Χαρακτηριστικά - Power-One

roundoliberianΗλεκτρονική - Συσκευές

5 Οκτ 2013 (πριν από 4 χρόνια και 9 μήνες)

250 εμφανίσεις

1AURORA PLUS
PVI-134.0-TL
PVI-200.0-TL
PVI-267.0-TL
PVI-334.0-TL
PVI-400.0-TL
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
PLUS

Νέο αποσπώμενο module αυξημένης ισχύος στα 67kW

Αύξηση της τάσης AC στα 380V με ανάλογη μείωση των απωλειών

Μειωμένη εκπομπή θορύβου χάρις στην υψηλή συχνότητα switching

Η προστασία κατά της αναστροφής πολικότητας για το κάθε module

Μέγιστη τάση εισόδου 1000Vdc, μειωμένες απώλειες διανομής DC στις μεγάλες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις

Αποσπώμενες αντιστροφείς από το πρόσθιο μέρος και εύκολη πρόσβαση σε όλα τα κρίσιμα μέρη

Υψηλή απόδοση ώστε να παρέχεται μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας

Δυο ανεξάρτητες θύρες επικοινωνίας RS-485 για την έξυπνη επίβλεψη του αντιστροφέα και των PVI-
STRINGCOMB

Ενσωματωμένος αποξεύκτης DC για την κάθε μονάδα 67kW, ενσωματωμένες προστασίες DC και AC
(ασφάλειες και προστασίες υπερτάσεων) με εύκολη απόσπαση

Έτοιμος για απευθείας σύνδεση με το μετασχηματιστή μέσης τάσης χωρίς να απαιτεί επιπλέον εξαρτήματα
Νέο σύστημα inverter βασισμένο σε αποσπώμενα
modules ισχύος 67 kW. Αύξηση της τάσης AC στα 380V
με ανάλογη μείωση των απωλειών.
Δυνατότητα λειτουργίας με ανεξάρτητα modules (multi-
master) για την ελαχιστοποίηση του mismatching,
αυξάνοντας τη διαθέσιμη ισχύ και τη διαθεσιμότητα της
εγκατάστασης.
Η ενδεχόμενη μείωση της απόδοσης μιας μονάδας δεν
επηρεάζει την ικανότητα συλλογής ενέργειας των άλλων
μονάδων του συστήματος.
Ο αντιστροφέας χωρίς μετασχηματιστή, έχει απόδοση
που φτάνει το 98%.
Οι αντιστροφείς παραδίδονται προ-ρυθμισμένοι και
δοκιμασμένοι, μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις εργασίες
καλωδίωσης και τεχνικού ελέγχου κατά την εγκατάσταση.
Χαρακτηριστικά
Block Diagram and Efficiency Curves
2 AURORA PLUS
Σχηματικό διάγραμμα και καμπύλες απόδοσης
ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - PVI-400.0-TL (MULTI MasTer)
R
S
T
MAIN AC POWER
CONNECTION
PE
AC CIRCUIT
BREAKER

AUXILIARY
MODULE
POWER
SUPPLY
AC BREAKER
R
S
T
N
PE
AUX POWER
CONNECTION
TO EACH
67.0 Kw MODULE
REVERSE POLARITY
PROTECTION
DC
FUSE
DC LOAD
BREAK SWITCH
OVR
EMC
FILTER
DC / AC
INVERTER
LINE
FILTER
CONTACT
CONTROL CIRCUIT
AC
FUSE
EMI
FILTER
INVERTER MODULE 67.0kW
PV ARRAY 1 (+)
PV ARRAY 1 (-)
PV ARRAY 2 (+)
PV ARRAY 2 (-)
PV ARRAY 1 (+)
PV ARRAY 1 (-)
PV ARRAY 2 (+)
PV ARRAY 2 (-)
PV ARRAY 1 (+)
PV ARRAY 1 (-)
PV ARRAY 2 (+)
PV ARRAY 2 (-)
REVERSE POLARITY
PROTECTION
DC
FUSE
OVR
EMC
FILTER
DC / AC
INVERTER
LINE
FILTER
CONTACT
CONTROL CIRCUIT
AC
FUSE
EMI
FILTER
INVERTER MODULE 67.0kW
REVERSE POLARITY
PROTECTION
DC
FUSE
OVR
EMC
FILTER
DC / AC
INVERTER
LINE
FILTER
CONTACT
CONTROL CIRCUIT
AC
FUSE
EMI
FILTER
INVERTER MODULE 67.0kW
REVERSE POLARITY
PROTECTION
DC
FUSE
OVR
EMC
FILTER
DC / AC
INVERTER
LINE
FILTER
CONTACT
CONTROL CIRCUIT
AC
FUSE
EMI
FILTER
INVERTER MODULE 67.0kW
REVERSE POLARITY
PROTECTION
DC
FUSE
OVR
EMC
FILTER
DC / AC
INVERTER
LINE
FILTER
CONTACT
CONTROL CIRCUIT
AC
FUSE
EMI
FILTER
INVERTER MODULE 67.0kW
REVERSE POLARITY
PROTECTION
DC
FUSE
OVR
EMC
FILTER
DC / AC
INVERTER
LINE
FILTER
CONTACT
CONTROL CIRCUIT
AC
FUSE
EMI
FILTER
INVERTER MODULE 67.0kW
DC LOAD
BREAK SWITCH
DC LOAD
BREAK SWITCH
DC LOAD
BREAK SWITCH
DC LOAD
BREAK SWITCH
DC LOAD
BREAK SWITCH
PVI-400.0-TL
90,00
91,00
92,00
93,00
94,00
95,00
96,00
97,00
98,00
99,00
100,00
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
E￿ciency [%]
Pac / Pnom [%]
585Vdc
600Vdc
650Vdc
3AURORA PLUS
ParaMeTer PVI-134.0-TL PVI-200.0-TL PVI-267.0-TL PVI-334.0-TL PVI-400.0-TL
Πλευρά Εισόδου
Απόλυτη Μέγιστη Τάση Εισόδου DC (V
max,abs
) 1000 V
Εύρος Τάσης Εισόδου DC MPPT (V
MPPTmin,r
... V
MPPTmax,r
)
570...950 V
Derating από MAX σε 30,6% [800<V
MPPT
<950V]
Εύρος Εισόδου DC MPPT (V
MPPTmin,f
... V
MPPTmax,f
)
σε Πλήρη Ισχύ
570...800 V
Αριθμός Ανεξάρτητων MPPT Multi-Master 2 3 4 5 6
Αριθμός Ανεξάρτητων MPPT Multi - Master/slave 1 2 2 3 3
Αριθμός Ανεξάρτητων MPPT Master/slave 1
Μέγιστο Συνδυασμένο Ρεύμα Εισόδου DC (I
dcmaxc
) 246 A 369 A 492 A 615 A 738 A
Μέγιστο Ρεύμα DC για Κάθε Module 123 A
Αριθμός Ζευγών Εισόδου DC 2 3 4 5 6
Τύπος Σύνδεσης DC
2x185mm
2
(M10)
+2x300mm
2
(M10)
4x185mm
2
(M10)
+2x300mm
2
(M10)
4x185mm
2
(M10)
+4x300mm
2
(M10)
6x185mm
2
(M10)
+4x300mm
2
(M10)
6x185mm
2
(M10)
+6x300mm
2
(M10)
Προστασίες Εισόδου
Προστασία Ανάστροφης Πολικότητας Ναι, με διακόπτη εισόδου
Προστασία Υπέρτασης στην Είσοδο - Varistor 1 για κάθε ζεύγος εισόδου, Class II
Έλεγχος διαρροής ΦΒ γεννήτριας, χωρίς σύνδεση
ουδετέρου, πλαίσια χωρίς γείωση
Όχι; Διαθέσιμος ελεγκτής
(4)
Προστασία ρεύματος διαφυγής, με
ουδετερογείωση, πλαίσια χωρίς γείωση
Δεν παρέχεται; Διαστασιολογήστε τη συσκευή προστασίας ρευματος διαφυγής με ΔI=400mA/module
Μέγεθος Ασφαλειών για Κάθε Ζεύγος Εισόδου 125 A / 1000 V
Πλευρά Εξόδου
Τύπος Σύνδεσης aC Τριφασικό 3W+PE
Ονομαστική Ισχύς aC (P
acr
@cosφ=1 ) 134 kW 200 kW 267 kW 334 kW 400 kW
Μέγιστη ισχύς εξόδου aC (P
acmax
@cosφ=1) 134 kW 200 kW 267 kW 334 kW 400 kW
Μέγιστη φαινόμενη ισχύς (s
max
) 148 kVA 222 kVA 296 kVA 371 kVA 440 kVA
Ονομαστική Τάση (V
ac,r
) 380 V
Ονομαστική Τάση (V
ac,r
) 323...437 V
(1)
Μέγιστο Ρεύμα Εξόδου (I
ac,max
) 203 A 304 A 405 A 507 A 608 A
Συμβολή στο ρεύμα σφάλματος 225 A 337,5 A 450 A 562,5 A 675 A
Ονομαστική Συχνότητα (f
r
) 50/60 Hz
Εύρος Συχνότητας (f
min
...f
max
) 47...53 / 57...63 Hz
(2)
Ονομαστικός συντελεστής ισχύος και εύρος της
ρύθμισης
> 0.995 (adj. ± 0.90)

Ολική Αρμονική Παραμόρφωση < 3% (@ P
acr
)
Τύπος Σύνδεσης aC 2 x 300 mm
2
(M12)
Προστασίες Εξόδου
Προστασία κατά της Νησιδοποίησης Ναι (IEEE 1547)
Προστασία Υπέρτασης στην Έξοδο (Varistor)
Ναι, κατηγορία II
Νυκτερινή Απόζευξη No
Διακόπτης Ισχύος aC 50 kA
Αποδόσεις Λειτουργίας
Μέγιστος Βαθμός Απόδοσης (η
max
) 98.0%
(5)
Weithted efficiency (η
eUrO
/ η
CeC
) 97.7% / 97.5%
(5)
Κατανάλωση stand-by/Νυκτερινή Κατανάλωση < 19 W < 26 W < 33 W < 40 W < 47 W
Βοηθητική Τροφοδοσία aC 3 x 400 Vac +N, 50/60 Hz
Κατανάλωση Βοηθητικής Λειτουργίας < 0.19% of P
ac,r
Κατανάλωση Βοηθητικής Λειτουργίας χωρίς Ψύξη < 0.18% of P
ac,r
Συχνότητα switching του Αντιστροφέα 18 kHz
Επικοινωνία
Τοπική Ενσύρματη Επιτήρηση PVI-USB-RS232_485 (opt.)
Εξ’ αποστάσεως Επιτήρηση PVI-AEC-EVO (opt.), AURORA LOGGER (opt.)
aUrOra string Combiner PVI-STRINGCOMB (opt.)
Οθόνη 16 χαρακτήρες x 2 γραμμές οθόνη LCD για το κάθε
Περιβαλλοντικά
Εύρος Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος -10...+ 60°C/+14...140°Fμε derating πάνω απο 50°C/122°F
Σχετική Υγρασία 0...95% χωρίς συμπύκνωση
Εκπομπές Θορύβου < 60 db (A) @ 1 m < 66 db (A) @ 1 m < 69 db (A) @ 1 m < 72 db (A) @ 1 m < 75 db (A) @ 1 m
Μέγιστο Υψόμετρο Λειτουργίας Χωρίς Derating 1000 m / 3280 ft
Λοιπά
Κλάση προστασίας
IP 20
Είδος Ψύξης Air Forced
Απαιτούμενη Ποσότητα Αέρα Ψύξης 2400 m
3
/h - 1416 CFM 3200 m
3
/h - 1888 CFM 4000 m
3
/h - 2360 CFM 4800 m
3
/h - 2832 CFM 5600 m
3
/h - 3304 CFM
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)
1077mm x 1250mm x
850mm / 42,4” x 49,2”
x 33.5”
1675mm x 1250mm x
850mm / 65,9” x 49,2”
x 33.5”
1675mm x 1250mm x
850mm / 65,9” x 42,9”
x 33.5”
2184mm x 1250mm x
850mm / 86.0” x 49.2”
x 33.5”
2184mm x 1250mm x
850mm / 86.0” x 49.2”
x 33.5”
Βάρος < 480 kg / 1058 lb < 680 kg / 1500 lb < 780 kg / 1720 lb < 1000 kg / 2205 lb < 1150 kg / 2535 lb
Βάρος module < 60 kg / 132 lb
Ασφάλεια
Μετασχηματιστής Όχι
Σήμανση CE
Ασφάλεια και ΗΜ Πρότυπα EN 50178, EN62109-1, EN62109-2, EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN61000-3-12
Πρότυπα Δικτύου CEI-0-16
(3)
, Attachment A70 Terna
(3)
, BDEW, RD 661/2007, IEEE 1547-2003
1. Το έυρος τάσης AC μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τις προδιαγραφές του κατά τόπους δικτύου
2. Το έυρος της συχνότητας μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τις προδιαγραφές του κατά τόπους δικτύου
3. Από την ημερομηνία ισχύος
4. Η έλλειψη συμμετρίας σε σχέση με τη γείωση θα προκαλέσει αποσύνδεση στο AC (λειτουργία απενεργοποιημένη ώς προεπιλογή)
5. Δε συμπεριλαμβάνεται η κατανάλωση των βοηθητικών υπηρεσιών
Παρατήρηση. Χαρακτηριστικά που δεν αναγράφονται στο παρόν φύλλο δεδομένων δεν περιλαμβάνονται στο προϊόν
Ver. 2013-04.0-GR - All products are subject to technical improvements without notice.
4 AURORA PLUS
www.power-one.com
Power-One renewable energy
Worldwide sales Offices
Country
Name/Region
Telephone
Email
australia Asia Pacific +61 2 9735 3111 sales.australia@power-one.com
China (shenzhen) Asia Pacific +86 755 2988 5888 sales.china@power-one.com
China (shanghai) Asia Pacific +86 21 5505 6907 sales.china@power-one.com
India Asia Pacific +65 6896 3363 sales.india@power-one.com
Japan Asia Pacific 03-4580-2714 / +81-3-4580-2714 sales.japan@power-one.com
singapore Asia Pacific +65 6896 3363 sales.singapore@power-one.com
Belgium / The Netherlands / Luxembourg Europe +32 2 206 0338 sales.belgium@power-one.com
France Europe +33 (0) 141 796 140 sales.france@power-one.com
Germany Europe +49 7641 955 2020 sales.germany@power-one.com
Greece Europe 00 800 00287672 sales.greece@power-one.com
Italy Europe 00 800 00287672 sales.italy@power-one.com
spain Europe +34 91 879 88 54 sales.spain@power-one.com
United Kingdom Europe +44 1903 823 323 sales.uk@power-one.com
Dubai Middle East +971 50 100 4142 sales.dubai@power-one.com
Israel Middle East +972 0 3 544 8884 sales.israel@power-one.com
Canada North America +1 877 261-1374 sales.canada@power-one.com
Usa east North America +1 877 261-1374 sales.usaeast@power-one.com
Usa Central North America +1 877 261-1374 sales.usacentral@power-one.com
Usa West North America +1 877 261-1374 sales.usawest@power-one.com