ΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΡΙΠΩΝ (Optical Burst Switching)

mitemaskΔίκτυα και Επικοινωνίες

13 Ιουλ 2012 (πριν από 4 χρόνια και 4 μήνες)

500 εμφανίσεις

Η ανάκτηση του κειμένου δεν ήταν εφικτή