Pametna mesta in skupnosti

parsimoniousknotΔίκτυα και Επικοινωνίες

16 Φεβ 2014 (πριν από 4 χρόνια και 4 μήνες)

161 εμφανίσεις

Delovni program 2013 „ENERGIJA“


Razpis s področja „Smart Cities &
Communities“


mag. Milena Černilogar Radež, MZIP, Direktorat za energijo

nacionalna kontaktna oseba za 7OP, področje „energija“
Informativni dnevi, GZS, 2. in 3. julij 2012

VSEBINA


Pobuda


Predstavitev razpisa


Področje razpisa


Razpisi iz drugih področij


Koncept


Informacije

Pobuda

„Smart Cities and Communities“ je ena od
evropskih industrijskih pobud za implementacijo
SET
-
načrta, dodana na pobudo DČ v letu 2011Predstavitev razpisa

FP7
-
SMARTCITIES
-
2013


objava:
10
. 7.

2012
, odprt do 4. 12. 2012


okvirna sredstva: 209,0 mioEUR (Energija &
Informacijska in komunikacijska tehnologija)


v razpisu je področje predstavljeno kot ena
najpomembnejših interaktivnih dejavnosti na področju
raziskav in inovacij:


Smart Cities is a target research and innovation area in the future
European Framework Programme for Research and Innovation. In
order to prepare the constituency, the Themes ICT and ENERGY are
launching this Cross
-
Thematic call.

Področja razpisa


Theme 3


Information and Communication Technologies
(ICT)


FP7
-
ICT
-
2013.1.4
:
A reliable, smart and secure Internet of Things for
Smart Cities


FP7
-
ICT
-
2013.6.2
:
Data Centres in an energy
-
efficient and
environmental friendly Internet


FP7
-
ICT
-
2013.6.4
:
Optimising Energy Systems in Smart Cities


FP7
-
ICT
-
2013.6.6
:
Integrated personal mobility for smart cities

Področja razpisa


Theme 5


Energy


Area Energy.7.1: Development of Inter
-
Active Distribution Energy
Networks
:


Topic ENERGY.2013.7.1.1: Development and validation of methods and tools
for network integration of distributed renewable resources


Area Energy 7.3: Cross Cutting Issues and Technologies


Topic ENERGY.2013.7.3.1: Planning rules for linking electric vehicles (EV) to
distributed energy resources


Topic ENERGY.2013.7.3.2: Enhanced interoperability and conformance testing
methods and tools for interaction between grid infrastructure and electric
vehicles


Area ENERGY.8.8: Smart Cities and Communities


Topic ENERGY.2013.8.8.1: Demonstration of optimised energy systems for high
performance
-
energy districts

Razpisi z drugih področij


Call FP7
-
ICT
-
2013
-
GC, GC
-
ICT
-
2013.6.7: Electro
-
mobility,

see Theme 3 (ICT), part of PPP Green Cars


Call FP7
-
2013
-
NMP
-
ENV
-
EeB, EeB.NMP.2013
-
3: Integration of technologies
for energy
-
efficient solutions in the renovation of public buildings,

see Theme 4 (NMP), part of PPP EeB


Call FP7
-
2013
-
NMP
-
ENV
-
EeB, EeB.NMP.2013
-
4: Integrated control systems
and methodologies to monitor and improve building energy performance

see Theme 4 (NMP), part of PPP EeB


Call FP7
-
2013
-
NMP
-
ENV
-
EeB, EeB.NMP.2013
-
5: Optimised design
methodologies for energy
-
efficient buildings integrated in the neighbourhood
energy systems

see Theme 4 (NMP), part of PPP EeB


Call FP7
-
2013
-
NMP
-
ENV
-
EeB, EeB.NMP.2013
-
6: Achieving high efficiency by
deep retrofitting in the case of commercial buildings

see Theme 4 (NMP), part of PPP EeB


Call FP7
-
2013
-
NMP
-
ENV
-
EeB, EeB.ENV.2013.6.3
-
4: Energy efficient
retrofitting and renewal of existing buildings for sustainable urban districts,

see Theme 6 (ENV), part of PPP EeB


Koncept


Kaj vse je „Smart City&Community“Obravnava mesto & kraj kot celoto, v vsej njegovi
različnosti


Fokusira se predvsem na področje energije


poraba


proizvodnja,


dobava / distribucija


shranjevanje


zmanjšanje izpustov CO
2Obravnava vse: energijo, trajnostno mobilnost, ravnanje
z odpadki, kvaliteto življenja svojih meščanov & krajanov
vključno s socialno ekonomskimi razmerami v skupnostiKoncept temelji na:

1. the integration of processes, concepts and technologies:


processes (e.g. urban planning, infrastructure planning, financing,
policy

making, governance structures, stakeholder processes)


concepts (e.g. energy efficiency measures; decentralised and

centralised energy production strategies for heat, cold, electricity and

fuels; mobility, waste and water strategies)


and technologies (e.g. CHP, heat pumps, solar PV and thermal

collectors, smart electrical and thermal network components).

2. the use of Information and Communication Technologies for:


an optimal design and operation of the urban energy system


the communication between technologies


monitoring the performance of the Smart City


the communication with end energy consumers
.

Pobuda EKIn the Smart Cities Initiative the European Commission
proposes:

“to progress by 2020 towards a 20 %
reduction of greenhouse gas emissions


through sustainable use and production of energy”,
requiring “systemic approaches and organisational
innovation, encompassing energy

efficiency, low carbon
technologies and the smart management of supply and

demand.”


Informacije


iskanje partnerjev
-

Idealist sistem


ideal
-
ist@ijs.si, http://www.ideal
-
ist.net/


spletna stran za podporo (nasveti, informacije, dokumenti)


http://cordis.europa.eu/fp7/


informacije na spletni strani RS:


http://www.rtd.si/slo/7op/


vse informacije o razpisih na spletni strani EK:


http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls


mag. Milena Černilogar Radež, sekretarka

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, DIREKTORAT ZA ENERGIJO

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

Tel: +386 1 400 33 30

milena.cernilogar
-
radez@gov.si


Nacionalna kontaktna točka (NCP) za 7OP
-

energija

Članica programskega odbora za 7OP


energija

Koordinatorica DE za NER 300