1. EHITUSMATERJALID JA EHITUS CONSTRUCTION MATERIALS AND BUILDING

shawlaskewvilleΠολεοδομικά Έργα

29 Νοε 2013 (πριν από 4 χρόνια και 6 μήνες)

92 εμφανίσεις

1. EHITUSMATERJALID JA EHITUS

CONSTRUCTION MATERIALS AND BUILDING


1.5


Ehituskonstruktsioonid


Structures of buildings

-

EVS
-
EN 1090
-
2:2003 Teraskonstruktsioonide valmistamine. Osa 2: Lisanõuded
külmpainutatud profiilidele ja profiilplekile

Execution of stee
l structures


Part 2: Supplementary rules for cold formed members and
fluted shield

-

EVS 1090
-
3:2003 Teraskonstruktsioonide valmistamine. Osa 3: Lisanõuded
kõrgtugevast terasest konstruktsioonidele

Execution of steel structures


Part 3: Supplementary ru
les for high
-
strength steel
structures

-

EVS 1090
-
4:2003 Teraskonstruktsioonide valmistamine. Osa 4: Lisanõuded
toruprofiilidest konstruktsioonidele

Execution of steel structures


Part 4: Supplementary rules for structures with tubular
members

-

EVS 1991
-
4:2003 Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 4: Puiste
-

ja
vedelikmahutite koormused

Actions on structures


Part 4: Actions in silos and tanks

-

EVS 1991
-
5:2003 Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 5: Kraanade ja muude
mehhanismide põhjustatud koormuse
d

Actions on structures


Part 5: Actions, induced by cranes and machinery

-

EVS 1992
-
1
-
3:2003 Raudbetoonkonstruktsioonid. Osa 1.3: Monteeritavate
raudbetoonelementide ja konstuktsioonide projekteerimise üldeeskirjad

Design of concrete structures


Part1.3
: Common rules for design of forced concrete
structures

-

EVS 1992
-
1
-
6:2003 Raudbetoonkonstruktsioonid. Osa 1.6: Armeerimata
betoonkonstruktsioonide projekteerimise üldeeskirjad

Design of concrete structures


Part 1.6: Common rules for designing of non
-
fo
rced
concrete structures

-

EVS 1992
-
3:2003 Raudbetoonkonstruktsioonid. Osa 3: Raudbetoonvundamendid

Concrete structures


Part 3: Concrete foundations

-

EVS 1993
-
1
-
3:2003 Teraskonstruktsioonid. Osa 1.3: Külmpainutatud profiilid ja
profiilplekk

Steel struct
ures


Part 1.3: Cold formed members and fluted shield

-

EVS 1993
-
1
-
5:2003 Teraskonstruktsioonid. Osa 1.5: Lisanõuded põiksuunas
koormamata tasapinnaliste plaatkonstruktsioonide projekteerimiseks

Steel structures


Part 1
-
5: Supplementary rules for design
of planar plated structures
without transverse loading

-

EVS 1993
-
4
-
2:2003 Teraskonstruktsioonid. Osa 4.2: Vedelikumahutid

Steel structures


Part 4.2: Tanks

-

EVS 1995
-
2:2003 Puitkonstruktsioonid. Osa 2: Puitsillad

Timber structures


Part 2: Timber bridg
es

-

EVS
-
EN 1052
-
1:1999
Method of test for masonry
-

Part 1: Determination of
compressive strength

-

EVS
-
EN 1052
-
2:2000
Methods of test for masonry
-

Part 2: Determination of flexural
strength

-

EVS
-
EN 1052
-
3:2002
Methods of test for masonry
-

Part 3: Dete
rmination of initial
shear strength

-

EVS
-
EN 1052
-
4:2000
Methods of test for masonry
-

Part 4: Determination of shear
strength including damp proof course

-

EVS
-
EN 1059:2000
Timber structures
-

Production requirements for prefabricated
trusses using pun
ched metal plate fasteners

-

EVS
-
EN 1075:2000
Timber structures
-

Test methods
-

Joints made with punched metal
plate fasteners

-

EVS
-
EN 1193:2002
Puitkonstruktsioonid. Ehituspuit ja liimpuit. Nihketugevuse ja
mehaaniliste omaduste määramine ristikiudu

Ti
mber structures
-

Structural timber and glued laminated timber
-

Determination of
shear strength and mechanical properties perpendicular to the grain

-

EVS
-
EN 1194:2000
Puitkonstruktsioonid. Liimpuit. Tugevusklassid ja normväärtuste
määramine

Timber struc
tures
-

Glued laminated timber
-

Strenght classes and determination of
characteristic values

-

EVS
-
EN 1195:1999
Puittarindid. Katsemeetodid. Põrandalaudise toimimine

Timber structures
-

Test methods
-

Performance of structural floor decking

-

EVS
-
EN 12188
:2000
Tooted ja süsteemid betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja
parandamiseks. Testimismeetodid. Adhesiooni määramine teras
-
terasel
konstruktsioonliimi komponentide iseloomustamiseks

Products and systems for the protection and repair of concrete structu
res
-

Test methods
-

Determination of adhesion steel
-
to
-

steel for characterisation of structural bonding agents

-

EVS
-
EN 12189:2000
Tooted ja süsteemid betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja
parandamiseks. Testimismeetodid. Kasutamisaja määramine

Products

and systems for the protection and repair of concrete structures
-

Test methods
-

Determination of open time

-

EVS
-
EN 12192
-
1:2002
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures
-

Test methods
-

Granulometry size grading
-

Part
1: Method for dry
components of premixed mortar

-

EVS
-
EN 12192
-
2:2002

Tooted ja süsteemid betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja
parandamiseks. Granulomeetriline analüüs. Osa 2: Polümeersete liimikomponentide
täiteainete testmeetod

Products and systems fo
r the protection and repair of concrete structures


Granulometry
analysis


Part 2: Test method for fillers for polymer bonding agents

-

EVS
-
EN 12269
-
1:2000 Determination of the bond behaviour between reinforceing steel
and autoclaved aerated concrete by
the “beam test”


Part 1: Short term test

-

EVS
-
EN 12512:2002
Timber structures
-

Test methods
-

Cyclic testing of joints made
with mechanical fasteners

-

EVS
-
EN 12615:2000
Tooted ja süsteemid betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja
parandamiseks. Katseme
etodid. Kaldnihketugevuse määramine

Products and systems for the protection and repair of concrete structures


Test methods


Determination of slant shear strength

-

EVS
-
EN 12617
-
1:2003
Products and systems for the protection and repair of concrete
struct
ures


Test methods


Part 1: Determination of linear shrinkage for polymers and
surface protection systems (SPS)

-

EVS
-
EN 12617
-
3:2003
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures


Test methods


Part 3: Determination of earl
y age linear shrinkage for
structural bonding agents

-

EVS
-
EN 12617
-
4:2003
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures


Test methods


Part 4: Determination of shrinkage and expansion

-

EVS
-
EN 12618
-
1:2003
Products and system
s for the protection and repair of concrete
structures


Test methods


Part 1: Adhesion and elongation capacity of injection
products with limited ductility

-

EVS
-
EN 12696:2000 Cathodic protection of steel in concrete

-

EVS
-
EN 13057:2002
Products and syst
ems for the protection and repair of concrete
structures


Test methods


Determination of capillary absorption

-

EVS
-
EN 13062:2003
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures


Test methods


Determination of thixotropy of pr
oducts for protection of
reinforcement

-

EVS
-
EN 13271:2002 Timber fasteners


Characteristics load
-
carrying capacities and
slip
-
moduli for connector joints

-

EVS
-
EN 13294:2002
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures


Test

methods


Determination of stiffening time

-

EVS
-
EN 13395
-
1:2002
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures


Test methods


Determination of workability


Part 1: Test for flow of
thixotropic mortars

-

EVS
-
EN 13395
-
2:2002
P
roducts and systems for the protection and repair of concrete
structures


Test methods


Determination of workability


Part 2: Test for flow of grout
or mortar

-

EVS
-
EN 13395
-
3:2002
Products and systems for the protection and repair of concrete
structure
s


Test methods


Determination of workability


Part 3: Test for flow of repair
concrete

-

EVS
-
EN 13395
-
4:2002
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures


Test methods


Determination of workability


Part 4: Application o
f repair
mortar overhead

-

EVS
-
EN 13412:2002
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures


Test methods


Determination of elastic modulus in compression

-

EVS
-
EN 13579:2002
Products and systems for the protection and repair o
f concrete
structures


Test methods


Drying test for hydrophobic impregnation

-

EVS
-
EN 13580:2002
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures


Test methods


Water absorption and resistance to alkali tests hydrophobic
porel
ining impregnation

-

EVS
-
EN 13581:2002
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures


Test methods


Determination of loss of mass of hydrophobic impregnated
concrete after freeze
-
thaw salt stress

-

EVS
-
EN 13687
-
1:2002
Product
s and systems for the protection and repair of concrete
structures
-

Test methods
-

Determination of thermal compatibility
-

Part 1: Freeze
-
thaw
cycling with de
-
icing salt immersion

-

EVS
-
EN 13687
-
2:2002
Products and systems for the protection and re
pair of concrete
structures
-

Test methods
-

Determination of thermal compatibility
-

Part 2: Thunder
-
shower cycling (thermal shock)

-

EVS
-
EN 13687
-
3:2002
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures
-

Test methods
-

Det
ermination of thermal compatibility
-

Part 3: Thermal
cycling without de
-
icing salt impact

-

EVS
-
EN 13687
-
4:2002
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures
-

Test methods
-

Determination of thermal compatibility
-

Part 4
: Dry thermal
cycling

-

EVS
-
EN 13687
-
5:2002
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures
-

Test methods
-

Determination of thermal compatibility
-

Part 5: Resistance
to temperature shock

-

EVS
-
EN 13733:2002
Products and sy
stems for the protection and repair of concrete
structures
-

Test methods
-

Determination of the durabilility of structural bonding agents

-

EVS
-
EN 1380:2000
Timber structures
-

Test methods
-

Load bearing nailed joints

-

EVS
-
EN 1381:2000
Timber structure
s
-

Test methods
-

Load bearing stapled joints

-

EVS
-
EN 1382:2000
Timber structures
-

Test methods
-

Withdrawal capacity of timber
fasteners

-

EVS
-
EN 1383:2000
Timber structures
-

Test methods
-

Pull through resistance of
timber fasteners

-

EVS
-
EN 13894
-
2
:2002
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures
-

Test methods
-

Determination of fatigue under dynamic loading
-

Part 2: in
service

-

EVS
-
EN 1504
-
1:2000
Tooted ja süsteemid betoontarindite kaitseks ja remondiks.
Määratlus
ed, nõuded, kvaliteedi kontroll ja vastavuse hindamine. Osa 1: Määratlused

Products and systems for the protection and repair of concrete structures
-

Definitions,
requirements, quality control and evaluation of conformity
-

Part 1: Definitions

-

EVS
-
EN

1542:2001
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures
-

Test methods
-

Measurement of bond strength by pull
-
off

-

EVS
-
EN 1543:2000
Tooted ja süsteemid betoontarindite kaitseks ja remondiks.
Teimimismeetodid. Polümeeride tõm
betugevuse muutuse määramine

Products and systems for the protection and repair of concrete structures
-

Test methods
-

Determination of tensile strength development for polymers

-

EVS
-
EN 1745:2002
Masonry and masonry products
-

Methods for determining des
ign
thermal values

-

EVS
-
EN 1766:2000
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures
-

Test methods
-

Reference concretes for testing

-

EVS
-
EN 1770:2000
Tooted ja süsteemid betoontarindite kaitseks ja remondiks.
Teimimismeetodi
d. Soojuspaisumisteguri määramine

Products and systems for the protection and repair of concrete structures
-

Test methods
-

Determination of the coefficient of thermal expansion

-

EVS
-
EN 1799:2001
Products and systems for the protection and repair of con
crete
structures
-

Test methods
-

Test to measure the suitability of structural bonding agents for
application to concrete surface

-

EVS
-
EN 1877
-
1:2000
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures
-

Test methods
-

Reactive func
tions related to epoxy resins
-

Part 1:
Determination of epoxy equivalent

-

EVS
-
EN 1877
-
2:2000
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures
-

Test methods
-

Reactive functions related to epoxy resins
-

Part 2:
Determination o
f amine functions using the total basicity number

-

EVS
-
EN 26891:1999
Puittarindid. Mehaaniliste kinnitusdetailidega liited. Tugevus
-

ja
deformatsiooninäitajate määramise põhialused

Timber structures
-

Joints made with mechanical fasteners
-

General prin
ciples for the
determination of strength and deformation characteristics

-

EVS
-
EN 28970:2000
Puittarindid. Mehaaniliste kinnitusdetailidega liidete katsetamine.
Puidu tihedusnõuded

Timber structures
-

Testing of joints made with mechanical fasteners
-

R
equirements for
wood density

-

EVS
-
EN 380:1999
Puittarindid. Staatilise koormamise põhialused

Timber structures
-

General principles for static loading

-

EVS
-
EN 383:2003
Timber structures


Test methods


Determination of embedding
strenght and foundation
values for dowel type fasteners

-

EVS
-
EN 408:2002
Puitkonstruktsioonid. Ehituspuit ja liimpuit. Mõnede füüsikaliste ja
mehaaniliste omaduste määramine

Timber structures
-

Structural timber and glued laminated timber
-

Determination of
some physical and m
echanical properties

-

EVS
-
EN 409:1999
Puittarindid. Tüübelkinnitusdetailide voolavuspiirile vastava
paindemomendi määramine. Naelad

Timber structures
-

Determination of the yield moment of dowel type fasteners


Nails

-

EVS
-
EN 50144
-
2
-
13:2003 Safety of h
and
-
held electric motor operated tools


Part 2
-
13: Particular requirements for chain saws

-

EVS
-
EN 523:1999
Eelpingestuvate sarruste terasribadest koorikud. Terminoloogia,
nõuded ja kvaliteedikontroll

Steel strip sheaths for prestressing tendons
-

Termin
ology, requirements, quality control

-

EVS
-
EN 524
-
1:1999
Eelpingestuvate sarruste terasribadest koorikud. Teimimeetodid.
Osa 1: Profiili ja mõõtmete määramine

Steel strip sheaths for prestressing tendons
-

Test methods
-

Part 1: Determination of
shape a
nd dimensions

-

EVS
-
EN 524
-
2:1999
Eelpingestuvate sarruste terasribadest koorikud. Teimimeetodid.
Osa 2: Paindeomaduste määramine

Steel strip sheaths for prestressing tendons
-

Test methods
-

Part 2: Determination of
flexural behaviour

-

EVS
-
EN 524
-
3:199
9
Eelpingestuvate sarruste terasribadest koorikud. Teimimeetodid.
Osa 3: Edasi
-
tagasipainutamise teim

Steel strip sheaths for prestressing tendons
-

Testmethods
-

Part 3: To
-
and
-
fro bending
test

-

EVS
-
EN 524
-
4:1999
Eelpingestuvate sarruste terasribadest

koorikud. Teimimeetodid.
Osa 4: Põikkoormusele vastupidavuse määramine

Steel strip sheaths for prestressing tendons
-

Test methods
-

Part 4: Determination of
lateral load resistance

-

EVS
-
EN 524
-
5:1999
Eelpingestuvate sarruste terasribadest koorikud. Te
imimeetodid.
Osa 4: Tõmbekoormusele vastupidavuse määramine

Steel strip sheaths for prestressing tendons
-

Test methods
-

Part 5: Determination of
tensile load resistance

-

EVS
-
EN 524
-
6:1999
Eelpingestuvate sarruste terasribadest koorikud. Teimimeetodid
.
Osa 6: Hermeetilisuse määramine (veekao määramine)

Steel strip sheaths for prestressing tendons
-

Test methods
-

Part 6: Determination of
leaktightness (determination of water loss)

-

EVS
-
EN 594:1999
Puitkonstruktsioonid. Katsemeetodid. Puitraamiga sei
naplaatide
tõmbetugevus ja jäikus

Timber structures
-

Test methods
-

Racking strength and stiffness of timber frame wall
panels

-

EVS
-
EN 595:1999
Puittarindid. Katsemeetodid. Fermide katsetamine tugevus
-

ja
deformatsiooniomaduste määramiseks

Timber struct
ures
-

Test methods
-

Test of trusses for the determination of strength and
deformation behaviour

-

EVS
-
EN 596:1999
Puittarindid. Katsemeetodid. Puitsõrestikseina löögikatse pehme
kehaga

Timber structures
-

Test methods
-

Soft body impact test of timber fr
amed walls

-

EVS
-
EN 789:1999
Puittarindid. Katsemeetodid. Puitplaatide mehaaniliste omaduste
määramine

Timber structures
-

Test methods
-

Determination of mechanical properties of wood
based panels

-

EVS
-
EN 845
-
1:2001
Specification for ancillary componen
ts for masonry
-

Part 1: Ties,
tension straps, hangers and brackets

-

EVS
-
EN 845
-
2:2001
Specification for ancillary components for masonry
-

Part 2:
Lintels

-

EVS
-
EN 845
-
3:2001
Specification for ancillary components for masonry
-

Part 3: Bed
joint reinfo
rcement of steel meshwork

-

EVS
-
EN 846
-
2:2000
Methods of test for ancillary components for masonry
-

Part 2:
Determination of bond strength of prefabricated bed joint reinforcement in mortar joints

-

EVS
-
EN 846
-
3:2000
Methods of test for ancillary compon
ents for masonry
-

Part 3:
Determination of shear load capacity of welds in prefabricated bed joint reinforcement

-

EVS
-
EN 846
-
4:2002
Methods of tests for ancillary components for masonry
-

Part 4:
Determination of load capacity and load
-
deflection
characteristics of straps

-

EVS
-
EN 846
-
5:2000
Methods of test for ancillary components for masonry
-

Part 5:
Determination of tensile and compressive load capacity and load displacement
characteristics of wall ties (couple test)

-

EVS
-
EN 846
-
6:2000
Meth
ods of test for ancillary components for masonry
-

Part 6:
Determination of tensile and compressive load capacity and load displacement
characteristics of wall ties (single and test)

-

EVS
-
EN 846
-
7:2000
Methods of test for ancillary components for masonr
y
-

Part 7:
Determination of shear load capacity and load displacement characteristics of shear ties
and slip ties (couplet test for mortar joint connections)

-

EVS
-
EN 846
-
8:2000
Methods of test for ancillary components for masonry
-

Part 8:
Determinati
on of load capacity and load
-
deflection characteristics of joist hangers

-

EVS
-
EN 846
-
9:2000
Methods of test for ancillary components for masonry
-

Part 9:
Determination of flexural resistance and shear resistance of lintels

-

EVS
-
EN 846
-
10:2000
Methods o
f test for ancillary components for masonry
-

Part 10:
Determination of load capacity and load deflection characteristics of brackets

-

EVS
-
EN 846
-
11:2000
Methods of test for ancillary components for masonry
-

Part 11:
Determination of dimensions and bo
w of lintels

-

EVS
-
EN 846
-
13:2002
Methods of test for ancillary components of masonry
-

Part 13:
Determination of resistance to impact, abrasion and corrosion of organic coatings

-

EVS
-
EN 912:2003 Timber fasteners


Specifications for connectors for
timber

-

EVS
-
EN ISO 12944
-
4:1999
Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje
värvkattesüsteemidega. Osa 4: Pinnatüübid ja pinna ettevalmistamine

Paints and varnishes
-

Corrosion protection of steel structures by protective paint
systems
-

Pa
rt 4: Types of surface and surface preparation

-

EVS
-
EN ISO 15630
-
1:2002
Steel for the reinforcement and prestressing of concrete
-

Test methods
-

Part 1: Reinforcing bars, wire rod and wire

-

EVS
-
EN ISO 15630
-
3:2002
Steel for the reinforcement and prestr
essing of concrete
-

Test methods
-

Part 3: Prestressing steel

-

EVS
-
EN 13670
-
1:2003 Betoonkonstruktsioonide ehitamine. Osa 1: Üldsätted

Execution of concrete structures


Part 1: Common

-

EVS
-
ENV 1992
-
1
-
2:1999
Eurokoodeks 2: Betoontarindite projekteerimi
ne. Osa 1
-
2:
Üldeeskirjad. Tarindite tulepüsivuse projekteerimine

Eurocode 2: Design of concrete structures
-

Part 1
-
2: General rules
-

Structural fire
design1.5.1

Ehituskonstruktsioonid üldiselt

Structures of buildings in general


1.5.2

Metallkonstruktsioonid


Metal structures

-

EVS
-
EN 1090
-
2:2003 Teraskonstruktsioonide valmistamine. Osa 2: Lisanõuded
külmpainutatud profiilidele ja profiilplekile

Execution of steel structures


Part 2: Supplementary rules for cold formed members and
fluted shield

-

EVS 1090
-
3:20
03 Teraskonstruktsioonide valmistamine. Osa 3: Lisanõuded
kõrgtugevast terasest konstruktsioonidele

Execution of steel structures


Part 3: Supplementary rules for high
-
strength steel
structures

-

EVS 1090
-
4:2003 Teraskonstruktsioonide valmistamine. Osa 4:

Lisanõuded
toruprofiilidest konstruktsioonidele

Execution of steel structures


Part 4: Supplementary rules for structures with tubular
members

-

EVS 1993
-
1
-
3:2003 Teraskonstruktsioonid. Osa 1.3: Külmpainutatud profiilid ja
profiilplekk

Steel structures


Part 1.3: Cold formed members and fluted shield

-

EVS 1993
-
1
-
5:2003 Teraskonstruktsioonid. Osa 1.5: Lisanõuded põiksuunas
koormamata tasapinnaliste plaatkonstruktsioonide projekteerimiseks

Steel structures


Part 1
-
5: Supplementary rules for design of pla
nar plated structures
without transverse loading

-

EVS 1993
-
4
-
2:2003 Teraskonstruktsioonid. Osa 4.2: Vedelikumahutid

Steel structures


Part 4.2: Tanks

-

EVS
-
EN ISO 12944
-
4:1999
Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje
värvkattesüsteemideg
a. Osa 4: Pinnatüübid ja pinna ettevalmistamine

Paints and varnishes
-

Corrosion protection of steel structures by protective paint
systems
-

Part 4: Types of surface and surface preparation


1.5.3

Puitkonstruktsioonid


Timber structures

-

EVS 1995
-
2:2003 Puitk
onstruktsioonid. Osa 2: Puitsillad

Timber structures


Part 2: Timber bridges

-

EVS
-
EN 1059:2000
Timber structures
-

Production requirements for prefabricated
trusses using punched metal plate fasteners

-

EVS
-
EN 1075:2000
Timber structures
-

Test methods
-

Joints made with punched metal
plate fasteners

-

EVS
-
EN 1193:2002
Puitkonstruktsioonid. Ehituspuit ja liimpuit. Nihketugevuse ja
mehaaniliste omaduste määramine ristikiudu

Timber structures
-

Structural timber and glued laminated timber
-

Determination
of
shear strength and mechanical properties perpendicular to the grain

-

EVS
-
EN 1194:2000
Puitkonstruktsioonid. Liimpuit. Tugevusklassid ja normväärtuste
määramine

Timber structures
-

Glued laminated timber
-

Strenght classes and determination of
characte
ristic values

-

EVS
-
EN 1195:1999
Puittarindid. Katsemeetodid. Põrandalaudise toimimine

Timber structures
-

Test methods
-

Performance of structural floor decking

-

EVS
-
EN 380:1999
Puittarindid. Staatilise koormamise põhialused

Timber structures
-

General p
rinciples for static loading

-

EVS
-
EN 383:2003
Timber structures


Test methods


Determination of embedding
strenght and foundation values for dowel type fasteners

-

EVS
-
EN 408:2002
Puitkonstruktsioonid. Ehituspuit ja liimpuit. Mõnede füüsikaliste ja
meh
aaniliste omaduste määramine

Timber structures
-

Structural timber and glued laminated timber
-

Determination of
some physical and mechanical properties

-

EVS
-
EN 409:1999
Puittarindid. Tüübelkinnitusdetailide voolavuspiirile vastava
paindemomendi määramin
e. Naelad

Timber structures
-

Determination of the yield moment of dowel type fasteners
-

Nails

-

EVS
-
EN 594:1999
Puitkonstruktsioonid. Katsemeetodid. Puitraamiga seinaplaatide
tõmbetugevus ja jäikus

Timber structures
-

Test methods
-

Racking strength and

stiffness of timber frame wall
panels

-

EVS
-
EN 595:1999
Puittarindid. Katsemeetodid. Fermide katsetamine tugevus
-

ja
deformatsiooniomaduste määramiseks

Timber structures
-

Test methods
-

Test of trusses for the determination of strength and
deformation b
ehaviour

-

EVS
-
EN 596:1999
Puittarindid. Katsemeetodid. Puitsõrestikseina löögikatse pehme
kehaga

Timber structures
-

Test methods
-

Soft body impact test of timber framed walls

-

EVS
-
EN 789:1999
Puittarindid. Katsemeetodid. Puitplaatide mehaaniliste omad
uste
määramine

Timber structures
-

Test methods
-

Determination of mechanical properties of wood
based panels

-

EVS
-
EN 912:2003 Timber fasteners


Specifications for connectors for timber

-

EVS
-
EN 1380:2000
Timber structures
-

Test methods
-

Load bearing
nailed joints

-

EVS
-
EN 1381:2000
Timber structures
-

Test methods
-

Load bearing stapled joints

-

EVS
-
EN 1382:2000
Timber structures
-

Test methods
-

Withdrawal capacity of timber
fasteners

-

EVS
-
EN 1383:2000
Timber structures
-

Test methods
-

Pull through

resistance of
timber fasteners

-

EVS
-
EN 12512:2002
Timber structures
-

Test methods
-

Cyclic testing of joints made
with mechanical fasteners

-

EVS
-
EN 13271:2002
Timber fasteners
-

Characteristic load
-
carrying capacities and
slip
-
moduli for connector j
oints

-

EVS
-
EN 26891:1999
Puittarindid. Mehaaniliste kinnitusdetailidega liited. Tugevus
-

ja
deformatsiooninäitajate määramise põhialused

Timber structures
-

Joints made with mechanical fasteners
-

General principles for the
determination of strength and

deformation characteristics

-

EVS
-
EN 28970:2000
Puittarindid. Mehaaniliste kinnitusdetailidega liidete katsetamine.
Puidu tihedusnõuded

Timber structures
-

Testing of joints made with mechanical fasteners
-

Requirements for
wood density


1.5.4

Kivikonstrukts
ioonid


Masonry


-

EVS
-
EN 845
-
1:2001
Specification for ancillary components for masonry
-

Part 1: Ties,
tension straps, hangers and brackets

-

EVS
-
EN 845
-
2:2001
Specification for ancillary components for masonry
-

Part 2:
Lintels

-

EVS
-
EN 845
-
3:2001
Spe
cification for ancillary components for masonry
-

Part 3: Bed
joint reinforcement of steel meshwork

-

EVS
-
EN 846
-
2:2000
Methods of test for ancillary components for masonry
-

Part 2:
Determination of bond strength of prefabricated bed joint reinforcement

in mortar joints

-

EVS
-
EN 846
-
3:2000
Methods of test for ancillary components for masonry
-

Part 3:
Determination of shear load capacity of welds in prefabricated bed joint reinforcement

-

EVS
-
EN 846
-
4:2002
Methods of tests for ancillary components f
or masonry
-

Part 4:
Determination of load capacity and load
-
deflection characteristics of straps

-

EVS
-
EN 846
-
5:2000
Methods of test for ancillary components for masonry
-

Part 5:
Determination of tensile and compressive load capacity and load displ
acement
characteristics of wall ties (couple test)

-

EVS
-
EN 846
-
6:2000
Methods of test for ancillary components for masonry
-

Part 6:
Determination of tensile and compressive load capacity and load displacement
characteristics of wall ties (single and te
st)

-

EVS
-
EN 846
-
7:2000
Methods of test for ancillary components for masonry
-

Part 7:
Determination of shear load capacity and load displacement characteristics of shear ties
and slip ties (couplet test for mortar joint connections)

-

EVS
-
EN 846
-
8:2000
Methods of test for ancillary components for masonry
-

Part 8:
Determination of load capacity and load
-
deflection characteristics of joist hangers

-

EVS
-
EN 846
-
9:2000
Methods of test for ancillary components for masonry
-

Part 9:
Determination of flexura
l resistance and shear resistance of lintels

-

EVS
-
EN 846
-
10:2000
Methods of test for ancillary components for masonry
-

Part 10:
Determination of load capacity and load deflection characteristics of brackets

-

EVS
-
EN 846
-
11:2000
Methods of test for anci
llary components for masonry
-

Part 11:
Determination of dimensions and bow of lintels

-

EVS
-
EN 846
-
13:2002
Methods of test for ancillary components of masonry
-

Part 13:
Determination of resistance to impact, abrasion and corrosion of organic coati
ngs

-

EVS
-
EN 1052
-
1:1999
Method of test for masonry
-

Part 1: Determination of
compressive strength

-

EVS
-
EN 1052
-
2:2000
Methods of test for masonry
-

Part 2: Determination of flexural
strength

-

EVS
-
EN 1052
-
3:2002
Methods of test for masonry
-

Part 3: Det
ermination of initial
shear strength

-

EVS
-
EN 1052
-
4:2000
Methods of test for masonry
-

Part 4: Determination of shear
strength including damp proof course

-

EVS
-
EN 1745:2002
Masonry and masonry products
-

Methods for determining design
thermal values


1.5.5

Betoonkonstruktsioonid


Concrete structures


-

EVS
-
EN 523:1999
Eelpingestuvate sarruste terasribadest koorikud. Terminoloogia,
nõuded ja kvaliteedikontroll

Steel strip sheaths for prestressing tendons
-

Terminology, requirements, quality control

-

EVS
-
E
N 524
-
1:1999
Eelpingestuvate sarruste terasribadest koorikud. Teimimeetodid.
Osa 1: Profiili ja mõõtmete määramine

Steel strip sheaths for prestressing tendons
-

Test methods
-

Part 1: Determination of
shape and dimensions

-

EVS
-
EN 524
-
2:1999
Eelpingestu
vate sarruste terasribadest koorikud. Teimimeetodid.
Osa 2: Paindeomaduste määramine

Steel strip sheaths for prestressing tendons
-

Test methods
-

Part 2: Determination of
flexural behaviour

-

EVS
-
EN 524
-
3:1999
Eelpingestuvate sarruste terasribadest koor
ikud. Teimimeetodid.
Osa 3: Edasi
-
tagasipainutamise teim

Steel strip sheaths for prestressing tendons
-

Testmethods
-

Part 3: To
-
and
-
fro bending
test

-

EVS
-
EN 524
-
4:1999
Eelpingestuvate sarruste terasribadest koorikud. Teimimeetodid.
Osa 4: Põikkoormus
ele vastupidavuse määramine

Steel strip sheaths for prestressing tendons
-

Test methods
-

Part 4: Determination of
lateral load resistance

-

EVS
-
EN 524
-
6:1999
Eelpingestuvate sarruste terasribadest koorikud. Teimimeetodid.
Osa 6: Hermeetilisuse määramine

(veekao määramine)

Steel strip sheaths for prestressing tendons
-

Test methods
-

Part 6: Determination of
leaktightness (determination of water loss)

-

EVS
-
EN 1504
-
1:2000
Tooted ja süsteemid betoontarindite kaitseks ja remondiks.
Määratlused, nõuded, k
valiteedi kontroll ja vastavuse hindamine. Osa 1: Määratlused

Products and systems for the protection and repair of concrete structures
-

Definitions,
requirements, quality control and evaluation of conformity
-

Part 1: Definitions

-

EVS
-
EN 1542:2001
Pro
ducts and systems for the protection and repair of concrete
structures
-

Test methods
-

Measurement of bond strength by pull
-
off

-

EVS
-
EN 1543:2000
Tooted ja süsteemid betoontarindite kaitseks ja remondiks.
Teimimismeetodid. Polümeeride tõmbetugevuse muu
tuse määramine

Products and systems for the protection and repair of concrete structures
-

Test methods
-

Determination of tensile strength development for polymers

-

EVS
-
EN 1766:2000
Products and systems for the protection and repair of concrete
structure
s
-

Test methods
-

Reference concretes for testing

-

EVS
-
EN 1770:2000
Tooted ja süsteemid betoontarindite kaitseks ja remondiks.
Teimimismeetodid. Soojuspaisumisteguri määramine

Products and systems for the protection and repair of concrete structures
-

Test methods
-

Determination of the coefficient of thermal expansion

-

EVS
-
EN 1799:2001
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures
-

Test methods
-

Test to measure the suitability of structural bonding agents for
application
to concrete surface

-

EVS
-
EN 1877
-
1:2000
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures
-

Test methods
-

Reactive functions related to epoxy resins
-

Part 1:
Determination of epoxy equivalent

-

EVS
-
EN 1877
-
2:2000
Products and sy
stems for the protection and repair of concrete
structures
-

Test methods
-

Reactive functions related to epoxy resins
-

Part 2:
Determination of amine functions using the total basicity number

-

EVS
-
EN 12188:2000
Tooted ja süsteemid betoonkonstruktsiooni
de kaitsmiseks ja
parandamiseks. Testimismeetodid. Adhesiooni määramine teras
-
terasel
konstruktsioonliimi komponentide iseloomustamiseks

Products and systems for the protection and repair of concrete structures
-

Test methods
-

Determination of adhesio
n steel
-
to
-

steel for characterisation of structural bonding agents

-

EVS
-
EN 12189:2000
Tooted ja süsteemid betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja
parandamiseks. Testimismeetodid. Kasutamisaja määramine

Products and systems for the protection and repair of

concrete structures
-

Test methods
-

Determination of open time

-

EVS
-
EN 12192
-
1:2002
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures
-

Test methods
-

Granulometry size grading
-

Part 1: Method for dry
components of premixed mor
tar

-

EVS
-
EN 12192
-
2:2002

Tooted ja süsteemid betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja
parandamiseks. Granulomeetriline analüüs. Osa 2: Polümeersete liimikomponentide
täiteainete testmeetod

Products and systems for the protection and repair of concrete struc
tures


Granulometry
analysis


Part 2: Test method for fillers for polymer bonding agents

-

EVS
-
EN 12269
-
1:2000 Determination of the bond behaviour between reinforceing steel
and autoclaved aerated concrete by the “beam test”


Part 1: Short term test

-

E
VS
-
EN 12615:2000
Tooted ja süsteemid betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja
parandamiseks. Katsemeetodid. Kaldnihketugevuse määramine

Products and systems for the protection and repair of concrete structures


Test methodsDetermination of slant shear st
rength

-

EVS
-
EN 12617
-
1:2003
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures


Test methods


Part 1: Determination of linear shrinkage for polymers and
surface protection systems (SPS)

-

EVS
-
EN 12617
-
3:2003
Products and systems f
or the protection and repair of concrete
structures


Test methods


Part 3: Determination of early age linear shrinkage for
structural bonding agents

-

EVS
-
EN 12617
-
4:2003
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures


Test me
thods


Part 4: Determination of shrinkage and expansion

-

EVS
-
EN 12618
-
1:2003
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures


Test methods


Part 1: Adhesion and elongation capacity of injection
products with limited ductility

-

EVS
-
EN 12696:2000 Cathodic protection of steel in concrete

-

EVS
-
EN 13057:2002
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures


Test methods


Determination of capillary absorption

-

EVS
-
EN 13062:2003
Products and systems for t
he protection and repair of concrete
structures


Test methods


Determination of thixotropy of products for protection of
reinforcement

-

EVS
-
EN 13294:2002
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures


Test methods


Determin
ation of stiffening time

-

EVS
-
EN 13395
-
1:2002
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures


Test methods


Determination of workability


Part 1: Test for flow of
thixotropic mortars

-

EVS
-
EN 13581:2002
Products and systems f
or the protection and repair of concrete
structures


Test methods


Determination of loss of mass of hydrophobic impregnated
concrete after freeze
-
thaw salt stress

-

EVS
-
EN 13395
-
2:2002
Products and systems for the protection and repair of concrete
struc
tures
-

Test methods
-

Determination of workability
-

Part 2: Test for flow of grout
or mortar

-

EVS
-
EN 13395
-
3:2002
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures
-

Test methods
-

Determination of workability
-

Part 3: Test for

flow of repair
concrete

-

EVS
-
EN 13395
-
4:2002
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures
-

Test methods
-

Determination of workability
-

Part 4: Application of repair
mortar overhead

-

EVS
-
EN 13412:2002
Products and systems

for the protection and repair of concrete
structures
-

Test methods
-

Determination of elastic modulus in compression

-

EVS
-
EN 13579:2002
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures
-

Test methods
-

Drying test for hydroph
obic impregnation

Products and systems for the protection and repair of concrete structures
-

Test methods
-

Drying test for hydrophobic porelining impregnation

-

EVS
-
EN 13580:2002
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures

-

Test methods
-

Water absorption and resistance to alkali for hydrophobic
impregnations

Products and systems for the protection and repair of concrete structures
-

Test Methods
-

Water absorption and resistance to alkali tests hydrophobic porelining

impregnation

-

EVS
-
EN 13581:2002
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures
-

Test method
-

Determination of loss of mass of hydrophobic impregnated
concrete after freeze
-
thaw salt stress

-

EVS
-
EN 13687
-
1:2002
Products

and systems for the protection and repair of concrete
structures
-

Test methods
-

Determination of thermal compatibility
-

Part 1: Freeze
-
thaw
cycling with de
-
icing salt immersion

-

EVS
-
EN 13687
-
2:2002
Products and systems for the protection and rep
air of concrete
structures
-

Test methods
-

Determination of thermal compatibility
-

Part 2: Thunder
-
shower cycling (thermal shock)

-

EVS
-
EN 13687
-
3:2002
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures
-

Test methods
-

Dete
rmination of thermal compatibility
-

Part 3: Thermal
cycling without de
-
icing salt impact

-

EVS
-
EN 13687
-
4:2002
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures
-

Test methods
-

Determination of thermal compatibility
-

Part 4:

Dry thermal
cycling

-

EVS
-
EN 13687
-
5:2002
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures
-

Test methods
-

Determination of thermal compatibility
-

Part 5: Resistance
to temperature shock

-

EVS
-
EN 13733:2002
Products and sys
tems for the protection and repair of concrete
structures
-

Test methods
-

Determination of the durabilility of structural bonding agents

-

EVS
-
EN 13894
-
2:2002
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures
-

Test methods
-

Dete
rmination of fatigue under dynamic loading
-

Part 2: in
service

-

EVS
-
EN ISO 15630
-
1:2002
Steel for the reinforcement and prestressing of concrete
-

Test methods
-

Part 1: Reinforcing bars, wire rod and wire

-

EVS
-
EN ISO 15630
-
3:2002
Steel for the reinfo
rcement and prestressing of concrete
-

Test methods
-

Part 3: Prestressing steel

-

EVS
-
ENV 1992
-
1
-
2:1999
Eurokoodeks 2: Betoontarindite projekteerimine. Osa 1
-
2:
Üldeeskirjad. Tarindite tulepüsivuse projekteerimine

Eurocode 2: Design of concrete structure
s
-

Part 1
-
2: General rules
-

Structural fire
design

-

EVS 1992
-
1
-
3:2003 Raudbetoonkonstruktsioonid. Osa 1.3: Monteeritavate
raudbetoonelementide ja konstuktsioonide projekteerimise üldeeskirjad

Design of concrete structures


Part1.3: Common rules for d
esign of forced concrete
structures

-

EVS 1992
-
1
-
6:2003 Raudbetoonkonstruktsioonid. Osa 1.6: Armeerimata
betoonkonstruktsioonide projekteerimise üldeeskirjad

Design of concrete structures


Part 1.6: Common rules for designing of non
-
forced
concrete struct
ures

-

EVS 1992
-
3:2003 Raudbetoonkonstruktsioonid. Osa 3: Raudbetoonvundamendid

Concrete structures


Part 3: Concrete foundations1.5.6

Muud konstruktsioonid


Other structures