Τεχνητή Νοημοσύνη – Τελικές Εξετάσεις 2007

moldwarpsurprisedΤεχνίτη Νοημοσύνη και Ρομποτική

18 Ιουλ 2012 (πριν από 4 χρόνια και 3 μήνες)

334 εμφανίσεις

Η ανάκτηση του κειμένου δεν ήταν εφικτή