Routing in ad hoc wireless networks

mitemaskΔίκτυα και Επικοινωνίες

13 Ιουλ 2012 (πριν από 6 χρόνια και 11 μέρες)

349 εμφανίσειςΕργασία για το µάθηµα Κινητά ∆ίκτυα Επικοινωνιών
Θέµατα Β µέρους
Καθηγητής Μάνος Βαρβαρίγος
manos@ceid.upatras.gr

Για κάποια από τις παρακάτω περιοχές, διαλέξετε 2-3 δηµοσιεύσεις στην περιοχή και γράψτε µια σχετικά
λεπτοµερή (15 σελίδες) περίληψη και κριτική. Μπορείτε να δουλέψετε σε οµάδες µέχρι και δύο ατόµων,
αρκεί και οι δύο συνεργαζόµενοι να συµµετέχουν στην συζήτηση για τις δηµοσιεύσεις και στο γράψιµο
της εργασίας. Η εκλογή των δηµοσιεύσεων που θα αναλυθούν επαφίεται σε εσάς, αλλά πριν αρχίσετε
στείλτε µου µήνυµα ώστε να εγκριθεί το θέµα σας. Η λίστα που ακολουθεί δεν είναι αποκλειστική και
µπορείτε να διαλέξετε και άλλες εργασίες που θα βρείτε και που σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Μια
εργασία πρέπει να περιλαµβάνει µια σύντοµη περιγραφή των κύριων σηµείων και συµπερασµάτων των
papers, µια περιγραφή του µοντέλου και των παραδοχών που χρησιµοποιήθηκαν στην ανάλυση,
συζήτηση για το πώς τα συµπεράσµατα θα µπορούσαν να αλλάξουν κάτω από άλλες συνθήκες και
παραδοχές, ιδέες για το πως τα προτεινόµενα στις εργασίες θα µπορούσαν να συµπληρωθούν ή να
επεκταθούν, ή ότι άλλο νοµίζετε πως έχει ενδιαφέρον. Μια καλή εργασία ∆ΕΝ είναι απλή µετάφραση
κάποιων σηµείων. Περιµένουµε ότι θα υπάρχει στην εργασία και κάποιο δικό σας «πνευµατικό
περιεχόµενο». Γενικά µην φοβάστε να κάνετε λάθη στην κριτική σας ή στις προτάσεις σας, αρκεί να
έχετε αφιερώσει κάποιο χρόνο για να σκεφτείτε αυτά που γράφετε.

Κάποια από τα papers βρίσκονται στο site:
http://www.ceid.upatras.gr/faculty/manos/courses/mobnets/papers_site/site/index.html

Μπορείτε να διαλέξετε papers από την παραπάνω ιστοσελίδα, ακόµα και αν δεν αναφέρονται στην
συνέχεια.

Capacity of Wireless Networks

The Capacity of Wireless Networks (1999), Piyush Gupta, P.R. Kumar,
http://citeseer.nj.nec.com/gupta99capacity.html

• J. Li, C. Blake, D. S. J. De Couto, H. Lee, R. Morris, Capacity of Ad Hoc Wireless Networks,
http://pdos.csail.mit.edu/papers/grid:mobicom01/paper.pdf


User Mobility Models

• Survey of Mobility Models for Ad Hoc Network Research (2002), Tracy Camp, Jeff Boleng, Vanessa
Davies, Wireless Communications and Mobile Computing (WCMC): Special issue on Mobile Ad Hoc
Networking,
http://citeseer.nj.nec.com/camp02survey.html

• A.B. McDonald, T.F. Znati,
A Mobility-Based Framework for Adaptive Clustering in Wireless Ad Hoc
Networks
, 1999

.
Global Positioning System (GPS)

• GPS overview,
http://www.edu-observatory.org/gps/dgps.html

• Peter Dana, Global Positioning System Overview,
http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/gps/gps_f.html


Sensor Networks

∆έστε το
http://www.research.rutgers.edu/~mini/sensornetworks.html
για µια σειρά απο papers στην περιοχή,
για να διαλέξετε κατάλληλα papers.

• T. Chiras, M. Paterakis, P. Koutsakis, Improved Medium Access Control for Wireless Sensor Networks-A
Study on the S-MAC Protocol, LANMAN 2005, ask me for a copy.


G. J. Pottie
,
W. J. Kaiser
, Wireless integrated network sensors, Communications of the ACM
Volume 43 , Issue 5 (May 2000) Pages: 51 – 58, ask me for a copy.

• Deborah Estrin, Ramesh Govindan, John Heidemann, and Satish Kumar, Next Century Challenges:
Scalable Coordination in Sensor Networks, International Conference on Mobile Computing and
Networking,Proceedings of the 5th annual ACM/IE EE international conference on Mobile computing and
networking, Seattle, Washington, pages: 263 - 270, 1999, ask me for a copy.

• A. Woo, et al., "Taming the Underlying Challenges of Reliable Multihop Routing in Sensor Networks,"
Proc. ACM Sensys 2003.
PDF fileRouting in ad hoc wireless networks
• Sung-Ju Lee, Routing and Multicasting Strategies in Wireless Mobile Ad hoc Networks, 2000, PhD thesis,
UCLA,
http://citeseer.nj.nec.com/lee00routing.html

• B. Awerbuch et al., "High Throughput Route Selection in Multi-Rate Ad Hoc Wireless Networks," Johns
Hopkins U. Technical Report, March 2003.
online
.

Zygmunt J. Haas, Joseph Y. Halpern, Li Li, Gossip-Based Ad Hoc Routing, 2002,
http://citeseer.nj.nec.com/haas02gossipbased.html

• Charles Perkins, Elizabeth Royer, Ad-hoc On-Demand Distance Vector Routing, 1997,
http://citeseer.nj.nec.com/136139.html

• David B. Johnson, David A. Maltz, Dynamic Source Routing in Ad Hoc Wireless Networks (1996),
http://citeseer.nj.nec.com/johnson96dynamic.html

• S. Ramanathan, Martha Steenstrup. A Survey of Routing Techniques for Mobile Communications
Networks (1996),
http://citeseer.nj.nec.com/ramanathan96survey.html

• Elizabeth M. Royer, C.-K. Toh, A Review of Current Routing Protocols for Ad-Hoc Mobile Wireless
Networks, (1999).
http://citeseer.nj.nec.com/275264.html

• J. Broch, D. Maltz, D. Johnson, Y. Hu, . Jetcheva , A Performance Comparison of Multi-Hop Wireless
Ad Hoc Network Routing Protocols, Mobile Computing and Networking, 1998.
http://citeseer.nj.nec.com/broch98performance.html
.
• Shree Murthy, J.J. Garcia-Luna-Aceves, An Efficient Routing Protocol for Wireless Networks, Mobile
Networks and Applications.
http://citeseer.nj.nec.com/murthy96efficient.html

• R. Dube, C. D. Rais, K. Wang, and S. K. Tripathi, Signal stability based adaptive routing (SSA) for ad
hoc mobile networks, IEEE Personal Communication, Feb. 1997,
http://citeseer.nj.nec.com/dube97signal.html

• M.Joa-Ng, I. Lu,
A Peer-to-Peer Zone-Based Two-Level Link State Routing for Mobile Ad Hoc Networks
.
1999
• R. Prakash,
A Routing Algorithm forWireless Ad Hoc Networks with Unidirectional Links
, 2001
• A.Iwata, C.Chiang, G.Pei, M.Gerla, T.Chen,
Scalable Routing Strategies for Ad Hoc Wireless Networks
,
1999

Graph Theory and Topology (
• A. Helmy, "Small Large-Scale Wireless Networks: Mobility-Assisted Resource Discovery," published
online
at
CoRR
, July 2002.
• F. Xue and P. R. Kumar, "The number of neighbors needed for connectivity of wireless networks," ACM
Journal of Wireless Networks, vol. 10, pp. 169-181 (March 2004).
pdf fileQuality of Service in Ad Hod Networks

• C.R.Lin, J.Liu,
QoS Routing in Ad Hoc Wireless Networks
, 1999.
• S. Chen, K.Nahrstedt,
Distributed Quality-of-Service Routing in Ad Hoc Networks
, 1999
• P. Mohapatra, J. Li, C. Gui,
QoS in Mobile Ad Hoc Networks
, 2002.
• J.L. Sobrinho, A.S. Krishnakumar,
Quality-of-Service in Ad Hoc Carrier Sense Multiple Access Wireless
Networks
, 1999.


Flooding

• J. Li, P. Mohapatra,
PANDA:An approach to improve flooding based route discovery in mobile ad hoc
networks

• K. Obraczka, K. Viswanath, G. Tsudik,
Flooding for Reliable Multicast in Multi-Hop Ad Hoc Networks
,
2001
• Y. Sasson, D. Cavin, A. Schiper,
Probabilistic Broadcast for Flooding in Wireless Mobile Ad Hoc
Networks
, 2003
• J. Lipman, et al., "Optimised Flooding in Ad hoc Networks," Proc. 2003 Workshop on the Internet,
Telecomm. and Signal Proc. (WITSP'03), Coolangatta, Australia, December 2003.
PDF fileEnergy Conserving Routing

• Energy Conserving Routing in Wireless Ad-hoc Networks (2000), Jae-Hwan Chang, Leandros Tassiulas,
INFOCOM,
http://www.ieee-infocom.org/2000/papers/417.ps

• Adaptive Energy-Conserving Routing for Multihop Ad Hoc Networks (2000), Ya Xu, John Heidemann,
Deborah Estrin,
http://citeseer.nj.nec.com/310126.html

• V. Rodoplu, T. Meng, 2003,
Minimum Energy Mobile Wireless Networks

• O.Koymen, V. Rodoplu, T. Meng,
Throughput Characteristics of a Minimum EnergyWireless Network
,
2003
• J. Rulnick, N. Bambos,
Power-induced time division on asynchronous channels
, 1999
• J. Rulnick, N. Bambos,
Mobile power management for wireless communication networks
, 1997.
• P. Kokkinos, C. Papageorgiou, E. A. Varvarigos, Energy-Aware Routing in Wireless Ad-hoc Networks,
IEEE International Symposium on a World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks (WoWMoM
2005), Taormina, Italy, June 2005. (e-mail me for a copy)


Broadcasting/Multicasting

Ni, Tseng, Chen, Sheu,

1999,
The Broadcast Storm Problem in a Mobile Ad Hoc Network


J. Cartigny, D. Simplot,

2003,
Border Node Retransmission Based Probabilistic Broadcast Protocols in
Ad-Hoc Networks


B. Williams, T. Camp,

2002,

Comparison of Broadcasting Techniques for Mobile Ad Hoc Networks


B. Chlebus, L. Gasienic, A. Gibbons, A. Pelc,

2000,
Deterministic broadcasting in ad hoc radio

networks


J. Cartigny, D. Simplot, I. Stojmenovic,

2002,

Localized Minimum-Energy Broadcasting in Ad-Hoc
Networks


S. Hameed, N. Vaidya
,
1999,

Efficient algorithms for scheduling data broadcast


Q. Huang, C. Lu, G. Roman,

2002,

Mobicast:Just in time Multicast for Sensor Networks under
spatiotemporal constraints