
Films, Cinedoc

Producer: Emmanuel Schlumberger
Scriptwriter: Marie Jaoul de Poncheville

Key Cast: Albina Imacheva, Ilimbek Kalmouratov

Co
untry of origin: France

A Nomadic Love Story Set On The Steppes Of Kyrgyzstan.


AV PICTURES LTD

AV Pictures Ltd, Caparo House, 103 Baker Street, London W1U 6LN, UK. Tel: 44.20.7317.0140. Fax: 44.20.7224.5149.
www.avpictures.co.uk, info@avpictures.co.uk

A
t Cannes: Vic Bateman (Managing
Director
), Gavin Braxton (Chief Executive Officer), Jane Carolan (Head of Marketing & Distribution),
Anna Krupnova (Executive
Director
, Sales & Acquisitions), Oi Leng Lui (Sales & Acquisitions
Director
), Lee Brazier (
Directo
r
of Production
& Acquisitions)

Office: Résidence du Grand Hotel, 4th Floor
-

Entrée Flamant, Bell No. 42, 45 La Croisette, Tel: 04.93.99.28.43

SHANK

Urban Action (94 mins)

Director: Mo Ali

Writer: Paul Van Carter

Producers: Terry Stone, Nick Taussig, Dani
el Toland, Paul Van Carter

Key Cast: Ashley Bashy Thomas, Kaya Scodelario, Adam Deacon, Kedar Williams
-
Stirling

Delivery Status: Completed

Country of Origin: UK

London in the near future and the streets throb with menace. Gangs scavenge and fight for food
-

the hottest commodity
-

and life is cheap.

BONDED BY BLOOD

Writer: Graeme Muir (based on the best
-
selling book of the same name by Bernard O'Mahoney)

Crime Thriller

Director: Sacha Bennett

Producers: Terry Stone and Daniel Toland

Key Cast: Kierston Warei
ng, Tamer Hassan, Vincent Regan, Adam Deacon

Delivery Status: Post
-
Production

Country of Origin: UK

Based on a true story, the film charts the rise and fall of three men who became the most prolific drug dealers and feared cr
iminals in the south
of England
.

COMEDOWN

Urban Horror

Director: Menhaj Huda

Writer: Steven Kendall

Producers: Dominic Norris and Gareth Wiley (Serotonin Films)

Key Cast: Martin Compston, Geoff Bell, Adam Deacon, Red Madrell

Delivery Status: Pre
-
Production

Country of Origin: UK

Six teen
agers setting up a transmitter for a local pirate radio station at the top of an abandoned and decaying tower block, are targ
eted by a
resident psychopath intent on exterminating the 'vermin' he perceives are besieging his home.

FREIGHT

Action Thriller (90

mins)

Director: Stuart St. Paul

Writers: Stuart St. Paul

Producers: Stuart St. Paul, Luke Aikman, Martin Campbell, Billy Murray, Josie Tomlin

Key Cast: Billy Murray, Craig Fairbrass, Danny Midwinter.

Delivery Status: Completed

Country of Origin: UK

A Russ
ian gang operating in a UK city, with no respect for the Laws of England, traffic Eastern Europeans in containers then enslav
e them
-

the women to sex, the men to illegal fights.

GLADIATORS V WEREWOL
VES: EDGE OF EMPIRE

Action

Writer
/ Director: Rob Green

Pr
oducers: Lee Brazier & Angad Paul

Delivery Status: Pre
-
Production

Country of Origin: UK

Gladiators and werewolves fight to the death in the arena; the greatest fighters of ancient Rome and a ferocious tribe of cap
tured lupine
warriors clash in blood and th
under battles for the entertainment of the crowds.

PRIMAL

Horror (86 mins)

Director: Josh Reed

Writer: Josh Reed

Producers: John Cordukes, Rob Gibson, Nigel Christensen, Josh Reed

Key Cast: Zoe Tuckwell
-
Smith, Wil Traval, Krew Boylan, Lindsay Farris

Deliv
ery Status: Post
-
Production

Country of Origin: Australia
Six friends set out on a field trip into the remote wilderness but when one of them takes a dip in the waterhole she soon bec
omes feverish,
regresses to a predatory, primal state and begins to hunt h
er friends.


BANKSIDE FILMS

Bankside Films, Douglas House, 3 Richmond Buildings, London W1D 3HE, UK. Tel: 44.(0)20.7734.3566. www.bankside
-
films.com, email:
films@bankside
-
films.com

Sales Agent

At Cannes: Hilary Davis (Co
-
Managing Director), Phil Hunt (Co
-
Managing Director), Stephen Kelliher (Head of Sales and Marketing),
Antonio Salas (Sales Executive), Laure Vaysse (Sales and Acquisitions)

Office: 55 La Croisette, 2nd Floor, Apt. Louis II Tel: +33(0)4.93.39.40.69

OUTCAST

Supernatural Thriller (93 minutes
)

Language: English

Director: Colm McCarthy

Producer: Brendan McCarthy, John McDonnell

Co
-
production partners: Eddie Dick

Key Cast: James Nesbitt, Kate Dickie, James Cosmo, Niall Bruton

Delivery Status: Completed

Year of Production: 2009, Country of Origin
: UK and Ireland

Mary and Fergal live their lives on the run, using an ancient form of magic to hide from a terrifying hunter.

BRAN NUE DAE

Musical romance (88 Minutes)

Language: English

Director: Rachel Perkins

Producer: Robyn Kershaw, Isaac Graeme

Key C
ast: Geoffrey Rush, Rocky McKenzie, Jessica Mauboy, Missy Higgins, Tom Budge

Delivery Status: Completed

Year of Production: 2009, Country of Origin: Australia

When Willie, a teenage Aboriginal boy, runs away from his oppressively religious boarding school,

he finds himself facing an epic journey
across Australia to find his way home in this magical, romantic and, of course, musical tale.

THE CALLER

Supernatural ghost story

Language: English

Director: Matthew Parkhill

Producer: Piers Tempest, Luillo Ruiz

Co
-
production partners: Amina Dasmal, Robin Fox

Key Cast: Rachel Lefevre, Stephen Moyer, Luis Guzman, Lorna Raver

Delivery Status: Post Production

Year of Production: 2010, Country of Origin: Puerto Rico

When Mary Kee begins to receive mysterious phone calls
she quickly begins to feel haunted in her own home by someone from the past.

LOU

Coming of age (80 minutes)

Language: English

Director: Belinda Chayko

Writer: Belinda Chayko

Producer: Tony Ayres, Helen Bowden, Michael McMahon,

Co
-
production partners: Beli
nda Chayko

Key Cast: Lily Bell
-
Tindley, John Hurt, Emily Barclay

Delivery Status: Post Production

Year of Production: 2010, Country of Origin: Australia

In an unexpected turn of events, a 12
-
year
-
old Lou begins to experience what it is to be loved for the
first time in her life.

THE DOOR

Drama

Language: English

Director: Istvan Szabo

Writer: Magda Szabo (novel), Istvan Szabo and Andrea Veszits

Producer: Sandor Soeth

Co
-
production partners: Marco Mehlitz

Key Cast: Helen Mirren

Delivery Status: Pre
-
Productio
n

Year of Production: 2010, Country of Origin: Hungary/Germany

"The Door" brilliantly illustrates the bond as it develops between two very different women and, ultimately, the tragic end o
f their relationship.

BLESSED

Drama (115 Minutes)

Language: English

Director: Ana Kokkinos

Producer: Al Clark
Key Cast: Frances O’Connor, Miranda Otto, Deborra
-
Lee Furness

Delivery Status: Completed

Year of Production: 2009, Country of Origin: Australia

A film about the depth of love between mothers and children. It is abo
ut the life force that connects us all, about love and beauty and about
being lost and finding your way home.

ACCIDENTS HAPPEN

Bitter
-
sweet Drama (93 Minutes)

Language: English

Director: Andrew Lancaster

Producer: Anthony Anderson

Key Cast: Geena Davis, Jo
el Tobeck, Harrison Gilbertson

Delivery Status: Completed

Year of Production: 2009, Country of Origin: Australia

The surprising tale of how a good boy’s bad behaviour might just manage to save his very dysfunctional family from destructio
n.

COFFIN ROCK

Psy
chological Thriller (89 Minutes)

Language: English

Director: Rupert Glasson

Producer: David Lightfoot, Ayisha Davies

Key Cast: Robert Taylor, Lisa Chappell, Sam Parsonson

Delivery Status: Completed

Year of Production: 2009, Country of Origin: Australia

Rob

and Jess’s idyllic life is shattered when a young stranger comes to town in this chilling tale of harassment, terror and murd
er.


BETA CINEMA

Beta Cinema, Grünwalder Weg 28d, Oberhaching, , 82041, Germany. Tel: 49.89.673469.80. Fax: 49.89.673469.888.
htt
p://www.betacinema.com, email: beta@betacinema.com

Sales Agent

At Cannes: Dirk Schürhoff (Managing Director), Andreas Rothbauer (Head of Theatrical Sales and International Theatrical Acqui
sitions),
Delphine Eon (Festival Coordinator)

Office: Lerins R17, Te
l: 33.4.9299 3323

VINCENT WANTS TO SEA

(VINCENT WILL MEER)

road movie (96 min)

Language: German

Director: Ralf Hüttner

Writer: Florian David Fitz

Producer: Olga Film

Key Cast: Florian David Fitz, Karoline Herfurth, Heino Ferch

Delivery Status: Complete

Ye
ar of Production: 2009, Country of Origin: Germany

A young man suffering from Tourette’s syndrome absconds from an institution with two other inhabitants to travel to Italy to
fulfill his
mother’s last wish.

ELECTRO GHETTO (ZEIT
EN ÄNDERN DICH)

Drama (94 mi
n)

Language: German

Director: Uli Edel

Writer: Bernd Eichinger

Co
-
Production Partners: Rat Pack Filmproduktion

Producer: A Constantin Film Production

Key Cast: Bushido, Moritz Bleibtreu, Karoline Schuch

Delivery Status: Complete

Year of Production: 2009, C
ountry of Origin: Germany

Top German rapper Bushido must confront the demons of his past. It
'
s not just times that are a
-
changing, it's the times that change you.

JERRY COTTON

Action Comedy (100 min)

Language: German

Director: Cyrill Boss, Philipp Stennert

Writer: Cyrill Boss, Philipp Stennert

Producer: Rat Pack Filmproduktion

Key Cast: Christian Tramitz, Christian Ulmen, Monica Cruz

Delivery Status: Complete

Year of Production: 2009, Country of Origin: Germany

The reputation of New York City’s star FBI age
nt Jerry Cotton is on the line: Internal affairs director Daryl D. Zanuck has him wanted for two
counts of murder in the first degree. Did Jerry really ice crime lord Sammy Serrano?

TIGER
-
TEAM

Family Entertainment (99min 58sec)

Language: German
Director: P
eter Gersina

Writer: Thomas C. Brezina, Peter Gersina

Producer: ndF: neue deutsche Filmgesellschaft mbH

Key Cast: Helena Siegmund
-
Schultze, Bruno Schubert, Justus Kammerer

Delivery Status: Complete

Year of Production: 2009, Country of Origin: Germany

A new

adventure for the Tiger Team: The friends Bigi, Luk and Patrick travel to China to solve the mystery of the legendary Moonlig
ht Palace
in the Mountain of 1,000 Dragons. There they face a mighty obstacle, the notorious Lady Q.

AU REVOIR TAIPEI

Comedy, Rom
ance (85 min)

Language: Mandarin, Taiwanese

Director: Arvin Chen

Writer: Arvin Chen

Producer: a greenskyfilms, inc and Atom Cinema production

Key Cast: Amber Kuo, Jack Yao, Joseph Chang

Delivery Status: Complete

Year of Production: 2009, Country of Origin:

Taiwan, USA

A young man’s distress and romantic awakening in a pulsating nighttime Taipei

KEEP SURFING

Documentary (91min 31sec)

Language: German, English, French

Director: Björn Richie Lob

Writer: Björn Richie Lob & Benjamin Quabeck

Producer: pipeline p
ictures & MDTS

Key Cast: Dieter Deventer, Walter Strasser, Eli Mack

Delivery Status: Complete

Year of Production: 2009, Country of Origin: Germany

A fascinating look at Munich
's legendary river
-
surfing community, a group of six very different characters wh
o all share a passion for going
against the flow.

BON APPETIT!

Romantic dramedy (90 min)

Language: English (with some Spanish dialogues)

Director: David Pinillos

Writer: Paco Cabezas, Juan Carlos Rubio, David Pinillos

Producer: Morena Films

Key Cast: Unax
Ugalde, Nora Tschirner, Giulio Berruti

Delivery Status: Complete

Year of Production: 2009, Country of Origin: Spain

Three young and aspiring chefs meet in a famous restaurant and become best friends. But when love enters the kitchen, they em
bark on a
culin
ary and emotional journey…

AYLA

Drama, Love Story (85min 29sec)

Language: German

Director: Su Turhan

Writer: Su Turhan, Beatrice Dossi

Producer: A BurkertBareiss production of TV60 Film

Key Cast: Pegah Ferydoni, Mehdi Moinzadeh, Timur Isik

Delivery Status
: Complete

Year of Production: 2009, Country of Origin: Germany

Ayla, an independent young Turkish
-
German woman, falls in love with Ayhan, who is involved in a murderous plan to restore his family
'
s
honor…


BIRCH TREE ENTERTAIN
MENT

Birch Tree Entertainment
, 10620 Southern Highlands Pkwy, #110
-
418, Las Vegas, NV, 89141, USA. Tel: 1.702.858.2782. Fax:
1.702.858.2782. http://www.birchtreeentertainment.com, email: sales@birchtreefilms.com

Sales Agent

At Cannes: Art Birzneck (President & CEO), Lorraine Birzneck
(Director of Operations)

Office: Majestic Hotel, Tel: 33.4.92.98.77.00

THE BLOOD BOND

http://www.birchtreefilms.com/film_TheBloodBond.cfm

Action Adventure / Martial Arts (88 minutes)

Language: English

Director: Michael Biehn

Co
-
Production Partners: B&E Pr
oductions, Ace Studios, Fundamental Films

Producer: Bey Logan

Key Cast: Michael Biehn, Simon Yam, Phoenix Chou

Delivery Status: Complete
Budget: $2.5 million

Year of Production: 2010, Country of Origin: Hong Kong

A former Special Forces operative who share
s a rare blood type with Bagawans, a world
-
renowned spiritual leader, must fight alongside
Bagawan’s female bodyguard to defeat rebel assassins and save Bagawan’s life.

THE SANCTUARY

http://www.birchtreefilms.com/film_TheSanctuary.cfm

Martial Arts / Action

Adventuar (87 minutes)

Language: English, Thai

Director: Thanapon Maliwan

Co
-
Production Partners: Film Frame Productions, Primeworks Studios, Grand Brilliance

Producer: Thanapon Maliwan, Russell Wong

Key Cast: Russell Wong, Mike B, Inthira Jaroenpura, Eri
k Marcus
-
Scheutz

Delivery Status: Complete

Budget: $3.0 million

Year of Production: 2009, Country of Origin: Thailand

A Muay Thai fighter and a beautiful archaeology student must retrieve a holy artifact with the power to save or destroy manki
nd from an ev
il
drug lord and his hired military reconnaissance team.

HIGH KICK GIRL

http://www.birchtreefilms.com/film_HighKickGirl.cfm

Martial Arts (86 minutes)

Language: Japanese w/ English subtitles & English dub

Director: Fuyuhiko Nishi

Co
-
Production Partners: Hex
agon Pictures, Nagoya TV

Producer: Fuyuhiko Nishi, Kenji Nakanishi, Masaaki Mizuno

Key Cast: Rina Takeda, Tatsuya Naka

Delivery Status: Complete

Budget: $2.0 million

Year of Production: 2009, Country of Origin: Japan

A cute high school girl who learns Kara
te must take on a group of secret fighters with help from her Karate master. From the Producer of
SHAOLIN GIRL!

BRAVE

http://www.birchtreefilms.com/film_Brave.cfm

Martial Arts (90 minutes)

Language: Thai w/ English subtitles & English dub

Director: Thanapo
n Maliwan, Afdlin Shauki

Co
-
Production Partners: Film Frame Productions, Vision Works

Producer: Jason Lau, Chatchalai Anunarsapong, Afdlin Shauki

Key Cast: Mike B, Afdlin Shauki, Sahatchai Chumrun

Delivery Status: Complete

Budget: $2.0 million

Year of Prod
uction: 2008, Country of Origin: Thailand

A young man is forced by the mafia to steal a bank
'
s client data in exchange for his brother
'
s life and discovers he and his brother have been set
up.

CONTRACT KILLERS

http://www.birchtreefilms.com/film_ContractKil
lers.cfm

Action Thriller (87 minutes)

Language: English

Director: Justin Rhodes

Co
-
Production Partners: Tritan
-
Northstar Entertainment, Galt Alliance Films

Producer: G. Anthony Joseph

Key Cast: Nick Mancuso, Frida Farrell, Rhett Giles, Wolff Muser, G. Anth
ony Joseph

Delivery Status: Complete

Budget: $2.0 million

Year of Production: 2008, Country of Origin: USA

A CIA assassin must uncover the truth behind a government conspiracy to destroy the U.S. economy before she
'
s killed for what she knows


THE BLUM GRO
UP

The Blum Group, 10501 Tabor St, Los Angeles, California, 90034, USA. Tel: 1.310.259.8557. http://www.theblumgroup.net, email:

office@theblumgroup.net

Distributor

At Cannes: D. Eagle (President), Wendy Braun (VP, Marketing/Sales/Acquisitions), Greg Leavi
tt (VP, Operations)

CULTURE OF FEAR

http://theblumgroup.net/Culture_of_Fear.php

Documentary (75 minutes)

Language: English

Director: Carl Christman

Writer: Carl Christman
Producer: Carl Christman

Key Cast: Carl Christman

Delivery Status: Complete

Budget: $
50,000

Year of Production: 2010, Country of Origin: USA

Culture of Fear details the epidemic of fear in America, ranging from child predators to immigrants and from drug abuse to te
rrorism.

AMERICAN GUYS

http://www.traileraddict.com/trailer/american
-
guys/t
railer

Feature Film/Comedy (75 minutes)

Language: English

Director: Christopher Blackwell

Writer: Christopher Blackwell

Producer: Joyce Carlene

Key Cast: Thomas Wilson Brown, Bernie Coulson, Christopher Blackwell, Tony Harris

Delivery Status: Complete

Budg
et: $500,000

Year of Production: 2008, Country of Origin: USA

Ray, Steve, Benny and Jim are delinquent on rent, when their landlord evicts them, troubles mount. A mixture of fun and crazy

situations that
will have everyone laughing!

LIVIN
' THE BLUES

http:
//theblumgroup.net/Livin
'
%20The%20Blues.php

Drama/Romance (90 minutes)

Language: English

Director: Alan Gorg

Writer: Alan Gorg

Producer: Alan Gorg

Key Cast: Galyn Gorg, Michael Kerr, Martin Raymond, Fred Nelson, Sam Taylor

Delivery Status: Complete

Budget:

$200,000

Year of Production: 1986, Country of Origin: USA

Explore the humor, tragedy and frustration of ghetto youths as they pursue the inner city
'
s variation of the American Dream. Join us and learn
the inner city blues.

BEYOND TREASON

http://theblumgr
oup.net/beyond.php

Featured Documentary (89 minutes)

Language: English

Director: William Lewis

Writer: Joyce Riley & William Lewis

Producer: Joyce Riley & William Lewis

Delivery Status: Complete

Budget: $100,000

Year of Production: 2005, Country of Origin:

USA

Gulf War veterans from 27 countries dying of

Unkown causes


as they wait for answers. Find the shocking truth as the evidence surfaces.

LETHAL SEDUCTION

http://theblumgroup.net/lethal
-
seduction.php

Erotic Thriller (92 minutes)

Language: English

Direc
tor: Fred P. Watkins

Writer: Fred P. Watkins, Scott M. Murphy

Producer: John D. Daniels

Key Cast: Christopher Mitchum, Julie Strain, Joe Estevez, David Michie, Tyler Mason

Delivery Status: Complete

Budget: $700,000

Year of Production: 1997, Country of Orig
in: USA

She
'll show you a good time.

You
'll be the crime.

NEW ORLEANS EXPOSED

http://theblumgroup.net/New%20Orleans.php

Featured Documentary (67 minutes)

Language: English

Director: Dwayne Morgan

Writer: Dwayne Morgan, Dontrece Knox, Tareen Rudolph

Produc
er: Dwayne Morgan

Delivery Status: Complete

Budget: $100,000

Year of Production: 2005, Country of Origin: USA

This brutally honest documentary depicts the inner city life, and the New Orleans rarely seen by the media. Interviews with:

Squad Up, B.G,
Juven
ile, 5th Ward Weebie and many more.

THE RIVER CHAO PHRAY
A
http://theblumgroup.net/the
-
river
-
chao
-
phraya.php

Family/Adventure (109 minutes)

Language: Thai

Director: Sampson Williams

Producer: Sampson Williams

Key Cast: Buasorn Khouenpong

Delivery Status: Co
mplete

Budget: $500,000

Year of Production: 1995, Country of Origin: Thailand

Two brothers raft down the river Chao Phayara to the city to find Doctor to save thier mothers life. Adventure follows.

DIAMONDS

http://theblumgroup.net/diamond.php

Caper/Drama (
108

min
)

Language: English

Director: Menahem Golan

Writer: Menahem Golan, David Paulsen

Producer: Harry Blum

Key Cast: Robert Shaw, Richard Roundtree, Barbara Hershey, Shelly Winters,

Delivery Status: Complete

Year of Production: 1975, Country of Origin:
USA

A London merchant, an ex
-
con, a beautiful girl, and a kooky U.S. housewife join together to pull off a diamond heist.

MAHALIA JACKSON: GIV
E GOD THE GLORY

http://theblumgroup.net/mahalia.php

Featured Documentary (86 minutes)

Language: English

Director:
Allen A Miner

Writer: Marc Savin

Producer: Richard St. John

Key Cast: Mahalia Jackson

Delivery Status: Complete

Year of Production: 1973, Country of Origin: USA

The Gosp
el legend
's final tour through Europe. A portrait of a gifted artist, and a warm, since
re woman. Newly enhanced & remastered.


BOGEYDOM LICENSING

BOGEYDOM licensing, P.O. Box 523, St. Q, Toronto, ON, M4T2M5, Canada. Tel: 1.416.618.8748. Fax: 1.416.352.5500.
http://www.bogeydomlicensing.com

Distributor

At Cannes: George Ayoub (Chief Bogeyman
), Chabela Suarez Ayoub (Bogey Admin), Anouch Waliki (Bogey Director)

Office: Canadian Pavilion International Village #124, Tel: 06 25 86 97 64, Fax: 1.416.352.5500

SURELY SOMEDAY

www.bogeydomlicensing.com/surelysomeday

Drama (122min)

Language: Japanese

Di
rector: Shun Oguri

Writer: Shogo Muto

Co
-
Production Partners: Tristone Entertainment, Kadokawa

Producer: Mataichiro Yamamoto

Key Cast: Keisuke Koide, Ryo Katsuji, Ryohei Suzuki, Murotsuyoshi, Go Ayano

Delivery Status: Complete

Budget: 3.5

Year of Productio
n: 2010, Country of Origin: Japan

A boys band cannot perform at a festival, they fake a bomb threat, which leads to dire consequences. Three years later they l
ook on the past. A
Japanese BREAKFAST CLUB.

TAJOMARU

www.bogeydomlicensing.com/Tajomaru

Action
-
Ad
venture (128min)

Language: Japanese

Director: Hiroyuki Nakano

Writer: Ryunosuke Akutagawa, Shinichi Ichikawa

Co
-
Production Partners: Warner Bros,, Fuji Television

Producer: Mataichiro Yamamoto

Key Cast: Shun Oguri, Yuki Shibamoto, Kei Tanaka, Kyosuke Yabe

Delivery Status: In Development

Budget: 8.0

Year of Production: 2009, Country of Origin: Japan

TAJOMARU is the famous ‘bandit’ of the forest from RASHOMON. Whoever kills Tajomaru inherits his name, status and sword.

PACHAMAMA (EL REGALO

DEL PACHAMAMA)
www.
bogeydomlicensing.com/Pachamama

Ethnographic Drama (104min)

Language: Quechua, Spanish

Director: Toshifumi Matsushita

Writer: Toshifumi Matsushita

Producer: Toshifumi Matsushita

Key Cast: Christian Huaygua, Luis Mamani, Faniy Mosques, Francisco Gutíerrez,
Hilaria Cabrera

Delivery Status: Complete

Budget: 1.0

Year of Production: 2009, Country of Origin: Bolivia

On Bolivia’s inland salt sea (the Salar de Uyuni), 13
-
year
-
old Kunturi and his family cut bricks of salt by hand, which they use to barter for
goods.

When Kunturi’s grandmother falls ill, his father decides to take his son on the almost four
-
month journey along the salt trail.