Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2012: ΚΑΣΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΩΝ

mitemaskΔίκτυα και Επικοινωνίες

13 Ιουλ 2012 (πριν από 6 χρόνια και 8 μέρες)

304 εμφανίσεις

Σίηλος Προγράμμαηος
Γιάρκεια
(ώρες)
Ίδρσμα
Δπικοινωνία
Σηλέθωνο
Ιζηοζελίδα
ΔΙΑΧΕΙΡΙ΢Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ΢ ΚΑΙ ΕΤΚΑΙΡΙΕ΢ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗ΢Η΢ ΕΝΕΡΓΕΙΑ΢
7
CYPRUS CHAMBER OF COMMERCE
Χρίςτο Σαντελζ
22889800
www.ccci.org.cy
ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ΢, ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙ΢ΣΙΚΑ
14
ΟΜΟ΢ΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΣΩΝ & ΒΙΟΜ ΚΤΠΡΟΤ
Μιχάλθ Πιλικο
22665102
www.oeb.org.cy
ΕΤΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑ ΤΠΟ΢ΣΗΡΙΞΗ ΟΔΗΓΙΑ΢ 89/106/ΕΚ ΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΣ ΔΟΜ ΚΑΣ
7
ΚΤΠΡΙΑΚΟ΢ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΣΤΠΟΠΟΙΗ΢Η΢
Μαρία Θεοφάνουσ
22411411
www.cystandards.org.cy
ΔΙΑΧΕΙΡ ΣΗ΢ ΕΝΕΡΓΕΙΑ΢-ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝ ΕΝΕΡΓ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡ ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΟ
14
SCQC SERVICES LTD
΢ουςάννα Χαραλαμπίδου
22879557
www.tuvaustriahellas.gr
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟ΢Η ΚΣΙΡΙΩΝ-ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΜΕΣΡΗ΢ΕΩΝ&ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΕΡΓ ΕΠΙΘΕΩΡΗ΢Η΢
20
NDA FOOD ENGINEERING LIMITED
Κωνςταντίνο Νικολαίδθ
25315146
ΧΡΗ΢Η ΚΑΙ ΕΦΑΡ ΣΕΧΝ ΑΝΑΝΕΩ΢ΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡ ΢ΣΟΝ ΟΙΚ ΣΟΜΕΑ
12
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ
Ανκι Χαραλάμπουσ
22667716-26
www.cea.org.cy
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗ΢Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ΢ ΚΑΙ ΧΡΗ΢Η ΑΝΑΝΕΩ΢ΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ΢ ΢ΣΙ΢ ΜΜΕ
7
G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED
Γιώργο Γιωργάκθ
22420110
www.eurosc.eu
ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΕΙ΢ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΩΝ ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΩΝ ΢Ε ΟΙΚΙΕ΢ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ
30
HK ALTERNATIVE ENERGY SOLUTIONS LTD
Χάρθ Καραγιάν
99533641
2778:WRITING QUERIES USING MICROSOFT SQL SERVER 2008 TRANSACT-SQL
24
ΑΚΣΙΝΑ Κ.Ε. ΛΣΔ
΢τράτο Παναγίδθ
22818101
www.aktina.com.cy
PROGRAMMING IN VISUAL BASIC WITH MICROSOFT VISUAL STUDIO 2010
40
S.C. COMPUSUCCESS LTD
Κυριακι Μοφγια
22328878
www.compusuccess.net
CCNP: IMPLEMENTING IP ROUTING
70
EDEX-EDUCATIONAL EXCELLENC CORP LTD
Ακθνά Κυριάκου
22841717
www.intercollege.ac.cy
CCNA3 CISCO EXPLORATION - LAN SWITCHING & WIRELESS
42
EDEX-EDUCATIONAL EXCELLENC CORP LTD
Ακθνά Κυριάκου
22841717
www.intercollege.ac.cy
CCNA2 CISCO EXPLORATION-ROUTING PROTOCOLS & CONCEPTS
48
EDEX-EDUCATIONAL EXCELLENC CORP LTD
Ακθνά Κυριάκου
22841717
www.intercollege.ac.cy
CCNA1 CISCO EXPLORATION-NETWORK FUNDAMENTALS
48
EDEX-EDUCATIONAL EXCELLENC CORP LTD
Ακθνά Κυριάκου
22841717
www.intercollege.ac.cy
CCNA SECURITY
45
A.S. CYPRUS COLLEGE LTD
΢οφία Παπακεοδοφλου
22713000
www.euc.ac.cy
CCNA EXPLORATION 1 - NETWORK FUNDAMENTALS
70
A.S. CYPRUS COLLEGE LTD
΢οφία Παπακεοδοφλου
22713000
www.euc.ac.cy
CCNA EXPLORATION 4-ACCESSING THE WAN
48
A.S. CYPRUS COLLEGE LTD
΢οφία Παπακεοδοφλου
22713000
www.euc.ac.cy
ICND2:INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICE PART II
35
G.T.P. COMPUTRAIN LTD
Γιώργο Θραςυβοφλου
22441492
www.computrain.com.cy
6421:CONFIGURING&TROUBLESHOOTING A WINDOWS SERVER 2008 NETWORK INFRAST
35
G.T.P. COMPUTRAIN LTD
Γιώργο Θραςυβοφλου
22441492
www.computrain.com.cy
ICND1:INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICE PART I
35
G.T.P. COMPUTRAIN LTD
Γιώργο Θραςυβοφλου
22441492
www.computrain.com.cy
10135: CONGIGURING, MANAGING & TROUBLESHOOTING MS EXCHANGE SERVER 2010
35
G.T.P. COMPUTRAIN LTD
Γιώργο Θραςυβοφλου
22441492
www.computrain.com.cy
CWSA WIRELESS SECURITY TRAINING
14
G.T.P. COMPUTRAIN LTD
Γιώργο Θραςυβοφλου
22441492
www.computrain.com.cy
CONFIGURING AND TROUBLESHOOTING IDENTITY/ACCESS SOLUTIONS WITH W/S2008
24
HYPERLIFE TRAINING LTD
Αγγζλα Παφλου
22877797
www.training.hyperlife.com.
COURSE 10215-IMPLEMENTING & MANAGING MICROSOFT SERVER VIRTUALIZATION
40
ΑΚΣΙΝΑ Κ.Ε. ΛΣΔ
΢τράτο Παναγίδθ
22818101
www.aktina.com.cy
6232-IMPLEMENTING A MICROSOFT SQL SERVER 2008 DATABASE
40
ΑΚΣΙΝΑ Κ.Ε. ΛΣΔ
΢τράτο Παναγίδθ
22818101
www.aktina.com.cy
6231-MAINTAINING A MICROSOFT SQL SERVER 2008 DATABASE
40
ΑΚΣΙΝΑ Κ.Ε. ΛΣΔ
΢τράτο Παναγίδθ
22818101
www.aktina.com.cy
6426-CONFIGUR&TROUBLESHOOT IDENTITY&ACCESS SOLUTIONS WITH WINDOWS SERV
24
ΑΚΣΙΝΑ Κ.Ε. ΛΣΔ
΢τράτο Παναγίδθ
22818101
www.aktina.com.cy
6425-CONFIGUR&TROUBLESHOOT WINDOWS SERVER 2008 ACTIVE DIRECTORY DOMAIN
40
ΑΚΣΙΝΑ Κ.Ε. ΛΣΔ
΢τράτο Παναγίδθ
22818101
www.aktina.com.cy
CONFIGURING&TROUBLESHOOT A WINDOWS SERVER 2008 NETWORK INFRASTRUC-6421
40
ΑΚΣΙΝΑ Κ.Ε. ΛΣΔ
΢τράτο Παναγίδθ
22818101
www.aktina.com.cy
6433: PLANNING & IMPLEMENTING WINDOWS SERVER 2008
40
ΑΚΣΙΝΑ Κ.Ε. ΛΣΔ
΢τράτο Παναγίδθ
22818101
www.aktina.com.cy
ORACLE DATABASE 11G:ADMINISTRATION II
35
I.D. INSTITUTE OF COMP STUDIES LTD
Μαρία Παφλου
70002770
ORACLE DATABASE 11G:ADMINISTRATION I
35
I.D. INSTITUTE OF COMP STUDIES LTD
Μαρία Παφλου
70002770
CCNP: IMPLEMENTING IP ROUTING
70
EFACT SERVICES LTD
Γιώργο Πράτςο
99202910
http://cisco.frederick.ac.cy
CCNA: ROUTING PROTOCOLS AND CONCEPTS
44
EFACT SERVICES LTD
Γιώργο Πράτςο
99202910
http://cisco.frederick.ac.cy
CONFIGURING AND TROUBLESHOOTING A WINDOWS SERVER 2008 ACTIVE DIRECT IN
39
Ι.Φ.Η.Τ. ΕΠΙΣΕΤΓΜΑ ΛΣΔ
΢ταφρο Χαραλάμπουσ
22357006
www.epiteugma.com
CONFIGURING AND TROUBLESHOOTING A WINDOWS SERVER 2008 NETWORK INFRASTR
39
Ι.Φ.Η.Τ. ΕΠΙΣΕΤΓΜΑ ΛΣΔ
΢ταφρο Χαραλάμπουσ
22357006
www.epiteugma.com
DEPLOYING WINDOWS SERVER 2008
24
Ι.Φ.Η.Τ. ΕΠΙΣΕΤΓΜΑ ΛΣΔ
΢ταφρο Χαραλάμπουσ
22357006
www.epiteugma.com
INTERCONNECTING CISCO NETWORKING DEVICES PART 1 (ICND1)
40
ΝΟΣΑ ΕΗ ΛΣΔ
Φίλιππο Φιλίππου
22818101
PLANNING & MANAGING A SUCCESSFUL WEBSITE TO INCREASE COMPANY SALES
7
SOCIALSPACE GLOB MEDIA (S.S.G.) LTD
Γιώργο Πετρακίδθ
70088088
www.socialspaceglobal.com
SUCCESSFUL ECOMMERCE AND EBUSINESS DESIGN & DEVELOPMENT STRATEGIES
7
SOCIALSPACE GLOB MEDIA (S.S.G.) LTD
Γιώργο Πετρακίδθ
70088088
www.socialspaceglobal.com
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ Α΢ΦΑΛΕΙΑ΢ ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
12
ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ΢ ΢ΤΝΕΡΓ ΢ΤΝΟΜΟ΢ΠΟΝΔΙΑ ΛΣΔ
Μαρία Χατηθςτεφάνου
22680757/8
ΔΙΑΧΕΙΡΙ΢Η ΚΑΙ ΢ΤΝΣΗΡΗ΢Η ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΜΕ΢Ω ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦ
7
VIRTUAL IT LTD
Ανδρζασ Χατηθϊωάννου
22660690
www.virtual-it.com.cy
DIGITAL CREATOR WORKSHOP
21
CYPRUS COMPUTER SOCIETY
Πανίκο Μαςοφρα
22460680
www.ccs.org.cy
HEVACOMP MECHANICAL DESIGNER
9
I.S. WORKS LTD
Γιώργο Αντωνίου
22818115
www.isworks.com.cy
INROADS ROAD DESIGN
24
I.S. WORKS LTD
Γιώργο Αντωνίου
22818115
www.isworks.com.cy
09034 Διαδίκηςο
09036 Σςζηήμαηα Υποζηήπιξηρ Διεύθςνζηρ
0908 Τεσνολογία ζσεδίαζηρ
Β ΔΞΑΜΖΝΟ 2012: ΚΑΣΑΛΟΓΟ΢ ΔΓΚΡΙΘΔΙ΢ΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΛΤΔΠΙΥΔΙΡΖ΢ΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΢ΤΝΔΥΙΕΟΜΔΝΖ΢ ΚΑΣΑΡΣΙ΢Ζ΢ - ΢ΤΝΖΘΩΝ
0902 Τεσνολογία παπαγωγήρ και εξοικον ενέπγ
0903 Τεσνολογία πληποθοπικήρ και εξοπλ γπαθ
09031 Ππογπαμμαηιζμόρ/Ανάπηςξη Εθαπμογών
09032 Υποζηήπιξη Εθαπμογών και Φπηζηών
09033 Φπήζη Λογιζμικών