1. Brain Gate 2. Palm Vein Technology 3. Sniffer for detecting lost mobiles 4. 5 Pen PC Technology 5. iDEN 6. Hi-Fi 7. Packet Sniffers 8. Brain Chips

quarterceladonΚινητά – Ασύρματες Τεχνολογίες

10 Δεκ 2013 (πριν από 4 χρόνια και 5 μήνες)

259 εμφανίσεις

1.

Brain Gate

2.

Palm Vein Technology

3.

Sniffer for detecting lost mobiles

4.

5 Pen PC Technology

5.

iDEN

6.

Hi
-
Fi

7.

Packet Sniffers

8.

Brain Chips

9.

Phishing

10.

Pill Camera

11.

Blue Brain

12.

Mobile Phone Cloning

13.

Nano Cars Into The Robotics

14.

Mind
-
Reading Computer

15.

Intelligent Speed Adaptatio
n

16.

GSM Based Vehicle Theft Control System

17.

Global Wireless E
-
Voting

18.

Green Cloud

19.

Digital Jewelry

20.

Biometric Voting System

21.

3D Television

22.

3D password

23.

Voice Browser

24.

Gi
-
Fi

25.

Graphical Password Authentication

26.

4G Broadband

27.

Finger Tracking In Real Time Human Computer I
nteraction

28.

Eye Movement
-
Based Human Computer Interaction Techniques

29.

Ethical Hacking

30.

E
-
Cash Payment System

31.

Cyborgs

32.

Brain Fingerprinting

33.

Biometrics in SECURE e
-
transaction

34.

X
-

Internet

35.

Surface Computer

36.

Secure ATM by Image Processing

37.

Mobile Ad
-
Hoc Networks Ext
ensions to Zone Routing Protocol

38.

Wibree

39.

Telepresence

40.

System in Package

41.

Smart Memories

42.

Slammer Worm

43.

Sensitive Skin

44.

Pixie Dust

45.

Linux Kernel 2.6

46.

Lamp Technology

47.

Humanoid Robot

48.

HTAM

49.

Haptic Technology

50.

Elastic Quotas

51.

Diamond chip

52.

Digital Rights Management

53.

A Plan

For No Spam

54.

BEOWULF Cluster

55.

Digital Scent Technology

56.

Distributed Interactive Virtual Environment

57.

Dynamic TCP Connection Elapsing

58.

CAPTCHA

59.

Virtual Retinal Display

60.

Wireless LAN Security

61.

Chameleon Chip

62.

Haptics

63.

Intelligent RAM

64.

iSCSI

65.

Linux Kernel 2.6

66.

3D Searchi
ng

67.

Biological Computers

68.

Rain Technology

69.

Real Time Application Interface

70.

GPS

71.

HALO

72.

BitTorrent

73.

Compositional Adaptation

74.

Rover Technology

75.

Self Defending Networks

76.

Semantic Web

77.

Computer Intelligence Application

78.

Cooperative Linux

79.

Longhorn

80.

Mesh Radio

81.

Parallel Virt
ual Machine

82.

Linux Virtual Server

83.

Location Independent Naming

84.

PHANToM

85.

Multiprotocol Label Switching

86.

Next Generation Secure Computing Base

87.

NGSCB

88.

Reconfigurable computing

89.

Sky X Technology

90.

Smart Client Application Development using .NET

91.

Spawning Networks

92.

SPCS

93.

Speed protocol processors

94.

Strata flash Memory

95.

Swarm Intelligence

96.

The Callpaper Concept

97.

IP spoofing

98.

Internet Access via Cable TV Network

99.

Face Recognition Technology

100.

FireWire

101.

Param 10000

102.

The Deep Web

103.

Virtual Campus

104.

VoiceXML

105.

Wireless USB

106.

Refactoring

107.

On
-
line A
nalytical Processing (OLAP)

108.

Pivot Vector Space Approach in Audio
-
Video Mixing

109.

MPEG
-
7

110.

Adding Intelligence to Internet

111.

Silverlight

112.

DNA chips

113.

Remote Administration Trojan's

114.

Thermography

115.

AJAX

116.

Alternative Models Of Computation

117.

Amorphous Computing and Swarm Inte
lligence

118.

Windows DNA

119.

Laptop Computer

120.

Intelligent Software Agents

121.

Self
-
Managing Computing

122.

Hurd

123.

Intel Centrino Mobile Technology

124.

MPEG Video Compression

125.

Survivable Networks Systems

126.

Self Organizing Maps

127.

Mobile IP

128.

Iris Scanning

129.

LWIP

130.

Unified Modeling Language (U
ML)

131.

Nanorobotics

132.

Dual Core Processor

133.

Cisco IOS Firewall

134.

Socket Programming

135.

SAM

136.

10 Gigabit Ethernet

137.

Tripwire

138.

Ubiquitous Networking

139.

Unicode And Multilingual Computing

140.

XML Encryption

141.

Y2K38

142.

VoCable

143.

Touch Screens

144.

Tempest and Echelon

145.

Synthetic Aperture Radar Sys
tem

146.

Unlicensed Mobile Access

147.

IDS

148.

IDC

149.

SATRACK

150.

Asynchronous Chips

151.

Low Power UART Design for Serial Data Communication

152.

SPECT

153.

Satellite Radio

154.

Light emitting polymers

155.

Sensors on 3D Digitization

156.

Robotic Surgery

157.

Buffer overflow attack : A potential problem and it
s Implications

158.

Smart card

159.

Quantum Information Technology

160.

Money Pad, The Future Wallet

161.

HVAC

162.

Terrestrial Trunked Radio

163.

Swarm intelligence & traffic Safety

164.

Facility Layout Design using Genetic Algorithm

165.

Human Computer Interface

166.

HPJava

167.

Gaming Consoles

168.

Fluo
rescent Multi
-
layer Disc

169.

Futex

170.

Extreme Programming (XP)

171.

Earth Simulator

172.

Compact peripheral component interconnect

173.

corDECT Wireless in Local Loop System

174.

Motes

175.

Modular Computing

176.

MiniDisc system

177.

Migration From GSM Network To GPRS

178.

M
-
Commerce

179.

C#

180.

IP Telephony

181.

RP
R

182.

Broad Band Over Power Line

183.

Rapid Prototyping

184.

Dashboard

185.

Code Division Duplexing

186.

Delay Tolerant Networking

187.

EDGE

188.

Holographic Data Storage

189.

Integer Fast Fourier Transform

190.

NRAM

191.

Orthogonal Frequency Division Multiplplexing

192.

Ovonic Unified Memory

193.

Pervasive Comput
ing

194.

RAID

195.

Real Time Systems with Linux/RTAI

196.

Real
-
Time Obstacle Avoidance

197.

Symbian OS

198.

Teleportation

199.

Turbo Codes

200.

Utility Fog

201.

Cluster Computing

202.

Wireless Application Protocol

203.

Light Tree

204.

Smart Pixel Arrays

205.

Project Oxygen

206.

Wearable Bio
-
Sensors

207.

Mobile Virtual Realit
y Service

208.

QoS in Cellular Networks Based on MPT

209.

Wireless Fidelity

210.

Voice morphing

211.

Radio Frequency Light Sources

212.

Speed Detection of moving vehicle using speed cameras

213.

Optical Packet Switching Network

214.

Storage Area Networks

215.

Smart Note Taker

216.

Crusoe Processor

217.

Op
tical Satellite Communication

218.

Optical packet switch architectures

219.

Optical Switching

220.

FRAM

221.

Virtual Private Network

222.

Clockless Chip

223.

Layer 3 Switching

224.

IMode

225.

Blue Gene

226.

Access gateways

227.

Computer Forensics

228.

Direct Memory Access

229.

Crusoe

230.

Digital Subscriber Line

231.

Compute
r Memory Based on the Protein Bacterio
-
rhodopsin

232.

DNA Based Computing

233.

Free Space Optics

234.

Freenet

235.

Fiber Distributed Data Interface

236.

Dynamic Virtual Private Network

237.

Introduction to the Internet Protocols

238.

Graphic processing Unit

239.

High Altitude Aeronautical Platfo
rms

240.

Aspect
-
oriented programming (Aop)

241.

Intel MMX Technology

242.

Hyper
-
Threading technology

243.

IMAX

244.

Brain
-
Computer Interface

245.

InfiniBand

246.

Multicast

247.

Inverse Multiplexing

248.

Blue Tooth

249.

Holographic Memory

250.

Jini Technology

251.

Bio
-
metrics

252.

Magnetic Random Access Memory

253.

Intrution
Detection System

254.

Multiterabit Networks

255.

Neural Networks And Their Applications

256.

Quantum Computers

257.

Small Computer System Interface

258.

OpenRAN

259.

Quadrics Interconnection Network

260.

Plan 9 Operating System

261.

Structured Cabling

262.

Quantum Cryptography

263.

Speech Application Lang
uage Tags

264.

Real
-

Time Systems and Real
-

Time Operating Systems

265.

Parallel Computing In India

266.

Steganography

267.

Virtual LAN Technology

268.

Artificial Neural Network (ANN)

269.

Tele
-
immersion

270.

VHDL

271.

Blue Eyes

272.

Voice Over Internet Protocol

273.

The Tiger SHARC processor

274.

Autonomic Co
mputing

275.

Wearable Computers

276.

Voice Portals

277.

Tamper Resistance

278.

CGI Programming

279.

DRM Software Radio

280.

Firewalls

281.

Handheld Computers

282.

Modems and ISDN

283.

Optical Free Space Communication

284.

Planar Separators

285.

Wireless Internet

286.

DVD Technology

287.

MPEG
-
4 Facial Animation

288.

Internet
Telephony Policy in INDIA

289.

PON Topologies

290.

Smart Cards

291.

Surround Systems

292.

TCPA / Palladium

293.

Trustworthy Computing

294.

Sense
-
Response Applications

295.

Optical Computer

296.

Graph Separators

297.

Extended Mark Up Language

298.

Cellular Communications

299.

Virtual Instrumentation

300.

Voice Quali
ty

301.

Cable Modems

302.

Dynamic Memory Allocation

303.

Optical Mouse

304.

Generic Framing Procedure

305.

Dynamic Cache Management Technique

306.

Ethernet Passive Optical Network

307.

Synchronous Optical Networking

308.

Development of the Intenet

309.

Design and Analysis of Algoritms

310.

Infinite Dimens
ional Vector Space

311.

Instant Messaging

312.

Optical Fibre Cable

313.

GSM

314.

Ambiophonics

315.

Palladium

316.

Computer Viruses

317.

Third Generation

318.

Object Oriented Concepts

319.

Night Vision Technology

320.

TCP/ IP

321.

Dynamic Synchronous Transfer Mode

322.

Integrated Voice and Data

323.

Java Servlets

324.

Smart Q
uill

325.

Spam Assassin

326.

Stereoscopic Imaging

327.

Zigbee

328.

Ultra
-
Wideband

329.

Home Networking

330.

Internet Protocol Television

331.

Bacterio
-
Rhodopsin Memory

332.

Blade Servers

333.

Digital Cinema

334.

Holographic Versatile Disc

335.

Itanium Processor

336.

Local Multipoint Distribution Service

337.

Network Att
ached Storage

338.

Night Vision Technology

339.

Opera (web browser)

340.

Parasitic Computing

341.

Performance Testing

342.

Java Ring

343.

RD RAM

344.

GSM Security And Encryption

345.

Fast Convergence Algorithms for Active Noise Controlin Vehicles

346.

3G vs WiFi

347.

Data Security in Local Network using D
istributed Firewalls

348.

Computerized Paper Evaluation using Neural Network

349.

Bluetooth Based Smart Sensor Networks

350.

Laser Communications

351.

Multiple Domain Orientation

352.

Industrial Applications using Neural Networks

353.

Implementation Of Zoom FFT

354.

Image Processing

355.

Virtual

keyboard

356.

Transient Stability Assessment using Neural Networks

357.

Tracking and Positioning of Mobiles in Telecommunication

358.

Timing Attacks on Implementations

359.

Prototype System Design for Telemedicine

360.

Optical Networking and Dense Wavelength Division Multiplexing

361.

Optical Burst Switching

362.

Image Processing & Compression

363.

Cyberterrorism

364.

Ipv6
-

The Next Generation Protocol

365.

Driving Optical Network Evolution

366.

Cellular Neural Network

367.

Radio Network Controller

368.

Digital Audio Broadcasting

369.

Significance of real
-
time transport

Protocol in VOIP

370.

Space Mouse

371.

Resilient Packet Ring Technology

372.

Wireless Networked Digital Devices

373.

Design of 2
-
D Filters using a Parallel Processor Architecture

374.

Hyper Transport Technology

375.

CorDECT

376.

Storage Area Network

377.

High Performance DSP Architectures

378.

Smart

Dust

379.

MANET

380.

Biometrics Based Authentication

381.

Software
-
Defined Radio

382.

Digital Video Editing

383.

D
-
Blast

384.

Aeronautical Communication

385.

Gigabit Ethernet

386.

Wisenet

387.

Digital Light Processing

388.

Free Space Laser Communications

389.

Millipede

390.

AC Performance Of Nanoelectronics

391.

4G Wir
eless Systems

392.

Blu Ray Disc

393.

Smart Fabrics

394.

Daknet

395.

Conditional Access System

396.

SyncML

397.

High Performance DSP Architectures

398.

Short Message Service (SMS)

399.

MANET

400.

Worldwide Inter operatibility for Microwave Access

401.

64
-
Bit Computing

402.

Bio
-
Molecular Computing

403.

Tracking and P
ositioning of Mobiles in Telecommunication

404.

Palmprint Authentication

Application

3. Security in Mobile Database Systems

4. Multicasting in Ad Hoc Networks

5. Brain

Finger Printing

6. Future of the internet

7. Computer vision

8. Raising Technologies

9. Open
-
Rar

10. Intrusion Detection System

11. Taxonomy of S/w Testing Tools

12. Power of Grid Computing

13. HomeRF
-

localized wireless technology optimized forthe home environment

14. Wireless

Application

Protocol

15. Computational Methods for Bankruptcy Predicti
on

16. Honey Pots

17. Next Generation Protocol (IPv6)

18. Peer 2 Peer Web Services

19. Embedded Auditors for Intrusion Detection

20. Recognition of VoIP Speech

21. Assisted GPS

22. Multiterabit Networks

23. Bio
-
metrics

24. Radio Network Controller for 3G

m
obile and wireless

network devices

25. Software model checking

26. Fiber Optic technology

27. Algorithms and Computation Theories

28. Graphic processing Unit

29. Domotics

30. Cell Phones beyond Call & Sms

31. C Sharp (C#)

32. Image Water Marking

33. Intrut
ion Detection System

34. Real
-
time Transport Protocol (RTP)

35. Digital photography & music

36. Fusion Memory

37. M


Commerce

38. Wireless Technologies (bluetooth, 802.11x, IRDA)

39. Mobile Commerce

40. Load Balancing in Internet

41. Intel MMX Technology

42. VPN Server

43. Earth Simulator
-

Fastest Supercomputer

44. DNA Based computer

45. Expert Systems and decision making

46. S/w Testing Tools

47. Recent Trends in Cryptography

48. Technologies and successful applications for direct and multihop ad hoc netw
orks

49. Zornbie Computers

50. Wireless Network Devices and digital convergence

51. Aspect
-
oriented programming (Aop)

52. Real Time Speech Translation

53. New Age Graphics

54. New Dimension of Data Security using Neural Networks and Numerical Functions

55.

Diskless Network storage Controller

56. 4G
-

Wireless

57. Routing In Mobile Ad Hoc Networks

58. ATM Virtual connections

59. Voice Portals

60. NVSRAM
-

Non Volatile Static RAM

61. High Altitude Aeronautical Platforms

62. Artificial Intelligence and Neural Ne
tworks

63. Printed Memory Technology

64. Advanced Mobile Presence Technology

65. Future Programming Techniques and Concepts

66. 3D Internet

67. DART

68. Magnetic

Random Access Memory

69. High Capacity Flash Chips

70. IRIS Recognization

71. Load Balancing i
n Parallel Computers

72. Agent Based Systems and Applications

73. Embedded web server for remote access

74. Mobile Tele Communication

75. Biometrics Authentication systems

76. Embedded web server for remote access

77. Adhoc Networks

78. Advanced Processors

79. Probabilistic I/o Automata

80. Mobile ad hoc network (MANET)

81. Near Filed Communication (NFC)

82. Rising Technology GIES

83. VQ In Converging Telephony And Ip Networks

84. Privacy Preserving Data Mining

85. Pocket Doctor

86. Java Card

87.
News Group
s

88. Fuzzified Computer
-
Automated Crane Control System

89. Infini band

90. UMA (Unlicensed Mobile Access)

91. Mind Reading Phones

92. Auto
-
pilot for IT systems

93. Blade Servers

94. Botnet Security Threats

95. Proactive computing

96. Information Extractio
n modes & techniques

97. The SAT (SIM

Application

Toolkit)

98. WBM(Web based mobile)

99. Nonvolatile Flash Memory

100.
Self Healing

Computers

101. GSM Security And Encryption

102. Embedded systems

103. Signal Integrity Fundamentals for Digital Design

104.
i


Planet

105. Digital Watermarking Applications and Advantages

106. HCI (Human Computer Interaction ) in software applications

107. Information or Data Visualizing Techniques

405.

SPINS
-
Secur
ity Protocol For Sensor Network
(33)

406.

Generic visual perception processor

407.

Nanotechnology Assembler Design And Nano
-
Communication

408.

Tele
-
Immersion
(34)

409.

Liquid Crystal on Silicon Display (LCOS)

410.

Jini
-

advanced set of network protocols

411.

Computer memory based on the protein bacterio
-
rhodopsin

412.

CSS and DeCSS

-
(1)

413.

Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS)

414.

Extreme Programming (XP)

415.

Ho
lographic Versatile Disc

416.

Zero Knowledge proofs

-
(6)

417.

Bimolecular Computers

418.

Context Disambiguation On Web Search Results

419.

Tou
ch Screen Technology
(35)

420.

Surface Computer

421.

Face Recognition Technology

422.

DNA Computing in security

423.

4g Wireless Systems

424.

Spyware and Trojan horses
-
(2)

425.

Zigbee

426.

Java Management Extensions (JMX)
-

component framework for building intelligent
network

427.

Quantum cryptography

-
(5)

428.

Home Networking

429.

Steganography and digital watermarking

430.

TouchFLO Technology

431.

NESSUS

*
-
(4)

432.

3D Volume Storage

433.

Optical Networking and Dense Wavelength Division Multiplexing

434.

Software
-
Defined Radio

435.

Space
-
time adaptive processingIntelligence at voice
-
recognition systemsCompiler theory


& Rover technolog
ySelf defending networksFuture programming techniques and conceptsGlass computer memory for reduced cost of medical imagingComputerized Paper Evaluation Using Neural NetworkSixthsense technologyVersatile inspection software for use on 64
-
bit computer

systemsThe Callpaper ConceptData Security In Local Network Using Distributed FirewallsAnonymous network access or privacyLow
-
cost Industrial fanless embedded PC


spawning networksMoney pad,the future walletCompact USB data acquisition modulesDeskto
p 3D PrinterGoogle App engineAdvanced Micro PeripheralsRich internet applications3D Digital NanoCompassParallel processing, and need for better parallel algorithmsCompare technology 10 years back and nowiWall
-

an Intelligent Public DisplayContext
management strategies in wireless networksWireless Markup Language

436.

multimedia
-
oriented web based instructional system

437.

Porting Device Drivers For The Solaris

~

438.

Steganography
-

The art of hiding

information

439.

VHDL (VHSIC Hardware Description Language)

440.

Global Positioning System
~

441.

Magnetic RAM

442.

Embedded computers

443.

SSL
-
TLS

-
(7
)


444.

Quad core Module technology

445.

Micro Total analysis systems

446.

Plasma Displays
~

447.

Computerized Paper Evaluation Using Neural Network

448.

Mesh Based Geometric data processing

449.

DNA Computing
~

450.

Multiple Domain Orientation

451.

Digital Rights Management


-
(8)

452.

Multimedia Broadcasting via Satellite

453.

USB Tape Drives

454.

UMA (Unlicensed Mobile Ac
cess)

455.

Virtual Reality
~

456.

Embedded Configurable Operating system


457.

Cluster computing

458.

Digital cash

-
(11)

459.

PLAN 9 Operating system

460.

B
rain computer interface & systems

461.

Digital Imaging
~

462.

Wearable computers

463.

Data Mining concepts & Models

464.

Captchas

-
(9)

465.

Computer for
ensics

466.

Quantum computingLOC technology (Lab On a Chip)Advanced Design repository systemsSecurity of Open
-
Source Software

-
(10)Wireless Markup LanguageB
-
ISDN Reference ModelAgent OS
(12)iSCSI
-
Future of Network StoragePolyBot
-

Modular, self
-
reconfigurable robotsAMD Processors
(13)Bluetooth Based Smar
t Sensor Networksmultimedia
-
oriented web based instructionalBioComputers
(14)Ubiquitous computingMicrocontroller Based Power Theft IdentificationComputer Forensics
(15)Microcontroller Based AutomationQuantum teleportationCurl: A Gentle Slope Language For The Web
(16)Grid Data Farm for PetascaleVertic
al Cavity Surface Emitting LaserDna Computing In Security
(17)Bio TelemetryDigital Visual InterfaceEmbedded Linux
(18)Management Information SystemTeleportationExt3 Filesystem
(19)Radio AstronomySecurity threats in the World Wide WebF
acial Recognition System
(20)Visual Neuro ProstheticsMultiple client's communicationFluorescent Multilayer Optical Data Storage
(21)Wearable computersDNA Based computerGraphical Processing Unit
(22)The MBMSIntegrating Structural Design and Formal Methods in RealTime System DesignGRASSHOPPER Operating
System
(23)FirewallsARM ProcessorSecurity Issues In GRID COMPUTING

(24)Aspect oriented programmingREAL TIME OPERATING SYSTEMHAVi: Home Audio Video Interoperability
(25)Voice PortalsSALT (Speech Application Language Tags)HomeRF
(26)Narrow Band and Broad Band ISDNAutonomic ComputingiSCSI: The future of Network Storage
(27)Hyper
-
Threading TechnologyTrusted Network Connect (TNC) SpecificationsThe Mbone And Multicastin
g
(28)Sand Box TechnologyWi
-
Fi HotspotsMANETS: Mobile Adhoc Networks
(29)Embedded TechnologyTape Drive Technologies
-

LTO (linear tape open) & SDLTS (Super Digital
Linear Tape)Agent Based Computing
(30)Personal Satellite assistant SystemsData Mining & Data WarehousingOpenGL
-
application programming in
terface(31)NEW STORAGE STRATEGY = Disk
-
Disk
-
Tape Back upMicro Hard disk Drives

o

Optical Disc Data Security
(32)

o

NRAM

o

Turbo Codes

o

Pluggable Authentication Modules (Pam)
(36)

o

Symbian

o

eXtensible Bindings Language (XBL)

o

Parallel Computing In Remote Sensing Data Processing
(37)

o

Stealth Virus

o

Clockless Chip

o

Samba Fileserver
(38)

o

Intelligent RAM : IRAM

o

Genetic Programming

o

Search Images By Appearance
(39)

o

Fire walls

o

Virtual Keyboards

o

Secure Socket Layer (SSL)
(40)

o

Access gateways

o

DNA Computing

o

Symbian OS
(41)

o

Trends in Mobiles & PC's

o

Blue Ray
-

Future of

DVD's

o

Uniprocessor Virtual Memory Without TLBS
(42)

o

Cross Platform Component Object Model

o

SUNSPOT (wireless sensor network)

o

Virtual P.C.
(43)

o

Wearable computers

o

Cryogenic Processor

Wearable Computers
(44)SIPDNA Based ComputingWi
-
Fi (802.1
1b)

(45)High Performance DSP Architectures
Java Cryptography Architecture (JCA)Future of Satellite Communication
(46)Tablet PCImage compression4G Wireless Technology
(47)ChoreographyMobile agentMPEG
-
7


(48)Curl: A Gentle Slope Language For The WebGenetic programmingHigh Speed Data In Mobile Networks
(49)JIRO TechnologyFuture of business ComputingPacket Interception
(50)Internet TelephonyAgile Software developm
entCrusoe Processors
(51)Peer to peer NetworkingClusteringAugmented Reality
(52)Encrypted Text chat Using BluetoothO
vonic Unified MemorySerial ATA (SATA)
(53)Flexible CRT DisplaysCake PHPsNight Vision Technology
(54)Automated Vehicle

Detection SystemRobocodeRAID
(55)Java Messaging Service (JMS)Mobile Library ManagementMANET:
-
The Art of Networking w
ithout a Network
(56)Online software DistributionSmart OfficeVirtual Network Computing
(57)Emergency Health Care SystemMail server ManagementRuby on Rails

RoR
(58)Storage FarmsUnified CommunicationSession Initiation Protocol (SIP)
(59)Distributed database management systemContent ManagementAuthentication and Key Agreement (AKA)
(60)Server side JavaClinical Data ManagementIDMA
-

Future of Wireless Technology
(61)GA
BOR WaveletMolecular Keypad LockElliptical Curve Cryptography
(62)Parallel ComputationsSoftware Engineering


AdvancesComputerized Paper Evaluation using Neural Network
(63)Transient Stability Assessment using Neural NetworksNetwork security
-

Trends & MethodsData over Cable System (DOCSIS)
(64)Interne
t CryptopraphyDataBase MigrationCo
-
operative LINUX
(65)Split Range SyncronisationMIMOVirtualization Technology
(66)T
he Architecture of a Moletronics ComputerData Security in Local Network using Distributed Firewalls3D
-
DOCTOR

(67)Optical networkingMicro MouseFluorescent Multilayer Disc (FMD)
(68)Near Filed Communication (NFC)Quantum ComputersDatagram Congestion Control Protocol (DCCP)
(69)Encrypted Hard disksPower

Line NetworkingWatermarking Digital Audio
(70)Nano Ring MemorySplit Range Synchronisation

o

Holographic Versatile Disc
(
71)

o

Grid Computing

o

Java Class Loader

o

Unbiquitos Smart Homes

o

ZFS File system
(72)

o

Form Processing

o

Site Search Engine

o

Struts Integration

o

Orthogonal Frequency Division Multiplplexing
(73)

o

Search Engine Optimisation

o

Stereoscopic Projection Systems

o

Virtual Reality Visualisation

o

Surface
-
conduction Electron
-
emitter D
isplay (SED)
(74)

o

Network Accelerators

o

Mobile Infrastructure Management

o

Voice Roaming

o

Autonomic Computing
(75)

o

Mobile Casts

o

Dual Energy X
-
ray Absorptiometry

o

Third Generation

o

Biometric Technology
(76)

o

Synchronous Optical Networking

o

Jiro
-

Java
-
based technology

o

Elliptical curve cryptography (ECC)

o

Multiple Domain Orientation

Serial Attached SCSI

(77)X
-
InternetBandwidth estimation in broadband access networksVirtual worlds come to lifeNative Command Queuing (NCQ)

(78)Evolutionary Programmin
gBackup and Recovery planningMain memory databasesLight Pen
(79)HAVi: Home Audio Video InteroperabilityMining the Web: Searching, Integration and DiscoveryMobile ParadigmMAC address
(80)Java Cryptography Architecture (JCA)Techniques for analysis, verification, validation of digital systemsComputational PhotographyTETRA
-
Terrestrial Enhanced Trunked Radio
(81)Trends in Compiler ConstructionPublic Key Encryption And Digital Signature
Data Management in Sensor NetworksGlobal System fo
r Mobiles
(82)Epsilon nets and transversal of hypergraphs
Basic Gnu EmacsComputational neuroscience


Internet NetworkingPersonal Mass Media
-

Blogging, Syndication, Podcasting, and VidcastingReal Time Operating Systems


OpenTV (OPTV)Introduction to L
aTeXAlgorithms for networkingRecognition of VoIP SpeechNonvolatile Flash MemoryAlgorithms and Computation TheoriesProbabilistic I/o AutomataFuture Programming Techniques and ConceptsAdvanced ProcessorsPeer 2 Peer Web ServicesInformation Extraction

modes & techniquesSignal Integrity Fundamentals for Digital DesignComputer visionSoftware model checkingWBM(Web based mobile)Future of the internetTechnologies and successful applications for direct and multihop ad hoc networksDigital photography &

musicEmbedded web server for remote accessVQ In Converging Telephony And Ip NetworksProactive computingVoice PortalsAuto
-
pilot for IT systemsFuzzified Computer
-
Automated Crane Control SystemGSM Security And EncryptionWireless Application ProtocolNew Age GraphicsReal Time Speech Translation3D InternetNew Dimension of Data Security using Neural Networks


and Numerical
FunctionsHomeRF
-

localized wireless technology optimized forthe home
environmentNVSRAM
-

Non Volatile Static RAMFusion MemoryEarth Simulator
-

Fastest SupercomputerGraphic processing UnitOpen
-
RarHigh Altitude Aeronautical PlatformsAspect
-
oriented programming (Aop)Intel MMX TechnologyVoice Over Internet
ProtocolInternet SearchingWireless Technologies (bluetooth, 802.11x, IRDA)Tracking and Positioning of Mobiles in TelecommunicationDNA Based computerATM Virtual connectionsBotnet Security ThreatsVPN ServerAdvanced Mobile Presence TechnologyPower of

Grid ComputingEmbedded web server for remote accessBio
-
metricsMagnetic Random Access MemoryIntrution Detection SystemMultiterabit NetworksPrinted Memory TechnologyHigh Capacity Flash ChipsSelf Healing ComputersMind Reading PhonesBlade ServersNe
ar Filed Communication (NFC)UMA (Unlicensed Mobile Access)Assisted GPSDiskless Network storage ControllerDIGITAL HUBBUBAgile Software developmentHCI (Human Computer Interaction ) in software applicationsEmbedded systemsInfini bandThe SAT (SIM Appl
ication Toolkit)Computer forensicsMultiterabit networksVirtual Key boardsMicro trends in Server TechnologyFLEX 2AJAXDAta MiningExtreme programmingSoftware synthesis for embedded systemsSmall Computer System InterfaceAdvanced Airlines baggage man
agement systemsThe TIGER SHARC ProcessorLaptop security using biometric sensorsMulticasingREINS (Real Estate Information Network Systems)Integrated Digital Enhanced Network(i
-
DEN)Symfony (web application framework)WiFiberDirect Memory AccessInfini

bridgeCyberware3D Object Extraction Using GIS DatabasePage Stealer Process3D PrintersWeb Services in GridcomputingQubit PCCD Based FirewallDecision diagrams in VLSI CADBandwidth AggregatorAtomic CPUFluorescent Multilayer Optical Data StorageEm
ail
-
Service & WebhostingVirtual IntegrationSMART ProgrammingObject Relational MappingASpect Oriented ProgramminSteganography and digital watermarkingVerifying Infinite State SystemsNew Generation Of ChipsPrecision Image SearchEvolotion of bluetoot
hNanocrystal Memory DevicesUltra Wideband NetworkingStudying in a "Virtual UniversityAppleTalkCombinatorial Optimization
Quantum Software And Quantum Computer Development
Metadata application profileXML Query LanguagesAMD ProcessorsDigital Video
Encoding Formats3
-
D Assembly Of Magnetic And Semiconducting NanoparticlesService oriented Architectures
Enterprise Service Bus
Phase Change Memory TechnologyObject Oriented Design using Verilog HDLWiBroZero Knowledge proofs3
-
D Chip Stacking Techniq
ueIntegrating Structural Design and Formal Methods in RealTime System DesignGlass GlueThe Interactive ClassroomEmbedded ComputingWireless InternetQuadrics Interconnection NetworksHome Automation using Handspring PDA

o

Extreme Programming

o

The TIGER SHA
RC Processor

o

CoCoon

o

Quantum dot lasers

o

Firewalls

o

Steganography
-

The art of hiding information

o

Infini Bridge

o

Symfony
-

web application framework for PHP5 projects

o

Hybrid ARQ

o

Genetic programming

o

Intrusion Detection System

o

Multiterabit networks

o

WiFiber

o

Planni
ng And Synthesis Based On Workflows

o

Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)

o

Small Computer System Interface

o

MiWi Wireless Protocol

o

Fixed Mobile Convergence

o

Waterproof Wireless Mouse

o

Phase Change memory

o

Kerberos

o

Wireless Payment System

o

Spam As
sassin

o

MST in telecommunication networks

o

Embedded Viavoice(R) Technology

o

Object Oriented Type SystemsScalable streaming media systemNavigating the InternetCryptography and complexitydnsSoftware defenses against malicious codeAdmission/Overload Contro
l of Web ServersStructured peer
-
to
-
peer overlay networksWireless Metal Detection SystemMagnetic Resonance ImagingWorldwide Interoperatibility for Microwave Access (WiMAX)Parallel Computing In India64 BIT ComputingData Security in Local Network using

Distributed FirewallsResilient Packet Ring TechnologyMembrane computingProbabilistic data set generationScalable streaming media systemAtomic Scale Memory At A Silicon SurfacePerpendicular RecordingNext Generation Internet (NGI)Further advanced ne
twork initiativesProgram Transformations For Verifying Protocols


OS Virtualisation

Dermal nanotech Display

Architectures for media processing

Data Integrity in SANS

Frameworks for web Applications

Chat Server

SQL Server Integration

HD Graphics

Biologically Inspired Intelligent Computer

Leased like mail Back Up

Augmented Reality

Storage Networking

Digital Subscriber Line

Web Server

Zetaflops Computing

Antivirus Protection

Towards Photorealism

Mobile Dat
a Protection System

Orthogonal frequency Division Multiplexing (OFDM)

Fire Wall

Bluetooth Based Smart Sensor Networks

Novel routing protocols for wireless sensor networks


Cluster computing

Stereoscopic Imaging

Free Space Optics
Probabi
listic Process AlgebraManaging Data with emerging technologiesTabling And Lazy Evaluation For Efficient EvaluationFlash
-
OFDM: An Approach for All
-
IP Wireless NetworkingReal
-
Time Computing and CommunicationSPICE Simulation and Signal Integrity Principl
es for High Performance Digital DesignsMicrosoft passportInternet2Security considerations in deploying wireless LANs (W
-
LANS) and GSM/UMTSRESTful Web ServicesNatural language processingWeb Services in Office EnvironmentQoS for Multimedia in Wireless

NetworksIntrospective networksMETS
-

Metadata Encoding and Transmission StandardPivot Vector Space Approach in Audio
-
Video MixingPerformance analysis of multi
-
tiered software and hardware serversA Radio Controlled Video Vehicle designProactive compu
tingRSS FeedsBrainwave TechnologyHigh Link Capacities for 4G: Aspects of MIMO Signal ProcessingWireless Network Planning Models: a comparative study for 2G, 3G, and beyondAffective ComputingChip design for tolerance of process variationScale
-
free to
pology in information networksVisual Information TechnologyModel Checking Multi
-
Threaded Java ProgramsWebloggingCyberspace ClassroomDesign And Optimization By Incremental Computationweb knowledge processingdata center planning and designImpacts of
contention on lockingGeneric Framing ProcedureTrustworthy ComputingAutomated Remote Data LoggerSmall Computer System InterfaceComputerized Paper Evaluation using Neural NetworkiSCSI
-
Future of Network Storage10 GIGABIT ETHERNETIP TelephonyAdding In
telligence to InternetDigital Multimedia Broadcasting (DMB)Ext3 FilesystemInteractive televisionArchitectural or compiler
-
level low
-
power techniquesJava ServletsInternet Distributed Computing (Idc)SALT
-

Speech Application Language TagsBoot Sector P
rogrammingTiming Attacks on ImplementationsPrototype System Design for TelemedicineNatural Language ProcessingParallel and Distributed ComputationOptical Burst SwitchingBorder Security Using Wireless Integrated Network Sensors (WINS)GSM Security and

EncryptionQuantum cryptographyImage Processing & CompressionDELAY tolerant networksMembrane KeyboardCyberneticsFacility Layout Design using Genetic AlgorithmDesign of 2
-
D Filters using a Parallel Processor Architecture

o

Dynamically Reconfigurable Co
mputing

o

Industrial Applications using Neural Networks

o

Optical Camoflague

o

Causes of Failure in Web Applications

o

Wireless Networked Digital Devices

o

Software Agents

o

OmniPeek Overview

o

Cognitive Machines

o

Machine Descriptions for Retargetable Compilation

o

Methods

of Machine Translation (MT)

o

Computational Biology

o

In
-
lining and Identification of duplicate code

o

Thermomechanical Data Storage

o

Programming Languages, Compilers, Data Flow Analysis

o

Tracking Dynamic Data

o

Verfication of Asynchronously communicating web servi
ces

o

Admission/Overload Control of Web Servers

o

Socket Programming

o

Adding Intelligence to Internet

o

Low Power UART Design for Serial Data Communication

o

Compact peripheral component interconnect

o

Light Tree

o

Terrestrial Trunked Radio

o

Smart Note Taker

o

Networking
via Message
-
Passing

o

Data Security in Local Network using Distributed Firewalls

o

Significance of real
-
time transport Protocol in VOIP

o

New generations of mobile networksAsynchronous timing analysisPerformance analysis of multi
-
tiered software and hardware s
erversArray Liveness AnalysisForensic Analysis for Network SecurityReconfigurable computingDistributed Denial of Service AttacksCryptographic protocolsSALT ( Speech Application Language Tags)Computer
-
supported Modeling and ReasoningSecurity Enginee
ringWeb CrawlingAutomated Generation of Attack Signaturescontrol monitoring on difrent muchine with the help of computerSpeech TechnologyUbuntu
-
Linux for Human BeingsGoogle EarthDaknet
Radio propagation modelingThe Mbone And MulticastingRecord pa
ir classification techniquesDynamic Cache Management TechniquePON TopologiesImplementation Of Zoom FFTAdding Intelligence to InternetCompiler techniques for multimedia codes on general
-
purpose architecturesPluggable Authentication Modules (Pam)Conte
nt Scrambling SystemPine and IMP
-

a New Web
-
Based Email ProgramIntrution Detection System
3D optical Data Storage TechnologyModern Brain
-
Computer InterfaceRemote OS DeploymentMulti Energy Based X
-
Ray Baggage Inspection SystemAspect
-
oriented program
ming (Aop)Magneto resistive Random Access Memory (MRAM)CAS (Conditional Access System)Orthogonal Frequency Division MultiplplexingVoice over Internet Protocol (VoIP)Self Protecting ServersThe IKE protocolPrivacy and security of low
-
powered devices (
rfid)Distributed Hash TablesCryptography: Human
-
Centric ProtocolsRe
-
architecting & Internet ProtocolsNetwork Security and its PrinciplesCryptography Application"Arms race" in malwarePopular Security ProtocolsFuture use of biometric technology for s
ecurity and authenticationHomeland security applicationNatural Language Resources for Information ExtractionMeaning Based Multilingual Search EngineEmbedded Visual C++Synchronization Problems and their classificationAspect mining from Object Oriented

CodeLimits of silicon technologySymbolic vs. Computational view of security protocols
Benefits of Parallel and Distributed Computing4g Wireless SystemsPeer
-
to
-
Peer Wireless NetworksAS2 protocol for file transfersClient/server
-
based programming for
Pocket PCsDetecting Jamming attacks in Wireless NetworksHigh Speed Uplink Packet Access (HSUPA)Re
-
coding of the system for Mobile Devices and InternetWireless Application ProtocolATM Virtual ConnectionsDNA Computing in SecurityData Compression with
Huffman Algorithms0wn the InternetOpenGPG encryptionRandomized Algorithms and Networking HardwarePlastic DisplaysProxy
-
Based Internet ServicesTrends in SiGE BiCMOS TechnologyLow Power, Low Noise and High
-
Speed VLSI Circuits Using Quantum MOS Technol
ogySRAM Sense AmplifiersWeb addresses in non
-
Latin scriptsNetwork Security, The Hirschmann WayJava ringsStyle Translation for Human MotionInternet access 'a human right' ?Energy Recovery VLSI DesignCompilation issues in Object Oriented Programming
Languages'Next generation' wi
-
fiPattern
-
based intrusion detectionCMOS Analog Circuits for Wireless CommunicationsProgrammable Interconnect FabricsVerifying infinite state systemsVideo screens hit paper magazinesWeb Browser SecurityDigital Preservat
ionCellonics TechnologyTETRA
-
TErrestrial Trunked RadioVirtual Network ComputingAdaptive query processing/optimizationVideo game: Call of Duty: Modern Warfare 2Migrating legacy devices to EthernetDynamic spectrum management (DSM)Industrial Connectiv
ity: Passive Product TechnologyReconstruction of Solid Models from Oriented Point SetsHolographic Storage TechnologiesGlassfishWireless PrintingApple iPadWhat makes CSS so powerful?Multi
-
Wafer Virtual ProbeAndroid mobilesProgram transformations fo
r verifying protocolsMicroarchitecture Level Power ManagementCloud ComputingGSM Security And EncryptionMetering net trafficBT's super
-
fast broadband networkCross Lingual Meaning Based SearchDistributed Visualization of Geometric AlgorithmsWindows 7
-

The new OPerating SystemSemantic WebGoogle Android
-

Mobile OS from GoogleFourth
-
Generation BroadbandRise of internet social networkingUbuntu
-
Linux for Human BeingsVorbisData over Cable System (DOCSIS)Secure multiparty computations witho
ut computersSimultaneous MultithreadingDigital Visual Interface