THE IICMA 2013

shrewdnessfreedomΛογισμικό & κατασκευή λογ/κού

2 Δεκ 2013 (πριν από 4 χρόνια και 7 μήνες)

370 εμφανίσεις

Booklet of IICMA 2013

The Programmepp. 1
-
21.

THE
IICMA 2013

PROGRAMME
CONFERENCE SCHEDULESCHEDULE OF IICMA

WEDNESDAY, 6
TH
NOVEMBER 2013


TIME

ACTIVITY

07.30
-
08.30

REGISTRATION

08.30
-
09.00

OPENING


SESSION

09.00
-
09.40

PLENARY SESSION 1

PROF. DR. BAS EDIXHOVEN
(ALGEBRA, UNIVERSITEIT
LEIDEN
-
THE NETHERLANDS)

TITLE :
COUNTING QUICKLY THE INTEGER VECTORS
WITH A GIVEN LENGTH

MODERATOR :
DR.KIKI A. SUGENG

09
.40
-
10.20

PLENARY SESSION 2

PROF. DR. KARTLOS JOSEPH KACHIASHVILI
(STATISTICS,
TBILISI STATE UNIVERSITY
-
GEORGIA)

TITLE :
INVESTIGATION OF CONSTRAINED BAYESIAN
METHODS OF HYPOTHESES TESTING WITH RESPECT TO
CLASSICAL METODS

MODERATOR :
PROF. DR. BUDI NURANI
RUCHJANA

10.20
-
10.45

BREAK

10.45
-
11.25

PLENARY SESSION 3

PROF. DR. SLAMIN
(COMBINATORICS, UNIVERSITAS JEMBER
-
JEMBER, INDONESIA)

TITLE :
DIGRAPH CONSTRUCTION TECHNIQUES AND THEIR
CLASSIFICATIONS

MODERATOR :
DR. HAZRUL ISWADI

11.25
-
12.05

PLENARY SESSION 4

PROF. DR. EDY HERMAWAN
(ATMOSPHERIC MODELING,
LAPAN

BANDUNG, INDONESIA)

TITLE :
COMPARISON BETWEEN CPT AND ARMA
TECHNIQUE IN DETERMINING THE RAINFALL REDICTION
MODELS OVER SEVERAL REGIONS IN INDONESIA

MODERATOR :
PROF. DR. BASUKI WIDODO, M.SC.

12.05
-
12.20

PHOTO SESSION

12.20
-
13.30

LUNCH BREAK

13.30
-
15.30

PARALEL SESSION 1

15.30
-
15.50

COFFEE BREAK

15.50
-
17.30

PARALEL SESSION 2

SCHEDULE OF IICMA

THURSDAY, 7
TH
NOVEMBER 2013


TIME

ACTIVITY

07.30
-
08.00

REGISTRATION

08.00
-
08.40

PLENARY SESSION 5

PROF. HENDRA GUNAWAN, PH.D
(ANALYSIS, ITB
-
BANDUNG, INDONESIA)

TITLE :
STRONG AND WEAK TYPE INEQUALITIES FOR
FRACTIONAL INTEGRAL OPERATORS ON
GENERALIZED MORREY SPACES

MODERATOR :
DR. CH. RINI INDRATI

08.40
-
09.20

PLENARY SESS
ION 6

PROF. DR. S. ARUMUGAM
(COMBINATORICS,
KALASALINGAM UNIVERSITY, INDIA)

TITLE :
PROTECTION OF A GRAPH

MODERATOR :

DR.KIKI A. SUGENG

09.20
-
09.40

COFFEE BREAK

09.40
-
10.20

PLENARY SESSION 7

PROF. DR. DR. H.C. MULT. MARTIN GROTSCHEL
(APPLIED MATHEMATICS,

TECHNISCHE UNIVERSITAT
BERLIN, GERMANY AND INTERNATIONAL MATHEMATICS
UNION)

TITLE :
MODELING, SIMULATION AND OPTIMIZATION:
EMPLOYING MATHEMATICS IN PRACTICE

MODERATOR :

PROF. DR. TULUS

10.20
-
11.00

PLENARY SESSION 8

DR. ALEAMS BARRA
(ALGEBRA, ITB
-
BANDUNG,

INDONESIA)

TITLE :
MACWILLIAMS EXTENSION THEOREM FOR
POSET WEIGHTS

MODERATOR :
ALHADI BUSTAMAM, PHD.

11.00
-
11.40

PLENARY SESSION 9

PROF. DR.BERINDERJEET KAUR
(MATHEMATICS
EDUCATION, NATIONAL INSTITUTE OF EDUCATION,
SINGAPORE)

TITLE :
MATHEMATICS
EDUCATION IN SINGAPORE


AN
INSIDER’S PERSPECTIVE

MODERATOR :

DR. GUNARDI, M.SI.

11.40
-
12.20

PLENARY SESSION 10

PROF. H. YAYA S. KUSUMAH, M.SC., PH.D
(MATHEMATICS
EDUCATION, UPI
-
BANDUNG, INDONESIA)

TITLE :

THE ENDLESS LONG
-
TERM PROGRAMS OF
TEACHER PROFESS
IONAL DE
VELOPMENT FOR
ENHANCING STUDENT’
S ACHIEVEMENT IN
MATHEMATICS

MODERATOR :
DR. MARDIYANA, M.SI

12.20
-
13.30

LUNCH BREAK

13.30
-
15.30

PARALEL SESSION 3

15.30
-
15.50

COFFEE BREAK

15.50
-
16.10

CLOSING SESSION

PARALLEL SESSIONSIICMA PARALLEL SESSION 1

WEDNESDAY, 6
TH
NOVEMBER 2013, 13.30
-
15.30


ROOM 1 : ALGEBRA


CODE

TIME

PRESENTER

TITLE

MODERATOR

AL7

13.30


13.50

KHURUL
WARDATI

FREE IDEAL IN FREE ALGEBRA
OVER RING

TITI UDJIANI

AL4

13.50
-

14.10

GREGORIA
ARIYANTI

LINEAR INDEPENDENCE OVER
THE SYMMETRIZED MAX PLUS
ALGEBRA

TITI UDJIANI

AL2

14.10
-

14.30

DIAN ARIESTA
YUWANINGSIH

ON JOINTLY PRIME RADICALS
OF (R,S)
-
MODUL

TITI UDJIANI

AL3

14.30
-

14.50

ELVA SUSANTI


CHARACTERIZATION OF IDEALS
OF IMPLICATIVE
SEMIGROUPS

KHURUL
WARDATI

AI12

14.50


15.10

UHA ISNAINI

ON EMBEDDING RING INTO
CLEAN RING BY LOCALIZATION

KHURUL
WARDATI

AL13

15.10


15.30

TITI UDJIANI

ON THE GENERALIZED MOORE
PENROSE INVERSE OF NORMAL
ELEMENTS IN RING WITH
INVOLUTION

KHURUL
WARDATIIICMA PARALLEL SESSION 1

WEDNESDAY, 6
TH

NOVEMBER 2013, 13.30
-
15.30


ROOM 2 : APPLIED MATHEMATICS


CODE

TIME

PRESENTER

TITLE

MODERATOR

AP14

13.30


13.50

SUTRISNO

HYBRID MODEL OF
IRRIGATION CANAL AND ITS
CONTROLLER USING MPC

IMAM
SOLEKHUDIN

AP13

13.50
-

14.10

NUGHTHOH
ARFAWI KURDHI

AN INTEGRATED INVENTORY
MODEL WITH IMPERFECT
-
QUALITY ITEMS IN THE
PRESENCE OF A SERVICE
LEVEL CONSTRAINT

IMAM
SOLEKHUDIN

AP1

14.10
-

14.30

AGUS INDRA
JAYA

OPTIMAL CONTROL OF THE
CO2 CYCLED MODEL IN THE
ATMOSPHERE BASED ON THE
SUTRISNO

PRESERVATION OF FOREST
AREA

AP11

14.30
-

14.50

IMAM
SOLEKHUDIN

AN ERROR ANALYSIS OF A
DRBEM

SUTRISNO

AP10

14.50


15.10

FIRMAN

OUTPUT TRACKING OF SOME
CLASS NON
-
MINIMUM
PHASE
NONLINEAR SYSTEMS

SUTRISNO

AP9

15.10
-

15.30

FATIA FATIMAH

DETERMINATION OF THE
SHORTEST PATH USING A
STAR ALGORITHM FOR
TSUNAMI EVACUATION IN
PADANG

SUTRISNOIICMA PARALLEL SESSION 1

WEDNESDAY, 6
TH

NOVEMBER 2013, 13.30
-
15.30


ROOM 3 :

MATHEMATICS EDUCATION


CODE

TIME

PRESENTER

TITLE

MODERATOR

ME3

13.30


13.50

HARIATY
HAMID

COMPARISON OF
MATHEMATICS
COMMUNICATION SKILL AND
MOTIVATION TO LEARN
MATHEMATICS OF STUDENTS
SMA HANG TUAH TARAKAN
WITH STUDENT TEAMS
-
ACHIEVEMENT DIVISIONS
(STAD)

TYPE AND TEAM
ASSISTED INDIVIDUALIZATION
(TAI) TYPE OF COOPERATIVE
LEARNING MODELS

RIANTI SETIADI


ME1

13.50
-

14.10

ACHMAD
MUDRIKAH

COMPUTER
-
ASSISTED
PROBLEM
-
BASED LEARNING
TO ENHANCE SENIOR HIGH
SCHOOL STUDENTS’
MATHEMATICAL
COMMUNICATION ABILITY

RIAN
TI SETIADI
ME7

14.10
-

14.30

KADIR

THE IMPLEMENTATION OF
THE OPEN ENDED APPROACH
TO IMPROVE STUDENTS’
LEARNING ACTIVITIES,
RESPONSE, AND ABILITY TO
SOLVE PROBLEM TWO
DIMENSION SHAPES NOT
RIANTI SETIADI


ROLE AREA

ME14

14.30
-

14.50

YUNI CHAIRANI

DIDACTICAL DESIGN OF KITE
AND RHOMBUS FOR JUNIOR
HIGH SCHOOL STUDENTS

HARIATY
HAMID

ME9

14.50


15.10

RIANTI SETIADI

CORRELATION MODEL
STUDENT ENGAGEMENT
COMPONENTS ATTRIBUTE TO
STUDENTS OF MATHEMATICS
DEPARTMENT, UNIVERSITY OF
INDONESIA

HARIATY
HAMIDIICMA PARALLEL SESSION 1

WEDNESDAY, 6
TH

NOVEMBER 2013, 13.30
-
15.30


ROOM 4 : ANALYSIS AND GEOMETRY


CODE

TIME

PRESENTER

TITLE

MODERATOR

AN5

13.30


13.50

MOCH
ARUMAN
IMRON

ON UNIFORM CONVERGENCE
OF SINE INTEGRAL WITH CLAS
OF P
-
SUPREMUM BOUNDED
VARIATION
FUNCTIONS

LUH PUTU IDA
HARINI


AN6

13.50
-

14.10

UMI
MAHNUNA
HANUNG

HARNACK EXTENSION FOR
ABSTRACT PERRON
-
STIELTJES
INTEGRAL AND ITS
APPLICATION IN LSRSS
PROPERTY

LUH PUTU IDA
HARINI


AN3

14.10
-

14.30

ENDANG
RUSYAMAN

REGRESSION MODEL FOR
SURFACE ENERGY
MINIMIZATION BASED ON
CHARACTERIZATION OF
FRACTIONAL DERIVATIVE
ORDER

LUH PUTU IDA
HARINI


AN2

14.30
-

14.50

CH. RINI
INDRATI

REGULATED FUNCTION ON A
CELL IN THE n
-
DIMENSIONAL
SPACE TO HILBERT SPACE AS
ITS INTEGRATO

LUH PUTU IDA
HARINI


AN1

14.50


15.10

ATOK
ZULIJANTO

OSCILLATION INDEX OF
COMPOSITION OF BAIRE
-
1
FUNCTIONS

UMI
MAHNUNA
HANUNG

AN4

15.10
-

15.30

LUH PUTU IDA
HARINI

THE HENSTOCK
-
STIELTJES
INTEGRAL IN R
-
N

UMI
MAHNUNA
HANUNGIICMA PARALLEL SESSION 1

WEDNESDAY, 6
TH

NOVEMBER 2013, 13.30
-
15.30


ROOM 5 : COMPUTATIONAL MATHEMATICS


CODE

TIME

PRESENTER

TITLE

MODERATOR

CM2

13.30


13.50

EVA NURPETI

CHAOS BASED ENCRYPTION
ALGORITHM FOR DIGITAL
IMAGE

RB FAJRIYA
HAKIM

CM1

13.50
-

14.10

ADIB PRATAMA

CLUSTERING USING AGRID+
ON SPATIAL DATA

RB FAJRIYA
HAKIM

CM3

14.10
-

14.30

HARTONO

ITERATIVE UPWIND FINITE
DIFFERENCE METHOD FOR
STATE
-
CONSTRAINED
OPTIMAL CONTROL PROBLEM
WITH COMPLETED
RICHARDSON EXTRAPOLATION

RB FAJRIYA
HAKIM

CM7

14.30
-

14.50

SUDI
MUNGKASI

NUMERICAL ENTROPY
PRODUCTION OF THE
ONE
-
AND
-
A
-
HALF
-
DIMENSIONAL
SHALLOW WATER EQUATIONS
WITH TOPOGRAPHY

ADIB PRATAMA

CM6

14.50


15.10

RB FAJRIYA
HAKIM

(IF
-

THEN) MULTI SOFT SETS

ADIB PRATAMA

CM4

15.10
-

15.30

HERLINA
PRASETYOWATI
SAMBODO

CLASSIFICATION ACCURACY
ANALYSIS OF
UNDERDEVELOPED
RURAL
STATUS USING REDUCE
SUPPORT VECTOR MACHINE
(RSVM) AND NEWTON
TRUNCATED REGULARIZED
LOGISTIC REGRESSION (NTR
-
LR) APPROACH IN EAST JAVA
PROVINCE

ADIB PRATAMA


IICMA PARALLEL SESSION 1

WEDNESDAY, 6
TH

NOVEMBER 2013, 13.30
-
15.30


ROOM 6 :

GRAPHS AND COMBINATORIC


CODE

TIME

PRESENTER

TITLE

MODERATOR

GC2

13.30


13.50

ANTIK ESTIKA
HADER

AN AM
-
SUPERMAGIC
DECOMPOSITION OF THE
CARTESIAN PRODUCT OF A
PATH AND A SUN GRAPH

DES
WELYYANTI


GC8

13.50
-

14.10

DINNY
FITRIANI

THE TOTAL VERTEX
IRREGULARITY STRENGTH OF A
CANONICAL DECOMPOSABLE
GRAPH, G = S(A,B)
COMPOSITION TK_1

DES
WELYYANTI


GC12

14.10
-

14.30

KRISTIANA
ON CONNECTED RAMSEY
DES
WIJAYA

(4K2,P3)
-
MINIMAL GRAPHS

WELYYANTI


GC20

14.30
-

14.50

RISMAWATI
RAMDANI

ON THE TOTAL
IRREGULARITY
STRENGTH OF FRIENDSHIP

ANTIK ESTIKA
HADER

GC1

14.50


15.10

AMRULLAH

THE PARTITION DIMENSION
FOR A SUBDIVISION OF
HOMOGENEOUS
FIRECRACKERS

ANTIK ESTIKA
HADER

GC6

15.10
-

15.30

DES
WELYYANTI

ON THE LOCATING
-
CHROMATIC NUMBER FOR
U_{I=1}^{T}
K_{1,N_{I}} AND
NP_{M}

ANTIK ESTIKA
HADERIICMA PARALLEL SESSION 1

WEDNESDAY, 6
TH

NOVEMBER 2013, 13.30
-
15.30


ROOM 7 : APPLIED MATHEMATICS


CODE

TIME

PRESENTER

TITLE

MODERATOR

AP19

13.30


13.50

ASEP K.
SUPRIATNA

A DYNAMICAL SYSTEM
APPROACH IN
MODELING
TECHNOLOGY TRANSFER

LATIFAH
PERTAMAWATI

AP17

13.50
-

14.10

BUDI WARSITO

INCREMENTAL
CONTRIBUTION METHOD TO
DETERMINE THE SIZE OF
NEURAL NETWORK
OPTIMIZED BY GENETIC
ALGORITHM

LATIFAH
PERTAMAWATI


AP6

14.10


14.30

DEWI
HANDAYANI

APPLICATION OF
OPTIMAL
CONTROL FOR A BILINEAR
STOCHASTIC MODEL IN CELL
CYCLES CANCER
CHEMOTHERAPY

LATIFAH
PERTAMAWATI

AP15

14.30
-

14.50

ETI DWI
WIRANINGSIH

STABILITY ANALYSIS RABIES
MODEL IN ANIMALS WITH
THE EFFECT OF VACCINATION
AND STERILIZATION

BUDI WARSITO

AP18

14.50


15.10

LATIFAH
PERTAMAWATI

APPLICATION OF OPTIMAL
CONTROL IN CANCER
CHEMOTHERAPY

BUDI WARSITOIICMA PARALLEL SESSION 1

WEDNESDAY, 6
TH

NOVEMBER 2013, 13.30
-
15.30


ROOM 8 : MATHEMATICS OF FINANCE


CODE

TIME

PRESENTER

TITLE

MODERATOR

MF2

13.30


13.50

EMY SISWANAH

EUROPEAN CALL OPTIONS
PRICING USING TRUNCATED
T
-
DISTRIBUTION

ABDURAKHMAN

MF6

13.50
-

14.10

NOVRIANA
SUMARTI

SOLVING THE OPTIMIZATION
PROBLEM ON THE MODEL
OF THE PROFIT
-
LOSS
SHARING SCHEME

ABDURAKHMAN

MF3

14.10
-

14.30

KOMANG
DHARMAWA
N

MEASURING AND
OPTIMIZING MARKET RISK
USING VINE COPULA
SIMULATION

ABDURAKHMAN

MF5

14.30
-

14.50

MUTIJAH

MONTE CARLO AND
MOMENT ESTIMATION FOR
PARAMETERS OF A BLACK
SCHOLES MODEL FROM AN
INFORMATION
-
BASED
PERSPECTIVE (THE BS
-
BHM
MODEL): A COMPARISON
WITH THE BS
-
BHM UPDATED
MODEL

ABDURAKHMANMF1

14.50


15.10

ABDURAKHMAN

MULTINOMIAL OPTION
PRICING USING
PSEUDOINVERSE MATRIX

MUTIJAH

MF7

15.10
-

15.30

SYAMSUL BAHRI

MODEL OPTIMIZED OF
FUZZY NEURAL NETWORK
AND ITS APPLICATION TO
PREDICT ECONOMIC AND

FINANCIAL DATA

MUTIJAHIICMA PARALLEL SESSION 1

WEDNESDAY, 6
TH

NOVEMBER 2013, 13.30
-
15.30


ROOM 9 : STATISTICS AND PROBABILITY


CODE

TIME

PRESENTER

TITLE

MODERATOR

SP3

13.30


13.50

BUDI
PRATIKNO

TESTING INTERCEPT WITH NON
-
SAMPLE PRIOR INFORMATION
FOR ONE
-
SIDE HYPOTHESIS
(MAXIMUM) ON A MULTIVARIATE
SIMPLE REGRESSION MODEL

JAKA
NUGRAHA


SP17

13.50
-

14.10

TATIK
WIDIHARIH

D
-
OPTIMAL DESIGNS FOR
GENERALIZED EXPONENTIAL AND
JAKA
NUGRAHA

WEIHGTED EXPONENTIAL
MODELS WITH THREE
PARAMETERS


SP22

14.10
-
14.30

BUDI LESTARI

ESTIMATING OF COVARIANCE
MATRIX AND CHOOSING
OPTIMAL SMOOTHING

JAKA
NUGRAHA


SP18


14.30
-

14.50

WAYAN
SOMAYASA

SET
-
INDEXED PARTIAL SUMS
METHOD FOR CHECKING
ADEQUATENESS OF
MULTIVARIATE SPATIAL LINEAR
REGRESSION MODELS

BUDI
PRATIKNO

SP9

14.50


15.10

EPHA
DIANA
SUPANDI

THE COMPARISON BETWEEN
ROBUST AND CLASSICAL MEAN
-
VARIANCE PORTFOLIO

BUDI
PRATIKNO

SP11

15.10
-

15.30

JAKA
NUGRAHA

COMPARISON OF LOGIT MODEL
AND PROBIT MODEL ON
MULTIVARIATE BINARY RESPONSE

BUDI
PRATIKNO

IICMA PARALLEL SESSION 2

WEDNESDAY, 6
TH

NOVEMBER 2013, 15.50
-
17.30


ROOM 1 : ALGEBRA


CODE

TIME

PRESENTER

TITLE

MODERATOR

AL8

15.50


16.10

LUKAS
FAGOLO DODO
BALI

ON MONOTHETIC DISCRETE
TOPOLOGICAL GROUPS OF
PONTRYAGIN DUALITY

MARCELLINUS
ANDY
RUDHITO

AL6

16.10


16.30

KARYATI

THE GENERALIZATION OF
FUZZY GREEN RELATIONS ON
BILINEAR FORM SEMIGROUPS

MARCELLINUS
ANDY
RUDHITO

AL9

16.30


16.50

MARCELLINUS
ANDY
RUDHITO

A MAX
-
MIN ALGEBRA
APPROACH TO MAXIMUM
CAPACITY PATH PROBLEM
WITH INTERVAL CAPACITY

KARYA
TI

AL11

16.50


17.10

SUTOPO
ISMAIL

ON N
-
GRADED PRIME
SUBMODULES

KARYATI
IICMA PARALLEL SESSION 2

WEDNESDAY, 6
TH

NOVEMBER 2013, 15.50
-
17.30


ROOM 2 : APPLIED MATHEMATICS


CODE

TIME

PRESENTER

TITLE

MODERATOR

AP4

15.50


16.10

BIB PARUHUM
SILALAHI

COMPARISON OF SENSITIVITY
ANALYSIS ON LINEAR
OPTIMIZATION USING
OPTIMAL PARTITION AND
OPTIMAL BASES (IN THE
SIMPLEX METHOD) AT SOME
CASES

EVITA
PURNANINGR
UM

AP5

16.10


16.30

CATURIYATI
WIDODO

PRIMAL
-
DUAL INTERIOR
-
POINT METHOD ON THE
SECOND ORDER CONE
PROGRAMMING NORM 1

EVITA
PURNANINGR
UM

AP2

16.30


16.50

ATMINI
DHORURI

A GOAL PROGRAMMING
APPROACH TO SOLVE VEHICLE
ROUTING PROBLEM USING
LINGO

EVITA
PURNANINGR
UM


AP7

16.50
-
17.10

NURSANTI
ANGGRIANI

PRIMAL DUAL LINEAR
OPTIMIZATION MODEL OF
VACCINATION
STRATEGY
PROBLEM

CATURIYATI
WIDODO

AP8

17.10


17.30

EVITA
PURNANINGR
UM

APPLICATION OF ENSAMBLE
KALMAN FILTER (ENKF) FOR
ESTIMATION INFLOW TO
RESERVOIR OF BARRAGE IN A
RIVER

CATURIYATI
WIDODOIICMA PARALLEL SESSION 2

WEDNESDAY, 6
TH
NOVEMBER 2013,
15.50
-
17.30


ROOM 3 : MATHEMATICS EDUCATION


CODE

TIME

PRESENTER

TITLE

MODERATOR

ME2

15.50


16.10

DESI ANDRIANI

PEDAGOGICAL CONTENT
KNOWLEDGE (PCK)
PERCEPTION OF SECONDARY
MATHEMATICS TEACHERS IN
THE STATE OF RIAU,
INDONESIA

JOHANNES
HAMONANGAN
SIREGAR


ME6

16.10


16.30

JOSEPHINE
KUSUMA

TEACHING MULTIPLICATION
OF NUMBERS FROM 1 TO 10
TO STKIP SURYA STUDENTS
USING MATEMATIKA GASING

JOHANNES
HAMONANGAN
SIREGAR


ME10

16.30


16.50

RIYAN
HIDAYAT

IMPROVING SKILLS CREATIVE
AND CRITICAL THINKING
REALISTIC MAT
HEMATICS
JOHANNES
HAMONANGAN
SIREGAR


EDUCATION (PENINGKATAN
KEMAMPUAN BERPIKIR
KREATIF DAN KRITIS DENGAN
PENDEKATAN REALISTIK
MATEMATIK)

ME11

16.50


17.10

RULLY
CHARITAS
INDRA
PRAHMANA

DESIGNING ADDITION
OPERATION LEARNING IN THE
MATHEMATICS OF GASING

FOR RURAL AREA STUDENT IN
INDONESIA

DESI ANDRIANI

ME5

17.10


17.30

JOHANNES
HAMONANGAN
SIREGAR

A LEARNING ON THE CRITICAL
POINTS FOR ADDITION IN
MATEMATIKA GASING IN A
MATRICULATION CLASS AT
STKIP SURYA

DESI ANDRIANI

IICMA PARALLEL SESSION 2

WEDNESDAY, 6
TH
NOVEMBER 2013, 15.50
-
17.30


ROOM 4 : GRAPHS AND COMBINATORIC


CODE

TIME

PRESENTER

TITLE

MODERATOR

GC18

15.50


16.10

NOVI
HERAWATI
BONG

BETTER UPPER AND LOWER
BOUND OF EX(N;4)

YUS
MOCHAMAD
CHOLILY

GC13

16.10


16.30

LATIFAH

ROUTING
ALGORITM IN
TORUS_BUTTERFLY
INTERCONNECTION NETWORK

YUS
MOCHAMAD
CHOLILY

GC24

16.30


16.50

YUQING LIN

CONSTRUCTING THE POSET
OF

HETEROFULLERENES"

NOVI
HERAWATI
BONG

GC21

16.50


17.10

YUS
MOCHAMAD
CHOLILY

STUDY ON ALMOST MOORE
DIGRAPHS WITH NO
SELFREPEAT

NOVI
HERAWATI
BONG

GC5

17.10


17.30

KIKI A.
SUGENG

DNA GRAPH
CHARACTERIZATION FOR LINE
DIGRAPH OF DICYCLE WITH
TWO CHORDS AND DIRECTED
DUMBBELL GRAPH

NOVI
HERAWATI
BONG


IICMA PARALLEL SESSION 2

WEDNESDAY, 6
TH

NOVEMBER 2013, 15.50
-
17.30


ROOM 5 : COMPUTATIONAL MATHEMATICS


CODE

TIME

PRESENTER

TITLE

MODERATOR

CM8

15.50


16.10

BUDI
MURTIYASA

A KEY EXCHANGE SCHEME
USING LEFT (RIGHT) INVERSES
OF MATRICES

RUBONO
SETIAWAN

CM9

16.10


16.30

PRANOWO

AN IMPLEMENTATION OF THE
PARALLEL FINITE
VOLUME
TIME DOMAIN METHOD ON
GPU CUDA FOR SOLVING
ACOUSTIC WAVE EQUATION

RUBONO
SETIAWAN

CM10

16.30


16.50

M. ILYAS

ALGEBRAIC RECONSTRUCTION
TECHNIQUES
PARALLELIZATION FOR
MEDICAL

IMAGING

RUBONO
SETIAWAN


CM5

16.50


17.10

ITA WULANDARI

PIECEWISE
POLYNOMIAL SMOOTH
SUPPORT VECTOR MACHINE FOR
CLASSIFICATION OF
UNDERDEVELOPED RURAL AT
KALIMANTAN TIMUR IN 2011

BUDI
MURTIYASA

CM
1
2

17.10
-

17.30

ALHADI
BUSTAMAM

APPLICATION OF
QUATERNION IN IMPROVING
THE QUALITY OF GLOBAL
SEQUENCE ALIGNMENT
SCORES FOR AN

AMBIGIOUS
SEQUENCE TARGET IN
STREPTOCOCCUS
PNEUMONIAE DNA

BUDI
MURTIYASA

CM13

17.10


17.30

RUBONO
SETIAWAN

STABILITY ANALYZE OF
EQUILIBRIUM POINTS OF
DELAYED S E I R MODEL WITH
VITAL DYNAMICS

BUDI
MURTIYASAIICMA PARALLEL SESSION 2

WEDNESDAY, 6
TH

NOVEMBER 2013, 15.50
-
17.30


ROOM 6 : STATISTICS AND PROBABILITY


CODE

TIME

PRESENTER

TITLE

MODERATOR

SP6

15.50


16.10

DONY
PERMANA

THE ESTIMATION OF MARKOV
CHAIN TRANSITION MATRIX
ON CUSTOMER LIFETIME
VALUE PROBLEM

RIANTI SISWI
UTAMI


SP15

16.10


16.30

SRI ENNY
TRIWIDIASTUTI

THEORETICAL STUDY
METODOLOGY BETWEEN
MSPC VARIABLE REDUCTION
AND AXIOMATIC DESIGN

RIANTI SISWI
UTAMI


SP1

16.30


16.50

ADI SETIAWAN

CONTROL CHART BASED ON
KERNEL DENSITY ESTIMATION

DONY
PERMANA

SP7

16.50


17.10

EDY WIDODO

RESPONSE SURFACE MODELS
WITH DATA OUTLIERS (CASE
STUDY

DONY
PERMANA

SP13

17.10


17.30

RIANTI SISWI
UTAMI

MULTISTATE HIDDEN MARKOV
MODEL FOR HEALTH
INSURANCE PREMIUM
CALCULATION WITH STATE
MISCLASSIFICATION

DONY
PERMANAIICMA PARALLEL
SESSION 3

THURSDAY, 7
TH

NOVEMBER 2013, 13.30
-
15.30


ROOM 1 : ALGEBRA

AND ANALYSIS


CODE

TIME

PRESENTER

TITLE

MODERATOR

AL10

13.30


13.50

SRI WAHYUNI

THE PROJECTIVITY
PROPERTIES OF INVERTIBLE
SUBMODULES AND DENSE
SUBMODULES

M YUSUF

AL1

13.50


14.10

DARMAJID

VARIETIES OF COMPLEXES OF
FIXED RANK

M YUSUF

AN7

14.10
-

14.30

MUHAMMAD
YUSUF

NEUTRINO AND GAUGE
SUPERSYMMETRY

DARMAJID

AN9

14.30


14.50

TONI
BAKHTIAR

M OBIUS AND DELTA
TRANSFORMS IN
THEUNIFICATION OF
CONTINUOUS
-
DISCRETE
SPACES


DARMAJID


IICMA PARALLEL SESSION 3

THURSDAY, 7
TH

NOVEMBER 2013, 13.30
-
15.30


ROOM 2 : MATHEMATICS OF FINAN
CE, STATISTICAL AND PROBABILITY


CODE

TIME

PRESENTER

TITLE

MODERATOR

MF8

13.30
-

13.50

BERLIAN
SETIAWATY

MODELING THE EXCHANGE
RATE OF RUPIAH TO
AMERICAN
DOLLAR USING
HIDDEN MARKOV

SUCI ASTUTIK

SP21

13.50
-

14.10

ADHITYA RONNIE
EFFENDIE

APPROXIMATATION OF THE
PROBABILITY OF RUIN AT
SPESIFIC NUMBER OF CLAIMS
AND INITIAL SURPLUS

SUCI ASTUTIK

SP19

14.10


14.30

APRILLIA
COSASI

APPLICATION OF CALENDAR
VARIATION MODEL BASED ON
TIME SERIES REGRESSION FOR
FORECASTING THE NUMBER
OF GROJOGAN SEWU
TOURISTS

SUCI ASTUTIK
SP20

14.30
-

15.10

DEDI ROSADI

MEASURING DEPENDENDENCE
OF RANDOM VARIABLES WITH
FINITE AND INFINITE
VARIANCE USING THE
CODIFFERENCE AND T
HE
GENERALIZED CODIFFERENCE
FUNCTION

ADHITYA RONNIE
EFFENDIE

SP16

15.10
-

15.30

SUCI ASTUTIK

SIMULATION OF HOURLY
RAINFALL USING STATE
-
SPACE
MODEL

ADHITYA RONNIE
EFFENDIEIICMA PARALLEL SESSION 3

THURSDAY, 7
TH

NOVEMBER 2013, 13.30
-
15.30


ROOM 3 :

APPLIED MATHEMATICS


CODE

TIME

PRESENTER

TITLE

MODERATOR

AP21

13.30


13.50

ELIS RATNA
WULAN

FUZZY EOQ MODEL WITH
TRAPEZOIDAL AND
TRIANGULAR FUNCTIONS
USING PARTIAL BACKORDER

ENDAR H.
NUGRAHANI

AP3

13.50
-

14.10

ATMINI
DHORURI

SOLVING CAPACITATED
VEHICLE ROUTING
PROBLEMS WITH TIME
WINDOWS BY GOAL
PROGRAMMING MODEL

ENDAR H.
NUGRAHANI

AP20

14.1
0
-

14.
3
0

ENDAR H.
NUGRAHANI

EMPIRICAL STUDY ON
MACROSCOPIC MODEL OF
VEHICULAR TRAFFIC

ATMINI
DHORURIIICMA PARALLEL SESSION 3

THURSDAY, 7
TH

NOVEMBER 2013, 13.30
-
15.30


ROOM 4 : MATHEMATICS EDUCATION


CODE

TIME

PRESENTER

TITLE

MODERATOR

ME16

13.30
-

13.50

RISNAWATI

DEVELOPING WORKSHEETS
PROBLEM SOLVING
ENUMERATION RULES

WITH METACOGNITIVE
APPROACH FOR CLASS XI

SUGIMAN

ME13

13.50
-

14.10

SUTRISNO

DEVELOPMENT OF LEARNING
CHARACTER BASED ICT

SUGIMAN


ME12

14.10
-

14.30

SAIFAN SIDIQ
ABDULLAH

CONSTRUCTIVISM LEARNING
BY USING INTERACTIVE
COMPACT DISK TO DEVELOP
STUDENT’S CHARACTER

SUGIMAN

ME15

14.30


14.50

RISNAWATI

DEVELOPING LESSON
MATERIALS THREE
DIMENSIONAL WITH THE
OPEN
-
ENDED APPROACH IN
CLASS VIII MTS

SUTRISNO

ME4

14.50


15.10

HAYATUN
NUPUS

RELATIONSHIP BETWEEN
MATHEMATICS ACHIEVEMENT
WITH SELECTION FACTORS
TEACHING PROFESSION
STUDENTS UNIVERSITI STATE
IN
RIAU

SUTRISNO

ME18

15.10
-

15.30

SUGIMAN

A VIRTUAL MATHEMATICS
EDUCATION LABORATORY
BASED ON LOAD COGNITIVE
THEORY IN LEARNING
ROUNDING NUMBER

SUTRISNOIICMA PARALLEL SESSION 3

THURSDAY, 7
TH

NOVEMBER 2013, 13.30
-
15.30


ROOM 5 :

GRAPHS AND COMBINATORIC


CODE

TIME

PRESENTER

TITLE

MODERATOR

GC10

13.30
-
13.50

HAZRUL
ISWADI

FAULT
-
TOLERANT METRIC
DIMENSION OF
AMALGAMATION OF CYCLES

DIARI INDRIATI

GC19

13.50
-

14.10

DENNY R
SILABAN

CONSTRUCTION OF (A,D)
-
VERTEX
-
ANTIMAGIC TOTAL
LABELING

ON UNION OF
TADPOLE GRAPHS

DIARI INDRIATI

GC15

14.10
-

14.30

MANIA
ROSWITHA

H
-
SUPERMAGIC LABELING ON
SOME GRAPHS

DIARI INDRIATI

GC22

14.30
-

14.50

DAFIK

SUPER ANTIMAGICNESS OF
TRIANGULAR BOOK AND
DIAMON LADDER

GRAPHS

DENNY R
SILABAN


GC7

14.50

15.10

DIARI INDRIATI

ON TOTAL EDGE
IRREGULARITY STRENGTH OF
HELM, GEAR AND LEAVED
GEAR

DENNY R
SILABAN

GC3

15.10
-
15.30

BERNARD
IMMANUEL

ORTHOGONAL LABELING

DENNY R
SILABANIICMA PARALLEL SESSION 3

THURSDAY, 7
TH
NOVEMBER 2013, 13.30
-
15.30


ROOM 6 :

GRAPHS AND COMBINATORIC


CODE

TIME

PRESENTER

TITLE

MODERATOR

GC14

13.30


13.50

LILIEK
SUSILOWATI

METRIC DIMENSION AND
PARTITION DIMENSION OF
STACKED BOOK GRAPH

ISNAINI
ROSYIDA

GC9

13.50
-

14.10

NGURAH ANAK
AGUNG GEDE

SUPER EDGE
-
MAGIC
DEFICIENCY OF JOIN OF TWO
GRAPHS

ISNAINI
ROSYIDA

GC23

14.10
-

14.30

Y. WAHYUNI

THE METRIC DIMENSION AND
PARTITION DIMENSION OF
EDGE
-
AMALGAMATION OF
CYCLES

ISNAINI
ROSYIDA

GC16

14.30
-

14.50

NENIK
ESTUNINGSIH

CONNECTED RESOLVING
NUMBER,
METRIC LOCATION
DOMINATION, AND
PARTITION DOIMENSION OF
GRID GRAPH

LILIEK
SUSILOWATI

GC11

14.50
-

15.10

ISNAINI
ROSYIDA

A NEW APPROACH IN
CONSTRUCTING FUZZY
CHROMATIC NUMBER OF A
FUZZY GRAPH

LILIEK
SUSILOWATI

GC17

15.10
-

15.30

FITRI ALYANI

THE ODD
HARMONIOUS
LABELING OF KCN
-
SNAKE
GRAPHS AND ITS VARIATION

LILIEK
SUSILOWATIIICMA PARALLEL SESSION 3

THURSDAY, 7
TH
NOVEMBER 2013, 13.30
-
15.30


ROOM 7: STATISTICS AND PROBABILITY


CODE

TIME

PRESENTER

TITLE

MODERATOR

SP5

13.30


13.50

DIAN NURLITA

EARLY DRUGS DETECTION
TENDENCY FACTOR’S MODEL
OF FRESH STUDENTS IN
DANARDONO

MATHEMATICS
DEPARTEMENT UI

SP14

13.50


14.10

MOCHAMMAD
NASHIH

ADDITIVE LEAST SQUARE
SUPPORT VECTOR MACHINE
FOR ANALYSIS OF HIV/AIDS
SURVIVAL

DANARDONO

SP12

14.10
-

14.30

IQBAL
KHARISUDIN

ON CODIFFERENCE
FUNCTION OF STABLE
RANDOM VARIABLE

DANARDONO

SP2

14.30
-

14.50

BUDI NURANI
RUCHJANA

AN APPLICATION OF SPATIAL
MODELS BASED ON
CLUSTERING SPATIAL

MOCHAMMAD
NASHIH

SP4

14.50


15.10

DANARDONO

GENERATING EVENT HISTORY
DATA

USING A MODIFIED
PERMUTATIONAL
ALGORITHM

MOCHAMMAD
NASHIH

SP8

15.10
-

15.30

MILA NOVITA

PARAMETER ESTIMATION OF
INVERSE GAUSSIAN
DISTRIBUTION

MOCHAMMAD
NASHIH