Κατάλογος αδειοδοτημένων διαχειριστών αποβλήτων για επεξεργασία

nuthookransomΒιοτεχνολογία

10 Δεκ 2012 (πριν από 8 χρόνια και 7 μήνες)

655 εμφανίσεις1
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1498

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Ο παρών κατάλογος ενημερώθηκε στις
26
/0
9
/201
2
. Παρακαλούνται οι χρήστες όπως μεριμνούν να προμηθεύονται


με τον πρόσφατο κατάλογο.


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002
ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ


Α/Α
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΗ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

ΚΑΙ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

ΑΠΟΒΛΗΤΑ

(*)

ΓΙΑ

ΤΑ

ΟΠΟΙΑ

ΕΧΕΙ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ

Η

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΙΑ

ΕΠ
Ε
ΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΔΕΙΑΣ
1.
Advance Medical Waste Management Ltd
Βιομηχανική Περιοχή Αγίου Σιλά,
Τ.Θ. 50144
3601 Λεμεσός
Τηλ.: 25583454, 25584539
Φαξ: 25586198, 25583811
*Κλινικά απόβλητα, Ιατρικά και σερβιέτες
*Ιατρικά- μολυσματικά- τοξικά
*Κυτταροτοξικές/ κυτταροστατικές ουσίες/
επικίνδυνες φαρμακευτικές ουσίες
Αρ. Άδειας: 1/2012

Ημερ. Λήξης: 31/01/2017
2.
A.E. METAL COMMODITIES LTD
Βιομηχανική Ζώνη Αυξημένης Οχληρίας Δαλίου
Τηλ: 22466180
Φαξ: 22432154
Αποθήκευση και επεξεργασία μεταλλικών
αποβλήτων, αποβλήτων ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, απόβλητα μπαταριών
μολύβδου και οχήματα τέλους κύκλου ζωής.

Αρ. Άδειας: 5/2011

Ημ. Λήξης: 31/03/2016


2

Α/Α
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΗ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

ΚΑΙ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

ΑΠΟΒΛΗΤΑ

(*)

ΓΙΑ

ΤΑ

ΟΠΟΙΑ

ΕΧΕΙ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ

Η

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΙΑ

ΕΠ
Ε
ΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΔΕΙΑΣ
3.
Animalia Genetics Ltd
Μαργί
Τηλ: 22671425
Φαξ:22677830
Ζωικά απόβλητα
Αρ. Άδειας: 21/ΑΜΕ/ΛΕΥ/12.10.2011

Ημερ. Λήξης: 12/10/2011
4.
BARRACUDA INTERTRADE LTD
Μονή
Τ.Θ. 54448
3724 Λεμεσός
Τηλ.: 25 821005 / 25 348593
Φαξ: 25 991286 / 25 347067
Email:
barracuda@spidernet.com.cy

Χαρτί/Χαρτόνι
Πλαστικό
Μέταλλο
Συνθετική Συσκευασία
Μεικτή Συσκευασία
Αρ. Άδειας: 1/ΑΜΕ/ΛΕΜ/15.10.12

Ημ. Λήξης: 15/10/2012
5.
Cans for Kids (Κυπριακός Ανθρωπιστικός
Σύνδεσμος για Παιδιά)
Τ.Θ. 20565
1660 Λευκωσία
Τηλ.: 22-781828
Φαξ.: 22-781848
Ε-mail.:
caracal@cytanet.com.cy

Μεταλλική Συσκευασία
Αρ. Άδειας: 28/AME/ΛΕΥ/16.09.2015

Ημ. Λήξης:16/09/2015
6.
Χρύσανθος Αντωνίου Ανακύκλωση Μετάλλων Λτδ
Κωνσταντινουπόλεως 15
2480 Τσέρι
Τηλ.: 22438152
Φαξ: 22348702
E-mail:
chrysa@spidernet.com.cy

Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία
σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων,
οχηματων στο τέλος του κύκλου ζωής τους,
μπαταριών μολύβδου-οξέος, απόβλητων
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Αρ. Άδειας: 7/2011

Ημ. Λήξης: 31/03/2017
7.
CYPRUS

ENVIRONMENTAL

INDUSTRIES

Τριπόλεως 22, Βιομηχανική περιοχή Λατσιών,
Λευκωσία
Τ.Κ. 23381, 1682, Λευκωσία
Τηλ.: 22 519333
Φαξ: 22 312750
Ε
mail: paper@cytanet.com.cy

Συσκευασία από
χαρτί και χαρτόνι, πλαστική
συσκευασία, μεταλλική συσκευασία, συνθετική
συσκευασία, συνθετική συσκευασία, μεικτή
συσκευασία,
Χαρτί/Χαρτόνι
Πλαστικό
Μέταλλο

Αρ. Άδειας: 3/2011

Ημ. Λήξης: 1/06/20163

Α/Α
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΗ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

ΚΑΙ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

ΑΠΟΒΛΗΤΑ

(*)

ΓΙΑ

ΤΑ

ΟΠΟΙΑ

ΕΧΕΙ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ

Η

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΙΑ

ΕΠ
Ε
ΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΔΕΙΑΣ
8.
ΕΒΤ Τρύφωνος Λτδ
Νείλου 5
4180 Ύψωνας
Λεμεσός
Τηλ. 25710326
Φαξ: 25713367
Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία οχημάτων
στο τέλος του κύκλου ζωής τους, μεταλλικών
αποβλήτων, αποβλήτων μπαταριών μολύβδου
και αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού
Αρ. Άδειας: 6/2012

Ημ. Λήξης: 31/12/2016
9.
Ecofuel (Cyprus)
Νίκου Παττίχη 54
3508 Λεμεσός
Τηλ.: 25 337637
Φαξ: 25 822553
Email:
ecofuel@cytanet.com.cy

*Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια και πετρελαιοειδή
κατάλοιπα πλοίων
Αρ. Άδειας: 56/2012

Ημ. Λήξης: 21/06/2017
10.
ECONOMIDES METAL RECYCLING LTD
Τ.Κ. 29530
1720 Λευκωσία
Εγκαταστάσεων στο Γέρι
Τηλ.: 22 466180
Φαξ: 22 432154
Email:
ceconomi@logos.cy.net

μεταλλικών αποβλήτων, αποβλήτων ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
οχήματα τέλους του κύκλου ζωής τους
απόβλητα μπαταριών μολύβδου
Αρ. Άδειας: 4/2011

Ημ. Λήξης: 9.10.2016
11.
Epiphaniou Scrap Metals Ltd
- Μαρί

Τηλ.: 22 437281, 22 793390
Φαξ: 22 433270, 22 431534
*Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους

Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού
Μπαταρίες Οχημάτων (ΜΑΡΙ)

Αρ. Άδειας; 20/ΑΕ/ΛΕΜ/31.12.2015


Ημ. Λήξης: 31/12/2015 για την
εγκατάσταση στο Μαρί
Αρ. Άδειας: 26/ΑΜΕ/ΛΕΜ/31.12.2015

Ημ. Ληξ.: 31/12/2015 για την εγκατάσταση
στο Μαρί

Σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα
Χάρτινες/Πλαστικές Συσκευασίες (ΜΑΡΙ)
12.
JMA Auto Center
Κωνσταντίνου 18, Βιομηχανική Τσερίου
Τ.Θ. 11235
2495 Λευκωσία
Τηλ: 99438147, 99338536,
Φαξ: 22380868
*Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους
(ΟΤΚΖ)
Αρ. Άδειας: 23/ΑΕ/ΛΕΥ/30.06.2015

Ημ. Λήξης: 30.06.2015


4

Α/Α
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΗ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

ΚΑΙ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

ΑΠΟΒΛΗΤΑ

(*)

ΓΙΑ

ΤΑ

ΟΠΟΙΑ

ΕΧΕΙ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ

Η

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΙΑ

ΕΠ
Ε
ΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΔΕΙΑΣ
13.
LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD
Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα
Τ.Θ. 51358
3504 Λεμεσός
Τηλ: 25885555
Φαξ: 25885517
Πλαστικά
Αρ. Άδειας: 10/2005

Ημ. Λήξης: 21/02/2013
14.
Ν. & Γ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Βιομηχανική Ζώνη Βαριάς Οχληρίας
Δάλι
Λευκωσία
Τηλ.: 22 511214, 22 425506
Φαξ: 22 316494
Email:
office
@spidernet.com.cy

*Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους
Μπαταρίες
Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού (πλυντήρια, φούρνοι, κλιματιστικά
και ψυκτικός εξοπλισμός)
Αρ. Άδειας: 14/ΑΕ/ΛΕΥ/30.04.2014

Ημ. Λήξης.:30.04.2014
15.
S.KAZEPIS AUTO RECYCLING & ENGINEERING LTD
Βιομηχανική Ζώνη Αυξημένης Οχληρίας
Ύψωνα (Βατί)
Τηλ.: 99329955, 25 579000
Φαξ: 25 578578
Εmail :
kazepis@spidernet.com.cy

andrikazepi@yahoo.com
* Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους
Αρ. Άδειας: 32/2011

Ημ. Λήξης : 30/04/2016
16.
Stavros Georgiou & Son Scrap Metals Ltd
Γαλλιλέου 7,
3015 Λεμεσός
Βιομ. Περιοχή Βατί
Τηλ.: 25-714459, 25-748523
Φαξ: 25-748438
* Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους
Αρ. Άδειας: 22/ΑΕ/ΛΕΜ/30.04.2015

Ημ. Λήξης :30/04/2015
Σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα
Αρ. Άδειας: 22/ΑΜΕ/ΛΕΜ/30.04.2015

Ημ. Λήξης :30/04/2015
17.
Telli Recycling Ltd
Βυζαντίου 2
1664 Λευκωσία
Τηλ: 22624207
Φαξ: 22622843
* Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού
Αρ. Άδειας: 19/2012

Ημ. Λήξης: 31/10/2016


5

Α/Α
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΗ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

ΚΑΙ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

ΑΠΟΒΛΗΤΑ

(*)

ΓΙΑ

ΤΑ

ΟΠΟΙΑ

ΕΧΕΙ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ

Η

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΙΑ

ΕΠ
Ε
ΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΔΕΙΑΣ
18.
ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΛΤΔ
Τ.Θ. 22281,
1519 Μαρί
Λάρνακα
Τηλ.: 24 845555
Φαξ: 24 332651
Κρεατάλευρα
Ελαιοπυρήνας
Τέφρα Ελαστικά
Χαρτί, Πλαστικό, Μέταλλο, Γυαλί, RDF,
Green Coal
Υγρή βινάσσα
Αρ. άδειας. 11/ΑΜΕ/ΛΑΡ/23.02.14

Ημ. Λήξης 23/02/2014
19.
Τεχνοπλαστική Λτδ
Λεωφ. Κιλκίς 14,
2234 Λατσιά
Λευκωσία
Τηλ.: 22-483000, 22-48799
Φαξ.: 22-485237
E-mail:
technoplastics@cytanet.com.cy

Πλαστικά κιβώτια
Αρ. Άδειας : 03/ΑΜΕ/ΛΕΥ/31.07.2012

Ημ. Λήξης: 31/07/2012
20.
Gouhary Spare Parts Ltd
Κωνσταντίνου Ρούσου 15
2480 Λεμεσός
Τηλ. 99443587, Φαξ. 22371502
Εmail :
gouharysparepart@cytanet.com

*Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ),
Μπαταρίες
Αρ. Άδειας : 24/ΑΕ/ΛΕΜ/31.12.2015

Ημ. Λήξης: 31.12.2015
21.
Barracuda Intertrade Ltd
Τ.Θ. 54448
3724 Λεμεσός
Τηλ. 25-821005, 25-348593
Φαξ. 25-991286, 25-347067
Εmail :
barracuda@spidernet.com.cy

*Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού (WEEE) - εκτός από ψυκτικές
μηχανές
Αρ. Άδειας : 21/ΑΕ/ΛΕΜ/31.12.2015

Ημ. Λήξης: 31.12.2015
22.
ΗΤΖ
-

Μ
inas Recycling Corporation
Ltd

Τ.Θ. 21510
1510 Λευκωσία
Βιομηχανική Περιοχή Γερίου
Τηλ.: 22458142,
Φαξ: 22458132
Εmail:mms@cytanet.com.cy
c.christoforou@hellenictzilalis.com.cy

Χαρτί/χαρτόνι, πλαστικό, μεταλλα,
συνθετική, μεικτή συσκευασία,
γυαλί, ξύλο, ελαστικά στο τέλος του κύκλου
ζωής
συσκευασία από υφαντουργικές ύλες,
φωτογραφικό φίλμ,
Αρ. Άδειας : 47/2012

Ημ. Λήξης: 31.05.2017


6

Α/Α
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΗ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

ΚΑΙ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

ΑΠΟΒΛΗΤΑ

(*)

ΓΙΑ

ΤΑ

ΟΠΟΙΑ

ΕΧΕΙ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ

Η

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΙΑ

ΕΠ
Ε
ΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΔΕΙΑΣ
23.
Ioannis Georgiou Piggery
Μεταφορφώσεως 35
2776 Κάτω Μονή
Λευκωσία
Τηλ. 22823110, 22824694,
Φαξ: 22823110
Εmail:
piggery@cytanet.com.cy


Απόβλητα από τη γεωργία, κηπευτική,
υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία ,
προετοιμασία και επεξεργασία τροφίμων,
αποβλήτων από οργανικές χημικές διεργασίες,
αποβλήτων από τις εγκαταστάσεις
επεξεργασίας αποβλήτων, δημοτικών
αποβλήτων.

Αρ. Άδειας : 31/ΑΜΕ/ΛΕΥ/15.12.2015

Ημ. Λήξης: 15.12.2015
24.
Eurodelia Ltd (Αναρίτα)
Ιωάννη Γρυπάρη 10
8035 Πάφος
Τηλ. 26967968,
Φαξ. 26966967

E-mail: eurodelia@cytanet.com.cy


Χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, συνθετική, μεικτή
συσκευασία
Αρ. Άδειας : 32/ΑΜΕ/ΠΑΦ/21.12.2015

Ημ. Λήξης: 21/12/2015
25.
Νίκος Αρμένης & Υιοι Λτδ
Μοναργούλλι, Λεμεσός
Τηλ. 25633777,
Φαξ. 25591391

E-mail: armenis@cytanet.com.cy

Απόβλητα ιστών φυτών, περιττώματα ζώων,
υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση και λάσπες
από γαλακτοβιομηχανίες, απόβλητα από την
βιομηχανία αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής,
γλυκερίνη, απόβλητα λιπών και ελαίων από
λιποπαγίδες.
Αρ. Άδειας : 29/ΑΜΕ/ΛΕΜ/30.07.2013

Ημ. Λήξης: 30/07/2013
26.
STRAT BIOENERGY LTD
Βιομηχανική Ζώνη Α, Γέρι
Τηλ. 22592008, 99639081
Φαξ. 22592009
Βρώσιμα έλαια και λίπη από χωριστά
συλλεγέντα μέρη δημοτικών αποβλήτων
(Αποθήκευση)
Αρ. Άδειας: 50/2011

Ημ. Λήξης: 17/11/2016
27.
Envirochem Cyprus Ltd
Ι. Γρυπάρη 2, Trust House (1
ος
1090 Λευκωσία
Όροφος, Γραφ. 104)
Τηλ. 22660482
Φαξ. 22660516
Επικίνδυνα και μη Επικίνδυνα απόβλητα (για
συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και εξαγωγή)
Αρ. Άδειας: 22/2011

Ημ. Λήξης: 15/06/2016


7

Α/Α
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΗ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

ΚΑΙ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

ΑΠΟΒΛΗΤΑ

(*)

ΓΙΑ

ΤΑ

ΟΠΟΙΑ

ΕΧΕΙ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ

Η

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΙΑ

ΕΠ
Ε
ΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΔΕΙΑΣ
29.
ECONOMIDES METAL RECYCLING LTD
Βαριά Βιομηχανιή Περιοχή Βασιλικού
Τηλ.: 22 466180
Φαξ: 22 432154
Email:
ceconomi@logos.cy.net

Επεξεργασία σιδηρούχων και μη σιδηρούχων
μετάλλων, οχημάτων στον τέλος του κύκλου
ζωής, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού και μπαταριών μολύβδου-οξέος.
Αρ. Άδειας: 1/2011, 4/2011

Ημ. Λήξης: 1/12/2015, 09/10/2016
29.
ARIZONA LAUNDRIES FAMAGUSTA LTD
Δρόμος Παραλιμνίου-Αγίας Νάπας, Τ.Κ. 5342, Αγία
Νάπα
Τηλ.: 23 721033
Φαξ: 23 721032
Επεξεργασία μη επικινδύνων αποβλήτων από
βρώσιμα έλαια και λίπη.
Αρ. Άδειας: 31/2011

Ημ. Λήξης: 12/08/2016
30.
Advance Medical Waste Management Ltd
Βιομηχανική Περιοχή Αγίου Σιλά, Τ.Θ. 50144, Τ.Κ.
3601, Λεμεσός
Τηλ.: 25583454, 25584539
Φαξ: 25586198, 25583811
Διαλογή, Αποθήκευση και/ή Συσκευασίας και
Εξαγωγή Επικίνδυνων Αποβλήτων
Αρ. Άδειας: 30/2011

Ημ. Λήξης: 30/06/2016
31.
IES CENTRE LTD
Σπύρου Κυπριανού 33, Βιομηχανική Περιοχή Άγιος
Σίλας, Ύψωνας, Λεμεσός
Τηλ: 25822552
Φαξ: 25822553
Επικίνδυνα απόβλητα
Αρ. Άδειας: 36/2011

Ημ. Λήξης: 17/10/2016
32.
Trandescania Properties Ltd
Νεόφυτου Νικολαΐδη 21
8011 Πάφος
Τηλ.: 26931345, 96697313
Συλλογή , Μεταφορά και επεξεργασία
Απόβλητα ξύλου, σιδηρούχα και μη σιδηρούχα
μέταλλα, Χαρτί/χαρτόνι, γυαλί, πλαστικό
Αρ. Άδειας: 11/2011

Ημ. Λήξης: 30/04/2016


8

Α/Α
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΗ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

ΚΑΙ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

ΑΠΟΒΛΗΤΑ

(*)

ΓΙΑ

ΤΑ

ΟΠΟΙΑ

ΕΧΕΙ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ

Η

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΙΑ

ΕΠ
Ε
ΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΔΕΙΑΣ
35.
Ambrosia oils (1976) Ltd
Βιομηχανική Περιοχή Λάρνακας
6304 Λάρνακα
Τηλ.: 24530470
Φαξ: 24533210
Επεξεργασία μη επικίνδυνων αποβλήτων για
βρώσιμα έλαια και λίπη
Αρ. Άδειας: 41/2011
Ημερ. Λήξης: 16/11/2016
36.
Kolokotronis N. Y. Recycling Ltd
Βιομηχανική περιοχή Αγίας Βαρβάρας
Πάφος
Τηλ.: 99657418
Φαξ: 22485219
Μεταλλικά Απόβλητα, οχήματα στο τέλος του
κύκλου ζωής τους, Μπαταρίες Μολύβδου –
Οξέος, Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού.
Αρ. Άδειας: 53/2011

Ημ. Λήξης: 31/12/2016
37.
C.E.I. CYPRUS ENVIRONMENTAL INDUSTRIES LTD
Φτέλιας 0
2200 Βιομηχανική περιοχή Γερίου
Τηλ.: 22610078
Φαξ: 22312750
Επεξεργασία χαρτιού και πλαστικού διαφόρων
τύπων και όλα τα είδη συσκευασίας από τον
οικιακό και εμποροβιομηχανικό τομέα
Αρ. Άδειας: 51/2012

Ημ. Λήξης: 30/06/2017
38.
Falcon Electricity Power Ltd
Λεωφόρος Ομονοίας 135
3045 Λεμεσός
Τηλ.: 25028560
Συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και
επεξεργασία αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και
λιπών
Αρ. Άδειας: 48/2012

Ημ. Λήξης: 01/04/2017
39.
D.M.G. Trading Ltd (Cartridge World)
Αγ. Φυλάξεως 31
3025 Λεμεσός
Τηλ.: 25360350
Φαξ: 25370371
Συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση
και επεξεργασία μελανιών και τόνερς
Αρ. Άδειας: 41/2012

Ημ. Λήξης: 30/06/2017