1- ) Asp

salmonbrisketΛογισμικό & κατασκευή λογ/κού

2 Νοε 2013 (πριν από 4 χρόνια και 6 μήνες)

132 εμφανίσεις1
-


) Asp.Net Mvc Nedir

2
-


) Geleneksel Asp.Net Web Formları

3
-


)


Web Standartları Nelerdir4
-


)


Asp.Net Mvc Mimarisi

5
-


)

Yeni Bir Asp.Net Mvc Projesi Oluşturma

6
-


)

Ilk Kontrolleri Ekleme

7
-


)


HomeControlle
r Çalışma Mantığı

8
-


)

Yeni View Oluşturma Ve Düzenleme

9
-


)

Asp.Net Mvc’de Dinamik Çıkış Ekleme

10
-


)

Tasarımı

Veri

Modeli (Models)

11
-


)

Mvc’de Html Actionsları

12
-


)

Asp.Net Mvc’de Form Yapısı

13
-


)

Asp.Net Mvc Form Gönderme

1
4
-


)

Asp.Net Mvc’de
Validation

15
-


)

Mvc
Smart
UI

(Anti
-
Pattern)16
-


)


Mvc’de Model Ayırma

17
-


)

Mvc’de
Üç
-
Tier
Mimari

18
-


)

MVC

Üzerine Çeşitlemeler

19
-


)

Mvc Agrega

ve

Basitleştirme

20
-


)

Mvc LINQ to SQL

21
-


)

Mvc Giriş Projesi

2
2
-


)


Controller Ekleme

23
-


) Mvc Varsayılan Routing

24
-


)

Ilk View Oluşturma

25
-


)

Veritabanı Şeması Tanımlama

26
-


) Alış Veriş Sepeti Uygulaması

a
-
)
Cart Entity


Tanımlama

b
-
) Sepete Ekle Butonlarını Oluşturma

c
-
)

User Bazlı Alışveriş S
epeti

d
-
)
Cart Controller Oluşturma

e
-
) Sepet Gösterme

f
-
) Sepetten Çıkarma Öğeleri

g
-
) Sepet Özeti GöstermeSatın Almaa
-
) Model Geliştirmesi

b
-
) Siparişe Ekleme Butonu

c
-
) Sipariş Ayrıntılarını Girmed
-
) Form Gönderme Dl Componentini Yazmae
-
) Cart Controller Tanımlamaf
-
) E
-
Mail Yoluyla Sipariş Verme
o


Yönetima
-
)


Katalog

Yönetimi

ekleme

b
-
) Admin Controller Ekleme

c
-
) Grid Oluşturma

d
-
) Ürü
n Oluşturma

e
-
)

Ürün Silme

o


Güvenlika
-
) Forms Authentication

b
-
) Enforce Authentication

c
-
) Login Paneli

o


Resim Yüklemea
-
)


Model Ve Veri Tabanı Hazırlaması

b
-
) Dosya Yükleme

c
-
)

Ürünleri Gösterme

27
-
) Asp.Net Mvc
Ayrıntılıa
-
) Isimlendirme Kurulları

b
-
) Uygulama Iskeleti Oluşturma

c
-
)
MVC

uygulamaları

ve

Birim

Testleri

Debugging

d
-
) Debugger Kullanımı

e
-
)
.NET
Framework

Kaynak

Kodu

içinde

Stepping

f
-
)
ASP.NET
MVC

Framework

Kaynak

Kodu

içinde

Stepping28
-
)

Istek İşleme

a
-
) IISb
-
) Çekirdek Yönlendirmec
-
) Controllers Ve Actionsd
-
)
Action Results Ve Views29
-
)


URL Ve Routing


a
-
)
Yönlendirme
Mekanizmasını

Anlamab
-
) Rota Girişi Ekleme

c
-
) Parametre Kullanma

d
-
) Varsayılan Parametreleri Kullanma

e
-
) Kısıtları Kullanma

f
-
) NameSpace Tarafındaki Kontroller

g
-
) Parametrelerin Overloading Sayısı

h
-
) Serverın Eşleştirme Dosyaları

ı
-
)
IgnoreRoute

kullanma

Yönlendirm
e

Sistemi

Bypass30
-
)


Url Outgoing


a
-
) Html.ActionLink()b
-
) Kuramsal

Yönlendirme

Data

URL'leric
-
) Url Yönlendirmed
-
) Giden Url’leri Eşleştirme

31
-

) Alanlar İle Çalışma


a
-
) Alanlarda

Ayarlamab
-
)

Yönlendirme

ve

alanları

ile

URL

Üretimic
-
) Belirsiz

Controller

Problemi
32
-
) Test Etme

a
-
) Url Yönlendirmeb
-
) Giden Url Üretimi33
-
)

Daha Fazla Özelle
ştirme

a
-
) RouteBase Entry Giriş Uygulamasıb
-
) Özel

Route

Handler

Uygulaması34
-
) En İyi

Uygulamalar Şeması

a
-
) Url Temizliğib
-
) HTTP

Kongreleric
-
) SEO35
-
)
Controllers and Actio
ns

a
-
)
ASP.NET

Web

Formları

ile

Karşılaştırmalarb
-
) Tüm

Kontrollere

IController

Uygulamakc
-
) Base Class

36
-
) Alıcı Girişa
-
) Bağlam

Nesnelerinden

Veri

almab
-
) Eylem


ntemi

Parametrelercec
-
) Model Doldurma Ve Action Method

37
-

) ActionResult Concep’ti

38
-
) View Rendering Html39
-
) Yönlendirme

40
-
) Textual Datası Dönderme

41
-
) JSON Datası Dönderme

42
-
)


Dosya Ve Büyük Bir Data Dönderme

43
-
) Yeni

Bir ActionResult Tipi Oluşturma

44
-
) Arrange,Act ve Assert Komutlarını Kullanma

45
-
) View Ve ViewData Test Etme

46
-
) Yönlendirmeleri Test Etme

47
-
) Basit Tipler Ve Filtreleme

48
-
) Controllere Filtreleme Uygulama Ve Action Methodu

49
-
) Action Filtrel
emesi Oluşturma

50
-
)
Authorization Filtrelemesi Oluşturma

51
-
) Exception Filtrelemesi Oluşturma

52
-
) OutputCache Action Filter Oluşturma

53
-
) R
equireHttps Filter Oluşturma

54
-
) DefaultControllerFactory

Çalışma

55
-
) Özel Controller Factory Oluşturma

56
-
) Seçili Methodun Eylemini Çağırma

57
-
) HTTP Methods REST Web Services

58
-
) Asynchronous Requests

59
-
)
Asynchronous Controller

60
-
) Asynchronous Method’ları Ekleme

61
-
) Asynchronous Controller Seçme

62
-
)
Web
Formlar

Profili

Motoru

63
-
) View Engin
es Değiştirme

64
-
) View Content Ekleme

65
-
) Dynamic Content View Ekleme

66
-
) ASPX Sayfaları Compiled

67
-
) ViewData

Anlama

68
-
) ViewData.Eval Kullanma

69
-
) Html Hepler Oluşturma

70
-
) Kısmi

Profili

Oluşturma

71
-
)

Server Tags Renderlama

72
-
)
Partial

Views

73
-
)
Veri

Annotations

Çalışma

74
-
) Özel

Meta

Sağlayıcı

Oluşturma

75
-
) Özel

HTML

Yardımcıları

Model

Meta

Harcaması

76
-
)
[
MetadataType]
kullanma

77
-
) Model
-
Eylem
Yöntemi

78
-
) Model
-
Özel
Türler

79
-
)
Model Binding

80
-
) Model
-
Binding , Arrays, Co
llections, ve Dictionaries

81
-
) Özel Value Oluşturma

82
-
) Özel Model Binder Oluşturma

83
-
)
Model

Dosya Yükleme

84
-
) Kayıt

ve

Doğrulama

Hataları

85
-
) Performans

Doğrulama Hataları

86
-
) Doğrulama Kuralları Belirleme

87
-
) Doğrulama

çağrılması

88
-
) Clie
nt
-
Side
Validation

kullanma

89
-
) Modele

Katman

koymak

90
-
)
Model
tanımlama

91
-
)

Navigation

92
-
) veri

koruma

93
-
) Html.Captcha

(
) Oluşturma

94
-
) Form Submission Doğrulama

95
-
)
MVC

View

Master

Sayfalar

Widget'lar

kullanma

96
-
) Render

XSLT

kullanmak97
-
)
NVelocity
View


Kullanma

98
-
)
Brail
View

Kullanma

99
-
) NHaml View Kullanma

100
-
) Spark View Kullanma

101
-
) Jquery Referansı Ekleme

102
-
) Basit Jquery

103
-
) MVC

View

Client
-
Side
Ekleme

104
-
)
Ajax
-
Aktif Etme Linkler Ve Forms

105
-
) Client/Server

Data Transfer JSON

106
-
) Cross
-
Domain JSON

107
-
) XML Data jQuery

108
-
) Jquery Grafik Etkileri

109
-
)
jQuery

UI
's
Önceden oluşturulmuş

UI

Widget'lar

110
-
) Http Istekleri

111
-
) Mvc Güvenlik
XSS Vulnerability

112
-
) Asp.Net Talep

113
-
) HTML Agility Pack


114
-
) Mvc Güvenlik
JavaScript

String

Kodlama

ve

XSS

115
-
) Mvc Güvenlik Client IP Address Checks

116
-
) Mvc
HttpOnly Flag Üzerinden Cookies

117
-
) Mvc Güvenlik
Cross
-
Site Request Forgery

118
-
) Mvc Güvenlik Cross
-
Site Request


Attack

119
-
) Mvc Güvenlik
Cross
-
Site Request


Defense

120
-
) Mvc Güvenlik Cross
-
Site Request


Defense

121
-
) Mvc Güvenlik CSRF Önleme

122
-
) Mvc Güvenlik Sql Injection Attack

123
-
) Mvc Güvenlik Sql Injection Defence

124
-
)
Anonim

Erişim

Sınırlama

125
-
) Formlar

Kimlik

Ayarlama

126
-
)

Cookieless Forms Authentication

127
-
) Membership Provider Kurma

128
-
)
Formlar

Kimlik Doğrulama

ile

üyelik

Sağlayıcı


129
-
) Connection Strings Yapılandırılması

130
-
) Arbitrary Key/Value Yapılandırılması

131
-
) Reading and Writing Cache Data

132
-
) Geliş
miş

Cache

Özelliklerini Kullanma

133
-
) Mvc Forum Uygulaması